Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1103_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; marec 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Demokracija v Sloveniji


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo. Ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo? Mar demokracija v Sloveniji sploh deluje? Koliko zaupanja uživajo predsednik republike, parlament, vlada, politične stranke, sodstvo in vojska? Koliko ljudem demokracija sploh pomeni? Kakšno mnenje prevladuje o alternativah demokraciji, na primer vladavini močnega vodje ali vladavini strokovnjakov? Je demokracija po mnenju prebivalcev Slovenije res najboljša oblika vladanja za vse države na svetu? Pokazano je tudi, do kolikšnih sprememb je prišlo v primerjavi z lanskim letom. Med aktualnimi vprašanji se ugotavlja, kolikšen delež prebivalcev Slovenije verjame, da je Janša prejemal provizije od trgovine z orožjem. Predstavljeno je tudi, kaj ljudje menijo o objavljanju arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti, v kolikšni meri se jim zdi ravnanje SDS v zvezi s tem korektno, malomarno ali namerno manipulativno; in kako po objavah dokumentov gledajo na Türkove izjave, da je bil o velikovškem atentatu seznanjen le iz medijev. Prikazano je tudi, v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2011
Čas izdelave: 2011-03
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 38
 • število enot: 907

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 907 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Tip kraja

Tip kraja

Vrednost 22 Frekvenca
1 vas do 500 prebivalcev 329
2 nad 500 do 2000 prebivalcev 186
3 2001 - 10000 133
4 nad 10000 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 138 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 907 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Tip kraja

Tip kraja

Vrednost 237 Frekvenca
1 vas do 500 prebivalcev 329
2 nad 500 do 2000 prebivalcev 186
3 2001 - 10000 133
4 nad 10000 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 336 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 435 Frekvenca
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 534 Frekvenca
1 Pomurska 56
2 Podravska 139
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 59
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

demokrat Demokratična Slovenija

1. Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Vrednost 633 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 185
2 2 237
3 3 331
4 4 107
5 zelo demokratična 39
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

blaginja 1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! A) Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

Vrednost 732 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 155
2 2 168
3 3 289
4 4 135
5 popolnoma se strinjam 148
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

varnost 2 Varnost je pomembnejša od svobode.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! B) Varnost je pomembnejša od svobode.

Vrednost 831 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 105
2 2 97
3 3 323
4 4 202
5 popolnoma se strinjam 156
6 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dem_bolj 3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! C) Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

Vrednost 930 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 77
2 2 95
3 3 229
4 4 232
5 popolnoma se strinjam 257
6 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dem_najb 4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! D) Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

Vrednost 1029 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 72
2 2 97
3 3 214
4 4 220
5 popolnoma se strinjam 294
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dem_razv 5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! E) Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

Vrednost 1128 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 88
2 2 115
3 3 256
4 4 248
5 popolnoma se strinjam 191
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sistem 6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! F) Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

Vrednost 1227 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 114
2 2 121
3 3 270
4 4 222
5 popolnoma se strinjam 166
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dem_delu 7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! G) Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

Vrednost 1326 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 218
2 2 318
3 3 265
4 4 76
5 popolnoma se strinjam 24
6 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

slo_dem 8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! H) Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

Vrednost 1425 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 172
2 2 192
3 3 297
4 4 152
5 popolnoma se strinjam 64
6 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dem_ovir 9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! I) Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

Vrednost 1524 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 127
2 2 172
3 3 342
4 4 163
5 popolnoma se strinjam 82
6 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

voditelj 10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! J) Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

Vrednost 1623 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 223
2 2 128
3 3 129
4 4 168
5 popolnoma se strinjam 249
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

strokovn 11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! K) Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

Vrednost 1722 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 83
2 2 100
3 3 183
4 4 221
5 popolnoma se strinjam 305
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

parlamen Parlament

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: A) Parlament

Vrednost 1821 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 250
2 2 292
3 3 277
4 4 68
5 popolnoma zaupam 16
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vlada Vlada

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: B) Vlada

Vrednost 1920 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 307
2 2 287
3 3 220
4 4 68
5 popolnoma zaupam 20
6 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

predsedn Predsednik republike

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: C) Predsednik republike

Vrednost 2019 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 177
2 2 130
3 3 214
4 4 246
5 popolnoma zaupam 137
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

stranke Politične stranke

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: D) Politične stranke

Vrednost 2118 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 329
2 2 315
3 3 210
4 4 32
5 popolnoma zaupam 7
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sodstvo Sodstvo

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: E) Sodstvo

Vrednost 2217 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 280
2 2 247
3 3 246
4 4 110
5 popolnoma zaupam 16
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vojska Vojska

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: F) Vojska

Vrednost 2316 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 81
2 2 117
3 3 329
4 4 262
5 popolnoma zaupam 97
6 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

uprava Državna uprava

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: G) Državna uprava

Vrednost 2415 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 154
2 2 238
3 3 356
4 4 128
5 popolnoma zaupam 19
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

podp_vla Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2514 Frekvenca
1 Da 247
2 Ne 604
3 Ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

volil_bi Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2613 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 95
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 133
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 22
4 ZARES 14
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 28
6 Nova Slovenija- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 70
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 43
9 drugo 14
11 nobene 236
10 ne vem 187
99 ne bi šel na volitve 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

a1 Se vam zdi iskanje in objavljanje arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti oziroma Udbe za Slovenijo koristno, škodljivo, ali pa nepomembno?

6. Se vam zdi iskanje in objavljanje arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti oziroma Udbe za Slovenijo koristno, škodljivo, ali pa nepomembno?

Vrednost 2712 Frekvenca
1 Koristno 207
2 Škodljivo 231
3 Nepomembno 434
4 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

a2 Kako ocenjujete objavo arhivskih dokumentov v zvezi s predsednikom Türkom na spletni strani SDS? Je bilo to za vas…

7. Kako ocenjujete objavo arhivskih dokumentov v zvezi s predsednikom Türkom na spletni strani SDS? Je bilo to za vas…

Vrednost 2811 Frekvenca
1 korektno dejanje 75
2 malomarnost 185
3 zavestna manipulacija 531
4 ne vem 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

a3 Kako označujete izjavo predsednika države Danila Türka, da je bil o velikovškem atentatu leta 1979 obveščen zgolj iz medijev? Je ta izjava za vas…

8. Kako označujete izjavo predsednika države Danila Türka, da je bil o velikovškem atentatu leta 1979 obveščen zgolj iz medijev? Je ta izjava za vas…

Vrednost 2910 Frekvenca
1 resnica 212
2 netočnost 326
3 laž 169
4 ne vem 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

a4 Ali se strinjate, da Slovenija sprejme katerega od zapornikov z Guantanama?

9. Ali se strinjate, da Slovenija sprejme katerega od zapornikov z Guantanama?

Vrednost 309 Frekvenca
1 Da 208
2 Ne 636
3 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

a5 Ali verjamete obtožbam, da je Janez Janša prejemal provizije pri trgovini z orožjem, ki je bilo namenjeno Hrvaški?

10. Ali verjamete obtožbam, da je Janez Janša prejemal provizije pri trgovini z orožjem, ki je bilo namenjeno Hrvaški?

Vrednost 318 Frekvenca
1 Da 518
2 Ne 244
3 ne vem 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

11. spol

Vrednost 327 Frekvenca
1 M 477
2 Ž 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Vrednost 336 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 73
2 Poklicna 98
3 Srednja 414
4 Višja, visoka ali več 313
9 Brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10 1919 1993 1959.93 14.861

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 354 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 160
2 od 500 do 1000 392
3 Nad 1000 do 2000 188
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 74
9 brez odgovora 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10 18 91 50.072 14.856

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

kstarost Kategorije starosti

Kategorije starosti

Vrednost 372 Frekvenca
1 Do 34 let 156
2 35 do 54 352
3 55 in več 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.139 3.51 1 0.962

Vrednosti spremenljivk od 0.139289736920256 do 3.51037630467166

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1103. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1103_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si