Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS03
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2003.

Project number:

Uradni list RS, št. 111/2002 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2003 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje okoli 20.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2003-01-10 - 2003-12-29
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2003 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003 [datoteka podatkov]

File ID: ADS03_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 160
 • number of units: 80375

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003 [datoteka podatkov]

File ID: ADS03_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 151
 • number of units: 80375

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 16

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 16

ANK Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80321 54

Valid range from 1 to 200

DATUM Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 10.01.2003 to 29.12.2003

REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 2 41 23.496 11.273

Valid range from 2 to 41

V1_3 Kje živi oseba?

Value 7144 Frequency
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
6 Je umrla Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61551 18824 1 1

Valid range from 1 to 6

V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:

Value 8143 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 26623
2 Njegov zakon (zakonski ali zunajzakonski) 19527
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 28043
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2304
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 2875
6 Drugo, kaj? 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 6

V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 99

V1_4B Zaporedna številka očeta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 99

V1_4C Zaporedna številka mame

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 99

V1_5 Spol

Value 12139 Frequency
1 Moški 39655
2 Ženski 40720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 13138 Frequency
1 Da 80130
2 Ne 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 2

V1_7A Državljanstvo katere države imate?

Value 14137 Frequency
BA 75
HR 71
SI 34
Ostale države z zaščitenimi vrenostmi 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 80130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 80130

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 15136 Frequency
1 Da 75120
2 Ne 5255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 2

V1_9A V kateri državi ste bili rojeni?

Value 16135 Frequency
AT 90
BA 2130
DE 204
HR 1534
IT 83
MK 152
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 194
YU 868
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 75120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5255 75120

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5255 75120 1913 2003 1971.886 13.734

Valid range from 1913 to 2003

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 18133 Frequency
1 Stalno prebivališče 79764
2 Začasno prebivališče 334
3 Ni prijavljen 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 3

V1_12A Datum rojstva: dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 1 31 15.573 8.815

Valid range from 1 to 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Value 20131 Frequency
1 7121
2 6554
3 7076
4 6727
5 7105
6 6569
7 6710
8 6465
9 6656
10 6708
11 6292
12 6392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 2003 1962.763 20.82

Valid range from Zaščitena vrednost to 2003

STAROST Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 0 39.744 20.82

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 23128 Frequency
1 Samski 21923
2 Poročen 39055
3 Vdovec 4388
4 Razvezan 1442
5 Zunajzakonska skupnost 3538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 5

Valid range from 1 to 5

V2_1 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 24127 Frequency
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 375
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 3184
3 Ima osnovno izobrazbo 17635
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 18173
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 17030
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 4555
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specia 3560
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 1162
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 4087
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, dok 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 10

Valid range from 1 to 10

V2_2A Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

V2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1897 2011 1977.567 18.786

Valid range from 1897 to 2011

V2_4 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni izobraževalni program, šolo?

Value 27124 Frequency
1 Da 12349
2 Ne 57997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Value 28123 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 165
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 919
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2897
4 Srednjo splošno izobrazbo 1706
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 665
6 Visoko strokovno izobrazbo 1995
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 3450
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12349 68026 1 8

Valid range from 1 to 8

V2_6 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakršen koli tečaj iz osebenega interesa ali za potrebe dela – (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), seminar, krožek, inštrukcije, vozniški izpit, verouk…?

Value 29122 Frequency
1 Da 4677
2 Ne 65669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_7 Koliko ur ste za to učno aktivnost porabili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4677 75698 1 200 16.888 16.322

Valid range from 1 to 200

V2_8 Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili te učne aktivnosti?

Value 31120 Frequency
1 Potrebe dela 2610
2 Osebni razvoj, interes 2024
3 Program zavoda za zaposlovanje za brezposelne 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4677 75698 1 3

Valid range from 1 to 3

V2_9 Učna aktivnost, ki ste se je udeležili, je potekala:

Value 32119 Frequency
1 Samo med delovnim časom 1047
2 Pretežno med delovnim časom 430
3 Samo v prostem času 1523
4 Pretežno v prostem času 170
5 V tem času nisem bil zaposlen 1507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4677 75698 1 5

Valid range from 1 to 5

V2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 33118 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1805
2 Delodajalec 2199
3 Država (npr.zavod za zaposlovanje) 128
4 Sindikat ali strokovna organizacija Zaščitena vrednost
5 Učna aktivnost je bila brezplačna 453
6 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4677 75698 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne aktivnosti?

Value 34117 Frequency
1 Pomanjkanje časa 14435
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 1960
3 V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe, drug kraj je predaleč 1049
4 Družinske obveznosti 1156
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1288
6 Pomanjkljiva predizobrazba Zaščitena vrednost
7 Ni bilo podpore delodajalca 324
8 Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 147
9 Jezikovni razlogi Zaščitena vrednost
10 Zdravstveni razlogi 2325
11 Ni interesa (tudi starost) 34136
12 Drugo, kaj 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57308 23067 1 12

Valid range from 1 to 12

V3_1 Ali ste:

Value 35116 Frequency
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmeti 34335
2 Je brezposeln 5580
3 Je učenec, dijak, študent 9363
4 Je gospodinja 1904
5 Je upokojenec 18757
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 329
7 Drugo, kaj? 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 7

Valid range from 1 to 7

V3_2 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 36115 Frequency
1 Da 32089
2 Ne 38257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_3 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 37114 Frequency
1 Da 2261
2 Ne 35996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38257 42118 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 38113 Frequency
1 Da 3370
2 Ne 32626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35996 44379 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_5 Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 39112 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 34
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 969
6 Zaradi dopusta 1818
7 Zaradi praznika 37
8 Ni delal, ker je na čakanju 59
9 Zaradi porodniškega dopusta 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3370 77005 1 9

Valid range from 1 to 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 40111 Frequency
99 manj kot 1 mesec 2136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3370 77005 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_1 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 41110 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 28066
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2533
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 217
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 426
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1009
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 744
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1368
10 Kmet, zaposluje delavce 36
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 81
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 1799
14 Delal po pogodbi o delu 167
15 Delal po avtorski pogodbi 68
16 Delal za neposredno plačilo 85
17 Delal preko študentskega servisa 978
18 Delal prek javnih del 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 18

Valid range from 1 to 18

V4_2 Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 42109 Frequency
1 Za nedoločen čas 27551
2 Za določen čas 3075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30626 49749 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_3 Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 43108 Frequency
99 manj kot 1 mesec 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4475 75900 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 44107 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 292
2 Ne more najti stalne zaposlitve 1544
3 Ne želi stalne zaposlitve 236
4 Je na poskusni dobi 130
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 1264
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 884
8 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4475 75900 1 8

Valid range from 1 to 8

V4_5C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 45106 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655

V4_6C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 46105 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655

V4_7A V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 47104 Frequency
AT 174
IT 75
SI 37381
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 90
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1926 2003 1990.396 11.335

Valid range from 1926 to 2003

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9040 71335 1 12 5.952 3.474

Valid range from 1 to 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 0 6000 146.678 476.391

Valid range from 0 to 6000

V4_10A Na lokaciji, kjer delate, dela:

Value 51100 Frequency
1 1 - 10 ljudi 835
2 11 ljudi ali več 5215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6050 74325 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_10B Ali imate delo

Value 5299 Frequency
1 s polnim delovnim časom 35221
2 s skrajšanim delovnim časom? 2499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_11 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 130 41.097 9.155

Valid range from 1 to 130

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5497 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 741
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 892
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 222
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 234
5 Zaradi pomanjkanja dela 257
6 Zaradi družinskih razlogov 73
7 Drugo, kaj? 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2559 77816 1 7

Valid range from 1 to 7

V4_13 Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 0 130 36.953 15.229

Valid range from 0 to 130

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (Delal je več kot navadno/Delal je manj kot navadno zaradi:)

Value 5695 Frequency
1 Ker ima premakljiv delovni čas 185
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 856
3 Drugo, kaj? 32
4 slabega vremena 181
5 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 49
6 stavke Zaščitena vrednost
7 ker se je izobraževal, usposabljal 59
8 ker ima premakljiv delovni čas 112
9 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1088
10 porodniškega dopusta 434
11 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 dopusta 2142
13 praznikov 1156
14 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 76
15 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 149
17 drugo, kaj? 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6611 73764 1 17

Valid range from 1 to 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Value 5794 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 74
2 Da, z drugim osnovnim delom 156
3 Da, v okviru sedanjega dela 181
4 Ne 37309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 4

Valid range from 1 to 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 79964 3 50 37.956 6.747

Valid range from 3 to 50

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 5992 Frequency
1 Da 336
2 Ne 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 79964 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_18A Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6091 Frequency
1 Običajno 9582
2 Včasih 1363
3 Nikoli 26775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18B Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6190 Frequency
1 Običajno 6661
2 Včasih 8940
3 Nikoli 22119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18C Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6289 Frequency
1 Običajno 2470
2 Včasih 4570
3 Nikoli 30680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18D Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6388 Frequency
1 Običajno 8827
2 Včasih 13813
3 Nikoli 15080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6487 Frequency
1 Običajno 5282
2 Včasih 6469
3 Nikoli 25969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18F Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 6586 Frequency
1 Običajno 1444
2 Včasih 1425
3 Nikoli 34851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37720 42655 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_19 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 6685 Frequency
1 Da 1417
2 Ne 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 78605 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_20 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 6784 Frequency
1 Da 1105
2 Ne 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1417 78958 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_21 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 6883 Frequency
1 Da 802
2 Ne 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1417 78958 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_22 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 6982 Frequency
1 Da 1264
2 Ne 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 78605 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_23 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 7081 Frequency
1 Da 199
2 Ne 1065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 79111 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_24 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 7180 Frequency
1 Da 1141
2 Ne 629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 78605 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_25 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 7279 Frequency
1 Da 327
2 Ne 1443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 78605 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_26 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 78605 1 84 10.639 11.112

Valid range from 1 to 84

V4_27 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH svojo osnovno dejavnost opravljali na poslovnih poteh, potovanjih ali na drugih lokacijah vašega podjetja?

Value 7477 Frequency
1 Da 1240
2 Ne 22848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24088 56287 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_28 Ali ste pri tem delu dostopali do interneta za poslovne namene ali elektronsko izmenjevali podatke s sodelavci ali poslovnimi partnerji?

Value 7576 Frequency
1 Da 398
2 Ne 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 79135 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29A Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): a) V Cybercaffe-ju ali v kakšnem drugem internetnem kotičku (npr. Na letališčih, v nakupovalnih središčih),

Value 7675 Frequency
1 Izbrano Zaščitena vrednost
2 Ni izbrano Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 79977 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29B Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): b) Na poti, pri čemer ste uporabljali mobilne naprave za prenos podatkov (mobitel, dlančnik ipd.),

Value 7774 Frequency
1 Izbrano 123
2 Ni izbrano 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 79977 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29C Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov):c) Na drugi lokaciji vašega podjetja,

Value 7873 Frequency
1 Izbrano 126
2 Ni izbrano 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 79977 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29D Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): d) Na konferenci, sestanku, v hotelu oz. na kakšni podobni lokaciji,

Value 7972 Frequency
1 Izbrano 117
2 Ni izbrano 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 79977 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29E Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): e) Doma ali na delovnem mestu

Value 8071 Frequency
1 Izbrano 93
2 Ni izbrano 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 79977 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30A Ali ste pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniške povezave za pošiljanje ali branje elektronske pošte (Outlook, cc Mail, Hotmail, YahooMail):

Value 8170 Frequency
1 Da 289
2 Ne 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 80045 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30B Kaj pa za dostop do interneta (tudi wap) (samo za opravljanje te dejavnosti)?

Value 8269 Frequency
1 Da 219
2 Ne 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 80045 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30C Kaj pa za dostop do notranjega računalniškega sistema vašega podjetja (samo za opravljanje te dejavnosti)?:

Value 8368 Frequency
1 Da 234
2 Ne 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 80045 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_31 Koliko ur ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH porabili za delo izven vašega doma oz. izven lokacije, kjer običajno delate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 80045 0 200 31.394 30.724

Valid range from 0 to 200

V4_32 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega delovnega časa doma opravljali teledelo?

Value 8566 Frequency
1 Da 407
2 Ne 692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 79276 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_33 Ali ste za teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na teden?

Value 8665 Frequency
1 Da 202
2 Ne 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 79968 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_34 Ali ste v ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vsaj nekaj vašega delovnega časa opravljali mobilno teledelo?

Value 8764 Frequency
1 Da 447
2 Ne 13185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13632 66743 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_35 Ali ste za mobilno teledelo v povprečju porabili vsaj 8 ur na teden?

Value 8863 Frequency
1 Da 254
2 Ne 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 79928 1 2

Valid range from 1 to 2

V5_1 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 8962 Frequency
1 Da 713
2 Ne 37008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37721 42654 1 2

Valid range from 1 to 2

V5_2 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 9061 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 73
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) Zaščitena vrednost
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 55
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 79
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 222
14 Delal po pogodbi o delu 127
15 Delal po avtorski pogodbi 60
16 Delal za neposredno plačilo 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 79662 1 16

Valid range from 1 to 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 9160 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 79662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 79662

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Value 9259 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 79662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 79662

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 79662 1 120 14.554 11.549

Valid range from 1 to 120

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 9457 Frequency
1 Redno 473
2 Občasno 208
3 Sezonsko 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 79662 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 9556 Frequency
1 Drugo osnovno delo 773
2 Dodatno delo 67
3 Niti eno niti drugo 36881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37721 42654 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 9655 Frequency
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 100
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 196
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 164
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 163
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 141
9 Drugo, kaj? 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 79535 1 9

Valid range from 1 to 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 9754 Frequency
1 Da 20443
2 Ne 12183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32626 47749 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 9853 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20443 59932

V6_3C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 9952 Frequency
110 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20443 59932

V6_4 Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 10051 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 17403
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 1040
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 58
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 58
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 446
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 296
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 468
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 517
14 Delal po pogodbi o delu 37
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delal prek javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20443 59932 1 17

Valid range from 1 to 17

V6_5 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 10150 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 1018
2 Ker je dal odpoved 444
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 703
4 Zaradi izteka pogodbe 178
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 13800
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 589
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1600
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 766
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1062
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20443 59932 1 12

Valid range from 1 to 12

V6_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20443 59932 1937 2003 1991.911 8.926

Valid range from 1937 to 2003

V6_7 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3832 76543 1 12 6.728 3.585

Valid range from 1 to 12

V6_8 Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 10447 Frequency
1 Da 2736
2 Ne 29832
3 Ne, ker je delo že našel 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32626 47749 1 3

Valid range from 1 to 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Value 10546 Frequency
1 Da 2185
2 Ne 27647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29832 50543 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 10645 Frequency
1 Upokojitev 17916
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1313
3 Izobraževanje, usposabljanje 8360
4 Osebni ali družinski razlogi 1420
5 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 102
6 Meni, da dela ni na voljo 399
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 91
8 Drugo, kaj 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29832 50543 1 8

Valid range from 1 to 8

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 10744 Frequency
1 Zaposlitev 3587
2 Samozaposlitev 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 10843 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3444
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3587 76788 1 4

Valid range from 1 to 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 10942 Frequency
1 Da 2832
2 Ne 612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3444 76931 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 11041 Frequency
1 Da 48
2 Ne 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 80252 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Value 11140 Frequency
999 manj kot 1 mesec 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 999

Valid range from 1 to 999

V7_6A Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 11239 Frequency
1 Da 2375
2 Ne 1259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 11338 Frequency
1 Da 2226
2 Ne 1408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 11437 Frequency
1 Da 2767
2 Ne 867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 11536 Frequency
1 Da 3083
2 Ne 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 11635 Frequency
1 Da 2735
2 Ne 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 11734 Frequency
1 Da 2929
2 Ne 705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 11833 Frequency
1 Da 462
2 Ne 3172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 11932 Frequency
1 Da 1940
2 Ne 1694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6I Ali ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 12031 Frequency
1 Da 2463
2 Ne 1171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6J Ali ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 12130 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6K Ali ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 12229 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6L Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 12328 Frequency
1 Da 126
2 Ne 3508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 12427 Frequency
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 1298
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 909
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), 87
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 81
6 Redno se je izobraževal, šolal 926
7 Bil je na služenju vojaškega roka 68
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 154
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 10

Valid range from 1 to 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Value 12526 Frequency
1 Da 3234
2 Ne 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3634 76741 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 12625 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 44
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 220
3 Osebni ali družinski razlogi 41
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 55
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 79975 1 6

Valid range from 1 to 6

V7_9A A Ali bi mogoče lahko začeli delati v NASLEDNJIH TREH MESECIH?

Value 12724 Frequency
1 Da 310
2 Ne 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 79975 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 12823 Frequency
1 Da 4316
2 Ne 66030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Value 12922 Frequency
1 Da 454
2 Ne 3862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4316 76059 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_3 Ali ste iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje?

Value 13021 Frequency
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 3544
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu Zaščitena vrednost
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
18 Delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
19 Brezposelni Zaščitena vrednost
20 Učenec, dijak, študent Zaščitena vrednost
21 Upokojeni Zaščitena vrednost
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo Zaščitena vrednost
23 Nezmožni za delo Zaščitena vrednost
24 Na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
25 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4316 76059 1 2

Valid range from 1 to 25

V8_4A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3544 76831 1 12 6.366 3.601

Valid range from 1 to 12

V8_4B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3544 76831 2000 2003 2002.895 0.314

Valid range from 2000 to 2003

V8_5A Ali prejemate: denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 13318 Frequency
1 Da 1231
2 Ne 3085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4316 76059 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_5B Ali prejemate: denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4316 76059

Valid range from 1 to 2

V8_6 Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Value 13516 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 28169
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2483
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 218
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 421
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1001
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 762
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1368
10 Kmet, zaposluje delavce 36
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 82
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 1766
14 Delal je po pogodbi o delu 122
15 Delal po avtorski pogodbi 61
16 Delal za neposredno plačilo 53
17 Delal preko študentskega servisa 168
18 Delal preko javnih del 36
19 Brezposeln 4651
20 Učenec, dijak, študent 9993
21 Upokojenec 16930
22 Gospodinja 1418
23 Nezmožen za delo 389
24 Na služenju vojaškega roka 129
25 Drugo, kaj? 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 25

Valid range from 1 to 25

V8_7C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Value 13615 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 43589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36786 43589

V8_8 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 13714 Frequency
1 Da 30054
2 Ne 40292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70346 10029 1 2

Valid range from 1 to 2

ZAP1 Brezposelni

Value 13813 Frequency
-2 niso brezposelni 77724
1 brezposelni 2651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP2 Zaposleni

Value 13912 Frequency
-2 niso zaposleni 48349
1 zaposleni 32026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP3 Samozaposleni

Value 14011 Frequency
-2 niso samozaposleni 76480
1 samozaposleni 3895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Value 14110 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 78576
1 pomagajoči družinski člani 1799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP12 Neaktivni

Value 1429 Frequency
-2 niso neaktivni 50400
1 neaktivni 29975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP20 Delovno aktivni

Value 1438 Frequency
-2 niso delovno aktivni 42655
1 delovno aktivni 37720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

ZAP21 Aktivni

Value 1447 Frequency
-2 niso aktivni 40004
1 aktivni 40371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 1456 Frequency
214 2001, četrto četrtletje 3442
221 2002, prvo četrtletje 6968
222 2002, drugo četrtletje 7158
223 2002, tretje četrtletje 11674
224 2002, četrto četrtletje 12179
231 2003, prvo četrtletje 13055
232 2003, drugo četrtletje 12663
233 2003, tretje četrtletje 8628
234 2003, četrto četrtletje 4608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 214 234

Valid range from 214 to 234

REGIJA Statistična regija

Value 1465 Frequency
1 Pomurska 5491
2 Podravska 13575
3 Koroška 2716
4 Savinjska 10129
5 Zasavska 1689
6 Spodnjeposavska 2539
7 Jugovzhodna Slovenija 5844
8 Osrednjeslovenska 20340
9 Gorenjska 7861
10 Notranjsko-kraška 2000
11 Goriška 4082
12 Obalno-kraška 4109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 12

TIP Tip anketiranja

Value 1474 Frequency
2 terensko anketiranje 21371
3 telefonsko anketiranje 59004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 2 to 3

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1483 Frequency
1 Mesto 29383
2 Primesto Zaščitena vrednost
3 Strnjeno vaško naselje 28282
4 Raztresene hiše in hiše na samem 12779
9 Zaščitena vrednost
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80318 57

Valid range from 1 to 9

DEL Četrtletje

Value 1492 Frequency
1 1. četrtletje 20496
2 2. četrtletje 19881
3 3. četrtletje 20076
4 4. četrtletje 19922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0

Valid range from 1 to 4

W_RAST4 Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80375 0 24.835 12.974

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS03 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS03 - Sintaksa ADS2003letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS03 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2002/1 naprej).
 4. Eurostat (2001). ADS03 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 8. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2004). ADS03 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2005). ADS03 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys.
 3. Eurostat (2003). ADS03 - The European Union labour force survey Methods and definitions – 2001.
 4. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 5. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 6. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS03. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads03/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si