Aktualni projekti

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 26. 04. 2018

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

SERISS

SERISS (2015 - 2019)

Cilj štiri-letnega projekta je krepitev in harmonizacija družboslovnega raziskovanja v Evropi. Projekt je financiran v sklopu Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.

V projektu SERISS, ki teče od 2015 - 2019, kot član CESSDA aktivno sodeluje tudi Arhiv družboslovnih podatkov.

Temeljni cilj projekta je s socio-ekonomskimi podatki pomagati Evropski uniji, Evropski komisiji in državam članicam pri soočanju s pomembnimi izzivi, kot so ekonomska kriza, brezposelnost mladih, staranje prebivalstva, klimatske spremembe, transport … Temeljni cilj je med seboj povezati obstoječe razpršene infrastrukture, da bi dosegli njihov največji možen učinek.

Projekt združuje tri večje raziskovalne infrastrukture: Evropsko družboslovno raziskavo (ESS), Raziskavo o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) in Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). Obsega pa tudi naslednje infrastrukture, ki niso vključene v ESFRI: Generations and Gender Programme (GGP); European Values Survey (EVS) and the WageIndicator Survey (WageIndicator.org).

V projektu bo največ pozornosti namenjeno naslednjim vprašanjem: izzivi mednarodnih podatkovnih zbirk, odstranjevanje ovir med raziskovalnimi infrastrukturami in prihodnja podpora družboslovju.

Vlogo CESSDA v projektu v videu predstavi Ivana Ilijašić Veršić, v. d. upravnega menedžerja.

Sicer pa CESSDA AS skupaj z nekaterimi članicami (ADP, CSDA, GESIS, NSD, FORS, UKDA) sodeluje v naslednjih delovnih paketih: WP4: Interactive tools for cross-national surveys, WP5: Training and dissemination in WP6: New forms of data - legal, ethical and quality issues.

ADP je vključen v WP6 - New forms of data – legal, ethical and quality issues, ki se ukvarja s kakovostjo, pravnimi in etičnimi vprašanji povezanimi z družboslovnimi podatki. Aktivno sodeluje v paketih 6.1 Legal and ethical challenges related to the use of social media data and related data in 6.3 Connected curation and quality.

CESSDA

CESSDA Metadata Management, 2. faza (2017 - 2018)

Namen projekta je nadaljevati z razvojem prve verzije metapodatkovnega portfelja CESSDA, ki je bil oblikovan v okviru projekta CESSDA Metadata Management (CMM) znotraj delovnega načrta za leto 2015.

CMM2 bo omogočil optimalno uskladitev z drugimi pobudami CESSDA, kot so Skupni evropski katalog, OSMH, Euro Question Bank, kot tudi s projektoma DDI CVG in DDI Moving Forward.

Naloge znotraj projekta so:

  • Upravljanje in promocija
  • Razširitev osnovnega metapodatkovnega modela
  • Razširitev kontroliranih besedišč (CVjev)
  • Načrt upravljanja vzdževanja portfelja (tako osnovnega modela kot CVjev)
  • Vodič za uporabnike in zbirka dobrih praks
  • Analiza vplivov

Delo se bo izvajalo v kombinaciji z drugimi ustreznimi nalogami znotraj delovnega načrta in v sodelovanju z delovnimi skupinami CESSDA. Nova različica portfelja bo predstavljala razširitev prve verzije portfelja, pri čemer so odstranitev ali večje spremembe prvotnih elementov malo verjetne.

Predpostavlja se, da po oblikovanju druge verzije portfelja v naslednjih letih ne bo prišlo do večjih sprememb ali posodobitev portfelja, razen v primeru bistvenih funkcionalnih zahtev.

Trajanje projekta: maj 2017 - december 2018

Udeleženci: FSD (vodja), ADP, DDA, GESIS, NSD, SND, UKDS.

CESSDA

Enhanced Data Management Training (2018)

Namen projekta je razviti nova gradiva za usposabljenje raziskovalcev na področju iskanja podatkov.

V ta namen bo razširjen spletni učbenik Expert Tour Guide on Data Management, ki je izšel v 2017, z dodatnimi vsebinami, dodana pa bodo tudi podrobnejša navodila za trenerje, ki uporabljajo učbenik pri svojih usposabljanjih. Prav tako bodo organizirane številne delavnice in webinarji.

Trajanje projekta: januar - december 2018

Udeleženci: UK-ADP, CSDA, UK Data Service, DANS, FORS, SND, FSD, NSD.

CESSDA

DataverseEU 2018 (2018)

Namen projekta DataverseEU je razvoj stabilne in trajne repozitorijske storitve za članice CESSDA, ki bo v oblačni storitvi članicam prosto dostopna, pri čemer pričakujemo njeno uporabo zlasti med manjšimi, finančno in tehnično manj podprtimi članicami CESSDA ERIC.

DataverseEU bo uporabil odprto-kodno orodje Dataverse, ki so ga razvili na Harvardu. Delo bo usmerjeno v nadgradnjo orodja v smeri možne uporabe drugih enoličnih oznak (trenutno Dataverse omogoča samo uporabo DOI oznake); omogočena bo integracija kontroliranega besedišča DDI in oznak poglavij CESSDA, ki so bila določena znotraj projekta CMM, pripravljene bodo podlage, ki se bodo skladale z novim CESSDA metapodatkovnim modelom in vmesnik bo prilagojen večjezičnemu prikazu. Projekt bo vse razvojne komponente v sodelovanju s primarnimi raziskovalci na Harvardu skušal vključiti v osnovni paket orodja, da ne bo kasnejših problemov pri nadgradnjah.

Trajanje projekta: januar - december 2018

Udeleženci: DANS, GESIS, ADP, SND, TARKI, AUSSDA.

CESSDA

Trust 2018

Namen projekta je podpreti in zagotoviti usposabljanje vseh ponudnikov storitev CESSDA pri pridobivanju ali podaljšanju certificiranja CoreTrustSeal.

Ključnega pomena je, da univerze, nacionalni statistični uradi, financerji, raziskovalci in druge ustrezne zainteresirane strani dojemajo vse storitve ponudnikov storitev CESSDA kot zaupanja vredne. Znotraj projekta bo pripravljen predlog za vključitev principov FAIR v redno delo ponudnikov storitev CESSDA.

Trajanje projekta: januar 2018 - januar 2019

Udeleženci: DANS, UK Data Service, FSD, GESIS, ADP, SND.

CESSDA

Vocabulary Services Multilingual Content Management (2018)

Projekt VOICE predstavlja nadaljevanje projekta ELSST, v okviru katerega so arhivi družboslovnih podatkov oblikovali in prevedli tezaver družboslovnih terminov.

Cilj projekta je pripraviti politiko CESSDA v povezavi z ustvarjanjem in vzdrževanjem večjezičnih vsebin. Prav tako pa še naprej razširjati ključne pojme ELSST tezavra in povečati število jezikov, v katere so temeljni izrazi prevedeni. ADP bo v projektu VOICE sodeloval pri urejanju, razširjanju in dopolnjevanju prevodov besedišč v slovenski jezik.

Trajanje projekta: januar - december 2018

Udeleženci: UK Data Service (vodja), AUSSDA, SOHDA, CSDA, DDA, FSD, PROGEDO, GESIS, SoDaNet, LIDA, DANS, NSD, ADP, SND, FORS, ISSDA.

CESSDA

CESSDA Widening Activities (2018)

Namen projekta CESSDA Widening Activities 2018 je zagotoviti kontinuiteto prizadevanj za širitev CESSDA.

Cilj CESSDA je doseči polno evropsko pokritost. Med letoma 2015 in 2017 so bile v okviru projekta CESSDA SaW Horizon 2020 vključene širitvene dejavnosti, več partnerjev CESSDA pa je sprožilo še dva druga, s širitvijo povezana projekta, in sicer SERSCIDA (2012-2014) in SEEDS (2015-2017).

Namen projekta CESSDA Widening Activities 2018 je graditi na nedavnem razvoju v okviru zgoraj omenjenih projektov in zagotoviti kontinuiteto prizadevanj za širitev CESSDA. CESSDA bo ohranila svojo mrežo partnerjev nečlanic, ki si prizadevajo za vključitev, in povečevala svojo prepoznavnost v državah nečlanicah CESSDA. V ta namen bosta v letu 2018 potekali dve delavnici.

Trajanje projekta: januar - december 2018

Udeleženci: CSDA, FORS, ADP, TARKI, DANS, SND.

CESSDA

European Remote Access Network (ERAN) (2017 - 2018)

Namen projekta je pripraviti načrt za financiranje prihodnjih projektov, katerih namen bo izboljšanje in razširitev obstoječe infrastrukture za varen oddaljen dostop do občutljivih podatkov raziskav.

Cilj je oblikovati varno infrastukturo, ki bo v očeh ciljnih javnosti (raziskovalci, uporabniki, širša javnost) prepoznana kot zaupanja vredna. Za dosego tega cilja bodo partnerji projekta izvedli delavnico, na kateri bodo podali predloga primerov varne uporabe in vključitve raziskovalcev ter vzpostavili načrt projektnih prijav.

Trajanje projekta: november 2017 - marec 2018

Udeleženci: UKDA, GESIS, DANS, FORS in ADP.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Aktualni projekti. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/projekti/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004, Razumevanje vloge državljana, ZA

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si