Migracije, integracija in multikulturnost: Migrations, integration and multiculturality

Basic Study Information

ADP - IDNo: MIGIM07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MIGIM07_V1
Main author(s):
  • Zavratnik, Simona
Co-workers:
  • Kralj, Ana
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Study Content

Keywords:

migracije, imigranti, integracijske politike, multikulturnost, mobilnost, odnos do priseljencev, nestrpnost do priseljencev, spodbude pri preselitvi v tujino

Keywords ELSST:
MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, POLITIKA PRISELJEVANJA, NEZAKONITI PRISELJENEC, PRISELJEVANJE, KULTURNA INTEGRACIJA, KULTURNA SPREMEMBA, DRUŽBENA STALIŠČA

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SODOBNE MIGRACIJE
SLOVENIJA IN EU
DRUŽBENA DISTANCA
DRUŽBENA KOHEZIJA


Abstract:

Cilj raziskovalnega projekta obsega analizo obstoječe slovenske integracijske politike (ki zajema področja ekonomske, kulturne, politične in socialne integracije) s pomočjo podrobnejše obravnave posameznih sektorskih politik (izobraževalna, zaposlitvena, stanovanjska, jezikovna, kulturna, manjšinska/etnična politika ipd.). V skladu s priporočili in strateškimi smernicami Evropske unije in na osnovi primerljivih študij, izvedenih v drugih evropskih državah, je posebna pozornost namenjena naslednjim tematikam: pravica do združevanja družin, dostop do dela in enakopravna obravnava na delovnem mestu, civilno državljanstvo in zagotavljanje pravic nenaturaliziranim imigrantom ter preprečevanje diskriminacije in ksenofobije. Za potrebe izvajanja evalvacije integracijskih politik je ključnega pomena tudi sistematično spremljanje javnega mnenja, saj omogoča povratno informacijo o učinkih in (ne)uspehih integracijskih procesov s strani celotne družbe. Fokusirana javnomnenjska anketa je zasnovana kot specializiran merski instrument, ki omogoča izvedbo longitudinalnega spremljanja stališč, s čimer bodo pridobljena reprezentativna mnenja v slovenskem prostoru. Namen javnomnenjske raziskave je torej pridobiti sistematičen nabor stališč in ocen o migracijah v slovenskem prostoru, o integraciji imigrantov, multikulturnosti, solidarnosti, socialni distanci, stopnji diskriminacije in ksenofobije ipd.

Methodology


Collection date: 25. september 2007 - 15. oktober 2007
Date of production: 2007-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je predstavljal Telefonski imenik Slovenije 2005, ki je bil razdeljen na 12 statističnih regij.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so bili uteženi po spolu in starosti anketirancev s poststratifikacijo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MIGIM07 - Migracije, integracija in multikulturnost - podatki [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 111
  • number of units: 838

Variable list

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0 4 11722 5309.637 3372.406

Valid range from 4 to 11722

T_MONTH mesec

Value 22 Frequency
9 217
10 625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 9 to 10

T_YEAR leto

Value 31 Frequency
2007 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 2007 to 2007

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0 4 11722 5309.637 3372.406

Valid range from 4 to 11722

T_MONTH mesec

Value 2110 Frequency
9 217
10 625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 9 to 10

T_YEAR leto

Value 3109 Frequency
2007 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 2007 to 2007

TPREG statistična regija

Value 4108 Frequency
1 Pomurska regija 47
2 Podravska regija 113
3 Koroška regija 32
4 Savinjska regija 93
5 Zasavska regija 21
6 Spodnjeposavska regija 29
7 Jugovzhodna Slovenija 67
8 Osrednjeslovenska regija 214
9 Gorenjska regija 96
10 Notranjsko - kraška regija 23
11 Goriška regija 64
12 Obalno - kraška regija 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 1 to 12

TP_POSTA poštna številka

Value 5107 Frequency
0 Zakrita vrednost 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 0 to 0

VPR1_1 Sloveniji danes

Ali menite, da je problematika, povezana s priseljevanjem, v

Value 6106 Frequency
1 bolj aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 407
2 manj aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 136
3 enako aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 277
4 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 22

Valid range from 1 to 3

VPR1_2 Evropski uniji danes

Ali menite, da je problematika, povezana s priseljevanjem, v

Value 7105 Frequency
1 bolj aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 607
2 manj aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 46
3 enako aktualna, kot pred desetletjem (in več časa nazaj) 153
4 Brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 36

Valid range from 1 to 3

VPR2 Ali menite, da tematika, povezana z imigranti, prosilci za azil oz. begunci, predstavlja problem za slovensko državo in družbo?

Ali menite, da tematika, povezana z imigranti, prosilci za azil oz. begunci, predstavlja problem za slovensko državo in družbo?

Value 8104 Frequency
1 Da, velik problem 296
2 Da, a le manjši problem 287
3 Ne, to sploh ni problem 248
4 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 11

Valid range from 1 to 3

VPR3_1 Imigrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer je pomanjkanje domačih delavcev.

Našteli vam bomo nekaj trditev o migracijah in migrantih. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 9103 Frequency
1 sploh ne soglašam 185
2 124
3 227
4 175
5 zelo soglašam 129
6 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 5

VPR3_2 Zaradi imigrantov se znižuje cena delovni sili, ker migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za manjše plače)

Našteli vam bomo nekaj trditev o migracijah in migrantih. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 10102 Frequency
1 sploh ne soglašam 97
2 96
3 194
4 207
5 zelo soglašam 246
6 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 5

VPR3_3 Bolj smiselno bi bilo vlagati v razvoj držav, iz katerih prihajajo tuji delavci, kot pa jih zaposlovati pri nas.

Našteli vam bomo nekaj trditev o migracijah in migrantih. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 11101 Frequency
1 sploh ne soglašam 152
2 159
3 252
4 129
5 zelo soglašam 140
6 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR3_4 Imigranti predstavljajo breme za slovenske davkoplačevalce.

Našteli vam bomo nekaj trditev o migracijah in migrantih. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 12100 Frequency
1 sploh ne soglašam 132
2 118
3 205
4 199
5 zelo soglašam 171
6 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 17

Valid range from 1 to 5

VPR3_5 Imigranti odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu.

Našteli vam bomo nekaj trditev o migracijah in migrantih. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 1399 Frequency
1 sploh ne soglašam 158
2 150
3 177
4 187
5 zelo soglašam 167
6 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 5

VPR4_1 iz starih držav članic EU (EU 15)

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1498 Frequency
1 omejevati 306
2 vzpodbujati 96
3 ohranjati na isti ravni 428
4 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 12

Valid range from 1 to 3

VPR4_2 iz novih držav članic EU (EU 2004, skupaj s Slovenijo)

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1597 Frequency
1 omejevati 411
2 vzpodbujati 69
3 ohranjati na isti ravni 352
4 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 3

VPR4_3 iz novih držav članic (EU 2007 – Romunija in Bolgarija)

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1696 Frequency
1 omejevati 519
2 vzpodbujati 43
3 ohranjati na isti ravni 270
4 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 3

VPR4_4 iz območja nekdanje Sovjetske zveze (Rusija, Belorusija)

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1795 Frequency
1 omejevati 545
2 vzpodbujati 34
3 ohranjati na isti ravni 249
4 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 14

Valid range from 1 to 3

VPR4_5 iz območja nekdanje Jugoslavije

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1894 Frequency
1 omejevati 432
2 vzpodbujati 58
3 ohranjati na isti ravni 345
4 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 3

VPR4_6 iz Severne Amerike (ZDA, Kanade)

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 1993 Frequency
1 omejevati 396
2 vzpodbujati 93
3 ohranjati na isti ravni 332
4 brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 21

Valid range from 1 to 3

VPR4_7 iz Azije

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 2092 Frequency
1 omejevati 556
2 vzpodbujati 29
3 ohranjati na isti ravni 239
4 brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 18

Valid range from 1 to 3

VPR4_8 iz Južne in srednje Amerike

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 2191 Frequency
1 omejevati 488
2 vzpodbujati 46
3 ohranjati na isti ravni 287
4 brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 21

Valid range from 1 to 3

VPR4_9 iz Afrike

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 2290 Frequency
1 omejevati 519
2 vzpodbujati 39
3 ohranjati na isti ravni 267
4 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 17

Valid range from 1 to 3

VPR4_10 iz Avstralije

Ali menite, da bi morala Slovenija obseg migracij iz naslednjih delov sveta omejevati, vzpodbujati ali ohranjati na isti ravni, kot je sedaj:

Value 2389 Frequency
1 omejevati 415
2 vzpodbujati 95
3 ohranjati na isti ravni 313
4 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 19

Valid range from 1 to 3

VPR5_1 nizko in srednjekvalificirana delovna sila (kleparji, krovci, gradbeni delavci), ki bi pomagala zapolniti primankljaj na slovenskem trgu dela

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2488 Frequency
1 vzpodbujati 161
2 omejevati 313
3 ohranjati na isti ravni 363
4 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 3

VPR5_2 visoko kvalificirana delovna sila (strokovnjaki, medicinsko osebje), ki bi pomagala zapolniti primankljaj na slovenskem trgu dela

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2587 Frequency
1 vzpodbujati 449
2 omejevati 180
3 ohranjati na isti ravni 206
4 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 3

VPR5_3 tuji poslovneži, ki bi investirali v slovensko gospodarstvo in odpirali podjetja

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2686 Frequency
1 vzpodbujati 400
2 omejevati 232
3 ohranjati na isti ravni 202
4 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 8

Valid range from 1 to 3

VPR5_4 begunci (tj. osebe, ki bežijo zaradi vojaških konfliktov oz. vojn)

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2785 Frequency
1 vzpodbujati 59
2 omejevati 446
3 ohranjati na isti ravni 328
4 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 9

Valid range from 1 to 3

VPR5_5 prosilci za politični azil (tj. osebe, ki bežijo zaradi strahu pred osebnim preganjanjem zaradi rasne, etnične, verske, spolne, politične pripadnosti)

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2884 Frequency
1 vzpodbujati 71
2 omejevati 397
3 ohranjati na isti ravni 364
4 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 3

VPR5_6 družinski člani oseb, ki jim je bil podeljen status begunca

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 2983 Frequency
1 vzpodbujati 112
2 omejevati 348
3 ohranjati na isti ravni 368
4 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 14

Valid range from 1 to 3

VPR5_7 družinski člani imigrantov, ki že živijo v Sloveniji

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 3082 Frequency
1 vzpodbujati 119
2 omejevati 311
3 ohranjati na isti ravni 397
4 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 15

Valid range from 1 to 3

VPR5_8 priseljenci slovenskega porekla iz tujine (imigranti slovenskega rodu)

Našteli vam bomo nekaj skupin imigrantov. Prosimo, da za vsako od njih pomislite, ali bi po vašem mnenju slovenska država morala vzpodbujati njihovo priseljevanje, ga omejevati ali ohranjati v enakem obsegu:

Value 3181 Frequency
1 vzpodbujati 398
2 omejevati 148
3 ohranjati na isti ravni 290
4 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 3

VPR6 Ali menite, da je Slovenija za večino imigrantov predvsem:

Ali menite, da je Slovenija za večino imigrantov predvsem:

Value 3280 Frequency
1 tranzitna država, saj želijo nadaljevati pot v druge evropske države 702
2 ciljna država, v kateri se želijo imigranti ustaliti 127
3 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 13

Valid range from 1 to 2

VPR7 Slovenija je postala članica Evropske unije, ki si prizadeva za oblikovanje skupne imigracijske in azilne politike. S katero trditvijo se osebno bolj strinjate?

Slovenija je postala članica Evropske unije, ki si prizadeva za oblikovanje skupne imigracijske in azilne politike. S katero trditvijo se osebno bolj strinjate?

Value 3379 Frequency
1 Slovenija bi morala izvajati imigracijsko in azilno politiko, ki bi bila določena na skupni evropski ravni in bi morala 317
2 Slovenija bi morala ohraniti pravico do lastnega oblikovanja in izvajanja imigracijske in azilne politike. 509
3 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 16

Valid range from 1 to 2

VPR8_1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko in azilno politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za priseljevanje tujcev

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3478 Frequency
1 sploh se ne strinjam 82
2 se ne strinjam 73
3 se niti ne strinjam niti strinjam 237
4 se strinjam 214
5 se popolnoma strinjam 232
6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 5

VPR8_2 imigranti pripomorejo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3577 Frequency
1 sploh se ne strinjam 116
2 se ne strinjam 161
3 se niti ne strinjam niti strinjam 249
4 se strinjam 205
5 se popolnoma strinjam 104
6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 5

VPR8_3 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto, strpno in multikulturno družbo

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3676 Frequency
1 sploh se ne strinjam 27
2 se ne strinjam 52
3 se niti ne strinjam niti strinjam 221
4 se strinjam 291
5 se popolnoma strinjam 245
6 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 5

VPR8_4 Če želi država zmanjšati napetosti v družbi, bi morala ustaviti priseljevanje

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3775 Frequency
1 sploh se ne strinjam 115
2 se ne strinjam 177
3 se niti ne strinjam niti strinjam 255
4 se strinjam 165
5 se popolnoma strinjam 125
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 5

VPR8_5 Slovenija bi morala čim bolj zapreti južno mejo s Hrvaško in s tem omejiti nelegalno priseljevanje

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3874 Frequency
1 sploh se ne strinjam 139
2 se ne strinjam 176
3 se niti ne strinjam niti strinjam 191
4 se strinjam 166
5 se popolnoma strinjam 164
6 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 5

VPR8_6 Imigranti so obiskovalci v novih družbenih okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati enakih pravic kot prebivalci, ki so v Sloveniji že od nekdaj

Prosimo, ocenite na lestvici od 1-5, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 3973 Frequency
1 sploh se ne strinjam 80
2 se ne strinjam 107
3 se niti ne strinjam niti strinjam 188
4 se strinjam 239
5 se popolnoma strinjam 221
6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 5

VPR9 Slovenija se sooča z nizko stopnjo rodnosti in s staranjem prebivalstva. Ali menite, da bi priseljevanje migrantov v Slovenijo pripomoglo k reševanju omenjenih problemov?

Slovenija se sooča z nizko stopnjo rodnosti in s staranjem prebivalstva. Ali menite, da bi priseljevanje migrantov v Slovenijo pripomoglo k reševanju omenjenih problemov?

Value 4072 Frequency
1 da 211
2 ne 620
3 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 11

Valid range from 1 to 2

VPR10 Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

Value 4171 Frequency
1 Da, zelo bi me motilo 94
2 Da, precej bi me motilo 167
3 Vseeno bi mi bilo 153
4 Ne, ne bi me motilo 300
5 Ne, sploh me ne bi motilo 118
6 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR11 Če bi se odločali za selitev, ali bi se priselili v ulico/sosesko, kjer bi živelo večje število priseljencev?

Če bi se odločali za selitev, ali bi se priselili v ulico/sosesko, kjer bi živelo večje število priseljencev?

Value 4270 Frequency
1 Da, gotovo bi se priselil-a 69
2 Da, verjetno bi se priselil-a 175
3 Vseeno bi mi bilo 168
4 Ne, verjetno se ne bi priselil-a 249
5 Ne, gotovo se ne bi priselil-a 170
6 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 11

Valid range from 1 to 5

VPR12 Ali imate med vašimi osebnimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Ali imate med vašimi osebnimi prijatelji osebe, ki so se v Slovenijo priselile iz tujine?

Value 4369 Frequency
1 Da, precej jih imam 94
2 Da, nekaj jih imam 436
3 Ne, nobenega nimam 311
4 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 1

Valid range from 1 to 3

VPR13 Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile iz tujine?

Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile iz tujine?

Value 4468 Frequency
1 Da, precej jih je 48
2 Da, nekaj jih je 277
3 Ne, nobenega ni 266
4 Nisem zaposlen-a 251
5 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 1 to 4

VPR14_1 poročila z vašim bližnjim družinskim članom

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 4567 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 436
2 120
3 155
4 43
5 zelo bi me motilo 41
6 brez odgovora 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 47

Valid range from 1 to 5

VPR14_2 poročila z vašim osebnim prijateljem

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 4666 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 500
2 124
3 109
4 48
5 zelo bi me motilo 18
6 brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 43

Valid range from 1 to 5

VPR14_3 postala vaš šef

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 4765 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 421
2 130
3 145
4 39
5 zelo bi me motilo 62
6 brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 45

Valid range from 1 to 5

VPR14_4 postala vaš sodelavec

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 4864 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 491
2 135
3 130
4 19
5 zelo bi me motilo 24
6 brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 43

Valid range from 1 to 5

VPR14_5 postala vaš sosed

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 4963 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 478
2 135
3 125
4 37
5 zelo bi me motilo 27
6 brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 40

Valid range from 1 to 5

VPR14_6 postala sošolec vašega otroka

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 5062 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 530
2 128
3 104
4 24
5 zelo bi me motilo 14
6 brez odgovora 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 42

Valid range from 1 to 5

VPR14_7 bi se vaš otrok na ulici igral z otroki priseljencev

Našteli vam bomo nekaj situacij, vi pa ocenite na lestvici od 1-5, kako bi se odzvali, če bi se oseba, ki se je v Slovenijo priselila iz tujine (oz. priseljenec/ka):

Value 5161 Frequency
1 sploh me ne bi motilo 535
2 132
3 95
4 20
5 zelo bi me motilo 18
6 brez odgovora 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 42

Valid range from 1 to 5

VPR15_1 Večina beguncev in iskalcev azila želi le izboljšati svoj ekonomski položaj (tj. ekonomski migranti)

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5260 Frequency
1 sploh se ne strinjam 45
2 se ne strinjam 61
3 se niti ne strinjam niti strinjam 170
4 se strinjam 260
5 se popolnoma strinjam 302
6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 5

VPR15_2 V času obravnave njihovih prošenj bi država prosilcem za status begunca-azilanta morala dovoliti, da si najdejo delo

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5359 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 65
3 se niti ne strinjam niti strinjam 212
4 se strinjam 310
5 se popolnoma strinjam 204
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 5

VPR15_3 Beguncem in azilantom, ki jim je bilo odobreno bivanje v Sloveniji, bi moralo biti dovoljeno, da s seboj pripeljejo ožje družinske člane

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5458 Frequency
1 sploh se ne strinjam 145
2 se ne strinjam 163
3 se niti ne strinjam niti strinjam 235
4 se strinjam 191
5 se popolnoma strinjam 105
6 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 5

VPR15_4 Slovenska država bi morala najprej poskrbeti za socialno varnost in blagostanje slovenskega prebivalstva in šele nato zagotavljati pomoč imigrantom

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5557 Frequency
1 sploh se ne strinjam 25
2 se ne strinjam 42
3 se niti ne strinjam niti strinjam 115
4 se strinjam 158
5 se popolnoma strinjam 500
6 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 5

VPR15_5 Osebe, ki nelegalno prestopijo slovensko mejo, bi morali nemudoma deportirati, ne glede na to, ali prosijo za status begunca ali azilanta

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5656 Frequency
1 sploh se ne strinjam 97
2 se ne strinjam 107
3 se niti ne strinjam niti strinjam 235
4 se strinjam 146
5 se popolnoma strinjam 247
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR15_6 V slovenskem okolju je nezaželeno, če kot imigrant prihajaš s področja bivše Jugoslavije.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5755 Frequency
1 sploh se ne strinjam 144
2 se ne strinjam 161
3 se niti ne strinjam niti strinjam 284
4 se strinjam 156
5 se popolnoma strinjam 87
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR15_7 Imigranti pomenijo breme za socialno državo, ker se priselijo skupaj z velikimi družinami, ki prejemajo državne pomoči.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5854 Frequency
1 sploh se ne strinjam 48
2 se ne strinjam 69
3 se niti ne strinjam niti strinjam 198
4 se strinjam 258
5 se popolnoma strinjam 265
6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 5

VPR15_8 Na račun priseljencev se povečuje kriminaliteta.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 5953 Frequency
1 sploh se ne strinjam 65
2 se ne strinjam 94
3 se niti ne strinjam niti strinjam 209
4 se strinjam 262
5 se popolnoma strinjam 207
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 5

VPR15_9 Religija imigrantov je ovira pri vključevanju imigrantov v prevladujoče krščanske zahodne družbe.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 6052 Frequency
1 sploh se ne strinjam 110
2 se ne strinjam 138
3 se niti ne strinjam niti strinjam 283
4 se strinjam 180
5 se popolnoma strinjam 113
6 brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 18

Valid range from 1 to 5

VPR15_10 V globalnem svetu naj bodo meje za kapital, ideje in ljudi enako odprte.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 6151 Frequency
1 sploh se ne strinjam 35
2 se ne strinjam 41
3 se niti ne strinjam niti strinjam 237
4 se strinjam 286
5 se popolnoma strinjam 234
6 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 9

Valid range from 1 to 5

VPR15_11 Mobilnost ljudi je potrebno omejiti, sicer bo Evropa ‘preplavljena’ in bo izgubila svojo kulturno identiteto.

Nekateri ljudje pridejo v Slovenijo, ker bežijo pred vojno ali se bojijo osebnega preganjanja zaradi rasne, etnične, verske ali politične pripadnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate z naslednjimi trditvami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 6250 Frequency
1 sploh se ne strinjam 95
2 se ne strinjam 93
3 se niti ne strinjam niti strinjam 266
4 se strinjam 225
5 se popolnoma strinjam 155
6 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 8

Valid range from 1 to 5

VPR16_1 obdobjem pred osamosvojitvijo Slovenije (1991)

Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do imigrantov v slovenskem okolju danes večja, manjša ali nespremenjena, v primerjavi z:

Value 6349 Frequency
1 manj nestrpnosti 111
2 več nestrpnosti 484
3 enako kot prej 230
4 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 17

Valid range from 1 to 3

VPR16_2 obdobjem pred vstopom Slovenije v EU (2004)

Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do imigrantov v slovenskem okolju danes večja, manjša ali nespremenjena, v primerjavi z:

Value 6448 Frequency
1 manj nestrpnosti 87
2 več nestrpnosti 367
3 enako kot prej 366
4 brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 22

Valid range from 1 to 3

VPR17 Katere državne institucije bi morale biti po vašem mnenju vključene v oblikovanje in izvajanje integracijskih politik?

Katere državne institucije bi morale biti po vašem mnenju vključene v oblikovanje in izvajanje integracijskih politik?

Value 6547 Frequency
1 predvsem ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) 299
2 več resornih ministrstev (MNZ, Min. za kulturo, Min. za delo, družino, socialne zadeve) 289
3 specializirana medresorska institucija 185
5 druge, katere____________________________ 32
4 brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 37

Valid range from 1 to 5

VPR17_DR

Katere državne institucije bi morale biti po vašem mnenju vključene v oblikovanje in izvajanje integracijskih politik?

Value 6646 Frequency
DR®AVA, OBČINE, VSE INSTITUCIJE - TUDI ©OLE 1
SKUPNA POLITIKA DR®AV OD KJER PRIHAJAJO IMIGRANTI IN CILJNE ALI TRANIZICIJSKE DR®AVE 1
imigrantski center bi potrebno ustanoviti 1
ministrstvo za delo 1
mnz 1
mnz, kult. min. 1
občina 1
policija 1
policija, vojska, cariniki 1
prizadeti s temi zadevami 1
samo s tem bi se morali ukvarjati 1
skupaj v sodelovanju 1
skuąpno bi morali vsi delati 1
socialna,za delo in drzľino 1
sodelovanje med sabo 1
tisti, ki so zato sposobni 1
urad za priselj 1
več resornih in specializirana medresorska 1
vključevanje zunanjega in za delo, policija 1
vsa ministrstva 1
vsako po malo 2
vse 3
vse te 1
vsi skupaj 1
za zunanje 1
zdruľeno notr. zadeve in min za soc 1
zun, min za delo 1
zzz 1
ąole 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32

VPR18 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki že dalj časa živijo v Sloveniji? Prosimo, povejte, katera od štirih trditev vam je osebno najbližja oziorma jo najbolj podpirate.

Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki že dalj časa živijo v Sloveniji? Prosimo, povejte, katera od štirih trditev vam je osebno najbližja oziorma jo najbolj podpirate.

Value 6745 Frequency
1 naučijo naj se slovenskega jezika in navad in jih sprejmejo za svoje ter opustijo svojo kulturo (tj. asimilacija) 65
2 naučijo naj se slovenskega jezika in navad ter v domačem okolju ohranjajo svoj jezik in kulturo (tj. adaptacija) 692
3 ohranijo naj svoj jezik in kulturo ter živijo sami zase (tj. segregacija) 5
4 naj se začasno prilagodijo slovenski kulturi in življenju in delajo tu za krajši čas, nato naj se vrnejo domov 75
5 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 4

VPR19_1 katoliška veroizpoved

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 6844 Frequency
1 sploh ni pomembno 255
2 ni pomembno 188
3 niti nepomembno niti pomembno 178
4 je pomembno 140
5 je zelo pomembno 72
6 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 9

Valid range from 1 to 5

VPR19_2 izhajanje iz podobnega kulturnega okolja, kot je slovensko

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 6943 Frequency
1 sploh ni pomembno 60
2 ni pomembno 77
3 niti nepomembno niti pomembno 186
4 je pomembno 333
5 je zelo pomembno 177
6 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 9

Valid range from 1 to 5

VPR19_3 znanje slovenskega jezika

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7042 Frequency
1 sploh ni pomembno 10
2 ni pomembno 17
3 niti nepomembno niti pomembno 68
4 je pomembno 254
5 je zelo pomembno 491
6 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 5

VPR19_4 pridobitev slovenskega državljanstva

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7141 Frequency
1 sploh ni pomembno 40
2 ni pomembno 73
3 niti nepomembno niti pomembno 185
4 je pomembno 299
5 je zelo pomembno 237
6 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 8

Valid range from 1 to 5

VPR19_5 poroka s Slovencem-Slovenko

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7240 Frequency
1 sploh ni pomembno 107
2 ni pomembno 139
3 niti nepomembno niti pomembno 275
4 je pomembno 216
5 je zelo pomembno 102
6 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 5

VPR19_6 prijatelji slovenske narodnosti

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7339 Frequency
1 sploh ni pomembno 48
2 ni pomembno 68
3 niti nepomembno niti pomembno 244
4 je pomembno 352
5 je zelo pomembno 126
6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 5

VPR19_7 možnost vključevanja v politično odločanje (politična participacija, pravica voliti in biti izvoljen na lokalnih-državnozborskih volitvah)

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7438 Frequency
1 sploh ni pomembno 79
2 ni pomembno 141
3 niti nepomembno niti pomembno 298
4 je pomembno 239
5 je zelo pomembno 75
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR19_8 zaposlitev

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7537 Frequency
1 sploh ni pomembno 9
2 ni pomembno 34
3 niti nepomembno niti pomembno 157
4 je pomembno 383
5 je zelo pomembno 256
6 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 5

VPR19_9 dobra izobrazba

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7636 Frequency
1 sploh ni pomembno 14
2 ni pomembno 29
3 niti nepomembno niti pomembno 157
4 je pomembno 373
5 je zelo pomembno 266
6 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 5

VPR19_10 barva kože (da je belec)

V kolikšni meri so po vašem mnenju naslednji dejavniki pomembni za uspešno vključevanje imigrantov v slovensko družbo (ocenjujte na lestvici od 1 do 5):

Value 7735 Frequency
1 sploh ni pomembno 462
2 ni pomembno 197
3 niti nepomembno niti pomembno 115
4 je pomembno 47
5 je zelo pomembno 16
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 5

VPR20_1 enakopravno vključevanje na slovenski trg dela

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 7834 Frequency
1 sploh se ne strinjam 58
2 se ne strinjam 100
3 se niti ne strinjam niti strinjam 203
4 se strinjam 266
5 se popolnoma strinjam 208
6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 5

VPR20_2 možnost šolanja v njihovem jeziku

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 7933 Frequency
1 sploh se ne strinjam 283
2 se ne strinjam 248
3 se niti ne strinjam niti strinjam 202
4 se strinjam 67
5 se popolnoma strinjam 33
6 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 9

Valid range from 1 to 5

VPR20_3 dostop do zdravstvenega in socialnega zavarovanja

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 8032 Frequency
1 sploh se ne strinjam 23
2 se ne strinjam 41
3 se niti ne strinjam niti strinjam 142
4 se strinjam 377
5 se popolnoma strinjam 255
6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 5

VPR20_4 dostop do socialnih stanovanj

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 8131 Frequency
1 sploh se ne strinjam 145
2 se ne strinjam 165
3 se niti ne strinjam niti strinjam 243
4 se strinjam 201
5 se popolnoma strinjam 81
6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 7

Valid range from 1 to 5

VPR20_5 dostop do stanovanjskih posojil

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 8230 Frequency
1 sploh se ne strinjam 86
2 se ne strinjam 134
3 se niti ne strinjam niti strinjam 231
4 se strinjam 250
5 se popolnoma strinjam 131
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR20_6 vključevanje in dejavnost v kulturnem življenu (kulturna društva)

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 8329 Frequency
1 sploh se ne strinjam 27
2 se ne strinjam 40
3 se niti ne strinjam niti strinjam 179
4 se strinjam 380
5 se popolnoma strinjam 211
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 5

VPR20_7 vključevanje in dejavnost v političnem življenju (stranke)

Prosimo ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi izjavami (ocenjujte na lestvici od 1 do 5): Imigrantom, ki legalno prebivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

Value 8428 Frequency
1 sploh se ne strinjam 116
2 se ne strinjam 101
3 se niti ne strinjam niti strinjam 252
4 se strinjam 260
5 se popolnoma strinjam 103
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 10

Valid range from 1 to 5

VPR21 Ali menite, da bi bilo za potrebe lažjega vklučevanja imigrantov v slovensko družbo koristno ustanovili posebne informacijske centre oz. svetovalnice, v katerih bi imigranti pridobivali informacije o slovenski državi in družbi?

Ali menite, da bi bilo za potrebe lažjega vklučevanja imigrantov v slovensko družbo koristno ustanovili posebne informacijske centre oz. svetovalnice, v katerih bi imigranti pridobivali informacije o slovenski državi in družbi?

Value 8527 Frequency
1 Da, to bi bilo koristno 639
2 Ne, to ne bi bilo koristno 188
3 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 15

Valid range from 1 to 2

VPR22 Če je odgovor da, kdo bi bil pristojen za vodenje takih centrov oziroma svetovalnic?

Če je odgovor da, kdo bi bil pristojen za vodenje takih centrov oziroma svetovalnic?

Value 8626 Frequency
1 državne institucije 129
2 državne institucije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 233
3 državne (in lokalne) institucije v sodelovanju z nevladnimi organizacijami 198
4 nevladne organizacije 68
6 drugo, kaj_________________ 5
5 brez odgovora 6
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 209

Valid range from 1 to 6

VPR22_DR

Če je odgovor da, kdo bi bil pristojen za vodenje takih centrov oziroma svetovalnic?

Value 8725 Frequency
drľavne in lokalne 1
medresorske institucije 1
občina 1
oni sami naj to delajo, drľava pa naj to kontrolira, nevladne org. pa naj to vzpodbujajo 1
org za imigrante 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

VPR23 Ali menite, da bi bilo koristno, če bi v Sloveniji ustanovili multikulturni center, kjer bi se lahko srečevali imigranti in lokalno (slovensko) prebivalstvo, ki bi omogočal prostor za druženje, izmenjavo mnenj, informiranje, kulturne prireditve in vzpostav

Ali menite, da bi bilo koristno, če bi v Sloveniji ustanovili multikulturni center, kjer bi se lahko srečevali imigranti in lokalno (slovensko) prebivalstvo, ki bi omogočal prostor za druženje, izmenjavo mnenj, informiranje, kulturne prireditve in vzpostavljanje medkulturnega dialoga.

Value 8824 Frequency
1 Da, tak center bi bil zelo potreben 137
2 Da, tak center bi bil potreben 352
3 Niti-niti 131
4 Ne, tak center ne bi bil potreben 139
5 Ne, tak center sploh ne bi bil potreben 77
6 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 5

VPR24 Ali ste kdaj razmišljali, da bi se odselili iz Slovenije?

Ali ste kdaj razmišljali, da bi se odselili iz Slovenije?

Value 8923 Frequency
1 da 169
2 ne 670
3 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 3

Valid range from 1 to 2

VPR25 Če da, zakaj bi migrirali?

Če da, zakaj bi migrirali?

Value 9022 Frequency
1 iskanje boljše zaposlitve 78
2 študij 28
3 ker sem brezposeln 0
4 iz političnih razlogov 4
5 zaradi poroke 6
6 zaradi združevanja družine 3
7 pomoč družini 3
9 drugo: __________________ 41
8 brez odgovora 6
Sysmiss 673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 679

Valid range from 1 to 9

VPR25_DR

Če da, zakaj bi migrirali?

Value 9121 Frequency
/ 1
BOLJ©I ®IVLJENJSKI POGOJI 1
KLIMATSKE RAZMERE,MO®NOST U®IVANJA V TRETJEM ®IVLJENJSKEM OBDOBJU 1
SPOZNAVANJE DRUGE KULTURE 1
ZARADI MENJAVE KULTURE 1
ZARADI NAPAČNEGA VODENJA KULTURNEGA SISTEMA 1
brez razloga 1
dopust do smrti 1
drugo 1
drugo okolje 1
in ąe ątudija 1
ker je bila jezna na moľa k bratu 1
lepąki kraji 1
naravi, novi izzivi 1
nestrpnosti 1
ni tako kotz si je zamiąljal da bo 1
novi izivi 1
novi izzivi 1
ozkost slovenske druľbe 1
pustolovąčin 1
radovednosti, izkuąnje 1
sploąne situacije v sloveniji 1
spoznavanja drugih kultur 1
sprememba okolja 1
uľivanje 1
vidert svet 1
vse to 1
za počitek 1
zanimanje sveta in nove izkuąnje 1
zaradi lagodnejąega ľivljenja 1
zaradi boljąih standardov in pogojev 1
zaradi davkov 1
zaradi klime 2
zaradi lepąih pokrajin,drugačnega druľbenega okolja in tehnologije 1
zaradi menjava podnebja 1
zaradi novih izzivov 1
zaradi novih izzizov 1
zaradu vremena 1
znanje tujih jezikov 1
zzaradi novih izzivov 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41

VPR26 Če da, za koliko časa bi bili pripravljeni migrirati?

Če da, za koliko časa bi bili pripravljeni migrirati?

Value 9220 Frequency
1 za krajše obdobje (da si finančno opomorem in se vrnem domov) 82
2 za daljše obdobje (ni načrta vrnitve) 75
4 drugo: _________________________________ 7
3 brez odgovora 5
Sysmiss 673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 678

Valid range from 1 to 4

VPR26_DR

Če da, za koliko časa bi bili pripravljeni migrirati?

Value 9319 Frequency
5 let - 10 let 1
do 5 let 1
do upokojitve 1
glede na okoliąčine 1
odvisno 1
srednje 1
¸10 let 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

VPR27_1 Če da, kam bi migrirali (navedite prvo in drugo ciljno državo/ciljni prostor):

Če da, kam bi migrirali (navedite prvo in drugo ciljno državo/ciljni prostor):

Value 9418 Frequency
AVSTRALIJA 2
Amerika 1
Anglija 2
Anglija, Avstralija, Juľno afriąka republika, Singapur 1
Avstralija 2
Avstrija 1
Avstrijo 1
Bruselj 1
EVROPA 1
GRČIJA 1
ITALIJA-PORDENONE 1
Italija 1
JU®NA AMERIKA 1
Luksemburg 1
Madľarska 1
NEMČIJA 2
NI DOLOČENO 1
Na zahod 1
Nemčija 7
Skandinavija 1
Srbija 1
Svico 1
TOSKANA 1
V Skandinavijo 1
ZDA 5
aVSTRIJA 1
afrika 1
amerika 6
ameriko 1
anglija 5
avstralija 18
avstralijo 3
avstrija 6
avstrija, 1
avstrijo 1
b.o. 1
belgija 2
belgija, 1
belgijo 1
bivąa jugoslavija 1
bosno 1
brez odgovora 2
daleč stran 1
dalmacija 1
dominikanska republika 1
evropa 3
francija 2
grčija 2
hrvaska 1
hrvaąka 5
hrvaška 1
irska 1
italija 6
kanada 3
kanado 1
makedonija 1
ne vem 1
ne vem ąe 1
nekdanja jugoslavijqa 1
nemcija (zivi tam) 1
nemčija 9
nemčija, ąvica 1
ni 1
nizozemska 2
nizozemsko 1
nova zelandija 1
nova zelendija 1
nova zewlandija 1
portugalska 2
rusija 1
severna amerika 1
skandinavija 1
skandinavske drľave 1
skandindavija 1
srbija 1
srbija, je ze zivel tam 1
stari del evrope 1
usa 1
zahodna evropa 1
¸italija 1
ąpanija 5
ąpanija, italija, irska 1
ąvedska 3
ąvica 4
črno goro, podgorica 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168

VPR27_2

Če da, kam bi migrirali (navedite prvo in drugo ciljno državo/ciljni prostor):

Value 9517 Frequency
Andora 1
Avstrija 1
Francija 1
Francija ąpanija 1
Italija 1
NI DOLOČENO 1
Na sever 1
Nemčija 2
Nemčijo 1
PROVANSA 1
SRBIJA 1
Saudska Arabija 1
ZDA 2
anglija 4
argentina 1
avstralija 5
avstrija 4
azija 1
bb 2
bosna 1
crna gora 1
francija 1
italija 2
kanada 2
karibi, juľna amerika, avstralija 1
makedonija 1
n 1
nemcija 1
nemčija 7
nemčiji 1
nemčijo 2
nemčijo, amerika 1
nic 1
nikamor 2
nikamor drugam 1
nova zelandija 1
ukrajina 1
usa 1
©PANIJA 1
©panija 1
ąpanija 4
ąvedska 2
ąvica 1
ąvica, kanada 1
švica 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72

SPOL Spol

Spol

Value 9616 Frequency
1 moški 379
2 ženski 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 1 to 2

STAR starost

Value 9715 Frequency
1 18-28 let 128
2 29-39 let 116
3 40-50 let 158
4 51-61 let 205
5 62-72 let 156
6 73 let in več 75
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4

Valid range from 1 to 6

STAR_1 Mi lahko prosim zaupate še vašo letnico rojstva?

Mi lahko prosim zaupate še vašo letnico rojstva?

Value 9814 Frequency
1914 1
1920 2
1922 1
1923 3
1924 4
1925 2
1926 4
1927 9
1928 4
1929 3
1930 6
1931 7
1932 6
1933 14
1934 9
1935 9
1936 17
1937 15
1938 7
1939 18
1940 12
1941 15
1942 19
1943 19
1944 7
1945 18
1946 12
1947 23
1948 23
1949 17
1950 20
1951 23
1952 18
1953 12
1954 22
1955 16
1956 19
1957 12
1958 15
1959 19
1960 12
1961 16
1962 10
1963 16
1964 13
1965 16
1966 16
1967 13
1968 16
1969 12
1970 15
1971 10
1972 11
1973 8
1974 8
1975 12
1976 12
1977 4
1978 8
1979 11
1980 8
1981 6
1982 17
1983 11
1984 12
1985 18
1986 13
1987 10
1988 11
1989 11
b.o. 1
bb 1
bo 1
brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842

NAC Nacionalnost

Nacionalnost

Value 9913 Frequency
1 Slovenec 801
2 Italijan 0
3 Madžar 1
4 Nemec 0
5 Hrvat 11
6 Srb 11
7 Musliman 3
9 druge narodnosti 10
8 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 9

NAC_DR

Value 10012 Frequency
SLOVENSKO IN ITALIJANSKO-OBOJE 1
bosanska 1
boąnjak 1
crnogorec 1
makedonec 1
pravoslavna 2
rus 1
čeh 1
črnogorska 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

VERO Kateri verski skupnosti pripadate?

Kateri verski skupnosti pripadate?

Value 10111 Frequency
1 rimskokatoliški 540
2 evangeličanski 6
3 pravoslavni 21
4 islamski skupnosti 6
5 drugi krščanski verski skupnosti 2
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 254
8 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 11

Valid range from 1 to 7

IZOB_REK Stopnja izobrazbe

Value 10210 Frequency
1 osnovna šola ali manj 81
2 poklicno izobraževanje ali srednja šola 481
3 višja šola, visoka šola, fakulteta, magisterij, doktorat 274
4 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 3

IZOB Stopnja izobrazbe

Stopnja izobrazbe

Value 1039 Frequency
1 osnovna šola ali manj 81
2 poklicno izobraževanje ali srednja šola 481
3 višja šola, visoka šola, fakulteta 256
4 magisterij, doktorat 18
5 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 6

Valid range from 1 to 4

ZAP_REK Zaposlitveni status

Value 1048 Frequency
1 zaposlen 354
2 nezaposlen, gospodinja, kmet 58
3 upokojen 343
4 dijak,študent 85
5 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 4

ZAP Zaposlitveni status

Zaposlitveni status

Value 1057 Frequency
1 zaposlen 354
2 nezaposlen 46
3 upokojen 343
4 dijak,študent 85
5 gospodinja 7
6 kmet 5
8 drugo 0
7 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 2

Valid range from 1 to 8

ZAP_DR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

KRAJ Tip krajevne skupnosti

Tip krajevne skupnosti

Value 1075 Frequency
1 mesto 346
2 primestje 167
3 vas 324
4 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 5

Valid range from 1 to 3

DOHODEK_ Povprečen dohodek na člana gospodinjstva (neto na mesec)

Value 1084 Frequency
1 do 300 EUR 115
2 nad 300 do 800 EUR 448
3 nad 800 EUR 170
4 brez odgovora 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 109

Valid range from 1 to 3

DOHODEK Povprečen dohodek na člana gospodinjstva (neto na mesec)

Povprečen dohodek na člana gospodinjstva (neto na mesec)

Value 1093 Frequency
1 do 300 EUR 115
2 nad 300 do 800 EUR 448
3 nad 800 do 1500 EUR 145
4 nad 1500 EUR 25
5 brez odgovora 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 109

Valid range from 1 to 4

UTEZ poststratifikacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 4 0.619 1.568 1 0.3

Valid range from 0.6188 to 1.5675

FILTER_$ tpreg>9 (FILTER)

Value 1111 Frequency
0 Not Selected 712
1 Selected 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 0

Valid range from 0 to 1

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Zavratnik, S. (2009). Migracije, integracija in multikulturnost: Migrations, integration and multiculturality [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MIGIM07. https://doi.org/10.17898/ADP_MIGIM07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si