Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP93
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Tomohiro, Tsuji
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Scheuch, Erwin K.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1993)

Funding agency:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

ubogljivost kot element vzgoje, ekološke teme, ekološki problemi, gospodarski problemi, napredek, ekološka etika, svetost narave, profanost narave, pripravljenost za finančno delovanje v korist narave, ekološke navade, sortiranje odpadkov, vegetarjanstvo, politična ekološka angažiranost, poznavanje ekoloških problemov, učinek tople grede, radioaktivnost, ocena ekološke ogroženosti, onesnaženje zraka, onesnaženje vode, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
VARSTVO OKOLJA, EKOLOGIJA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, OKOLJE, OKOLJSKA POLITIKA, KAKOVOST OKOLJA

Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
vzgoja
ekologija
ekološko obnašanje respondentov
ekološka angažiranost
poznavanje ekologije
ocena ekološke ogroženosti domačega okolja
demografija


Abstract:

Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vpršašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika zajema stališča o ekologiji in ekološke navade in prinaša podatke za neslednje države: Bolgarija, Kanada, Češka, Nemčija, Velika britanija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Nizozemska, Nova Zelandija, Severna Irska, Norveška, Filipini, Poljska, Rusija, Slovenija, Španija in Združene države Amerike. Začne se s stališči glede ubogljivosti pri vzgoji. Ekološka tematika zajema lestvico zaupanja v znanost. Stališča do pomena ekoloških problemov nasploh in v primerjavi z gospodarskimi problemi, napredkom, ekološko etiko, gledanje na naravo kot nekaj svetega ali profanega. Respondentje izražajo pripravljenost finančno delovati v prid okolju, poročajo o vsakdanjih ekoloških navadah, kot je sortiranje, vegetarjanstvo, ter o politični ekološki angažiranosti. Vmes je vrsta vprašanj, ki merijo znanje s področja ekologije, kot je učinek tople grede, nevarnost radioaktivnosti. Ocenjena je tudi ekološka ogroženost zaradi onesnaženosti zraka, voda itd. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 1993
Date of production: 1993
Country: Avstralija, Bolgarija, Češka, Filipini, Irska, Italija, Izrael, Japonska, Kanada, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Severna Irska, Slovenija, Španija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Severne Irske, Rusije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije in Izraela (prisotne so majhne variaciji v starosti med državami).

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); NL: Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University; IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin)

Sampling procedure:

večstopenjski stratificirani verjetnostni vzorec

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

BG, CND, E, GB, H, I, NIRL, PL, RUS, RP, USA: uteževanje; AUS, CZ, D, IRL, IL, J, N, NL, NZ, SLO: brez uteževanja

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP93 - podatki [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 329
 • number of units: 28301

Variable list

V1 ZA study number

Value 13 Frequency
2450 28301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 2450 2450 2450 0

Valid range from 2450 to 2450

V2 Respondent ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 115008 2303320.0 1246270.0 664888

Valid range from 115008 to 2303324

V3 Country

Value 31 Frequency
1 Australia - AUS 1779
2 Germany-West - D-W 1014
3 Germany-East - D-E 1092
4 Great Britain - GB 1261
5 Northern Ireland - NIRL 767
6 United States - USA 1557
7 Austria - A 0
8 Hungary - H 1167
9 Italy - I 1000
10 Ireland - IRL 957
11 Netherlands - NL 1852
12 Norway - N 1414
13 Czech Republic - CR 1005
14 Slovenia - SLO 1032
15 Poland - PL 1641
16 Bulgaria - BG 1183
17 Russia - RUS 1931
18 New Zealand - NZ 1271
19 Canada - CDN 1467
20 Philippines - RP 1200
21 Israel - IL 1198
22 Japan - J 1305
23 Spain - E 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 1 23 12.3966 6.68208

Valid range from 1 to 23

V1 ZA study number

Value 1329 Frequency
2450 28301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 2450 2450 2450 0

Valid range from 2450 to 2450

V2 Respondent ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 115008 2303320.0 1246270.0 664888

Valid range from 115008 to 2303324

V3 Country

Value 3327 Frequency
1 Australia - AUS 1779
2 Germany-West - D-W 1014
3 Germany-East - D-E 1092
4 Great Britain - GB 1261
5 Northern Ireland - NIRL 767
6 United States - USA 1557
7 Austria - A 0
8 Hungary - H 1167
9 Italy - I 1000
10 Ireland - IRL 957
11 Netherlands - NL 1852
12 Norway - N 1414
13 Czech Republic - CR 1005
14 Slovenia - SLO 1032
15 Poland - PL 1641
16 Bulgaria - BG 1183
17 Russia - RUS 1931
18 New Zealand - NZ 1271
19 Canada - CDN 1467
20 Philippines - RP 1200
21 Israel - IL 1198
22 Japan - J 1305
23 Spain - E 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28301 1 23 12.3966 6.68208

Valid range from 1 to 23

V4 Prep child: obedient - think themselv

Value 4326 Frequency
1 Obedient 8128
2 Think for themselves 18343
0 Nap,nav 0
8 Cant choose 1513
9 Na, refused 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26471 1 2 1.69295 0.46128

Valid range from 0 to 9

V5 Solve economic problems: Priv enterprise

Value 5325 Frequency
1 Strongly Agree 3544
2 Agree 8975
3 Neither Agree nor Disagree 7015
4 Disagree 4299
5 Strongly Disagree 1641
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2400
9 Na, refused 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25474 1 5 2.66703 1.10654

Valid range from 0 to 9

V6 Responsib gov: reduce income differenc

Value 6324 Frequency
1 Strongly Agree 6585
2 Agree 9392
3 Neither Agree nor Disagree 4430
4 Disagree 4480
5 Strongly Disagree 1833
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1199
9 Na, refused 382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26720 1 5 2.46048 1.21996

Valid range from 0 to 9

V7 Highest priority in R s Country

Value 7323 Frequency
1 Order in Nation 11314
2 People more say 7520
3 Fight rising prices 5464
4 Protect freedom of speech 2652
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1043
9 Na, refused 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26950 1 4 1.97974 1.00787

Valid range from 0 to 9

V8 Next highest priority in R s Country

Value 8322 Frequency
1 Order in Nation 6954
2 People more say 6343
3 Fight rising prices 8106
4 Protect freedom of speech 4686
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1664
9 Na, refused 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26089 1 4 2.40339 1.06444

Valid range from 0 to 9

V9 Science: believe too often in

Value 9321 Frequency
1 Strongly Agree 3143
2 Agree 9631
3 Neither Agree nor Disagree 6654
4 Disagree 5000
5 Strongly Disagree 1361
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2253
9 Na, refused 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25789 1 5 2.68223 1.07935

Valid range from 0 to 9

V10 Science: more harm than good

Value 10320 Frequency
1 Strongly Agree 1517
2 Agree 4893
3 Neither Agree nor Disagree 5992
4 Disagree 10142
5 Strongly Disagree 3653
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1846
9 Na, refused 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26197 1 5 3.36344 1.10963

Valid range from 0 to 9

V11 Change in nature make things worse

Value 11319 Frequency
1 Strongly Agree 3121
2 Agree 7807
3 Neither Agree nor Disagree 5930
4 Disagree 7569
5 Strongly Disagree 1596
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1975
9 Na, refused 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26023 1 5 2.87365 1.14017

Valid range from 0 to 9

V12 Science: solve environmental problems

Value 12318 Frequency
1 Strongly Agree 1368
2 Agree 5405
3 Neither Agree nor Disagree 5485
4 Disagree 9624
5 Strongly Disagree 3650
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2496
9 Na, refused 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25532 1 5 3.344 1.12094

Valid range from 0 to 9

V13 Worry: about future environment

Value 13317 Frequency
1 Strongly Agree 3077
2 Agree 6921
3 Neither Agree nor Disagree 4479
4 Disagree 8831
5 Strongly Disagree 3748
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 993
9 Na, refused 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27056 1 5 3.1202 1.25572

Valid range from 0 to 9

V14 Environment: modern life harms the

Value 14316 Frequency
1 Strongly Agree 2977
2 Agree 9973
3 Neither Agree nor Disagree 5207
4 Disagree 7751
5 Strongly Disagree 1224
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 934
9 Na, refused 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27132 1 5 2.78888 1.10818

Valid range from 0 to 9

V15 Animals: same moral rights as human

Value 15315 Frequency
1 Strongly Agree 4004
2 Agree 7900
3 Neither Agree nor Disagree 5067
4 Disagree 6972
5 Strongly Disagree 2893
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1192
9 Na, refused 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 1 5 2.88262 1.25239

Valid range from 0 to 9

V16 Nature: respect because created by God

Value 16314 Frequency
1 Strongly Agree 7676
2 Agree 10372
3 Neither Agree nor Disagree 4604
4 Disagree 2585
5 Strongly Disagree 1740
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1082
9 Na, refused 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26977 1 5 2.27127 1.15994

Valid range from 0 to 9

V17 Worry: progress harming environment

Value 17313 Frequency
1 Strongly Agree 2450
2 Agree 7726
3 Neither Agree nor Disagree 4705
4 Disagree 9186
5 Strongly Disagree 2642
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1242
9 Na, refused 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26709 1 5 3.06904 1.17944

Valid range from 0 to 9

V18 Nature: in harmony if leave alone

Value 18312 Frequency
1 Strongly Agree 5265
2 Agree 11054
3 Neither Agree nor Disagree 4916
4 Disagree 4880
5 Strongly Disagree 892
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1026
9 Na, refused 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27007 1 5 2.44755 1.09396

Valid range from 0 to 9

V19 Environment: protect by economic growth

Value 19311 Frequency
1 Strongly Agree 4450
2 Agree 10223
3 Neither Agree nor Disagree 5309
4 Disagree 5061
5 Strongly Disagree 1128
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1809
9 Na, refused 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26171 1 5 2.54889 1.11045

Valid range from 0 to 9

V20 Animals: medical testing if save lives

Value 20310 Frequency
1 Strongly Agree 5526
2 Agree 11936
3 Neither Agree nor Disagree 4368
4 Disagree 3147
5 Strongly Disagree 1868
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1174
9 Na, refused 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26845 1 5 2.40007 1.14181

Valid range from 0 to 9

V21 Nature: fierce struggle

Value 21309 Frequency
1 Strongly Agree 6081
2 Agree 12909
3 Neither Agree nor Disagree 4174
4 Disagree 2598
5 Strongly Disagree 553
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1615
9 Na, refused 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26315 1 5 2.18803 0.968722

Valid range from 0 to 9

V22 Economic growth: harms the environment

Value 22308 Frequency
1 Strongly Agree 2403
2 Agree 6853
3 Neither Agree nor Disagree 6504
4 Disagree 8849
5 Strongly Disagree 1605
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1786
9 Na, refused 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26214 1 5 3.01526 1.10018

Valid range from 0 to 9

V23 Nature is sacred because ..

Value 23307 Frequency
1 Sacred - by God 7128
2 Spiritual, sacred itself 7564
3 Important, not sacred 11471
0 Nap,nav 0
8 Cant choose, DK 1867
9 Na, refused 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26163 1 3 2.166 0.826656

Valid range from 0 to 9

V24 Protect enviro: pay much higher prices

Value 24306 Frequency
1 Very willing 2638
2 Fairly willing 10531
3 Neither nor 6269
4 Fairly unwilling 4461
5 Very unwilling 3019
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1253
9 Na, refused 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26918 1 5 2.80281 1.16565

Valid range from 0 to 9

V25 Protect enviro: pay much higher taxes

Value 25305 Frequency
1 Very willing 1703
2 Fairly willing 7937
3 Neither nor 6030
4 Fairly unwilling 6083
5 Very unwilling 5242
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1165
9 Na, refused 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26995 1 5 3.19352 1.22924

Valid range from 0 to 9

V26 Protect en: cut your standard of living

Value 26304 Frequency
1 Very willing 1772
2 Fairly willing 8220
3 Neither nor 6192
4 Fairly unwilling 6049
5 Very unwilling 4638
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1285
9 Na, refused 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26871 1 5 3.13252 1.21149

Valid range from 0 to 9

V27 To do about environment: too difficult

Value 27303 Frequency
1 Strongly Agree 2934
2 Agree 7031
3 N Agree Nor Disagr 3983
4 Disagree 9996
5 Strongly Disagree 3321
0 Nap,nav 0
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 787
9 Na 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27265 1 5 3.13714 1.23426

Valid range from 0 to 9

V28 Do what is right costs money takes time

Value 28302 Frequency
1 Strongly Agree 2550
2 Agree 11733
3 N Agree Nor Disagr 7326
4 Disagree 3897
5 Strongly Disagree 859
0 Nap,nav 0
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 1641
9 Na 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26365 1 5 2.57451 0.963861

Valid range from 0 to 9

V29 All radioactivity is made by humans

Value 29301 Frequency
1 Definitely true 4961
2 Probably true 8427
3 Probably not true 5539
4 Definitely untrue 5923
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3187
9 Na, refused 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24850 1 4 2.49996 1.06114

Valid range from 0 to 9

V30 Antibiotics kill bacteria not viruses

Value 30300 Frequency
1 Definitely true 6808
2 Probably true 9730
3 Probably not true 3320
4 Definitely untrue 1643
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 6509
9 Na, refused 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21501 1 4 1.99061 0.881281

Valid range from 0 to 9

V31 Astrology has some scientific truth

Value 31299 Frequency
1 Definitely true 3378
2 Probably true 9787
3 Probably not true 5448
4 Definitely untrue 4859
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4498
9 Na, refused 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23472 1 4 2.50222 0.97565

Valid range from 0 to 9

V32 Human beings developed from animals

Value 32298 Frequency
1 Definitely true 7264
2 Probably true 9834
3 Probably not true 3107
4 Definitely untrue 4086
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3698
9 Na, refused 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24291 1 4 2.16529 1.03562

Valid range from 0 to 9

V33 Man-made chemicals can cause cancer

Value 33297 Frequency
1 Definitely true 5379
2 Probably true 9923
3 Probably not true 5981
4 Definitely untrue 2980
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3791
9 Na, refused 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24263 1 4 2.27045 0.941476

Valid range from 0 to 9

V34 Exposed radioactivity results to die

Value 34296 Frequency
1 Definitely true 3730
2 Probably true 7558
3 Probably not true 7435
4 Definitely untrue 6562
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2768
9 Na, refused 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25285 1 4 2.66557 1.01819

Valid range from 0 to 9

V35 Radioactive waste danger 1000s of years

Value 35295 Frequency
1 Definitely true 12029
2 Probably true 11437
3 Probably not true 1722
4 Definitely untrue 527
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2349
9 Na, refused 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25715 1 4 1.64017 0.698043

Valid range from 0 to 9

V36 Greenhouse effect: hole in earth atmosp

Value 36294 Frequency
1 Definitely true 7215
2 Probably true 9887
3 Probably not true 2609
4 Definitely untrue 3377
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4891
9 Na, refused 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23088 1 4 2.09304 1.00098

Valid range from 0 to 9

V37 Greenhouse effect: use coal oil gas

Value 37293 Frequency
1 Definitely true 7786
2 Probably true 11509
3 Probably not true 3233
4 Definitely untrue 1047
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4419
9 Na, refused 307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23575 1 4 1.89569 0.796364

Valid range from 0 to 9

V38 Cause cancer: pesticides + chemicals

Value 38292 Frequency
1 Definitely true 3501
2 Probably true 8927
3 Probably not true 8312
4 Definitely untrue 3604
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3669
9 Na, refused 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24344 1 4 2.49372 0.913078

Valid range from 0 to 9

V39 Humans are main cause of plant + animal

Value 39291 Frequency
1 Definitely true 9391
2 Probably true 11603
3 Probably not true 3640
4 Definitely untrue 1678
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1724
9 Na, refused 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26312 1 4 1.90898 0.861444

Valid range from 0 to 9

V40 Cause air pollution: Cars not important

Value 40290 Frequency
1 Definitely true 2366
2 Probably true 6696
3 Probably not true 7703
4 Definitely untrue 9577
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1709
9 Na, refused 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26342 1 4 2.92973 0.985968

Valid range from 0 to 9

V41 Air pollution by cars for environment

Value 41289 Frequency
1 Extrem danger enviroment 4426
2 Very dangerous 9344
3 Somewhat dangerous 11439
4 Not very dangerous 2133
5 Not dangerous at all 183
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 590
9 Na, refused 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27525 1 5 2.42972 0.872676

Valid range from 0 to 9

V42 Air pollution by cars for you + family

Value 42288 Frequency
1 Extrem danger you-family 3354
2 Very dangerous 7467
3 Somewhat dangerous 11937
4 Not very dangerous 4058
5 Not dangerous at all 637
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 647
9 Na, refused 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27453 1 5 2.67789 0.94741

Valid range from 0 to 9

V43 Next 10 y: more ill-health by air pollut

Value 43287 Frequency
1 Certain to happen 4824
2 Very likely to 8337
3 Fairly likely 8715
4 Not very likely 4443
5 Certain not to happen 368
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1405
9 Na, refused 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26687 1 5 2.52014 1.01334

Valid range from 0 to 9

V44 Nuclear power stations - environment

Value 44286 Frequency
1 Extrem danger enviroment 7951
2 Very dangerous 8605
3 Somewhat dangerous 7413
4 Not very dangerous 2558
5 Not dangerous at all 435
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1137
9 Na, refused 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26962 1 5 2.2182 1.02322

Valid range from 0 to 9

V45 Nuclear power stations - you + family

Value 45285 Frequency
1 Extrem danger you-family 6380
2 Very dangerous 7512
3 Somewhat dangerous 7710
4 Not very dangerous 4144
5 Not dangerous at all 1025
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1320
9 Na, refused 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26771 1 5 2.47413 1.12487

Valid range from 0 to 9

V46 Air pollution by industry - environment

Value 46284 Frequency
1 Extrem danger enviroment 7477
2 Very dangerous 11848
3 Somewhat dangerous 7356
4 Not very dangerous 883
5 Not dangerous at all 99
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 512
9 Na, refused 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27663 1 5 2.0702 0.831378

Valid range from 0 to 9

V47 Air pollution by industry - you +family

Value 47283 Frequency
1 Extrem danger you-family 5468
2 Very dangerous 9970
3 Somewhat dangerous 9352
4 Not very dangerous 2374
5 Not dangerous at all 412
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 563
9 Na, refused 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27576 1 5 2.35785 0.942456

Valid range from 0 to 9

V48 Pesticides in farming - environment

Value 48282 Frequency
1 Extrem danger enviroment 4572
2 Very dangerous 9176
3 Somewhat dangerous 11186
4 Not very dangerous 2275
5 Not dangerous at all 177
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 783
9 Na, refused 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27386 1 5 2.42704 0.885167

Valid range from 0 to 9

V49 Pesticides in farming - you + family

Value 49281 Frequency
1 Extrem danger you-family 4067
2 Very dangerous 8033
3 Somewhat dangerous 11290
4 Not very dangerous 3434
5 Not dangerous at all 482
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 835
9 Na, refused 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27306 1 5 2.569 0.948992

Valid range from 0 to 9

V50 Pollution river, lake - environment

Value 50280 Frequency
1 Extrem danger enviroment 8163
2 Very dangerous 11161
3 Somewhat dangerous 6979
4 Not very dangerous 1229
5 Not dangerous at all 143
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 499
9 Na, refused 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27675 1 5 2.06154 0.876079

Valid range from 0 to 9

V51 Pollution river, lake - you + family

Value 51279 Frequency
1 Extrem danger you-family 5801
2 Very dangerous 9471
3 Somewhat dangerous 8849
4 Not very dangerous 2928
5 Not dangerous at all 512
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 588
9 Na, refused 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27561 1 5 2.3788 0.99007

Valid range from 0 to 9

V52 Rise world s temperature - environment

Value 52278 Frequency
1 Extrem danger enviroment 5974
2 Very dangerous 8909
3 Somewhat dangerous 7617
4 Not very dangerous 2096
5 Not dangerous at all 294
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 3250
9 Na, refused 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24890 1 5 2.26987 0.957288

Valid range from 0 to 9

V53 Rise world s temperature - you+ family

Value 53277 Frequency
1 Extrem danger you-family 4709
2 Very dangerous 7829
3 Somewhat dangerous 8406
4 Not very dangerous 3195
5 Not dangerous at all 641
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 3338
9 Na, refused 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24780 1 5 2.48467 1.02125

Valid range from 0 to 9

V54 Gov+ord people: decide thems - laws

Value 54276 Frequency
1 Decide themselves 4245
2 Pass laws 20888
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 2948
9 Na, refused 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25133 1 2 1.8311 0.374672

Valid range from 0 to 9

V55 Gov+business: decide themselves - laws

Value 55275 Frequency
1 Decide themselves 1921
2 Pass laws 24131
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1953
9 Na, refused 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26052 1 2 1.92626 0.261348

Valid range from 0 to 9

V56 Effort: sort glass for recycling

Value 56274 Frequency
1 Always 6723
2 Often 5811
3 Sometimes 6074
4 Never 4269
5 Recycling nav 5124
0 Nap 0
8 Cant Choose 160
9 Na, refused 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28001 1 5 2.83072 1.42259

Valid range from 0 to 9

V57 Effort: buy fruits without pesticides

Value 57273 Frequency
1 Always 2182
2 Often 4763
3 Sometimes 8197
4 Never 8297
5 NAV where i live 4125
6 Never buy veg. 244
0 Nap 0
8 Cant Choose 229
9 Na, refused 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27808 1 6 3.29315 1.17045

Valid range from 0 to 9

V58 Refuse meat for moral or envir reasons

Value 58272 Frequency
1 Always 709
2 Often 1737
3 Sometimes 5910
4 Never 19684
5 Other reasons 35
0 Nap 0
8 Cant Choose 55
9 Na, refused 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28075 1 5 3.59124 0.720729

Valid range from 0 to 9

V59 No car driving for environmentel reasons

Value 59271 Frequency
1 Always 434
2 Often 1860
3 Sometimes 5676
4 Never 11098
5 No car, not driving 8956
0 Nap 0
8 Cant Choose 104
9 Na, refused 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28024 1 5 3.93784 0.960812

Valid range from 0 to 9

V60 Member of group to preserve environment

Value 60270 Frequency
1 Yes 1781
2 No 26303
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose 27
9 Na, refused 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28084 1 2 1.93658 0.243716

Valid range from 0 to 9

V61 Last five year: signed a petition

Value 61269 Frequency
1 Yes, I have 6378
2 No, I have not 21366
0 Nap,nav 0
8 Cant choose,DK 26
9 Na, refused 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27744 1 2 1.77011 0.420768

Valid range from 0 to 9

V62 Last five year: given money a group

Value 62268 Frequency
1 Yes, I have 5538
2 No, I have not 20628
0 Nap,nav 1557
8 Cant choose,DK 29
9 Na, refused 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26166 1 2 1.78835 0.408485

Valid range from 0 to 9

V63 Last five year: protest demonstration

Value 63267 Frequency
1 Yes, I have 1290
2 No, I have not 26135
0 Nap,nav 0
8 Cant choose,DK 21
9 Na, refused 855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27425 1 2 1.95296 0.211723

Valid range from 0 to 9

V64 Expressing what you believe about God

Value 64266 Frequency
1 Dont believe in God 3028
2 Dk God; no way find out 2350
3 N God, but Higher Power 4127
4 Believing God some of the time 2422
5 Doubts, believe in God 4277
6 God exists no doubts about it 9725
0 Nap,nav 1167
8 Cant Choose, Dk 900
9 Na, refused 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25929 1 6 4.2243 1.78542

Valid range from 0 to 9

V65 Describe the place where you live

Value 65265 Frequency
1 Big city 6898
2 Suburbs of big city 4509
3 Small city or town 8659
4 Country village 6156
5 Farm, home in the country 1768
6 H: City-count-seat 155
0 Nap, nav 0
8 Cant Choose,DK 16
9 Na, refused 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28145 1 6 2.7105 1.25553

Valid range from 0 to 9

V66 Best describes your home

Value 66264 Frequency
1 House,bungalow 4380
2 Flat,maisonette 2571
3 Self-contained room(s) 154
7 Other 29
0 Nap,nav 21125
9 NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7134 1 7 1.42795 0.640305

Valid range from 0 to 9

V67 Best describes your home heating bills

Value 67263 Frequency
1 My household 1888
2 Dividing with other 651
3 Dont pay home heating 68
7 Other 41
0 Nap,nav 25505
8 Dont know 69
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2648 1 7 1.39011 0.868371

Valid range from 0 to 9

V68 Mid-winter - lower heating when out

Value 68262 Frequency
1 Always 2936
2 Often 1332
3 Sometimes 1106
4 Never 783
5 No turn off heat 943
0 Nap,nav 21125
9 NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7100 1 5 2.36127 1.44068

Valid range from 0 to 9

V69 Switch off lights in rooms you leave

Value 69261 Frequency
1 Always 3358
2 Often 1970
3 Sometimes 1278
4 Never 523
0 Nap,nav 21125
9 NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7129 1 4 1.85496 0.960647

Valid range from 0 to 9

V70 Pay water-supply according to the amount

Value 70260 Frequency
1 Yes 3647
2 No 3073
6 No running water 20
0 Nap,nav 21125
8 Dont know 363
9 NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6740 1 6 1.47077 0.555463

Valid range from 0 to 9

V71 Problems (R s country): shortage oil-gas

Value 71259 Frequency
1 Definitely true 772
2 Probably true 2793
3 Prob not true 2141
4 Definit not true 644
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 775
9 NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6350 1 4 2.41843 0.830324

Valid range from 0 to 9

V72 Rise world temperature-greenhouse effect

Value 72258 Frequency
1 Definitely true 1228
2 Probably true 3331
3 Prob not true 1483
4 Definit not true 262
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 814
9 NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6304 1 4 2.12357 0.762306

Valid range from 0 to 9

V73 For the sake of environment: campaigns

Value 73257 Frequency
1 Strongly favour 1315
2 Somewhat favour 3158
3 N favour n against 1099
4 Somewhat against 807
5 Strongly against 416
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 253
9 NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6795 1 5 2.3894 1.10899

Valid range from 0 to 9

V74 Dto: put up energy taxes next ten years

Value 74256 Frequency
1 Strongly favour 333
2 Somewhat favour 1178
3 N favour n against 1202
4 Somewhat against 2256
5 Strongly against 1832
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 224
9 NA 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6801 1 5 3.59932 1.19134

Valid range from 0 to 9

V75 Dto: public money-better home insulation

Value 75255 Frequency
1 Strongly favour 2325
2 Somewhat favour 3020
3 N favour n against 800
4 Somewhat against 516
5 Strongly against 240
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 187
9 NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6901 1 5 2.03289 1.0315

Valid range from 0 to 9

V76 Dto: ration amount of energy each househ

Value 76254 Frequency
1 Strongly favour 326
2 Somewhat favour 1169
3 N favour n against 1092
4 Somewhat against 2144
5 Strongly against 2011
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 282
9 NA 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6742 1 5 3.64447 1.20947

Valid range from 0 to 9

V77 Days a week drive car, van, motorbike

Value 77253 Frequency
1 Never drive 2373
2 Less once a week 435
3 1-2 a week 911
4 3-4 week 831
5 5-6 week 1283
6 7 days week 1292
0 Nap,nav 21125
9 NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7125 1 6 3.29361 1.94332

Valid range from 0 to 9

V78 Household own,regular use car van motorb

Value 78252 Frequency
1 One vehicle 3828
2 Two vehicles 1435
3 Three o more veh 309
4 No 1568
0 Nap,nav 21125
9 NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7140 1 4 1.94636 1.2063

Valid range from 0 to 9

V79 Chosen car,van,motorbike last five years

Value 79251 Frequency
1 Yes 3929
2 No 3157
0 Nap,nav 21125
8 Cant remember 46
9 NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7086 1 2 1.44553 0.497059

Valid range from 0 to 9

V80 Important choose model less harmful env

Value 80250 Frequency
1 Most important 219
2 Very important 955
3 Fairly important 1287
4 Not important 438
5 Not consider at all 940
0 Nap,nav 24372
8 Cant remember 59
9 NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3839 1 5 3.24095 1.22996

Valid range from 0 to 9

V81 Work or study outside the home

Value 81249 Frequency
1 Yes 3729
2 No 3407
0 Nap,nav 21125
8 DK 1
9 NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7136 1 2 1.47744 0.499526

Valid range from 0 to 9

V82 Journey to workplace: how long daily

Value 82248 Frequency
1 Up to 5 minutes 431
2 5-10 minutes 560
3 10-15 min 634
4 15-20 min 559
5 20-30 min 600
6 30-45 min 412
7 45-60 min 195
8 60-90 min 106
9 than 90 min 62
96 No normal workplace 152
0 Nap,nav 24572
98 Dont know 1
99 NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3711 1 96 7.68634 18.3563

Valid range from 0 to 99

V83 Journey to workplace:main form transport

Value 83247 Frequency
1 Car on my own 1593
2 Car with one other 492
3 Motorbike,moped,motor scooter 90
4 Public transport 529
5 Bicycle 559
6 I walk 421
7 Other 26
0 Nap,nav 24572
98 DK 0
99 NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3710 1 7 2.82102 1.92297

Valid range from 0 to 99

V84 Couldnt use car: main form transport

Value 84246 Frequency
1 Stay at home 89
2 Someone else 416
3 Motorbike,moped 93
4 Public transport 532
5 Cycle 249
6 Walk 111
7 Other 89
0 Nap,nav 26708
98 DK 0
99 NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1579 1 7 3.71248 1.57642

Valid range from 0 to 99

V85 Main food shopping: main form transport

Value 85245 Frequency
1 Car on my own 1482
2 Car with other person 1859
3 Motorbike,moped,motor scooter 60
4 Public transport 404
5 Bicycle 951
6 Walk 1391
7 Other, rent a car 33
96 Do not do 935
0 Nap,nav 21125
98 DK 1
99 NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7115 1 96 15.4727 31.3796

Valid range from 0 to 99

V86 (R s) effort to cut back driving

Value 86244 Frequency
1 Much more effort 406
2 A bit more 977
3 About the same 2340
4 A bit less 471
5 Much less 299
96 N car etc for sake enviro 335
97 N car etc for oth reason 1555
0 Nap,nav 21125
98 Cant choose 655
99 NA 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6383 1 97 30.668 42.918

Valid range from 0 to 99

V87 Problems (R s c): traffic noise

Value 87243 Frequency
1 Definitely true 1222
2 Probably true 2868
3 Probably not true 2015
4 Definitely not true 552
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 472
9 NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6657 1 4 2.28496 0.858395

Valid range from 0 to 9

V88 Ways gov cut driving: money on campaigns

Value 88242 Frequency
1 Strongly in favour 988
2 Somewhat in favour 2581
3 Neither in favour nor against 1422
4 Somewhat against 1134
5 Strongly against 681
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 274
9 NA 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6806 1 5 2.69718 1.19802

Valid range from 0 to 9

V89 Cut driving: put up taxes on petrol

Value 89241 Frequency
1 Strongly in favour 411
2 Somewhat in favour 1198
3 Neither in favour nor against 978
4 Somewhat against 2015
5 Strongly against 2225
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 213
9 NA 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6827 1 5 3.65109 1.26151

Valid range from 0 to 9

V90 Dto: tax priv cars-improve public transp

Value 90240 Frequency
1 Strongly in favour 657
2 Somewhat in favour 1577
3 Neither in favour nor against 988
4 Somewhat against 1684
5 Strongly against 1858
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 281
9 NA 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6764 1 5 3.37093 1.35354

Valid range from 0 to 9

V91 Cut driving: ration amount of petrol

Value 91239 Frequency
1 Strongly in favour 304
2 Somewhat in favour 889
3 Neither in favour nor against 963
4 Somewhat against 1978
5 Strongly against 2644
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 275
9 NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6778 1 5 3.85114 1.19938

Valid range from 0 to 9

V92 Decide to buy sth- amount of wrapping

Value 92238 Frequency
1 Always 692
2 Often 1555
3 Sometimes 2437
4 Never 2423
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 1
9 NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7107 1 4 2.9274 0.971631

Valid range from 0 to 9

V93 Actually NOT buy because of wrapping

Value 93237 Frequency
1 Did not buy 994
2 No 5213
0 Nap,nav 21125
8 DK,cant remember 879
9 NA 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6207 1 2 1.83986 0.366767

Valid range from 0 to 9

V94 Regular collections for recycling

Value 94236 Frequency
1 Yes 3550
2 No 3265
0 Nap,nav 21125
8 Dont know 289
9 NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6815 1 2 1.47909 0.499599

Valid range from 0 to 9

V95 Prob (R s c): dump, burn household waste

Value 95235 Frequency
1 Definitely true 2503
2 Probably true 3241
3 Probably not true 785
4 Definitely not true 161
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 419
9 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6690 1 4 1.79133 0.737754

Valid range from 0 to 9

V96 Household waste: campaigns

Value 96234 Frequency
1 Strongly in favour 1323
2 Somewhat in favour 2866
3 Neither in favour nor against 1170
4 Somewhat against 922
5 Strongly against 568
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 210
9 NA 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6849 1 5 2.49569 1.18463

Valid range from 0 to 9

V97 Household waste:pay for amount of rubish

Value 97233 Frequency
1 Strongly in favour 1536
2 Somewhat in favour 2480
3 Neither in favour nor against 892
4 Somewhat against 1178
5 Strongly against 794
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 177
9 NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6880 1 5 2.59506 1.31248

Valid range from 0 to 9

V98 Household waste: control of packaging

Value 98232 Frequency
1 Strongly in favour 1301
2 Somewhat in favour 2616
3 Neither in favour nor against 1290
4 Somewhat against 1017
5 Strongly against 534
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 309
9 NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6758 1 5 2.5364 1.18701

Valid range from 0 to 9

V99 Environmental labelling: pay attention

Value 99231 Frequency
1 Always 694
2 Often 1754
3 Sometimes 2695
4 Never 1986
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 2
9 NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7129 1 4 2.83785 0.942255

Valid range from 0 to 9

V100 Environmental labelling: trust it

Value 100230 Frequency
1 Always 750
2 Often 1622
3 Sometimes 2708
4 Never 786
5 No look labelling 1224
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 1
9 NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7090 1 5 3.0158 1.20552

Valid range from 0 to 9

V101 Less harm environment: campaigns

Value 101229 Frequency
1 Strongly in favour 1502
2 Somewhat in favour 3049
3 Neither in favour nor against 1054
4 Somewhat against 792
5 Strongly against 484
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 183
9 NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6881 1 5 2.37611 1.15049

Valid range from 0 to 9

V102 Less harm environment: put up taxes

Value 102228 Frequency
1 Strongly in favour 1000
2 Somewhat in favour 2299
3 Neither in favour nor against 1158
4 Somewhat against 1393
5 Strongly against 951
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 236
9 NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6801 1 5 2.85237 1.29182

Valid range from 0 to 9

V103 Less harm environment: strict laws

Value 103227 Frequency
1 Strongly in favour 2727
2 Somewhat in favour 2759
3 Neither in favour nor against 821
4 Somewhat against 412
5 Strongly against 181
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 180
9 NA 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6900 1 5 1.92188 0.99155

Valid range from 0 to 9

V104 Effort do right for the environment

Value 104226 Frequency
1 Much more 447
2 A bit more 2029
3 Same effort 3531
4 A bit less 522
5 Much less 172
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 430
9 NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6701 1 5 2.69303 0.809972

Valid range from 0 to 9

V105 Final say:R s c Parliament-EuropComunity

Value 105225 Frequency
1 British Parliament 3561
2 European Community 2578
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 996
9 NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 1 2 1.41994 0.493589

Valid range from 0 to 9

V106 Protect environment: R s Country-other C

Value 106224 Frequency
1 Much more 1284
2 A bit more 1671
3 About the same 1643
4 A bit less 964
5 Lot less 560
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 1016
9 NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6122 1 5 2.64799 1.22947

Valid range from 0 to 9

V107 R s C pass laws if other ECc do the same

Value 107223 Frequency
1 Strongly agree 980
2 Somewhat agree 1603
3 N agree n disagree 757
4 Somewhat disagree 1707
5 Strongly disagree 1643
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 447
9 NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6690 1 5 3.21375 1.42045

Valid range from 0 to 9

V108 Trade unions in R s country - much power

Value 108222 Frequency
1 Far too much power 811
2 Too much power 1660
3 About the right .. 2232
4 Too little power 1347
5 Far too little pow 473
0 Nap,nav 20728
8 Cant choose 969
9 NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6523 1 5 2.84838 1.10705

Valid range from 0 to 9

V109 how good are trade unions in R s country

Value 109221 Frequency
1 Excellent 233
2 Very good 973
3 Fairly good 2543
4 Not very good 1819
5 Not good at all 996
0 Nap,nav 20728
8 Cant choose 927
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6564 1 5 3.36137 1.02169

Valid range from 0 to 9

V200 R: Sex

Value 110220 Frequency
1 Male 13028
2 Female 15240
9 NA, refused 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28268 1 2 1.53913 0.498476

Valid range from 1 to 9

V201 R: Age

Value 111219 Frequency
15 1
16 16 years 104
17 99
18 407
19 437
20 503
21 479
22 485
23 492
24 541
25 518
26 507
27 496
28 570
29 498
30 628
31 551
32 570
33 587
34 601
35 631
36 626
37 603
38 705
39 593
40 728
41 527
42 642
43 595
44 575
45 543
46 546
47 512
48 434
49 478
50 495
51 408
52 455
53 401
54 411
55 423
56 375
57 370
58 363
59 365
60 414
61 302
62 354
63 394
64 378
65 373
66 347
67 366
68 335
69 324
70 355
71 267
72 276
73 235
74 193
75 160
76 126
77 151
78 117
79 110
80 119
81 72
82 77
83 65
84 44
85 34
86 40
87 27
88 16
89 16
90 8
91 4
92 2
93 4
95 1
96 96 years 1
97 1
99 NA, refused 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27986 15 97 44.4235 16.742

Valid range from 15 to 99

V202 R: Marital status

Value 112218 Frequency
1 marr,liv as mar 18444
2 widowed 2387
3 divorced 1441
4 separated 345
5 single, n marr. 5612
9 NA, refused 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28229 1 5 2.01853 1.59445

Valid range from 1 to 9

V203 R: Steady life-partner

Value 113217 Frequency
1 Yes 2606
2 No 6350
0 NAP,NAV 19270
9 NA,refused 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8956 1 2 1.70902 0.454239

Valid range from 0 to 9

V204 R: Education I: years in school

Value 114216 Frequency
0 No formal schooling, NAV 165
1 1 year 35
2 81
3 134
4 367
5 378
6 701
7 1050
8 2822
9 1585
10 GB:10 or less 3740
11 2929
12 4053
13 1958
14 GB:14 or more 1683
15 1363
16 1277
17 599
18 491
19 185
20 186
21 49
22 31
23 24
24 15
25 10
26 1
27 2
28 1
29 3
30 1
31 1
36 1
39 1
40 1
43 1
69 69 years 0
95 Still school J:high s 126
96 Still college,uni 314
97 Other answer 22
98 DK 110
99 NA 1805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26386 0 97 12.6693 11.6203

Valid range from 0 to 99

V205 R: Education II: categories

Value 115215 Frequency
1 None 371
2 Incpl primary 1539
3 Primary compl 6388
4 Incpl secondary 4415
5 Secondary compl 7582
6 Incpl semi-higher 1439
7 Compl semi-higher 2202
8 Incpl university 965
9 University compl 3152
0 NAV 82
98 DK 1
99 NA 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28053 1 9 4.93063 2.05949

Valid range from 0 to 99

V206 S-P: Education I: years in school

Value 116214 Frequency
1 1 year 0
2 3
3 23
4 91
5 18
6 146
7 237
8 262
9 208
10 569
11 592
12 717
13 100
14 311
15 365
16 183
17 105
18 45
19 15
20 15
21 1
28 1
35 35 years 0
95 Still school 0
96 Still college,uni 0
0 NAV,NAP,n marr, n partner 23927
97 No form school 14
98 Dont know 6
99 NA 347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4007 2 28 11.2613 3.18467

Valid range from 0 to 99

V207 S-P: Education II: categories

Value 117213 Frequency
1 None 14
2 Incpl primary 268
3 Primary compl 1178
4 Incpl secondary 1097
5 Secondary compl 1477
6 Incpl semi-higher 80
7 Compl semi-higher 376
8 Incpl university 163
9 University compl 656
0 NAV,NAP,n marr, n partner 22632
98 Dont know 5
99 NA 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5309 1 9 4.93068 2.0343

Valid range from 0 to 99

V208 Mother: Education I: years in school

Value 118212 Frequency
1 1 year 4
2 20
3 189
4 491
5 46
6 722
7 794
8 421
9 97
10 894
11 417
12 873
13 60
14 211
15 110
16 107
17 29
18 17
19 5
20 20 years 5
0 NAV,NAP, M unknown,dead 22273
97 No form school 161
98 Dont know 213
99 NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5512 1 20 8.89496 3.33461

Valid range from 0 to 99

V209 Mother: Education II: categories

Value 119211 Frequency