Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

evropske volitve, informiranost o delovanju vlade, informiranost o strukturnih skladih, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, izbor stranke za volitve v parlament, levo-desna politična orientacija, mandatarske kompetence, mnenje o oceni Slovenije kot najbolje pripravljene nove članice EU, mnenje o sporazumu Drnovšek-Račan, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, občutek varnosti, oblikovanje koalicije, ocena dela predsednika Državnega Zbora, Franceta Cukjatija, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, ocena dela prejšnje parlamentarne opozicije, ocena dela prejšnjega Državnega Zbora, ocena delovanja ministrstev, ocena osebne sreče, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odnos države do t.im izbrisanih, odziv na ameriške volitve, pereči problemi v Sloveniji, podpora Foruma 21, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, podpora koaliciji, podpora uvedbi evropske valute Eura, podpora vladi Antona Ropa, podpora vladi Janeza Janše, poznavanje projektov podprtih s strani EU, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, razlog za nizko udeležbo na evropskih volitvah, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, stališče o izgradnji džamije, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o t. im. izbrisanih, strankarske preference, strankarske preference na zadnjih volitvah v Državni zbor, udeležba na referendumu o izbrisanih, udeležba na volitvah, udeležba volitev za poslance v Evropski parlament, usposobljenost strank za reševanje problemov, varnostne razmere v Sloveniji, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, vpliv predvolilne kampanje na izbiro stranke, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, zaupanje v institucije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o: izbrisanih, o izgradnji džamije, o podpori Janeza Janše kot predsedniku vlade, o sporazumu Drnovšek-Račan, o izgradnji džamije, o volilni nameri na volitvah v evropski parlament in v državni zbor, o poznavanju in podpori Foruma 21 ter o uvedbi enotne valute, o občutku varnosti v Sloveniji ter oceno osebne sreče. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo tudi oceno dela prejšnjega Državnega Zbora in parlamentarne opozicije ter poznavanje strukturnih skladov in s strani EU podprtih projektov, oceno dela novoizvoljenih predsednika države, predsednika Državnega Zbora in predsednika vlade, oceno informiranosti o delu vlade, mnenje o mandatarskih kompetencah ter odziv na ameriške volitve.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 26. 01. - do 24. 12. 2004., Datumi vseh zbiranj: 19.1. - 21.1.,, 16.2. - 18.2.,, 22.3. - 24.3.,, 19.4. - 21.4.,, 17.5. - 19.5.,, 28.6. - 30.6.,, 30.8. - 1.9.,, 20.9. - 21.9.,, 25.10. - 27.10.,, 22.11. - 24.11.,, 15.12. - 20.12.
Čas izdelave: 2004;
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI04 - Kumulativna datoteka Politbarometra za leto 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 220
 • število enot: 10176

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2004-01-14 940
2004-02-14 934
2004-03-14 918
2004-04-14 892
2004-05-14 919
2004-06-14 913
2004-08-14 928
2004-09-14 953
2004-10-14 939
2004-11-14 916
2004-12-14 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10176 2004-01-14 2004-12-14

Q1 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 4001
2 NEZADOVOLJNI 5509
3 ne vem, b.o. 664
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9510 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 6062
2 NEZADOVOLJNI 3896
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9958 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 1224 Frekvenca
2004-01-14 940
2004-02-14 934
2004-03-14 918
2004-04-14 892
2004-05-14 919
2004-06-14 913
2004-08-14 928
2004-09-14 953
2004-10-14 939
2004-11-14 916
2004-12-14 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10176 2004-01-14 2004-12-14

Q1 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 2223 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 4001
2 NEZADOVOLJNI 5509
3 ne vem, b.o. 664
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9510 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3222 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 6062
2 NEZADOVOLJNI 3896
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9958 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 4221 Frekvenca
1 podpiram 3544
2 ne podpiram 3008
3 ne vem, b.o. 834
Sysmiss 2790
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6552 3624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 5220 Frekvenca
1 da, podpiram 519
2 ne, ne podpiram 242
3 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 9252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 9415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 6219 Frekvenca
1 zelo neuspešno 842
2 . 1760
3 nekje vmes 4466
4 . 1402
5 zelo uspešno 226
6 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 1415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8696 1480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 7218 Frekvenca
1 zelo neuspešno 819
2 . 1553
3 nekje vmes 2965
4 . 2385
5 zelo uspešno 753
6 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8475 1701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOCJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 8217 Frekvenca
1 zelo neuspešno 824
2 . 2038
3 nekje vmes 3597
4 . 1291
5 zelo uspešno 237
6 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 2085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7987 2189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 9216 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 85
3 nekje vmes 263
4 . 90
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
520 9656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 10215 Frekvenca
1 zelo neuspešno 619
2 . 1185
3 nekje vmes 2664
4 . 2969
5 zelo uspešno 1306
6 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 1337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8743 1433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠCA SLOVENIJE?

Vrednost 11214 Frekvenca
1 zelo neuspešno 1268
2 . 1849
3 nekje vmes 2164
4 . 977
5 zelo uspešno 257
6 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 3472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6515 3661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 12213 Frekvenca
1 zelo neuspešno 131
2 . 168
3 nekje vmes 270
4 . 149
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 9392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 13212 Frekvenca
1 zelo neuspešno 707
2 . 1543
3 nekje vmes 3001
4 . 1467
5 zelo uspešno 343
6 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 2899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7061 3115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 14211 Frekvenca
1 zelo neuspešno 203
2 . 513
3 nekje vmes 1777
4 . 2035
5 zelo uspešno 715
6 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 4824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5243 4933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_1 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FERIJA HORVATA?

Vrednost 15210 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 191
3 nekje vmes 494
4 . 277
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1118 9058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Vrednost 16209 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 147
3 nekje vmes 386
4 . 260
5 zelo uspešno 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 9193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Vrednost 17208 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 50
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 35
6 kulturo, andreja rihter 19
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 33
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet, jakob presečnik 18
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 78
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 41
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 173
99 ne vem, b.o. 323
Sysmiss 9281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 9604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Vrednost 18207 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dušan mramor 10
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 14
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopač 12
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 36
13 zdravje, dušan keber 17
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 9956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE?

Vrednost 19206 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 9
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet, jakob presečnik 1
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 8
13 zdravje, dušan keber 5
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 5
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 10077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 10078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Vrednost 20205 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 27
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 42
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 49
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 49
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 89
11 promet, jakob presečnik 23
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 59
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 93
99 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 9269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
563 9613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Vrednost 21204 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 18
3 finance, dušan mramor 6
4 gospodarstvo, tea petrin 22
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 23
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 2
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 16
11 promet, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 37
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 9931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 9932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UCINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO NEUSPEŠNO?NAVEDITE NAJVEC TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE!

Vrednost 22203 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 17
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 11
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 10073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 10075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

M1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 23202 Frekvenca
1 najmanj zaupa 290
2 . 654
3 nekaj vmes 1739
4 . 965
5 najbolj zaupa 162
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3810 6366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1_1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIC

Vrednost 24201 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 105
3 nekje vmes 204
4 . 118
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 9673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 25200 Frekvenca
1 najmanj zaupa 253
2 . 588
3 nekaj vmes 1430
4 . 1243
5 najbolj zaupa 425
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3939 6237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3_1 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 26199 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 117
3 nekje vmes 211
4 . 114
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 9579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 27198 Frekvenca
1 najmanj zaupa 129
2 . 257
3 nekaj vmes 338
4 . 102
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 9331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Vrednost 28197 Frekvenca
1 zelo neuspešno 206
2 . 477
3 nekje vmes 1069
4 . 635
5 zelo uspešno 189
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7600
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2576 7600

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4_2 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 29196 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 81
3 nekje vmes 239
4 . 119
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 9672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 30195 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 199
3 nekaj vmes 360
4 . 165
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 9325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGACNIK

Vrednost 31194 Frekvenca
1 zelo neuspešno 185
2 . 504
3 nekje vmes 1239
4 . 462
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2472 7704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5_2 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKACIC

Vrednost 32193 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 90
3 nekje vmes 207
4 . 100
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 9711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 33192 Frekvenca
1 najmanj zaupa 187
2 . 507
3 nekaj vmes 1497
4 . 1322
5 najbolj zaupa 244
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3757 6419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6_1 M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 34191 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 45
3 nekje vmes 202
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 9715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 35190 Frekvenca
1 najmanj zaupa 425
2 . 934
3 nekaj vmes 1587
4 . 868
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3992 6184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7_1 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 36189 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 66
3 nekje vmes 203
4 . 92
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 9729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 37188 Frekvenca
1 najmanj zaupa 194
2 . 509
3 nekaj vmes 1551
4 . 1232
5 najbolj zaupa 315
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3801 6375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8_1 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 38187 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 51
3 nekje vmes 206
4 . 133
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 9699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAC

Vrednost 39186 Frekvenca
1 najmanj zaupa 376
2 . 825
3 nekaj vmes 1703
4 . 890
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3968 6208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9_1 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 40185 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 119
3 nekje vmes 242
4 . 103
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 9599

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 41184 Frekvenca
1 najmanj zaupa 92
2 . 238
3 nekaj vmes 312
4 . 151
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 9366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Vrednost 42183 Frekvenca
1 zelo neuspešno 372
2 . 569
3 nekje vmes 693
4 . 496
5 zelo uspešno 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2295 7881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10_2 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 43182 Frekvenca
1 zelo neuspešno 169
2 . 247
3 nekje vmes 447
4 . 289
5 zelo uspešno 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1288 8888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESECNIK

Vrednost 44181 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 170
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9412
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 9412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11_1 M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Vrednost 45180 Frekvenca
1 zelo neuspešno 129
2 . 391
3 nekje vmes 1098
4 . 739
5 zelo uspešno 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 7676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2500 7676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11_2 M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIC

Vrednost 46179 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 60
3 nekje vmes 184
4 . 131
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 9717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 47178 Frekvenca
1 najmanj zaupa 668
2 . 1011
3 nekaj vmes 1364
4 . 865
5 najbolj zaupa 293
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 5975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4201 5975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13_1 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUCAN

Vrednost 48177 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 75
3 nekje vmes 198
4 . 162
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 9641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 49176 Frekvenca
1 najmanj zaupa 213
2 . 386
3 nekaj vmes 881
4 . 767
5 najbolj zaupa 243
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 7686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2490 7686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15_1 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

Vrednost 50175 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 164
3 nekje vmes 526
4 . 379
5 zelo uspešno 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1245 8931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15_2 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 51174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 82
2 . 93
3 nekje vmes 194
4 . 162
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 9543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOCNIK

Vrednost 52173 Frekvenca
1 najmanj zaupa 11
2 . 53
3 nekaj vmes 197
4 . 281
5 najbolj zaupa 270
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 9364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Vrednost 53172 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 186
3 nekje vmes 928
4 . 797
5 zelo uspešno 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2141 8035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABE

Vrednost 54171 Frekvenca
1 najmanj zaupa 549
2 . 756
3 nekaj vmes 1217
4 . 1203
5 najbolj zaupa 445
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4170 6006

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 55170 Frekvenca
1 najmanj zaupa 205
2 . 624
3 nekaj vmes 1617
4 . 773
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 6846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3330 6846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAC

Vrednost 56169 Frekvenca
1 najmanj zaupa 188
2 . 627
3 nekaj vmes 1425
4 . 545
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 7312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2864 7312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 57168 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 73
3 nekje vmes 185
4 . 170
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 9657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 58167 Frekvenca
1 zelo neuspešno 16
2 . 49
3 nekje vmes 158
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 9771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 59166 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 44
3 nekje vmes 185
4 . 125
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 9736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Vrednost 60165 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 673
2 . 628
3 nekaj vmes 748
4 . 348
5 povsem zaupati 138
6 ne vem,b.o. 70
Sysmiss 7571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2535 7641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_BRE BARBARA BREZIGAR

Vrednost 61164 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 245
2 . 334
3 nekaj vmes 501
4 . 485
5 povsem zaupati 186
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 8378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1751 8425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_BUT FRANCI BUT

Vrednost 62163 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 254
2 . 552
3 nekaj vmes 1114
4 . 513
5 povsem zaupati 103
6 ne vem,b.o. 72
Sysmiss 7568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2536 7640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

Vrednost 63162 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 155
2 . 296
3 nekaj vmes 717
4 . 966
5 povsem zaupati 478
6 ne vem,b.o. 41
Sysmiss 7523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2612 7564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_GAB SLAVKO GABER

Vrednost 64161 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 310
2 . 496
3 nekaj vmes 882
4 . 650
5 povsem zaupati 219
6 ne vem,b.o. 65
Sysmiss 7554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2557 7619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_GOL GREGOR GOLOBIC

Vrednost 65160 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 45
2 . 70
3 nekaj vmes 108
4 . 61
5 povsem zaupati 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 9865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_JAN JANEZ JANŠA

Vrednost 66159 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 348
2 . 524
3 nekaj vmes 845
4 . 657
5 povsem zaupati 240
6 ne vem,b.o. 43
Sysmiss 7519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2614 7562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_KUC MILAN KUCAN

Vrednost 67158 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 212
2 . 246
3 nekaj vmes 478
4 . 832
5 povsem zaupati 810
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2578 7598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_PAH BORUT PAHOR

Vrednost 68157 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 75
2 . 223
3 nekaj vmes 761
4 . 1056
5 povsem zaupati 488
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 7526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2603 7573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_PET LOJZE PETERLE

Vrednost 69156 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 208
2 . 424
3 nekaj vmes 959
4 . 770
5 povsem zaupati 245
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 7522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2606 7570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_POD JANEZ PODOBNIK

Vrednost 70155 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 294
2 . 594
3 nekaj vmes 1034
4 . 552
5 povsem zaupati 119
6 ne vem,b.o. 51
Sysmiss 7532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2593 7583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_DIM VLADO DIMOVSKI

Vrednost 71154 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 111
2 . 306
3 nekaj vmes 684
4 . 332
5 povsem zaupati 57
6 ne vem,b.o. 198
Sysmiss 8488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1490 8686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_ROP ANTON ROP

Vrednost 72153 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 202
2 . 396
3 nekaj vmes 846
4 . 887
5 povsem zaupati 266
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 7531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2597 7579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_RUP DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 73152 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 73
2 . 161
3 nekaj vmes 327
4 . 240
5 povsem zaupati 82
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 9293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_KAC JELKO KACIN

Vrednost 74151 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 147
2 . 333
3 nekaj vmes 680
4 . 432
5 povsem zaupati 98
6 ne vem,b.o. 56
Sysmiss 8430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1690 8486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_JUR AVRELIO JURI

Vrednost 75150 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 94
2 . 143
3 nekaj vmes 243
4 . 154
5 povsem zaupati 24
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 9518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME_BRJ MIHA BREJC

Vrednost 76149 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 141
2 . 198
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 povsem zaupati 28
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 9405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEC TRI OSEBE IZ POLITICNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 77148 Frekvenca
1 kučan 68
2 drnovšek 105
3 janša 92
4 peterle 36
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 41
7 rop 119
8 pahor 49
9 potočnik j. 13
10 bajuk 23
11 pahor 21
12 rupel 8
13 but 3
14 brezigar 0
15 kek 1
16 popovič 2
17 kacin 3
18 lahovnik 5
19 bučar 5
21 nihce/ ga ni 190
22 neka druga oseba 44
20 ne vem 107
Sysmiss 9228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 9335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

IME2 (IN KOMU ŠE?)

Vrednost 78147 Frekvenca
1 kučan 36
2 drnovšek 80
3 janša 60
4 peterle 25
5 podobnik j. 11
6 jelinčič 35
7 rop 91
8 pahor 31
9 potočnik j. 5
10 bajuk 47
11 pahor 16
12 rupel 6
13 but 4
14 brezigar 4
15 kek 0
16 popovič 2
17 kacin 6
18 lahovnik 8
19 bučar 3
21 nihce/ ga ni 24
22 neka druga oseba 96
20 ne vem 35
Sysmiss 9551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 9586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

IME3 (IN KOMU ŠE?)

Vrednost 79146 Frekvenca
1 kučan 17
2 drnovšek 26
3 janša 39
4 peterle 25
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 29
7 rop 35
8 pahor 25
9 potočnik j. 6
10 bajuk 23
11 pahor 18
12 rupel 5
13 but 5
14 brezigar 2
15 kek 0
16 popovič 1
17 kacin 5
18 lahovnik 8
19 bučar 4
21 nihce/ ga ni 25
22 neka druga oseba 136
20 ne vem 72
Sysmiss 9657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 9729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

I1 KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 80145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 922
2 . 1854
3 nekaj vmes 3863
4 . 1824
5 najbolj zaupa 469
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8932 1244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 81144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 858
2 . 1586
3 nekaj vmes 2970
4 . 2541
5 najbolj zaupa 952
6 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 1220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8907 1269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 82143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 726
2 . 1838
3 nekaj vmes 4187
4 . 1640
5 najbolj zaupa 359
6 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 1356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8750 1426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 83142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 591
2 . 1069
3 nekaj vmes 2720
4 . 3125
5 najbolj zaupa 1397
6 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 1219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8902 1274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLITICNIM STRANKAM?

Vrednost 84141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1357
2 . 2702
3 nekaj vmes 3775
4 . 584
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 1528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8540 1636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODIŠCEM?

Vrednost 85140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1643
2 . 2471
3 nekaj vmes 2509
4 . 1036
5 najbolj zaupa 224
6 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 2220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7883 2293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI?

Vrednost 86139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 921
2 . 1702
3 nekaj vmes 2972
4 . 1931
5 najbolj zaupa 503
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 2096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8029 2147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI?

Vrednost 87138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 348
2 . 764
3 nekaj vmes 2571
4 . 2808
5 najbolj zaupa 991
6 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 2534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7482 2694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠCINI?

Vrednost 88137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2230
2 . 1905
3 nekaj vmes 2652
4 . 1356
5 najbolj zaupa 571
6 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 1369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8714 1462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 89136 Frekvenca
1 najmanj zaupa 549
2 . 1052
3 nekaj vmes 2894
4 . 2657
5 najbolj zaupa 774
6 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 2178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7926 2250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 90135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 225
2 . 630
3 nekaj vmes 2599
4 . 3267
5 najbolj zaupa 1286
6 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 2106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8007 2169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAVNEMU SODIŠCU?

Vrednost 91134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 985
2 . 2045
3 nekaj vmes 3273
4 . 1621
5 najbolj zaupa 373
6 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 1725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8297 1879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 92133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 453
2 . 1186
3 nekaj vmes 2973
4 . 2591
5 najbolj zaupa 701
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7904 2272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 93132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 572
2 . 1617
3 nekaj vmes 3212
4 . 2096
5 najbolj zaupa 651
6 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 2002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8148 2028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 CASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 94131 Frekvenca
1 najmanj zaupa 500
2 . 1349
3 nekaj vmes 3564
4 . 2762
5 najbolj zaupa 782
6 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8957 1219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 VARUHU CLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 95130 Frekvenca
1 najmanj zaupa 191
2 . 249
3 nekaj vmes 558
4 . 540
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 8383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1734 8442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I20 RDECEMU KRIŽU?

Vrednost 96129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 402
2 . 448
3 nekaj vmes 517
4 . 293
5 najbolj zaupa 138
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 8351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1798 8378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 NATU?

Vrednost 97128 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1120
2 . 1722
3 nekaj vmes 2937
4 . 1858
5 najbolj zaupa 536
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 1804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8173 2003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 98127 Frekvenca
1 najmanj zaupa 336
2 . 893
3 nekaj vmes 2389
4 . 2200
5 najbolj zaupa 671
6 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6489 3687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 99126 Frekvenca
1 najmanj zaupa 452
2 . 1032
3 nekaj vmes 3444
4 . 2644
5 najbolj zaupa 589
6 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 1791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8161 2015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 100125 Frekvenca
1 najmanj zaupa 430
2 . 1357
3 nekaj vmes 2801
4 . 996
5 najbolj zaupa 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 4432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5744 4432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Vrednost 101124 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 193
3 nekaj vmes 906
4 . 1944
5 najbolj zaupa 990
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 6028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4148 6028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 102123 Frekvenca
1 da 7269
2 ne 2410
3 ne vem, b.o. 476
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9679 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Vrednost 103122 Frekvenca
1 DESUS 58
2 LDS 1193
3 NSI 219
4 SLS 161
5 SMS 67
6 SNS 142
7 SDS 769
8 ZLSD 363
9 drugo 74
0 ne vem, b.o. 2042
Sysmiss 5088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3046 7130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W2_DR IME DRUGE STRANKE

Vrednost 104121 Frekvenca
AS 1
Popovičeva stranka 1
Popovičeva-Naprej Slovenija 1
aktivna slovenija 2
demokrati slovenije 1
ekološka- seg 1
junijska lista 2
kek 1
kek-ova stranka 1
ki bi bila najbolj postena 1
mladi 1
neveljavna glasovnica 1
nobenega 1
nova slo 1
nova slovenija 1
seg 1
sjn 1
skd 1
slo je naša 1
slovenija ja naša 1
slovenija je nasa 3
slovenija je naša 6
stranka za podjetno slovenijo 1
stranka zelenih 1
zeleni 7
zeleni slovenije 5
zeleno 1
zveza za primorsko 1
zveza za primorsko, mahne 1
ženska stranka-Juni 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 105120 Frekvenca
1 DESUS 42
2 LDS 389
3 NSI 72
4 SDS 661
5 SLS 52
6 SNS 66
7 ZLSD 191
9 drugo stranko 83
0 ne vem, b.o. 623
Sysmiss 7997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1556 8620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, CE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA?

Vrednost 106119 Frekvenca
1 DESUS 35
2 LDS 480
3 NSI 96
4 SLS 122
5 SMS 92
6 SNS 105
7 SDS 316
8 ZLSD 149
9 drugo 74
0 ne vem, b.o. 2858
Sysmiss 5849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1469 8707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3_DR IMEDRUGE STRANKE

Vrednost 107118 Frekvenca
AS 1
Slovenija je naša 1
aktivna slovenija 5
izvenparlamentarna 1
junijska lista 2
kakšna nova 1
katerokoli drugo 1
komunisti 1
mladi forum zlsd 1
ne more hodit, ga. živi sama 1
nobena 4
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 3
stranka maldih 1
zbor za republiko 1
zeleni 8
zeleni slo 1
zeleni slovenije 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 108117 Frekvenca
1 DESUS 29
2 LDS 102
3 NSI 8
4 SDS 114
5 SLS 20
6 SNS 26
7 ZLSD 49
9 drugo stranko 36
0 ne vem, b.o. 824
Sysmiss 8968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 9792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W10 LJUDJE OB VOLITVAH RAVNAJO RAZLICNO, ENI GREDO NA VOLITVE, DRUGI PA NE. KAKO STE PRED 14 DNEVI RAVNALI VI, OB VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR?

Vrednost 109116 Frekvenca
1 šel na volitve 2201
2 ni šel na volitve 539
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 7407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2740 7436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 110115 Frekvenca
1 DESUS 67
2 LDS 431
3 NSI 86
4 SDS 618
5 SLS 70
6 SNS 72
7 ZLSD 188
9 drugo stranko 100
0 ne vem, b.o. 568
Sysmiss 7976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1632 8544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODL

Vrednost 111114 Frekvenca
1 DESUS 15
2 LDS 623
3 NSI 114
4 SLS 150
5 SMS 69
6 SNS 95
7 SDS 407
8 ZLSD 204
9 drugo 20
0 ne vem, b.o. 1076
Sysmiss 7403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1697 8479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LISTA2 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOC

Vrednost 112113 Frekvenca
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 204
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 88
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 61
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 42
6 SNS - NOSILEC LISTE SAŠO PEČE 29
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 85
8 ZLSD - NOSILEC LISTE BORUT PAHOR OZ. AVRELIO JURI 195
33 drugo 10
0 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 9291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 9462

Vrednosti spremenljivk od 2 do 33

LISTA2_1 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIC IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED LISTAMI, ZA KATERO BI SE ODLOCILI?

Vrednost 113112 Frekvenca
2 LDS + DESUS - KACIN 221
3 NSI - PETERLE 119
4 SLS - BUT 35
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - PAVLIN 75
6 SNS - JELINČIČ 57
7 SDS - BREJC 98
8 ZLSD - JURI 94
33 drugo 9
44 ne bo sel na volitve 33
0 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 9272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 9435

Vrednosti spremenljivk od 2 do 44

L2_DR DRUGO IME LISTE

Vrednost 114111 Frekvenca
Franci Kek- Frakcija mladih 1
pahor 1
popoviceva lista 1
popoviceva stranka 1
potocnik 1
stranka za delo (poljsak) 1
stranka zensk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

LISTA3 ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT?

Vrednost 115110 Frekvenca
1 da 630
2 ne 110
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 9305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 9436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LISTA4 CE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13. JUNIJA, ZA KATERO STRANKARSKO LISTO STE GLASOVALI?

Vrednost 116109 Frekvenca
2 LDS + DESUS 98
3 NSI 71
4 SLS 15
5 SMS+zeleni 5
6 SNS 6
7 SDS 71
8 ZLSD 69
9 SJN 5
10 druge liste 11
98 nisem volil 460
99 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 9271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 9365

Vrednosti spremenljivk od 2 do 98

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 117108 Frekvenca
1 DESUS 55
2 LDS 1859
3 NSI 174
4 SLS+SKD 240
5 SMS 61
6 SNS 134
7 SDS 637
8 ZLSD 377
9 drugo 1176
0 ne vem, b.o. 1735
Sysmiss 3728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4713 5463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, CE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI?

Vrednost 118107 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 699
3 NSI 70
4 SLS 75
5 SMS 37
6 SNS 74
7 SDS 340
8 ZLSD 144
9 drugo 32
0 ne vem, b.o. 1225
Sysmiss 7462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1489 8687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q713 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA STE V ZADNJIH MESECIH SPREMENILI SVOJE STALIŠCE DO STRANK

Vrednost 119106 Frekvenca
Izbrisani, podpora ZDA. 1
izbrisani 1
nič posebnega 1
potrebna spremba,arogantnost l 1
spletke v vladi 1
veliko so pokradli 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

Q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOCKE. ALI TA POSEG... ?

Vrednost 120105 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 34
2 DELNO ODOBRAVATE 183
3 BOLJ ZAVRACATE 233
4 POVSEM ZAVRACATE 398
5 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 9258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 9328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q695A V ZADNJEM CASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOCAJO ODLOCBE USTAVNEGA SODIŠCA, ALI NE?

Vrednost 121104 Frekvenca
1 je prav 2264
2 ni prav 1375
3 ne vem, b.o. 946
Sysmiss 5591
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3639 6537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOCENE SKUPINE LJUDI ODLOCA NA REFERENDUMU?

Vrednost 122103 Frekvenca
1 je primerno 954
2 ni primerno 1577
3 ne vem, b.o. 244
Sysmiss 7401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2531 7645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Vrednost 123102 Frekvenca
1 da, je primerno 2093
2 ne, ni primerno 2094
3 ne vem, b.o. 377
Sysmiss 5612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4187 5989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q700 DENIMO, DA BI PET NAJVECJIH STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE NASTOPILO Z NASLEDNJIMI NOSILCI LIST. KATERO IZMED LIST BI V TEM PRIMERU IZBRALI...?

Vrednost 124101 Frekvenca
1 LDS - DIMITRIJ RUPEL 103
2 NSI - LOJZE PETERLE 92
3 SDS - MIHA BREJC 52
4 SLS - FRANCI BUT 40
5 ZLSD - FERI HORVAT 51
0 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 9758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 9838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q701 NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDIDATOV ZA EVROPSKE POSLANCE. KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Vrednost 125100 Frekvenca
1 MOJCA DRČAR MURKO 23
2 JELKO KACIN 45
3 BOGOMIR KOVAČ 9
4 DARJA LAVTIŽAR BEBLER 11
5 DUŠAN PLUT 10
6 DIMITRIJ RUPEL 45
7 ZORAN THALER 26
8 MAGDALENA TOVORNIK 7
9 nobenega od teh 17
0 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 9935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q702 V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI REFERENDUM. CE BO DO REFERENDUMA PRIŠLO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 12699 Frekvenca
1 bo udeležil 522
2 ne bo udeležil 351
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 9303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q703 V POLITICNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI NASPROTI STOJIJO STALIŠCA STRANK: NA ENI STRANI SDS, SLS IN NSI, NA DRUGI STRANI PA LDS, ZLSD IN DESUS. ARGUMENTI KATERE STRANI SE VAM ZDIJO BOLJ PREPRICLJIVI?

Vrednost 12798 Frekvenca
1 sds, sls, nsi 339
2 lds, zlsd, desus 237
3 ne enih, ne drugih 116
4 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 9241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 9484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q704 LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN, KJER JE VECINA UDELEŽENCEV PODPRLA NEDELJSKO ZAPIRANJE. CE BI BILI DANES PRED ENAKO ODLOCITVIJO, KAKO BI SE ODLOCILI?

Vrednost 12897 Frekvenca
1 za zaprtje 538
2 za odprtje 314
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 9324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q705 DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE POSLANCE POJAVILA TUDI IMENA NASLEDNJIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ GLASOVALI?

Vrednost 12996 Frekvenca
1 LJUBO GERMIC 3
2 AVRELIO JURI 32
3 JELKO KACIN 91
4 MITJA MERSOL 21
5 VOJKA RAVBAR 37
6 DOMINIK S.CERNJAK 18
7 nobenega od teh 33
0 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 9892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 9941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q706 ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RAVNA PRAV, KO IZDAJA DOPOLNILNE ODLOCBE IZBRISANIM KOT TO DOLOCA V SVOJI ODLOCBI USTAVNO SODIŠCE REPUBLIKE SLOVENIJE, ALI NE?

Vrednost 13095 Frekvenca
1 ravna prav 110
2 ne ravna prav 177
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 9806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 9889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q707 ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI RAZPRAVAMI O IZBRISANIH POSKUŠAJO...?

Vrednost 13194 Frekvenca
1 RESITI PROBLEM IZBRISANIH 101
2 NABIRATI POL.GLASOVE 719
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 9248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 9356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q708 KOMU VERJAMETE BOLJ...?

Vrednost 13293 Frekvenca
1 IZBRIS JE BIL NEZAKONIT 110
2 IZBRISA SPLOH NI BILO 256
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 9744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 9810

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q709 V APRILU BO REFERENDUM O TEHNICNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 13392 Frekvenca
1 bo udelezil 977
2 ne bo udelezil 634
3 ne vem, b.o. 228
Sysmiss 8337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1611 8565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q709BB V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNICNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 13491 Frekvenca
1 je udeležil 351
2 ni udeležil 524
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 9291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 9301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q710 V ZADNJEM CASU SMO ZOPET PRICA PORASTU NASILJA PO SVETU. OD DOGODKOV V IRAKU, TERORISTICNEGA NAPADA V MADRIDU, DO PONOVNIH SPOPADOV NA KOSOVU. KAKO BI, GLEDE NA TO, OCENILI VARNOSTE RAZMERE V SLOVENIJI. ALI BI REKLI DA JE SLOVENIJA ŠE VEDNO VARNA DRŽAVA, A

Vrednost 13590 Frekvenca
1 PRETEZNO VARNA DRZAVA 729
2 NI VEC VARNA DRZAVA 173
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 9258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM CASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA CLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE?

Vrednost 13689 Frekvenca
1 sploh ne soglasa 111
2 . 130
3 nekaj vmes 695
4 . 487
5 popolnoma soglasa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 8368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1717 8459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7141 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Vrednost 13788 Frekvenca
1 zaposlovanje 188
2 socialne razlike, plače 159
3 Evropa 19
4 razvoj gospodarstva 79
5 zunanja politika 12
6 kriminal, korupcija 52
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 109
8 pravna država 29
9 politična kultura 10
10 izbrisani 26
11 šolstvo 66
12 kmetijstvo 24
88 drugo 50
99 b.o. 65
Sysmiss 9288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 9353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

Q7142 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Vrednost 13887 Frekvenca
1 zaposlovanje 69
2 socialne razlike, plače 109
3 Evropa 14
4 razvoj gospodarstva 47
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 33
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 126
8 pravna država 35
9 politična kultura 17
10 izbrisani 14
11 šolstvo 63
12 kmetijstvo 17
88 drugo 137
99 b.o. 35
Sysmiss 9453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 9488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

Q714A NAVEDITE DVE NAJBOLJ PERECI PROBLEMSKI PODROCJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVECATI NAJVEC POZORNOSTI?

Vrednost 13986 Frekvenca
1 zaposlovanje 206
2 socialne razlike,place 175
3 Evropa 29
4 razvoj gospodarstva 54
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 45
7 pokojnine, soc.varnost 150
8 pravna drzava 34
9 politicna kultura 7
10 izbrisani 38
11 drugo 99
12 b.o. 66
Sysmiss 9266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 9332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q714B ŠE DRUG PROBLEM…?

Vrednost 14085 Frekvenca
1 zaposlovanje 66
2 socialne razlike,place 115
3 Evropa 16
4 razvoj gospodarstva 56
5 zunanja politika 9
6 kriminal, korupcija 36
7 pokojnine, soc.varnost 140
8 pravna drzava 40
9 politicna kultura 12
10 izbrisani 26
11 drugo 202
12 b.o. 168
Sysmiss 9290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 9458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROCJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROCJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVA

Vrednost 14184 Frekvenca
1 Rop 2576
2 Jansa 1690
3 b.o. 1251
Sysmiss 4659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4266 5910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q715B1 ...KONKURECNOST OZ. RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vrednost 14283 Frekvenca