Socialna opora študentske vlade UL (1992)

Basic Study Information

ADP - IDNo: SOCOM92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOM92_V1
Main author(s):
 • Hlebec, Valentina
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; maj 1992)

Funding agency:

Center za metodologijo in informatiko

Series:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Study Content

Keywords:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Abstract:

Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj je bil oblikovan omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljene dimenzije socialne opore - vsebina omrežnega generatorja za merjenje informacijske opore je bila prilagojena značilnostim eksperimentalne skupine - članom študentske vlade Univerze v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene tri različne merske lestvice (binarna lestvica, enajst stopenjska ordinalna lestvica in ocenjevanje z dolžino črte), dve tehniki zbiranja podatkov (prepoznavanje s seznama in naštevanje po spominu), dajanje in prejemanje socialne opore (osnovna vprašanja - sprejemanje in recipročna vprašanja - dajanje opore) ter čas med zaporednimi ponovitvami meritev (20 minut). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Methodology


Collection date: maj 1992
Date of production: 1992
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Člani študentske vlade Univerze v Ljubljani

Excluded: no information
Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje: vsi člani študentske vlade Univerze v Ljubljani so bili anketirani.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2aL1s_o1_i11a - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2aL1s_o1_i12a - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2bL1p_o1_i12a - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2bL1p_o1_i12b - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2bL1s_o1_i11a - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Naslov podatkovne datoteke: SOCOM92 - 22e_2bL1s_o1_i11b - 22. eksperiment, informacijska opora, binarna lestvica, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 1992

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 11

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
socom92

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
socom92

Materials of the Study

 1. Hlebec, Valentina (1992). SOCOM92 - 22e - vprašalnik [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. HLEBEC, Valentina (1993). Recall Versus Recognition: Comparison of the Two Alternative Procedures for Collecting Social Network Data.
 2. FERLIGOJ, Anuška in HLEBEC, Valentina (1993). (In)Sensitivity of Centrality Measurements in Social Networks.
 3. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Hlebec, V. (2007). Socialna opora študentske vlade UL (1992) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SOCOM92. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOM92_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si