Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMOPL301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL301_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; junij 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Keywords ELSST:
UMETNA OPLODITEV, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA, REFERENDUM

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Methodology


Collection date: 5 junij 2001 - 8 junij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: UMOPL301 - Referendum o umetnem oplojevanju (del III) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 13
  • number of units: 520

Variable list

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1919 1
1920 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 9
1929 8
1930 9
1931 8
1932 3
1933 10
1934 5
1935 6
1936 9
1937 7
1938 5
1939 6
1940 15
1941 21
1942 10
1943 10
1944 3
1945 4
1946 10
1947 5
1948 12
1949 7
1950 7
1951 10
1952 9
1953 5
1954 8
1955 10
1956 9
1957 10
1958 9
1959 6
1960 13
1961 7
1962 13
1963 15
1964 10
1965 13
1966 11
1967 6
1968 4
1969 5
1970 8
1971 11
1972 7
1973 8
1974 12
1975 6
1976 11
1977 8
1978 8
1979 8
1980 10
1981 8
1982 12
1983 11
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 1919 1983 1955.1 16.8027

Valid range from 1919 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 54
2 februar 46
3 marec 71
4 april 62
5 maj 86
6 junij 33
7 julij 16
8 avgust 22
9 september 34
10 oktober 34
11 november 20
12 december 33
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 31 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 291
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 185
3 nisem se še odločil, ne vem 34
4 sploh ne vem da bo referendum 2
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 113 Frequency
1919 1
1920 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 9
1929 8
1930 9
1931 8
1932 3
1933 10
1934 5
1935 6
1936 9
1937 7
1938 5
1939 6
1940 15
1941 21
1942 10
1943 10
1944 3
1945 4
1946 10
1947 5
1948 12
1949 7
1950 7
1951 10
1952 9
1953 5
1954 8
1955 10
1956 9
1957 10
1958 9
1959 6
1960 13
1961 7
1962 13
1963 15
1964 10
1965 13
1966 11
1967 6
1968 4
1969 5
1970 8
1971 11
1972 7
1973 8
1974 12
1975 6
1976 11
1977 8
1978 8
1979 8
1980 10
1981 8
1982 12
1983 11
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 1919 1983 1955.1 16.8027

Valid range from 1919 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 212 Frequency
1 januar 54
2 februar 46
3 marec 71
4 april 62
5 maj 86
6 junij 33
7 julij 16
8 avgust 22
9 september 34
10 oktober 34
11 november 20
12 december 33
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 311 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 291
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 185
3 nisem se še odločil, ne vem 34
4 sploh ne vem da bo referendum 2
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Value 410 Frequency
1 zagotovo se ga bom udeležil 244
2 verjetno se ga bom udeležil 46
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 1 2 1.15862 0.365954

Valid range from 1 to 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Value 59 Frequency
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 117
2 najbrž se ga ne bom udeležil 63
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
SYSMISS 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 1 2 1.35 0.4783

Valid range from 1 to 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Value 68 Frequency
1 zagotovo bom glasoval za 101
2 verjetno bom glasoval za 24
3 verjetno bom glasoval proti 29
4 zagotovo bom glasoval proti 101
98 zavrnil 12
99 ni se še odločil 24
SYSMISS 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 1 4 2.5098 1.357

Valid range from 1 to 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakano je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Value 77 Frequency
1 zagotovo bi glasoval za 31
2 verjetno bi glasoval za 35
3 verjetno bi glasoval proti 32
4 zagotovo bi glasoval proti 67
98 zavrnil 6
99 ni se še odločil 48
SYSMISS 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 1 4 2.81818 1.15965

Valid range from 1 to 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Value 86 Frequency
1 da 244
2 ne 207
3 neodločen 53
98 zavrnil 8

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000?

Value 95 Frequency
0 nobene, ni volil 105
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 149
2 SDS Social demokratska stranka 33
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 27
6 ZL Združena lista social demokratov 40
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 8
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 5
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 15
12 SMS - stranka mladih 11
13 NOVA stranka (ženska stranka) 1
30 LEVE - lds, združena lista, desus 2
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 1
97 drugo 10
98 zavrnil 19
99 ne vem 84

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Value 104 Frequency
0 ne bi volil nikogar 67
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 21
2 SDS Social demokratska stranka 5
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 0
6 ZL Združena lista social demokratov 5
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 4
8 ZS Zeleni Slovenije 0
9 DS Demokratska stranka 0
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 0
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 2
12 SMS - stranka mladih 3
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 0
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 2
97 drugo 1
98 zavrnil 18
99 ne vem 80
SYSMISS 304

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 113 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 15
2 osnovna šola 74
3 poklicna šola 104
4 štiriletna srednja šola 164
5 višja šola 53
6 visoka šola 46
7 magisterij 4
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 50

SPOL Spol

Value 122 Frequency
1 moški 209
2 ženski 303
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0.339279 2.66528 1 0.777124

Valid range from 0.339279 to 2.66528

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL301 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del) [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 3. del): Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMOPL301. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL301_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si