Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SOCO_05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_05_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hlebec, Valentina
 • Kogovšek, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2005)

Finančna podpora:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Program: P5-0168 Družboslovna metodologija, statistika in informatika 1.1.2004 - 31.12.2008
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Projekt: P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin 1.1.2004 - 31.12.2008

Serija:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Povzetek:

Dopolnjen MTMM merski model, ki sta ga zasnovala Saris in Andrews (1991), je bil uporabljen za ocenjevanje merske kakovosti štirih dimenzij socialne opore zato, ker lahko z njim ocenimo veljavnost, zanesljivost in učinek metode za vsako spremenljivko posebej. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj so bili oblikovani štirje omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljenih dimenzij socialne opore. Vsebina omrežnih generatorjev za merjenje materialne (dva generatorja imen), informacijske (dva generatorja imen) in emocionalne opore ter druženja je bila prilagojena značilnostim eksperimentalnih skupin – študentom četrtega letnika družboslovnih informatikov Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. Eksperimentalni načrt vsebuje značilnosti merskega instrumenta, ki lahko vplivajo na ocene zanesljivosti, veljavnosti in učinka metod, katere so raziskovalci kakovosti podatkov, pridobljenih z anketo, že spoznali za pomembne. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene dve različni merski lestvici (binarna in pet stopenjska ordinalna lestvica z označenimi ekstremi), ena tehnika zbiranja podatkov (naštevanje po spominu), sprejemanje socialne opore (osnovna vprašanja), z omejitvijo števila izbir (do pet izbir) in brez omejitve ter čas med zaporednimi meritvami (začetek in konec predavanj). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2005
Čas izdelave: 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študenti četrtega letnika družboslovne informatike FDV

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje: na prvem koraku je bil izbran oddelek študentov četrtega letnika; znotraj oddelka so bili anketirani vsi študenti.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_1L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_1L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_2L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_2L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_2L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_2L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_3L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_3L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_3L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_1L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_4L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_4L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_4L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_4L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_5L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_5L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_5L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestivca, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_5L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, posojanje denarja, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, reciprocno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_6L2p_o2_i12a - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_6L2p_o2_i12b - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna z ekstremi, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 2. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_6L5p_o3_i11a - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_05 - 20e_6L5p_o3_i11b - 20. eksperiment, sopotniki v avtobusu, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, do 5 enot, 1. intervju, 1. merska lestivca, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 2005

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 49

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
soco_05

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
soco_05

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Hlebec, Valentina (2005). SOCO_05 - e20 - vprašalnik [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Hlebec, V. in Kogovšek, T. (2007). Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SOCO_05. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_05_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si