Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0802
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0802_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, razlog za visoko inflacijo v Sloveniji, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, kritika ministrstev, štirinajst slovenskih pokrajin, podpora neodvisnosti Kosova, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o pogledu na regionalizacijo Slovenije, o neodvisnosti Kosova ter o gledanosti TV informativnih oddaj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. februar 2008 - 13. februar 2008
Čas izdelave: 2008-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0802 - Politbarometer PB2/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 55
 • število enot: 955

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2008-02-15 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 2008-02-15 2008-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 388
2 ni zadovoljen 507
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 372
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 155 Frekvenca
2008-02-15 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 2008-02-15 2008-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 254 Frekvenca
1 zadovoljen 388
2 ni zadovoljen 507
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 353 Frekvenca
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 372
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 452 Frekvenca
1 da, podpiram 314
2 ne, ne podpiram 546
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 551 Frekvenca
1 najmanj zaupa 177
2 . 233
3 nekaj vmes 332
4 . 136
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 650 Frekvenca
1 najmanj zaupa 241
2 . 205
3 nekaj vmes 211
4 . 167
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 749 Frekvenca
1 najmanj zaupa 19
2 . 38
3 nekaj vmes 172
4 . 330
5 najbolj zaupa 333
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 848 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 128
3 nekaj vmes 372
4 . 247
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 947 Frekvenca
1 najmanj zaupa 332
2 . 207
3 nekaj vmes 203
4 . 115
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1046 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 90
3 nekaj vmes 317
4 . 331
5 najbolj zaupa 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 91
3 nekaj vmes 368
4 . 271
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 178
3 nekaj vmes 396
4 . 219
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 90
3 nekaj vmes 274
4 . 331
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 1442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 117
2 . 167
3 nekaj vmes 256
4 . 244
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 1541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 100
2 . 166
3 nekaj vmes 302
4 . 236
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 1640 Frekvenca
1 da 736
2 ne 184
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 1739 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 28
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 46
3 NSI - krščanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 126
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 34
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 163
8 ZARES - nova stranka 51
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 464

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1838 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krščanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 49
8 ZARES - nova stranka 25
9 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 279
Sysmiss 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 780

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 1937 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 133
3 NSI - krščanska ljudska stranka 27
4 SDS - slovenska demokratska stranka 198
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 44
7 ZL(SD) - socialni demokrati 101
8 drugo stranko 14
9 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 246

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 2036 Frekvenca
1 prej levo 343
2 v sredino 203
3 prej desno 172
4 b.o. 229
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 2135 Frekvenca
1 danes boljše 87
2 danes slabše 681
3 nič se ni spremenilo 157
4 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 2234 Frekvenca
1 danes boljše 224
2 danes slabše 294
3 nič se ni spremenilo 356
4 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 2333 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 84
2 danes slabše, več vpletanja 541
3 nič se ni spremenilo 229
4 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Vrednost 2432 Frekvenca
1 danes boljše 44
2 danes slabše 611
3 nič se ni spremenilo 243
4 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 2531 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 72
2 danes slabše, več korupcije 537
3 nič se ni spremenilo 259
4 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q874 ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOB

ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA KAJ VPLIVA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Vrednost 2630 Frekvenca
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 138
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 437
3 MOČNO BO VPLIVALO 367
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q885 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLA

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLACIJO V SLOVENIJI? ALI SO TO PREDVSEM MEDNARODNE GOSPODARSKE RAZMERE ALI PREDVSEM SLABA POLITIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 2729 Frekvenca
1 mednarodne gospodarske razmere 232
2 slaba politika slovenske vlade 579
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tv3nova1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 2828 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 243
3 24 UR POP TV 248
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 31
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 19
7 ni gledal inf. odd. 158
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 2927 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 34
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 101
3 24 UR POP TV 160
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 83
5 24 UR ZVEČER 43
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 20
7 ni gledal inf. odd. 1
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 3026 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 10
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 17
3 24 UR POP TV 50
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 37
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 3125 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 2
3 24 UR POP TV 2
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 23
5 24 UR ZVEČER 17
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 3224 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 2
5 24 UR ZVEČER 10
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 3
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 3323 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 5
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q853a KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETI

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Vrednost 3422 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 277
3 24 UR - POP TV 327
4 nobena 50
5 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q8861 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEK

V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA Anketar: ne beri !!!

Vrednost 3521 Frekvenca
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 6
2 za finance, Andrej Bajuk 154
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 23
4 za javno upravo, Gregor Virant 11
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 6
6 za kulturo, Vasko Simoniti 3
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 44
8 za obrambo, Karl Erjavec 40
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 92
10 za pravosodje, Lovro Šturm 8
11 za promet, Radovan Žerjav 9
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 16
13 za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 5
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 59
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 155
16 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ivan Žagar 1
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 11
19 nobeno 57
20 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

q8862 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEK

V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA Anketar: ne beri !!!

Vrednost 3620 Frekvenca
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 19
2 za finance, Andrej Bajuk 73
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 45
4 za javno upravo, Gregor Virant 10
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 8
6 za kulturo, Vasko Simoniti 10
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 42
8 za obrambo, Karl Erjavec 32
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 80
10 za pravosodje, Lovro Šturm 13
11 za promet, Radovan Žerjav 8
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 25
13 za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 4
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 57
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 91
16 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ivan Žagar 6
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 4
19 nobeno 10
20 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

q887 VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGION

VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGIONALIZACIJI PONUDILA REŠITEV RAZDELITVE SLOVENIJE NA ŠTIRINAJST POKRAJIN. ALI TAK PREDLOG PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 3719 Frekvenca
1 podpira 150
2 ne podpira 665
3 ne vem, ne poznam, b.o. 123
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q888 OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATK

OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATKEM RAZGLASILO SVOJO NEODVISNOST. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA SLOVENIJA MED PRVIMI PRIZNA NEODVISNOST KOSOVA?

Vrednost 3818 Frekvenca
1 je primerno 251
2 ni primerno 587
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Vrednost 3917 Frekvenca
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 55
2 LDS S KATARINO KRESAL 39
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 13
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 16
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 253
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 148
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 32
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 63
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 98
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q890 OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBO

OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJ SPREJEMLJVO ALI...

Vrednost 4016 Frekvenca
1 DA ŠE NAPREJ VLADA DESNOSREDINSKA KOALICIJA, ALI... 194
2 DA MANDAT DOBI LEVOSREDINSKA KOALICIJA, KI JE SEDAJ V OPOZICIJI 322
3 ALI KAJ TRETJEGA? 234
4 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q891 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠ

KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR IN PREDSEDNIK PRIHODNJE SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 4115 Frekvenca
1 Janez Janša 145
2 Borut Pahor 247
3 Andrej Bajuk 0
4 Karl Erjavec 2
5 Mitja Gaspari 39
6 Gregor Golobič 38
7 Zoran Janković 4
8 Zmago Jelinčič 19
9 Katarina Kresal 5
10 Milan Kučan 7
11 Janez Potočnik 2
12 Bojan Šrot 12
13 drugo 32
14 ne vem, b.o. 389
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA

KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Vrednost 4214 Frekvenca
1 bi bilo dobro 371
2 ne bi bilo dobro 496
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 4313 Frekvenca
10 1
13 1
16 1
17 2
19 2
20 2
21 5
22 4
23 4
24 4
25 4
26 4
27 10
28 8
29 7
30 15
31 9
32 5
33 17
34 10
35 16
36 15
37 15
38 18
39 22
40 17
41 20
42 12
43 18
44 16
45 9
46 19
47 20
48 21
49 24
50 24
51 21
52 13
53 16
54 16
55 17
56 14
57 16
58 22
59 11
60 18
61 17
62 20
63 18
64 18
65 26
66 10
67 19
68 13
69 10
70 8
71 9
72 12
73 19
74 15
75 12
76 13
77 11
78 9
79 10
80 12
81 12
82 14
83 9
84 12
85 7
86 10
87 19
88 11
89 7
90 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2 10 90 55.846 17.796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4412 Frekvenca
1 OSNOVNA 139
2 KONČANA POKLICNA 134
3 KONČANA SREDNJA 410
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 267
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4511 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 365
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 106
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 168
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4610 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 211
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 48
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 387
7 ŠTUDENT, DIJAK 75
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 479 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 36
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 107
3 NE, TO ME NE SKRBI 233
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
376 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 488 Frekvenca
1 sem veren 451
2 nisem veren 340
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 497 Frekvenca
1 moški 394
2 ženska 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 506 Frekvenca
Zakrita vrednost 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 0

regija Regija

Vrednost 515 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 143
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 97
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 262
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 117
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 44
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 524 Frekvenca
1 ->500 318
2 500-4000 237
3 4000-50000 203
4 NAD 50000 197
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 533 Frekvenca
30 ->30 149
45 31 - 45 222
60 46 - 60 270
99 61 -> 312
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 542 Frekvenca
0 ne vem 279
1 DESUS 36
2 LDS 72
3 NSI 18
4 SDS 152
5 SLS 27
6 SNS 45
7 SD 212
8 ZARES 76
9 drugo 28
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

wutez Poststratifikacijska utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 0 0.305 4.064 0.999 0.833

Vrednosti spremenljivk od 0.3047871 do 4.063828

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0802. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0802_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si