Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPL301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL301_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; junij 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5 junij 2001 - 8 junij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPL301 - Referendum o umetnem oplojevanju (del III) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 13
  • število enot: 520

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1919 1
1920 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 9
1929 8
1930 9
1931 8
1932 3
1933 10
1934 5
1935 6
1936 9
1937 7
1938 5
1939 6
1940 15
1941 21
1942 10
1943 10
1944 3
1945 4
1946 10
1947 5
1948 12
1949 7
1950 7
1951 10
1952 9
1953 5
1954 8
1955 10
1956 9
1957 10
1958 9
1959 6
1960 13
1961 7
1962 13
1963 15
1964 10
1965 13
1966 11
1967 6
1968 4
1969 5
1970 8
1971 11
1972 7
1973 8
1974 12
1975 6
1976 11
1977 8
1978 8
1979 8
1980 10
1981 8
1982 12
1983 11
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 1919 1983 1955.1 16.8027

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 54
2 februar 46
3 marec 71
4 april 62
5 maj 86
6 junij 33
7 julij 16
8 avgust 22
9 september 34
10 oktober 34
11 november 20
12 december 33
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 31 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 291
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 185
3 nisem se še odločil, ne vem 34
4 sploh ne vem da bo referendum 2
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 113 Frekvenca
1919 1
1920 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 9
1929 8
1930 9
1931 8
1932 3
1933 10
1934 5
1935 6
1936 9
1937 7
1938 5
1939 6
1940 15
1941 21
1942 10
1943 10
1944 3
1945 4
1946 10
1947 5
1948 12
1949 7
1950 7
1951 10
1952 9
1953 5
1954 8
1955 10
1956 9
1957 10
1958 9
1959 6
1960 13
1961 7
1962 13
1963 15
1964 10
1965 13
1966 11
1967 6
1968 4
1969 5
1970 8
1971 11
1972 7
1973 8
1974 12
1975 6
1976 11
1977 8
1978 8
1979 8
1980 10
1981 8
1982 12
1983 11
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 1919 1983 1955.1 16.8027

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 212 Frekvenca
1 januar 54
2 februar 46
3 marec 71
4 april 62
5 maj 86
6 junij 33
7 julij 16
8 avgust 22
9 september 34
10 oktober 34
11 november 20
12 december 33
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 311 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 291
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 185
3 nisem se še odločil, ne vem 34
4 sploh ne vem da bo referendum 2
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Vrednost 410 Frekvenca
1 zagotovo se ga bom udeležil 244
2 verjetno se ga bom udeležil 46
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 1 2 1.15862 0.365954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Vrednost 59 Frekvenca
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 117
2 najbrž se ga ne bom udeležil 63
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
SYSMISS 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 1 2 1.35 0.4783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Vrednost 68 Frekvenca
1 zagotovo bom glasoval za 101
2 verjetno bom glasoval za 24
3 verjetno bom glasoval proti 29
4 zagotovo bom glasoval proti 101
98 zavrnil 12
99 ni se še odločil 24
SYSMISS 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
255 1 4 2.5098 1.357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakano je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Vrednost 77 Frekvenca
1 zagotovo bi glasoval za 31
2 verjetno bi glasoval za 35
3 verjetno bi glasoval proti 32
4 zagotovo bi glasoval proti 67
98 zavrnil 6
99 ni se še odločil 48
SYSMISS 293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 1 4 2.81818 1.15965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Vrednost 86 Frekvenca
1 da 244
2 ne 207
3 neodločen 53
98 zavrnil 8

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000?

Vrednost 95 Frekvenca
0 nobene, ni volil 105
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 149
2 SDS Social demokratska stranka 33
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 27
6 ZL Združena lista social demokratov 40
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 8
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 5
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 15
12 SMS - stranka mladih 11
13 NOVA stranka (ženska stranka) 1
30 LEVE - lds, združena lista, desus 2
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 1
97 drugo 10
98 zavrnil 19
99 ne vem 84

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Vrednost 104 Frekvenca
0 ne bi volil nikogar 67
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 21
2 SDS Social demokratska stranka 5
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 0
6 ZL Združena lista social demokratov 5
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 4
8 ZS Zeleni Slovenije 0
9 DS Demokratska stranka 0
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 0
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 2
12 SMS - stranka mladih 3
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 0
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 2
97 drugo 1
98 zavrnil 18
99 ne vem 80
SYSMISS 304

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 113 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 15
2 osnovna šola 74
3 poklicna šola 104
4 štiriletna srednja šola 164
5 višja šola 53
6 visoka šola 46
7 magisterij 4
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 50

SPOL Spol

Vrednost 122 Frekvenca
1 moški 209
2 ženski 303
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0.339279 2.66528 1 0.777124

Vrednosti spremenljivk od 0.339279 do 2.66528

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL301 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del) [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 3. del): Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPL301. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL301_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si