Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP93
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Tomohiro, Tsuji
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1993)

Finančna podpora:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ubogljivost kot element vzgoje, ekološke teme, ekološki problemi, gospodarski problemi, napredek, ekološka etika, svetost narave, profanost narave, pripravljenost za finančno delovanje v korist narave, ekološke navade, sortiranje odpadkov, vegetarjanstvo, politična ekološka angažiranost, poznavanje ekoloških problemov, učinek tople grede, radioaktivnost, ocena ekološke ogroženosti, onesnaženje zraka, onesnaženje vode, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
vzgoja
ekologija
ekološko obnašanje respondentov
ekološka angažiranost
poznavanje ekologije
ocena ekološke ogroženosti domačega okolja
demografija


Povzetek:

Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vpršašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika zajema stališča o ekologiji in ekološke navade in prinaša podatke za neslednje države: Bolgarija, Kanada, Češka, Nemčija, Velika britanija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Nizozemska, Nova Zelandija, Severna Irska, Norveška, Filipini, Poljska, Rusija, Slovenija, Španija in Združene države Amerike. Začne se s stališči glede ubogljivosti pri vzgoji. Ekološka tematika zajema lestvico zaupanja v znanost. Stališča do pomena ekoloških problemov nasploh in v primerjavi z gospodarskimi problemi, napredkom, ekološko etiko, gledanje na naravo kot nekaj svetega ali profanega. Respondentje izražajo pripravljenost finančno delovati v prid okolju, poročajo o vsakdanjih ekoloških navadah, kot je sortiranje, vegetarjanstvo, ter o politični ekološki angažiranosti. Vmes je vrsta vprašanj, ki merijo znanje s področja ekologije, kot je učinek tople grede, nevarnost radioaktivnosti. Ocenjena je tudi ekološka ogroženost zaradi onesnaženosti zraka, voda itd. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1993
Čas izdelave: 1993
Država: Avstralija, Bolgarija, Češka, Filipini, Irska, Italija, Izrael, Japonska, Kanada, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Severna Irska, Slovenija, Španija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Severne Irske, Rusije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije in Izraela (prisotne so majhne variaciji v starosti med državami).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); NL: Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University; IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin)

Tip vzorca:

večstopenjski stratificirani verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

BG, CND, E, GB, H, I, NIRL, PL, RUS, RP, USA: uteževanje; AUS, CZ, D, IRL, IL, J, N, NL, NZ, SLO: brez uteževanja

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP93 - podatki [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 329
 • število enot: 28301

Spremenljivke

V1 ZA study number

Vrednost 13 Frekvenca
2450 28301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 2450 2450 2450 0

Vrednosti spremenljivk od 2450 do 2450

V2 Respondent ID number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 115008 2303320.0 1246270.0 664888

Vrednosti spremenljivk od 115008 do 2303324

V3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 Australia - AUS 1779
2 Germany-West - D-W 1014
3 Germany-East - D-E 1092
4 Great Britain - GB 1261
5 Northern Ireland - NIRL 767
6 United States - USA 1557
7 Austria - A 0
8 Hungary - H 1167
9 Italy - I 1000
10 Ireland - IRL 957
11 Netherlands - NL 1852
12 Norway - N 1414
13 Czech Republic - CR 1005
14 Slovenia - SLO 1032
15 Poland - PL 1641
16 Bulgaria - BG 1183
17 Russia - RUS 1931
18 New Zealand - NZ 1271
19 Canada - CDN 1467
20 Philippines - RP 1200
21 Israel - IL 1198
22 Japan - J 1305
23 Spain - E 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 1 23 12.3966 6.68208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V1 ZA study number

Vrednost 1329 Frekvenca
2450 28301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 2450 2450 2450 0

Vrednosti spremenljivk od 2450 do 2450

V2 Respondent ID number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 115008 2303320.0 1246270.0 664888

Vrednosti spremenljivk od 115008 do 2303324

V3 Country

Vrednost 3327 Frekvenca
1 Australia - AUS 1779
2 Germany-West - D-W 1014
3 Germany-East - D-E 1092
4 Great Britain - GB 1261
5 Northern Ireland - NIRL 767
6 United States - USA 1557
7 Austria - A 0
8 Hungary - H 1167
9 Italy - I 1000
10 Ireland - IRL 957
11 Netherlands - NL 1852
12 Norway - N 1414
13 Czech Republic - CR 1005
14 Slovenia - SLO 1032
15 Poland - PL 1641
16 Bulgaria - BG 1183
17 Russia - RUS 1931
18 New Zealand - NZ 1271
19 Canada - CDN 1467
20 Philippines - RP 1200
21 Israel - IL 1198
22 Japan - J 1305
23 Spain - E 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28301 1 23 12.3966 6.68208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

V4 Prep child: obedient - think themselv

Vrednost 4326 Frekvenca
1 Obedient 8128
2 Think for themselves 18343
0 Nap,nav 0
8 Cant choose 1513
9 Na, refused 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26471 1 2 1.69295 0.46128

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V5 Solve economic problems: Priv enterprise

Vrednost 5325 Frekvenca
1 Strongly Agree 3544
2 Agree 8975
3 Neither Agree nor Disagree 7015
4 Disagree 4299
5 Strongly Disagree 1641
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2400
9 Na, refused 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25474 1 5 2.66703 1.10654

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V6 Responsib gov: reduce income differenc

Vrednost 6324 Frekvenca
1 Strongly Agree 6585
2 Agree 9392
3 Neither Agree nor Disagree 4430
4 Disagree 4480
5 Strongly Disagree 1833
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1199
9 Na, refused 382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26720 1 5 2.46048 1.21996

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V7 Highest priority in R s Country

Vrednost 7323 Frekvenca
1 Order in Nation 11314
2 People more say 7520
3 Fight rising prices 5464
4 Protect freedom of speech 2652
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1043
9 Na, refused 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26950 1 4 1.97974 1.00787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V8 Next highest priority in R s Country

Vrednost 8322 Frekvenca
1 Order in Nation 6954
2 People more say 6343
3 Fight rising prices 8106
4 Protect freedom of speech 4686
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1664
9 Na, refused 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26089 1 4 2.40339 1.06444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V9 Science: believe too often in

Vrednost 9321 Frekvenca
1 Strongly Agree 3143
2 Agree 9631
3 Neither Agree nor Disagree 6654
4 Disagree 5000
5 Strongly Disagree 1361
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2253
9 Na, refused 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25789 1 5 2.68223 1.07935

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V10 Science: more harm than good

Vrednost 10320 Frekvenca
1 Strongly Agree 1517
2 Agree 4893
3 Neither Agree nor Disagree 5992
4 Disagree 10142
5 Strongly Disagree 3653
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1846
9 Na, refused 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26197 1 5 3.36344 1.10963

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V11 Change in nature make things worse

Vrednost 11319 Frekvenca
1 Strongly Agree 3121
2 Agree 7807
3 Neither Agree nor Disagree 5930
4 Disagree 7569
5 Strongly Disagree 1596
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1975
9 Na, refused 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26023 1 5 2.87365 1.14017

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12 Science: solve environmental problems

Vrednost 12318 Frekvenca
1 Strongly Agree 1368
2 Agree 5405
3 Neither Agree nor Disagree 5485
4 Disagree 9624
5 Strongly Disagree 3650
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2496
9 Na, refused 273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25532 1 5 3.344 1.12094

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V13 Worry: about future environment

Vrednost 13317 Frekvenca
1 Strongly Agree 3077
2 Agree 6921
3 Neither Agree nor Disagree 4479
4 Disagree 8831
5 Strongly Disagree 3748
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 993
9 Na, refused 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27056 1 5 3.1202 1.25572

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V14 Environment: modern life harms the

Vrednost 14316 Frekvenca
1 Strongly Agree 2977
2 Agree 9973
3 Neither Agree nor Disagree 5207
4 Disagree 7751
5 Strongly Disagree 1224
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 934
9 Na, refused 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27132 1 5 2.78888 1.10818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V15 Animals: same moral rights as human

Vrednost 15315 Frekvenca
1 Strongly Agree 4004
2 Agree 7900
3 Neither Agree nor Disagree 5067
4 Disagree 6972
5 Strongly Disagree 2893
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1192
9 Na, refused 273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 1 5 2.88262 1.25239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16 Nature: respect because created by God

Vrednost 16314 Frekvenca
1 Strongly Agree 7676
2 Agree 10372
3 Neither Agree nor Disagree 4604
4 Disagree 2585
5 Strongly Disagree 1740
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1082
9 Na, refused 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26977 1 5 2.27127 1.15994

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 Worry: progress harming environment

Vrednost 17313 Frekvenca
1 Strongly Agree 2450
2 Agree 7726
3 Neither Agree nor Disagree 4705
4 Disagree 9186
5 Strongly Disagree 2642
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1242
9 Na, refused 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26709 1 5 3.06904 1.17944

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 Nature: in harmony if leave alone

Vrednost 18312 Frekvenca
1 Strongly Agree 5265
2 Agree 11054
3 Neither Agree nor Disagree 4916
4 Disagree 4880
5 Strongly Disagree 892
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1026
9 Na, refused 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27007 1 5 2.44755 1.09396

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V19 Environment: protect by economic growth

Vrednost 19311 Frekvenca
1 Strongly Agree 4450
2 Agree 10223
3 Neither Agree nor Disagree 5309
4 Disagree 5061
5 Strongly Disagree 1128
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1809
9 Na, refused 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26171 1 5 2.54889 1.11045

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V20 Animals: medical testing if save lives

Vrednost 20310 Frekvenca
1 Strongly Agree 5526
2 Agree 11936
3 Neither Agree nor Disagree 4368
4 Disagree 3147
5 Strongly Disagree 1868
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1174
9 Na, refused 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26845 1 5 2.40007 1.14181

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 Nature: fierce struggle

Vrednost 21309 Frekvenca
1 Strongly Agree 6081
2 Agree 12909
3 Neither Agree nor Disagree 4174
4 Disagree 2598
5 Strongly Disagree 553
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1615
9 Na, refused 371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26315 1 5 2.18803 0.968722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 Economic growth: harms the environment

Vrednost 22308 Frekvenca
1 Strongly Agree 2403
2 Agree 6853
3 Neither Agree nor Disagree 6504
4 Disagree 8849
5 Strongly Disagree 1605
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1786
9 Na, refused 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26214 1 5 3.01526 1.10018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V23 Nature is sacred because ..

Vrednost 23307 Frekvenca
1 Sacred - by God 7128
2 Spiritual, sacred itself 7564
3 Important, not sacred 11471
0 Nap,nav 0
8 Cant choose, DK 1867
9 Na, refused 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26163 1 3 2.166 0.826656

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V24 Protect enviro: pay much higher prices

Vrednost 24306 Frekvenca
1 Very willing 2638
2 Fairly willing 10531
3 Neither nor 6269
4 Fairly unwilling 4461
5 Very unwilling 3019
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1253
9 Na, refused 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26918 1 5 2.80281 1.16565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 Protect enviro: pay much higher taxes

Vrednost 25305 Frekvenca
1 Very willing 1703
2 Fairly willing 7937
3 Neither nor 6030
4 Fairly unwilling 6083
5 Very unwilling 5242
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1165
9 Na, refused 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26995 1 5 3.19352 1.22924

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V26 Protect en: cut your standard of living

Vrednost 26304 Frekvenca
1 Very willing 1772
2 Fairly willing 8220
3 Neither nor 6192
4 Fairly unwilling 6049
5 Very unwilling 4638
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1285
9 Na, refused 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26871 1 5 3.13252 1.21149

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V27 To do about environment: too difficult

Vrednost 27303 Frekvenca
1 Strongly Agree 2934
2 Agree 7031
3 N Agree Nor Disagr 3983
4 Disagree 9996
5 Strongly Disagree 3321
0 Nap,nav 0
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 787
9 Na 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27265 1 5 3.13714 1.23426

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V28 Do what is right costs money takes time

Vrednost 28302 Frekvenca
1 Strongly Agree 2550
2 Agree 11733
3 N Agree Nor Disagr 7326
4 Disagree 3897
5 Strongly Disagree 859
0 Nap,nav 0
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 1641
9 Na 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26365 1 5 2.57451 0.963861

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V29 All radioactivity is made by humans

Vrednost 29301 Frekvenca
1 Definitely true 4961
2 Probably true 8427
3 Probably not true 5539
4 Definitely untrue 5923
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3187
9 Na, refused 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24850 1 4 2.49996 1.06114

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V30 Antibiotics kill bacteria not viruses

Vrednost 30300 Frekvenca
1 Definitely true 6808
2 Probably true 9730
3 Probably not true 3320
4 Definitely untrue 1643
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 6509
9 Na, refused 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21501 1 4 1.99061 0.881281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V31 Astrology has some scientific truth

Vrednost 31299 Frekvenca
1 Definitely true 3378
2 Probably true 9787
3 Probably not true 5448
4 Definitely untrue 4859
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4498
9 Na, refused 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23472 1 4 2.50222 0.97565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V32 Human beings developed from animals

Vrednost 32298 Frekvenca
1 Definitely true 7264
2 Probably true 9834
3 Probably not true 3107
4 Definitely untrue 4086
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3698
9 Na, refused 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24291 1 4 2.16529 1.03562

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V33 Man-made chemicals can cause cancer

Vrednost 33297 Frekvenca
1 Definitely true 5379
2 Probably true 9923
3 Probably not true 5981
4 Definitely untrue 2980
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3791
9 Na, refused 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24263 1 4 2.27045 0.941476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V34 Exposed radioactivity results to die

Vrednost 34296 Frekvenca
1 Definitely true 3730
2 Probably true 7558
3 Probably not true 7435
4 Definitely untrue 6562
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2768
9 Na, refused 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25285 1 4 2.66557 1.01819

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V35 Radioactive waste danger 1000s of years

Vrednost 35295 Frekvenca
1 Definitely true 12029
2 Probably true 11437
3 Probably not true 1722
4 Definitely untrue 527
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 2349
9 Na, refused 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25715 1 4 1.64017 0.698043

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 Greenhouse effect: hole in earth atmosp

Vrednost 36294 Frekvenca
1 Definitely true 7215
2 Probably true 9887
3 Probably not true 2609
4 Definitely untrue 3377
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4891
9 Na, refused 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23088 1 4 2.09304 1.00098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 Greenhouse effect: use coal oil gas

Vrednost 37293 Frekvenca
1 Definitely true 7786
2 Probably true 11509
3 Probably not true 3233
4 Definitely untrue 1047
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 4419
9 Na, refused 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23575 1 4 1.89569 0.796364

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V38 Cause cancer: pesticides + chemicals

Vrednost 38292 Frekvenca
1 Definitely true 3501
2 Probably true 8927
3 Probably not true 8312
4 Definitely untrue 3604
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 3669
9 Na, refused 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24344 1 4 2.49372 0.913078

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V39 Humans are main cause of plant + animal

Vrednost 39291 Frekvenca
1 Definitely true 9391
2 Probably true 11603
3 Probably not true 3640
4 Definitely untrue 1678
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1724
9 Na, refused 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26312 1 4 1.90898 0.861444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 Cause air pollution: Cars not important

Vrednost 40290 Frekvenca
1 Definitely true 2366
2 Probably true 6696
3 Probably not true 7703
4 Definitely untrue 9577
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, DK 1709
9 Na, refused 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26342 1 4 2.92973 0.985968

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 Air pollution by cars for environment

Vrednost 41289 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 4426
2 Very dangerous 9344
3 Somewhat dangerous 11439
4 Not very dangerous 2133
5 Not dangerous at all 183
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 590
9 Na, refused 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27525 1 5 2.42972 0.872676

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 Air pollution by cars for you + family

Vrednost 42288 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 3354
2 Very dangerous 7467
3 Somewhat dangerous 11937
4 Not very dangerous 4058
5 Not dangerous at all 637
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 647
9 Na, refused 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27453 1 5 2.67789 0.94741

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 Next 10 y: more ill-health by air pollut

Vrednost 43287 Frekvenca
1 Certain to happen 4824
2 Very likely to 8337
3 Fairly likely 8715
4 Not very likely 4443
5 Certain not to happen 368
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1405
9 Na, refused 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26687 1 5 2.52014 1.01334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 Nuclear power stations - environment

Vrednost 44286 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 7951
2 Very dangerous 8605
3 Somewhat dangerous 7413
4 Not very dangerous 2558
5 Not dangerous at all 435
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1137
9 Na, refused 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26962 1 5 2.2182 1.02322

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 Nuclear power stations - you + family

Vrednost 45285 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 6380
2 Very dangerous 7512
3 Somewhat dangerous 7710
4 Not very dangerous 4144
5 Not dangerous at all 1025
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1320
9 Na, refused 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26771 1 5 2.47413 1.12487

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 Air pollution by industry - environment

Vrednost 46284 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 7477
2 Very dangerous 11848
3 Somewhat dangerous 7356
4 Not very dangerous 883
5 Not dangerous at all 99
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 512
9 Na, refused 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27663 1 5 2.0702 0.831378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V47 Air pollution by industry - you +family

Vrednost 47283 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 5468
2 Very dangerous 9970
3 Somewhat dangerous 9352
4 Not very dangerous 2374
5 Not dangerous at all 412
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 563
9 Na, refused 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27576 1 5 2.35785 0.942456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 Pesticides in farming - environment

Vrednost 48282 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 4572
2 Very dangerous 9176
3 Somewhat dangerous 11186
4 Not very dangerous 2275
5 Not dangerous at all 177
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 783
9 Na, refused 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27386 1 5 2.42704 0.885167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49 Pesticides in farming - you + family

Vrednost 49281 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 4067
2 Very dangerous 8033
3 Somewhat dangerous 11290
4 Not very dangerous 3434
5 Not dangerous at all 482
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 835
9 Na, refused 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27306 1 5 2.569 0.948992

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 Pollution river, lake - environment

Vrednost 50280 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 8163
2 Very dangerous 11161
3 Somewhat dangerous 6979
4 Not very dangerous 1229
5 Not dangerous at all 143
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 499
9 Na, refused 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27675 1 5 2.06154 0.876079

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 Pollution river, lake - you + family

Vrednost 51279 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 5801
2 Very dangerous 9471
3 Somewhat dangerous 8849
4 Not very dangerous 2928
5 Not dangerous at all 512
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 588
9 Na, refused 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27561 1 5 2.3788 0.99007

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52 Rise world s temperature - environment

Vrednost 52278 Frekvenca
1 Extrem danger enviroment 5974
2 Very dangerous 8909
3 Somewhat dangerous 7617
4 Not very dangerous 2096
5 Not dangerous at all 294
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 3250
9 Na, refused 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24890 1 5 2.26987 0.957288

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 Rise world s temperature - you+ family

Vrednost 53277 Frekvenca
1 Extrem danger you-family 4709
2 Very dangerous 7829
3 Somewhat dangerous 8406
4 Not very dangerous 3195
5 Not dangerous at all 641
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 3338
9 Na, refused 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24780 1 5 2.48467 1.02125

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 Gov+ord people: decide thems - laws

Vrednost 54276 Frekvenca
1 Decide themselves 4245
2 Pass laws 20888
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 2948
9 Na, refused 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25133 1 2 1.8311 0.374672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55 Gov+business: decide themselves - laws

Vrednost 55275 Frekvenca
1 Decide themselves 1921
2 Pass laws 24131
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose, Dk 1953
9 Na, refused 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26052 1 2 1.92626 0.261348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 Effort: sort glass for recycling

Vrednost 56274 Frekvenca
1 Always 6723
2 Often 5811
3 Sometimes 6074
4 Never 4269
5 Recycling nav 5124
0 Nap 0
8 Cant Choose 160
9 Na, refused 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28001 1 5 2.83072 1.42259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 Effort: buy fruits without pesticides

Vrednost 57273 Frekvenca
1 Always 2182
2 Often 4763
3 Sometimes 8197
4 Never 8297
5 NAV where i live 4125
6 Never buy veg. 244
0 Nap 0
8 Cant Choose 229
9 Na, refused 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27808 1 6 3.29315 1.17045

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 Refuse meat for moral or envir reasons

Vrednost 58272 Frekvenca
1 Always 709
2 Often 1737
3 Sometimes 5910
4 Never 19684
5 Other reasons 35
0 Nap 0
8 Cant Choose 55
9 Na, refused 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28075 1 5 3.59124 0.720729

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 No car driving for environmentel reasons

Vrednost 59271 Frekvenca
1 Always 434
2 Often 1860
3 Sometimes 5676
4 Never 11098
5 No car, not driving 8956
0 Nap 0
8 Cant Choose 104
9 Na, refused 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28024 1 5 3.93784 0.960812

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 Member of group to preserve environment

Vrednost 60270 Frekvenca
1 Yes 1781
2 No 26303
0 Nap,nav 0
8 Cant Choose 27
9 Na, refused 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28084 1 2 1.93658 0.243716

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 Last five year: signed a petition

Vrednost 61269 Frekvenca
1 Yes, I have 6378
2 No, I have not 21366
0 Nap,nav 0
8 Cant choose,DK 26
9 Na, refused 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27744 1 2 1.77011 0.420768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 Last five year: given money a group

Vrednost 62268 Frekvenca
1 Yes, I have 5538
2 No, I have not 20628
0 Nap,nav 1557
8 Cant choose,DK 29
9 Na, refused 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26166 1 2 1.78835 0.408485

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 Last five year: protest demonstration

Vrednost 63267 Frekvenca
1 Yes, I have 1290
2 No, I have not 26135
0 Nap,nav 0
8 Cant choose,DK 21
9 Na, refused 855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27425 1 2 1.95296 0.211723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 Expressing what you believe about God

Vrednost 64266 Frekvenca
1 Dont believe in God 3028
2 Dk God; no way find out 2350
3 N God, but Higher Power 4127
4 Believing God some of the time 2422
5 Doubts, believe in God 4277
6 God exists no doubts about it 9725
0 Nap,nav 1167
8 Cant Choose, Dk 900
9 Na, refused 305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25929 1 6 4.2243 1.78542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 Describe the place where you live

Vrednost 65265 Frekvenca
1 Big city 6898
2 Suburbs of big city 4509
3 Small city or town 8659
4 Country village 6156
5 Farm, home in the country 1768
6 H: City-count-seat 155
0 Nap, nav 0
8 Cant Choose,DK 16
9 Na, refused 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28145 1 6 2.7105 1.25553

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66 Best describes your home

Vrednost 66264 Frekvenca
1 House,bungalow 4380
2 Flat,maisonette 2571
3 Self-contained room(s) 154
7 Other 29
0 Nap,nav 21125
9 NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7134 1 7 1.42795 0.640305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 Best describes your home heating bills

Vrednost 67263 Frekvenca
1 My household 1888
2 Dividing with other 651
3 Dont pay home heating 68
7 Other 41
0 Nap,nav 25505
8 Dont know 69
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2648 1 7 1.39011 0.868371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 Mid-winter - lower heating when out

Vrednost 68262 Frekvenca
1 Always 2936
2 Often 1332
3 Sometimes 1106
4 Never 783
5 No turn off heat 943
0 Nap,nav 21125
9 NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7100 1 5 2.36127 1.44068

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 Switch off lights in rooms you leave

Vrednost 69261 Frekvenca
1 Always 3358
2 Often 1970
3 Sometimes 1278
4 Never 523
0 Nap,nav 21125
9 NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7129 1 4 1.85496 0.960647

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 Pay water-supply according to the amount

Vrednost 70260 Frekvenca
1 Yes 3647
2 No 3073
6 No running water 20
0 Nap,nav 21125
8 Dont know 363
9 NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6740 1 6 1.47077 0.555463

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 Problems (R s country): shortage oil-gas

Vrednost 71259 Frekvenca
1 Definitely true 772
2 Probably true 2793
3 Prob not true 2141
4 Definit not true 644
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 775
9 NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6350 1 4 2.41843 0.830324

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 Rise world temperature-greenhouse effect

Vrednost 72258 Frekvenca
1 Definitely true 1228
2 Probably true 3331
3 Prob not true 1483
4 Definit not true 262
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 814
9 NA 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6304 1 4 2.12357 0.762306

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 For the sake of environment: campaigns

Vrednost 73257 Frekvenca
1 Strongly favour 1315
2 Somewhat favour 3158
3 N favour n against 1099
4 Somewhat against 807
5 Strongly against 416
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 253
9 NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6795 1 5 2.3894 1.10899

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 Dto: put up energy taxes next ten years

Vrednost 74256 Frekvenca
1 Strongly favour 333
2 Somewhat favour 1178
3 N favour n against 1202
4 Somewhat against 2256
5 Strongly against 1832
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 224
9 NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6801 1 5 3.59932 1.19134

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 Dto: public money-better home insulation

Vrednost 75255 Frekvenca
1 Strongly favour 2325
2 Somewhat favour 3020
3 N favour n against 800
4 Somewhat against 516
5 Strongly against 240
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 187
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6901 1 5 2.03289 1.0315

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V76 Dto: ration amount of energy each househ

Vrednost 76254 Frekvenca
1 Strongly favour 326
2 Somewhat favour 1169
3 N favour n against 1092
4 Somewhat against 2144
5 Strongly against 2011
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 282
9 NA 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6742 1 5 3.64447 1.20947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 Days a week drive car, van, motorbike

Vrednost 77253 Frekvenca
1 Never drive 2373
2 Less once a week 435
3 1-2 a week 911
4 3-4 week 831
5 5-6 week 1283
6 7 days week 1292
0 Nap,nav 21125
9 NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7125 1 6 3.29361 1.94332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 Household own,regular use car van motorb

Vrednost 78252 Frekvenca
1 One vehicle 3828
2 Two vehicles 1435
3 Three o more veh 309
4 No 1568
0 Nap,nav 21125
9 NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7140 1 4 1.94636 1.2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 Chosen car,van,motorbike last five years

Vrednost 79251 Frekvenca
1 Yes 3929
2 No 3157
0 Nap,nav 21125
8 Cant remember 46
9 NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7086 1 2 1.44553 0.497059

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V80 Important choose model less harmful env

Vrednost 80250 Frekvenca
1 Most important 219
2 Very important 955
3 Fairly important 1287
4 Not important 438
5 Not consider at all 940
0 Nap,nav 24372
8 Cant remember 59
9 NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3839 1 5 3.24095 1.22996

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V81 Work or study outside the home

Vrednost 81249 Frekvenca
1 Yes 3729
2 No 3407
0 Nap,nav 21125
8 DK 1
9 NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7136 1 2 1.47744 0.499526

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V82 Journey to workplace: how long daily

Vrednost 82248 Frekvenca
1 Up to 5 minutes 431
2 5-10 minutes 560
3 10-15 min 634
4 15-20 min 559
5 20-30 min 600
6 30-45 min 412
7 45-60 min 195
8 60-90 min 106
9 than 90 min 62
96 No normal workplace 152
0 Nap,nav 24572
98 Dont know 1
99 NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3711 1 96 7.68634 18.3563

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V83 Journey to workplace:main form transport

Vrednost 83247 Frekvenca
1 Car on my own 1593
2 Car with one other 492
3 Motorbike,moped,motor scooter 90
4 Public transport 529
5 Bicycle 559
6 I walk 421
7 Other 26
0 Nap,nav 24572
98 DK 0
99 NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3710 1 7 2.82102 1.92297

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V84 Couldnt use car: main form transport

Vrednost 84246 Frekvenca
1 Stay at home 89
2 Someone else 416
3 Motorbike,moped 93
4 Public transport 532
5 Cycle 249
6 Walk 111
7 Other 89
0 Nap,nav 26708
98 DK 0
99 NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1579 1 7 3.71248 1.57642

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V85 Main food shopping: main form transport

Vrednost 85245 Frekvenca
1 Car on my own 1482
2 Car with other person 1859
3 Motorbike,moped,motor scooter 60
4 Public transport 404
5 Bicycle 951
6 Walk 1391
7 Other, rent a car 33
96 Do not do 935
0 Nap,nav 21125
98 DK 1
99 NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7115 1 96 15.4727 31.3796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V86 (R s) effort to cut back driving

Vrednost 86244 Frekvenca
1 Much more effort 406
2 A bit more 977
3 About the same 2340
4 A bit less 471
5 Much less 299
96 N car etc for sake enviro 335
97 N car etc for oth reason 1555
0 Nap,nav 21125
98 Cant choose 655
99 NA 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6383 1 97 30.668 42.918

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V87 Problems (R s c): traffic noise

Vrednost 87243 Frekvenca
1 Definitely true 1222
2 Probably true 2868
3 Probably not true 2015
4 Definitely not true 552
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 472
9 NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6657 1 4 2.28496 0.858395

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V88 Ways gov cut driving: money on campaigns

Vrednost 88242 Frekvenca
1 Strongly in favour 988
2 Somewhat in favour 2581
3 Neither in favour nor against 1422
4 Somewhat against 1134
5 Strongly against 681
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 274
9 NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6806 1 5 2.69718 1.19802

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V89 Cut driving: put up taxes on petrol

Vrednost 89241 Frekvenca
1 Strongly in favour 411
2 Somewhat in favour 1198
3 Neither in favour nor against 978
4 Somewhat against 2015
5 Strongly against 2225
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 213
9 NA 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6827 1 5 3.65109 1.26151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V90 Dto: tax priv cars-improve public transp

Vrednost 90240 Frekvenca
1 Strongly in favour 657
2 Somewhat in favour 1577
3 Neither in favour nor against 988
4 Somewhat against 1684
5 Strongly against 1858
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 281
9 NA 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6764 1 5 3.37093 1.35354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V91 Cut driving: ration amount of petrol

Vrednost 91239 Frekvenca
1 Strongly in favour 304
2 Somewhat in favour 889
3 Neither in favour nor against 963
4 Somewhat against 1978
5 Strongly against 2644
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 275
9 NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6778 1 5 3.85114 1.19938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V92 Decide to buy sth- amount of wrapping

Vrednost 92238 Frekvenca
1 Always 692
2 Often 1555
3 Sometimes 2437
4 Never 2423
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 1
9 NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7107 1 4 2.9274 0.971631

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V93 Actually NOT buy because of wrapping

Vrednost 93237 Frekvenca
1 Did not buy 994
2 No 5213
0 Nap,nav 21125
8 DK,cant remember 879
9 NA 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6207 1 2 1.83986 0.366767

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V94 Regular collections for recycling

Vrednost 94236 Frekvenca
1 Yes 3550
2 No 3265
0 Nap,nav 21125
8 Dont know 289
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6815 1 2 1.47909 0.499599

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V95 Prob (R s c): dump, burn household waste

Vrednost 95235 Frekvenca
1 Definitely true 2503
2 Probably true 3241
3 Probably not true 785
4 Definitely not true 161
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 419
9 NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6690 1 4 1.79133 0.737754

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V96 Household waste: campaigns

Vrednost 96234 Frekvenca
1 Strongly in favour 1323
2 Somewhat in favour 2866
3 Neither in favour nor against 1170
4 Somewhat against 922
5 Strongly against 568
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 210
9 NA 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6849 1 5 2.49569 1.18463

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V97 Household waste:pay for amount of rubish

Vrednost 97233 Frekvenca
1 Strongly in favour 1536
2 Somewhat in favour 2480
3 Neither in favour nor against 892
4 Somewhat against 1178
5 Strongly against 794
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 177
9 NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6880 1 5 2.59506 1.31248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V98 Household waste: control of packaging

Vrednost 98232 Frekvenca
1 Strongly in favour 1301
2 Somewhat in favour 2616
3 Neither in favour nor against 1290
4 Somewhat against 1017
5 Strongly against 534
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 309
9 NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6758 1 5 2.5364 1.18701

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V99 Environmental labelling: pay attention

Vrednost 99231 Frekvenca
1 Always 694
2 Often 1754
3 Sometimes 2695
4 Never 1986
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 2
9 NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7129 1 4 2.83785 0.942255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V100 Environmental labelling: trust it

Vrednost 100230 Frekvenca
1 Always 750
2 Often 1622
3 Sometimes 2708
4 Never 786
5 No look labelling 1224
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose,DK 1
9 NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7090 1 5 3.0158 1.20552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V101 Less harm environment: campaigns

Vrednost 101229 Frekvenca
1 Strongly in favour 1502
2 Somewhat in favour 3049
3 Neither in favour nor against 1054
4 Somewhat against 792
5 Strongly against 484
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 183
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6881 1 5 2.37611 1.15049

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V102 Less harm environment: put up taxes

Vrednost 102228 Frekvenca
1 Strongly in favour 1000
2 Somewhat in favour 2299
3 Neither in favour nor against 1158
4 Somewhat against 1393
5 Strongly against 951
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 236
9 NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6801 1 5 2.85237 1.29182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V103 Less harm environment: strict laws

Vrednost 103227 Frekvenca
1 Strongly in favour 2727
2 Somewhat in favour 2759
3 Neither in favour nor against 821
4 Somewhat against 412
5 Strongly against 181
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 180
9 NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6900 1 5 1.92188 0.99155

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V104 Effort do right for the environment

Vrednost 104226 Frekvenca
1 Much more 447
2 A bit more 2029
3 Same effort 3531
4 A bit less 522
5 Much less 172
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 430
9 NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6701 1 5 2.69303 0.809972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V105 Final say:R s c Parliament-EuropComunity

Vrednost 105225 Frekvenca
1 British Parliament 3561
2 European Community 2578
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 996
9 NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6139 1 2 1.41994 0.493589

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V106 Protect environment: R s Country-other C

Vrednost 106224 Frekvenca
1 Much more 1284
2 A bit more 1671
3 About the same 1643
4 A bit less 964
5 Lot less 560
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 1016
9 NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6122 1 5 2.64799 1.22947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V107 R s C pass laws if other ECc do the same

Vrednost 107223 Frekvenca
1 Strongly agree 980
2 Somewhat agree 1603
3 N agree n disagree 757
4 Somewhat disagree 1707
5 Strongly disagree 1643
0 Nap,nav 21125
8 Cant choose 447
9 NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6690 1 5 3.21375 1.42045

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V108 Trade unions in R s country - much power

Vrednost 108222 Frekvenca
1 Far too much power 811
2 Too much power 1660
3 About the right .. 2232
4 Too little power 1347
5 Far too little pow 473
0 Nap,nav 20728
8 Cant choose 969
9 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6523 1 5 2.84838 1.10705

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V109 how good are trade unions in R s country

Vrednost 109221 Frekvenca
1 Excellent 233
2 Very good 973
3 Fairly good 2543
4 Not very good 1819
5 Not good at all 996
0 Nap,nav 20728
8 Cant choose 927
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6564 1 5 3.36137 1.02169

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V200 R: Sex

Vrednost 110220 Frekvenca
1 Male 13028
2 Female 15240
9 NA, refused 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28268 1 2 1.53913 0.498476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V201 R: Age

Vrednost 111219 Frekvenca
15 1
16 16 years 104
17 99
18 407
19 437
20 503
21 479
22 485
23 492
24 541
25 518
26 507
27 496
28 570
29 498
30 628
31 551
32 570
33 587
34 601
35 631
36 626
37 603
38 705
39 593
40 728
41 527
42 642
43 595
44 575
45 543
46 546
47 512
48 434
49 478
50 495
51 408
52 455
53 401
54 411
55 423
56 375
57 370
58 363
59 365
60 414
61 302
62 354
63 394
64 378
65 373
66 347
67 366
68 335
69 324
70 355
71 267
72 276
73 235
74 193
75 160
76 126
77 151
78 117
79 110
80 119
81 72
82 77
83 65
84 44
85 34
86 40
87 27
88 16
89 16
90 8
91 4
92 2
93 4
95 1
96 96 years 1
97 1
99 NA, refused 315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27986 15 97 44.4235 16.742

Vrednosti spremenljivk od 15 do 99

V202 R: Marital status

Vrednost 112218 Frekvenca
1 marr,liv as mar 18444
2 widowed 2387
3 divorced 1441
4 separated 345
5 single, n marr. 5612
9 NA, refused 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28229 1 5 2.01853 1.59445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V203 R: Steady life-partner

Vrednost 113217 Frekvenca
1 Yes 2606
2 No 6350
0 NAP,NAV 19270
9 NA,refused 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8956 1 2 1.70902 0.454239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V204 R: Education I: years in school

Vrednost 114216 Frekvenca
0 No formal schooling, NAV 165
1 1 year 35
2 81
3 134
4 367
5 378
6 701
7 1050
8 2822
9 1585
10 GB:10 or less 3740
11 2929
12 4053
13 1958
14 GB:14 or more 1683
15 1363
16 1277
17 599
18 491
19 185
20 186
21 49
22 31
23 24
24 15
25 10
26 1
27 2
28 1
29 3
30 1
31 1
36 1
39 1
40 1
43 1
69 69 years 0
95 Still school J:high s 126
96 Still college,uni 314
97 Other answer 22
98 DK 110
99 NA 1805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26386 0 97 12.6693 11.6203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V205 R: Education II: categories

Vrednost 115215 Frekvenca
1 None 371
2 Incpl primary 1539
3 Primary compl 6388
4 Incpl secondary 4415
5 Secondary compl 7582
6 Incpl semi-higher 1439
7 Compl semi-higher 2202
8 Incpl university 965
9 University compl 3152
0 NAV 82
98 DK 1
99 NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28053 1 9 4.93063 2.05949

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V206 S-P: Education I: years in school

Vrednost 116214 Frekvenca
1 1 year 0
2 3
3 23
4 91
5 18
6 146
7 237
8 262
9 208
10 569
11 592
12 717
13 100
14 311
15 365
16 183
17 105
18 45
19 15
20 15
21 1
28 1
35 35 years 0
95 Still school 0
96 Still college,uni 0
0 NAV,NAP,n marr, n partner 23927
97 No form school 14
98 Dont know 6
99 NA 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4007 2 28 11.2613 3.18467

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V207 S-P: Education II: categories

Vrednost 117213 Frekvenca
1 None 14
2 Incpl primary 268
3 Primary compl 1178
4 Incpl secondary 1097
5 Secondary compl 1477
6 Incpl semi-higher 80
7 Compl semi-higher 376
8 Incpl university 163
9 University compl 656
0 NAV,NAP,n marr, n partner 22632
98 Dont know 5
99 NA 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5309 1 9 4.93068 2.0343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V208 Mother: Education I: years in school

Vrednost 118212 Frekvenca
1 1 year 4
2 20
3 189
4 491
5 46
6 722
7 794
8 421
9 97
10 894
11 417
12 873
13 60
14 211
15 110
16 107
17 29
18 17
19 5
20 20 years 5
0 NAV,NAP, M unknown,dead 22273
97 No form school 161
98 Dont know 213
99 NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5512 1 20 8.89496 3.33461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V209 Mother: Education II: categories