Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1103_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; marec 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOKRACIJA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Demokracija v Sloveniji


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo. Ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo? Mar demokracija v Sloveniji sploh deluje? Koliko zaupanja uživajo predsednik republike, parlament, vlada, politične stranke, sodstvo in vojska? Koliko ljudem demokracija sploh pomeni? Kakšno mnenje prevladuje o alternativah demokraciji, na primer vladavini močnega vodje ali vladavini strokovnjakov? Je demokracija po mnenju prebivalcev Slovenije res najboljša oblika vladanja za vse države na svetu? Pokazano je tudi, do kolikšnih sprememb je prišlo v primerjavi z lanskim letom. Med aktualnimi vprašanji se ugotavlja, kolikšen delež prebivalcev Slovenije verjame, da je Janša prejemal provizije od trgovine z orožjem. Predstavljeno je tudi, kaj ljudje menijo o objavljanju arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti, v kolikšni meri se jim zdi ravnanje SDS v zvezi s tem korektno, malomarno ali namerno manipulativno; in kako po objavah dokumentov gledajo na Türkove izjave, da je bil o velikovškem atentatu seznanjen le iz medijev. Prikazano je tudi, v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Methodology


Collection date: marec 2011
Date of production: 2011-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 38
 • number of units: 907

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 907 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Tip kraja

Tip kraja

Value 22 Frequency
1 vas do 500 prebivalcev 329
2 nad 500 do 2000 prebivalcev 186
3 2001 - 10000 133
4 nad 10000 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 138 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 907 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Tip kraja

Tip kraja

Value 237 Frequency
1 vas do 500 prebivalcev 329
2 nad 500 do 2000 prebivalcev 186
3 2001 - 10000 133
4 nad 10000 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 336 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 435 Frequency
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 534 Frequency
1 Pomurska 56
2 Podravska 139
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 59
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

demokrat Demokratična Slovenija

1. Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Value 633 Frequency
1 zelo nedemokratična 185
2 2 237
3 3 331
4 4 107
5 zelo demokratična 39
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 5

blaginja 1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! A) Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

Value 732 Frequency
1 sploh se ne strinjam 155
2 2 168
3 3 289
4 4 135
5 popolnoma se strinjam 148
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

varnost 2 Varnost je pomembnejša od svobode.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! B) Varnost je pomembnejša od svobode.

Value 831 Frequency
1 sploh se ne strinjam 105
2 2 97
3 3 323
4 4 202
5 popolnoma se strinjam 156
6 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 24

Valid range from 1 to 5

dem_bolj 3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! C) Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

Value 930 Frequency
1 sploh se ne strinjam 77
2 2 95
3 3 229
4 4 232
5 popolnoma se strinjam 257
6 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 5

dem_najb 4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! D) Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

Value 1029 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 2 97
3 3 214
4 4 220
5 popolnoma se strinjam 294
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10

Valid range from 1 to 5

dem_razv 5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! E) Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

Value 1128 Frequency
1 sploh se ne strinjam 88
2 2 115
3 3 256
4 4 248
5 popolnoma se strinjam 191
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 5

sistem 6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! F) Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

Value 1227 Frequency
1 sploh se ne strinjam 114
2 2 121
3 3 270
4 4 222
5 popolnoma se strinjam 166
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 14

Valid range from 1 to 5

dem_delu 7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! G) Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

Value 1326 Frequency
1 sploh se ne strinjam 218
2 2 318
3 3 265
4 4 76
5 popolnoma se strinjam 24
6 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 6

Valid range from 1 to 5

slo_dem 8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! H) Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

Value 1425 Frequency
1 sploh se ne strinjam 172
2 2 192
3 3 297
4 4 152
5 popolnoma se strinjam 64
6 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 30

Valid range from 1 to 5

dem_ovir 9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! I) Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

Value 1524 Frequency
1 sploh se ne strinjam 127
2 2 172
3 3 342
4 4 163
5 popolnoma se strinjam 82
6 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 21

Valid range from 1 to 5

voditelj 10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! J) Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

Value 1623 Frequency
1 sploh se ne strinjam 223
2 2 128
3 3 129
4 4 168
5 popolnoma se strinjam 249
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10

Valid range from 1 to 5

strokovn 11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate! K) Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

Value 1722 Frequency
1 sploh se ne strinjam 83
2 2 100
3 3 183
4 4 221
5 popolnoma se strinjam 305
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 5

parlamen Parlament

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: A) Parlament

Value 1821 Frequency
1 sploh ne zaupam 250
2 2 292
3 3 277
4 4 68
5 popolnoma zaupam 16
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

vlada Vlada

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: B) Vlada

Value 1920 Frequency
1 sploh ne zaupam 307
2 2 287
3 3 220
4 4 68
5 popolnoma zaupam 20
6 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

predsedn Predsednik republike

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: C) Predsednik republike

Value 2019 Frequency
1 sploh ne zaupam 177
2 2 130
3 3 214
4 4 246
5 popolnoma zaupam 137
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 5

stranke Politične stranke

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: D) Politične stranke

Value 2118 Frequency
1 sploh ne zaupam 329
2 2 315
3 3 210
4 4 32
5 popolnoma zaupam 7
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 14

Valid range from 1 to 5

sodstvo Sodstvo

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: E) Sodstvo

Value 2217 Frequency
1 sploh ne zaupam 280
2 2 247
3 3 246
4 4 110
5 popolnoma zaupam 16
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 5

vojska Vojska

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: F) Vojska

Value 2316 Frequency
1 sploh ne zaupam 81
2 2 117
3 3 329
4 4 262
5 popolnoma zaupam 97
6 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 21

Valid range from 1 to 5

uprava Državna uprava

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate: G) Državna uprava

Value 2415 Frequency
1 sploh ne zaupam 154
2 2 238
3 3 356
4 4 128
5 popolnoma zaupam 19
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

podp_vla Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2514 Frequency
1 Da 247
2 Ne 604
3 Ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 56

Valid range from 1 to 2

volil_bi Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2613 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 95
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 133
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 22
4 ZARES 14
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 28
6 Nova Slovenija- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 70
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 43
9 drugo 14
11 nobene 236
10 ne vem 187
99 ne bi šel na volitve 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 232

Valid range from 1 to 11

a1 Se vam zdi iskanje in objavljanje arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti oziroma Udbe za Slovenijo koristno, škodljivo, ali pa nepomembno?

6. Se vam zdi iskanje in objavljanje arhivskih dokumentov o delovanju nekdanje Službe državne varnosti oziroma Udbe za Slovenijo koristno, škodljivo, ali pa nepomembno?

Value 2712 Frequency
1 Koristno 207
2 Škodljivo 231
3 Nepomembno 434
4 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 35

Valid range from 1 to 3

a2 Kako ocenjujete objavo arhivskih dokumentov v zvezi s predsednikom Türkom na spletni strani SDS? Je bilo to za vas…

7. Kako ocenjujete objavo arhivskih dokumentov v zvezi s predsednikom Türkom na spletni strani SDS? Je bilo to za vas…

Value 2811 Frequency
1 korektno dejanje 75
2 malomarnost 185
3 zavestna manipulacija 531
4 ne vem 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 116

Valid range from 1 to 3

a3 Kako označujete izjavo predsednika države Danila Türka, da je bil o velikovškem atentatu leta 1979 obveščen zgolj iz medijev? Je ta izjava za vas…

8. Kako označujete izjavo predsednika države Danila Türka, da je bil o velikovškem atentatu leta 1979 obveščen zgolj iz medijev? Je ta izjava za vas…

Value 2910 Frequency
1 resnica 212
2 netočnost 326
3 laž 169
4 ne vem 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 200

Valid range from 1 to 3

a4 Ali se strinjate, da Slovenija sprejme katerega od zapornikov z Guantanama?

9. Ali se strinjate, da Slovenija sprejme katerega od zapornikov z Guantanama?

Value 309 Frequency
1 Da 208
2 Ne 636
3 ne vem 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 63

Valid range from 1 to 2

a5 Ali verjamete obtožbam, da je Janez Janša prejemal provizije pri trgovini z orožjem, ki je bilo namenjeno Hrvaški?

10. Ali verjamete obtožbam, da je Janez Janša prejemal provizije pri trgovini z orožjem, ki je bilo namenjeno Hrvaški?

Value 318 Frequency
1 Da 518
2 Ne 244
3 ne vem 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 145

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

11. spol

Value 327 Frequency
1 M 477
2 Ž 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Value 336 Frequency
1 Osnovna ali manj 73
2 Poklicna 98
3 Srednja 414
4 Višja, visoka ali več 313
9 Brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10 1919 1993 1959.93 14.861

Valid range from 1919 to 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 354 Frequency
1 Pod 500 EUR 160
2 od 500 do 1000 392
3 Nad 1000 do 2000 188
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 74
9 brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 65

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10 18 91 50.072 14.856

Valid range from 18 to 91

kstarost Kategorije starosti

Kategorije starosti

Value 372 Frequency
1 Do 34 let 156
2 35 do 54 352
3 55 in več 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10 1 3

Valid range from 1 to 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.139 3.51 1 0.962

Valid range from 0.139289736920256 to 3.51037630467166

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1103. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1103_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si