Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMCG011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG011_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Uhan, Samo
  • Hafner-Fink, Mitja
  • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Demokratska Partija Socialista - Predsjedništvo

Project number:

no information

Series:
  • JMCG/Javno mnjenje Črne Gore

    Anketa Javno mnjenje Crne Gore je po zasnovi podobna drugim splošnim družboslovnim anketam, ki naj zagotovijo družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Pri zasnovi in izvedbi projekta so sodelovale tudi različne institucije iz preostalih delov bivše Jugoslavije, med njimi tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij s Fakultete za družbene vede, ki je sodeloval pri izvedbi obeh raziskav v letu 2001.

Study Content

Keywords:

smer razvoja Črne Gore, zadovoljstvo s stanjem v republiki, odnosi med Črno Goro in Srbijo, zadovoljstvo z mednacionalnimi odnosi, zadovoljstvo z demokracijo, avtonomija Črne Gore, reševanje trenutne politične situacije, zadovoljstvo z materialnim položajem družine, nacionalna identiteta, kulturna identiteta, jezikovna identiteta, religijska identiteta, zaupanje v institucije, zaupanje v politike, strankarske preference, stališča do političnih koalicij, stališča do referenduma, samostojnost Č Gore, prednosti samostojnosti, slabosti samostojnosti, modeli držvno-pravnega statusa Črne Gore, spremljanje televizije, spremljanje radia, spremljanje tiska, izvor informacij, demografija

Keywords ELSST:
RAZVOJNA POLITIKA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, ZAUPANJE V VLADO, MNOŽIČNI MEDIJI, DRŽAVNA POLITIKA, KULTURNA IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politična in socialna klima
preučevanje identitet
zaupanje
volitve in volilne orientacije
stališča o prihodnjem statusu Črne Gore
mediji
demografija


Abstract:

Cilj raziskave je bil razkriti razmere v Črni Gori v obdobju, ki ga zaznamujejo vprašanja v zvezi z njeno prihodnjo državno-pravno urejenostjo in nadaljnega obstoja federalne ustavno-pravne ureditve, katere članica je. Vsebinsko je anketa razdeljena na štiri dele. Prvi sklop prinaša oceno trenutnega stanja in poglede na prihodnji razvoj razmer v Črni Gori. Drugo poglavje je namenjeno analizi zaupanja v institucije in politike, medtem ko tretje vprašuje po prihodnjem državno-pravnem statusu Republike. Zadnji sklop pa je namenjen spremljanju množičnih medijev: televiziji, radia in tiska. Vprašalnik zaključuje blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 19. januar 2001 - 31. januar 2001
Date of production: 2001
Country: Republika Črna Gora
Geographic coverage:

ozemlje Republike Črne Gore

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Državljani Republike Črne Gore, stari 18 in več let, vključeni v volilni register v decembru leta 2000.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je dvostopenjski. V prvi fazi je bil na osnovi spiska volišč v Republiki opravljen sistematičen izbor (s slučajnim izhodiščem in fiksnim korakom) stotih anketnih okolišev. V drugem koraku pa je bilo znotraj posameznega volilnega mesta med volilnimi upravičenci naključno 30 oseb. Tudi v tem primeru je bilo izhodišče izbora določeno slučajno, korak pa je bil navzgor omejen na 10 enot.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: JMCG011 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 122
  • number of units: 1706

Variable list

ID broj upitnika

ID Broj upitnika

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1721 1
1722 1
1723 2
1725 1

Valid range from 1 to 1725

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...

Value 22 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 705
2 SDP - Socijaldemokratska partija 50
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 148
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 251
5 NS - Narodna stranka 54
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 64
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 26
8 neka druga partija 21
9 još ne znam za koju 198
98 ne bi izašao na izbore 78
0 b. o. 111

Valid range from 1 to 8

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.

Value 31 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 78
2 SDP - Socijaldemokratska partija 21
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 22
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 41
5 NS - Narodna stranka 20
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 14
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 8
8 neka druga partija 13
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
98 ne bi izašao na izbore 30
0 b. o. 115
" " 1218

Valid range from 1 to 8

ID broj upitnika

ID Broj upitnika

Value 1122 Frequency
1 1
2 1
3 1
1721 1
1722 1
1723 2
1725 1

Valid range from 1 to 1725

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...

Value 2121 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 705
2 SDP - Socijaldemokratska partija 50
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 148
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 251
5 NS - Narodna stranka 54
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 64
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 26
8 neka druga partija 21
9 još ne znam za koju 198
98 ne bi izašao na izbore 78
0 b. o. 111

Valid range from 1 to 8

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.

Value 3120 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 78
2 SDP - Socijaldemokratska partija 21
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 22
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 41
5 NS - Narodna stranka 20
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 14
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 8
8 neka druga partija 13
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
98 ne bi izašao na izbore 30
0 b. o. 115
" " 1218

Valid range from 1 to 8

P3 Glasao bi za koaliciju...

P3 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore, ako bi se formirale koalicije, za koju bi od koalicija glasali?

Value 4119 Frequency
1 za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije DPS+SDP 301
2 za koaliciju Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (DPS+ SDP+LSCG) 558
3 za koaliciju Socijalistićke narodne partije, Narodne stranke, Srpske narodne stranke (Koalicija za Jugoslaviju) 360
4 za koaliciju Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (SDP+LSCG) 55
5 ne bi glasao 63
6 za druge koalicije ili pojedinaćne partije 48
7 ne znam, ne mogu ocijeniti 208
0 b. o. 112
" " 1

Valid range from 1 to 6

P4 Crna Gora se u posljednje 3 godine razvi

P4 Kako ocijenjujete - gledajući u cjelini - da li se Crna Gora u posljednje tri godine razvijala...

Value 5118 Frequency
1 u dobrom pravcu 836
2 u lošem pravcu 420
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 374
0 b. o. 76

Valid range from 1 to 2

P5 Zadovoljstvo drzavnopravnim polozajem CG

P5 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim državnopravnim položajem Republike Crne Gore unutar jugoslovenske federacije?

Value 6117 Frequency
1 da, zadovoljan sam 265
2 ne, nijesam zadovoljan 1094
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 267
0 b. o. 80

Valid range from 1 to 2

P6 Zadovoljstvo odnosima izmedu Crne Gore i

P6 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim stanjem odnosa između Republike Crne Gore i Republike Srbije?

Value 7116 Frequency
1 da, zadovoljan sam 118
2 ne, nijesam zadovoljan 1358
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 168
0 b. o. 62

Valid range from 1 to 2

P7 Zadovoljstvo medunacionalnima odnosima u

P7 Da li ste zadovoljni - ili ste nezadovoljni - stanjem međunacionalnih odnosa u Republici Crnoj Gori?

Value 8115 Frequency
1 da, zadovoljan sam 1108
2 ne, nijesam zadovoljan 310
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 224
0 b. o. 64

Valid range from 1 to 2

P8 Crna Gora je stvorila visok stepen auton

P8 Republika Crna Gora je u posljednje tri godine stvorila visok stepen autonomije i samostalnosti u odnosu na Saveznu republiku Jugoslaviju. Da li to po vašem mišljenju znaći ...

Value 9114 Frequency
1 nešto dobro 988
2 nešto loše 285
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 346
0 b. o. 87

Valid range from 1 to 2

P9 Zadovoljstvo stanjem demokratije u Crnoj

P9 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - stanjem demokratije u Crnoj Gori?

Value 10113 Frequency
1 vrlo nezadovoljan 173
2 nezadovoljan 307
3 ni zadovoljan, ni nezadovoljan 460
4 zadovoljan 550
5 vrlo zadovoljan 70
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 100
0 b. o. 46

Valid range from 1 to 5

P10A sto brze odrzavanje prijevremenih izbora P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

a) što brže održavanje prijevremenih izbora

Value 11112 Frequency
1 prihvatljivo 1163
2 nije prihvatljivo 165
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 272
0 b. o. 103
" " 3

Valid range from 1 to 2

P10B intenziviranje razgovora medu Crne Gore P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

b) intenziviranje razgovora među vladama republike Crne Gore i Srbije oko statusa dviju republika

Value 12111 Frequency
1 prihvatljivo 993
2 nije prihvatljivo 325
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 271
0 b. o. 113
" " 4

Valid range from 1 to 2

P10C sto skorije odrzavanje referenduma o drz P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?

c) što skorije održavanje referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore

Value 13110 Frequency
1 prihvatljivo 1244
2 nije prihvatljivo 163
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 199
0 b. o. 96
" " 4

Valid range from 1 to 2

P11A razvoj turizma u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više štete...

a) za razvoj turizma u Crnoj Gori

Value 14109 Frequency
1 više koristi 991
2 više štete 415
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 240
0 b. o. 59
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11B razvoj privrede i preduzetnistva P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

b) za razvoj privrede i preduzetništva

Value 15108 Frequency
1 više koristi 935
2 više štete 422
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 282
0 b. o. 66
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11C demokratija i ljudska prava P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

c) za demokratiju i ljudska prava

Value 16107 Frequency
1 više koristi 1006
2 više štete 336
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 278
0 b. o. 86

Valid range from 1 to 2

P11D rjesavanje nezaposlenosti P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

d) za rješavanje nezaposlenosti

Value 17106 Frequency
1 više koristi 934
2 više štete 381
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 315
0 b. o. 75
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11E socijalna sigurnost radnika i penzionera P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

e) za veću socijalnu sigurnost radnika i penzionera

Value 18105 Frequency
1 više koristi 958
2 više štete 361
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 303
0 b. o. 83
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11F ocuvanje crnogorskog identiteta i kultur P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

f) za oćuvanje crnogorskog identiteta i kulture

Value 19104 Frequency
1 više koristi 1070
2 više štete 250
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 261
0 b. o. 123
" " 2

Valid range from 1 to 2

P11G odnosi izmedju Crne Gore i Srbije P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

g) za odnose izmedju Republike Crne Gore i Republike Srbije

Value 20103 Frequency
1 više koristi 891
2 više štete 434
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 284
0 b. o. 96
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11H svakidasnji zivot ljudi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

h) za svakidašnji život ljudi

Value 21102 Frequency
1 više koristi 946
2 više štete 381
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 279
0 b. o. 98
" " 2

Valid range from 1 to 2

P11I priblizavanje Crne Gore Evropi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

i) za približavanje Crne Gore Evropi

Value 22101 Frequency
1 više koristi 1064
2 više štete 289
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 268
0 b. o. 84
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11J odnosi izmedju Crnogoraca i drugih nacio P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

j) za odnose izmedju Crnogoraca i pripadnika drugih nacionalnosti u Crnoj Gori

Value 23100 Frequency
1 više koristi 974
2 više štete 308
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 310
0 b. o. 113
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11K odnosi sa susjednim drzavama P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

k) za odnose sa susjednim državama

Value 2499 Frequency
1 više koristi 1056
2 više štete 293
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 273
0 b. o. 83
" " 1

Valid range from 1 to 2

P11L materijalni polozaj vas i vase porodice P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

l) za materijalni položaj vas i vaše porodice

Value 2598 Frequency
1 više koristi 949
2 više štete 362
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 313
0 b. o. 82

Valid range from 1 to 2

P11M perspektiva mladih u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...

m) za perspektivu mladih u Crnoj Gori

Value 2697 Frequency
1 više koristi 991
2 više štete 350
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 285
0 b. o. 79
" " 1

Valid range from 1 to 2

P12 Najbolje uredenje odnosa izmedu Crne Gor

P12 Koje bi - po vašem mišljenju - bilo najbolje uređenje odnosa izme u Republike Crne Gore i Srbije u buduce?

Value 2796 Frequency
1 ukinuti federaciju SRJ i republike, i stvoriti jedinstvenu, unitarnu državu 100
2 neka ostane sve onako kao što jeste (sadašnje stanje i uredjenje SRJ na osnovu Ustava iz 1992. i ustavnih amandmana iz 1999.) 342
3 Republika Crna Gora treba da bude samostalna i suverena država 750
4 savez nezavisnih i medjunarodno priznanih država Crne Gore i Srbije 301
5 ne znam, ne mogu ocijeniti 136
0 b. o. 77

Valid range from 1 to 4

P13A Skupstina Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

a) Skupština Republike CG

Value 2895 Frequency
1 nimalo 179
2 malo 303
3 donekle 577
4 veoma 441
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 135
0 b. o. 70
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13B Vlada Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

b) Vlada Republike CG

Value 2994 Frequency
1 nimalo 246
2 malo 253
3 donekle 460
4 veoma 569
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 63
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13C Predsjednik Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

c) Predsjednik Republike CG

Value 3093 Frequency
1 nimalo 281
2 malo 147
3 donekle 281
4 veoma 838
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 94
0 b. o. 64
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13D Crnogorski sudovi POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

d) Crnogorski sudovi

Value 3192 Frequency
1 nimalo 267
2 malo 285
3 donekle 456
4 veoma 426
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 183
0 b. o. 87
" " 2

Valid range from 1 to 4

P13E Policija Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

e) Policija Republike CG

Value 3291 Frequency
1 nimalo 348
2 malo 254
3 donekle 422
4 veoma 497
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 113
0 b. o. 71
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13F Politicke partije u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

f) Politićke partije u CG

Value 3390 Frequency
1 nimalo 244
2 malo 421
3 donekle 575
4 veoma 193
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 185
0 b. o. 85
" " 3

Valid range from 1 to 4

P13G Sindikat POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

g) Sindikat

Value 3489 Frequency
1 nimalo 487
2 malo 279
3 donekle 315
4 veoma 187
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 287
0 b. o. 150
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13H Crnogorska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

h) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Value 3588 Frequency
1 nimalo 275
2 malo 194
3 donekle 317
4 veoma 353
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 366
0 b. o. 200
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13I Dukljanska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

i) Dukljanska akademija nauka i umjetnosti

Value 3687 Frequency
1 nimalo 402
2 malo 161
3 donekle 232
4 veoma 311
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 386
0 b. o. 213
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13J Crnogorska RTV POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

j) Crnogorska RTV

Value 3786 Frequency
1 nimalo 350
2 malo 245
3 donekle 473
4 veoma 450
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 73
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13K Dnevna stampa POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

k) Dnevna štampa

Value 3885 Frequency
1 nimalo 174
2 malo 288
3 donekle 688
4 veoma 281
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 166
0 b. o. 107
" " 2

Valid range from 1 to 4

P13L Srpska pravoslavna crkva u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

l) Srpska pravoslavna crkva u CG

Value 3984 Frequency
1 nimalo 304
2 malo 126
3 donekle 178
4 veoma 555
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 302
0 b. o. 239
" " 2

Valid range from 1 to 4

P13M Crnogorska pravoslavna crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

m) Crnogorska pravoslavna crkva

Value 4083 Frequency
1 nimalo 443
2 malo 102
3 donekle 198
4 veoma 370
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 327
0 b. o. 265
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13N Islamska vjerska zajednica POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

n) Islamska vjerska zajednica

Value 4182 Frequency
1 nimalo 222
2 malo 110
3 donekle 156
4 veoma 375
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 453
0 b. o. 387
" " 3

Valid range from 1 to 4

P13O Katolicka crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

o) Katolićka crkva

Value 4281 Frequency
1 nimalo 235
2 malo 124
3 donekle 164
4 veoma 171
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 537
0 b. o. 472
" " 3

Valid range from 1 to 4

P13P Vojska SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

p) Vojska SR Jugoslavije

Value 4380 Frequency
1 nimalo 553
2 malo 193
3 donekle 255
4 veoma 439
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 153
0 b. o. 112
" " 1

Valid range from 1 to 4

P13R Predsjednik SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE

r) Predsjednik SR Jugoslavije

Value 4479 Frequency
1 nimalo 643
2 malo 186
3 donekle 252
4 veoma 303
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 185
0 b. o. 135
" " 2

Valid range from 1 to 4

P14 1. crnogorski politicar, koji uziva najv

P14 Molimo vas, da nam navedete ime i prezime crnogorskog politićara, koji kod vas lićno danas uživa najviše povjerenje?

Value 4578 Frequency
1 Dukanovic 640
2 Marovic 81
3 Vujanovic 25
4 Bulatovic P. 165
5 Bulatovic M. 37
6 Zizic 9
7 Bozovic 5
8 Perovic 113
9 Zivkovic 16
10 Vickovic 6
11 Soc 39
12 Drecun 2
13 Popovic 1
14 Rakcevic 39
15 Krivokapic 7
17 Rastoder 1
18 Dinosa 15
19 Bardhi 18
20 ostalo 42
88 nijedan 145
99 ne znam 176
0 b. o. 123
" " 1

Valid range from 1 to 88

P15 2. crnogorski politicar, koji uziva najv

P15 Možete navesti još jedno ime i prezime crnogorskog politićara, koji uživa vaše povjerenje?

Value 4677 Frequency
1 Dukanovic 125
2 Marovic 185
3 Vujanovic 154
4 Bulatovic P. 52
5 Bulatovic M. 28
6 Zizic 41
7 Bozovic 12
8 Perovic 68
9 Zivkovic 41
10 Vickovic 15
11 Soc 47
12 Drecun 4
13 Popovic 4
14 Rakcevic 100
15 Krivokapic 4
16 Burzan 1
17 Rastoder 9
18 Dinosa 11
19 Bardhi 12
20 ostalo 103
88 nijedan 212
99 ne znam 275
0 b. o. 202
" " 1

Valid range from 1 to 88

P16 Politicar iz Beograda, koji uziva visoko

P16 Da li možete navesti ime i prezime nekog politićara iz Beograda, Srbije, Jugoslavije, koji kod vas lićno uživa visoko povjerenje?

Value 4776 Frequency
1 Kostunica 229
2 Dindic 62
3 Milosevic 30
4 Canak,Veselinov 46
5 ostalo 109
8 0
9 0
88 nijedan 649
99 ne znam 350
0 b. o. 230
" " 1

Valid range from 1 to 88

P17A Milo Dukanovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

a) Milo ćukanović

Value 4875 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 294
2 2 81
3 3 126
4 4 139
5 5-potpuno povjerenje 857
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 127
0 b. o. 81
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17B Svetozar Marovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

b) Svetozar Marović

Value 4974 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 194
2 2 154
3 3 204
4 4 221
5 5-potpuno povjerenje 679
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 169
0 b. o. 84
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17C Filip Vujanovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

c) Filip Vujanović

Value 5073 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 260
2 2 125
3 3 183
4 4 213
5 5-potpuno povjerenje 688
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 158
0 b. o. 78
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17D Momir Bulatovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

d) Momir Bulatović

Value 5172 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 1093
2 2 98
3 3 100
4 4 74
5 5-potpuno povjerenje 119
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 116
0 b. o. 105
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17E Predrag Bulatovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

e) Predrag Bulatović

Value 5271 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 800
2 2 182
3 3 113
4 4 97
5 5-potpuno povjerenje 302
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 116
0 b. o. 95
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17F Zoran Zizic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

f) Zoran žižić

Value 5370 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 951
2 2 119
3 3 108
4 4 106
5 5-potpuno povjerenje 195
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 122
0 b. o. 104
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17G Slavko Perovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

g) Slavko Perović

Value 5469 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 360
2 2 187
3 3 283
4 4 259
5 5-potpuno povjerenje 359
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 153
0 b. o. 104
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17H Miodrag Zivkovic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

h) Miodrag živković

Value 5568 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 388
2 2 186
3 3 324
4 4 226
5 5-potpuno povjerenje 290
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 182
0 b. o. 109
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17I Zarko Rakcevic P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

i) žarko Rakćević

Value 5667 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 426
2 2 132
3 3 212
4 4 267
5 5-potpuno povjerenje 407
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b. o. 111
" " 1

Valid range from 1 to 5

P17J Dragan Soc P17 A sada cemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih politićara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim oćima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

j) Dragan Šoć

Value 5766 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 556
2 2 238
3 3 287
4 4 159
5 5-potpuno povjerenje 199
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 164
0 b. o. 101
" " 2

Valid range from 1 to 5

P18A Vojislav Kostunica P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

a) Vojislav Koštunica

Value 5865 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 688
2 2 141
3 3 169
4 4 111
5 5-potpuno povjerenje 289
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 198
0 b. o. 109
" " 1

Valid range from 1 to 5

P18B Zoran Dindic P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

b) Zoran ćinđić

Value 5964 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 759
2 2 220
3 3 182
4 4 101
5 5-potpuno povjerenje 105
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 210
0 b. o. 128
" " 1

Valid range from 1 to 5

P18C Slobodan Milosevic P18 Navešcemo vam još trojicu imena srpskih, jugoslovenskih politićara. Da li oni u vašim oćima uživaju potpuno povjerenje ili potpuno nepovrejenje?

c) Slobodan Milošević

Value 6063 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 1167
2 2 69
3 3 47
4 4 42
5 5-potpuno povjerenje 93
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 140
0 b. o. 147
" " 1

Valid range from 1 to 5

P19 Da li se slazete, da se o statusu Crne G DRžAVNOPRAVNI STATUS CRNE GORE

P19 Da li se slažete - ili ne slažete - sa opredjeljenjem, da se o državnopravnom statusu Republike Crne Gore odlućuje iskljućivo putem referenduma?

Value 6162 Frequency
1 da 1405
2 ne 110
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 148
0 b. o. 41
" " 2

Valid range from 1 to 2

P20 Da li bi vi ucestvovali na referendumu?

P20 Da li bi vi lićno ućestvovali na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Value 6261 Frequency
1 da 1456
2 ne 90
3 ne znam 125
0 b. o. 34
" " 1

Valid range from 1 to 2

P21 Kakvo ce biti opredjeljenje biraca u vas

P21 Kakvo će, po vašem mišljenju, biti opredjeljenje biraća u vašoj mjesnoj zajednici, na vašem biraćkom mjestu na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Value 6360 Frequency
1 velika većina za samostalnost 344
2 većina za samostalnost 342
3 pola, pola 197
4 većina protiv 208
5 velika većina protiv samostalnosti 149
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 417
0 b. o. 48
" " 1

Valid range from 1 to 5

P22 A kakvo ce biti opredjeljenje biraca u C

P22 A kakvo će po vašem mišljenju biti opredjeljenje biraća u cijeloj Crnoj Gori?

Value 6459 Frequency
1 velika većina za samostalnost 196
2 većina za samostalnost 604
3 pola, pola 155
4 većina protiv 192
5 velika većina protiv samostalnosti 99
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 415
0 b. o. 44
" " 1

Valid range from 1 to 5

P23 Koja partija zastupa ideje o statusu CG,

P23 Koja od crnogorskih politićkih partija zastupa ideje o državnopravnom statusu Republike CG, koje su najbliže vašim pogledima? Izaberite ime partije.

Value 6558 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 654
2 SDP - Socijaldemokratska partija 90
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 258
4 SNP - Socijalistićka narodna partija 269
5 NS - Narodna stranka 82
6 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 21
7 DUA - Demokratska unija Albanaca 14
8 neka druga partija 12
9 nijedna 67
98 ne znam, ne mogu ocijeniti 149
0 b. o. 89
" " 1

Valid range from 1 to 9

P24 Na referendumu bi glasao...

P24 Ako bi se sljedeće nedjelje održavao referendum o državnopravnom statusu Republike Crne Gore i ako bi pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna i nezavisna država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Value 6657 Frequency
1 za 996
2 protiv 436
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 143
4 ne bih ućestvovao na referendumu 49
0 b. o. 81
" " 1

Valid range from 1 to 2

P25 Ako bi pitanje glasilo drukcije, glasao

(Ako je protiv) P25 Ako bi referendumsko pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna, međunarodno priznata i nezavisna država, koja sa Republikom Srbijom sklopi međudržavni sporazum o saradnji? Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Value 6756 Frequency
1 za 77
2 protiv 270
3 ne znam, ne mogu ocijeniti 65
4 ne bih ućestvovao na referendumu 11
0 b. o. 13
" " 1270

Valid range from 1 to 2

P26A 1. evropska zemlja uzor za daljnji razvo P26 Koje evropske zemlje ili nove države iz sastava bivše Jugoslavije trebale bi - po vašem mišljenju - biti uzor za daljnji razvoj Crne Gore ... (dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Value 6855 Frequency
1 V.Britanija 11
2 Svedska,Skandinavija 46
3 Francuska 20
4 Njemacka 137
5 Italija 87
6 Svajcarska 111
7 Holandija,Benelux 23
8 Grcka 5
9 Slovenija 607
10 Hrvatska 21
11 Makedonija 13
12 Bosna 2
97 neka druga zemlja 106
98 nijedna 87
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 323
0 b. o. 106
" " 1

Valid range from 1 to 98

P26B 2. evropska zemlja uzor za daljnji razvo P26 Koje evropske zemlje ili nove države iz sastava bivše Jugoslavije trebale bi - po vašem mišljenju - biti uzor za daljnji razvoj Crne Gore ... (dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Value 6954 Frequency
1 V.Britanija 20
2 Svedska,Skandinavija 65
3 Francuska 35
4 Njemacka 107
5 Italija 82
6 Svajcarska 125
7 Holandija,Benelux 47
8 Grcka 8
9 Slovenija 161
10 Hrvatska 57
11 Makedonija 32
12 Bosna 8
97 neka druga zemlja 121
98 nijedna 129
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 447
0 b. o. 256
" " 6

Valid range from 1 to 98

P27A porodici P27 Ćovjek osjeća veću ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedećim grupama?

a) porodici

Value 7053 Frequency
1 nimalo 1
2 malo 5
3 donekle 27
4 veoma 1637
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 14
0 b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 4

P27B bratstvu, plemenu P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

b) bratstvu, plemenu

Value 7152 Frequency
1 nimalo 69
2 malo 113
3 donekle 239
4 veoma 1185
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 55
0 b. o. 44
" " 1

Valid range from 1 to 4

P27C naciji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

c) naciji

Value 7251 Frequency
1 nimalo 21
2 malo 53
3 donekle 251
4 veoma 1300
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 39
0 b. o. 40
" " 2

Valid range from 1 to 4

P27D politiCkoj partiji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

d) politićkoj partiji

Value 7350 Frequency
1 nimalo 306
2 malo 329
3 donekle 396
4 veoma 495
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 101
0 b. o. 77
" " 2

Valid range from 1 to 4

P27E crnogorskoj drzavi P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

e) crnogorskoj državi

Value 7449 Frequency
1 nimalo 142
2 malo 81
3 donekle 200
4 veoma 1121
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 98
0 b. o. 62
" " 2

Valid range from 1 to 4

P27F SR Jugoslaviji P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

f) SR Jugoslaviji

Value 7548 Frequency
1 nimalo 605
2 malo 171
3 donekle 221
4 veoma 514
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 111
0 b. o. 81
" " 3

Valid range from 1 to 4

P27G Evropi P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

g) Evropi

Value 7647 Frequency
1 nimalo 32
2 malo 67
3 donekle 268
4 veoma 1191
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 84
0 b. o. 61
" " 3

Valid range from 1 to 4

P27H svjetu kao cjelini P27 Ćovjek osjeca vecu ili manju pripadnost razlićitim grupama. Koliko je za vas važna pripadnost sljedecim grupama?

h) svjetu kao cjelini

Value 7746 Frequency
1 nimalo 36
2 malo 51
3 donekle 263
4 veoma 1193
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 92
0 b. o. 69
" " 2

Valid range from 1 to 4

P28 Sadasnji materijalni polozaj vas i vase

P28 Kako ocijenjujete sadašnji materijalni položaj vas i vaše porodice?

Value 7845 Frequency
1 vrlo loš 168
2 loš 289
3 ni dobar, ni loš 754
4 dobar 405
5 vrlo dobar 39
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 34
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

P29 Materijalni polozaj vase porodice prije

P29 A kakav je bio materijalni položaj vaše porodice prije tri godine?

Value 7944 Frequency
1 mnogo lošiji nego danas 116
2 lošiji nego danas 359
3 jednak kao danas 738
4 bolji nego danas 343
5 mnogo bolji nego danas 60
6 ne znam, ne mogu ocijeniti 71
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 5

P30 Materialni polozaj vas i vase porodice z

P30 A kako procijenjujete, kakav će biti materialni položaj vas i vaše porodice za tri godine?

Value 8043 Frequency
1 mnogo lošiji nego danas 25
2 lošiji nego danas 83
3 jednak kao danas 92
4 bolji nego danas 779
5 mnogo bolji nego danas 142
6 ne znam, ne mogu procijeniti 550
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 5

P31 Kojim putem najcesce saznajete za znacaj MEDIJSKA SCENA

P31 Kojim putem najćešće saznajete za znaćajne događaje, koji vas interesuju?

Value 8142 Frequency
1 u društvu, razgovoru sa prijateljima 300
2 iz štampe 249
3 na radiju 45
4 na televiziji 925
5 u porodici 55
6 u preduzeću, na radnom mjestu 33
7 na drugi naćin 17
8 ne znam, ne mogu ocijeniti 61
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 7

P32A TV CG P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

a) TV CG

Value 8241 Frequency
1 prati 1494
2 ne prati 151
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 8
" " 1

Valid range from 1 to 2

P32B YU Info P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

b) YU Info

Value 8340 Frequency
1 prati 290
2 ne prati 1356
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

P32C Elmag P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

c) Elmag

Value 8439 Frequency
1 prati 513
2 ne prati 1112
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

P32D Montena P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

d) Montena

Value 8538 Frequency
1 prati 526
2 ne prati 1098
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

P32E Skaj Sat P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

e) Skaj Sat

Value 8637 Frequency
1 prati 316
2 ne prati 1308
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

P32F ostale TV u CG P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

f) ostale TV u CG

Value 8736 Frequency
1 prati 495
2 ne prati 1126
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 33

Valid range from 1 to 2

P32G strane stanice P32 Da li pratite informativne programe na sljedećim TV stanicama:

g) strane (satelitske) stanice

Value 8835 Frequency
1 prati 547
2 ne prati 1096
9 ne gleda TV 52
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 2

P33A Radio CG P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

a) Radio CG

Value 8934 Frequency
1 prati 917
2 ne prati 565
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 2

P33B Elmag P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

b) Elmag

Value 9033 Frequency
1 prati 615
2 ne prati 867
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 2

P33C Antena P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

c) Antena

Value 9132 Frequency
1 prati 208
2 ne prati 1250
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

P33D Free Montenegro P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

d) Free Montenegro

Value 9231 Frequency
1 prati 155
2 ne prati 1303
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

P33E Radio D P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

e) Radio D

Value 9330 Frequency
1 prati 118
2 ne prati 1340
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

P33F Montena P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

f) Montena

Value 9429 Frequency
1 prati 279
2 ne prati 1180
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 33

Valid range from 1 to 2

P33G lokalne stanice P33 Da li pratite informativne programe sljedećih radio stanica:

g) lokalne stanice

Value 9528 Frequency
1 prati 1041
2 ne prati 437
9 ne sluša radio 214
0 b. o. 13
" " 1

Valid range from 1 to 2

P34A Pobjeda P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

a) Pobjeda

Value 9627 Frequency
1 ćita 674
2 ne ćita 698
9 ne ćitam 321
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 2

P34B Vijesti P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

b) Vijesti

Value 9726 Frequency
1 ćita 951
2 ne ćita 420
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 2

P34C Dan P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

c) Dan

Value 9825 Frequency
1 ćita 308
2 ne ćita 1064
9 ne ćitam 321
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 2

P34D Politika P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

d) Politika

Value 9924 Frequency
1 ćita 133
2 ne ćita 1238
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 2

P34E Blic P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

e) Blic

Value 10023 Frequency
1 ćita 279
2 ne ćita 1092
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 2

P34F Vecernje novosti P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

f) Većernje novosti

Value 10122 Frequency
1 ćita 399
2 ne ćita 972
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 2

P34G drugi domaci listovi P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

g) drugi domaći listovi

Value 10221 Frequency
1 ćita 328
2 ne ćita 1043
9 ne ćitam 321
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 2

P34H strana stampa P34 Koje od sljedećih listova odnosno magazina redovno ćitate?

h) strana štampa

Value 10320 Frequency
1 ćita 129
2 ne ćita 1237
9 ne ćitam 323
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 2

P35A 1. neobjektivan medij P35 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se ćini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Value 10419 Frequency
1 tv cg 146
2 yu info 54
3 tv elmag 21
4 tv montena 7
6 ostale tv u cg 1
7 radio cg 1
9 antena m 1
10 rts-srbija 25
12 radio d 1
15 ostale radio stanice 1
16 pobjeda 52
17 vijesti 36
18 dan 274
19 politika 19
20 blic 4
21 vecernje novosti 16
22 neke druge novine 9
99 ne zna, nemamo takvog 537
0 b. o. 500
" " 1

Valid range from 1 to 22

P35B 2. neobjektivan medij P35 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se ćini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Value 10518 Frequency
1 tv cg 28
2 yu info 66
3 tv elmag 23
4 tv montena 9
6 ostale tv u cg 4
7 radio cg 3
9 0
10 rts-srbija 15
12 radio d 2
15 0
16 pobjeda 52
17 vijesti 34
18 dan 82
19 politika 34
20 blic 10
21 vecernje novosti 32
22 neke druge novine 5
5 sky sat 1
99 ne zna, nemamo takvog 629
0 b. o. 675
" " 2

Valid range from 1 to 22

P36 Pol DEMOGRAFIJA

P36 Pol

Value 10617 Frequency
1 muški 880
2 ženski 826

Valid range from 1 to 2

P37 Godina rodenja

P37 Godina rođenja:

Value 10716 Frequency
6 1
8 1
9 1
79 33
80 33
81 43
82 17

Valid range from 6 to 82

P38 Nacionalna pripadnost

P38 Nacionalna pripadnost (upišite!)

Value 10815 Frequency
1 Crnogorac 825
2 Crnogorac-Srbin 23
3 Crnogorac-musliman 7
4 Srbin 316
5 Srbin-Crnogorac 7
6 Musliman 250
7 Bosnjak 30
8 Albanac 150
9 Hrvat 18
10 Jugosloven 42
11 ostalo 13
0 b.o. 25

Valid range from 1 to 11

P39 Skola

P39 Koje škole ste završili?

Value 10914 Frequency
1 nedovršena osnovna škola (manje od 8 razreda) 218
2 završena osnovna škola 306
3 2-3 godišnja strućna zanatska i sl. škola 283
4 4-godišnja srednja škola (gimnazija, tehnićka, ućiteljska i sl.) 652
5 viša, visoka škola ili fakultet 218
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 5

P40 Dali ste zaposleni?

P40 Dali ste zaposleni?

Value 11013 Frequency
1 da, zaposlen (takođe poljoprivrednik, privatni preduzetnik i.sl.) 685
2 osoba na školovanju, ućenik, student 67
3 domaćica 221
4 penzioner 315
5 traži posao, nezaposlen 305
6 ostali nezaposleni 83
0 b. o. 28
" " 2

Valid range from 1 to 6

P41 Polozaj u zanimanju?

P41 Kakav je vaš sadašnji položaj u zanimanju? Kakav je bio vaš nekadašnji položaj u zanimanju?

Value 11112 Frequency
1 nije zaposlen, nikad nije bio zaposlen 501
2 poljoprivrednik 91
3 privatnik, preduzetnik, zanatlija 89
4 zaposlen u privatnom preduzeću 121
5 zaposlen u nekadašnjem društvenom preduzeću (u transformaciji) 371
6 zaposlen u državnim ustanovama Republike Crne Gore (uprava, škole, zdravstvo, sudovi, opštine isl.) 226
7 zaposlen u državnim ustanovama SR Jugoslavije (SFRJ) 67
8 ostali zaposleni 84
0 b. o. 156

Valid range from 1 to 8

P42 Pripadate jednoj od crkva ili vjerskih z

P42 Da li pripadate jednoj od sledećih crkava ili vjerskih zajednica?

Value 11211 Frequency
1 srpska pravoslavna crkva 559
2 crnogorska pravoslavna crkva 183
3 islamska vjerska zajednica 383
4 katolićka crkva 59
5 druge crkve ili zajednice 0
6 nijednoj crkvi ili vjerskoj zajednici 392
7 ne znam, ne mogu ocijeniti 36
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 6

P43 Kojim jezikom govorite u porodici?

P43 Kojim jezikom govorite u vašoj porodici? (Upišite!)

Value 11310 Frequency
1 crnogorski 345
2 srpski 893
3 srpsko-hrvatski 168
4 bosnjacki 78
5 albanski 156
6 hrvatski 2
7 maternji 36
8 ostali 13
0 b.o. 14
" " 1

Valid range from 1 to 8

P44 sifra opstine

P44 ŠIFRA OPŠTINE: (1 - 21)

Value 1149 Frequency
1 Bar 109
2 Bijelo Polje 186
3 Budva 30
4 Danilovgrad 51
6 Berane 108
7 Kolasin 41
8 Kotor 95
9 Mojkovac 28
10 Niksic 210
11 Plav 40
13 Pljevlja 121
14 Rozaj 71
15 Tivat 58
16 Podgorica 316
17 Ulcinj 92
18 Herceg-Novi 64
19 Cetinje 59
20 Savnik 12
21 Andrijevica 15

Valid range from 1 to 21

P47 broj posjeta

P47 BROJ POSJETA

Value 1158 Frequency
1 jedna 1286
2 dve 269
3 tri 101
4 ćetiri 27
5 pet 6
6 šest 2
" " 15

Valid range from 1 to 6

P48 vrijeme trajanja razgovora

P48 VRIJEME TRAJANJA RAZGOVORA - MINUTA

Value 1167 Frequency
2 1
10 13
12 2
75 2
80 1
99 1
" " 29

Valid range from 2 to 99

P49 dan

P49 DATUM ANKETIRANJA: DAN

Value 1176 Frequency
2 2
13 1
19 68
20 219
21 274
22 199
23 136
24 120
25 119
26 113
27 203
28 122
29 61
30 24
31 7
" " 38

Valid range from 2 to 31

P50 mjesec

P50 DATUM ANKETIRANJA: MIJESEC

Value 1185 Frequency
1 januar 1670
" " 36

Valid range from 1 to 1

RSTAR starost

Value 1194 Frequency
1 do 30
2 31 do 45
3 46 do 60
4 vise od 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706

Valid range from 1 to 4

WSKUP partijske preferencije

Value 1203 Frequency
0 b.o.
1 DPS
2 SDP
3 LSCG
4 SNP
5 NS
6 DSCG
7 DUA
8 drugo
9 ne znam
98 ne bi izasao na izbore
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706

Valid range from 0 to 98

REF REFERENDUMSKO PITANJE

Value 1212 Frequency
1 veoma za
2 za
3 nekonsistentni
4 protiv
5 veoma protiv
6 neodluceni
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706

Valid range from 1 to 6

P38_R Nacionalna pripadnost

Value 1221 Frequency
1 Crnogorac 825
2 Srbin 346
3 Musliman 287
4 Albanac 150
5 Jugosloven 42
6 drugo, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706

Valid range from 1 to 6

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). JMCG011 - Javno mnenje Crne Gore 2001/1 [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2002). Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMCG011. https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG011_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si