Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

Aktualni projekti

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

CESSDA

Collaborative data management module for comparative social science researchers (2017)

Cilj projekta je ustvariti spletni modul za raziskovalce o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki.

V okviru projekta bomo ustvarili 15 ur samostojnih interaktivnih vsebin, ki bodo dostopne preko spleta, poleg tega pa še gradivo za delavnice na terenu. Izvajalcem bodo za potrebe 1-dnevnih delavnic na voljo vaje, skupinske oblike dela in navodila za uporabo gradiva. Udeleženci: DANS, UKDA, FORS, FSD, ADP, SND, PROGEDO, SoDaNet, RODA, UCD.

CESSDA

Data Discovery Training (2017)

Namen projekta je povečati število uporabnikov podatkov, ki jih hranijo ponudniki storitev CESSDA ter promovirati poznavanje bolj zapletenih podatkovnih zbirk in njihovega potenciala.

V okviru projekta bodo nastale tri delavnice za uporabnike CESSDA, podiplomske študente in raziskovalce iz Evrope, ki želijo izvajati raziskave na podlagi podatkov, ki jih hranijo članice CESSDA. Udeleženci: UKDA (vodi), GESIS.

SERISS

SERISS (2015 - 2019)

Cilj štiri-letnega projekta je krepitev in harmonizacija družboslovnega raziskovanja v Evropi. Projekt je financiran v sklopu Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.

V projektu SERISS, ki teče od 2015 - 2019, kot član CESSDA aktivno sodeluje tudi Arhiv družboslovnih podatkov.

Temeljni cilj projekta je s socio-ekonomskimi podatki pomagati Evropski uniji, Evropski komisiji in državam članicam pri soočanju s pomembnimi izzivi, kot so ekonomska kriza, brezposelnost mladih, staranje prebivalstva, klimatske spremembe, transport … Temeljni cilj je med seboj povezati obstoječe razpršene infrastrukture, da bi dosegli njihov največji možen učinek.

Projekt združuje tri večje raziskovalne infrastrukture: Evropsko družboslovno raziskavo (ESS), Raziskavo o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) in Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). Obsega pa tudi naslednje infrastrukture, ki niso vključene v ESFRI: Generations and Gender Programme (GGP); European Values Survey (EVS) and the WageIndicator Survey (WageIndicator.org).

V projektu bo največ pozornosti namenjeno naslednjim vprašanjem: izzivi mednarodnih podatkovnih zbirk, odstranjevanje ovir med raziskovalnimi infrastrukturami in prihodnja podpora družboslovju.

Vlogo CESSDA v projektu v videu predstavi Ivana Versic, v. d. upravnega menedžerja.

Sicer pa CESSDA AS skupaj z nekaterimi članicami (ADP, CSDA, GESIS, NSD, FORS, UKDA) sodeluje v naslednjih delovnih paketih: WP4: Interactive tools for cross-national surveys, WP5: Training and dissemination in WP6: New forms of data - legal, ethical and quality issues.

ADP je vključen v WP6 - New forms of data – legal, ethical and quality issues, ki se ukvarja s kakovostjo, pravnimi in etičnimi vprašanji povezanimi z družboslovnimi podatki. Aktivno sodeluje v paketih 6.1 Legal and ethical challenges related to the use of social media data and related data in 6.3 Connected curation and quality.

CESSDA

CESSDA Metadata Management (CMM) (2015-2017)

Glavni cilj projekta CMM je definirati standardne metapodatke opisov raziskav in podatkovnih virov in dobre prakse za organizacijo CESSDA. Rezultat projekta bo nabor metapodatkovnih standardov, ki bodo v pomoč tako pri iskanju virov, kot pri pripravi banke vprašanj. Nabor bo vključeval osrednji metapodatkovni model v skladu s specifikacijo DDI in nadzorovano besedišče za izbrana metapodatkovna polja.

Projekt CMM je del programa Delovni načrt CESSDA. Njegov cilj je definirati standardne metapodatke opisov raziskav in podatkovnih virov ter dobre prakse za organizacijo CESSDA.

Načrtovano je, da se v projektu razvije, promovira in uporabi standardne metapodatke, vsebino in prakse za vse vire, ki so na voljo pod okriljem organizacije CESSDA. Rezultat projekta bo nabor metapodatkovnih standardov (prva verzija), ki naj bi postal standard za vse izvajalce storitev pod okriljem CESSDA. Ob tem je načrtovana tudi podpora pri iskanju virov, banki vprašanj, hrambi in dostopu do podatkov ter pomoč za vse izvajalce pri izpolnjevanju zahtev vezanih na vprašanje metapodatkov v procesu pridobivanja certifikata Data Seal of Approval (DSA).

Nabor bo v glavnem nadgradnja standarda DDI, poleg tega pa bo, kjer bo to smiselno, vključeval tudi elemente drugih primernih standardov. Model bo oblikovan kot neodvisna platforma, na način, da bo omogočal prilagajanje nabora za nekdanje, sedanje in bodoče vire organizacije CESSDA.

Nabor bo prav tako vključeval nadzorovano besedišče organizacije CESSDA za ustrezna metapodatkovna polja, upoštevajoč delo DDI skupine za nadzorovano besedišče. Pripravljen bo tudi predlog postopka širitve in posodabljanja nabora v okviru CESSDA.

Projekt vodi finski FSD, v njem kot partnerske organizacije sodelujejo slovenski ADP, nemški GESIS, britanski UKDS, danski DDA, norveški NSD, švedski SND in francoski CASD. Projekt traja od novembra 2015 do aprila 2017.

CESSDA_SAW

CESSDA SaW (2015-2017)

Projekt Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives je financiran s strani strani Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. Cilj projekta, v katerem ADP sodeluje kot član CESSDA, je okrepiti omrežje arhivov družboslovnih podatkov, vanj vključiti vse evropske države in zagotoviti vzdržnost njihovih podatkov.

Prvi namen projekta CESSDA SaW je ustvariti pogoje za povezane storitve arhivov družboslovnih podatkov za celotno evropsko raziskovalno območje, ki bo lahko podpora za raziskovalne potrebe prihodnjih generacij družboslovcev kjer koli v Evropi.

V ospredje sta postavljeni dve veliki področji: vključenost evropskih držav ter moč in vzdržnost. V projektu se bo za vsako evropsko državo preučilo ovire in možnosti ter potencialno vrednost, ki bi jo prineslo članstvo v CESSDA. Prav tako se bo preverilo, katere infrastrukture v teh državah že obstajajo. V okviru projekta se bo nadaljevalo s preteklimi že zaključenimi infrastrukturnimi projekti, kot npr. SERSCIDA, DASISH, DwB.

Cilj je, da bi razširjeno članstvo v konzorciju CESSDA tvorilo močno omrežje najboljših praks, ki bodo v korist evropskemu družboslovju in raziskovanju. Koordinarno sodelovanje in posvetovanje z nadnacionalnimi evropskimi deležniki (Eurostat, Evropski parlament …) bo prineslo koristi vsem članicam CESSDA.

Projekt je vreden 2,5 milijona EUR in traja dve leti, začenši avgusta 2015. V njem sodelujejo naslednji partnerji: CESSDA AS (koordinator), Charles Beagrie Limited, Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon, Tarki Alapitvany, Tartu Ulikool, University College Dublin, National University of Ireland, Dublin, Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, Sveuciliste U Zagrebu Filozofski Fakultet, Institut Ekonomskih Nauka, Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied.

Kot član CESSDA v projektu CESSDA SaW sodeluje tudi ADP.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Aktualni projekti. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/projekti/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 1/2014, Družba znanja, FUDS

UNI-FDV'CESSDA coretrust_logo

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si