Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI04_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0440-00 (MŠZŠ)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

evropske volitve, informiranost o delovanju vlade, informiranost o strukturnih skladih, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, izbor stranke za volitve v parlament, levo-desna politična orientacija, mandatarske kompetence, mnenje o oceni Slovenije kot najbolje pripravljene nove članice EU, mnenje o sporazumu Drnovšek-Račan, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, občutek varnosti, oblikovanje koalicije, ocena dela predsednika Državnega Zbora, Franceta Cukjatija, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, ocena dela prejšnje parlamentarne opozicije, ocena dela prejšnjega Državnega Zbora, ocena delovanja ministrstev, ocena osebne sreče, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odnos države do t.im izbrisanih, odziv na ameriške volitve, pereči problemi v Sloveniji, podpora Foruma 21, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, podpora koaliciji, podpora uvedbi evropske valute Eura, podpora vladi Antona Ropa, podpora vladi Janeza Janše, poznavanje projektov podprtih s strani EU, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, razlog za nizko udeležbo na evropskih volitvah, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, stališče o izgradnji džamije, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o t. im. izbrisanih, strankarske preference, strankarske preference na zadnjih volitvah v Državni zbor, udeležba na referendumu o izbrisanih, udeležba na volitvah, udeležba volitev za poslance v Evropski parlament, usposobljenost strank za reševanje problemov, varnostne razmere v Sloveniji, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, vpliv predvolilne kampanje na izbiro stranke, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, zaupanje v institucije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o: izbrisanih, o izgradnji džamije, o podpori Janeza Janše kot predsedniku vlade, o sporazumu Drnovšek-Račan, o izgradnji džamije, o volilni nameri na volitvah v evropski parlament in v državni zbor, o poznavanju in podpori Foruma 21 ter o uvedbi enotne valute, o občutku varnosti v Sloveniji ter oceno osebne sreče. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo tudi oceno dela prejšnjega Državnega Zbora in parlamentarne opozicije ter poznavanje strukturnih skladov in s strani EU podprtih projektov, oceno dela novoizvoljenih predsednika države, predsednika Državnega Zbora in predsednika vlade, oceno informiranosti o delu vlade, mnenje o mandatarskih kompetencah ter odziv na ameriške volitve.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 26. 01. - do 24. 12. 2004., Datumi vseh zbiranj: 19.1. - 21.1.,, 16.2. - 18.2.,, 22.3. - 24.3.,, 19.4. - 21.4.,, 17.5. - 19.5.,, 28.6. - 30.6.,, 30.8. - 1.9.,, 20.9. - 21.9.,, 25.10. - 27.10.,, 22.11. - 24.11.,, 15.12. - 20.12.
Date of production: 2004;
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI04 - Kumulativna datoteka Politbarometra za leto 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 220
 • number of units: 10176

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2004-01-14 940
2004-02-14 934
2004-03-14 918
2004-04-14 892
2004-05-14 919
2004-06-14 913
2004-08-14 928
2004-09-14 953
2004-10-14 939
2004-11-14 916
2004-12-14 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10176 2004-01-14 2004-12-14

Q1 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 4001
2 NEZADOVOLJNI 5509
3 ne vem, b.o. 664
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9510 666

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 6062
2 NEZADOVOLJNI 3896
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9958 218

Valid range from 1 to 2

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 1224 Frequency
2004-01-14 940
2004-02-14 934
2004-03-14 918
2004-04-14 892
2004-05-14 919
2004-06-14 913
2004-08-14 928
2004-09-14 953
2004-10-14 939
2004-11-14 916
2004-12-14 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10176 2004-01-14 2004-12-14

Q1 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 2223 Frequency
1 ZADOVOLJNI 4001
2 NEZADOVOLJNI 5509
3 ne vem, b.o. 664
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9510 666

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3222 Frequency
1 ZADOVOLJNI 6062
2 NEZADOVOLJNI 3896
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9958 218

Valid range from 1 to 2

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 4221 Frequency
1 podpiram 3544
2 ne podpiram 3008
3 ne vem, b.o. 834
Sysmiss 2790
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6552 3624

Valid range from 1 to 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 5220 Frequency
1 da, podpiram 519
2 ne, ne podpiram 242
3 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 9252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 9415

Valid range from 1 to 2

V1 KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 6219 Frequency
1 zelo neuspešno 842
2 . 1760
3 nekje vmes 4466
4 . 1402
5 zelo uspešno 226
6 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 1415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8696 1480

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 7218 Frequency
1 zelo neuspešno 819
2 . 1553
3 nekje vmes 2965
4 . 2385
5 zelo uspešno 753
6 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8475 1701

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOCJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 8217 Frequency
1 zelo neuspešno 824
2 . 2038
3 nekje vmes 3597
4 . 1291
5 zelo uspešno 237
6 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 2085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7987 2189

Valid range from 1 to 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 9216 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 85
3 nekje vmes 263
4 . 90
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 9656

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 10215 Frequency
1 zelo neuspešno 619
2 . 1185
3 nekje vmes 2664
4 . 2969
5 zelo uspešno 1306
6 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 1337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8743 1433

Valid range from 1 to 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠCA SLOVENIJE?

Value 11214 Frequency
1 zelo neuspešno 1268
2 . 1849
3 nekje vmes 2164
4 . 977
5 zelo uspešno 257
6 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 3472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6515 3661

Valid range from 1 to 5

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 12213 Frequency
1 zelo neuspešno 131
2 . 168
3 nekje vmes 270
4 . 149
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 9392

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 13212 Frequency
1 zelo neuspešno 707
2 . 1543
3 nekje vmes 3001
4 . 1467
5 zelo uspešno 343
6 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7061 3115

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 14211 Frequency
1 zelo neuspešno 203
2 . 513
3 nekje vmes 1777
4 . 2035
5 zelo uspešno 715
6 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 4824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5243 4933

Valid range from 1 to 5

V10_1 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FERIJA HORVATA?

Value 15210 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 191
3 nekje vmes 494
4 . 277
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1118 9058

Valid range from 1 to 5

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Value 16209 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 147
3 nekje vmes 386
4 . 260
5 zelo uspešno 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 9193

Valid range from 1 to 5

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Value 17208 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 50
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 35
6 kulturo, andreja rihter 19
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 33
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet, jakob presečnik 18
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 78
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 41
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 173
99 ne vem, b.o. 323
Sysmiss 9281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 9604

Valid range from 1 to 98

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Value 18207 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dušan mramor 10
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 14
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopač 12
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 36
13 zdravje, dušan keber 17
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 9956

Valid range from 1 to 98

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Value 19206 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 9
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet, jakob presečnik 1
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 8
13 zdravje, dušan keber 5
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 5
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 10077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 10078

Valid range from 1 to 98

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Value 20205 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 27
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 42
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 49
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 49
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 89
11 promet, jakob presečnik 23
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 59
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 93
99 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 9269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 9613

Valid range from 1 to 98

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Value 21204 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 18
3 finance, dušan mramor 6
4 gospodarstvo, tea petrin 22
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 23
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 2
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 16
11 promet, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 37
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 9931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 9932

Valid range from 1 to 98

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Value 22203 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 17
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 11
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 10073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 10075

Valid range from 1 to 98

M1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 23202 Frequency
1 najmanj zaupa 290
2 . 654
3 nekaj vmes 1739
4 . 965
5 najbolj zaupa 162
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3810 6366

Valid range from 1 to 5

M1_1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIC

Value 24201 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 105
3 nekje vmes 204
4 . 118
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 9673

Valid range from 1 to 5

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 25200 Frequency
1 najmanj zaupa 253
2 . 588
3 nekaj vmes 1430
4 . 1243
5 najbolj zaupa 425
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3939 6237

Valid range from 1 to 5

M3_1 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 26199 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 117
3 nekje vmes 211
4 . 114
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
597 9579

Valid range from 1 to 5

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 27198 Frequency
1 najmanj zaupa 129
2 . 257
3 nekaj vmes 338
4 . 102
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 9331

Valid range from 1 to 5

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Value 28197 Frequency
1 zelo neuspešno 206
2 . 477
3 nekje vmes 1069
4 . 635
5 zelo uspešno 189
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2576 7600

Valid range from 1 to 5

M4_2 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 29196 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 81
3 nekje vmes 239
4 . 119
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 9672

Valid range from 1 to 5

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 30195 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 199
3 nekaj vmes 360
4 . 165
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 9325

Valid range from 1 to 5

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGACNIK

Value 31194 Frequency
1 zelo neuspešno 185
2 . 504
3 nekje vmes 1239
4 . 462
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2472 7704

Valid range from 1 to 5

M5_2 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKACIC

Value 32193 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 90
3 nekje vmes 207
4 . 100
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 9711

Valid range from 1 to 5

M6 M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 33192 Frequency
1 najmanj zaupa 187
2 . 507
3 nekaj vmes 1497
4 . 1322
5 najbolj zaupa 244
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3757 6419

Valid range from 1 to 5

M6_1 M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 34191 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 45
3 nekje vmes 202
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 9715

Valid range from 1 to 5

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 35190 Frequency
1 najmanj zaupa 425
2 . 934
3 nekaj vmes 1587
4 . 868
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3992 6184

Valid range from 1 to 5

M7_1 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 36189 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 66
3 nekje vmes 203
4 . 92
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 9729

Valid range from 1 to 5

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 37188 Frequency
1 najmanj zaupa 194
2 . 509
3 nekaj vmes 1551
4 . 1232
5 najbolj zaupa 315
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3801 6375

Valid range from 1 to 5

M8_1 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 38187 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 51
3 nekje vmes 206
4 . 133
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 9699

Valid range from 1 to 5

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAC

Value 39186 Frequency
1 najmanj zaupa 376
2 . 825
3 nekaj vmes 1703
4 . 890
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3968 6208

Valid range from 1 to 5

M9_1 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 40185 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 119
3 nekje vmes 242
4 . 103
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 9599

Valid range from 1 to 5

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 41184 Frequency
1 najmanj zaupa 92
2 . 238
3 nekaj vmes 312
4 . 151
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 9366

Valid range from 1 to 5

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Value 42183 Frequency
1 zelo neuspešno 372
2 . 569
3 nekje vmes 693
4 . 496
5 zelo uspešno 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2295 7881

Valid range from 1 to 5

M10_2 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 43182 Frequency
1 zelo neuspešno 169
2 . 247
3 nekje vmes 447
4 . 289
5 zelo uspešno 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 8888

Valid range from 1 to 5

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESECNIK

Value 44181 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 170
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 9412

Valid range from 1 to 5

M11_1 M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Value 45180 Frequency
1 zelo neuspešno 129
2 . 391
3 nekje vmes 1098
4 . 739
5 zelo uspešno 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2500 7676

Valid range from 1 to 5

M11_2 M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIC

Value 46179 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 60
3 nekje vmes 184
4 . 131
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 9717

Valid range from 1 to 5

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 47178 Frequency
1 najmanj zaupa 668
2 . 1011
3 nekaj vmes 1364
4 . 865
5 najbolj zaupa 293
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 5975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4201 5975

Valid range from 1 to 5

M13_1 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUCAN

Value 48177 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 75
3 nekje vmes 198
4 . 162
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 9641

Valid range from 1 to 5

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 49176 Frequency
1 najmanj zaupa 213
2 . 386
3 nekaj vmes 881
4 . 767
5 najbolj zaupa 243
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 7686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2490 7686

Valid range from 1 to 5

M15_1 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

Value 50175 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 164
3 nekje vmes 526
4 . 379
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 8931

Valid range from 1 to 5

M15_2 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 51174 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 93
3 nekje vmes 194
4 . 162
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 9543

Valid range from 1 to 5

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOCNIK

Value 52173 Frequency
1 najmanj zaupa 11
2 . 53
3 nekaj vmes 197
4 . 281
5 najbolj zaupa 270
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 9364

Valid range from 1 to 5

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Value 53172 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 186
3 nekje vmes 928
4 . 797
5 zelo uspešno 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2141 8035

Valid range from 1 to 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABE

Value 54171 Frequency
1 najmanj zaupa 549
2 . 756
3 nekaj vmes 1217
4 . 1203
5 najbolj zaupa 445
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4170 6006

Valid range from 1 to 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 55170 Frequency
1 najmanj zaupa 205
2 . 624
3 nekaj vmes 1617
4 . 773
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3330 6846

Valid range from 1 to 5

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAC

Value 56169 Frequency
1 najmanj zaupa 188
2 . 627
3 nekaj vmes 1425
4 . 545
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 7312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2864 7312

Valid range from 1 to 5

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 57168 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 73
3 nekje vmes 185
4 . 170
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 9657

Valid range from 1 to 5

M22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 58167 Frequency
1 zelo neuspešno 16
2 . 49
3 nekje vmes 158
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 9771

Valid range from 1 to 5

M23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 59166 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 44
3 nekje vmes 185
4 . 125
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 9736

Valid range from 1 to 5

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Value 60165 Frequency
1 sploh ne zaupati 673
2 . 628
3 nekaj vmes 748
4 . 348
5 povsem zaupati 138
6 ne vem,b.o. 70
Sysmiss 7571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2535 7641

Valid range from 1 to 5

IME_BRE BARBARA BREZIGAR

Value 61164 Frequency
1 sploh ne zaupati 245
2 . 334
3 nekaj vmes 501
4 . 485
5 povsem zaupati 186
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 8378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1751 8425

Valid range from 1 to 5

IME_BUT FRANCI BUT

Value 62163 Frequency
1 sploh ne zaupati 254
2 . 552
3 nekaj vmes 1114
4 . 513
5 povsem zaupati 103
6 ne vem,b.o. 72
Sysmiss 7568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2536 7640

Valid range from 1 to 5

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

Value 63162 Frequency
1 sploh ne zaupati 155
2 . 296
3 nekaj vmes 717
4 . 966
5 povsem zaupati 478
6 ne vem,b.o. 41
Sysmiss 7523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2612 7564

Valid range from 1 to 5

IME_GAB SLAVKO GABER

Value 64161 Frequency
1 sploh ne zaupati 310
2 . 496
3 nekaj vmes 882
4 . 650
5 povsem zaupati 219
6 ne vem,b.o. 65
Sysmiss 7554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2557 7619

Valid range from 1 to 5

IME_GOL GREGOR GOLOBIC

Value 65160 Frequency
1 sploh ne zaupati 45
2 . 70
3 nekaj vmes 108
4 . 61
5 povsem zaupati 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 9865

Valid range from 1 to 5

IME_JAN JANEZ JANŠA

Value 66159 Frequency
1 sploh ne zaupati 348
2 . 524
3 nekaj vmes 845
4 . 657
5 povsem zaupati 240
6 ne vem,b.o. 43
Sysmiss 7519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2614 7562

Valid range from 1 to 5

IME_KUC MILAN KUCAN

Value 67158 Frequency
1 sploh ne zaupati 212
2 . 246
3 nekaj vmes 478
4 . 832
5 povsem zaupati 810
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2578 7598

Valid range from 1 to 5

IME_PAH BORUT PAHOR

Value 68157 Frequency
1 sploh ne zaupati 75
2 . 223
3 nekaj vmes 761
4 . 1056
5 povsem zaupati 488
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2603 7573

Valid range from 1 to 5

IME_PET LOJZE PETERLE

Value 69156 Frequency
1 sploh ne zaupati 208
2 . 424
3 nekaj vmes 959
4 . 770
5 povsem zaupati 245
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 7522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2606 7570

Valid range from 1 to 5

IME_POD JANEZ PODOBNIK

Value 70155 Frequency
1 sploh ne zaupati 294
2 . 594
3 nekaj vmes 1034
4 . 552
5 povsem zaupati 119
6 ne vem,b.o. 51
Sysmiss 7532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2593 7583

Valid range from 1 to 5

IME_DIM VLADO DIMOVSKI

Value 71154 Frequency
1 sploh ne zaupati 111
2 . 306
3 nekaj vmes 684
4 . 332
5 povsem zaupati 57
6 ne vem,b.o. 198
Sysmiss 8488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 8686

Valid range from 1 to 5

IME_ROP ANTON ROP

Value 72153 Frequency
1 sploh ne zaupati 202
2 . 396
3 nekaj vmes 846
4 . 887
5 povsem zaupati 266
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 7531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2597 7579

Valid range from 1 to 5

IME_RUP DIMITRIJ RUPEL

Value 73152 Frequency
1 sploh ne zaupati 73
2 . 161
3 nekaj vmes 327
4 . 240
5 povsem zaupati 82
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 9293

Valid range from 1 to 5

IME_KAC JELKO KACIN

Value 74151 Frequency
1 sploh ne zaupati 147
2 . 333
3 nekaj vmes 680
4 . 432
5 povsem zaupati 98
6 ne vem,b.o. 56
Sysmiss 8430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1690 8486

Valid range from 1 to 5

IME_JUR AVRELIO JURI

Value 75150 Frequency
1 sploh ne zaupati 94
2 . 143
3 nekaj vmes 243
4 . 154
5 povsem zaupati 24
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 9518

Valid range from 1 to 5

IME_BRJ MIHA BREJC

Value 76149 Frequency
1 sploh ne zaupati 141
2 . 198
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 povsem zaupati 28
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 9405

Valid range from 1 to 5

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEC TRI OSEBE IZ POLITICNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 77148 Frequency
1 kučan 68
2 drnovšek 105
3 janša 92
4 peterle 36
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 41
7 rop 119
8 pahor 49
9 potočnik j. 13
10 bajuk 23
11 pahor 21
12 rupel 8
13 but 3
14 brezigar 0
15 kek 1
16 popovič 2
17 kacin 3
18 lahovnik 5
19 bučar 5
21 nihce/ ga ni 190
22 neka druga oseba 44
20 ne vem 107
Sysmiss 9228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 9335

Valid range from 1 to 22

IME2 (IN KOMU ŠE?)

Value 78147 Frequency
1 kučan 36
2 drnovšek 80
3 janša 60
4 peterle 25
5 podobnik j. 11
6 jelinčič 35
7 rop 91
8 pahor 31
9 potočnik j. 5
10 bajuk 47
11 pahor 16
12 rupel 6
13 but 4
14 brezigar 4
15 kek 0
16 popovič 2
17 kacin 6
18 lahovnik 8
19 bučar 3
21 nihce/ ga ni 24
22 neka druga oseba 96
20 ne vem 35
Sysmiss 9551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 9586

Valid range from 1 to 22

IME3 (IN KOMU ŠE?)

Value 79146 Frequency
1 kučan 17
2 drnovšek 26
3 janša 39
4 peterle 25
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 29
7 rop 35
8 pahor 25
9 potočnik j. 6
10 bajuk 23
11 pahor 18
12 rupel 5
13 but 5
14 brezigar 2
15 kek 0
16 popovič 1
17 kacin 5
18 lahovnik 8
19 bučar 4
21 nihce/ ga ni 25
22 neka druga oseba 136
20 ne vem 72
Sysmiss 9657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 9729

Valid range from 1 to 22

I1 KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 80145 Frequency
1 najmanj zaupa 922
2 . 1854
3 nekaj vmes 3863
4 . 1824
5 najbolj zaupa 469
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8932 1244

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Value 81144 Frequency
1 najmanj zaupa 858
2 . 1586
3 nekaj vmes 2970
4 . 2541
5 najbolj zaupa 952
6 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 1220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8907 1269

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 82143 Frequency
1 najmanj zaupa 726
2 . 1838
3 nekaj vmes 4187
4 . 1640
5 najbolj zaupa 359
6 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 1356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8750 1426

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 83142 Frequency
1 najmanj zaupa 591
2 . 1069
3 nekaj vmes 2720
4 . 3125
5 najbolj zaupa 1397
6 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 1219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8902 1274

Valid range from 1 to 5

I5 POLITICNIM STRANKAM?

Value 84141 Frequency
1 najmanj zaupa 1357
2 . 2702
3 nekaj vmes 3775
4 . 584
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 1528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8540 1636

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠCEM?

Value 85140 Frequency
1 najmanj zaupa 1643
2 . 2471
3 nekaj vmes 2509
4 . 1036
5 najbolj zaupa 224
6 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 2220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7883 2293

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 86139 Frequency
1 najmanj zaupa 921
2 . 1702
3 nekaj vmes 2972
4 . 1931
5 najbolj zaupa 503
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 2096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8029 2147

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 87138 Frequency
1 najmanj zaupa 348
2 . 764
3 nekaj vmes 2571
4 . 2808
5 najbolj zaupa 991
6 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 2534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7482 2694

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠCINI?

Value 88137 Frequency
1 najmanj zaupa 2230
2 . 1905
3 nekaj vmes 2652
4 . 1356
5 najbolj zaupa 571
6 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 1369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8714 1462

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 89136 Frequency
1 najmanj zaupa 549
2 . 1052
3 nekaj vmes 2894
4 . 2657
5 najbolj zaupa 774
6 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 2178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7926 2250

Valid range from 1 to 5

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 90135 Frequency
1 najmanj zaupa 225
2 . 630
3 nekaj vmes 2599
4 . 3267
5 najbolj zaupa 1286
6 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 2106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8007 2169

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠCU?

Value 91134 Frequency
1 najmanj zaupa 985
2 . 2045
3 nekaj vmes 3273
4 . 1621
5 najbolj zaupa 373
6 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 1725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8297 1879

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 92133 Frequency
1 najmanj zaupa 453
2 . 1186
3 nekaj vmes 2973
4 . 2591
5 najbolj zaupa 701
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7904 2272

Valid range from 1 to 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 93132 Frequency
1 najmanj zaupa 572
2 . 1617
3 nekaj vmes 3212
4 . 2096
5 najbolj zaupa 651
6 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 2002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8148 2028

Valid range from 1 to 5

I15 CASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 94131 Frequency
1 najmanj zaupa 500
2 . 1349
3 nekaj vmes 3564
4 . 2762
5 najbolj zaupa 782
6 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8957 1219

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHU CLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 95130 Frequency
1 najmanj zaupa 191
2 . 249
3 nekaj vmes 558
4 . 540
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 8383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1734 8442

Valid range from 1 to 5

I20 RDECEMU KRIŽU?

Value 96129 Frequency
1 najmanj zaupa 402
2 . 448
3 nekaj vmes 517
4 . 293
5 najbolj zaupa 138
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 8351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1798 8378

Valid range from 1 to 5

I21 NATU?

Value 97128 Frequency
1 najmanj zaupa 1120
2 . 1722
3 nekaj vmes 2937
4 . 1858
5 najbolj zaupa 536
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 1804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8173 2003

Valid range from 1 to 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 98127 Frequency
1 najmanj zaupa 336
2 . 893
3 nekaj vmes 2389
4 . 2200
5 najbolj zaupa 671
6 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6489 3687

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Value 99126 Frequency
1 najmanj zaupa 452
2 . 1032
3 nekaj vmes 3444
4 . 2644
5 najbolj zaupa 589
6 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 1791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8161 2015

Valid range from 1 to 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 100125 Frequency
1 najmanj zaupa 430
2 . 1357
3 nekaj vmes 2801
4 . 996
5 najbolj zaupa 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 4432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5744 4432

Valid range from 1 to 5

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Value 101124 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 193
3 nekaj vmes 906
4 . 1944
5 najbolj zaupa 990
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 6028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4148 6028

Valid range from 1 to 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 102123 Frequency
1 da 7269
2 ne 2410
3 ne vem, b.o. 476
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9679 497

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Value 103122 Frequency
1 DESUS 58
2 LDS 1193
3 NSI 219
4 SLS 161
5 SMS 67
6 SNS 142
7 SDS 769
8 ZLSD 363
9 drugo 74
0 ne vem, b.o. 2042
Sysmiss 5088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3046 7130

Valid range from 1 to 9

W2_DR IME DRUGE STRANKE

Value 104121 Frequency
AS 1
Popovičeva stranka 1
Popovičeva-Naprej Slovenija 1
aktivna slovenija 2
demokrati slovenije 1
ekološka- seg 1
junijska lista 2
kek 1
kek-ova stranka 1
ki bi bila najbolj postena 1
mladi 1
neveljavna glasovnica 1
nobenega 1
nova slo 1
nova slovenija 1
seg 1
sjn 1
skd 1
slo je naša 1
slovenija ja naša 1
slovenija je nasa 3
slovenija je naša 6
stranka za podjetno slovenijo 1
stranka zelenih 1
zeleni 7
zeleni slovenije 5
zeleno 1
zveza za primorsko 1
zveza za primorsko, mahne 1
ženska stranka-Juni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 105120 Frequency
1 DESUS 42
2 LDS 389
3 NSI 72
4 SDS 661
5 SLS 52
6 SNS 66
7 ZLSD 191
9 drugo stranko 83
0 ne vem, b.o. 623
Sysmiss 7997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1556 8620

Valid range from 1 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, CE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA?

Value 106119 Frequency
1 DESUS 35
2 LDS 480
3 NSI 96
4 SLS 122
5 SMS 92
6 SNS 105
7 SDS 316
8 ZLSD 149
9 drugo 74
0 ne vem, b.o. 2858
Sysmiss 5849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1469 8707

Valid range from 1 to 9

W3_DR IMEDRUGE STRANKE

Value 107118 Frequency
AS 1
Slovenija je naša 1
aktivna slovenija 5
izvenparlamentarna 1
junijska lista 2
kakšna nova 1
katerokoli drugo 1
komunisti 1
mladi forum zlsd 1
ne more hodit, ga. živi sama 1
nobena 4
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 3
stranka maldih 1
zbor za republiko 1
zeleni 8
zeleni slo 1
zeleni slovenije 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 108117 Frequency
1 DESUS 29
2 LDS 102
3 NSI 8
4 SDS 114
5 SLS 20
6 SNS 26
7 ZLSD 49
9 drugo stranko 36
0 ne vem, b.o. 824
Sysmiss 8968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 9792

Valid range from 1 to 9

W10 LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLICNO, ENI GREDO NA VOLITVE, DRUGI PA NE. KAKO STE PRED 14 DNEVI RAVNALI VI, OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR?

Value 109116 Frequency
1 šel na volitve 2201
2 ni šel na volitve 539
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 7407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2740 7436

Valid range from 1 to 2

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 110115 Frequency
1 DESUS 67
2 LDS 431
3 NSI 86
4 SDS 618
5 SLS 70
6 SNS 72
7 ZLSD 188
9 drugo stranko 100
0 ne vem, b.o. 568
Sysmiss 7976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1632 8544

Valid range from 1 to 9

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODL

Value 111114 Frequency
1 DESUS 15
2 LDS 623
3 NSI 114
4 SLS 150
5 SMS 69
6 SNS 95
7 SDS 407
8 ZLSD 204
9 drugo 20
0 ne vem, b.o. 1076
Sysmiss 7403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1697 8479

Valid range from 1 to 9

LISTA2 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOC

Value 112113 Frequency
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 204
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 88
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 61
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 42
6 SNS - NOSILEC LISTE SAŠO PEČE 29
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 85
8 ZLSD - NOSILEC LISTE BORUT PAHOR OZ. AVRELIO JURI 195
33 drugo 10
0 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 9291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 9462

Valid range from 2 to 33

LISTA2_1 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED LISTAMI, ZA KATERO BI SE ODLOCILI?

Value 113112 Frequency
2 LDS + DESUS - KACIN 221
3 NSI - PETERLE 119
4 SLS - BUT 35
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - PAVLIN 75
6 SNS - JELINČIČ 57
7 SDS - BREJC 98
8 ZLSD - JURI 94
33 drugo 9
44 ne bo sel na volitve 33
0 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 9272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 9435

Valid range from 2 to 44

L2_DR DRUGO IME LISTE

Value 114111 Frequency
Franci Kek- Frakcija mladih 1
pahor 1
popoviceva lista 1
popoviceva stranka 1
potocnik 1
stranka za delo (poljsak) 1
stranka zensk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

LISTA3 ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT?

Value 115110 Frequency
1 da 630
2 ne 110
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 9305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 9436

Valid range from 1 to 2

LISTA4 CE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13. JUNIJA, ZA KATERO STRANKARSKO LISTO STE GLASOVALI?

Value 116109 Frequency
2 LDS + DESUS 98
3 NSI 71
4 SLS 15
5 SMS+zeleni 5
6 SNS 6
7 SDS 71
8 ZLSD 69
9 SJN 5
10 druge liste 11
98 nisem volil 460
99 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 9271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 9365

Valid range from 2 to 98

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 117108 Frequency
1 DESUS 55
2 LDS 1859
3 NSI 174
4 SLS+SKD 240
5 SMS 61
6 SNS 134
7 SDS 637
8 ZLSD 377
9 drugo 1176
0 ne vem, b.o. 1735
Sysmiss 3728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4713 5463

Valid range from 1 to 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, CE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI?

Value 118107 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 699
3 NSI 70
4 SLS 75
5 SMS 37
6 SNS 74
7 SDS 340
8 ZLSD 144
9 drugo 32
0 ne vem, b.o. 1225
Sysmiss 7462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1489 8687

Valid range from 1 to 9

Q713 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA STE V ZADNJIH MESECIH SPREMENILI SVOJE STALIŠCE DO STRANK

Value 119106 Frequency
Izbrisani, podpora ZDA. 1
izbrisani 1
nič posebnega 1
potrebna spremba,arogantnost l 1
spletke v vladi 1
veliko so pokradli 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

Q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOCKE. ALI TA POSEG... ?

Value 120105 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 34
2 DELNO ODOBRAVATE 183
3 BOLJ ZAVRACATE 233
4 POVSEM ZAVRACATE 398
5 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 9258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 9328

Valid range from 1 to 4

Q695A V ZADNJEM CASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOCAJO ODLOCBE USTAVNEGA SODIŠCA, ALI NE?

Value 121104 Frequency
1 je prav 2264
2 ni prav 1375
3 ne vem, b.o. 946
Sysmiss 5591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3639 6537

Valid range from 1 to 2

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOCENE SKUPINE LJUDI ODLOCA NA REFERENDUMU?

Value 122103 Frequency
1 je primerno 954
2 ni primerno 1577
3 ne vem, b.o. 244
Sysmiss 7401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2531 7645

Valid range from 1 to 2

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 123102 Frequency
1 da, je primerno 2093
2 ne, ni primerno 2094
3 ne vem, b.o. 377
Sysmiss 5612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4187 5989

Valid range from 1 to 2

Q700 DENIMO, DA BI PET NAJVECJIH STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE NASTOPILO Z NASLEDNJIMI NOSILCI LIST. KATERO IZMED LIST BI V TEM PRIMERU IZBRALI...?

Value 124101 Frequency
1 LDS - DIMITRIJ RUPEL 103
2 NSI - LOJZE PETERLE 92
3 SDS - MIHA BREJC 52
4 SLS - FRANCI BUT 40
5 ZLSD - FERI HORVAT 51
0 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 9758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 9838

Valid range from 1 to 5

Q701 NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDIDATOV ZA EVROPSKE POSLANCE. KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Value 125100 Frequency
1 MOJCA DRČAR MURKO 23
2 JELKO KACIN 45
3 BOGOMIR KOVAČ 9
4 DARJA LAVTIŽAR BEBLER 11
5 DUŠAN PLUT 10
6 DIMITRIJ RUPEL 45
7 ZORAN THALER 26
8 MAGDALENA TOVORNIK 7
9 nobenega od teh 17
0 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 9935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9983

Valid range from 1 to 9

Q702 V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI REFERENDUM. CE BO DO REFERENDUMA PRIŠLO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 12699 Frequency
1 bo udeležil 522
2 ne bo udeležil 351
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 9303

Valid range from 1 to 2

Q703 V POLITICNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI NASPROTI STOJIJO STALIŠCA STRANK: NA ENI STRANI SDS, SLS IN NSI, NA DRUGI STRANI PA LDS, ZLSD IN DESUS. ARGUMENTI KATERE STRANI SE VAM ZDIJO BOLJ PREPRICLJIVI?

Value 12798 Frequency
1 sds, sls, nsi 339
2 lds, zlsd, desus 237
3 ne enih, ne drugih 116
4 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 9241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 9484

Valid range from 1 to 3

Q704 LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN, KJER JE VECINA UDELEŽENCEV PODPRLA NEDELJSKO ZAPIRANJE. CE BI BILI DANES PRED ENAKO ODLOCITVIJO, KAKO BI SE ODLOCILI?

Value 12897 Frequency
1 za zaprtje 538
2 za odprtje 314
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 9324

Valid range from 1 to 2

Q705 DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE POSLANCE POJAVILA TUDI IMENA NASLEDNJIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ GLASOVALI?

Value 12996 Frequency
1 LJUBO GERMIC 3
2 AVRELIO JURI 32
3 JELKO KACIN 91
4 MITJA MERSOL 21
5 VOJKA RAVBAR 37
6 DOMINIK S.CERNJAK 18
7 nobenega od teh 33
0 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 9892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 9941

Valid range from 1 to 7

Q706 ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RAVNA PRAV, KO IZDAJA DOPOLNILNE ODLOCBE IZBRISANIM KOT TO DOLOCA V SVOJI ODLOCBI USTAVNO SODIŠCE REPUBLIKE SLOVENIJE, ALI NE?

Value 13095 Frequency
1 ravna prav 110
2 ne ravna prav 177
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 9806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 9889

Valid range from 1 to 2

Q707 ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI RAZPRAVAMI O IZBRISANIH POSKUŠAJO...?

Value 13194 Frequency
1 RESITI PROBLEM IZBRISANIH 101
2 NABIRATI POL.GLASOVE 719
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 9248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 9356

Valid range from 1 to 2

Q708 KOMU VERJAMETE BOLJ...?

Value 13293 Frequency
1 IZBRIS JE BIL NEZAKONIT 110
2 IZBRISA SPLOH NI BILO 256
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 9744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 9810

Valid range from 1 to 2

Q709 V APRILU BO REFERENDUM O TEHNICNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 13392 Frequency
1 bo udelezil 977
2 ne bo udelezil 634
3 ne vem, b.o. 228
Sysmiss 8337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1611 8565

Valid range from 1 to 2

Q709BB V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNICNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 13491 Frequency
1 je udeležil 351
2 ni udeležil 524
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 9291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 9301

Valid range from 1 to 2

Q710 V ZADNJEM CASU SMO ZOPET PRICA PORASTU NASILJA PO SVETU. OD DOGODKOV V IRAKU, TERORISTICNEGA NAPADA V MADRIDU, DO PONOVNIH SPOPADOV NA KOSOVU. KAKO BI, GLEDE NA TO, OCENILI VARNOSTE RAZMERE V SLOVENIJI. ALI BI REKLI DA JE SLOVENIJA ŠE VEDNO VARNA DRŽAVA, A

Value 13590 Frequency
1 PRETEZNO VARNA DRZAVA 729
2 NI VEC VARNA DRZAVA 173
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 9258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9274

Valid range from 1 to 2

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM CASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA CLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE?

Value 13689 Frequency
1 sploh ne soglasa 111
2 . 130
3 nekaj vmes 695
4 . 487
5 popolnoma soglasa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 8368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 8459

Valid range from 1 to 5

Q7141 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Value 13788 Frequency
1 zaposlovanje 188
2 socialne razlike, plače 159
3 Evropa 19
4 razvoj gospodarstva 79
5 zunanja politika 12
6 kriminal, korupcija 52
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 109
8 pravna država 29
9 politična kultura 10
10 izbrisani 26
11 šolstvo 66
12 kmetijstvo 24
88 drugo 50
99 b.o. 65
Sysmiss 9288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 9353

Valid range from 1 to 88

Q7142 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Value 13887 Frequency
1 zaposlovanje 69
2 socialne razlike, plače 109
3 Evropa 14
4 razvoj gospodarstva 47
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 33
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 126
8 pravna država 35
9 politična kultura 17
10 izbrisani 14
11 šolstvo 63
12 kmetijstvo 17
88 drugo 137
99 b.o. 35
Sysmiss 9453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 9488

Valid range from 1 to 88

Q714A NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Value 13986 Frequency
1 zaposlovanje 206
2 socialne razlike,place 175
3 Evropa 29
4 razvoj gospodarstva 54
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 45
7 pokojnine, soc.varnost 150
8 pravna drzava 34
9 politicna kultura 7
10 izbrisani 38
11 drugo 99
12 b.o. 66
Sysmiss 9266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 9332

Valid range from 1 to 11

Q714B ŠE DRUG PROBLEM…?

Value 14085 Frequency
1 zaposlovanje 66
2 socialne razlike,place 115
3 Evropa 16
4 razvoj gospodarstva 56
5 zunanja politika 9
6 kriminal, korupcija 36
7 pokojnine, soc.varnost 140
8 pravna drzava 40
9 politicna kultura 12
10 izbrisani 26
11 drugo 202
12 b.o. 168
Sysmiss 9290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 9458

Valid range from 1 to 11

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROCJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROCJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVA

Value 14184 Frequency
1 Rop 2576
2 Jansa 1690
3 b.o. 1251
Sysmiss 4659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4266 5910

Valid range from 1 to 2

Q715B1 ...KONKURECNOST OZ. RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 14283 Frequency
1 Rop 527
2 Jansa 202
3 b.o. 185
Sysmiss 9262