Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: JMCG011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG011_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Uhan, Samo
  • Hafner-Fink, Mitja
  • Štebe, Janez
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Demokratska Partija Socialista - Predsjedništvo

Serija:
  • JMCG/Javno mnjenje Črne Gore

    Anketa Javno mnjenje Crne Gore je po zasnovi podobna drugim splošnim družboslovnim anketam, ki naj zagotovijo družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Pri zasnovi in izvedbi projekta so sodelovale tudi različne institucije iz preostalih delov bivše Jugoslavije, med njimi tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij s Fakultete za družbene vede, ki je sodeloval pri izvedbi obeh raziskav v letu 2001.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

smer razvoja Črne Gore, zadovoljstvo s stanjem v republiki, odnosi med Črno Goro in Srbijo, zadovoljstvo z mednacionalnimi odnosi, zadovoljstvo z demokracijo, avtonomija Črne Gore, reševanje trenutne politične situacije, zadovoljstvo z materialnim položajem družine, nacionalna identiteta, kulturna identiteta, jezikovna identiteta, religijska identiteta, zaupanje v institucije, zaupanje v politike, strankarske preference, stališča do političnih koalicij, stališča do referenduma, samostojnost Č Gore, prednosti samostojnosti, slabosti samostojnosti, modeli držvno-pravnega statusa Črne Gore, spremljanje televizije, spremljanje radia, spremljanje tiska, izvor informacij, demografija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
politična in socialna klima
preučevanje identitet
zaupanje
volitve in volilne orientacije
stališča o prihodnjem statusu Črne Gore
mediji
demografija


Povzetek:

Cilj raziskave je bil razkriti razmere v Črni Gori v obdobju, ki ga zaznamujejo vprašanja v zvezi z njeno prihodnjo državno-pravno urejenostjo in nadaljnega obstoja federalne ustavno-pravne ureditve, katere članica je. Vsebinsko je anketa razdeljena na štiri dele. Prvi sklop prinaša oceno trenutnega stanja in poglede na prihodnji razvoj razmer v Črni Gori. Drugo poglavje je namenjeno analizi zaupanja v institucije in politike, medtem ko tretje vprašuje po prihodnjem državno-pravnem statusu Republike. Zadnji sklop pa je namenjen spremljanju množičnih medijev: televiziji, radia in tiska. Vprašalnik zaključuje blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 19. januar 2001 - 31. januar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Republika Črna Gora
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Črne Gore

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Državljani Republike Črne Gore, stari 18 in več let, vključeni v volilni register v decembru leta 2000.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je dvostopenjski. V prvi fazi je bil na osnovi spiska volišč v Republiki opravljen sistematičen izbor (s slučajnim izhodiščem in fiksnim korakom) stotih anketnih okolišev. V drugem koraku pa je bilo znotraj posameznega volilnega mesta med volilnimi upravičenci naključno 30 oseb. Tudi v tem primeru je bilo izhodišče izbora določeno slučajno, korak pa je bil navzgor omejen na 10 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: JMCG011 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 122
  • število enot: 1706

Spremenljivke

ID broj upitnika

ID Broj upitnika

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1721 1
1722 1
1723 2
1725 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1725

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...

Vrednost 22 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 705
2 SDP - Socijaldemokratska partija 50
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 148
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 251
5 NS - Narodna stranka 54
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 64
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 26
8 neka druga partija 21
9 još ne znam za koju 198
98 ne bi izašao na izbore 78
0 b. o. 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.

Vrednost 31 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 78
2 SDP - Socijaldemokratska partija 21
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 22
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 41
5 NS - Narodna stranka 20
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 14
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 8
8 neka druga partija 13
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
98 ne bi izašao na izbore 30
0 b. o. 115
" " 1218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

ID broj upitnika

ID Broj upitnika

Vrednost 1122 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1721 1
1722 1
1723 2
1725 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1725

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...

Vrednost 2121 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 705
2 SDP - Socijaldemokratska partija 50
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 148
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 251
5 NS - Narodna stranka 54
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 64
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 26
8 neka druga partija 21
9 još ne znam za koju 198
98 ne bi izašao na izbore 78
0 b. o. 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.

Vrednost 3120 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 78
2 SDP - Socijaldemokratska partija 21
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 22
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 41
5 NS - Narodna stranka 20
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 14
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 8
8 neka druga partija 13
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
98 ne bi izašao na izbore 30
0 b. o. 115
" " 1218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P3 Glasao bi za koaliciju...

P3 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore, ako bi se formirale koalicije, za koju bi od koalicija glasali?

Vrednost 4119 Frekvenca
1 za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije DPS+SDP 301
2 za koaliciju Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (DPS+ SDP+LSCG) 558
3 za koaliciju Socijalistićke narodne partije, Narodne stranke, Srpske narodne stranke (Koalicija za Jugoslaviju) 360
4 za koaliciju Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (SDP+LSCG) 55
5 ne bi glasao 63
6 za druge koalicije ili pojedinaćne partije 48
7 ne znam, ne mogu ocijeniti 208
0 b. o. 112
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P4 Crna Gora se u posljednje 3 godine razvi

P4 Kako ocijenjujete - gledajući u cjelini - da li se Crna Gora u posljednje tri godine razvijala...

Vrednost 5118 Frekvenca
1 u dobrom pravcu 836
2 u lošem pravcu 420
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 374
0 b. o. 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P5 Zadovoljstvo drzavnopravnim polozajem CG

P5 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim državnopravnim položajem Republike Crne Gore unutar jugoslovenske federacije?

Vrednost 6117 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 265
2 ne, nijesam zadovoljan 1094
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 267
0 b. o. 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P6 Zadovoljstvo odnosima izmedu Crne Gore i

P6 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim stanjem odnosa između Republike Crne Gore i Republike Srbije?

Vrednost 7116 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 118
2 ne, nijesam zadovoljan 1358
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 168
0 b. o. 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P7 Zadovoljstvo medunacionalnima odnosima u

P7 Da li ste zadovoljni - ili ste nezadovoljni - stanjem međunacionalnih odnosa u Republici Crnoj Gori?

Vrednost 8115 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 1108
2 ne, nijesam zadovoljan 310
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 224
0 b. o. 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P8 Crna Gora je stvorila visok stepen auton

P8 Republika Crna Gora je u posljednje tri godine stvorila visok stepen autonomije i samostalnosti u odnosu na Saveznu republiku Jugoslaviju. Da li to po vašem mišljenju znaći ...

Vrednost 9114 Frekvenca
1 nešto dobro 988
2 nešto loše 285
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 346
0 b. o. 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P9 Zadovoljstvo stanjem demokratije u Crnoj

P9 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - stanjem demokratije u Crnoj Gori?

Vrednost 10113 Frekvenca
1 vrlo nezadovoljan 173
2 nezadovoljan 307
3 ni zadovoljan, ni nezadovoljan 460
4 zadovoljan 550
5 vrlo zadovoljan 70
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 100
0 b. o. 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P10A sto brze odrzavanje prijevremenih izbora P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

a) što brže održavanje prijevremenih izbora

Vrednost 11112 Frekvenca
1 prihvatljivo 1163
2 nije prihvatljivo 165
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 272
0 b. o. 103
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P10B intenziviranje razgovora medu Crne Gore P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

b) intenziviranje razgovora među vladama republike Crne Gore i Srbije oko statusa dviju republika

Vrednost 12111 Frekvenca
1 prihvatljivo 993
2 nije prihvatljivo 325
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 271
0 b. o. 113
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P10C sto skorije odrzavanje referenduma o drz P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

c) što skorije održavanje referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore

Vrednost 13110 Frekvenca
1 prihvatljivo 1244
2 nije prihvatljivo 163
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 199
0 b. o. 96
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11A razvoj turizma u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više štete...

a) za razvoj turizma u Crnoj Gori

Vrednost 14109 Frekvenca
1 više koristi 991
2 više štete 415
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 240
0 b. o. 59
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11B razvoj privrede i preduzetnistva P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

b) za razvoj privrede i preduzetništva

Vrednost 15108 Frekvenca
1 više koristi 935
2 više štete 422
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 282
0 b. o. 66
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11C demokratija i ljudska prava P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

c) za demokratiju i ljudska prava

Vrednost 16107 Frekvenca
1 više koristi 1006
2 više štete 336
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 278
0 b. o. 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11D rjesavanje nezaposlenosti P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

d) za rješavanje nezaposlenosti

Vrednost 17106 Frekvenca
1 više koristi 934
2 više štete 381
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 315
0 b. o. 75
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11E socijalna sigurnost radnika i penzionera P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

e) za veću socijalnu sigurnost radnika i penzionera

Vrednost 18105 Frekvenca
1 više koristi 958
2 više štete 361
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 303
0 b. o. 83
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11F ocuvanje crnogorskog identiteta i kultur P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

f) za oćuvanje crnogorskog identiteta i kulture

Vrednost 19104 Frekvenca
1 više koristi 1070
2 više štete 250
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 261
0 b. o. 123
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11G odnosi izmedju Crne Gore i Srbije P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

g) za odnose izmedju Republike Crne Gore i Republike Srbije

Vrednost 20103 Frekvenca
1 više koristi 891
2 više štete 434
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 284
0 b. o. 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11H svakidasnji zivot ljudi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

h) za svakidašnji život ljudi

Vrednost 21102 Frekvenca
1 više koristi 946
2 više štete 381
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 279
0 b. o. 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11I priblizavanje Crne Gore Evropi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

i) za približavanje Crne Gore Evropi

Vrednost 22101 Frekvenca
1 više koristi 1064
2 više štete 289
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 268
0 b. o. 84
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11J odnosi izmedju Crnogoraca i drugih nacio P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

j) za odnose izmedju Crnogoraca i pripadnika drugih nacionalnosti u Crnoj Gori

Vrednost 23100 Frekvenca
1 više koristi 974
2 više štete 308
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 310
0 b. o. 113
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11K odnosi sa susjednim drzavama P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

k) za odnose sa susjednim državama

Vrednost 2499 Frekvenca
1 više koristi 1056
2 više štete 293
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 273
0 b. o. 83
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11L materijalni polozaj vas i vase porodice P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

l) za materijalni položaj vas i vaše porodice

Vrednost 2598 Frekvenca
1 više koristi 949
2 više štete 362
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 313
0 b. o. 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11M perspektiva mladih u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

m) za perspektivu mladih u Crnoj Gori

Vrednost 2697 Frekvenca
1 više koristi 991
2 više štete 350
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 285
0 b. o. 79
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P12 Najbolje uredenje odnosa izmedu Crne Gor

P12 Koje bi - po vašem mišljenju - bilo najbolje uređenje odnosa izme u Republike Crne Gore i Srbije u buduce?

Vrednost 2796 Frekvenca
1 ukinuti federaciju SRJ i republike, i stvoriti jedinstvenu, unitarnu državu 100
2 neka ostane sve onako kao što jeste (sadašnje stanje i uredjenje SRJ na osnovu Ustava iz 1992. i ustavnih amandmana iz 1999.) 342
3 Republika Crna Gora treba da bude samostalna i suverena država 750
4 savez nezavisnih i medjunarodno priznanih država Crne Gore i Srbije 301
5 ne znam, ne mogu ocijeniti 136
0 b. o. 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13A Skupstina Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

a) Skupština Republike CG

Vrednost 2895 Frekvenca
1 nimalo 179
2 malo 303
3 donekle 577
4 veoma 441
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 135
0 b. o. 70
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13B Vlada Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

b) Vlada Republike CG

Vrednost 2994 Frekvenca
1 nimalo 246
2 malo 253
3 donekle 460
4 veoma 569
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 63
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13C Predsjednik Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

c) Predsjednik Republike CG

Vrednost 3093 Frekvenca
1 nimalo 281
2 malo 147
3 donekle 281
4 veoma 838
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 94
0 b. o. 64
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13D Crnogorski sudovi POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

d) Crnogorski sudovi

Vrednost 3192 Frekvenca
1 nimalo 267
2 malo 285
3 donekle 456
4 veoma 426
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 183
0 b. o. 87
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13E Policija Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

e) Policija Republike CG

Vrednost 3291 Frekvenca
1 nimalo 348
2 malo 254
3 donekle 422
4 veoma 497
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 113
0 b. o. 71
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13F Politicke partije u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

f) Politićke partije u CG

Vrednost 3390 Frekvenca
1 nimalo 244
2 malo 421
3 donekle 575
4 veoma 193
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 185
0 b. o. 85
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13G Sindikat POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

g) Sindikat

Vrednost 3489 Frekvenca
1 nimalo 487
2 malo 279
3 donekle 315
4 veoma 187
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 287
0 b. o. 150
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13H Crnogorska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

h) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Vrednost 3588 Frekvenca
1 nimalo 275
2 malo 194
3 donekle 317
4 veoma 353
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 366
0 b. o. 200
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13I Dukljanska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

i) Dukljanska akademija nauka i umjetnosti

Vrednost 3687 Frekvenca
1 nimalo 402
2 malo 161
3 donekle 232
4 veoma 311
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 386
0 b. o. 213
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13J Crnogorska RTV POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

j) Crnogorska RTV

Vrednost 3786 Frekvenca
1 nimalo 350
2 malo 245
3 donekle 473
4 veoma 450
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 73
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13K Dnevna stampa POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

k) Dnevna štampa

Vrednost 3885 Frekvenca
1 nimalo 174
2 malo 288
3 donekle 688
4 veoma 281
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 166
0 b. o. 107
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13L Srpska pravoslavna crkva u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

l) Srpska pravoslavna crkva u CG

Vrednost 3984 Frekvenca
1 nimalo 304
2 malo 126
3 donekle 178
4 veoma 555
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 302
0 b. o. 239
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13M Crnogorska pravoslavna crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

m) Crnogorska pravoslavna crkva

Vrednost 4083 Frekvenca
1 nimalo 443
2 malo 102
3 donekle 198
4 veoma 370
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 327
0 b. o. 265
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13N Islamska vjerska zajednica POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

n) Islamska vjerska zajednica

Vrednost 4182 Frekvenca
1 nimalo 222
2 malo 110
3 donekle 156
4 veoma 375
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 453
0 b. o. 387
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13O Katolicka crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

o) Katolićka crkva

Vrednost 4281 Frekvenca
1 nimalo 235
2 malo 124
3 donekle 164
4 veoma 171
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 537
0 b. o. 472
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13P Vojska SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

p) Vojska SR Jugoslavije

Vrednost 4380 Frekvenca
1 nimalo 553
2 malo 193
3 donekle 255
4 veoma 439
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 153
0 b. o. 112
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13R Predsjednik SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

r) Predsjednik SR Jugoslavije

Vrednost 4479 Frekvenca
1 nimalo 643
2 malo 186
3 donekle 252
4 veoma 303
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 185
0 b. o. 135
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P14 1. crnogorski politicar, koji uziva najv

P14 Molimo vas, da nam navedete ime i prezime crnogorskog politićara, koji kod vas lićno danas uživa najviše povjerenje?

Vrednost 4578 Frekvenca
1 Dukanovic 640
2 Marovic 81
3 Vujanovic 25
4 Bulatovic P. 165
5 Bulatovic M. 37
6 Zizic 9
7 Bozovic 5
8 Perovic 113
9 Zivkovic 16
10 Vickovic 6
11 Soc 39
12 Drecun 2
13 Popovic 1
14 Rakcevic 39
15 Krivokapic 7
17 Rastoder 1
18 Dinosa 15
19 Bardhi 18
20 ostalo 42
88 nijedan 145
99 ne znam 176
0 b. o. 123
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

P15 2. crnogorski politicar, koji uziva najv

P15 Možete navesti još jedno ime i prezime crnogorskog politićara, koji uživa vaše povjerenje?

Vrednost 4677 Frekvenca
1 Dukanovic 125
2 Marovic 185
3 Vujanovic 154
4 Bulatovic P. 52
5 Bulatovic M. 28
6 Zizic 41
7 Bozovic 12
8 Perovic 68
9 Zivkovic 41
10 Vickovic 15
11 Soc 47
12 Drecun 4
13 Popovic 4
14 Rakcevic 100
15 Krivokapic 4
16 Burzan 1
17 Rastoder 9
18 Dinosa 11
19 Bardhi 12
20 ostalo 103
88 nijedan 212
99 ne znam 275
0 b. o. 202
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

P16 Politicar iz Beograda, koji uziva visoko

P16 Da li možete navesti ime i prezime nekog politićara iz Beograda, Srbije, Jugoslavije, koji kod vas lićno uživa visoko povjerenje?

Vrednost 4776 Frekvenca
1 Kostunica 229
2 Dindic 62
3 Milosevic 30
4 Canak,Veselinov 46
5 ostalo 109
8 0
9 0
88 nijedan 649
99 ne znam 350
0 b. o. 230
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

P17A Milo Dukanovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

a) Milo ćukanović

Vrednost 4875 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 294
2 2 81
3 3 126
4 4 139
5 5-potpuno povjerenje 857
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 127
0 b. o. 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17B Svetozar Marovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

b) Svetozar Marović

Vrednost 4974 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 194
2 2 154
3 3 204
4 4 221
5 5-potpuno povjerenje 679
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 169
0 b. o. 84
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17C Filip Vujanovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

c) Filip Vujanović

Vrednost 5073 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 260
2 2 125
3 3 183
4 4 213
5 5-potpuno povjerenje 688
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 158
0 b. o. 78
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17D Momir Bulatovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

d) Momir Bulatović

Vrednost 5172 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 1093
2 2 98
3 3 100
4 4 74
5 5-potpuno povjerenje 119
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 116
0 b. o. 105
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17E Predrag Bulatovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

e) Predrag Bulatović

Vrednost 5271 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 800
2 2 182
3 3 113
4 4 97
5 5-potpuno povjerenje 302
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 116
0 b. o. 95
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17F Zoran Zizic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

f) Zoran žižić

Vrednost 5370 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 951
2 2 119
3 3 108
4 4 106
5 5-potpuno povjerenje 195
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 122
0 b. o. 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17G Slavko Perovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

g) Slavko Perović

Vrednost 5469 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 360
2 2 187
3 3 283
4 4 259
5 5-potpuno povjerenje 359
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 153
0 b. o. 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17H Miodrag Zivkovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

h) Miodrag živković

Vrednost 5568 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 388
2 2 186
3 3 324
4 4 226
5 5-potpuno povjerenje 290
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 182
0 b. o. 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17I Zarko Rakcevic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

i) žarko Rakćević

Vrednost 5667 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 426
2 2 132
3 3 212
4 4 267
5 5-potpuno povjerenje 407
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b. o. 111
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17J Dragan Soc P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

j) Dragan Šoć

Vrednost 5766 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 556
2 2 238
3 3 287
4 4 159
5 5-potpuno povjerenje 199
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 164
0 b. o. 101
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P18A Vojislav Kostunica P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

a) Vojislav Koštunica

Vrednost 5865 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 688
2 2 141
3 3 169
4 4 111
5 5-potpuno povjerenje 289
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 198
0 b. o. 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P18B Zoran Dindic P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

b) Zoran ćinđić

Vrednost 5964 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 759
2 2 220
3 3 182
4 4 101
5 5-potpuno povjerenje 105
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 210
0 b. o. 128
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P18C Slobodan Milosevic P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

c) Slobodan Milošević

Vrednost 6063 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 1167
2 2 69
3 3 47
4 4 42
5 5-potpuno povjerenje 93
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 140
0 b. o. 147
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P19 Da li se slazete, da se o statusu Crne G DRžAVNOPRAVNI STATUS CRNE GORE

P19 Da li se slažete - ili ne slažete - sa opredjeljenjem, da se o državnopravnom statusu Republike Crne Gore odlućuje iskljućivo putem referenduma?

Vrednost 6162 Frekvenca
1 da 1405
2 ne 110
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 148
0 b. o. 41
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P20 Da li bi vi ucestvovali na referendumu?

P20 Da li bi vi lićno ućestvovali na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Vrednost 6261 Frekvenca
1 da 1456
2 ne 90
3 ne znam 125
0 b. o. 34
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P21 Kakvo ce biti opredjeljenje biraca u vas

P21 Kakvo će, po vašem mišljenju, biti opredjeljenje biraća u vašoj mjesnoj zajednici, na vašem biraćkom mjestu na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Vrednost 6360 Frekvenca
1 velika većina za samostalnost 344
2 većina za samostalnost 342
3 pola, pola 197
4 većina protiv 208
5 velika većina protiv samostalnosti 149
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 417
0 b. o. 48
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P22 A kakvo ce biti opredjeljenje biraca u C

P22 A kakvo će po vašem mišljenju biti opredjeljenje biraća u cijeloj Crnoj Gori?

Vrednost 6459 Frekvenca
1 velika većina za samostalnost 196
2 većina za samostalnost 604
3 pola, pola 155
4 većina protiv 192
5 velika većina protiv samostalnosti 99
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 415
0 b. o. 44
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P23 Koja partija zastupa ideje o statusu CG,

P23 Koja od crnogorskih politićkih partija zastupa ideje o državnopravnom statusu Republike CG, koje su najbliže vašim pogledima? Izaberite ime partije.

Vrednost 6558 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 654
2 SDP - Socijaldemokratska partija 90
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 258
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 269
5 NS - Narodna stranka 82
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 21
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 14
8 neka druga partija 12
9 nijedna 67
98 ne znam, ne mogu ocijeniti 149
0 b. o. 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

P24 Na referendumu bi glasao...

P24 Ako bi se sljedeće nedjelje održavao referendum o državnopravnom statusu Republike Crne Gore i ako bi pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna i nezavisna država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Vrednost 6657 Frekvenca
1 za 996
2 protiv 436
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 143
4 ne bih ućestvovao na referendumu 49
0 b. o. 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P25 Ako bi pitanje glasilo drukcije, glasao

(Ako je protiv) P25 Ako bi referendumsko pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna, međunarodno priznata i nezavisna država, koja sa Republikom Srbijom sklopi međudržavni sporazum o saradnji? Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Vrednost 6756 Frekvenca
1 za 77
2 protiv 270
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 65
4 ne bih ućestvovao na referendumu 11
0 b. o. 13
" " 1270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P26A 1. evropska zemlja uzor za daljnji razvo P26 Koje evropske zemlje ili nove države iz sastava bivše Jugoslavije trebale bi - po vašem mišljenju - biti uzor za daljnji razvoj Crne Gore ... (dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Vrednost 6855 Frekvenca
1 V.Britanija 11
2 Svedska,Skandinavija 46
3 Francuska 20
4 Njemacka 137
5 Italija 87
6 Svajcarska 111
7 Holandija,Benelux 23
8 Grcka 5
9 Slovenija 607
10 Hrvatska 21
11 Makedonija 13
12 Bosna 2
97 neka druga zemlja 106
98 nijedna 87
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 323
0 b. o. 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

P26B 2. evropska zemlja uzor za daljnji razvo P26 Koje evropske zemlje ili nove države iz sastava bivše Jugoslavije trebale bi - po vašem mišljenju - biti uzor za daljnji razvoj Crne Gore ... (dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Vrednost 6954 Frekvenca
1 V.Britanija 20
2 Svedska,Skandinavija 65
3 Francuska 35
4 Njemacka 107
5 Italija 82
6 Svajcarska 125
7 Holandija,Benelux 47
8 Grcka 8
9 Slovenija 161
10 Hrvatska 57
11 Makedonija 32
12 Bosna 8
97 neka druga zemlja 121
98 nijedna 129
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 447
0 b. o. 256
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

P27A porodici P27 Ćovjek osjeća veću ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedećim grupama?

a) porodici

Vrednost 7053 Frekvenca
1 nimalo 1
2 malo 5
3 donekle 27
4 veoma 1637
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 14
0 b. o. 21
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27B bratstvu, plemenu P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

b) bratstvu, plemenu

Vrednost 7152 Frekvenca
1 nimalo 69
2 malo 113
3 donekle 239
4 veoma 1185
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 55
0 b. o. 44
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27C naciji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

c) naciji

Vrednost 7251 Frekvenca
1 nimalo 21
2 malo 53
3 donekle 251
4 veoma 1300
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 39
0 b. o. 40
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27D politiCkoj partiji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

d) politićkoj partiji

Vrednost 7350 Frekvenca
1 nimalo 306
2 malo 329
3 donekle 396
4 veoma 495
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 101
0 b. o. 77
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27E crnogorskoj drzavi P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

e) crnogorskoj državi

Vrednost 7449 Frekvenca
1 nimalo 142
2 malo 81
3 donekle 200
4 veoma 1121
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 98
0 b. o. 62
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27F SR Jugoslaviji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

f) SR Jugoslaviji

Vrednost 7548 Frekvenca
1 nimalo 605
2 malo 171
3 donekle 221
4 veoma 514
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 111
0 b. o. 81
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27G Evropi P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

g) Evropi

Vrednost 7647 Frekvenca
1 nimalo 32
2 malo 67
3 donekle 268
4 veoma 1191
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 84
0 b. o. 61
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P27H svjetu kao cjelini P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

h) svjetu kao cjelini

Vrednost 7746 Frekvenca
1 nimalo 36
2 malo 51
3 donekle 263
4 veoma 1193
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 92
0 b. o. 69
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P28 Sadasnji materijalni polozaj vas i vase

P28 Kako ocijenjujete sadašnji materijalni položaj vas i vaše porodice?

Vrednost 7845 Frekvenca
1 vrlo loš 168
2 loš 289
3 ni dobar, ni loš 754
4 dobar 405
5 vrlo dobar 39
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 34
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P29 Materijalni polozaj vase porodice prije

P29 A kakav je bio materijalni položaj vaše porodice prije tri godine?

Vrednost 7944 Frekvenca
1 mnogo lošiji nego danas 116
2 lošiji nego danas 359
3 jednak kao danas 738
4 bolji nego danas 343
5 mnogo bolji nego danas 60
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 71
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P30 Materialni polozaj vas i vase porodice z

P30 A kako procijenjujete, kakav će biti materialni položaj vas i vaše porodice za tri godine?

Vrednost 8043 Frekvenca
1 mnogo lošiji nego danas 25
2 lošiji nego danas 83
3 jednak kao danas 92
4 bolji nego danas 779
5 mnogo bolji nego danas 142
6 ne znam, ne mogu procijeniti 550
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P31 Kojim putem najcesce saznajete za znacaj MEDIJSKA SCENA

P31 Kojim putem najćešće saznajete za znaćajne događaje, koji vas interesuju?

Vrednost 8142 Frekvenca
1 u društvu, razgovoru sa prijateljima 300
2 iz štampe 249
3 na radiju 45
4 na televiziji 925
5 u porodici 55
6 u preduzeću, na radnom mjestu 33
7 na drugi naćin 17
8 ne znam, ne mogu ocijeniti 61
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

P32A TV CG P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

a) TV CG

Vrednost 8241 Frekvenca
1 prati 1494
2 ne prati 151
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32B YU Info P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

b) YU Info

Vrednost 8340 Frekvenca
1 prati 290
2 ne prati 1356
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32C Elmag P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

c) Elmag

Vrednost 8439 Frekvenca
1 prati 513
2 ne prati 1112
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32D Montena P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

d) Montena

Vrednost 8538 Frekvenca
1 prati 526
2 ne prati 1098
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32E Skaj Sat P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

e) Skaj Sat

Vrednost 8637 Frekvenca
1 prati 316
2 ne prati 1308
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32F ostale TV u CG P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

f) ostale TV u CG

Vrednost 8736 Frekvenca
1 prati 495
2 ne prati 1126
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P32G strane stanice P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

g) strane (satelitske) stanice

Vrednost 8835 Frekvenca
1 prati 547
2 ne prati 1096
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33A Radio CG P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

a) Radio CG

Vrednost 8934 Frekvenca
1 prati 917
2 ne prati 565
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33B Elmag P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

b) Elmag

Vrednost 9033 Frekvenca
1 prati 615
2 ne prati 867
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33C Antena P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

c) Antena

Vrednost 9132 Frekvenca
1 prati 208
2 ne prati 1250
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33D Free Montenegro P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

d) Free Montenegro

Vrednost 9231 Frekvenca
1 prati 155
2 ne prati 1303
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33E Radio D P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

e) Radio D

Vrednost 9330 Frekvenca
1 prati 118
2 ne prati 1340
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33F Montena P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

f) Montena

Vrednost 9429 Frekvenca
1 prati 279
2 ne prati 1180
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P33G lokalne stanice P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

g) lokalne stanice

Vrednost 9528 Frekvenca
1 prati 1041
2 ne prati 437
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34A Pobjeda P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

a) Pobjeda

Vrednost 9627 Frekvenca
1 ćita 674
2 ne ćita 698
9 ne ćitam 321
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34B Vijesti P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

b) Vijesti

Vrednost 9726 Frekvenca
1 ćita 951
2 ne ćita 420
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34C Dan P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

c) Dan

Vrednost 9825 Frekvenca
1 ćita 308
2 ne ćita 1064
9 ne ćitam 321
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34D Politika P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

d) Politika

Vrednost 9924 Frekvenca
1 ćita 133
2 ne ćita 1238
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34E Blic P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

e) Blic

Vrednost 10023 Frekvenca
1 ćita 279
2 ne ćita 1092
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34F Vecernje novosti P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

f) Većernje novosti

Vrednost 10122 Frekvenca
1 ćita 399
2 ne ćita 972
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34G drugi domaci listovi P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

g) drugi domaći listovi

Vrednost 10221 Frekvenca
1 ćita 328
2 ne ćita 1043
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P34H strana stampa P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

h) strana štampa

Vrednost 10320 Frekvenca
1 ćita 129
2 ne ćita 1237
9 ne ćitam 323
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P35A 1. neobjektivan medij P35 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se ćini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Vrednost 10419 Frekvenca
1 tv cg 146
2 yu info 54
3 tv elmag 21
4 tv montena 7
6 ostale tv u cg 1
7 radio cg 1
9 antena m 1
10 rts-srbija 25
12 radio d 1
15 ostale radio stanice 1
16 pobjeda 52
17 vijesti 36
18 dan 274
19 politika 19
20 blic 4
21 vecernje novosti 16
22 neke druge novine 9
99 ne zna, nemamo takvog 537
0 b. o. 500
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

P35B 2. neobjektivan medij P35 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se ćini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Vrednost 10518 Frekvenca
1 tv cg 28
2 yu info 66
3 tv elmag 23
4 tv montena 9
6 ostale tv u cg 4
7 radio cg 3
9 0
10 rts-srbija 15
12 radio d 2
15 0
16 pobjeda 52
17 vijesti 34
18 dan 82
19 politika 34
20 blic 10
21 vecernje novosti 32
22 neke druge novine 5
5 sky sat 1
99 ne zna, nemamo takvog 629
0 b. o. 675
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

P36 Pol DEMOGRAFIJA

P36 Pol

Vrednost 10617 Frekvenca
1 muški 880
2 ženski 826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P37 Godina rodenja

P37 Godina rođenja:

Vrednost 10716 Frekvenca
6 1
8 1
9 1
79 33
80 33
81 43
82 17

Vrednosti spremenljivk od 6 do 82

P38 Nacionalna pripadnost

P38 Nacionalna pripadnost (upišite!)

Vrednost 10815 Frekvenca
1 Crnogorac 825
2 Crnogorac-Srbin 23
3 Crnogorac-musliman 7
4 Srbin 316
5 Srbin-Crnogorac 7
6 Musliman 250
7 Bosnjak 30
8 Albanac 150
9 Hrvat 18
10 Jugosloven 42
11 ostalo 13
0 b.o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P39 Skola

P39 Koje škole ste završili?

Vrednost 10914 Frekvenca
1 nedovršena osnovna škola (manje od 8 razreda) 218
2 završena osnovna škola 306
3 2-3 godišnja strućna zanatska i sl. škola 283
4 4-godišnja srednja škola (gimnazija, tehnićka, ućiteljska i sl.) 652
5 viša, visoka škola ili fakultet 218
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P40 Dali ste zaposleni?

P40 Dali ste zaposleni?

Vrednost 11013 Frekvenca
1 da, zaposlen (takođe poljoprivrednik, privatni preduzetnik i.sl.) 685
2 osoba na školovanju, ućenik, student 67
3 domaćica 221
4 penzioner 315
5 traži posao, nezaposlen 305
6 ostali nezaposleni 83
0 b. o. 28
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P41 Polozaj u zanimanju?

P41 Kakav je vaš sadašnji položaj u zanimanju? Kakav je bio vaš nekadašnji položaj u zanimanju?

Vrednost 11112 Frekvenca
1 nije zaposlen, nikad nije bio zaposlen 501
2 poljoprivrednik 91
3 privatnik, preduzetnik, zanatlija 89
4 zaposlen u privatnom preduzeću 121
5 zaposlen u nekadašnjem društvenom preduzeću (u transformaciji) 371
6 zaposlen u državnim ustanovama Republike Crne Gore (uprava, škole, zdravstvo, sudovi, opštine isl.) 226
7 zaposlen u državnim ustanovama SR Jugoslavije (SFRJ) 67
8 ostali zaposleni 84
0 b. o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P42 Pripadate jednoj od crkva ili vjerskih z

P42 Da li pripadate jednoj od sledećih crkava ili vjerskih zajednica?

Vrednost 11211 Frekvenca
1 srpska pravoslavna crkva 559
2 crnogorska pravoslavna crkva 183
3 islamska vjerska zajednica 383
4 katolićka crkva 59
5 druge crkve ili zajednice 0
6 nijednoj crkvi ili vjerskoj zajednici 392
7 ne znam, ne mogu ocijeniti 36
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P43 Kojim jezikom govorite u porodici?

P43 Kojim jezikom govorite u vašoj porodici? (Upišite!)

Vrednost 11310 Frekvenca
1 crnogorski 345
2 srpski 893
3 srpsko-hrvatski 168
4 bosnjacki 78
5 albanski 156
6 hrvatski 2
7 maternji 36
8 ostali 13
0 b.o. 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P44 sifra opstine

P44 ŠIFRA OPŠTINE: (1 - 21)

Vrednost 1149 Frekvenca
1 Bar 109
2 Bijelo Polje 186
3 Budva 30
4 Danilovgrad 51
6 Berane 108
7 Kolasin 41
8 Kotor 95
9 Mojkovac 28
10 Niksic 210
11 Plav 40
13 Pljevlja 121
14 Rozaj 71
15 Tivat 58
16 Podgorica 316
17 Ulcinj 92
18 Herceg-Novi 64
19 Cetinje 59
20 Savnik 12
21 Andrijevica 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

P47 broj posjeta

P47 BROJ POSJETA

Vrednost 1158 Frekvenca
1 jedna 1286
2 dve 269
3 tri 101
4 ćetiri 27
5 pet 6
6 šest 2
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P48 vrijeme trajanja razgovora

P48 VRIJEME TRAJANJA RAZGOVORA - MINUTA

Vrednost 1167 Frekvenca
2 1
10 13
12 2
75 2
80 1
99 1
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

P49 dan

P49 DATUM ANKETIRANJA: DAN

Vrednost 1176 Frekvenca
2 2
13 1
19 68
20 219
21 274
22 199
23 136
24 120
25 119
26 113
27 203
28 122
29 61
30 24
31 7
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 2 do 31

P50 mjesec

P50 DATUM ANKETIRANJA: MIJESEC

Vrednost 1185 Frekvenca
1 januar 1670
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

RSTAR starost

Vrednost 1194 Frekvenca
1 do 30
2 31 do 45
3 46 do 60
4 vise od 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

WSKUP partijske preferencije

Vrednost 1203 Frekvenca
0 b.o.
1 DPS
2 SDP
3 LSCG
4 SNP
5 NS
6 DSCG
7 DUA
8 drugo
9 ne znam
98 ne bi izasao na izbore
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1706

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

REF REFERENDUMSKO PITANJE

Vrednost 1212 Frekvenca
1 veoma za
2 za
3 nekonsistentni
4 protiv
5 veoma protiv
6 neodluceni
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P38_R Nacionalna pripadnost

Vrednost 1221 Frekvenca
1 Crnogorac 825
2 Srbin 346
3 Musliman 287
4 Albanac 150
5 Jugosloven 42
6 drugo, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). JMCG011 - Javno mnenje Crne Gore 2001/1 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2002). Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: JMCG011. https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG011_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si