ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 12.07.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport

Study ID Title of the study
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SUTR0911 Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo
SUTR1012 Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki
SUTR1109 Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo
SUTR1212 Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo
SUTR1312 Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo
SUTR1412 Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si