Stališča o korupciji 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP04_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Methodology


Collection date: 11. oktober - 13. oktober 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP04 - Stališča o korupciji 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 96
 • number of units: 911

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 13 Frequency
1 da, imeli smo 70
2 ne, nismo imeli 828
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13

Valid range from 1 to 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 310
2 NEZADOVOLJNI 532
3 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 69

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 31 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 162
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 225
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 302
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 197
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 20
6 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5

Valid range from 1 to 6

V0 ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 196 Frequency
1 da, imeli smo 70
2 ne, nismo imeli 828
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13

Valid range from 1 to 3

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 295 Frequency
1 ZADOVOLJNI 310
2 NEZADOVOLJNI 532
3 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 69

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 394 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 162
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 225
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 302
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 197
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 20
6 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Value 493 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 313
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 29
3 NAJ UPORABI ZVEZE 166
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 197
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 25
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 114
7 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 67

Valid range from 1 to 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 592 Frequency
1 zelo majhen problem 22
2 majhen problem 36
3 niti velik niti majhen problem 318
4 velik problem 260
5 zelo velik problem 239
6 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 36

Valid range from 1 to 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 691 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 29
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 332
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 393
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 81
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 76

Valid range from 1 to 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 790 Frequency
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 256
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 54
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 126
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 193
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 205
6 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 77

Valid range from 1 to 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 889 Frequency
1 MOČNO NARASLA 270
2 NEKOLIKO NARASLA 310
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 178
4 NEKOLIKO UPADLA 57
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 86

Valid range from 1 to 6

V9K ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Value 988 Frequency
1 je verjetno 336
2 ni verjetno 482
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 93

Valid range from 1 to 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Value 1087 Frequency
1 je verjetno 314
2 ni verjetno 434
3 ne vem, b.o. 158
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 163

Valid range from 1 to 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Value 1186 Frequency
1 je verjetno 416
2 ni verjetno 361
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 134

Valid range from 1 to 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Value 1285 Frequency
1 je verjetno 319
2 ni verjetno 464
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 128

Valid range from 1 to 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Value 1384 Frequency
1 je verjetno 335
2 ni verjetno 432
3 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 144

Valid range from 1 to 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Value 1483 Frequency
1 je verjetno 285
2 ni verjetno 470
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 156

Valid range from 1 to 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Value 1582 Frequency
1 je verjetno 279
2 ni verjetno 522
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 110

Valid range from 1 to 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Value 1681 Frequency
1 je verjetno 323
2 ni verjetno 407
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 181

Valid range from 1 to 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Value 1780 Frequency
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 390
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 177

Valid range from 1 to 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Value 1879 Frequency
1 je verjetno 351
2 ni verjetno 447
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 113

Valid range from 1 to 3

V9A ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Value 1978 Frequency
1 je verjetno 461
2 ni verjetno 362
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 88

Valid range from 1 to 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Value 2077 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 161
2 PRENIZKE KAZNI 150
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 249
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 78
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 58
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 124
7 drugo 47
8 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 44

Valid range from 1 to 8

V11A0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Value 2176 Frequency
1 DA 744
2 NE 160
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 7

Valid range from 1 to 2

V11A_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2275 Frequency
1 DA 56
2 NE 688
Sysmiss 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 167

Valid range from 1 to 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2374 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 26
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 856

Valid range from 1 to 5

V12DOD ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO

ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

Value 2473 Frequency
1 ZDRAVNIKA OZ. ZDRAVSTVENEGA DELAVCA 4
2 NA VAŠO POBUDO 11
3 PRIJATELJEV IN ZNANCEV 5
4 drugih oseb 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 889

Valid range from 1 to 5

V11B0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Value 2572 Frequency
1 DA 307
2 NE 596
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 2

V11B_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2671 Frequency
1 DA 16
2 NE 291
Sysmiss 604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 604

Valid range from 1 to 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2770 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 10
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 895

Valid range from 1 to 5

V11C0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Value 2869 Frequency
1 DA 322
2 NE 581
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 2

V11C_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 2968 Frequency
1 DA 12
2 NE 310
Sysmiss 589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 589

Valid range from 1 to 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3067 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 5
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 900

Valid range from 1 to 5

V11D0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Value 3166 Frequency
1 DA 57
2 NE 846
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 2

V11D_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3265 Frequency
1 DA 22
2 NE 35
Sysmiss 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 854

Valid range from 1 to 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3364 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 889

Valid range from 1 to 5

V11E0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Value 3463 Frequency
1 DA 226
2 NE 677
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 2

V11E_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3562 Frequency
1 DA 14
2 NE 212
Sysmiss 685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 685

Valid range from 1 to 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3661 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 4
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 898

Valid range from 1 to 5

V11F0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Value 3760 Frequency
1 DA 74
2 NE 828
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 2

V11F_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3859 Frequency
1 DA 19
2 NE 55
Sysmiss 837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 837

Valid range from 1 to 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3958 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 893

Valid range from 1 to 5

V11G0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Value 4057 Frequency
1 DA 54
2 NE 848
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 2

V11G_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4156 Frequency
1 DA 12
2 NE 42
Sysmiss 857
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 857

Valid range from 1 to 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4255 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 4
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 899

Valid range from 1 to 5

V11H0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Value 4354 Frequency
1 DA 154
2 NE 744
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13

Valid range from 1 to 2

V11H_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4453 Frequency
1 DA 25
2 NE 129
Sysmiss 757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 757

Valid range from 1 to 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4552 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 886

Valid range from 1 to 5

V11I0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Value 4651 Frequency
1 DA 120
2 NE 782
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 2

V11I_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4750 Frequency
1 DA 18
2 NE 102
Sysmiss 791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 791

Valid range from 1 to 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4849 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 893

Valid range from 1 to 5

V11J0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Value 4948 Frequency
1 DA 67
2 NE 818
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 26

Valid range from 1 to 2

V11J_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5047 Frequency
1 DA 7
2 NE 60
Sysmiss 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 844

Valid range from 1 to 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5146 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 3
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 1
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 904

Valid range from 1 to 5

V11K0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Value 5245 Frequency
1 DA 168
2 NE 734
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 2

V11K_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5344 Frequency
1 DA 16
2 NE 152
Sysmiss 743
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 743

Valid range from 1 to 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5443 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 6
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 5
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 896

Valid range from 1 to 5

V11L0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Value 5542 Frequency
1 DA 273
2 NE 628
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 10

Valid range from 1 to 2

V11L_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5641 Frequency
1 DA 26
2 NE 247
Sysmiss 638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 638

Valid range from 1 to 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5740 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 19
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 3
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 885

Valid range from 1 to 5

V11M0 ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Value 5839 Frequency
1 DA 64
2 NE 837
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 10

Valid range from 1 to 2

V11M_1 ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠN

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5938 Frequency
1 DA 14
2 NE 50
Sysmiss 847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 847

Valid range from 1 to 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 6037 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 4
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 0
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 897

Valid range from 1 to 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 6136 Frequency
1 tisti, ki jo daje 164
2 tisti, ki jo sprejme 332
3 oba enako 385
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 30

Valid range from 1 to 4

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 6235 Frequency
1 da 448
2 ne 305
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 158

Valid range from 1 to 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 6334 Frequency
1 POLICIJI 129
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 15
3 SODIŠČU 13
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 169
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 5
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 59
7 drugo 22
8 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 499

Valid range from 1 to 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 6433 Frequency
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 12
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 81
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 10
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 49
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 107
6 drugo 31
7 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 621

Valid range from 1 to 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Value 6532 Frequency
1 sploh niso pripomogle 175
2 . 205
3 nekaj vmes 320
4 . 69
5 močno so pripomogle 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 101

Valid range from 1 to 6

V18B VLADA

VLADA

Value 6631 Frequency
1 sploh niso pripomogle 230
2 . 240
3 nekaj vmes 244
4 . 77
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 93

Valid range from 1 to 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Value 6730 Frequency
1 sploh niso pripomogle 109
2 . 190
3 nekaj vmes 334
4 . 139
5 močno so pripomogle 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 94

Valid range from 1 to 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Value 6829 Frequency
1 sploh niso pripomogle 87
2 . 97
3 nekaj vmes 250
4 . 220
5 močno so pripomogle 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 154

Valid range from 1 to 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Value 6928 Frequency
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 93
3 nekaj vmes 278
4 . 146
5 močno so pripomogle 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 228

Valid range from 1 to 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Value 7027 Frequency
1 sploh niso pripomogle 138
2 . 205
3 nekaj vmes 307
4 . 104
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 127

Valid range from 1 to 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Value 7126 Frequency
1 sploh niso pripomogle 211
2 . 220
3 nekaj vmes 239
4 . 74
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 144

Valid range from 1 to 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Value 7225 Frequency
1 sploh niso pripomogle 167
2 . 212
3 nekaj vmes 282
4 . 71
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 156

Valid range from 1 to 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Value 7324 Frequency
1 sploh niso pripomogle 191
2 . 186
3 nekaj vmes 247
4 . 105
5 močno so pripomogle 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 137

Valid range from 1 to 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Value 7423 Frequency
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 89
3 nekaj vmes 231
4 . 295
5 močno so pripomogle 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 88

Valid range from 1 to 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 7522 Frequency
1 sploh niso pripomogle 98
2 . 161
3 nekaj vmes 349
4 . 138
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 131

Valid range from 1 to 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7621 Frequency
1 dnevnik tvs 459
2 odmevi tvs 44
3 24ur - pop tv 346
4 ne spremljam informativnih oddaj 54
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7720 Frequency
1 dnevnik tvs 68
2 odmevi tvs 128
3 24ur - pop tv 144
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 571

Valid range from 1 to 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7819 Frequency
1 dnevnik tvs 4
2 odmevi tvs 28
3 24ur - pop tv 51
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 828

Valid range from 1 to 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 7918 Frequency
1 DELO 255
2 DNEVNIK 144
3 VEČER 117
4 SLOVENSKE NOVICE 193
5 FINANCE 12
6 nobenega 182
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 6

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8017 Frequency
1 DELO 37
2 DNEVNIK 52
3 VEČER 21
4 SLOVENSKE NOVICE 53
5 FINANCE 20
6 nobenega 0
Sysmiss 728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 728

Valid range from 1 to 6

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8116 Frequency
1 DELO 1
2 DNEVNIK 1
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 4
5 FINANCE 13
6 nobenega 0
Sysmiss 887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 887

Valid range from 1 to 6

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8215 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 FINANCE 0
6 nobenega 0
Sysmiss 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 909

Valid range from 1 to 6

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 8314 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 21
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 135
3 NSI - krscanska ljudska stranka 34
4 SLS -slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 46
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 228
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo 46
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 298

Valid range from 0 to 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 16 86 55.872 17.51

Valid range from 0 to 87

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8512 Frequency
1 OSNOVNA 141
2 KONČANA POKLICNA 141
3 KONČANA SREDNJA 408
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 217
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 8611 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 224
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 41
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 316
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1

Valid range from 1 to 9

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 8710 Frequency
1 NA PODEŽELJU 317
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 303
3 V VEČJEM MESTU 107
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 183
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 889 Frequency
1 sem veren 470
2 nisem veren 270
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 43

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 898 Frequency
1 moški 398
2 ženska 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 907 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 0
8 drugo,...? 0
Sysmiss 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 911

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 916 Frequency
30 ->30 174
45 30 - 45 243
60 46 - 60 236
99 61 -> 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 30 to 99

OMR Omrežna skupina

Value 925 Frequency
1 01 - Ljubljana 280
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 209
3 03 - Celje, Trbovlje 132
4 04 - Kranj 80
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 141
7 07 - Novo Mesto, Krsko 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 934 Frequency
1 POMURSKA 36
2 PODRAVSKA 136
3 KOROSKA 34
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 274
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 66
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 25
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 943 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 284
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 169
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 82
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 114
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0.373 2.912 1.001 0.674

Valid range from 0.373443331058407 to 2.91196985994993

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 961 Frequency
2004 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 2004 to 2004

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2004). KORUP04 - Stališča o korupciji; oktober 2004 [vprašalnik] (SI).

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. Toš, Niko (2004). KORUP04 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP04. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si