Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)

Basic Study Information

ADP - IDNo: SOCO_05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_05_V1
Main author(s):
 • Hlebec, Valentina
 • Kogovšek, Tina
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2005)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Program: P5-0168 Družboslovna metodologija, statistika in informatika 1.1.2004 - 31.12.2008
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Projekt: P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin 1.1.2004 - 31.12.2008

Project number:

no information

Series:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Study Content

Keywords:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, SOCIALNI KAPITAL, DODIPLOMSKI ŠTUDENT, ANKETA, MLADOSTNIK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Abstract:

Dopolnjen MTMM merski model, ki sta ga zasnovala Saris in Andrews (1991), je bil uporabljen za ocenjevanje merske kakovosti štirih dimenzij socialne opore zato, ker lahko z njim ocenimo veljavnost, zanesljivost in učinek metode za vsako spremenljivko posebej. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj so bili oblikovani štirje omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljenih dimenzij socialne opore. Vsebina omrežnih generatorjev za merjenje materialne (dva generatorja imen), informacijske (dva generatorja imen) in emocionalne opore ter druženja je bila prilagojena značilnostim eksperimentalnih skupin – študentom četrtega letnika družboslovnih informatikov Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. Eksperimentalni načrt vsebuje značilnosti merskega instrumenta, ki lahko vplivajo na ocene zanesljivosti, veljavnosti in učinka metod, katere so raziskovalci kakovosti podatkov, pridobljenih z anketo, že spoznali za pomembne. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene dve različni merski lestvici (binarna in pet stopenjska ordinalna lestvica z označenimi ekstremi), ena tehnika zbiranja podatkov (naštevanje po spominu), sprejemanje socialne opore (osnovna vprašanja), z omejitvijo števila izbir (do pet izbir) in brez omejitve ter čas med zaporednimi meritvami (začetek in konec predavanj). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Methodology


Collection date: oktober 2005
Date of production: 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študenti četrtega letnika družboslovne informatike FDV

Excluded: no information
Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje: na prvem koraku je bil izbran oddelek študentov četrtega letnika; znotraj oddelka so bili anketirani vsi študenti.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_1L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_1L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_2L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_2L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_2L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_2L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_3L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_3L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_3L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_4L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_4L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_4L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_4L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_5L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_5L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_5L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestivca, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_5L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, reciprocno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_6L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_6L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_6L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Title of Data file: SOCO_05 - 20e_6L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 49

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
soco_05

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
soco_05

Materials of the Study

 1. Hlebec, Valentina (2005). SOCO_05 - e20 - vprašalnik [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Hlebec, V. and Kogovšek, T. (2007). Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SOCO_05. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_05_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007