Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0802
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0802_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, razlog za visoko inflacijo v Sloveniji, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, kritika ministrstev, štirinajst slovenskih pokrajin, podpora neodvisnosti Kosova, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o pogledu na regionalizacijo Slovenije, o neodvisnosti Kosova ter o gledanosti TV informativnih oddaj.

Methodology


Collection date: 11. februar 2008 - 13. februar 2008
Date of production: 2008-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0802 - Politbarometer PB2/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 55
 • number of units: 955

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2008-02-15 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 2008-02-15 2008-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 388
2 ni zadovoljen 507
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 60

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 372
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 12

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 155 Frequency
2008-02-15 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 2008-02-15 2008-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 254 Frequency
1 zadovoljen 388
2 ni zadovoljen 507
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 60

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 353 Frequency
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 372
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 12

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 452 Frequency
1 da, podpiram 314
2 ne, ne podpiram 546
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 95

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 551 Frequency
1 najmanj zaupa 177
2 . 233
3 nekaj vmes 332
4 . 136
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 17

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 650 Frequency
1 najmanj zaupa 241
2 . 205
3 nekaj vmes 211
4 . 167
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 17

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 749 Frequency
1 najmanj zaupa 19
2 . 38
3 nekaj vmes 172
4 . 330
5 najbolj zaupa 333
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 63

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 848 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 128
3 nekaj vmes 372
4 . 247
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 24

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 947 Frequency
1 najmanj zaupa 332
2 . 207
3 nekaj vmes 203
4 . 115
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 28

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1046 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 90
3 nekaj vmes 317
4 . 331
5 najbolj zaupa 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 52

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1145 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 91
3 nekaj vmes 368
4 . 271
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 67

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1244 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 178
3 nekaj vmes 396
4 . 219
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 19

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1343 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 90
3 nekaj vmes 274
4 . 331
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 28

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 1442 Frequency
1 najmanj zaupa 117
2 . 167
3 nekaj vmes 256
4 . 244
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 60

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 1541 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 166
3 nekaj vmes 302
4 . 236
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 42

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 1640 Frequency
1 da 736
2 ne 184
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 35

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 1739 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 28
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 46
3 NSI - krščanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 126
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 34
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 163
8 ZARES - nova stranka 51
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 464

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1838 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krščanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 49
8 ZARES - nova stranka 25
9 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 279
Sysmiss 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 780

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 1937 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 133
3 NSI - krščanska ljudska stranka 27
4 SDS - slovenska demokratska stranka 198
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 44
7 ZL(SD) - socialni demokrati 101
8 drugo stranko 14
9 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 246

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 2036 Frequency
1 prej levo 343
2 v sredino 203
3 prej desno 172
4 b.o. 229
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 237

Valid range from 1 to 4

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 2135 Frequency
1 danes boljše 87
2 danes slabše 681
3 nič se ni spremenilo 157
4 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 30

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 2234 Frequency
1 danes boljše 224
2 danes slabše 294
3 nič se ni spremenilo 356
4 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 81

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 2333 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 84
2 danes slabše, več vpletanja 541
3 nič se ni spremenilo 229
4 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 101

Valid range from 1 to 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 2432 Frequency
1 danes boljše 44
2 danes slabše 611
3 nič se ni spremenilo 243
4 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 57

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 2531 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 72
2 danes slabše, več korupcije 537
3 nič se ni spremenilo 259
4 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 87

Valid range from 1 to 4

q874 ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOB

ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA KAJ VPLIVA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 2630 Frequency
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 138
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 437
3 MOČNO BO VPLIVALO 367
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 13

Valid range from 1 to 4

q885 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLA

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLACIJO V SLOVENIJI? ALI SO TO PREDVSEM MEDNARODNE GOSPODARSKE RAZMERE ALI PREDVSEM SLABA POLITIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 2729 Frequency
1 mednarodne gospodarske razmere 232
2 slaba politika slovenske vlade 579
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 144

Valid range from 1 to 3

tv3nova1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 2828 Frequency
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 243
3 24 UR POP TV 248
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 31
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 19
7 ni gledal inf. odd. 158
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 17

Valid range from 1 to 7

tv3nova2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 2927 Frequency
1 SVET NA KANALU A 34
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 101
3 24 UR POP TV 160
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 83
5 24 UR ZVEČER 43
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 20
7 ni gledal inf. odd. 1
Sysmiss 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 513

Valid range from 1 to 7

tv3nova3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 3026 Frequency
1 SVET NA KANALU A 10
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 17
3 24 UR POP TV 50
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 37
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 785

Valid range from 1 to 7

tv3nova4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 3125 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 2
3 24 UR POP TV 2
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 23
5 24 UR ZVEČER 17
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 897

Valid range from 1 to 7

tv3nova5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 3224 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 2
5 24 UR ZVEČER 10
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 3
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 938
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 938

Valid range from 1 to 7

tv3nova6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 3323 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 5
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 949

Valid range from 1 to 7

q853a KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETI

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Value 3422 Frequency
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 277
3 24 UR - POP TV 327
4 nobena 50
5 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 105

Valid range from 1 to 5

q8861 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEK

V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA Anketar: ne beri !!!

Value 3521 Frequency
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 6
2 za finance, Andrej Bajuk 154
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 23
4 za javno upravo, Gregor Virant 11
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 6
6 za kulturo, Vasko Simoniti 3
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 44
8 za obrambo, Karl Erjavec 40
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 92
10 za pravosodje, Lovro Šturm 8
11 za promet, Radovan Žerjav 9
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 16
13 za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 5
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 59
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 155
16 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ivan Žagar 1
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 11
19 nobeno 57
20 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 255

Valid range from 1 to 20

q8862 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEK

V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA Anketar: ne beri !!!

Value 3620 Frequency
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 19
2 za finance, Andrej Bajuk 73
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 45
4 za javno upravo, Gregor Virant 10
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 8
6 za kulturo, Vasko Simoniti 10
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 42
8 za obrambo, Karl Erjavec 32
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 80
10 za pravosodje, Lovro Šturm 13
11 za promet, Radovan Žerjav 8
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 25
13 za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 4
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 57
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 91
16 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ivan Žagar 6
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 4
19 nobeno 10
20 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 418

Valid range from 1 to 20

q887 VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGION

VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGIONALIZACIJI PONUDILA REŠITEV RAZDELITVE SLOVENIJE NA ŠTIRINAJST POKRAJIN. ALI TAK PREDLOG PODPIRATE, ALI NE?

Value 3719 Frequency
1 podpira 150
2 ne podpira 665
3 ne vem, ne poznam, b.o. 123
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 140

Valid range from 1 to 3

q888 OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATK

OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATKEM RAZGLASILO SVOJO NEODVISNOST. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA SLOVENIJA MED PRVIMI PRIZNA NEODVISNOST KOSOVA?

Value 3818 Frequency
1 je primerno 251
2 ni primerno 587
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 117

Valid range from 1 to 3

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Value 3917 Frequency
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 55
2 LDS S KATARINO KRESAL 39
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 13
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 16
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 253
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 148
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 32
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 63
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 98
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 238

Valid range from 0 to 9

q890 OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBO

OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJ SPREJEMLJVO ALI...

Value 4016 Frequency
1 DA ŠE NAPREJ VLADA DESNOSREDINSKA KOALICIJA, ALI... 194
2 DA MANDAT DOBI LEVOSREDINSKA KOALICIJA, KI JE SEDAJ V OPOZICIJI 322
3 ALI KAJ TRETJEGA? 234
4 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 205

Valid range from 1 to 4

q891 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠ

KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR IN PREDSEDNIK PRIHODNJE SLOVENSKE VLADE?

Value 4115 Frequency
1 Janez Janša 145
2 Borut Pahor 247
3 Andrej Bajuk 0
4 Karl Erjavec 2
5 Mitja Gaspari 39
6 Gregor Golobič 38
7 Zoran Janković 4
8 Zmago Jelinčič 19
9 Katarina Kresal 5
10 Milan Kučan 7
11 Janez Potočnik 2
12 Bojan Šrot 12
13 drugo 32
14 ne vem, b.o. 389
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 403

Valid range from 1 to 14

q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA

KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Value 4214 Frequency
1 bi bilo dobro 371
2 ne bi bilo dobro 496
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 88

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 4313 Frequency
10 1
13 1
16 1
17 2
19 2
20 2
21 5
22 4
23 4
24 4
25 4
26 4
27 10
28 8
29 7
30 15
31 9
32 5
33 17
34 10
35 16
36 15
37 15
38 18
39 22
40 17
41 20
42 12
43 18
44 16
45 9
46 19
47 20
48 21
49 24
50 24
51 21
52 13
53 16
54 16
55 17
56 14
57 16
58 22
59 11
60 18
61 17
62 20
63 18
64 18
65 26
66 10
67 19
68 13
69 10
70 8
71 9
72 12
73 19
74 15
75 12
76 13
77 11
78 9
79 10
80 12
81 12
82 14
83 9
84 12
85 7
86 10
87 19
88 11
89 7
90 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2 10 90 55.846 17.796

Valid range from 0 to 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4412 Frequency
1 OSNOVNA 139
2 KONČANA POKLICNA 134
3 KONČANA SREDNJA 410
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 267
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 4511 Frequency
1 NA PODEŽELJU 365
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 106
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 168
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4610 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 211
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 48
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 387
7 ŠTUDENT, DIJAK 75
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 479 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 36
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 107
3 NE, TO ME NE SKRBI 233
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 579

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 488 Frequency
1 sem veren 451
2 nisem veren 340
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 11

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 497 Frequency
1 moški 394
2 ženska 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 506 Frequency
Zakrita vrednost 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 0

regija Regija

Value 515 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 143
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 97
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 262
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 117
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 44
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 22

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 524 Frequency
1 ->500 318
2 500-4000 237
3 4000-50000 203
4 NAD 50000 197
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 533 Frequency
30 ->30 149
45 31 - 45 222
60 46 - 60 270
99 61 -> 312
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 542 Frequency
0 ne vem 279
1 DESUS 36
2 LDS 72
3 NSI 18
4 SDS 152
5 SLS 27
6 SNS 45
7 SD 212
8 ZARES 76
9 drugo 28
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 10

Valid range from 0 to 9

wutez Poststratifikacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 0 0.305 4.064 0.999 0.833

Valid range from 0.3047871 to 4.063828

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0802. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0802_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si