Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LJT11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJT11_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
  • Uršič, Matjaž
  • Zavratnik, Simona
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo , Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

7. okvirni program EU (FP7)

Serija:
  • CIVITAS Elan/Čistejši in boljši promet v mestih

    Vsaka sprememba v prometni ureditvi v mestu pomembno vpliva na družbeno-gospodarski razvoj posameznih mestnih četrti, zlasti v mestnem središču, ki je še posebej občutljivo zaradi svoje specifične družbeno-zgodovinske prostorske ureditve. V tem kontekstu ima preoblikovanje posameznih prometnih infrastruktur ali uvedba omejevalnih ukrepov za določene vrste prometa na posameznih območjih lahko tudi negativen vpliv na razvoj mesta. Serija raziskav CIVITAS Elan je usmerjena v iskanje oz. analizo možnih načinov izboljševanja prometne ureditve v Ljubljani. V raziskavi so bili anketiranci na specifičnih območjih povprašani o mnenjih in stališčih, ki so povezana z urejanjem prometa v Ljubljani in okolici. Pri tem je bilo željeno ugotoviti najprimernejše načine urejanja prometa, prednosti in slabosti uvajanja novih in posodabljanja starih prometnih ureditev v mestu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javni promet, Ljubljana, ljubljanski potniški promet, zgoščevalna taksa, parkirišče, parkiraj in se odpelji, avtomobilizacija

Ključne besede ELSST:
MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE, PARKIRIŠČE, PROMET

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
prometna ureditev Ljubjane
mestni promet
uporaba javnega prevoza
uporaba avtomobila
zgoščevalna taksa
podpora ukrepom zgoščevalne takse
ureditev parkirišč v Ljubljani
ocena sistema "Parkiraj in se odpelji"
vstop vozil v mesto
načini plačevanja nadomestila za vstop z avtomobilom v mesto


Povzetek:

Gre za prvo izmed dveh raziskav o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje različne modele razreševanja cestno-prometne preobremenitve, prek katerih se od udeležencev v prometu (navadno predvsem uporabnikov osebnih vozil) zahteva plačevanje finančnega nadomestila za uporabo določenega segmenta cestnega omrežja na danem, navadno urbanem področju. Sam koncept zgoščevalne takse izhaja iz predpostavke, da raba osebnih vozil v prometu v specifičnih okoliščinah lahko proizvaja različne negativne učinke - eksternalije, denarno nadomestilo pa v tem kontekstu deluje kot mehanizem internalizacije teh stroškov oz. kompenzacije zanje. V raziskavi smo poleg merjenja stališč, mnenj in percepcij anketirancev o možnosti uvedbe nadomestila za vstop v mesto z avtomobilom anketirance prevpraševali še po drugih ukrepih , ki naj bi bili implementirani v okviru projekta CIVITAS Elan, zlasti pa o sistemu Parkiraj in se odpelji (P + R) - parkirišča na robu mesta, prvenstveno namenjena dnevnim migrantom v mesto, ki naj bi tam pustili osebni avtomobil in pot nadaljevali s katero od drugih voznih alternativ (mestni avtobus, kolo). Poleg konkretnih vprašanj o obeh tematikah smo v vprašalnik umestili še vprašanja, s katerimi smo merili druge relevantne sociokulturne razsežnosti obeh ukrepov – od posameznih mobilnostnih preferenc (vozne navade, naklonjenost možnim usmeritvam prometne politike in podobno) do demografske strukture (izobrazba, starost, delovni status etc) anketirane populacije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5. maj 2011 - 29. maj 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Mestna občina Ljubljana in Ljubljanska urbana regija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Prebivalci Ljubljane in Ljubljanske urbane regije

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Oblikovan je bil poseben "kvotni vzorec", pri čemer so bili anketiranci razdeljeni v dve ključni območji: a) Ljubljana (območja do mestne obvoznice (ringa) in območja, ki so v neposredni bližini obvoznice) ter b) Okolica Ljubljane (območja v bližini Ljubljane, ki pa so funkcionalno (zaposlitveno, kulturno, družbeno) močno navezana na Ljubljano). Hkrati je bilo za območje Okolice Ljubljane, na željo partnerjev, postavljena obvezna kvota (nadreprezentirana skupina) »anketirancev avtomobilskih vozačev« na delo v Ljubljano. Dosežena kvota naj bi znašala vsaj 2/3 vseh anketirancev na območju Okolice Ljubljane.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. V prvem tednu je bil po dvakrat opravljen seminar za usposabljanje anketarjev za delo na terenu. Podrobno so jim bili predstavljeni namen raziskave, metoda in potek anketiranja, optimalne strategije za odnos z anketiranci ter njihove obveznosti. Dodeljena so jim bila območja, znotraj katerih so morali pridobiti vnaprej določeno število anketirancev. Predalo se jim je tudi material za delo. Po ustreznih metodoloških standardih vzorčenja je moral anketar vzpostaviti stik s potencialnim respondentom in mu razložiti namen raziskave in strukturo vprašalnika. Anketar je bil v vmesnem času na razpolago respondentom za dodatna vprašanja in informacije glede raziskave ali vprašalnika. Na slednjih so bil na voljo tudi kontaktni podatki (tj. njegova telefonska številka ter e-mail naslov) sodelavca Centra za prostorsko sociologijo (CPS). Ta je bil za primer, da bi imel anketiranec (ali anketar) dodatna vprašanja, na voljo vsak delovni dan v tednu. Na vseh območjih se je pridobilo zahtevano število realiziranih vprašalnikov, na posameznih območjih pa je bilo zahtevano število celo preseženo. Skozi proces nadaljnje obdelave se je izkazala tudi pričakovana demografska in vnaprej načrtovana oz. predvidena mobilnostna struktura anketirancev.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LJT11 - Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse [datoteka podatkov]

ID datoteke: LJT11_P1_SL_V1_R2

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

  • število spremenljivk: 90
  • število enot: 726

Spremenljivke

V1_1 Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 1 – Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Vrednost 13 Frekvenca
1 avtobus 131
2 taksi 7
3 avtomobil 164
4 motorno kolo 5
5 vlak 8
6 kolo 74
7 peš 307
9 ne opravljam, drugo 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 30 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_2 Nakupovanje v središču mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 2 – Nakupovanje v središcu mesta* (*Pod pojmom »središce mesta« razumemo obmocje, ki ga na severu zamejuje Masarykova cesta, na zahodu Tivolska cesta, na jugu Aškerceva in Karlovška cesta in na vzhodu Roška ter Njegoševa cesta.)

Vrednost 22 Frekvenca
1 avtobus 127
2 taksi 5
3 avtomobil 190
4 motorno kolo 3
5 vlak 8
6 kolo 58
7 peš 217
9 ne opravljam, drugo 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 118 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_3 Nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 3 – Nakupovanje v nakupovalnih središcih na obrobju mesta

Vrednost 31 Frekvenca
1 avtobus 98
2 taksi 4
3 avtomobil 561
4 motorno kolo 4
5 vlak 0
6 kolo 13
7 peš 14
9 ne opravljam, drugo 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 32 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_1 Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 1 – Obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Vrednost 190 Frekvenca
1 avtobus 131
2 taksi 7
3 avtomobil 164
4 motorno kolo 5
5 vlak 8
6 kolo 74
7 peš 307
9 ne opravljam, drugo 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 30 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_2 Nakupovanje v središču mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 2 – Nakupovanje v središcu mesta* (*Pod pojmom »središce mesta« razumemo obmocje, ki ga na severu zamejuje Masarykova cesta, na zahodu Tivolska cesta, na jugu Aškerceva in Karlovška cesta in na vzhodu Roška ter Njegoševa cesta.)

Vrednost 289 Frekvenca
1 avtobus 127
2 taksi 5
3 avtomobil 190
4 motorno kolo 3
5 vlak 8
6 kolo 58
7 peš 217
9 ne opravljam, drugo 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 118 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_3 Nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 3 – Nakupovanje v nakupovalnih središcih na obrobju mesta

Vrednost 388 Frekvenca
1 avtobus 98
2 taksi 4
3 avtomobil 561
4 motorno kolo 4
5 vlak 0
6 kolo 13
7 peš 14
9 ne opravljam, drugo 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 32 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_4 Opravki v uradih in pri zdravniku

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 4 – Opravki v uradih in pri zdravniku

Vrednost 487 Frekvenca
1 avtobus 141
2 taksi 12
3 avtomobil 383
4 motorno kolo 1
5 vlak 5
6 kolo 48
7 peš 91
9 ne opravljam, drugo 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 45 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_5 Obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 5 – Obiski sorodnikov, prijateljev in znancev

Vrednost 586 Frekvenca
1 avtobus 59
2 taksi 3
3 avtomobil 533
4 motorno kolo 6
5 vlak 7
6 kolo 41
7 peš 35
9 ne opravljam, drugo 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 42 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_6 Prihod (in odhod) na delo ali v šolo

1. Katero vrsto prevoza najpogosteje uporabljate za naslednje dejavnosti: (V vsaki vrstici obkrožite številko pred ustreznim odgovorom.) 6 – Prihod (in odhod) na delo ali v šolo

Vrednost 685 Frekvenca
1 avtobus 107
2 taksi 1
3 avtomobil 353
4 motorno kolo 3
5 vlak 30
6 kolo 69
7 peš 72
9 ne opravljam, drugo 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 91 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V2_1 Koliko časa porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer?

2. Koliko casa približno porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer, vkljucno z vožnjo, cakanjem in pešacenjem?

Vrednost 784 Frekvenca
1 navede v minutah 608
2 delam doma 23
9 ne hodim v službo, šolo, drugo 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 95 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_2 Koliko časa porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer?

2. Koliko casa približno porabite za prihod na delo ali v šolo v eno smer, vkljucno z vožnjo, cakanjem in pešacenjem? (navedeno v minutah)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 119 1 90 28.618 15.528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

V3 Ali se na delo ali v šolo običajno vozite sami ali skupaj z drugimi?

3. Ali se na delo ali v šolo obicajno vozite sami ali skupaj z drugimi? (Obkrožite en odgovor.)

Vrednost 982 Frekvenca
1 V avtomobilu sem sam 278
2 V avtomobilu sva dva 88
3 V avtomobilu smo trije 23
4 V avtomobilu smo več kot trije 11
5 V ta namen ne uporabljam avtomobila 219
9 Ne hodim v službo ali v šolo / Drugo 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
619 107 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_1 Promet naj se uredi tako, da bo olajšan dostop v središče mesta z avtomobilom.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -Promet naj se uredi tako, da bo olajšan dostop v središce mesta z avtomobilom (to pomeni širitev vpadnic s štirih na šest voznih pasov, gradnjo nadvozov, podvozov, parkirnih hiš itn.).

Vrednost 1081 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 153
2 se ne strinjam 180
3 niti-niti 98
4 se strinjam 167
5 popolnoma se strinjam 78
9 ne vem, b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 50 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_2 Avtomobilom je treba omejevati dostop do mestnega središča, parkirišča pa zgraditi na obrobju mesta.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -Avtomobilom je treba omejevati dostop do mestnega središca, parkirišca pa zgraditi na obrobju mesta (tj. ob mestnih vpadnicah) in omogociti dostop do središca z LPP ali kolesi.

Vrednost 1180 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 38
2 se ne strinjam 87
3 niti-niti 102
4 se strinjam 244
5 popolnoma se strinjam 234
9 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_3 V Ljubljani ni tako velikih prometnih zastojev, da bi bilo treba spremeniti prometni režim.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -V Ljubljani ni tako velikih prometnih zastojev, da bi bilo treba spremeniti prometni režim.

Vrednost 1279 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 185
2 se ne strinjam 297
3 niti-niti 116
4 se strinjam 81
5 popolnoma se strinjam 15
9 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_4 Središče mesta je treba urediti za pešce, kolesarje in JPP in izključiti avtomobilski promet.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -Središce mesta je treba urediti za pešce, kolesarje in javni potniški promet (JPP) in izkljuciti avtomobilski promet.

Vrednost 1378 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 33
2 se ne strinjam 101
3 niti-niti 108
4 se strinjam 255
5 popolnoma se strinjam 213
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 16 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_5 Avtomobilom je treba omejiti dostop v mestno središče, saj zelo onesnažujejo zrak.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -Avtomobilom je treba omejiti dostop v mestno središce, saj zelo onesnažujejo zrak.

Vrednost 1477 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 36
2 se ne strinjam 83
3 niti-niti 144
4 se strinjam 270
5 popolnoma se strinjam 169
9 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_6 Obstoječe štiripasovne mestne vpadnice je treba zožiti na dvopasovnice.

4. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (Obkrožite ustrezno številko.) -Obstojece štiripasovne mestne vpadnice (Dunajska, Celovška, Tržaška, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska) je treba zožiti na dvopasovnice (en pas nameniti JPP in drugega osebnim vozilom).

Vrednost 1576 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 176
2 se ne strinjam 238
3 niti-niti 110
4 se strinjam 107
5 popolnoma se strinjam 50
9 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_1 P+R na parkirišču na Dolgem mostu

5. Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R). -Na parkirišcu na Dolgem mostu

Vrednost 1675 Frekvenca
1 dobro poznam 207
2 delno sem seznanjen 284
3 ne poznam 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_2 P+R na parkirišču v Stožicah

5. Ocenite, kako dobro poznate sistem „Parkiraj in se odpelji“ (Park&Ride, P+R). -Na parkirišcu v Stožicah

Vrednost 1774 Frekvenca
1 dobro poznam 61
2 delno sem seznanjen 220
3 ne poznam 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_11 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.11 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 1873 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 156
2 Radijske postaje 33
3 Televizija 32
4 Svetovni splet / internet 20
5 Od drugih 239
6 Drugo: 62
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 180
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 184 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6_12 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.12Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 1972 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 2
2 Radijske postaje 37
3 Televizija 28
4 Svetovni splet / internet 10
5 Od drugih 38
6 Drugo: 3
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 1
Sysmiss 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 608 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6_13 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.13 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2071 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 1
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 23
4 Svetovni splet / internet 5
5 Od drugih 13
6 Drugo: 1
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 683 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_14 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.14 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2170 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 6
5 Od drugih 3
6 Drugo: 0
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 717 4 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_15 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.15 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2269 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 0
5 Od drugih 1
6 Drugo: 1
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 724 5 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_16 Kje ste izvedeli za sistem P+R na Dolgem mostu?

6.16 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2368 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 0
5 Od drugih 0
6 Drugo: 1
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 725 6 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_1d Kje je izvedel za parkirišče na Dolgem Mostu?

6.1d Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2467 Frekvenca
1 vozim se mimo 13
2 na avtobusu 8
3 prometni znak 4
4 v šoli 3
5 reklama 1
6 na parkirišču 6
7 v tej anketi 1
9 drugo 1
Sysmiss 689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 689 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_21 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.21 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2566 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 98
2 Radijske postaje 20
3 Televizija 28
4 Svetovni splet / internet 15
5 Od drugih 115
6 Drugo: 33
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 413
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309 417 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6_22 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.22 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2665 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 1
2 Radijske postaje 15
3 Televizija 19
4 Svetovni splet / internet 8
5 Od drugih 14
6 Drugo: 0
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 1
Sysmiss 668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 669 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6_23 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.23 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2764 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 11
4 Svetovni splet / internet 4
5 Od drugih 5
6 Drugo: 0
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 706 3 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_24 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.24 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2863 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 3
5 Od drugih 1
6 Drugo: 0
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 722 4 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_25 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.25 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 2962 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 0
5 Od drugih 1
6 Drugo: 0
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 725 5 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_26 Kje ste izvedeli za sistem P+R v Stožicah?

6.26 Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 3061 Frekvenca
1 Dnevno / tedensko časopisje 0
2 Radijske postaje 0
3 Televizija 0
4 Svetovni splet / internet 0
5 Od drugih 0
6 Drugo: 1
9 Ne poznam sistema na tej lokaciji 0
Sysmiss 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 725 6 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_2d Kje je izvedel za parkirišče v Stožicah?

6.2d Kje ste izvedeli za sistem „Parkiraj in se odpelji“ v Stožicah? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 3160 Frekvenca
1 vozim se mimo 4
2 na avtobusu 2
3 prometni znak 1
4 v šoli 1
5 reklama 0
6 na parkirišču 2
7 v tej anketi 4
9 drugo 0
Sysmiss 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 712 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7_1 Kako pogosto uporabljate sistem P+R na parkirišču na Dolgem mostu?

7.1 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišcu na Dolgem mostu?

Vrednost 3259 Frekvenca
1 redno 2
2 pogosto 1
3 včasih 70
4 nikoli 653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7_2 Kako pogosto uporabljate sistem P+R na parkirišču v Stožicah?

7.2 Kako pogosto uporabljate sistem „Parkiraj in se odpelji“ na parkirišcu v Stožicah?

Vrednost 3358 Frekvenca
1 redno 0
2 pogosto 0
3 včasih 20
4 nikoli 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 0 3 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 Kako ste zadovoljni s sistemom P+R?

8. Kako ste zadovoljni s sistemom „Parkiraj in se odpelji“?

Vrednost 3457 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 10
2 nezadovoljen 10
3 niti-niti 62
4 zadovoljen 100
5 zelo zadovoljen 34
9 ne vem, b.o. 510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 510 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_1 Točnost LPP

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Tocnost LPP

Vrednost 3556 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 6
2 nezadovoljen 17
3 niti-niti 52
4 zadovoljen 99
5 zelo zadovoljen 11
9 ne vem, b.o. 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 541 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_2 Število prestopanj

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število prestopanj

Vrednost 3655 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 9
2 nezadovoljen 21
3 niti-niti 49
4 zadovoljen 89
5 zelo zadovoljen 9
9 ne vem, b.o. 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 549 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_3 Razvejanost linij

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razvejanost linij

Vrednost 3754 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 7
2 nezadovoljen 16
3 niti-niti 54
4 zadovoljen 83
5 zelo zadovoljen 12
9 ne vem, b.o. 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 554 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_4 Število parkirnih mest za avtomobile

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število parkirnih mest za avtomobile

Vrednost 3853 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 41
3 niti-niti 50
4 zadovoljen 83
5 zelo zadovoljen 11
9 ne vem, b.o. 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 527 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_5 Število parkirnih mest za kolesa

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Število parkirnih mest za kolesa

Vrednost 3952 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 6
2 nezadovoljen 30
3 niti-niti 49
4 zadovoljen 50
5 zelo zadovoljen 6
9 ne vem, b.o. 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 585 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_6 Varnost

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Varnost

Vrednost 4051 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 28
3 niti-niti 66
4 zadovoljen 68
5 zelo zadovoljen 10
9 ne vem, b.o. 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 538 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_7 Storitve (prehrana, trafike, sanitarije itn.)

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Storitve (prehrana, trafike, sanitarije itn.)

Vrednost 4150 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 26
2 nezadovoljen 49
3 niti-niti 50
4 zadovoljen 41
5 zelo zadovoljen 6
9 ne vem, b.o. 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 554 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9_8 Usmerjevalne table k sistemu P+R

9. Prosimo, navedite, kako ste zadovoljni z naslednjimi lastnostmi sistema „Parkiraj in se odpelji“ na Dolgem mostu in v Stožicah? (Obkrožite ustrezno številko.) -Usmerjevalne table k sistemu P+R

Vrednost 4249 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 11
2 nezadovoljen 43
3 niti-niti 63
4 zadovoljen 69
5 zelo zadovoljen 7
9 ne vem, b.o. 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 533 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_1 Dodatno omejevanje hitrosti na nekaterih ulicah in cestah v mestu

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Dodatno omejevanje hitrosti na nekaterih ulicah in cestah v mestu

Vrednost 4348 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 57
2 ne podpiram 157
3 niti-niti 131
4 podpiram 257
5 popolnoma podpiram 101
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_2 Razširitev plačljivega parkiranja do obvoznice

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razširitev placljivega parkiranja do obvoznice

Vrednost 4447 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 153
2 ne podpiram 198
3 niti-niti 114
4 podpiram 168
5 popolnoma podpiram 47
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 46 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_3 Uvedbo dodatnih peš con oz. popolno zaporo centra mesta za motoriziran promet

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Uvedbo dodatnih peš con oz. popolno zaporo centra mesta za motoriziran promet

Vrednost 4546 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 50
2 ne podpiram 97
3 niti-niti 128
4 podpiram 276
5 popolnoma podpiram 152
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_4 Postavljanje količkov za preprečevanje nedovoljenega parkiranja

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Postavljanje kolickov za preprecevanje nedovoljenega parkiranja

Vrednost 4645 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 65
2 ne podpiram 131
3 niti-niti 120
4 podpiram 269
5 popolnoma podpiram 114
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 27 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_5 Razširjanje sistema P+R na dodatne lokacije

10. Prosimo, navedite, v kolikšni meri podpirate ali ne podpirate naslednje ukrepe? (Obkrožite ustrezno številko.) -Razširjanje sistema “Parkiraj in se odpelji“ na dodatne lokacije

Vrednost 4744 Frekvenca
1 sploh ne podpiram 9
2 ne podpiram 14
3 niti-niti 91
4 podpiram 296
5 popolnoma podpiram 194
9 ne vem, b.o. 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
604 122 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11 Ali bi se strinjali, da se uvede denarno nadomestilo za vstop z avtomobilom v središče Ljubljane?

11. V vec mestih v tujini so že uvedli denarno nadomestilo za vstop z osebnim vozilom v središce mesta in tako pomembno zmanjšali prometno obremenitev mesta. Ali bi se strinjali, da se uvede denarno nadomestilo za vstop z avtomobilom v središce Ljubljane?

Vrednost 4843 Frekvenca
1 Da 164
2 Ne 286
3 Morda 239
9 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 37 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa?

12.1 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.)

Vrednost 4942 Frekvenca
1 Izboljšala bi se pretočnost prometa v mestu 156
2 Ljudje bi plačali za okoljske stroške, ki jih povzročijo z u 71
3 Z zbranim denarjem bi lahko še dodatno izboljšali prometno u 85
4 Umiril bi se promet v središču mesta 154
5 S tem bi središče mesta postalo bolj prijazno za kolesarje i 86
6 Drugo 16
9 Ukrep nima večjih prednosti 143
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 158 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V122 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa?

12.2 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.)

Vrednost 5041 Frekvenca
1 Izboljšala bi se pretočnost prometa v mestu 0
2 Ljudje bi plačali za okoljske stroške, ki jih povzročijo z u 17
3 Z zbranim denarjem bi lahko še dodatno izboljšali prometno u 34
4 Umiril bi se promet v središču mesta 84
5 S tem bi središče mesta postalo bolj prijazno za kolesarje i 230
6 Drugo 8
9 Ukrep nima večjih prednosti 18
Sysmiss 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 353 2 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12d Glavne prednosti

12. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne prednosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.) -Glavne prednosti

Vrednost 5140 Frekvenca
1 osebne koristi posameznikov 7
2 polnjenje blagajne MOL 4
3 uporaba drugih prevoznih sredstev 2
4 izboljšanje pogojev bivanja 5
5 drugo 3
Sysmiss 705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 705 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V131 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa?

13.1 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.)

Vrednost 5239 Frekvenca
1 Dostop do središča Ljubljane ne bi bil brezplačen 253
2 Predstavljalo bi mi prevelik strošek 98
3 Mesto ni sposobno učinkovito izpeljati takega ukrepa 124
4 Ukrep ne bi izboljšal okoljskih težav 91
5 Povečal bi se promet v drugih delih mesta 72
6 Drugo 18
9 Ukrep nima večjih prednosti 67
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
656 70 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V132 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa?

13.2 Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.)

Vrednost 5338 Frekvenca
1 Dostop do središča Ljubljane ne bi bil brezplačen 4
2 Predstavljalo bi mi prevelik strošek 51
3 Mesto ni sposobno učinkovito izpeljati takega ukrepa 52
4 Ukrep ne bi izboljšal okoljskih težav 60
5 Povečal bi se promet v drugih delih mesta 166
6 Drugo 21
9 Ukrep nima večjih prednosti 29
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 372 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V13d Glavne slabosti

13. Kaj bi bile po vašem mnenju glavne slabosti tovrstnega ukrepa? (Obkrožite najvec dva odgovora.) -Glavne slabosti

Vrednost 5437 Frekvenca
1 problemi s parkirnimi mesti 6
2 samo pridobivanje denarja, strošek 6
3 oteženi opravki v mestu 4
4 težave za stanovalce in trgovine v mestu 6
5 ni trajna rešitev 3
6 drugo 2
Sysmiss 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 699 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V141 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta?

14.1 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 5536 Frekvenca
1 Večja pogostost avtobusov LPP 267
2 Krajši potovalni čas avtobusov LPP 110
3 Bolj udobna vozila LPP 26
4 Večje število parkirišč na obrobju mesta 100
5 Večje število plačljivih parkirnih prostorov v središču mest 24
6 Nižje cene parkirnih prostorov v središču mesta 63
7 Nižje cene voženj z LPP 20
8 Nižje cene voženj z avtobusom in vlakom med mestom in okoliš 30
9 Krajši potovalni čas avtobusov in vlakov med mestom in okoli 19
10 Večja pogostost avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi 1
11 Pred uvedbo bi morali uvesti poskusno dobo 15
12 Nič, nadomestilo bi lahko uvedli takoj 8
13 Drugo 10
99 Uvedba nadomestila v nobenem primeru ni sprejemljiva 27
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 33 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V142 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta?

14.2 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 5635 Frekvenca
1 Večja pogostost avtobusov LPP 3
2 Krajši potovalni čas avtobusov LPP 84
3 Bolj udobna vozila LPP 25
4 Večje število parkirišč na obrobju mesta 118
5 Večje število plačljivih parkirnih prostorov v središču mest 24
6 Nižje cene parkirnih prostorov v središču mesta 92
7 Nižje cene voženj z LPP 78
8 Nižje cene voženj z avtobusom in vlakom med mestom in okoliš 82
9 Krajši potovalni čas avtobusov in vlakov med mestom in okoli 52
10 Večja pogostost avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi 27
11 Pred uvedbo bi morali uvesti poskusno dobo 19
12 Nič, nadomestilo bi lahko uvedli takoj 2
13 Drugo 3
99 Uvedba nadomestila v nobenem primeru ni sprejemljiva 3
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 117 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V143 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta?

14.3 Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 5734 Frekvenca
1 Večja pogostost avtobusov LPP 0
2 Krajši potovalni čas avtobusov LPP 0
3 Bolj udobna vozila LPP 15
4 Večje število parkirišč na obrobju mesta 22
5 Večje število plačljivih parkirnih prostorov v središču mest 6
6 Nižje cene parkirnih prostorov v središču mesta 52
7 Nižje cene voženj z LPP 77
8 Nižje cene voženj z avtobusom in vlakom med mestom in okoliš 64
9 Krajši potovalni čas avtobusov in vlakov med mestom in okoli 47
10 Večja pogostost avtobusov in vlakov med mestom in okoliškimi 101
11 Pred uvedbo bi morali uvesti poskusno dobo 68
12 Nič, nadomestilo bi lahko uvedli takoj 7
13 Drugo 10
99 Uvedba nadomestila v nobenem primeru ni sprejemljiva 9
Sysmiss 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 257 3 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V14d Kaj bi morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila?

14.d Kaj bi po vašem mnenju morali zagotoviti ob uvedbi nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 5833 Frekvenca
1 tramvaj, podzemna 4
2 brezplačen LPP 2
3 optimizacija LPP 4
4 omejevanje gibanja 2
5 dovolilnica za stanovalce meta 1
6 mesto bi se izpraznilo 1
7 bicikeLJ 1
8 boljša pretočnost 1
9 vse našteto 1
Sysmiss 709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 710 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V15 Kateri način plačevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središče mesta se vam zdi najbolj ustrezen?

15. Kateri nacin placevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središce mesta se vam zdi najbolj ustrezen? (Obkrožite en odgovor.)

Vrednost 5932 Frekvenca
1 Satelitsko plačevanje 130
2 Vinjete (dnevne, tedenske, letne) 172
3 Prepoznavanje avtomobilskih tablic s kamerami na vstopnih to 41
4 Mitnice ob vstopnih točkah (sistem ABC) 62
5 Drugo (navedite): 11
6 ne vem, b.o. 116
9 Noben, sem proti uvedbi nadomestila 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 310 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15d drugo

15. Kateri nacin placevanja nadomestila za vstop avtomobilov v središce mesta se vam zdi najbolj ustrezen? (Obkrožite en odgovor.) -drugo

Vrednost 6031 Frekvenca
1 vinjeta 2
2 enotna kartica - Urbana 4
3 naj se investira v JPP 1
4 plačljivi avtomati 1
Sysmiss 718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V161 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva?

16.1 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 6130 Frekvenca
1 Reševanje okoljskih težav v mestu 139
2 Izboljšanje prometne infrastrukture za avtomobilski promet 113
3 Prispevek v mestni proračun 23
4 Izgradnja dodatne infrastrukture za kolesarje 147
5 Izgradnja nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za pe 32
6 Izboljšanje pogojev za delovanje LPP 36
7 Izboljšanje železniških in avtobusnih povezav med mestom in 25
8 Urejanje parkirišč na obrobju mesta 16
9 Drugo 11
98 Ne verjamem, da bo denar smotrno porabljen 92
99 Sem proti uvedbi nadomestila 84
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 184 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V162 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva?

16.2 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 6229 Frekvenca
1 Reševanje okoljskih težav v mestu 0
2 Izboljšanje prometne infrastrukture za avtomobilski promet 31
3 Prispevek v mestni proračun 15
4 Izgradnja dodatne infrastrukture za kolesarje 78
5 Izgradnja nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za pe 105
6 Izboljšanje pogojev za delovanje LPP 88
7 Izboljšanje železniških in avtobusnih povezav med mestom in 81
8 Urejanje parkirišč na obrobju mesta 43
9 Drugo 5
98 Ne verjamem, da bo denar smotrno porabljen 19
99 Sem proti uvedbi nadomestila 35
Sysmiss 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 280 2 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V163 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva?

16.3 Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite najvec tri odgovore.)

Vrednost 6328 Frekvenca
1 Reševanje okoljskih težav v mestu 0
2 Izboljšanje prometne infrastrukture za avtomobilski promet 0
3 Prispevek v mestni proračun 1
4 Izgradnja dodatne infrastrukture za kolesarje 10
5 Izgradnja nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za pe 43
6 Izboljšanje pogojev za delovanje LPP 53
7 Izboljšanje železniških in avtobusnih povezav med mestom in 91
8 Urejanje parkirišč na obrobju mesta 116
9 Drugo 3
98 Ne verjamem, da bo denar smotrno porabljen 38
99 Sem proti uvedbi nadomestila 15
Sysmiss 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 409 3 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16d Za kaj naj se porabijo nadomestila?

16. Za kaj naj bi se po vašem mnenju porabila z nadomestilom zbrana denarna sredstva? (Obkrožite najvec tri odgovore.) -Za kaj naj se porabijo nadomestila?

Vrednost 6427 Frekvenca
1 cenejša parkirišča 1
2 izboljšanje prometne infrastrukture 4
3 izboljšanje in nadgradnja sistema LPP 2
4 vse bodo pokradli 2
5 za gradnjo vrtcev, šol 1
Sysmiss 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 716 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17 Kateri možni načini plačila nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta bi bil po vašem mnenju najbolj ustrezen

17. Spodaj so predstavljeni in pojasnjeni možni nacini placila nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta. Kateri bi bil po vašem mnenju najbolj ustrezen za Ljubljano? (Obkrožite eno možnost.)

Vrednost 6526 Frekvenca
1 Plačilo za vsak vstop v središče mesta skozi notranji obroč 191
2 Pavšalno plačilo za vožnjo znotraj obvoznice 89
3 Plačilo glede na prevožene kilometre znotraj plačljivega obm 96
4 Uvedba plačljivega parkiranja na vseh javnih površinah znotr 74
8 noben izmed navedenih načinov se mi ne zdi primeren 67
9 sem proti uvedbi nadomestila 193
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 16 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V181 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.1 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 6625 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 493
2 Državljani drugih držav 7
3 Dostava, servis itn. 36
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 19
5 Urgentna službena vozila 23
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 2
7 Gibalno ovirani in invalidi 8
8 Družine z majhnimi otroki 1
9 Drugo 4
99 Sem proti uvedbi nadomestila 122
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 133 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V182 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.2 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 6724 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 2
2 Državljani drugih držav 42
3 Dostava, servis itn. 235
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 93
5 Urgentna službena vozila 110
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 15
7 Gibalno ovirani in invalidi 39
8 Družine z majhnimi otroki 8
9 Drugo 0
99 Sem proti uvedbi nadomestila 4
Sysmiss 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 182 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V183 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.3 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 6823 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 1
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 34
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 110
5 Urgentna službena vozila 190
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 30
7 Gibalno ovirani in invalidi 87
8 Družine z majhnimi otroki 20
9 Drugo 3
99 Sem proti uvedbi nadomestila 4
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 251 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V184 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.4 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 6922 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 23
5 Urgentna službena vozila 109
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 46
7 Gibalno ovirani in invalidi 134
8 Družine z majhnimi otroki 31
9 Drugo 1
99 Sem proti uvedbi nadomestila 6
Sysmiss 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 382 4 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V185 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.5 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 7021 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 0
5 Urgentna službena vozila 22
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 26
7 Gibalno ovirani in invalidi 88
8 Družine z majhnimi otroki 36
9 Drugo 3
99 Sem proti uvedbi nadomestila 12
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 551 5 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V186 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.6 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 7120 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 0
5 Urgentna službena vozila 0
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 11
7 Gibalno ovirani in invalidi 28
8 Družine z majhnimi otroki 28
9 Drugo 1
99 Sem proti uvedbi nadomestila 8
Sysmiss 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 658 6 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V187 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.7 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 7219 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 0
5 Urgentna službena vozila 0
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 0
7 Gibalno ovirani in invalidi 9
8 Družine z majhnimi otroki 17
9 Drugo 0
99 Sem proti uvedbi nadomestila 4
Sysmiss 696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 700 7 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V188 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.8 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 7318 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 0
5 Urgentna službena vozila 0
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 0
7 Gibalno ovirani in invalidi 0
8 Družine z majhnimi otroki 7
9 Drugo 0
99 Sem proti uvedbi nadomestila 1
Sysmiss 718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 719 8 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V189 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri plačevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno sre

18.9 Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.)

Vrednost 7417 Frekvenca
1 Prebivalci središča mesta, ki živijo na plačljivem območju 0
2 Državljani drugih držav 0
3 Dostava, servis itn. 0
4 Zaposleni, ki imajo delovno mesto v središču mesta 0
5 Urgentna službena vozila 0
6 Lastniki okolju prijaznih avtomobilov 0
7 Gibalno ovirani in invalidi 0
8 Družine z majhnimi otroki 0
9 Drugo 0
99 Sem proti uvedbi nadomestila 1
Sysmiss 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18d kdo naj ima ugodnosti?

18. Kdo naj bi bil po vašem mnenju deležen posebnih ugodnosti pri placevanju nadomestila za vstop z avtomobilom v mestno središce? (Obkrožite lahko vec odgovorov.) -kdo naj ima ugodnosti?

Vrednost 7516 Frekvenca
1 študenti 1
2 upokojenci 2
3 vsi 2
4 nihče 1
Sysmiss 720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 720 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V19 V katerih časovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno plačevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središče mesta?@

19. V katerih casovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno placevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite en odgovor.)

Vrednost 7615 Frekvenca
1 Vsi dnevi (24 ur) 111
2 Delavniki (24 ur) 52
3 Delavniki (od 7.-18. ure) 207
4 Delavniki (od 7.-10. ter od 14.-17. ure) 110
5 Drugo (navedite): 13
9 Sem proti uvedbi nadomestila 213
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 233 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19d drugo

19. V katerih casovnih terminih se vam zdi najbolj smiselno placevanje nadomestila za vstop z avtomobilom v središce mesta? (Obkrožite en odgovor.) -drugo

Vrednost 7714 Frekvenca
5. do 18. ure 1
7 do 17 1
brezplačno 1
eko nalepke 1
nujni primeri 1
vikendi, zvečer od 7 do 0 1
vinjete 1
vsi dnevi od 7 do 18 1
vsi dnevi od 7 do 20 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 0

V20 Kako bi po vašem mnenju lahko še drugače poskusili zmanjšati prometno obremenitev mesta?

20. Kako bi po vašem mnenju lahko še drugace poskusili zmanjšati prometno obremenitev mesta? (Svoje predloge napišite spodaj.)

Vrednost 7813 Frekvenca
1 1
24/7 LPP, hitri LPP do centra, krožna proga okrog mesta 1
Boljša prometna in ekološka vzgoja že v OŠ in naprej! 1
NIHČE ne sme v mesto brez pomembnejšega razloga! 1
Najbolje bi bilo, da bi bil javni promet zastonj, bolj pogost in bolj točen 1
Prometna obremenitev mesta ni problem. Ukinila bi plačljiva parkirišča in zmanjšala parkirnino v parkirnih hišah. 1
Tramvaj! LPP traja predolgo! 1
Učinkovit javni prevoz! 1
Več garažnih hiš, ki naj bodo cenejše kot so sedaj! 1
Več parkirnih mest po normalni ceni. Ureditev kritičnih križišč. 1
Vsako mesto je obremenjeno! Uredite infrastrukturo, 6-pasovnice, več parkirišč. 1
bicikeLJ je super, zastonj trola 1
bolj dostopno plačevanje busov, ne le z urbano, ker jo vedno izgubim in je ne prodajajo povsod 1
bolj pogosta vožnja lpp 1
bolj pogosti avtobusi z manj postajališči 1
bolj urejen javni prevoz 1
boljša povezanost vlakov in lpp 1
boljša ureditev in nižja cena prometa 1
boljše delovanje LPPja - hitrost, pogostost 1
boljše delovanje in cenejše karte lpp, boljša urejenost prevozov z vlaki 1
boljše in hitrejše avtobusne/železniške povezave z drugimi kraji 1
boljše in hitrejše povezave z okoliškimi mesti 1
boljše železniške povezave, hitrejši busi, ki ne ustavljajo na vsaki postaji, večja kolesarnica na železniški postaji 1
boljši JPP, več linij ki povezujejo četrti, tramvaj, poglobitev železnice, povezave med četrtmi 1
boljši LPP, boljša infrastruktura za pešce, kolesarje in mopediste 1
boljši LPP, več postaj kjer se lahko prevzame bicikeLJ 1
boljši prevoz z avtobusom in vlakom 1
brezplačen javni promet znotraj mesta 1
brezplačen lpp za vse ki delajo in živijo znotraj obvoznice, več linij, pas za lpp 1
brezplačen najem koles in obnovitev kolesarskih stez 1
brezplačna in pogostejša trola - z uvedbo nadomestila bi mesto izumrlo 1
brezplačna parkirišča v okolici mesta, dobro organiziran poceni mestni promet 1
brezplačne parkirne hiše 1
brezplačni busi za vse po centru mesta 1
brezplačni prevoz znotraj obroča, več avtobusov lpp 1
brezplačno parkiranje 3h 1
cenejša stanovanja v centru mesta za študente 1
cenejše gorivo za voznike, ki se vozijo s polnim avtomobilom, dobre bus povezave za dober denar 1
cenejši ali brezplačni LPP 1
cenejši in bolj pogosti avtobusi/vlaki 1
cenejši javni prevoz, subvencija države in MOL 1
cenejši lpp 1
cenejši mestni promet, strožji nadzor nepravilnega parkiranja 1
cenejši prevoz in povečanje linij 1
cenejši prevoz, večpasovne vpadnice, tramvaj 1
cenejši taxiji 1
cenovno ugodno parkiranje na prakiriščih in v garažnih hišah izven mesta 1
delovne organizacije bi morale uvesti obvezno parkiranje zunaj mest in omogočiti avtobusni prevoz 1
dodatni avtobusi, vozni pas samo za avtobuse 1
dostava nakupljenega blaga v večjih nakupovalnih centrih do doma 1
dovolj parkirnih mest, dobre kolesarske steze, brez stebričkov in tabel na njih, povezave kolesarske z bližnjimi kraji 1
dovoljene ure za avtomobile v mestu 1
drugačen način javnega prevoza, več bicikLJov 1
edina učinkovita rešitev je zaprtje cest v mestu, ker so ljudje komot in jim je vseeno za okolje 1
eko nalepke, kot v Nemčiji 1
električni avtomobili v centru za najem 1
enosmerni krog, center zaprt 1
fleksibilnejši delovni čas, več potnikov v avtu, več policistov na cesti 1
glej strassbourg 1
hitrejši lpp 1
izboljšan javni prevoz 1
izboljšan jpp 1
izboljšan jpp, več kolesarskih stez. oglaševanje kolesarjenja in hoje 1
izboljšan medkrajevni, primestni promet 1
izboljšanje JPP in promocija kolesarjenja. avto je treba depriviligirati. 1
izboljšanje LPP, pasovi za avtobuse, kolesarske steze, zeleni val za avtobuse 1
izboljšanje javnega prometa (cenejši, pogostejši) 1
izboljšanje mreže javnega prevoza 1
izboljšanje povezav LPP + pogostejši avtobusi na vseh progah 1
izboljšanje sistema javnega prevoza 1
izboljšati parking, več kolesarskih stez 1
izboljšati želežniške in avtobusne povezave z okoliškimi kraji, parkirišča na obrobju 1
izločiti vozila ki prekoračijo dovoljen izpust co2, zmanjšati št. taxijev, omejitve za težja tovorna vozila 1
izposoja koles je super, možnost do šentvida 1
javne zavode, ustanove, banke preseliti izven mesta 1
javni prevoz pogost in natančen, kolesarske steze, več koles, več parkirnih hiš za nižjo ceno 1
kolesa so dobra rešitev, hitra podzemna železnica 1
kolesa so super 1
kolesarske steze po celem mestu in cenejši javni prevoz 1
kvalitetnejša mreža kolesarskih stez, gostejša, bolj ravna 1
lahko bi preuredili mesto v enosmerne ulice 1
lpp 1
medijsko osveščanje, uporaba javnih prevoznih sredstev, povečanje avtobusnih linij 1
metro, ki pokriva LJ in okolico 1
mobilizacija policajev na križiščih, pas za bus 1
msetni promet je dobro organiziran, niso urejeni odnosi med pešci in kolesarji 1
na P+R bi morali postaviti varovane garaže za kolesa 1
na obrobju zgraditi večje število parkirnih mest 1
nadvozi in podvozi 1
nadvozi, podvozi, podzemne garaže 1
naj se preneha graditi garažne hiše v centru, manjši busi LPP 1
ne vidim potrebe po spremembah 1
nekatere zaposlitve ven iz ljubljane 1
nemogoče, posebej pri opravkih, večjih nakupih... vse je v centru 1
nimam predloga 1
nižja cena taxija, vzpostavitev krožne linije 1
nižje cene lpp in več parkirnih mest na obrobju mesta 1
nižji stroški javnega prevoza 1
nov predlog oz. ukrep s kolesi je že prvi korak 1
nujno urediti kolesarske poti, ki so povezane in brez anomalij 1
ob vseh večjih vpadnicah v center brezplačen bus 1
okolju prijazna prevozna sredstva (kolo, električna in hibridna vozila) 1
omejitev št. avtomobilov na stanovanje v centru ne glede na število stanovalcev 1
optimizacija vlaka in lpp 1
osveščanje prebivalcev o škodljivih vplivih fosilnih gorivž 1
parkirišča na vpadnicah so OK, ampak ali je potrebno plačati še to, da bi videl tromostovje 1
parkirne hiše 1
pazite, da ne bo dodatnih stroškov 1
peš poti 1
plačevanje je svetovna bedarija 1
po 56. členu zakona o varstvu cestnega prometa so plačljiva parkirišča PROTIZAKONITA! 1
po mestu samo vlakci ali pa peš 1
poceni parkirne hiše na obrobju in redni prevozi od hiš do centra 1
poceniti oz. ukiniti plačilo vozovnic lpp 1
podzemna 1
podzemna parkirna mesta 1
podzemna železnica 4
podzemna železnica do okoliških mest, popolna zapora središča 1
podzemna železnica, brezplačna kolesa 1
podzemna železnica, tramvaj, ustanove in urade preseliti izven centra 1
podzemna, ločeni pasovi za buse na vseh cestah 1
podzenma železnica 1
pogostejša uporaba vlakov in avtobusov 1
pojačti prevoz z mestnimi prevoznimi sredstvi 1
popolna zapora centra mesta 1
popolna zapora centra, razen avtobusov, dostave in urgentnih vozil 1
posodobitev železniške infrastrukture, posodobitev kolesarskih stez brez arhitekturnih ovir 1
posodobiti progo LJ-Kamnik, saj vlak vozi 55min ali več 1
postopno zapiranje najbolj obremenjenih ulic, izboljšanje JPP 1
povezati avtobuse in železnico 1
povezati bi se morali s podjetji, da bi sistematizirali delovna mesta 1
povečana kontrola in kaznovanje nepravilno parkiranih vozil 1
povečanje redarjev z lisicami 1
povečati prometno strukturo poleg avtobusov uvesti še kakšno prevozno sredstvo 1
preprečiti dnevnim migrantom vožnjo znotraj obvoznice v takšni količini 1
preventiva - osveščanje, vzgoja 1
prometna ureditev je kompleksen problem 1
prost dostop 1
razširitev sistema bicikeLJ, širitev vpadnic, tretji pas za LPP 1
s poceni javnim prevozom oz. brezplačnimi parkirnimi mesti izven mesta 1
sem proti uvedbi nadomestila 1
sistem enosmernih cest, krožni promet 1
skuterji ali kakšna bolj atraktivna prevozna sredstva 1
spletni sistem sklepanja "drive friendov" - portal da bi povezoval uporabnike in bi se varčneje voziki 1
spremembe prometne ureditve: krožni, enosmerni promet 1
stanje kot je je OK 1
stimulirati uporabo LPP in SŽ v mestu 1
striktna obravnava vseh, ki napravijo prekršek oz. kršijo določila 1
subvencije parkirišč, več busov, boljše povezave 1
subvencionirana taxi tarifa 1
težko, ker je slovenija preveč centralizirana 1
tramvaj 8
tramvaj in brezplačna kolesa 1
tramvaj, izposoja koles 1
tramvaj, podzemna železnica 1
tramvaj, podzemna, prepoved tovornim vozilom znotraj centra 1
tramvaj, zastonj parkirišče, kolesarska infrastruktura 1
udobnejši in cenejši javni prevoz, hitrejši javni prevoz, boljše in pogostejše povezave z okoliškimi kraji 1
ugodnosti iz točke 18. naj ima le tisti, ki ima garažo in redno plačuje davke 1
ukinit asfalt 1
ukinite avtobusni prevoz 1
uporaba koles 1
upoštevanje obstoječe in na novo postavljene signalizacije 1
ureditev dobre primestne in mestne infrastrukture 1
ureditev kolesarskih poti 1
ureditev kolesarskih stez v centru mesta 1
ureditev lpp, ureditev parkirnih mest na robu mesta, subvencije, selitev ministrstev iz centra 1
ureditev parkirišč, boljši pogoji za LPP 1
ureditev primestnega prometa in hitrega pasu za avtobuse 1
urediti javni prevoz za tiste, ki se dnevno vozijo v Ljubljano 1
urediti potniški promet tako, da bo to izbira posameznika nad avtom; ugodnosti, če sta v avtu več kot 2 1
urejen železniški promet, varna in urejena parkirišča z dobrimi avtobusnimi povezavami, zaprtje centra mesta 1
uskladitev lpp in železnice 1
uvedba mestnega vlaka/tramvaja, ki ne bi bil odvisen od prometa 1
uvedba tramvaja 2
velika parkirišča na mestnih vpadnicah, kolo, lpp 1
veliko prebivalcev ima po 3, 4 avtomobile na gospodinjstvo 1
več avtobusov, tramvaj 1
več brezplačnih parkirnih mest na obrobju mesta 1
več cenejših parkirišč 1
več in cenejše parkirišča in lpp 1
več investicij v jpp 1
več kolesarskih in peš poti + taxi oz. minibus 1
več kolesarskih stez 1
več lpp 1
več parkirišč P+R 1
več parkirišč na obrobjih mest 1
več parkirišč na obrobju mesta in več avtobusov mestnega prometa 1
več parkirišč pred središčem Ljubljane 1
več parkirišč, cenejše parkiranje 1
več parkirnih hiš 2
več parkirnih hiš, nižje cene lpp 1
več parkirnih mest na obrobju in poceni prevoz do centra 1
več parkirnih prostorov izven mesta 1
več poceni parkirišč zunaj mesta, lepi, sodobni mestni avtobusi, kolesarske steze in pločniki 1
več postaj za kolesa izven centra 1
več reklamiranja P+R in izboljšanje LPP 1
več zaposlitev izven mesta 1
več zastonj koles 1
večja hitrost in pogostost vožnje z vlakom iz okoliških krajev 1
večja podzemna parkirišča okoli notranjega obroča 1
večje število alternativnih prevoznih sredstev, cenejši lpp 1
večje število manjših avtobusov, tramvaj 1
večje število parkirišč izven mesta 1
večje število parkirnih hiš in občutno zmanjšanje parkirne cene 1
vlak 1
z izboljšano infrastrukturo JPP 1
z izgradnjo podhodov in nadhodov in ukinitvijo semaforjev 1
z učinkovitim mestnim in primestnim javnim prevozom 1
zagotoviti parkirne prostore dosti blizu mestnega jedra, neplačljive, za vse prebivalce. Prepoved prometa v samem jedru. 1
zaposlenim naj mesto plača vozovnice, bolje organizirati primestni in mestni promet 1
zaposlitev v kraju bivanja, uvedba dela od doma, razširitev linij LPP, okoljsko ozaveščanje prebivalcev 1
zaprite le najožji del mesta. parkirnino pocenite. nikjer ni tako drago parkiranje kot v lj. 1
zaprtje centra mesta za promet 1
zaprtje določenih cest tako, da to ne bi oviralo poti do določene točke 1
zastonj avtobus, plačljiv strogi center za motorna vozila, podzemna 1
zastonj avtobus, vlak 1
zastonj bus + več parkirnih hiš 1
zastonj javni prevoz, ki je hiter in na obnovljiv vir energije 1
zastonj lpp 2
zastonj parkirišča + lpp 1
zavedanje ljudi, da vsak posameznik lahko nekaj pripomore 1
zdi se mi, da mesto ni preobremenjeno 1
zeleni val, širša obvoznica 1
zmanjšati potrošniško miselnost, decentralizacija delovnih mest, primeren medmestni promet. NI samo težava LJ ampak SLO 1
znižanje omejitve hitrosti - zožanje cestišč za omejevanje hitre vožnje 1
znižati stroške mesečne karte za vlak 1
čim več kolesarskih točk 1
širitev ceste, 2 pasova za avte svoj za bus 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242

V21 Spol

21. Prosimo, da navedete vaš spol:

Vrednost 7912 Frekvenca
1 moški 328
2 ženska 391
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 7 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 Starost

22. Prosimo, da navedete vašo starost.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 33 17 91 37.494 15.286

Vrednosti spremenljivk od 17 do 91

v22r starost - razredi

Starostni razredi

Vrednost 8110 Frekvenca
1 do 25 let 185
2 26 do 30 let 96
3 31 do 45 let 234
4 46 do 60 let 109
5 61 let in več 69
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 33 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23 Izobrazba

23. Kakšna je vaša dosežena stopnja izobrazbe? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Vrednost 829 Frekvenca
1 Dokončana osnovna šola ali manj 15
2 Dokončana 2-3 letna strokovna šola 52
3 Dokončana 4-letna srednja šola 314
4 Dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 278
5 Magisterij, doktorat 45
6 Brez odgovora 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 22 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V24 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

24. Koliko clanov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 838 Frekvenca
1 72
2 183
3 179
4 195
5 45
6 15
7 1
8 3
9 1
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 32 1 9 3.04 1.264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24r število članov gospodinjstva

24. Koliko clanov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 847 Frekvenca
1 1 član 72
2 2 člana 183
3 3 člani 179
4 4 člani 195
5 5 članov 45
6 6 članov in več 20
9 b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 32 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V25 Kje je vaše delovno mesto?

25. Kje je vaše delovno mesto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Vrednost 856 Frekvenca
1 V središču Ljubljane 147
2 V Ljubljani, izven središča in znotraj obvoznice 196
3 V širšem mestnem območju (zunaj obvoznice) 53
4 Izven Ljubljane 62
5 Drugo: 10
6 nisem zaposlen 253
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 5 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V25d drugo

25. Kje je vaše delovno mesto? (Obkrožite številko pred odgovorom.) -drugo

Vrednost 865 Frekvenca
teren 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 0

V26 Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu?

26. Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 874 Frekvenca
0 nima avtomobila 59
1 1 avtomobil 306
2 2 avtomobila 288
3 3 avtomobile 47
4 4 avtomobile 11
5 5 avtomobilov 7
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 8 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V27 Kje ste zaposleni?

27. Kje ste zaposleni? Ce imate vec zaposlitev, obkrožite številko pred svojo glavno zaposlitvijo.

Vrednost 883 Frekvenca
1 V državni / občinski upravi, vojski, policiji 44
2 V javnem zavodu 91
3 V javnem podjetju 14
4 V podjetju v državni lasti 50
5 V podjetju v zasebni lasti 252
6 Sem kmetovalec 0
7 Vodim domače gospodinjstvo 3
8 Sem dijak, študent 147
9 Sem upokojen 79
10 Sem nezaposlen 24
99 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 22 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V28 Kje imate doma parkiran svoj avto?

28. Kje imate doma parkiran svoj avto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Vrednost 892 Frekvenca
1 V najeti garaži 22
2 Kjer najdem prostor pred hišo (blokom) 269
3 Na rezerviranem parkirišču pred hišo (blokom) 115
4 V svoji garaži 208
5 Nimam avtomobila 83
6 Drugo 18
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 11 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V29 Koliko kilometrov prevozite z avtomobilom na leto?

29. Koliko kilometrov prevozite z avtomobilom na leto? (Obkrožite številko pred odgovorom.)

Vrednost 901 Frekvenca
1 Do 5000 km 73
2 Med 5000 do 10.000 km 127
3 Med 10.000 in 20.000 km 211
4 Med 20.000 in 30.000 km 152
5 Več kot 30.000 km 64
6 Nimam vozniškega dovoljenja 22
7 Nimam avtomobila, ne vozim se z njim 62
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 15 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kos, D., Uršič, M., Zavratnik, S., Hočevar, M. in Trček, F. (2013). Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: LJT11. https://doi.org/10.17898/ADP_LJT11_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si