Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014

Basic Study Information

ADP - IDNo: EMCOSU14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EMCOSU14_V1
Main author(s):
 • EMCOSU raziskovalna skupina
 • Melink, Mateja
 • Pavlin, Samo
 • Andreeva, Gergana
 • Paunova, Nadejda
 • Fullérné Verger, Renáta
 • Bąk, Mieczysław
 • Dwórznik, Katarzyna
 • Ruchlick, Przemysław
 • Osojnik, Mojca
 • Brvar, Andrej
 • Rataj, Simona
 • Mínguez Fuentes, Raúl
 • Valero Calero, Manuel
 • Varghesem, Gipson
 • Bartolomé Peral, Edurne
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

2012-2948/001-001 (Evropska komisija)

Study Content

Keywords:

sodelovanje, gospodarstvo, univerza, sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom, izobraževanje, zaposlitev, podjetje, združenja delodajalcev, gospodarski sektor, ovire pri sodelovanju, dejavniki za spodbudo sodelovanja, rezultati in učinki sodelovanja, percepcija sodelovanja, mehanizmi za izbiro kadrov, kompetence

Keywords ELSST:
IZOBRAŽEVALNI SISTEMI IN INSTITUCIJE, REGIONALNO GOSPODARSTVO, IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, ZASEBNI SEKTOR, JAVNI SEKTOR , GOSPODARSKO POVEZOVANJE

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE - poobvezno izobraževanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Načini in aktivnosti sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Spodbujevalni in zaviralni dejavniki sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Rezultati in učinki sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom
Pogled podjetij na sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom
Sodelovanje in zaposljivost: pridobljene kompetence in mehanizmi za izbiro kadrov
Sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom na ravni EU
Študije primerov sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom


Abstract:

Program EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) krepi povezavo med aktivnostmi izobraževanja in potrebami po zaposljivosti visokošolskih diplomantov ter še posebej spodbujanje sodelovanja z visokošolskim izobraževanjem. Trenutno najpomembnejši nacionalni in mednarodni mehanizmi, ki prispevajo k doseganju tega cilja, so tesno povezani s sodelovanjem med visokošolskimi institucijami in podjetji, kar predstavlja glavni fokus projekta EMCOSU, ki skuša odgovoriti na naslednja vprašanja: a) Kateri so najbolj relevantni načini sodelovanja med univerzami in podjetji ter zakaj? b) Kako lahko te načine logično sistemiziramo glede na specifične potrebe deležnikov, države, študijskih področjih in sektorjev? c) Kakšne so aktualne značilnosti načinov sodelovanja in kakšne so potrebe za njihov nadaljnji razvoj? d) Kateri so ključni spodbujevalni dejavniki in motivi razvoja sodelovanja na strani univerz in podjetij? e) Kakšen je potencial identificiranih izboljšav v primerjavi z obstoječimi javnopolitičnimi orodji: kreditnimi točkami in sektorsko specifičnimi ogrodji kvalifikacij v visokošolskem izobraževanju? Kateri sektorji in delovna mesta v izbranih partnerskih državah in na ravni EU imajo največji potencial sprejemanja visokošolskih diplomantov v prihodnosti? V raziskavo so vključena podjetja iz EMCOSU držav (Bolgarije, Madžarske, Poljske, Slovenije, Španije) in ostalih ne-EMCOSU držav/regij: Hrvaška, Češka, Slovaška, Italija, kontinentalne evropske države, države nekdanje Jugoslavije, skandinavske države in Rusija. Celotno raziskovanje v sklopu projekta EMCOSU je vključevalo podatke za podjetja, posebej določene sektorje in delodajalska združenja. V Arhivu družboslovnih podatkov so dostopni podatki le za podjetja.

Methodology


Collection date: november 2013 - junij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija, Španija, Madžarska, Bolgarija, Poljska, V majhnem številu nekatere druge države članice EU in sosednje države.
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje Španije

ozemlje Madžarske

ozemlje Bolgarije

ozemlje Poljske

ozemlje nekaterih drugih držav članic EU in sosednjih držav

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Raziskava je vključevala podjetja, ki so z visokim šolstvom predhodno sodelovala ali pa so z njim aktivno sodelovala v tistem času.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Univerza Deusto, Španija

Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija

Gospodarska zbornica okrožja Zala, Madžarska

Poslovni sklad za izobraževanje, Bolgarija

Gospodarska zbornica Poljske, Poljska

Visoki Svet zbornic za gospodarstvo, industrijo in pomorstvo, Španija

Sampling procedure:

Neverjetnostni vzorec. Kvotni vzorec. Pristop k vzorčenju v projektu EMCOSU je temeljil na konceptu triangulacije oz. na principu mešanih metod, s pomočjo katerih se je skušalo doseči dopolnjevanje med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem. To se odraža v kombiniranju vprašanj odprtega in zaprtega tipa na različnih stopnjah projekta. V raziskavi je bil uporabljen neverjetnostni vzorec, ki je vključeval principe kvot, namenskega in priložnostnega vzorčenja. Izbira vzorčnega razreda in mešanih metod je utemeljena na raziskovalnih ciljih pridobivanja holističnega razumevanja pojava, prispevanja k ugotovitvam preteklih raziskav, pridobivanja organizacijskega vpliva in predvsem razumevanja in ustvarjanja novih kompleksnih pojavov ter raziskovanja kompleksnosti odnosov z odprtimi vprašanji, kar se ujema z običajnimi praksami mešanih metod. Partnerji projekta EMCOSU so najprej pridobili relevantne sezname podjetij, iz katerih so nato izbrali približno 85 podjetij. Izbor podjetij v vzorcu vsake države je sledil naslednjim načelom: a) domneva o sodelovanju med gospodarstvom in visokošolsko ustanovo: za več kot polovico izbranih podjetij so partnerji sklepali, da sodelujejo z univerzami. Vsa podjetja v vzorcu so usmerjena v sektorje, ki so bili predhodno prepoznani kot sektorji, ki so strateškega pomena za tovrstno sodelovanje. b) sektor delovanja: približno 20 odstotkov podjetij naj bi prihajalo iz sektorja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 40 odstotkov iz storitvenega sektorja in 40 odstotkov iz proizvodnega sektorja. c) velikost podjetja: približno tretjino vzorca sestavljajo velika podjetja, preostali delež pa srednja mala in mikro podjetja.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Basic Data File Description

Title of Data file: EMCOSU14 - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities 2014 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 69
 • number of units: 486

Version: februar 2016

Variable list

Country Country

Value 13 Frequency
1 Bulgaria 98
2 Hungary 75
3 Poland 70
4 Slovenia 80
5 Spain 74
6 Continental 14
7 Croatia 13
8 CZ and SK 9
9 Ex-Yu 8
10 Italy 13
11 Scandinavia 8
12 Russia 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 0

Valid range from 1 to 12

A1a How many people work in your organisation - your location

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Your location

Value 22 Frequency
1 1-9 87
2 10-49 97
3 50-99 40
4 100-249 76
5 250-999 50
6 1000 or more 49
9 missing value 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 87

Valid range from 1 to 6

A1a_REC Size of the company

Value 31 Frequency
1 micro companies 87
2 SMEs 213
3 large companies 99
9 missing value 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 87

Valid range from 1 to 9

Country Country

Value 169 Frequency
1 Bulgaria 98
2 Hungary 75
3 Poland 70
4 Slovenia 80
5 Spain 74
6 Continental 14
7 Croatia 13
8 CZ and SK 9
9 Ex-Yu 8
10 Italy 13
11 Scandinavia 8
12 Russia 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 0

Valid range from 1 to 12

A1a How many people work in your organisation - your location

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Your location

Value 268 Frequency
1 1-9 87
2 10-49 97
3 50-99 40
4 100-249 76
5 250-999 50
6 1000 or more 49
9 missing value 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 87

Valid range from 1 to 6

A1a_REC Size of the company

Value 367 Frequency
1 micro companies 87
2 SMEs 213
3 large companies 99
9 missing value 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 87

Valid range from 1 to 9

A1b How many people work in your organisation - total organisation

How many people work in your organisation and, if applicable, at your own location? Total organisation

Value 466 Frequency
1 1-9 39
2 10-49 98
3 50-99 42
4 100-249 68
5 250-999 70
6 1000 or more 81
7 Not applicable, only one location 52
0 unknown value 1
9 missing value 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 36

Valid range from 1 to 7

A2a What is the approximate percentage of HE graduates as a share of all employees in your organisation?

What is the approximate percentage of higher education graduates as a share of all employees in your organisation?

Value 565 Frequency
1 2
2 2
3 3
4 3
5 8
7 7
8 7
9 2
10 26
11 2
12 1
13 3
14 2
15 15
16 4
17 3
18 1
19 3
20 20
21 2
22 1
23 3
25 8
26 1
28 6
30 18
33 1
34 3
35 5
37 1
38 1
40 22
41 1
42 2
43 1
44 3
45 1
50 17
51 1
52 1
53 1
54 2
55 1
57 1
60 13
63 1
65 4
67 1
69 2
70 20
72 3
75 11
80 42
83 1
85 10
86 1
87 1
90 32
91 1
95 16
97 1
98 4
99 2
100 74
999 missing value 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 28 1 100 56.904 34.117

Valid range from 1 to 100

A2b How many employees work in your organisation as researchers

How many employees work in your enterprise/organisation as researchers?

Value 664 Frequency
0 235
1 33
2 25
3 15
4 11
5 24
6 3
7 6
8 4
9 2
10 15
11 1
12 4
14 1
15 6
20 7
21 1
22 2
24 1
25 1
27 1
29 1
30 6
32 1
35 1
40 1
42 1
46 1
50 4
66 1
67 1
68 1
75 1
85 1
90 1
100 7
115 1
120 1
150 1
180 1
200 2
206 1
300 1
400 1
415 1
1000 1
2000 1
2500 1
9999 missing value 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 46 0 2500 23.948 163.706

Valid range from 0 to 2500

A3 Sector - broad category

In which economic sector do you work? (e.g. car manufacturing, primary school, health care, etc.):______________ What is the main product or service does the organisation provide? (e.g. nursing patients, computer components, legal advice, scientific research):

Value 763 Frequency
1 Industry 186
2 Service 174
3 IT 122
9 missing value 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 4

Valid range from 1 to 3

A4a What is the type of your organisation?

What is the type of your organisation?

Value 862 Frequency
1 Public 43
2 Private non-profit 16
3 Private profit 415
4 Other 11
9 missing value 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 1

Valid range from 1 to 4

A5_1 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through an advertisement in a newspaper

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through an advertisement in a newspaper

Value 961 Frequency
1 Not at all 196
2 88
3 42
4 33
5 35
6 26
7 Very often 25
9 missing value 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 41

Valid range from 1 to 7

A5_2 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through a public employment agency

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through a public employment agency

Value 1060 Frequency
1 Not at all 206
2 69
3 55
4 44
5 22
6 20
7 Very often 24
9 missing value 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 46

Valid range from 1 to 7

A5_3 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through a private employment agency

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through a private employment agency

Value 1159 Frequency
1 Not at all 186
2 67
3 33
4 38
5 44
6 29
7 Very often 51
9 missing value 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 38

Valid range from 1 to 7

A5_4 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through the Internet

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through the internet

Value 1258 Frequency
1 Not at all 58
2 26
3 35
4 47
5 52
6 66
7 Very often 174
9 missing value 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 28

Valid range from 1 to 7

A5_5 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through an internship placement

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through an internship placement

Value 1357 Frequency
1 Not at all 62
2 46
3 35
4 42
5 81
6 75
7 Very often 112
9 missing value 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 33

Valid range from 1 to 7

A5_6 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through private contacts

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through private contacts

Value 1456 Frequency
1 Not at all 50
2 54
3 53
4 56
5 80
6 91
7 Very often 76
9 missing value 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 26

Valid range from 1 to 7

A5_7 How often does your orgsanition use the following recruitment mechanisms for hiring HE graduates in the last five years? - Through the help of HE institution

How often does your organisation use the following recruitment mechanisms for hiring higher education graduates in the last five years? - Through the help of a higher education institution

Value 1555 Frequency
1 Not at all 113
2 61
3 61
4 60
5 55
6 56
7 Very often 54
9 missing value 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 26

Valid range from 1 to 7

A6_1 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - Mastery in the field or discipline

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - Mastery in their field or discipline

Value 1654 Frequency
1 Not at all 11
2 55
3 95
4 124
5 110
6 71
7 Very high 15
9 missing value 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 5

Valid range from 1 to 7

A6_2 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to acquire new knowledge

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to acquire new knowledge

Value 1753 Frequency
1 Not at all 1
2 10
3 23
4 64
5 118
6 168
7 Very high 99
9 missing value 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 3

Valid range from 1 to 7

A6_3 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to perform well under pressure

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to perform well under pressure

Value 1852 Frequency
1 Not at all 14
2 38
3 90
4 141
5 115
6 70
7 Very high 16
9 missing value 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 2

Valid range from 1 to 7

A6_4 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to use time efficiently

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to use time efficiently

Value 1951 Frequency
1 Not at all 10
2 47
3 105
4 150
5 111
6 46
7 Very high 11
9 missing value 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 6

Valid range from 1 to 7

A6_5 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to productively work with others

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to productively work with others

Value 2050 Frequency
1 Not at all 8
2 23
3 70
4 125
5 130
6 92
7 Very high 35
9 missing value 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 3

Valid range from 1 to 7

A6_6 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to come up with new ideas and solutions

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to come up with new ideas and solutions

Value 2149 Frequency
1 Not at all 10
2 26
3 64
4 113
5 128
6 98
7 Very high 42
9 missing value 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 5

Valid range from 1 to 7

A6_7 To what extent new graduates in your experience possess the skills? - The ability to work in foreign language

Below is a list of skills. Please provide information to what extent new graduates in your experience possess these skills? - The ability to work in a foreign language

Value 2248 Frequency
1 Not at all 10
2 35
3 72
4 106
5 95
6 105
7 Very high 58
9 missing value 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 5

Valid range from 1 to 7

B1_1 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Research and development

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Research and development (R and D); e.g. (inter)national projects, contract research …

Value 2347 Frequency
1 Not at all 156
2 70
3 47
4 49
5 49
6 46
7 To a very high extent 59
9 missing value 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 10

Valid range from 1 to 7

B1_2 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Mobility of academics

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Mobility of academics; …their training or research in your organisation.

Value 2446 Frequency
1 Not at all 218
2 85
3 59
4 36
5 40
6 18
7 To a very high extent 10
9 missing value 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 20

Valid range from 1 to 7

B1_3 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Mobility of students

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Mobility of students; e.g. direct recruitment, traineeships …

Value 2545 Frequency
1 Not at all 97
2 59
3 63
4 82
5 52
6 62
7 To a very high extent 58
9 missing value 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 13

Valid range from 1 to 7

B1_4 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Curriculum development and delivery

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Curriculum development and delivery; … including lectures at higher education institution

Value 2644 Frequency
1 Not at all 147
2 67
3 58
4 49
5 55
6 47
7 To a very high extent 45
9 missing value 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 18

Valid range from 1 to 7

B1_5 To what extent does your organisation cooperate with HE institutions regarding the following activities? - Adult education, training and short courses

To what extent does your organisation cooperate with higher education institutions regarding the following activities? - Adult education, training and short courses; and other "Lifelong learning activities"

Value 2743 Frequency
1 Not at all 162
2 53
3 51
4 45
5 46
6 51
7 To a very high extent 53
9 missing value 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 25

Valid range from 1 to 7

B2_1 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 1

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Value 2842 Frequency
1 Research and development (R&D) 170
2 Mobility of academics 22
3 Mobility of students 122
4 Curriculum development and delivery 66
5 Adult education, training and short courses 73
6 Others 6
9 missing value 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 27

Valid range from 1 to 6

B2_2 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 2

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Value 2941 Frequency
1 Research and development (R&D) 72
2 Mobility of academics 69
3 Mobility of students 101
4 Curriculum development and delivery 100
5 Adult education, training and short courses 78
6 Others 4
9 missing value 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 62

Valid range from 1 to 6

B2_3 Rank a maximum of three cooperaiton modes you would consider important areas for future cooperation with HE institutions - 3

Rank a maximum of three cooperation modes from the above list you would consider important areas for future cooperation with higher education institutions (for example 1=e; 2=a; 3=c, where number 1 represents the most important mode).

Value 3040 Frequency
1 Research and development (R&D) 60
2 Mobility of academics 54
3 Mobility of students 71
4 Curriculum development and delivery 86
5 Adult education, training and short courses 95
6 Others 10
9 missing value 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 110

Valid range from 1 to 6

B3 Please indicate which statement describes the orientation of your enterprise

Please indicate which statement describes the orientation of your enterprise.

Value 3139 Frequency
1 We believe that HEI and industry should remain separate 12
2 We believe cooperation with HEI should be limited to basic a 11
3 We believe in the fundamental importance of UBC for research 178
4 We believe UBC should be upgraded for application and commer 258
9 missing value 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 27

Valid range from 1 to 4

B4_1 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Increase the practical orientation of teaching

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Increase the practical orientation of teaching

Value 3238 Frequency
1 Not at all 3
2 5
3 16
4 34
5 69
6 120
7 To a very high extent 237
9 missing value 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 2

Valid range from 1 to 7

B4_2 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Enhance traineeships and internships

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Enhance traineeships and internships

Value 3337 Frequency
1 Not at all 3
2 9
3 18
4 53
5 94
6 133
7 To a very high extent 168
9 missing value 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 8

Valid range from 1 to 7

B4_3 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Improvements in their financial systems

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Improvements in their financial systems

Value 3436 Frequency
1 Not at all 12
2 22
3 51
4 98
5 93
6 87
7 To a very high extent 104
9 missing value 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 19

Valid range from 1 to 7

B4_4 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on short-term skill development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on short-term skill development

Value 3535 Frequency
1 Not at all 23
2 47
3 79
4 88
5 82
6 69
7 To a very high extent 81
9 missing value 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 17

Valid range from 1 to 7

B4_5 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on long-terim skill development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on long - term skill development

Value 3634 Frequency
1 Not at all 13
2 15
3 18
4 57
5 91
6 134
7 To a very high extent 142
9 missing value 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 16

Valid range from 1 to 7

B4_6 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Support an international orientation

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Support an international orientation

Value 3733 Frequency
1 Not at all 12
2 14
3 28
4 54
5 87
6 106
7 To a very high extent 173
9 missing value 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 12

Valid range from 1 to 7

B4_7 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Focus on research and development

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Focus on research and development

Value 3832 Frequency
1 Not at all 7
2 10
3 42
4 96
5 102
6 97
7 To a very high extent 120
9 missing value 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 12

Valid range from 1 to 7

B4_8 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Enabling the valorisation of applied research

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Enabling the valorisation of applied research

Value 3931 Frequency
1 Not at all 8
2 15
3 32
4 85
5 97
6 92
7 To a very high extent 145
9 missing value 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 12

Valid range from 1 to 7

B4_9 In your view, to what extent should HE institutions change in the future? - Strategic cooperation with business

In your view, to what extent should higher education institutions change in the future? - Strategic cooperation with business

Value 4030 Frequency
1 Not at all 4
2 1
3 15
4 23
5 58
6 112
7 To a very high extent 265
9 missing value 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 8

Valid range from 1 to 7

B5_1 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of academics on company boards

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of academics on company boards

Value 4129 Frequency
1 Not at all 288
2 56
3 27
4 25
5 28
6 16
7 Very often 22
9 missing value 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 24

Valid range from 1 to 7

B5_2 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of business people on HEIs boards

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of business people on higher education institutions boards

Value 4228 Frequency
1 Not at all 235
2 85
3 33
4 33
5 32
6 23
7 Very often 23
9 missing value 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 22

Valid range from 1 to 7

B5_3 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation in the activities of alumni networks

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation in the activities of alumni networks

Value 4327 Frequency
1 Not at all 175
2 88
3 53
4 45
5 29
6 29
7 Very often 45
9 missing value 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 22

Valid range from 1 to 7

B5_4 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with HEIs career offices

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with higher education institutions' career offices

Value 4426 Frequency
1 Not at all 118
2 66
3 47
4 62
5 46
6 54
7 Very often 76
9 missing value 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 17

Valid range from 1 to 7

B5_5 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with institutes focused on UBC

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with institutes focused on higher education institutions-business cooperation

Value 4525 Frequency
1 Not at all 132
2 67
3 70
4 74
5 57
6 39
7 Very often 31
9 missing value 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 16

Valid range from 1 to 7

B5_6 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Cooperation with incubators for the development of new businesses

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Cooperation with incubators for the development of new businesses

Value 4624 Frequency
1 Not at all 173
2 78
3 54
4 61
5 38
6 34
7 Very often 30
9 missing value 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 18

Valid range from 1 to 7

B5_7 How often does your organisation engage in the following activities in relation to HE institutions? - Participation of business people in study, teaching and research activities

How often does your organisation engage in the following activities in relation to higher education institutions? - Participation of business people in study, teaching and research activities

Value 4723 Frequency
1 Not at all 88
2 66
3 66
4 51
5 71
6 68
7 Very often 60
9 missing value 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 16

Valid range from 1 to 7

B6_1 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Existence of shared motives

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Existence of shared motives

Value 4822 Frequency
1 Not at all 41
2 35
3 52
4 64
5 87
6 83
7 To a very high extent 102
9 missing value 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 22

Valid range from 1 to 7

B6_2 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Financial resources for working with HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Financial resources for working with higher education institutions

Value 4921 Frequency
1 Not at all 76
2 55
3 69
4 94
5 66
6 61
7 To a very high extent 39
9 missing value 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 26

Valid range from 1 to 7

B6_3 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Flexibility of HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Flexibility of higher education institutions

Value 5020 Frequency
1 Not at all 90
2 68
3 69
4 67
5 64
6 42
7 To a very high extent 58
9 missing value 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 28

Valid range from 1 to 7

B6_4 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Interest of HE institutions in accessing practical knowledge

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Interest of higher education institutions in accessing practical knowledge

Value 5119 Frequency
1 Not at all 39
2 41
3 66
4 88
5 80
6 76
7 To a very high extent 77
9 missing value 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 19

Valid range from 1 to 7

B6_5 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Access to HE institutions' research and development facilities

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Access to higher education institutions' research and development facilities

Value 5218 Frequency
1 Not at all 71
2 48
3 75
4 82
5 62
6 76
7 To a very high extent 51
9 missing value 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 21

Valid range from 1 to 7

B6_6 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Close geographical distance of HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Close geographical distance of higher education institutions

Value 5317 Frequency
1 Not at all 75
2 41
3 75
4 84
5 83
6 60
7 To a very high extent 50
9 missing value 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 18

Valid range from 1 to 7

B6_7 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Existence of mutual trust and commitment

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Existence of mutual trust and commitment

Value 5416 Frequency
1 Not at all 43
2 36
3 46
4 61
5 86
6 82
7 To a very high extent 113
9 missing value 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 19

Valid range from 1 to 7

B6_8 How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with HE institutions? - Prior relationship with HE institutions

How much do the following statements facilitate your organisation's cooperation with higher education institutions? - Prior relationship with higher education institutions

Value 5515 Frequency
1 Not at all 41
2 41
3 58
4 78
5 87
6 81
7 To a very high extent 79
9 missing value 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 21

Valid range from 1 to 7

B7_1 How relevant are the following barriers to UBC? - Different modes of communication and language between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different modes of communication and language between higher education institutions and business

Value 5614 Frequency
1 Not at all 61
2 48
3 64
4 73
5 95
6 75
7 To a very high extent 56
9 missing value 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 14

Valid range from 1 to 7

B7_2 How relevant are the following barriers to UBC? - Different time horizons between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different time horizons between higher education institutions and business

Value 5713 Frequency
1 Not at all 38
2 48
3 54
4 77
5 85
6 94
7 To a very high extent 78
9 missing value 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 12

Valid range from 1 to 7

B7_3 How relevant are the following barriers to UBC? - Different motivations and values between HEIs and business

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Different motivations and values between higher education institutions and business

Value 5812 Frequency
1 Not at all 30
2 45
3 72
4 78
5 85
6 88
7 To a very high extent 70
9 missing value 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 18

Valid range from 1 to 7

B7_4 How relevant are the following barriers to UBC? - Difficulty in finding the appropriate persons within HE institutions

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Difficulty in finding the appropriate persons within higher education institutions

Value 5911 Frequency
1 Not at all 27
2 68
3 65
4 97
5 69
6 86
7 To a very high extent 60
9 missing value 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 14

Valid range from 1 to 7

B7_5 How relevant are the following barriers to UBC? - Bureaucracy within or external to the HE institutions

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Bureaucracy within or external to the higher education institutions

Value 6010 Frequency
1 Not at all 24
2 40
3 50
4 83
5 79
6 103
7 To a very high extent 93
9 missing value 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 14

Valid range from 1 to 7

B7_6 How relevant are the following barriers to UBC? - HE institutions want to publish confidential results

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Higher education institutions want to publish confidential results

Value 619 Frequency
1 Not at all 68
2 82
3 74
4 73
5 66
6 60
7 To a very high extent 42
9 missing value 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 21

Valid range from 1 to 7

B7_7 How relevant are the following barriers to UBC? - Limited ability of knowledge transfer

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - Limited ability of knowledge transfer

Value 628 Frequency
1 Not at all 42
2 55
3 93
4 94
5 80
6 68
7 To a very high extent 36
9 missing value 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 18

Valid range from 1 to 7

B7_8 How relevant are the following barriers to UBC? - The current financial crisis

How relevant are the following barriers to higher education institutions-business cooperation? - The current financial crisis

Value 637 Frequency
1 Not at all 82
2 79
3 63
4 72
5 60
6 57
7 To a very high extent 46
9 missing value 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 27

Valid range from 1 to 7

B9_1 To what extent do you agree_UBC improves the performance of business

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the performance of business

Value 646 Frequency
1 Not at all 36
2 52
3 49
4 66
5 82
6 69
7 To a very high extent 111
9 missing value 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 21

Valid range from 1 to 7

B9_2 To what extent do you agree_UBC improves the skills of students relevant to labour market

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the skills of students relevant to labour market careers

Value 655 Frequency
1 Not at all 8
2 16
3 16
4 46
5 72
6 124
7 To a very high extent 188
9 missing value 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 16

Valid range from 1 to 7

B9_3 To what extent do you agree_UBC improves the knowledge of academics

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the knowledge of academics

Value 664 Frequency
1 Not at all 19
2 20
3 43
4 85
5 97
6 93
7 To a very high extent 105
9 missing value 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 24

Valid range from 1 to 7

B9_4 To what extent do you agree_UBC improves the practical skills of professionals from organisations

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the practical skills of professionals from organisations

Value 673 Frequency
1 Not at all 20
2 29
3 42
4 83
5 77
6 112
7 To a very high extent 98
9 missing value 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 25

Valid range from 1 to 7

B9_5 To what extent do you agree_UBC improves the innovative capacities of the enterprise

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: the innovative capacities of the enterprise

Value 682 Frequency
1 Not at all 11
2 18
3 39
4 65
5 101
6 112
7 To a very high extent 116
9 missing value 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 24

Valid range from 1 to 7

B9_6 To what extent do you agree_UBC improves regional development and social cohesion

Please indicate to what extent you agree with the following statements. - Higher education institutions - business cooperation importantly improves: regional development and social cohesion

Value 691 Frequency
1 Not at all 39
2 26
3 45
4 65
5 75
6 89
7 To a very high extent 104
9 missing value 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 43

Valid range from 1 to 7

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

EMCOSU raziskovalna skupina., Melink, M., Pavlin, S., Andreeva, G., Paunova, N., Fullérné Verger, R., ... Bartolomé Peral, E. (2015). Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EMCOSU14. https://doi.org/10.17898/ADP_EMCOSU14_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si