Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EMCOSU14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EMCOSU14_V1
Glavni avtor(ji):
 • EMCOSU raziskovalna skupina
 • Melink, Mateja
 • Pavlin, Samo
 • Andreeva, Gergana
 • Paunova, Nadejda
 • Fullérné Verger, Renáta
 • Bąk, Mieczysław
 • Dwórznik, Katarzyna
 • Ruchlick, Przemysław
 • Osojnik, Mojca
 • Brvar, Andrej
 • Rataj, Simona
 • Mínguez Fuentes, Raúl
 • Valero Calero, Manuel
 • Varghesem, Gipson
 • Bartolomé Peral, Edurne
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sodelovanje, gospodarstvo, univerza, sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom, izobraževanje, zaposlitev, podjetje, združenja delodajalcev, gospodarski sektor, ovire pri sodelovanju, dejavniki za spodbudo sodelovanja, rezultati in učinki sodelovanja, percepcija sodelovanja, mehanizmi za izbiro kadrov, kompetence

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE - poobvezno izobraževanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
Načini in aktivnosti sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Spodbujevalni in zaviralni dejavniki sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Rezultati in učinki sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Pogled podjetij na sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom
Sodelovanje in zaposljivost: pridobljene kompetence in mehanizmi za izbiro kadrov
Sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom na ravni EU
Študije primerov sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom


Povzetek:

Program EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) krepi povezavo med aktivnostmi izobraževanja in potrebami po zaposljivosti visokošolskih diplomantov ter še posebej spodbujanje sodelovanja z visokošolskim izobraževanjem. Trenutno najpomembnejši nacionalni in mednarodni mehanizmi, ki prispevajo k doseganju tega cilja, so tesno povezani s sodelovanjem med visokošolskimi institucijami in podjetji, kar predstavlja glavni fokus projekta EMCOSU, ki skuša odgovoriti na naslednja vprašanja: a) Kateri so najbolj relevantni načini sodelovanja med univerzami in podjetji ter zakaj? b) Kako lahko te načine logično sistemiziramo glede na specifične potrebe deležnikov, države, študijskih področjih in sektorjev? c) Kakšne so aktualne značilnosti načinov sodelovanja in kakšne so potrebe za njihov nadaljnji razvoj? d) Kateri so ključni spodbujevalni dejavniki in motivi razvoja sodelovanja na strani univerz in podjetij? e) Kakšen je potencial identificiranih izboljšav v primerjavi z obstoječimi javnopolitičnimi orodji: kreditnimi točkami in sektorsko specifičnimi ogrodji kvalifikacij v visokošolskem izobraževanju? Kateri sektorji in delovna mesta v izbranih partnerskih državah in na ravni EU imajo največji potencial sprejemanja visokošolskih diplomantov v prihodnosti? V raziskavo so vključena podjetja iz EMCOSU držav (Bolgarije, Madžarske, Poljske, Slovenije, Španije) in ostalih ne-EMCOSU držav/regij: Hrvaška, Češka, Slovaška, Italija, kontinentalne evropske države, države nekdanje Jugoslavije, skandinavske države in Rusija. Celotno raziskovanje v sklopu projekta EMCOSU je vključevalo podatke za podjetja, posebej določene sektorje in delodajalska združenja. V Arhivu družboslovnih podatkov so dostopni podatki le za podjetja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 2013 - junij 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija, Španija, Madžarska, Bolgarija, Poljska, V majhnem številu nekatere druge države članice EU in sosednje države.
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje Španije

ozemlje Madžarske

ozemlje Bolgarije

ozemlje Poljske

ozemlje nekaterih drugih držav članic EU in sosednjih držav

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Raziskava je vključevala podjetja, ki so z visokim šolstvom predhodno sodelovala ali pa so z njim aktivno sodelovala v tistem času.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Univerza Deusto, Španija

Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija

Gospodarska zbornica okrožja Zala, Madžarska

Poslovni sklad za izobraževanje, Bolgarija

Gospodarska zbornica Poljske, Poljska

Visoki Svet zbornic za gospodarstvo, industrijo in pomorstvo, Španija

Tip vzorca:

Neverjetnostni vzorec. Kvotni vzorec. Pristop k vzorčenju v projektu EMCOSU je temeljil na konceptu triangulacije oz. na principu mešanih metod, s pomočjo katerih se je skušalo doseči dopolnjevanje med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem. To se odraža v kombiniranju vprašanj odprtega in zaprtega tipa na različnih stopnjah projekta. V raziskavi je bil uporabljen neverjetnostni vzorec, ki je vključeval principe kvot, namenskega in priložnostnega vzorčenja. Izbira vzorčnega razreda in mešanih metod je utemeljena na raziskovalnih ciljih pridobivanja holističnega razumevanja pojava, prispevanja k ugotovitvam preteklih raziskav, pridobivanja organizacijskega vpliva in predvsem razumevanja in ustvarjanja novih kompleksnih pojavov ter raziskovanja kompleksnosti odnosov z odprtimi vprašanji, kar se ujema z običajnimi praksami mešanih metod. Partnerji projekta EMCOSU so najprej pridobili relevantne sezname podjetij, iz katerih so nato izbrali približno 85 podjetij. Izbor podjetij v vzorcu vsake države je sledil naslednjim načelom: a) domneva o sodelovanju med gospodarstvom in visokošolsko ustanovo: za več kot polovico izbranih podjetij so partnerji sklepali, da sodelujejo z univerzami. Vsa podjetja v vzorcu so usmerjena v sektorje, ki so bili predhodno prepoznani kot sektorji, ki so strateškega pomena za tovrstno sodelovanje. b) sektor delovanja: približno 20 odstotkov podjetij naj bi prihajalo iz sektorja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 40 odstotkov iz storitvenega sektorja in 40 odstotkov iz proizvodnega sektorja. c) velikost podjetja: približno tretjino vzorca sestavljajo velika podjetja, preostali delež pa srednja mala in mikro podjetja.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EMCOSU14 - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities 2014 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 69
 • število enot: 486

Verzija: februar 2016

Spremenljivke

Country Country

Vrednost 13 Frekvenca
1 Bulgaria 98
2 Hungary 75
3 Poland 70
4 Slovenia 80
5 Spain 74
6 Continental 14
7 Croatia 13
8 CZ and SK 9
9 Ex-Yu 8
10 Italy 13
11 Scandinavia 8
12 Russia 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

A1a How many people work in your organisation - your location

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Your location

Vrednost 22 Frekvenca
1 1-9 87
2 10-49 97
3 50-99 40
4 100-249 76
5 250-999 50
6 1000 or more 49
9 missing value 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A1a_REC Size of the company

Vrednost 31 Frekvenca
1 micro companies 87
2 SMEs 213
3 large companies 99
9 missing value 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Country Country

Vrednost 169 Frekvenca
1 Bulgaria 98
2 Hungary 75
3 Poland 70
4 Slovenia 80
5 Spain 74
6 Continental 14
7 Croatia 13
8 CZ and SK 9
9 Ex-Yu 8
10 Italy 13
11 Scandinavia 8
12 Russia 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

A1a How many people work in your organisation - your location

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Your location

Vrednost 268 Frekvenca
1 1-9 87
2 10-49 97
3 50-99 40
4 100-249 76
5 250-999 50
6 1000 or more 49
9 missing value 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A1a_REC Size of the company

Vrednost 367 Frekvenca
1 micro companies 87
2 SMEs 213
3 large companies 99
9 missing value 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1b How many people work in your organisation - total organisation

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Total organisation

Vrednost 466 Frekvenca
1 1-9 39
2 10-49 98
3 50-99 42
4 100-249 68
5 250-999 70
6 1000 or more 81
7 Not applicable, only one location 52
0 unknown value 1
9 missing value 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A2a What is the approximate percentage of HE graduates as a share of all employees in your organisation?

What is the approximate percentage of higher education graduates as a share of all employees in your organisation?

Vrednost 565 Frekvenca
1 2
2 2
3 3
4 3
5 8
7 7
8 7
9 2
10 26
11 2
12 1
13 3
14 2
15 15
16 4
17 3
18 1
19 3
20 20
21 2
22 1
23 3
25 8
26 1
28 6
30 18
33 1
34 3
35 5
37 1
38 1
40 22
41 1
42 2
43 1
44 3
45 1
50 17
51 1
52 1
53 1
54 2
55 1
57 1
60 13
63 1
65 4
67 1
69 2
70 20
72 3
75 11
80 42
83 1
85 10
86 1
87 1
90 32
91 1
95 16
97 1
98 4
99 2
100 74
999 missing value 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 28 1 100 56.904 34.117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

A2b How many employees work in your organisation as researchers

How many employees work in your enterprise/organisation as researchers?

Vrednost 664 Frekvenca
0 235
1 33
2 25
3 15
4 11
5 24
6 3
7 6
8 4
9 2
10 15
11 1
12 4
14 1
15 6
20 7
21 1
22 2
24 1
25 1
27 1
29 1
30 6
32 1
35 1
40 1
42 1
46 1
50 4
66 1
67 1
68 1
75 1
85 1
90 1
100 7
115 1
120 1
150 1
180 1
200 2
206 1
300 1
400 1
415 1
1000 1
2000 1
2500 1
9999 missing value 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 46 0 2500 23.948 163.706

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2500

A3 Sector - broad category

In which economic sector do you work? (e.g. car manufacturing, primary school, health care, etc.):______________ What is the main product or service does the organisation provide? (e.g. nursing patients, computer components, legal advice, scientific research):

Vrednost 763 Frekvenca
1 Industry 186
2 Service 174
3 IT 122
9 missing value 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4a What is the type of your organisation?

What is the type of your organisation?

Vrednost 862 Frekvenca
1 Public 43
2 Private non-profit 16
3 Private profit 415
4 Other 11
9 missing value 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A5_1 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through an advertisement in a newspaper

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through an advertisement in a newspaper

Vrednost 961 Frekvenca
1 Not at all 196
2 88
3 42
4 33
5 35
6 26
7 Very often 25
9 missing value 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_2 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through a public employment agency

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through a public employment agency

Vrednost 1060 Frekvenca
1 Not at all 206
2 69
3 55
4 44
5 22
6 20
7 Very often 24
9 missing value 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_3 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through a private employment agency

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through a private employment agency

Vrednost 1159 Frekvenca
1 Not at all 186
2 67
3 33
4 38
5 44
6 29
7 Very often 51
9 missing value 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_4 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through the Internet

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through the internet

Vrednost 1258 Frekvenca
1 Not at all 58
2 26
3 35
4 47
5 52
6 66
7 Very often 174
9 missing value 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_5 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through an internship placement

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through an internship placement

Vrednost 1357 Frekvenca
1 Not at all 62
2 46
3 35
4 42
5 81
6 75
7 Very often 112
9 missing value 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_6 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through private contacts

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through private contacts

Vrednost 1456 Frekvenca
1 Not at all 50
2 54
3 53
4 56
5 80
6 91
7 Very often 76
9 missing value 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A5_7 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through the help of HE institution

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through the help of a higher education institution

Vrednost 1555 Frekvenca
1 Not at all 113
2 61
3 61
4 60
5 55
6 56
7 Very often 54
9 missing value 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_1 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - Mastery in the field or discipline

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - Mastery in their field or discipline

Vrednost 1654 Frekvenca
1 Not at all 11
2 55
3 95
4 124
5 110
6 71
7 Very high 15
9 missing value 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_2 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to acquire new knowledge

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to acquire new knowledge

Vrednost 1753 Frekvenca
1 Not at all 1
2 10
3 23
4 64
5 118
6 168
7 Very high 99
9 missing value 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_3 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to perform well under pressure

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to perform well under pressure

Vrednost 1852 Frekvenca
1 Not at all 14
2 38
3 90
4 141
5 115
6 70
7 Very high 16
9 missing value 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_4 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to use time efficiently

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to use time efficiently

Vrednost 1951 Frekvenca
1 Not at all 10
2 47
3 105
4 150
5 111
6 46
7 Very high 11
9 missing value 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_5 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to productively work with others

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to productively work with others

Vrednost 2050 Frekvenca
1 Not at all 8
2 23
3 70
4 125
5 130
6 92
7 Very high 35
9 missing value 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_6 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to come up with new ideas and solutions

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to come up with new ideas and solutions

Vrednost 2149 Frekvenca
1 Not at all 10
2 26
3 64
4 113
5 128
6 98
7 Very high 42
9 missing value 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A6_7 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to work in foreign language

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to work in a foreign language

Vrednost 2248 Frekvenca
1 Not at all 10
2 35
3 72
4 106
5 95
6 105
7 Very high 58
9 missing value 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B1_1 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Research and development

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Research and development (R and D); e.g. (inter)national projects, contract research …

Vrednost 2347 Frekvenca
1 Not at all 156
2 70
3 47
4 49
5 49
6 46
7 To a very high extent 59
9 missing value 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B1_2 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Mobility of academics

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Mobility of academics; …their training or research in your organisation.

Vrednost 2446 Frekvenca
1 Not at all 218
2 85
3 59
4 36
5 40
6 18
7 To a very high extent 10
9 missing value 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B1_3 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Mobility of students

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Mobility of students; e.g. direct recruitment, traineeships …

Vrednost 2545 Frekvenca
1 Not at all 97
2 59
3 63
4 82
5 52
6 62
7 To a very high extent 58
9 missing value 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
473 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B1_4 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Curriculum development and delivery

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Curriculum development and delivery; … including lectures at higher education institution

Vrednost 2644 Frekvenca
1 Not at all 147
2 67
3 58
4 49
5 55
6 47
7 To a very high extent 45
9 missing value 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B1_5 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Adult education, training and short courses

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Adult education, training and short courses; and other "Lifelong learning activities"

Vrednost 2743 Frekvenca
1 Not at all 162
2 53
3 51
4 45
5 46
6 51
7 To a very high extent 53
9 missing value 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B2_1 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 1

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Vrednost 2842 Frekvenca
1 Research and development (R&D) 170
2 Mobility of academics 22
3 Mobility of students 122
4 Curriculum development and delivery 66
5 Adult education, training and short courses 73
6 Others 6
9 missing value 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B2_2 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 2

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Vrednost 2941 Frekvenca
1 Research and development (R&D) 72
2 Mobility of academics 69
3 Mobility of students 101
4 Curriculum development and delivery 100
5 Adult education, training and short courses 78
6 Others 4
9 missing value 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
424 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B2_3 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 3

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Vrednost 3040 Frekvenca
1 Research and development (R&D) 60
2 Mobility of academics 54
3 Mobility of students 71
4 Curriculum development and delivery 86
5 Adult education, training and short courses 95
6 Others 10
9 missing value 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
376 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B3 Please indicate which statement describes the orientation of your enterprise

Please indicate which statement describes the orientation of your enterprise.

Vrednost 3139 Frekvenca
1 We believe that HEI and industry should remain separate 12
2 We believe cooperation with HEI should be limited to basic a 11
3 We believe in the fundamental importance of UBC for research 178
4 We believe UBC should be upgraded for application and commer 258
9 missing value 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4_1 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Increase the practical orientation of teaching

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Increase the practical orientation of teaching

Vrednost 3238 Frekvenca
1 Not at all 3
2 5
3 16
4 34
5 69
6 120
7 To a very high extent 237
9 missing value 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_2 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Enhance traineeships and internships

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Enhance traineeships and internships

Vrednost 3337 Frekvenca
1 Not at all 3
2 9
3 18
4 53
5 94
6 133
7 To a very high extent 168
9 missing value 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_3 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Improvements in their financial systems

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Improvements in their financial systems

Vrednost 3436 Frekvenca
1 Not at all 12
2 22
3 51
4 98
5 93
6 87
7 To a very high extent 104
9 missing value 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_4 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on short-term skill development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on short-term skill development

Vrednost 3535 Frekvenca
1 Not at all 23
2 47
3 79
4 88
5 82
6 69
7 To a very high extent 81
9 missing value 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_5 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on long-terim skill development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on long - term skill development

Vrednost 3634 Frekvenca
1 Not at all 13
2 15
3 18
4 57
5 91
6 134
7 To a very high extent 142
9 missing value 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_6 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Support an international orientation

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Support an international orientation

Vrednost 3733 Frekvenca
1 Not at all 12
2 14
3 28
4 54
5 87
6 106
7 To a very high extent 173
9 missing value 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_7 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on research and development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on research and development

Vrednost 3832 Frekvenca
1 Not at all 7
2 10
3 42
4 96
5 102
6 97
7 To a very high extent 120
9 missing value 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_8 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Enabling the valorisation of applied research

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Enabling the valorisation of applied research

Vrednost 3931 Frekvenca
1 Not at all 8
2 15
3 32
4 85
5 97
6 92
7 To a very high extent 145
9 missing value 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B4_9 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Strategic cooperation with business

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Strategic cooperation with business

Vrednost 4030 Frekvenca
1 Not at all 4
2 1
3 15
4 23
5 58
6 112
7 To a very high extent 265
9 missing value 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_1 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of academics on company boards

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of academics on company boards

Vrednost 4129 Frekvenca
1 Not at all 288
2 56
3 27
4 25
5 28
6 16
7 Very often 22
9 missing value 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_2 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of business people on HEIs boards

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of business people on higher education institutions boards

Vrednost 4228 Frekvenca
1 Not at all 235
2 85
3 33
4 33
5 32
6 23
7 Very often 23
9 missing value 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_3 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation in the activities of alumni networks

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation in the activities of alumni networks

Vrednost 4327 Frekvenca
1 Not at all 175
2 88
3 53
4 45
5 29
6 29
7 Very often 45
9 missing value 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_4 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with HEIs career offices

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with higher education institutions' career offices

Vrednost 4426 Frekvenca
1 Not at all 118
2 66
3 47
4 62
5 46
6 54
7 Very often 76
9 missing value 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_5 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with institutes focused on UBC

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with institutes focused on higher education institutions-business cooperation

Vrednost 4525 Frekvenca
1 Not at all 132
2 67
3 70
4 74
5 57
6 39
7 Very often 31
9 missing value 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_6 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with incubators for the development of new businesses

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with incubators for the development of new businesses

Vrednost 4624 Frekvenca
1 Not at all 173
2 78
3 54
4 61
5 38
6 34
7 Very often 30
9 missing value 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B5_7 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of business people in study, teaching and research activities

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of business people in study, teaching and research activities

Vrednost 4723 Frekvenca
1 Not at all 88
2 66
3 66
4 51
5 71
6 68
7 Very often 60
9 missing value 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_1 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Existence of shared motives

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Existence of shared motives

Vrednost 4822 Frekvenca
1 Not at all 41
2 35
3 52
4 64
5 87
6 83
7 To a very high extent 102
9 missing value 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_2 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Financial resources for working with HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Financial resources for working with higher education institutions

Vrednost 4921 Frekvenca
1 Not at all 76
2 55
3 69
4 94
5 66
6 61
7 To a very high extent 39
9 missing value 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_3 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Flexibility of HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Flexibility of higher education institutions

Vrednost 5020 Frekvenca
1 Not at all 90
2 68
3 69
4 67
5 64
6 42
7 To a very high extent 58
9 missing value 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_4 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Interest of HE institutions in accessing practical knowledge

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Interest of higher education institutions in accessing practical knowledge

Vrednost 5119 Frekvenca
1 Not at all 39
2 41
3 66
4 88
5 80
6 76
7 To a very high extent 77
9 missing value 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_5 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Access to HE institutions' research and development facilities

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Access to higher education institutions' research and development facilities

Vrednost 5218 Frekvenca
1 Not at all 71
2 48
3 75
4 82
5 62
6 76
7 To a very high extent 51
9 missing value 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_6 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Close geographical distance of HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Close geographical distance of higher education institutions

Vrednost 5317 Frekvenca
1 Not at all 75
2 41
3 75
4 84
5 83
6 60
7 To a very high extent 50
9 missing value 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_7 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Existence of mutual trust and commitment

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Existence of mutual trust and commitment

Vrednost 5416 Frekvenca
1 Not at all 43
2 36
3 46
4 61
5 86
6 82
7 To a very high extent 113
9 missing value 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B6_8 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Prior relationship with HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Prior relationship with higher education institutions

Vrednost 5515 Frekvenca
1 Not at all 41
2 41
3 58
4 78
5 87
6 81
7 To a very high extent 79
9 missing value 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_1 How relevant are the following barriers to UBC? - Different modes of communication and language between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different modes of communication and language between higher education institutions and business

Vrednost 5614 Frekvenca
1 Not at all 61
2 48
3 64
4 73
5 95
6 75
7 To a very high extent 56
9 missing value 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_2 How relevant are the following barriers to UBC? - Different time horizons between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different time horizons between higher education institutions and business

Vrednost 5713 Frekvenca
1 Not at all 38
2 48
3 54
4 77
5 85
6 94
7 To a very high extent 78
9 missing value 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_3 How relevant are the following barriers to UBC? - Different motivations and values between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different motivations and values between higher education institutions and business

Vrednost 5812 Frekvenca
1 Not at all 30
2 45
3 72
4 78
5 85
6 88
7 To a very high extent 70
9 missing value 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_4 How relevant are the following barriers to UBC? - Difficulty in finding the appropriate persons within HE institutions

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Difficulty in finding the appropriate persons within higher education institutions

Vrednost 5911 Frekvenca
1 Not at all 27
2 68
3 65
4 97
5 69
6 86
7 To a very high extent 60
9 missing value 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_5 How relevant are the following barriers to UBC? - Bureaucracy within or external to the HE institutions

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Bureaucracy within or external to the higher education institutions

Vrednost 6010 Frekvenca
1 Not at all 24
2 40
3 50
4 83
5 79
6 103
7 To a very high extent 93
9 missing value 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_6 How relevant are the following barriers to UBC? - HE institutions want to publish confidential results

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Higher education institutions want to publish confidential results

Vrednost 619 Frekvenca
1 Not at all 68
2 82
3 74
4 73
5 66
6 60
7 To a very high extent 42
9 missing value 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_7 How relevant are the following barriers to UBC? - Limited ability of knowledge transfer

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Limited ability of knowledge transfer

Vrednost 628 Frekvenca
1 Not at all 42
2 55
3 93
4 94
5 80
6 68
7 To a very high extent 36
9 missing value 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7_8 How relevant are the following barriers to UBC? - The current financial crisis

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - The current financial crisis

Vrednost 637 Frekvenca
1 Not at all 82
2 79
3 63
4 72
5 60
6 57
7 To a very high extent 46
9 missing value 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_1 To what extent do you agree_UBC improves the performance of business

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the performance of business

Vrednost 646 Frekvenca
1 Not at all 36
2 52
3 49
4 66
5 82
6 69
7 To a very high extent 111
9 missing value 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_2 To what extent do you agree_UBC improves the skills of students relevant to labour market

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the skills of students relevant to labour market careers

Vrednost 655 Frekvenca
1 Not at all 8
2 16
3 16
4 46
5 72
6 124
7 To a very high extent 188
9 missing value 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_3 To what extent do you agree_UBC improves the knowledge of academics

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the knowledge of academics

Vrednost 664 Frekvenca
1 Not at all 19
2 20
3 43
4 85
5 97
6 93
7 To a very high extent 105
9 missing value 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_4 To what extent do you agree_UBC improves the practical skills of professionals from organisations

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the practical skills of professionals from organisations

Vrednost 673 Frekvenca
1 Not at all 20
2 29
3 42
4 83
5 77
6 112
7 To a very high extent 98
9 missing value 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_5 To what extent do you agree_UBC improves the innovative capacities of the enterprise

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the innovative capacities of the enterprise

Vrednost 682 Frekvenca
1 Not at all 11
2 18
3 39
4 65
5 101
6 112
7 To a very high extent 116
9 missing value 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B9_6 To what extent do you agree_UBC improves regional development and social cohesion

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: regional development and social cohesion

Vrednost 691 Frekvenca
1 Not at all 39
2 26
3 45
4 65
5 75
6 89
7 To a very high extent 104
9 missing value 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

EMCOSU raziskovalna skupina., Melink, M., Pavlin, S., Andreeva, G., Paunova, N., Fullérné Verger, R., ... Bartolomé Peral, E. (2015). Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EMCOSU14. https://doi.org/10.17898/ADP_EMCOSU14_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si