Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec

Basic Study Information

ADP - IDNo: SARSPR20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SARSPR20_V1
Main author(s):
 • Petravić, Luka
 • Arh, Rok
 • Gabrovec, Tina
 • Jazbec, Lucija
 • Rupčić, Nika
 • Starešinič, Nina
 • Zorman, Lea
 • Zwitter, Matjaž
 • Slavec, Ana
Co-workers:
 • Pretnar, Ajda
 • Srakar, Andrej
 • Zorko, Andraž
 • Arhar, Igor
 • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
MF - Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru (Maribor, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev (študenti Medicinske fakultete - avtorstvo in Valicon - priprava podatkov)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Evropska komisija za financiranje projekta InnoRenew, v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020 Widespread-Teaming program) in Republika Slovenija: Investicijsko financiranje RS in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Ana Slavec - delo pri pripravi članka)

Project number:

Z5-1879, Grant Agreement #739574 (ARRS, Evropska komisija)

Study ContentKeywords ELSST:
JAVNO MNENJE, CEPLJENJE, ANKETA, COVID-19, BAKTERIJSKE IN VIRUSNE BOLEZNI
Keywords ADP:
epidemija, SARS-CoV-2

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Zdravila in zdravljenje
ZDRAVSTVO - Javno zdravje
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OKUŽENOST
ZAUPANJE VIROM INFORMACIJ
UKREPI PROTI EPIDEMIJI
CEPLJENJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Decembra 2020 je bilo cepivo proti SARS-CoV-2 prvič odobreno v zahodnem svetu. Vendar je učinkovitost nacionalnih načrtov cepljenja odvisna od pripravljenosti prebivalstva, da se cepi. Prejšnje raziskave o obotavljanju s cepljenjem so pokazale različne dejavnike, ki vplivajo na odločitev o cepljenju, kot so spol, starost, izobrazba, socialno-ekonomski status, poklic, izkušnje s cepljenjem, izkušnje z boleznijo in zaupanje v strokovnjake. Za boljše razumevanje odnosa do cepljenja proti COVID-19 je bila izvedena presečna raziskava slovenskega prebivalstva. Na spletno anketo je odgovorilo 12.042 posameznikov. Z ordinalno regresijsko analizo in analizo mediacije je bilo preučeno medsebojno vplivanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na namero cepljenja. Z besedilno analizo odgovorov na odprta vprašanja je bil pridobljen boljši vpogled v motivacijo za odgovore. Podatke je utežil Valicon, ki je vzporedno uporabil vprašanja na svojem panelu JazVem.

Methodology


Collection date: 17. december 2020 - 27. december 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije stari 15 let in več

Excluded:

/

Data collected by:

Petravić, Luka

Gabrovec, Tina

Zorman, Lea

Jazbec, Lucija

Rupčić, Nika

Starešinič, Nina

Arh, Rok

Slavec, Ana

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Ni bilo posebnega vzorčenja, namreč povezava do ankete je bila posredovana 169 medijem in drugim organizacijam s prošnjo, da jo objavijo na svojih komunikacijskih kanalih. Respondent se je sam odločil za sodelovanje.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Podatki so uteženi. Spremenljivka Wrakin1 je poststratifikacijska utež, izračunana v kombinaciji spol-starost in regija, pri čemer je bila maksimalna utež določena na 4,8, v nadaljevanu pa rezana na 3. Izobrazba ni bila uporabljena zaradi previsokega deleža visokoizobraženih in bi bil razpon uteži prevelik. Gre za populacijske parametre SURS-a. Podatke je utežil Valicon, ki je vprašanja vzporedno uporabil tudi na svojem panelu JazVem.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 51
 • number of units: 12042

License: ccby

Version: 28. maj 2021

Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec. Odprto vprašanje Q13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 1
 • number of units: 2320

License: ccby

Version: 10. maj 2021

Additional information:

Odgovore ni možno povezati z enotami v podatkovni datoteki.

Variable list

Q2 Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2?

Value 13 Frequency
1 Ne. 10827
2 Da, potrjena okužba. 1215
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2?

Value 22 Frequency
1 Ne. 996
2 Da. 11045
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12041 1

Valid range from 1 to 2

Q4 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici?

Value 31 Frequency
1 Ne. 7161
2 Da. 4881
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q2 Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2?

Value 151 Frequency
1 Ne. 10827
2 Da, potrjena okužba. 1215
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2?

Value 250 Frequency
1 Ne. 996
2 Da. 11045
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12041 1

Valid range from 1 to 2

Q4 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici?

Value 349 Frequency
1 Ne. 7161
2 Da. 4881
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q5 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl?

Value 448 Frequency
1 Ne. 9291
2 Da. 2751
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q6a Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Poročilom na televiziji in radiu. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Poročilom na televiziji in radiu.

Value 547 Frequency
1 sploh ne zaupam 1750
2 ne zaupam 1699
3 niti zaupam niti ne zaupam 3989
4 zaupam 4220
5 popolnoma zaupam 384
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6b Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Dnevnim časopisom. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Dnevnim časopisom.

Value 646 Frequency
1 sploh ne zaupam 1871
2 ne zaupam 2023
3 niti zaupam niti ne zaupam 4373
4 zaupam 3525
5 popolnoma zaupam 250
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6c Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Value 745 Frequency
1 sploh ne zaupam 1224
2 ne zaupam 1170
3 niti zaupam niti ne zaupam 2537
4 zaupam 5256
5 popolnoma zaupam 1855
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6d Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.

Value 844 Frequency
1 sploh ne zaupam 1738
2 ne zaupam 1741
3 niti zaupam niti ne zaupam 3371
4 zaupam 4258
5 popolnoma zaupam 934
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6e Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Value 943 Frequency
1 sploh ne zaupam 1433
2 ne zaupam 1276
3 niti zaupam niti ne zaupam 3109
4 zaupam 4738
5 popolnoma zaupam 1486
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6f Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Vladi Republike Slovenije. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Vladi Republike Slovenije.

Value 1042 Frequency
1 sploh ne zaupam 4055
2 ne zaupam 2584
3 niti zaupam niti ne zaupam 2663
4 zaupam 1995
5 popolnoma zaupam 745
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6g Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih.

Value 1141 Frequency
1 sploh ne zaupam 6072
2 ne zaupam 3143
3 niti zaupam niti ne zaupam 2426
4 zaupam 346
5 popolnoma zaupam 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6h Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Strokovnim člankom in rezultatom raziskav. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Strokovnim člankom in rezultatom raziskav.

Value 1240 Frequency
1 sploh ne zaupam 445
2 ne zaupam 442
3 niti zaupam niti ne zaupam 2102
4 zaupam 5584
5 popolnoma zaupam 3469
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q6i Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Mnenju strokovnjakov. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Mnenju strokovnjakov.

Value 1339 Frequency
1 sploh ne zaupam 407
2 ne zaupam 414
3 niti zaupam niti ne zaupam 2281
4 zaupam 6006
5 popolnoma zaupam 2933
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12041 1

Valid range from 1 to 5

Q6j Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu.

Value 1438 Frequency
1 sploh ne zaupam 502
2 ne zaupam 996
3 niti zaupam niti ne zaupam 4630
4 zaupam 5157
5 popolnoma zaupam 756
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12041 1

Valid range from 1 to 5

Q6k Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?: Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu.

Value 1537 Frequency
1 sploh ne zaupam 2574
2 ne zaupam 4114
3 niti zaupam niti ne zaupam 4656
4 zaupam 632
5 popolnoma zaupam 66
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q7a Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Obvezno nošenje maske. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Obvezno nošenje maske.

Value 1636 Frequency
1 zelo moteč 1926
2 malo moteč 4196
3 ni moteč 5860
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 60
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11982 60

Valid range from 1 to 3

Q7b Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Spoštovanje razdalje med ljudmi. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Spoštovanje razdalje med ljudmi.

Value 1735 Frequency
1 zelo moteč 761
2 malo moteč 2931
3 ni moteč 8287
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 63
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11979 63

Valid range from 1 to 3

Q7c Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Omejitev gibanja na občino prebivališča. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja na občino prebivališča.

Value 1834 Frequency
1 zelo moteč 7006
2 malo moteč 3533
3 ni moteč 1397
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 106
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11936 106

Valid range from 1 to 3

Q7d Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Omejitev gibanja na državne meje. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja na državne meje.

Value 1933 Frequency
1 zelo moteč 3084
2 malo moteč 3659
3 ni moteč 4722
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 577
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11465 577

Valid range from 1 to 3

Q7e Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Omejitev gibanja v nočnem času. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja v nočnem casu

Value 2032 Frequency
1 zelo moteč 2998
2 malo moteč 3588
3 ni moteč 5128
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 328
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11714 328

Valid range from 1 to 3

Q7f Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn). Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn).

Value 2131 Frequency
1 zelo moteč 3089
2 malo moteč 5760
3 ni moteč 3116
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 77
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11965 77

Valid range from 1 to 3

Q7g Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Zaprtje gostinskih obratov. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje gostinskih obratov.

Value 2230 Frequency
1 zelo moteč 2493
2 malo moteč 4573
3 ni moteč 4670
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 306
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11736 306

Valid range from 1 to 3

Q7h Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Zaprtje kulturnih ustanov. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje kulturnih ustanov.

Value 2329 Frequency
1 zelo moteč 2704
2 malo moteč 4435
3 ni moteč 4486
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 417
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11625 417

Valid range from 1 to 3

Q7i Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Zaprtje vrtcev in šol. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje vrtcev in šol.

Value 2428 Frequency
1 zelo moteč 5791
2 malo moteč 2613
3 ni moteč 2011
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 1627
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10415 1627

Valid range from 1 to 3

Q7j Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Ukinitev javnega prevoza. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Ukinitev javnega prevoza.

Value 2527 Frequency
1 zelo moteč 2951
2 malo moteč 3267
3 ni moteč 3794
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2030
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10012 2030

Valid range from 1 to 3

Q7k Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezeni ukrep moteč za vas: Prepoved zasebnega druženja. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Prepoved zasebnega druženja.

Value 2626 Frequency
1 zelo moteč 4412
2 malo moteč 5075
3 ni moteč 2487
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 68
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11974 68

Valid range from 1 to 3

Q8 Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki  iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)?

Value 2725 Frequency
1 Ne. 3742
2 Da. 6481
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
3 Ne vem. 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10223 1819

Valid range from 1 to 2

Q9 Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče?

Value 2824 Frequency
1 Zagotovo se ne bom cepil(a). 2623
2 Verjetno se ne bom cepil(a). 2336
3 Verjetno se bom cepil(a). 3119
4 Zagotovo se bom cepil(a). 3964
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 4

Q10a Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Zaupam, da je cepivo proti virusu SARS-CoV-2 varno. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Zaupam, da je cepivo proti virusu SARSCoV-2 varno.

Value 2923 Frequency
1 sploh se ne strinjam 2130
2 se ne strinjam 1141
3 sem neodločen(a) 3334
4 se strinjam 4137
5 se popolnoma strinjam 1300
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10b Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Verjamem, da je cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 učinkovito. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Verjamem, da je cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 učinkovito.

Value 3022 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1558
2 se ne strinjam 900
3 sem neodločen(a) 3371
4 se strinjam 4734
5 se popolnoma strinjam 1479
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10c Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Želim počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva proti virusu SARS-CoV-2 . Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Želim počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva proti virusu SARS-CoV-2 .

Value 3121 Frequency
1 sploh se ne strinjam 809
2 se ne strinjam 1923
3 sem neodločen(a) 2262
4 se strinjam 4261
5 se popolnoma strinjam 2787
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10d Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Zelo me je strah, da bi se okužil z virusom SARS-Co-V2. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Zelo me je strah, da bi se okužil z virusom SARSCo-V2.

Value 3220 Frequency
1 sploh se ne strinjam 2094
2 se ne strinjam 3296
3 sem neodločen(a) 2872
4 se strinjam 2920
5 se popolnoma strinjam 860
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10e Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Menim, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Menim, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe.

Value 3319 Frequency
1 sploh se ne strinjam 3611
2 se ne strinjam 3834
3 sem neodločen(a) 2122
4 se strinjam 1767
5 se popolnoma strinjam 708
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10f Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Imam slabe izkušnje s preteklimi cepljenji pri sebi ali bližnji osebi. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Imam slabe izkušnje s preteklimi cepljenji pri sebi ali bližnji osebi.

Value 3418 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4873
2 se ne strinjam 3635
3 sem neodločen(a) 1403
4 se strinjam 1302
5 se popolnoma strinjam 829
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q10g Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami: Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 predstavlja poskus nadzora nad populacijo. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Cepljenje proti virusu SARSCoV-2 predstavlja poskus nadzora nad populacijo.

Value 3517 Frequency
1 sploh se ne strinjam 5676
2 se ne strinjam 2196
3 sem neodločen(a) 1960
4 se strinjam 1214
5 se popolnoma strinjam 996
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q11 Kakšno je vaše splošno mnenje o cepljenju proti drugim nalezljivim boleznim? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kakšno je vaše splošno mnenje o cepljenju proti drugim nalezljivim boleznim?

Value 3616 Frequency
1 Sem proti vsem vrstam cepiv. 986
2 Podpiram le cepljenja, ki so trenutno obvezna. 2746
3 Podpiram tako obvezna kot tudi neobvezna cepljenja (proti HP 8310
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 3

Q12 Ali ste se v preteklosti cepili proti gripi? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali ste se v preteklosti cepili proti gripi?

Value 3715 Frequency
1 Nikoli se še nisem cepil(a). 6510
2 Cepim se le občasno. 3418
3 Da, redno se cepim (vsako leto). 2114
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 3

Q13 Ali bi o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2 želeli dodati še kaj, o čemer vas nismo vprašali? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali bi o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2 želeli dodati še kaj, o cemer vas nismo vprašali?

Value 3814 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki n=2320 12042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Q14 Spol: Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Spol:

Value 3913 Frequency
1 Ženska. 7627
2 Moški. 4415
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

Q15 Starost: Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Starost:

Value 4012 Frequency
1 od 15 do vključno 24 let 2807
2 od 25 do vključno 34 let 2206
3 od 35 do vključno 44 let 2633
4 od 45 do vključno 54 let 2219
5 od 55 do vključno 64 let 1233
6 od 65 do vključno 74 let 757
7 75 in več let 187
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 7

Q16 Stopnja dokončane izobrazbe: Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Stopnja dokončane izobrazbe:

Value 4111 Frequency
1 I. ali II. (nedokončana ali končana OŠ) 507
2 III. ali IV. (nižje poklicno ali srednje poklicno izobraževa 604
3 V. (gimnazija, srednja šola) 3258
4 VI. (višješolsko ali visokošolsko strokovno izobraževanje) 2833
5 VII. ali VIII. (specializacija po višješolskem strokovnem/un 4840
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 5

Q17 Status: Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Status:

Value 4210 Frequency
1 dijak ali študent 2825
2 zaposlen 6432
3 samozaposlen ali samostojni poklic 1085
4 nezaposlen 336
5 upokojen 1183
6 kmetovalec 20
7 gospodinja 73
8 drugo: 88
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 8

Q17_8_tr drugo: (tekst)_rekodirano Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

drugo: (tekst)_rekodirano

Value 439 Frequency
-1: brez odgovora 1
-2: preskok 11953
zakrita vrednost 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Q18 Ali delate v zdravstvu (vključeni so tudi domovi starejših občanov) ? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali delate v zdravstvu (vključeni so tudi domovi starejših občanov) ?

Value 448 Frequency
1 Ne. 9974
2 Da, kot zdravnik/zdravnica. 770
3 Da, kot drugo osebje, zaposleno v zdravstvu (medicinska sest 674
4 Da, kot študent/študentka medicine. 311
5 Da, kot dijak/dijakinja zdravstvene srednje šole ali študent 234
6 Da, kot študent/študentka drugih smeri. 79
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 6

Q19 Regija, kjer živite: Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Regija, kjer živite:

Value 457 Frequency
1 Osrednjeslovenska. 4437
2 Podravska. 1630
3 Savinjska. 893
4 Dolenjska, Bela krajina in Kočevska. 923
5 Pomurska. 404
6 Gorenjska. 1107
7 Posavska. 580
8 Koroška. 427
9 Obalno-kraška. 541
10 Goriška. 649
11 Primorsko-notranjska. 252
12 Zasavska. 199
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 12

Q20 Kje živite? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kje živite?

Value 466 Frequency
1 V mestu. 5890
2 V predmestju. 2076
3 Na vasi. 4076
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 3

wrakin1 Utež na spol, starost in regijo

Utež na spol, starost in regijo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0 0.332 3.023 1 0.59

Valid range from 0.3324998754 to 3.02272614

skte3 Regija za uteževanje

Regija za uteževanje

Value 484 Frequency
1 Pomurska 404
2 Podravska 1630
3 Koroška 427
4 Savinjska 893
5 Zasavska 199
6 Posavska 580
7 JV Slovenija 923
8 Osrednjeslovenska 4437
9 Gorenjska 1107
10 Primorsko-notranjska 252
11 Goriška 649
12 Obalno-Kraška 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 12

ss15_75 Spol in starost za uteževanje

Spol in starost za uteževanje

Value 493 Frequency
11 Ženske od 15 do vključno 24 let 1881
12 Ženske od 25 do vključno 34 let 1415
13 Ženske od 35 do vključno 44 let 1621
14 Ženske od 45 do vključno 54 let 1396
15 Ženske od 55 do vključno 64 let 784
16 Ženske 65 in več let 530
21 Moški od 15 do vključno 24 let 926
22 Moški od 25 do vključno 34 let 791
23 Moški od 35 do vključno 44 let 1012
24 Moški od 45 do vključno 54 let 823
25 Moški od 55 do vključno 64 let 449
26 Moški 65 in več let 414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0 11 26

Valid range from 11 to 26

educ Izobrazba za uteževanje

Izobrazba za uteževanje

Value 502 Frequency
1 Nižja ali srednja 4369
2 Višja 7673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0

Valid range from 1 to 2

izos1575 Starost in izobrazba za uteževanje

Starost in izobrazba za uteževanje

Value 511 Frequency
11 Nižja ali srednja izobrazba, stari od 15 do 54 3773
12 Višja izobrazba, stari od 15 do 54 6092
21 Nižja ali srednja izobrazba, 55 in več let 596
22 Višja, 55 in več let 1581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12042 0 11 22

Valid range from 11 to 22

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Odgovore ni možno povezati z enotami v podatkovni datoteki.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Petravić, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčić, N., Starešinič, N., ... Slavec, A. (2021). Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SARSPR20. https://doi.org/10.17898/ADP_SARSPR20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si