Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM161
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM161_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Podnar, Klement
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kramberger, Anton
 • Ignjatovič, Miroljub
 • Golob-Podnar, Urša
 • Mesner-Andolšek, Dana
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2016

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Project number:

P5-0151; J5-5539; N2711-16-0108; N2611-16-0030 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords:

odnos delo-družina, zaposlitveni status, delovna etika, zaposlitev in vrednote, odgovornost, odnosi do politike, sindikati, psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing), družinske obveznosti, družinska podpora, družinsko življenje, kvaliteta življenja, nega otrok, predšolski otroci, medgeneracijska solidarnost, očetovski dopust, zdravstvene storitve, nasilje nad otroki, družinski zakon, stališče o tveganju in žrtvovanju, zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, odnos do cepljenja, obvezno cepljenje, zadovoljstvo s študijskim procesom, migracije, begunci in ilegalni priseljenci, jedrska energija, skrb za okolje, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽINA, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, ZDRAVJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE, USTRAHOVANJE NA DELOVNEM MESTU, ODNOSI NA DELOVNEM MESTU, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
zdravje in zdravstveno varstvo
delo in družina
psihično nasilje na delovnem mestu
kakovost življenja in dela


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave: Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1950, realiziran vzorec: N=1070) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala je med aprilom in junijem 2016, pri čemer je 38 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 1. april 2016 - 13. junij 2016
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 369
 • number of units: 1070

Version: 31. marec 2017

Variable list

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 13 Frequency
0 izredno nezadovoljen/na 7
1 1 5
2 2 8
3 3 22
4 4 29
5 5 170
6 6 94
7 7 202
8 8 290
9 9 127
10 izredno zadovoljen/na 115
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 1

Valid range from 0 to 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 22 Frequency
0 sploh nisem srečen/na 5
1 1 5
2 2 9
3 3 24
4 4 29
5 5 121
6 6 75
7 7 181
8 8 297
9 9 167
10 zelo sem srečen/na 152
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 5

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 31 Frequency
0 zelo nezadovoljen/na 8
1 1 6
2 2 17
3 3 46
4 4 60
5 5 205
6 6 132
7 7 196
8 8 210
9 9 108
10 zelo zadovoljen/na 79
88 ne vem 3
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 3

Valid range from 0 to 10

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 1369 Frequency
0 izredno nezadovoljen/na 7
1 1 5
2 2 8
3 3 22
4 4 29
5 5 170
6 6 94
7 7 202
8 8 290
9 9 127
10 izredno zadovoljen/na 115
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 1

Valid range from 0 to 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Value 2368 Frequency
0 sploh nisem srečen/na 5
1 1 5
2 2 9
3 3 24
4 4 29
5 5 121
6 6 75
7 7 181
8 8 297
9 9 167
10 zelo sem srečen/na 152
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 5

Valid range from 0 to 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 3367 Frequency
0 zelo nezadovoljen/na 8
1 1 6
2 2 17
3 3 46
4 4 60
5 5 205
6 6 132
7 7 196
8 8 210
9 9 108
10 zelo zadovoljen/na 79
88 ne vem 3
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 3

Valid range from 0 to 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 4366 Frequency
0 veliko slabše 8
1 1 9
2 2 18
3 3 43
4 4 66
5 5 490
6 6 125
7 7 129
8 8 90
9 9 39
10 veliko boljše 19
88 ne vem 33
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 34

Valid range from 0 to 10

Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 5365 Frequency
0 treba je biti zelo previden 74
1 1 63
2 2 125
3 3 153
4 4 116
5 5 188
6 6 98
7 7 120
8 8 90
9 9 24
10 večini ljudi lahko zaupamo 19
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 0

Valid range from 0 to 10

Z6 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici ...

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 6364 Frequency
0 pesimist 4
1 1 9
2 2 25
3 3 51
4 4 63
5 5 211
6 6 100
7 7 169
8 8 208
9 9 106
10 optimist 117
88 ne vem 4
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 7

Valid range from 0 to 10

Z7 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite...

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer pomeni 0 nikoli in 10 vedno.

Value 7363 Frequency
0 nikoli 7
1 1 5
2 2 13
3 3 24
4 4 30
5 5 136
6 6 89
7 7 204
8 8 249
9 9 128
10 vedno 175
88 ne vem 8
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 10

Valid range from 0 to 10

Z8 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 8362 Frequency
0 izjemno nezadovoljen/na 107
1 1 88
2 2 153
3 3 181
4 4 151
5 5 202
6 6 78
7 7 62
8 8 25
9 9 4
10 izjemno zadovoljen/na 9
88 ne vem 10
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 10

Valid range from 0 to 10

Z9 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 9361 Frequency
0 izjemno slabo 29
1 1 32
2 2 66
3 3 112
4 4 122
5 5 221
6 6 112
7 7 149
8 8 97
9 9 22
10 izjemno dobro 17
88 ne vem 89
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 91

Valid range from 0 to 10

Z10 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 10360 Frequency
0 izjemno slabo 44
1 1 46
2 2 93
3 3 128
4 4 128
5 5 213
6 6 129
7 7 135
8 8 90
9 9 27
10 izjemno dobro 20
88 ne vem 16
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 17

Valid range from 0 to 10

Z11 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 11359 Frequency
0 izjemno nezadovoljen/na 90
1 1 106
2 2 134
3 3 158
4 4 121
5 5 204
6 6 96
7 7 60
8 8 34
9 9 8
10 izjemno zadovoljen/na 10
88 ne vem 48
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 49

Valid range from 0 to 10

Z12a Slovenija je v ustavi opredeljena kot pravna in kot socialna država. Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država? Slovenija je v ustavi opredeljena kot pravna in kot socialna država.

Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država?

Value 12358 Frequency
1 sploh nič 146
2 le malo 553
3 precej 291
4 v celoti 33
8 ne vem 47
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 47

Valid range from 1 to 4

Z12b In v kolikšni meri je Slovenija socialna država?

In v kolikšni meri je Slovenija socialna država?

Value 13357 Frequency
1 sploh nič 76
2 le malo 448
3 precej 441
4 v celoti 63
8 ne vem 42
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 42

Valid range from 1 to 4

Z13 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 14356 Frequency
1 razlike naj se povečajo 53
2 sedanje razlike so primerne 68
3 razlike naj se zmanjšajo 866
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 52
8 ne vem 31
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 31

Valid range from 1 to 4

K1 Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega? Sedaj pa nekaj vprašanj iz nacionalne Raziskave o odnosu delo - družina. Zanimata nas vaše delovno okolje in vaša družinska situacija. V celotnem sklopu Raziskave delo in družina vas bomo spraševali o organizaciji, pri čemer mislimo na podjetje, organizacijo, ustanovo, ipd., kjer ste zaposleni.

Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega?

Value 15355 Frequency
1 polno zaposlen/a (36 in več ur na teden) 449
2 zaposlen/a za skrajšan delovni čas (15 do 35 ur na teden) 15
3 zaposlen/a za manj kot 15 ur na teden / začasno ne dela 0
4 samozaposlen/a (kmet, samostojni obrtnik, svobodni poklic) 39
5 pomagajoči družinski član 2
6 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in prejema denarn 5
7 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in ne prejema den 6
8 brezposeln/a (ni registriran/a), a občasno kaj dela za gotov 1
9 dijak/inja, študent/ka, ki občasno kaj dela 38
10 vajenec/ka, ki občasno kaj dela 0
11 upokojenec/ka, občasno še kaj dela (tudi delna zaposlitev) 7
12 brezposeln/a (ni registriran/a), ki ne dela, nima nadomestil 48
13 delovno neaktiven/a, a ima rentne dohodke 1
14 dijak/inja, študent/ka, ki ne dela 47
15 vajenec/ka, ki ne dela 0
16 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve, razen hišnih opravil 353
17 gospodinja, hišna opravila 32
18 trajno delovno nezmožen/a 6
19 ostali delovno neaktivni 21
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 0

Valid range from 1 to 19

K2 Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni? Pred koliko meseci? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni? Pred koliko meseci?

Value 16354 Frequency
777 se ne nanaša 562
999 b.o. 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 654 0 528 137.464 110.833

Valid range from 0 to 528

K2a Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti?

Value 17353 Frequency
1 sporazumno prenehanje dela 41
2 dal/a sem odpoved 17
3 dobil/a sem odpoved (kot presežek) 23
4 dobil/a sem odpoved (stečaj, ukinitev organizacije) 12
5 sem se upokojil/a 300
6 kaj drugega 37
9 še nikoli ni bil/a delovno aktiven/a (zaposlen/a) 76
77 se ne nanaša 562
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 564

Valid range from 1 to 9

K2a_d Drugo: Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti?

Value 18352 Frequency
čaka na vizo 1
Bolezen 1
Bolniška zaradi nosečnosti 1
DELO SEM PREKINIL ZARADI NEZMOŽNOSTI ZA DELO 1
Delal je kot študent. 1
Delodajalec ga ni prijavil, prenehal s delom. 1
Gospa ima pokojnino po možu. Sama ni nikoli delala 1
Gospa ni bila nikoli zaposlena, delala je na kmeti 1
Invalidsko upokojen 1
Invalidsko upokojila 1
Nezmožnost za delo 1
ODPOVED ZARADI NESPOSOBNOSTI 1
Prenehanje opravljanja študentskega dela. 1
Vdovska pokojnina 1
Zdravstveno stanje 1
bolezen - invalidsko upokojena 1
delavni invalid, težko zaposljiv 1
delo na pg 1
delovni invalid 1
gospa je bila zaposlena po pogodbi o deli, ki ji j 1
invalidska upokojitev 1
izibraževanje, saj hodi na faks 1
iztek pg 1
mobing 1
mož je zbolel 1
mož umrl, jaz skrbela za družino 1
neurejeno državljanstvo 1
nezmožna za delo invalid tretje katgorije 1
ni dolgo časa hodilka v službo, po poroki pa sploh 1
niso podaljšali pogodbe 1
odpoved iz razloga nesposobnosti-invalid 1
po prometni nesreči izgubil vozniško (voznik) 1
potek pogodbe 1
poškodba 1
prekinila samostojno dejavnost 1
vrnitev delavca z bolniške 1
šolanje (srednja šola) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 0

K3 Je vaše zaposlitveno razmerje za...: Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Je vaše zaposlitveno razmerje za ...

Value 19351 Frequency
1 nedoločen čas 431
2 določen čas 77
3 občasna dela 48
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 514

Valid range from 1 to 3

K4 Kakšna je podlaga vašega dela? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Kakšna je podlaga vašega dela?

Value 20350 Frequency
1 pisna pogodba o zaposlitvi 491
2 pisna pogodba o honorarnem delu 4
3 pisna podjemna pogodba 4
4 druge vrste pisna pogodba (agencijsko delo, javno delo ipd.) 6
5 dijaška oziroma študentska napotnica za delo 36
6 zgolj ustni dogovor z delodajalcem 6
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 13
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 523

Valid range from 1 to 6

K5 Koliko je zaposlenih v vaši organizaciji? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Koliko je zaposlenih v vaši organizaciji?

Value 21349 Frequency
1 do 10 zaposlenih (mikro organizacija) 129
2 od 11 do 50 zaposlenih (mala) 95
3 od 51 do 250 zaposlenih (srednja) 147
4 nad 250 zaposlenih (velika) 175
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 14
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 524

Valid range from 1 to 4

K6 Vaša organizacija večino dohodkov zasluži na...: Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vaša organizacija večino dohodkov zasluži na…

Value 22348 Frequency
1 domačem trgu 411
2 tujem trgu 125
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 18
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 534

Valid range from 1 to 2

K7 Povejte nam, kako uspešno je vaše podjetje, organizacija, ustanova. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Povejte nam, kako uspešno je vaše podjetje, organizacija, ustanova.

Value 23347 Frequency
1 poslujemo z velikim dobičkom 116
2 poslujemo z majhnim dobičkom 200
3 nimamo ne dobička, ne izgube 153
4 poslujemo z majhno izgubo 18
5 poslujemo z veliko izgubo 9
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 60
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 574

Valid range from 1 to 5

K8a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o naravi vašega dela? Danes (za službo) delam neprimerno več, kot sem delal/a pred desetimi leti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Danes (za službo) delam neprimerno več, kot sem delal/a pred desetimi leti.

Value 24346 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 66
3 niti - niti 109
4 soglašam 176
5 močno soglašam 118
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 39
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 574

Valid range from 1 to 5

K8b Pred izbruhom finančne krize sem (za službo) delal/a več kot danes. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pred izbruhom finančne krize sem (za službo) delal/a več kot danes.

Value 25345 Frequency
1 sploh ne soglašam 65
2 ne soglašam 184
3 niti - niti 167
4 soglašam 73
5 močno soglašam 14
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 34
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 567

Valid range from 1 to 5

K8c Za delo izven osnovne zaposlitve, s katerim bi si izboljšal/a življenjski standard, nimam več časa. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Za delo izven osnovne zaposlitve, s katerim bi si izboljšal/a življenjski standard, nimam več časa.

Value 26344 Frequency
1 sploh ne soglašam 32
2 ne soglašam 111
3 niti - niti 103
4 soglašam 202
5 močno soglašam 100
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 522

Valid range from 1 to 5

K8d V službi imam preveč dela, da bi ga lahko opravil/a sam/a. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V službi imam preveč dela, da bi ga lahko opravil/a sam/a.

Value 27343 Frequency
1 sploh ne soglašam 67
2 ne soglašam 178
3 niti - niti 123
4 soglašam 131
5 močno soglašam 52
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 519

Valid range from 1 to 5

K8e Pri delu (v službi) sem nenehno v časovni stiski. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri delu (v službi) sem nenehno v časovni stiski.

Value 28342 Frequency
1 sploh ne soglašam 59
2 ne soglašam 153
3 niti - niti 101
4 soglašam 170
5 močno soglašam 72
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K8f Delam v nevarnih in / ali nezdravih delovnih pogojih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delam v nevarnih in / ali nezdravih delovnih pogojih.

Value 29341 Frequency
1 sploh ne soglašam 194
2 ne soglašam 152
3 niti - niti 74
4 soglašam 92
5 močno soglašam 42
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K8g Opravljam težka fizična dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Opravljam težka fizična dela.

Value 30340 Frequency
1 sploh ne soglašam 230
2 ne soglašam 139
3 niti - niti 72
4 soglašam 81
5 močno soglašam 33
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K8h Moje delo je stresno. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moje delo je stresno.

Value 31339 Frequency
1 sploh ne soglašam 42
2 ne soglašam 67
3 niti - niti 91
4 soglašam 223
5 močno soglašam 132
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K9a V kolikšni meri pa soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zahtevnosti vašega dela? Na delovnem mestu se od mene pričakuje več kot znam. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na delovnem mestu se od mene pričakuje več kot znam.

Value 32338 Frequency
1 sploh ne soglašam 91
2 ne soglašam 193
3 niti - niti 128
4 soglašam 109
5 močno soglašam 32
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 517

Valid range from 1 to 5

K9b Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, je zahtevno. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, je zahtevno.

Value 33337 Frequency
1 sploh ne soglašam 16
2 ne soglašam 37
3 niti - niti 79
4 soglašam 293
5 močno soglašam 128
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 517

Valid range from 1 to 5

K9c Izgubljam se v kopici različnih delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Izgubljam se v kopici različnih delovnih nalog.

Value 34336 Frequency
1 sploh ne soglašam 65
2 ne soglašam 206
3 niti - niti 125
4 soglašam 118
5 močno soglašam 41
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K9d V zadnjih treh letih se je zaradi dodanih novih delovnih nalog / opravil povečala zahtevnost mojega delovnega mesta. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V zadnjih treh letih se je zaradi dodanih novih delovnih nalog / opravil povečala zahtevnost mojega delovnega mesta.

Value 35335 Frequency
1 sploh ne soglašam 44
2 ne soglašam 92
3 niti - niti 77
4 soglašam 249
5 močno soglašam 68
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 540

Valid range from 1 to 5

K10a Kako je cenjeno vaše delo? Organizaciji dajem več, kot ona meni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Organizaciji dajem več kot ona meni.

Value 36334 Frequency
1 sploh ne soglašam 17
2 ne soglašam 78
3 niti - niti 165
4 soglašam 215
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 526

Valid range from 1 to 5

K10b Imam občutek, da mi organizacija daje toliko, kot dajem jaz organizaciji. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam občutek, da mi organizacija daje toliko, kot dajem jaz organizaciji.

Value 37333 Frequency
1 sploh ne soglašam 41
2 ne soglašam 188
3 niti - niti 156
4 soglašam 140
5 močno soglašam 19
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 526

Valid range from 1 to 5

K11a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o pripadnosti vaši organizaciji? Tudi svojim otrokom bi priporočil/a zaposlitev v organizaciji, kjer sem sedaj zaposlen/a. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Tudi svojim otrokom bi priporočil/a zaposlitev v organizaciji, kjer sem sedaj zaposlen/a.

Value 38332 Frequency
1 sploh ne soglašam 117
2 ne soglašam 140
3 niti - niti 99
4 soglašam 157
5 močno soglašam 30
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 527

Valid range from 1 to 5

K11b Imam premalo drugih možnosti, da bi zapustil/a obstoječo organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam premalo drugih možnosti, da bi zapustil/a obstoječo organizacijo.

Value 39331 Frequency
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 162
3 niti - niti 100
4 soglašam 175
5 močno soglašam 58
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 11
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 525

Valid range from 1 to 5

K11c Bil/a bi zadovoljen/a, če bi vso kariero naredil/a v tej organizaciji. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Bil/a bi zadovoljen/na, če bi vso kariero naredil/a v tej organizaciji.

Value 40330 Frequency
1 sploh ne soglašam 48
2 ne soglašam 128
3 niti - niti 106
4 soglašam 196
5 močno soglašam 78
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 514

Valid range from 1 to 5

K11d V danem trenutku je zaposlitev v obstoječi organizaciji predvsem stvar nuje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V danem trenutku je zaposlitev v obstoječi organizaciji predvsem stvar nuje.

Value 41329 Frequency
1 sploh ne soglašam 57
2 ne soglašam 141
3 niti - niti 103
4 soglašam 192
5 močno soglašam 59
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 518

Valid range from 1 to 5

K11e Eden glavnih razlogov, da še ostajam v organizaciji je, da čutim moralno obvezo za to. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Eden glavnih razlogov, da še ostajam v organizaciji je, da čutim moralno obvezo za to.

Value 42328 Frequency
1 sploh ne soglašam 122
2 ne soglašam 199
3 niti - niti 91
4 soglašam 107
5 močno soglašam 31
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
550 520

Valid range from 1 to 5

K11f Vsak dan se z veseljem odpravim v organizacijo, kjer delam. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vsak dan se z veseljem odpravim v organizacijo, kjer delam.

Value 43327 Frequency
1 sploh ne soglašam 21
2 ne soglašam 56
3 niti - niti 148
4 soglašam 252
5 močno soglašam 78
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K11g Zapustiti organizacijo v danem trenutku mi predstavlja prevelik stres. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zapustiti organizacijo v danem trenutku mi predstavlja prevelik stres.

Value 44326 Frequency
1 sploh ne soglašam 58
2 ne soglašam 139
3 niti - niti 91
4 soglašam 184
5 močno soglašam 72
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 526

Valid range from 1 to 5

K11h Prepogosto menjavanje organizacij se mi ne zdi etično. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Prepogosto menjavanje organizacij se mi ne zdi etično.

Value 45325 Frequency
1 sploh ne soglašam 54
2 ne soglašam 146
3 niti - niti 131
4 soglašam 166
5 močno soglašam 50
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 523

Valid range from 1 to 5

K11i Imel/a bi slabo vest, če bi v danem trenutku zapustil/a organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imel/a bi slabo vest, če bi v danem trenutku zapustil/a organizacijo.

Value 46324 Frequency
1 sploh ne soglašam 91
2 ne soglašam 171
3 niti - niti 90
4 soglašam 156
5 močno soglašam 43
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 519

Valid range from 1 to 5

K11j Imam občutek, da je organizacija, v kateri sem zaposlen/a, del mene. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam občutek, da je organizacija, v kateri sem zaposlen/a, del mene.

Value 47323 Frequency
1 sploh ne soglašam 34
2 ne soglašam 94
3 niti - niti 107
4 soglašam 223
5 močno soglašam 94
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 518

Valid range from 1 to 5

K11k Zlahka se identificiram z organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zlahka se identificiram z organizacijo.

Value 48322 Frequency
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 75
3 niti - niti 96
4 soglašam 266
5 močno soglašam 87
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
550 520

Valid range from 1 to 5

K11l Lahko rečem, da so problemi organizacije tudi moji problemi. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Lahko rečem, da so problemi organizacije tudi moji problemi.

Value 49321 Frequency
1 sploh ne soglašam 61
2 ne soglašam 117
3 niti - niti 103
4 soglašam 197
5 močno soglašam 75
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 517

Valid range from 1 to 5

K12a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s spodnjima trditvama? Pripravljen/a sem delati več le za višjo plačo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pripravljen/a sem delati več le za višjo plačo.

Value 50320 Frequency
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 124
3 niti - niti 115
4 soglašam 206
5 močno soglašam 81
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 518

Valid range from 1 to 5

K12b Pripravljen/a sem delati več, tudi če se plača ne zviša, samo da ohranim službo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pripravljen/a sem delati več, tudi če se plača ne zviša, samo da ohranim službo.

Value 51319 Frequency
1 sploh ne soglašam 49
2 ne soglašam 141
3 niti - niti 168
4 soglašam 166
5 močno soglašam 22
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 524

Valid range from 1 to 5

K13a V kolikšni meri pa soglašate ali ne soglašate s trditvami o družbeni odgovornosti vaše organizacije? Naša organizacija zmanjšuje negativni vpliv svojega poslovanja na naravno okolje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija zmanjšuje negativni vpliv svojega poslovanja na naravno okolje (npr. varčevanje z energijo, papirjem ipd.).

Value 52318 Frequency
1 sploh ne soglašam 24
2 ne soglašam 57
3 niti - niti 114
4 soglašam 267
5 močno soglašam 80
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 528

Valid range from 1 to 5

K13b Naša organizacija investira v ustvarjanje boljšega življenja za prihodnje rodove. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija investira v ustvarjanje boljšega življenja za prihodnje rodove.

Value 53317 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 88
3 niti - niti 111
4 soglašam 247
5 močno soglašam 66
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 18
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 531

Valid range from 1 to 5

K13c Naša organizacija podpira in donira sredstva različnim organizacijam, ki se ukvarjajo s perečimi družbenimi problemi. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija podpira in donira sredstva različnim organizacijam, ki se ukvarjajo s perečimi družbenimi problemi.

Value 54316 Frequency
1 sploh ne soglašam 76
2 ne soglašam 121
3 niti - niti 86
4 soglašam 170
5 močno soglašam 36
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 67
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 581

Valid range from 1 to 5

K13d Naša organizacija spodbuja zaposlene, da se izobražujejo in usposabljajo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija spodbuja zaposlene, da se izobražujejo in usposabljajo.

Value 55315 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 70
3 niti - niti 73
4 soglašam 262
5 močno soglašam 119
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 519

Valid range from 1 to 5

K13e Vodstvo organizacije upošteva potrebe zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vodstvo organizacije upošteva potrebe zaposlenih.

Value 56314 Frequency
1 sploh ne soglašam 35
2 ne soglašam 82
3 niti - niti 143
4 soglašam 249
5 močno soglašam 39
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 522

Valid range from 1 to 5

K13f Naša organizacija je sprejela ukrepe za usklajevanje dela in družinskega življenja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija je sprejela ukrepe za usklajevanje dela in družinskega življenja.

Value 57313 Frequency
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 112
3 niti - niti 123
4 soglašam 190
5 močno soglašam 39
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 43
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 556

Valid range from 1 to 5

K13g Naša organizacija dosledno spoštuje delovno zakonodajo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija dosledno spoštuje delovno zakonodajo.

Value 58312 Frequency
1 sploh ne soglašam 18
2 ne soglašam 46
3 niti - niti 59
4 soglašam 277
5 močno soglašam 149
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 521

Valid range from 1 to 5

K13h Naša organizacija sledi zakonskim obveznostim glede varovanja okolja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija sledi zakonskim obveznostim glede varovanja okolja.

Value 59311 Frequency
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 15
3 niti - niti 53
4 soglašam 303
5 močno soglašam 152
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 29
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 542

Valid range from 1 to 5

K14a In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o strategiji vaše organizacije? Zanima nas le zmagovanje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zanima nas le zmagovanje.

Value 60310 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 119
3 niti - niti 163
4 soglašam 176
5 močno soglašam 45
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 25
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 540

Valid range from 1 to 5

K14b Stalno iščemo in ustvarjamo novosti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Stalno iščemo in ustvarjamo novosti.

Value 61309 Frequency
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 53
3 niti - niti 81
4 soglašam 296
5 močno soglašam 105
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 9
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 524

Valid range from 1 to 5

K14c Vedno sledimo močnejšim. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vedno sledimo močnejšim.

Value 62308 Frequency
1 sploh ne soglašam 12
2 ne soglašam 83
3 niti - niti 127
4 soglašam 239
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 25
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 540

Valid range from 1 to 5

K14d V glavnem vztrajamo na uveljavljenih programih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V glavnem vztrajamo na uveljavljenih programih.

Value 63307 Frequency
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 104
3 niti - niti 118
4 soglašam 255
5 močno soglašam 52
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 15
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 530

Valid range from 1 to 5

K14e Kriza nas je precej omrtvičila. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Kriza nas je precej omrtvičila.

Value 64306 Frequency
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 177
3 niti - niti 135
4 soglašam 147
5 močno soglašam 30
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 531

Valid range from 1 to 5

K14f Za preživetje se lahko zanesemo samo na to, da bomo imeli še nižje cene od konkurentov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Za preživetje se lahko zanesemo samo na to, da bomo imeli še nižje cene od konkurentov.

Value 65305 Frequency
1 sploh ne soglašam 81
2 ne soglašam 165
3 niti - niti 131
4 soglašam 118
5 močno soglašam 19
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 39
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 556

Valid range from 1 to 5

K14g V naši organizaciji skrbimo samo za zniževanje stroškov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji skrbimo samo za zniževanje stroškov.

Value 66304 Frequency
1 sploh ne soglašam 41
2 ne soglašam 128
3 niti - niti 145
4 soglašam 173
5 močno soglašam 50
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 19
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 533

Valid range from 1 to 5

K15a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami o ravnanju z ljudmi v vaši organizaciji? Na prosta delovna mesta postavljamo predvsem ljudi iz organizacije. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na prosta delovna mesta postavljamo predvsem ljudi iz organizacije.

Value 67303 Frequency
1 sploh ne soglašam 37
2 ne soglašam 158
3 niti - niti 125
4 soglašam 154
5 močno soglašam 41
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 38
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 555

Valid range from 1 to 5

K15b Naša organizacija na trgu išče talente. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija na trgu išče talente.

Value 68302 Frequency
1 sploh ne soglašam 62
2 ne soglašam 148
3 niti - niti 115
4 soglašam 163
5 močno soglašam 31
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 34
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 551

Valid range from 1 to 5

K15c Naša organizacija ima sistem kariernega napredovanja zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija ima sistem kariernega napredovanja zaposlenih.

Value 69301 Frequency
1 sploh ne soglašam 61
2 ne soglašam 136
3 niti - niti 102
4 soglašam 189
5 močno soglašam 35
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 30
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 547

Valid range from 1 to 5

K15d Na delovnem mestu imam dovolj informacij, da lahko učinkovito opravljam svoje delo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na delovnem mestu imam dovolj informacij, da lahko učinkovito opravljam svoje delo.

Value 70300 Frequency
1 sploh ne soglašam 6
2 ne soglašam 35
3 niti - niti 65
4 soglašam 339
5 močno soglašam 110
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K15e Nadrejeni me spodbujajo, da sodelujem pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo mojega vsakdanjega dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Nadrejeni me spodbujajo, da sodelujem pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo mojega vsakdanjega dela.

Value 71299 Frequency
1 sploh ne soglašam 34
2 ne soglašam 61
3 niti - niti 91
4 soglašam 271
5 močno soglašam 88
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 9
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 525

Valid range from 1 to 5

K15f Opisi mojih del in nalog so jasni in natančni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Opisi mojih del in nalog so jasni in natančni.

Value 72298 Frequency
1 sploh ne soglašam 12
2 ne soglašam 47
3 niti - niti 79
4 soglašam 273
5 močno soglašam 143
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K15g V naši organizaciji imam možnost napredovanja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji imam možnost napredovanja.

Value 73297 Frequency
1 sploh ne soglašam 64
2 ne soglašam 100
3 niti - niti 107
4 soglašam 211
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 519

Valid range from 1 to 5

K15h Organizacija, v kateri sem zaposlen/a, ima jasen sistem za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Organizacija, v kateri sem zaposlen/a, ima jasen sistem za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Value 74296 Frequency
1 sploh ne soglašam 60
2 ne soglašam 104
3 niti - niti 87
4 soglašam 226
5 močno soglašam 61
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 18
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 532

Valid range from 1 to 5

K15i Moja plača je določena z jasnimi kriteriji - kosovna norma, dosežena prodaja, urna postavka ipd. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moja plača je določena z jasnimi kriteriji - kosovna norma, dosežena prodaja, urna postavka ipd.

Value 75295 Frequency
1 sploh ne soglašam 47
2 ne soglašam 70
3 niti - niti 58
4 soglašam 256
5 močno soglašam 118
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 521

Valid range from 1 to 5

K15j V organizaciji imamo time, ki so sestavljeni iz članov različnih oddelkov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V organizaciji imamo time, ki so sestavljeni iz članov različnih oddelkov.

Value 76294 Frequency
1 sploh ne soglašam 79
2 ne soglašam 91
3 niti - niti 41
4 soglašam 265
5 močno soglašam 63
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 531

Valid range from 1 to 5

K15k Naša organizacija uporablja sistem kroženja zaposlenih med delovnimi mesti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija uporablja sistem kroženja zaposlenih med delovnimi mesti.

Value 77293 Frequency
1 sploh ne soglašam 115
2 ne soglašam 149
3 niti - niti 84
4 soglašam 165
5 močno soglašam 33
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 524

Valid range from 1 to 5

K15l V naši organizaciji si zaposleni velikokrat izmenjujemo novo znanje in informacije. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji si zaposleni velikokrat izmenjujemo novo znanje in informacije.

Value 78292 Frequency
1 sploh ne soglašam 23
2 ne soglašam 38
3 niti - niti 82
4 soglašam 309
5 močno soglašam 98
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 7
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
550 520

Valid range from 1 to 5

K15m Naš sistem nagrajevanja motivira zaposlene, da načrtno pridobivajo novo znanje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naš sistem nagrajevanja motivira zaposlene, da načrtno pridobivajo novo znanje.

Value 79291 Frequency
1 sploh ne soglašam 84
2 ne soglašam 144
3 niti - niti 128
4 soglašam 150
5 močno soglašam 37
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 527

Valid range from 1 to 5

K16 Na koga se najprej obrnete, če česa s področja vašega poklicnega dela ne znate? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na koga se najprej obrnete, če česa s področja vašega poklicnega dela ne znate?

Value 80290 Frequency
1 na izkušenejšega sodelavca mojega ranga v organizaciji 253
2 na neposredno nadrejenega organizacijskega vodjo 179
3 na uglednega poklicnega strokovnjaka, četudi je ta izven org 62
4 na nikogar, probleme rešujem sam/a 61
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 4

K17a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami o vaši organizaciji? Naša organizacija hitreje ustvarja nove proizvode / storitve kot konkurenca. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija hitreje ustvarja nove proizvode / storitve kot konkurenca.

Value 81289 Frequency
1 sploh ne soglašam 55
2 ne soglašam 86
3 niti - niti 179
4 soglašam 149
5 močno soglašam 27
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 55
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 574

Valid range from 1 to 5

K17b V naši organizaciji so nova znanja uporabljena za izboljšanje proizvodov / storitev in drugih procesov dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji so nova znanja uporabljena za izboljšanje proizvodov / storitev in drugih procesov dela.

Value 82288 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 40
3 niti - niti 103
4 soglašam 297
5 močno soglašam 57
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 27
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 546

Valid range from 1 to 5

K17c Naša organizacija ustrezno reagira na predloge za izboljšave s strani zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija ustrezno reagira na predloge za izboljšave s strani zaposlenih.

Value 83287 Frequency
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 72
3 niti - niti 157
4 soglašam 244
5 močno soglašam 44
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 527

Valid range from 1 to 5

K17d Naša organizacija nas spodbuja, da smo pri svojem delu ustvarjalni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija nas spodbuja, da smo pri svojem delu ustvarjalni.

Value 84286 Frequency
1 sploh ne soglašam 20
2 ne soglašam 59
3 niti - niti 119
4 soglašam 271
5 močno soglašam 80
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 521

Valid range from 1 to 5

K18a Ali menite, da se inovativnost zaposlenih v vaši organizaciji izraža predvsem v: novih izdelkih ali storitvah Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

novih izdelkih ali storitvah

Value 85285 Frequency
1 sploh ne drži 49
2 ne drži 96
3 niti - niti 135
4 drži 209
5 v celoti drži 32
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 32
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 549

Valid range from 1 to 5

K18b podajanju t.i. koristnih predlogov (izboljšav) procesa dela Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

podajanju t.i. koristnih predlogov (izboljšav) procesa dela

Value 86284 Frequency
1 sploh ne drži 21
2 ne drži 60
3 niti - niti 129
4 drži 286
5 v celoti drži 42
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 532

Valid range from 1 to 5

K18c razvijanju novih znanj (tehnologije), metod in orodij Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

razvijanju novih znanj (tehnologije), metod in orodij

Value 87283 Frequency
1 sploh ne drži 38
2 ne drži 78
3 niti - niti 112
4 drži 269
5 v celoti drži 38
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 535

Valid range from 1 to 5

K18d v naši organizaciji ni inovacij Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

v naši organizaciji ni inovacij

Value 88282 Frequency
1 sploh ne drži 169
2 ne drži 230
3 niti - niti 63
4 drži 66
5 v celoti drži 14
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 528

Valid range from 1 to 5

K20a Sledi še nekaj trditev, ki se nanašajo na medsebojne odnose v organizaciji ter kakovost delovnega življenja. Pri svojem delu vplivam na to, kaj in kako se bo delalo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojem delu vplivam na to, kaj in kako se bo delalo.

Value 89281 Frequency
1 sploh ne soglašam 19
2 ne soglašam 81
3 niti - niti 104
4 soglašam 256
5 močno soglašam 94
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K20b Delovne naloge izpolnim pravočasno, brez problemov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delovne naloge izpolnim pravočasno, brez problemov.

Value 90280 Frequency
1 sploh ne soglašam 1
2 ne soglašam 14
3 niti - niti 42
4 soglašam 342
5 močno soglašam 157
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 514

Valid range from 1 to 5

K20c Pri delu lahko razvijem svoje sposobnosti in talente. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri delu lahko razvijem svoje sposobnosti in talente.

Value 91279 Frequency
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 45
3 niti - niti 99
4 soglašam 300
5 močno soglašam 100
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K20d Delo mi omogoča pridobivanje novih znanj in veščin. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo mi omogoča pridobivanje novih znanj in veščin.

Value 92278 Frequency
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 44
3 niti - niti 93
4 soglašam 291
5 močno soglašam 117
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 514

Valid range from 1 to 5

K20e Znanje in veščine, ki sem jih pridobil/a na delovnem mestu, uporabljam tudi v svojem zasebnem / družinskem življenju. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Znanje in veščine, ki sem jih pridobil/a na delovnem mestu, uporabljam tudi v svojem zasebnem / družinskem življenju.

Value 93277 Frequency
1 sploh ne soglašam 49
2 ne soglašam 91
3 niti - niti 94
4 soglašam 256
5 močno soglašam 64
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K20f Delo mi daje možnosti za razvoj delovne kariere. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo mi daje možnosti za razvoj delovne kariere.

Value 94276 Frequency
1 sploh ne soglašam 31
2 ne soglašam 87
3 niti - niti 116
4 soglašam 232
5 močno soglašam 85
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 519

Valid range from 1 to 5

K20g Pri svojih sodelavcih dobim ustrezne informacije, pomoč in podporo za opravljanje delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojih sodelavcih dobim ustrezne informacije, pomoč in podporo za opravljanje delovnih nalog.

Value 95275 Frequency
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 21
3 niti - niti 74
4 soglašam 318
5 močno soglašam 123
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 523

Valid range from 1 to 5

K20h Moji sodelavci imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moji sodelavci imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog.

Value 96274 Frequency
1 sploh ne soglašam 20
2 ne soglašam 32
3 niti - niti 63
4 soglašam 304
5 močno soglašam 110
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 23
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
529 541

Valid range from 1 to 5

K20i Pri svojih nadrejenih dobim pomoč in podporo pri opravljanju delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojih nadrejenih dobim pomoč in podporo pri opravljanju delovnih nalog.

Value 97273 Frequency
1 sploh ne soglašam 22
2 ne soglašam 34
3 niti - niti 98
4 soglašam 298
5 močno soglašam 91
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 11
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 527

Valid range from 1 to 5

K20j Nadrejeni imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Nadrejeni imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog.

Value 98272 Frequency
1 sploh ne soglašam 30
2 ne soglašam 40
3 niti - niti 87
4 soglašam 272
5 močno soglašam 102
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 22
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
531 539

Valid range from 1 to 5

K20k Moja služba je moja družina. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moja služba je moja družina.

Value 99271 Frequency
1 sploh ne soglašam 138
2 ne soglašam 147
3 niti - niti 111
4 soglašam 124
5 močno soglašam 37
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 513

Valid range from 1 to 5

K20l Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, daje smisel mojemu življenju. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, daje smisel mojemu življenju.

Value 100270 Frequency
1 sploh ne soglašam 60
2 ne soglašam 108
3 niti - niti 168
4 soglašam 184
5 močno soglašam 35
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 515

Valid range from 1 to 5

K21a In še dve trditvi o varnosti vaše zaposlitve. Občutek imam, da je moja zaposlitev ogrožena. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Občutek imam, da je moja zaposlitev ogrožena.

Value 101269 Frequency
1 sploh ne soglašam 178
2 ne soglašam 217
3 niti - niti 83
4 soglašam 58
5 močno soglašam 16
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 518

Valid range from 1 to 5

K21b Plačilo, ki ga dobim za svoje delo, mi omogoča zadovoljiti moje potrebe in potrebe moje družine. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Plačilo, ki ga dobim za svoje delo, mi omogoča zadovoljiti moje potrebe in potrebe moje družine.

Value 102268 Frequency
1 sploh ne soglašam 38
2 ne soglašam 81
3 niti - niti 143
4 soglašam 251
5 močno soglašam 40
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 517

Valid range from 1 to 5

K22 Ali redno dobivate plačo? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Ali redno dobivate plačo?

Value 103267 Frequency
1 da 532
2 ne 28
7 ni delovno aktiven/na 508
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 510

Valid range from 1 to 2

K23a S pomočjo lestvice ocenite, koliko časa dnevno porabite za naslednje aktivnosti: ... pot od doma do delovnega mesta in nazaj Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

pot od doma do delovnega mesta in nazaj

Value 104266 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 179
2 2 187
3 3 123
4 4 40
5 zelo veliko časa 25
7 se ne nanaša 515
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K23b Koliko časa dnevno porabite za službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma)

Value 105265 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 27
2 2 38
3 3 223
4 4 162
5 zelo veliko časa 94
7 se ne nanaša 522
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 526

Valid range from 1 to 5

K23c Koliko časa dnevno porabite za gospodinjsko delo Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

gospodinjsko delo

Value 106264 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 75
2 2 178
3 3 211
4 4 73
5 zelo veliko časa 17
7 se ne nanaša 514
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 516

Valid range from 1 to 5

K23d Koliko časa dnevno porabite za skrb / aktivnosti za otroke Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb / aktivnosti za otroke

Value 107263 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 113
2 2 87
3 3 123
4 4 71
5 zelo veliko časa 34
7 se ne nanaša 639
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 642

Valid range from 1 to 5

K23e Koliko časa dnevno porabite za skrb in nego starejšega člana družine Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb in nego starejšega člana družine

Value 108262 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 215
2 2 31
3 3 38
4 4 17
5 zelo veliko časa 6
7 se ne nanaša 760
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 763

Valid range from 1 to 5

K23f Koliko časa dnevno porabite za honorarno, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

honorarno, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve)

Value 109261 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 240
2 2 31
3 3 36
4 4 13
5 zelo veliko časa 4
7 se ne nanaša 743
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 746

Valid range from 1 to 5

K23g Koliko časa dnevno porabite za spanje in počitek Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

spanje in počitek

Value 110260 Frequency
1 nič ali zelo malo časa 14
2 2 77
3 3 343
4 4 103
5 zelo veliko časa 20
7 se ne nanaša 510
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 513

Valid range from 1 to 5

K24a Ali za katero od zgoraj navedenih aktivnosti porabite bistveno več časa kot pred tremi leti? ... za pot od doma do delovnega mesta in nazaj Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

za pot od doma do delovnega mesta in nazaj

Value 111259 Frequency
1 bistveno manj 31
2 manj 36
3 niti - niti 382
4 več 44
5 bistveno več 14
7 se ne nanaša 560
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 563

Valid range from 1 to 5

K24b Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma)

Value 112258 Frequency
1 bistveno manj 9
2 manj 29
3 niti - niti 353
4 več 86
5 bistveno več 26
7 se ne nanaša 561
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 567

Valid range from 1 to 5

K24c Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za gospodinjsko delo Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

gospodinjsko delo

Value 113257 Frequency
1 bistveno manj 7
2 manj 70
3 niti - niti 382
4 več 77
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 525
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 528

Valid range from 1 to 5

K24d Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za skrb / aktivnosti za otroke Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb / aktivnosti za otroke

Value 114256 Frequency
1 bistveno manj 29
2 manj 64
3 niti - niti 221
4 več 69
5 bistveno več 29
7 se ne nanaša 654
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 658

Valid range from 1 to 5

K24e Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za skrb in nego starejšega člana družine Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb in nego starejšega člana družine

Value 115255 Frequency
1 bistveno manj 32
2 manj 16
3 niti - niti 163
4 več 36
5 bistveno več 4
7 se ne nanaša 816
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 819

Valid range from 1 to 5

K24f Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za honorarno delo, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

honorarno delo, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve)

Value 116254 Frequency
1 bistveno manj 36
2 manj 16
3 niti - niti 176
4 več 23
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 810
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 813

Valid range from 1 to 5

K24g Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za spanje in počitek Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

spanje in počitek

Value 117253 Frequency
1 bistveno manj 8
2 manj 73
3 niti - niti 406
4 več 52
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 518
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 525

Valid range from 1 to 5

K25 Ali v vaši organizaciji obstaja / deluje sindikat? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Ali v vaši organizaciji obstaja / deluje sindikat?

Value 118252 Frequency
1 da 304
2 ne 217
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 37
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 549

Valid range from 1 to 2

K26a Povejte nam, v kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na...? plače Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

plače

Value 119251 Frequency
1 sploh ne vpliva 127
2 2 63
3 3 58
4 4 25
5 zelo vpliva 5
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 26
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 792

Valid range from 1 to 5

K26b V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... pogoje dela Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

pogoje dela

Value 120250 Frequency
1 sploh ne vpliva 97
2 2 74
3 3 68
4 4 38
5 zelo vpliva 7
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 20
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 786

Valid range from 1 to 5

K26c V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... stabilnost zaposlitve Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

stabilnost zaposlitve

Value 121249 Frequency
1 sploh ne vpliva 114
2 2 56
3 3 65
4 4 30
5 zelo vpliva 10
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 29
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 795

Valid range from 1 to 5

K26d V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... usklajevanje dela / življenja Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

usklajevanje dela / življenja

Value 122248 Frequency
1 sploh ne vpliva 133
2 2 58
3 3 63
4 4 19
5 zelo vpliva 5
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 25
9 b.o. 1