Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI07_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, materialni položaj gospodinjstva, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, mnenje o vstopu v EU, mnenje o vstopu v NATO, levo-desna politična orientacija, udeležba na volitvah, predsedniške volitve, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, zaupanje v predsedniške kandidate, financiranje zasebnih šol, financiranje zasebnega zdravstva, gledanje televizijskih informativnih oddaj, najprimernejši kandidat za predsednika države, objektivna televizijska poročila, ocena problemskega stanja, ocena uspešnosti dela guvernerja banke Slovenije, ocena uspešnosti menjave tolarja za evro, ocena uspešnosti dela varuha človekovih pravic, odnos države do t.im. izbrisanih, peticija slovenskih novinarjev, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, podpora kandidatu za predsednika republike, politična stranka Zares, predsednik Slovenske ljudske stranke, prodaja nekaterih ključnih nacionalnih gospodarskih sistemov, splošna stavka sindikatov

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: novinarski peticiji, o odločbi Ustavnega sodišča o izbrisanih ter oceno objektivnosti informativnih TV programov, o opredeljevanju do EU in NATO in o mnenju ob izteku mandatov, o bližajočih se predsedniških volitvah ter o izbiri med predsedniškimi kandidati

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 19.3 - do 13.12. 2007., Datumi vseh zbiranj: 19.3 - 21.3,, 20.6 - 22.6,, 10.9 - 12.9,, 10.12 - 13.12.2007
Date of production: 2007
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI07 - Poltibarometer PB07 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 127
 • number of units: 3410

Variable list

ANKETA Anketa

Value 13 Frequency
2007-01-14 845
2007-06-14 881
2007-09-14 851
2007-12-14 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3410 2007-01-14 2007-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 1313
2 ni zadovoljen 1869
3 ne vem, b.o. 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3182 228

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 2103
2 ni zadovoljen 1198
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3301 109

Valid range from 1 to 2

ANKETA Anketa

Value 1127 Frequency
2007-01-14 845
2007-06-14 881
2007-09-14 851
2007-12-14 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3410 2007-01-14 2007-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 2126 Frequency
1 zadovoljen 1313
2 ni zadovoljen 1869
3 ne vem, b.o. 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3182 228

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3125 Frequency
1 zadovoljen 2103
2 ni zadovoljen 1198
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3301 109

Valid range from 1 to 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 4124 Frequency
1 da, podpiram 1246
2 ne, ne podpiram 1843
3 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3089 321

Valid range from 1 to 2

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 5123 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 207
3 nekje vmes 348
4 . 114
5 zelo uspešno 41
6 ne vem,b.o. 22
Sysmiss 2578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 2600

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 6122 Frequency
1 zelo neuspešno 173
2 . 192
3 nekje vmes 236
4 . 116
5 zelo uspešno 79
6 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 2614

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 7121 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 167
3 nekje vmes 403
4 . 120
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 51
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 2630

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 8120 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 136
3 nekje vmes 276
4 . 169
5 zelo uspešno 84
6 ne vem,b.o. 74
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 2653

Valid range from 1 to 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 9119 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 120
3 nekje vmes 318
4 . 118
5 zelo uspešno 18
6 ne vem,b.o. 196
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 2775

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 10118 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 134
3 nekje vmes 322
4 . 188
5 zelo uspešno 37
6 ne vem,b.o. 80
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 2659

Valid range from 1 to 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Value 11117 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 189
3 nekje vmes 324
4 . 139
5 zelo uspešno 21
6 ne vem,b.o. 78
Sysmiss 2580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 2658

Valid range from 1 to 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 12116 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 182
3 nekje vmes 247
4 . 164
5 zelo uspešno 32
6 ne vem,b.o. 105
Sysmiss 2580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2685

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 13115 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 131
3 nekje vmes 251
4 . 226
5 zelo uspešno 94
6 ne vem,b.o. 33
Sysmiss 2580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 2613

Valid range from 1 to 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 14114 Frequency
1 najmanj zaupa 514
2 . 805
3 nekaj vmes 1253
4 . 534
5 najbolj zaupa 217
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3323 87

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Value 15113 Frequency
1 najmanj zaupa 698
2 . 734
3 nekaj vmes 861
4 . 651
5 najbolj zaupa 376
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 90

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 16112 Frequency
1 najmanj zaupa 344
2 . 709
3 nekaj vmes 1489
4 . 590
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3266 144

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 17111 Frequency
1 najmanj zaupa 290
2 . 383
3 nekaj vmes 681
4 . 753
5 najbolj zaupa 391
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2498 912

Valid range from 1 to 5

I4_1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 18110 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 117
3 nekaj vmes 245
4 . 267
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 2581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 2605

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 19109 Frequency
1 najmanj zaupa 555
2 . 934
3 nekaj vmes 1450
4 . 214
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3197 213

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM?

Value 20108 Frequency
1 najmanj zaupa 611
2 . 811
3 nekaj vmes 1061
4 . 598
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3212 198

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 21107 Frequency
1 najmanj zaupa 341
2 . 522
3 nekaj vmes 1197
4 . 979
5 najbolj zaupa 260
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3299 111

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 22106 Frequency
1 najmanj zaupa 280
2 . 375
3 nekaj vmes 1046
4 . 1007
5 najbolj zaupa 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 283
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3093 317

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 23105 Frequency
1 najmanj zaupa 1140
2 . 684
3 nekaj vmes 751
4 . 466
5 najbolj zaupa 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3274 136

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 24104 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 291
3 nekaj vmes 969
4 . 1408
5 najbolj zaupa 466
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3250 160

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 25103 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 360
3 nekaj vmes 1232
4 . 1195
5 najbolj zaupa 307
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3246 164

Valid range from 1 to 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 26102 Frequency
1 najmanj zaupa 258
2 . 660
3 nekaj vmes 1238
4 . 873
5 najbolj zaupa 314
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3343 67

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Value 27101 Frequency
1 najmanj zaupa 187
2 . 319
3 nekaj vmes 1227
4 . 1147
5 najbolj zaupa 291
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3171 239

Valid range from 1 to 5

I21 NATU?

Value 28100 Frequency
1 najmanj zaupa 270
2 . 330
3 nekaj vmes 545
4 . 297
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1537 1873

Valid range from 1 to 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 2999 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 250
3 nekaj vmes 587
4 . 443
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 1897

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3098 Frequency
1 najmanj zaupa 253
2 . 482
3 nekaj vmes 1195
4 . 913
5 najbolj zaupa 256
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 270
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3099 311

Valid range from 1 to 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3197 Frequency
1 najmanj zaupa 219
2 . 569
3 nekaj vmes 1416
4 . 841
5 najbolj zaupa 268
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3313 97

Valid range from 1 to 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3296 Frequency
1 najmanj zaupa 191
2 . 506
3 nekaj vmes 1553
4 . 773
5 najbolj zaupa 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 209
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3158 252

Valid range from 1 to 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3395 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 271
3 nekaj vmes 775
4 . 1399
5 najbolj zaupa 712
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3309 101

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3494 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 134
3 nekaj vmes 485
4 . 563
5 najbolj zaupa 219
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 1720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1463 1947

Valid range from 1 to 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 3593 Frequency
1 najmanj zaupa 341
2 . 597
3 nekaj vmes 974
4 . 848
5 najbolj zaupa 389
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 217
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3149 261

Valid range from 1 to 5

I28 SINDIKATOM?

Value 3692 Frequency
1 najmanj zaupa 341
2 . 585
3 nekaj vmes 1110
4 . 869
5 najbolj zaupa 310
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3215 195

Valid range from 1 to 5

I20 RDEČEMU KRIŽU?

Value 3791 Frequency
1 najmanj zaupa 425
2 . 554
3 nekaj vmes 806
4 . 484
5 najbolj zaupa 191
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 950

Valid range from 1 to 5

I20A KARITAS-U?

Value 3890 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 124
3 nekaj vmes 251
4 . 241
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 2618

Valid range from 1 to 5

Q862A JANUARJA SMO TOLAR ZAMENJALI ZA EVRO, FEBRUARJA SE JE IZTEKEL MANDAT VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽU HANŽKU, Z MARCEM PA IZTEČE MANDAT GUVERNERJU BANKE SLOVENIJE MITJI GASPARIJU. OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST V TEH VLOGAH NAJPREJ POVEJTE ZA SLOVENSKI TOLAR

Value 3989 Frequency
1 zelo neuspešno 5
2 . 16
3 nekje vmes 101
4 . 366
5 zelo uspešno 328
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 2583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 2594

Valid range from 1 to 5

Q862B VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽ HANŽEK

Value 4088 Frequency
1 zelo neuspešno 122
2 . 98
3 nekje vmes 250
4 . 216
5 zelo uspešno 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 2583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 2625

Valid range from 1 to 5

Q862C GUVERNER MITJA GASPARI

Value 4187 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 38
3 nekje vmes 157
4 . 311
5 zelo uspešno 226
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 2659

Valid range from 1 to 5

Q863A ŠTIRI LETA JE OD TEGA, KO SMO V SLOVENIJI IMELI REFERENDUM O ČLANSTVU V EU IN NATO. ČE BI IMELI DANES PONOVNO PRILOŽNOST ODLOČATI O ČLANSTVU, KAKO BI SE ODLOČILI? NAJPREJ GLEDE ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI

Value 4286 Frequency
1 ZA ČLANSTVO 615
2 PROTI ČLANSTVU 167
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 2584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 2628

Valid range from 1 to 2

Q863B KAKO PA BI SE ODLOČILI GLEDE ČLANSTVA V NATU

Value 4385 Frequency
1 ZA ČLANSTVO 365
2 PROTI ČLANSTVU 385
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 2660

Valid range from 1 to 2

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI PO

Value 4484 Frequency
1 danes boljše 103
2 danes slabše 494
3 nič se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 2584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 2607

Valid range from 1 to 3

Q846A_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, SKORAJ TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCI

Value 4583 Frequency
1 danes boljše 110
2 danes slabše 483
3 nič se ni spremenilo 245
4 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 2546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 2572

Valid range from 1 to 3

Q846A_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI PO

Value 4682 Frequency
1 danes boljše 188
2 danes slabše 1073
3 nič se ni spremenilo 365
4 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 1742
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1626 1784

Valid range from 1 to 3

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 4781 Frequency
1 danes boljše 814
2 danes slabše 1054
3 nič se ni spremenilo 1223
4 ne vem, b.o. 265
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3091 319

Valid range from 1 to 3

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 4880 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 377
2 danes slabše, več vpletanja 1897
3 nič se ni spremenilo 792
4 ne vem, b.o. 290
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3066 344

Valid range from 1 to 3

Q846H ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO

Value 4979 Frequency
1 danes boljše 230
2 danes slabše 1771
3 nič se ni spremenilo 1200
4 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3201 209

Valid range from 1 to 3

Q846D ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 5078 Frequency
1 danes boljše 534
2 danes slabše 1680
3 nič se ni spremenilo 1012
4 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3226 184

Valid range from 1 to 3

Q846I ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Value 5177 Frequency
1 danes boljše 722
2 danes slabše 996
3 nič se ni spremenilo 1212
4 ne vem, b.o. 425
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 480

Valid range from 1 to 3

Q846E ... KORUPCIJA:

Value 5276 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 306
2 danes slabše, več korupcije 1589
3 nič se ni spremenilo 1094
4 ne vem, b.o. 365
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2989 421

Valid range from 1 to 3

Q849R LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMEN LJUDI IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA. ZANIMA NAS,ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISO VREDNI ZAUPANJA, 5 PA, DA

Value 5375 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 107
2 . 104
3 nekaj vmes 246
4 . 212
5 vreden je polnega zaupanja 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 2632

Valid range from 1 to 5

Q849E JANEZ DRNOVŠEK

Value 5474 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 93
2 . 111
3 nekaj vmes 209
4 . 232
5 vreden je polnega zaupanja 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 2600

Valid range from 1 to 5

Q849W SPOMENKA HRIBAR

Value 5573 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 100
2 . 140
3 nekaj vmes 215
4 . 155
5 vreden je polnega zaupanja 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 2747

Valid range from 1 to 5

Q849S ZORAN JANKOVIĆ

Value 5672 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 109
2 . 134
3 nekaj vmes 249
4 . 212
5 vreden je polnega zaupanja 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 2632

Valid range from 1 to 5

Q849G JANEZ JANŠA

Value 5771 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 148
2 . 145
3 nekaj vmes 220
4 . 205
5 vreden je polnega zaupanja 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 2606

Valid range from 1 to 5

Q849J MILAN KUČAN

Value 5870 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 89
2 . 91
3 nekaj vmes 172
4 . 240
5 vreden je polnega zaupanja 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 2613

Valid range from 1 to 5

Q849Z JOŽE MENCINGER

Value 5969 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 54
2 . 85
3 nekaj vmes 256
4 . 195
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 2721

Valid range from 1 to 5

Q849K BORUT PAHOR

Value 6068 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 25
2 . 62
3 nekaj vmes 212
4 . 313
5 vreden je polnega zaupanja 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 2613

Valid range from 1 to 5

Q849L LOJZE PETERLE

Value 6167 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 58
2 . 111
3 nekaj vmes 223
4 . 275
5 vreden je polnega zaupanja 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 2606

Valid range from 1 to 5

Q849X JANEZ POTOČNIK

Value 6266 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 28
2 . 64
3 nekaj vmes 186
4 . 217
5 vreden je polnega zaupanja 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 2745

Valid range from 1 to 5

Q849T DIMITRIJ RUPEL

Value 6365 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 200
2 . 239
3 nekaj vmes 260
4 . 76
5 vreden je polnega zaupanja 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 2621

Valid range from 1 to 5

Q849AA DANICA PURG

Value 6464 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 36
2 . 78
3 nekaj vmes 123
4 . 48
5 vreden je polnega zaupanja 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 515
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3101

Valid range from 1 to 5

Q849V DANILO TÜRK

Value 6563 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 35
2 . 94
3 nekaj vmes 200
4 . 133
5 vreden je polnega zaupanja 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 2872

Valid range from 1 to 5

Q8641 MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE OSEBI, KI BI BILI PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICO REPUBLIKE. KDO ZA PREDSEDNIKA 1.IZBOR

Value 6662 Frequency
1 Brezigar 120
2 Drnovšek 111
3 Hribar 22
4 Janković 21
5 Janša 28
6 Kučan 71
7 Mencinger 32
8 Pahor 177
9 Peterle 90
10 Potočnik 22
11 Purg 9
12 Rupel 1
13 TÜrk 37
14 nekdo drug 8
15 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 2587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 2661

Valid range from 1 to 14

Q8642 MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE OSEBI, KI BI BILI PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICO REPUBLIKE. KDO ZA PREDSEDNIKA 2.IZBOR

Value 6761 Frequency
1 Brezigar 74
2 Drnovšek 77
3 Hribar 25
4 Janković 37
5 Janša 27
6 Kučan 66
7 Mencinger 43
8 Pahor 122
9 Peterle 101
10 Potočnik 44
11 Purg 9
12 Rupel 8
13 TÜrk 33
14 nekdo drug 9
15 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 2719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 2735

Valid range from 1 to 14

Q878A KO ŽE GOVORIMO O ZAUPANJU, POVEJTE ŠE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM TREM PREDSEDNIŠKIM KANDIDATOM. MITJA GASPARI?

Value 6860 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 101
3 nekaj vmes 289
4 . 221
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 2562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 2649

Valid range from 1 to 5

Q878B LOJZE PETERLE?

Value 6959 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 132
3 nekaj vmes 240
4 . 206
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 2563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 2600

Valid range from 1 to 5

Q878C DANILO TÜRK?

Value 7058 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 82
3 nekaj vmes 269
4 . 219
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 2562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2685

Valid range from 1 to 5

Q882 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE NA NEDAVNEM KONGRESU NAMESTO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA JANEZA PODOBNIKA IZVOLILA BOJANA ŠROTA. ALI JE TO ZA STRANKO DOBRO?

Value 7157 Frequency
1 dobro 405
2 ni dobro 111
3 ne vem, b.o. 308
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 2894

Valid range from 1 to 2

Q883 V ZADNJEM ČASU SE V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU IN PARLAMENTU VSE BOLJ UVELJAVLJA NOVA STRANKA ZARES, KI JO VODI GREGOR GOLOBIČ. ALI JE S TEM SLOVENSKA POLITIKA KAJ PRIDOBILA?

Value 7256 Frequency
1 je pridobila 378
2 ni pridobila 295
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 2737

Valid range from 1 to 2

Q879 ALI STE VOLILI IN ZA KOGA STE VOLILI V DRUGEM KROGU LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVEV

Value 7355 Frequency
1 Peterle 122
2 Türk 452
3 ni volil 160
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 2585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 2676

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 7454 Frequency
1 da 2616
2 ne 624
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3240 170

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 7553 Frequency
1 DESUS 35
2 LDS 167
3 NSI 98
4 SDS 509
5 SLS 81
6 SNS 90
7 SD 626
8 ZARES 100
9 drugo stranko 53
0 ne vem, b.o. 853
Sysmiss 798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1759 1651

Valid range from 1 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 7652 Frequency
1 DESUS 24
2 LDS 85
3 NSI 19
4 SDS 123
5 SLS 42
6 SNS 47
7 SD 198
8 ZARES 31
9 drugo stranko 30
0 ne vem, b.o. 996
Sysmiss 1815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 2811

Valid range from 1 to 9

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 7751 Frequency
1 DESUS 36
2 LDS 563
3 NSI 97
4 SDS 715
5 SLS 90
6 SNS 80
7 ZL(SD) 339
8 drugo stranko 41
9 ni volil 497
0 ne vem, b.o. 899
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2458 952

Valid range from 1 to 9

Q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH.

Value 7850 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 502
3 NSI 57
4 SLS+SKD 87
5 SMS 10
6 SNS 36
7 SDS 258
8 ZLSD 136
9 nisem volil 362
0 ne vem, b.o., drugo 1065
Sysmiss 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1464 1946

Valid range from 1 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O

Value 7949 Frequency
1 prej levo 1117
2 v sredino 684
3 prej desno 665
4 b.o. 891
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2466 944

Valid range from 1 to 3

Q865A DRUŠTVO

Value 8048 Frequency
1 podpira 389
2 ne podpira 301
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 2564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 2720

Valid range from 1 to 2

Q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 8147 Frequency
1 bi podprl 499
2 ne bi podprl 1079
3 ne vem, b.o. 616
Sysmiss 1216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1578 1832

Valid range from 1 to 2

Q877 ENO LETO PRED IZTEKOM SVOJEGA MANDATA VLADA SPROŽA PRODAJO NEKATERIH KLJUČNIH NACIONALNIH GOSPODARSKIH SISTEMOV - KOT SO LUKA KOPER, SLOVENSKE ŽELEZNICE, TELEKOM, ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN ŠE NEKATERIH. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA TAKO POMEMBNE DOLGOROČN

Value 8246 Frequency
1 je primerno 109
2 ni primerno 653
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 2567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 2648

Valid range from 1 to 2

Q876A V OKVIRU NAČRTOVANJA PRODAJE TEH PODJETIJ POVEJTE ALI TO PRODAJO PODPIRATE, ALI NE V NASLEDNJIH PODJETJIH ... LUKA KOPER

Value 8345 Frequency
1 podpira prodajo 119
2 ne podpira prodaje 643
3 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 2567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 2648

Valid range from 1 to 2

Q876B SLOVENSKE ŽELEZNICE

Value 8444 Frequency
1 podpira prodajo 163
2 ne podpira prodaje 609
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 2567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 2638

Valid range from 1 to 2

Q876C TELEKOM

Value 8543 Frequency
1 podpira prodajo 186
2 ne podpira prodaje 581
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 2568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 2643

Valid range from 1 to 2

Q876D ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Value 8642 Frequency
1 podpira prodajo 173
2 ne podpira prodaje 574
3 ne ve, b.o. 95
Sysmiss 2568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 2663

Valid range from 1 to 2

Q867A LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DENIMO, DA BI SE NA LISTI POJAVILI NASLEDNJI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Value 8741 Frequency
1 ZDENKA CERAR 52
2 JOŽE MENCINGER 79
3 BORUT PAHOR 274
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 60
5 LOJZE PETERLE 198
6 DANILO TÜRK 57
7 IVO VAJGL 31
8 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 2549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 2659

Valid range from 1 to 7

Q867B DENIMO, DA BI SE V DRUGEM KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV SREČALA BORUT PAHOR IN LOJZE PETERLE. ZA KATEREGA IZMED NJIJU BI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 8840 Frequency
1 za Pahorja 470
2 za Peterleta 274
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 2548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 2666

Valid range from 1 to 2

Q867C KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI SEDANJI PREDSEDNIK JANEZ DRNOVŠEK, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Value 8939 Frequency
1 da 287
2 ne 507
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 2616

Valid range from 1 to 2

Q867D KAJ PA, ČE BI SE ZA KANDIDATURO ODLOČIL TUDI NEKDANJI PREDSEDNIK MILAN KUČAN, ALI BI V TEM PRIMERU GLASOVALI ZANJ, ALI NE?

Value 9038 Frequency
1 da 386
2 ne 411
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 2548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 2613

Valid range from 1 to 2

Q840A DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 9137 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 972
2 GLASOVAL BI ZA LISTO M. KUČANA 490
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 223
Sysmiss 1725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1462 1948

Valid range from 1 to 2

Q840A_ DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO MED STRANKAMI?

Value 9236 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 499
2 GLASOVAL BI ZA STRANKO M.KUČANA 292
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 54
Sysmiss 2565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 2619

Valid range from 1 to 2

Q840B KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 9335 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 1024
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE J. DRNOVŠKA 432
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 228
Sysmiss 1726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1456 1954

Valid range from 1 to 2

Q865 NEDAVNO SE JE USTANOVILO DRUŠTVO

Value 9434 Frequency
1 podpira 369
2 ne podpira 306
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 2587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 2735

Valid range from 1 to 2

Q865_1 USTANOVILO SE JE DRUŠTVO

Value 9533 Frequency
1 podpira 326
2 ne podpira 332
3 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 2549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 2752

Valid range from 1 to 2

Q868 ZANIMA NAS ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNE ŠOLE- FINANCIRAJO TUDI PRIVATNE ŠOLE?

Value 9632 Frequency
1 podpiram 315
2 ne podpiram 468
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 2627

Valid range from 1 to 2

Q869 IN POVEJTE ŠE, ALI PODPIRATE ALI NE, DA SE IZ JAVNIH SREDSTEV V BODOČE -POD ENAKIMI POGOJI KOT JAVNO ZDRAVSTVO- FINANCIRA TUDI ZASEBNO ZDRAVSTVO?

Value 9731 Frequency
1 podpiram 363
2 ne podpiram 427
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 2550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 2620

Valid range from 1 to 2

Q870 OKTOBRA LETOS BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI SE NAMERAVATE TEH VOLITEV UDELEŽITI, ALI NE?

Value 9830 Frequency
1 da 699
2 ne 83
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 2566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 2628

Valid range from 1 to 2

Q871 NA LISTI PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV BODO ZAGOTOVO NASTOPILI NASLEDNJI KANDIDATI. ZA KATEREGA IZMED NJIH BOSTE NAJBOLJ VERJETNO GLASOVALI?

Value 9929 Frequency
1 MAG. MITJA GASPARI 136
2 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 82
3 ELENA PEČARIČ 12
4 LOJZE PETERLE 237
5 DR. DANILO TÜRK 151
6 za koga drugega 4
7 za nobenega 26
8 ne bom šel na volitve 28
9 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 2566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 2734

Valid range from 1 to 8

Q873A VERJETNO JE, DA BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA POTEKALE ŠE V DRUGEM KROGU MED KANDIDATOMA, KI BOSTA V PRVEM KROGU PREJELA NAJVEČ GLASOV. POVEJTE ZA KATEREGA KANDIDATA V PARU BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI. NAJPREJ V PARU

Value 10028 Frequency
1 MAG. MITJA GASPARI 345
2 LOJZE PETERLE 348
3 za nobenega od teh dveh 32
4 ne bom šel na volitve 33
5 še ne vem, neodločen, b.o. 86
Sysmiss 2566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 2652

Valid range from 1 to 4

Q873B KAJ PA V PARU

Value 10127 Frequency
1 LOJZE PETERLE 340
2 DR. DANILO TÜRK 325
3 za nobenega od teh dveh 36
4 ne bom šel na volitve 34
5 še ne vem, neodločen, b.o. 109
Sysmiss 2566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 2675

Valid range from 1 to 4

Q873C IN ŠE PAR

Value 10226 Frequency
1 DR. DANILO TÜRK 284
2 MAG. MITJA GASPARI 295
3 za nobenega od teh dveh 68
4 ne bom šel na volitve 45
5 še ne vem, neodločen, b.o. 152
Sysmiss 2566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 2718

Valid range from 1 to 4

Q874 ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA VPLIVALA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 10325 Frequency
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 281
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 797
3 MOČNO BO VPLIVALO 574
4 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1743
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1652 1758

Valid range from 1 to 3

Q875 SINDIKATI NAPOVEDUJEJO SPLOŠNO STAVKO, ČE SE PLAČE NE BODO PRILAGODILE PODRAŽITVAM IN INFLACIJI. ALI PODPIRATE TAKŠNO STALIŠČE SINDIKATOV, ALI NE?

Value 10424 Frequency
1 da, podpiram 638
2 ne, ne podpiram 166
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 2568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 2606

Valid range from 1 to 2

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 10523 Frequency
1 da, dolžna 482
2 ne, ni dolžna 170
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 2758

Valid range from 1 to 2

TV3NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 10622 Frequency
1 SVET NA KANALU A 127
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 198
3 24 UR POP TV 249
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 32
5 24 UR ZVEČER 20
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
7 ni gledal inf. odd. 178
Sysmiss 2589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 2589

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 10721 Frequency
1 SVET NA KANALU A 24
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 66
3 24 UR POP TV 115
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 80
5 24 UR ZVEČER 44
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 3073

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 10820 Frequency
1 SVET NA KANALU A 9
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 8
3 24 UR POP TV 29
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 28
5 24 UR ZVEČER 32
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 3291

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 10919 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 3
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 11
5 24 UR ZVEČER 8
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 3378

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 11018 Frequency
1 SVET NA KANALU A 0
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 7
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 2
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 3400

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 11117 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 1
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 3408

Valid range from 1 to 7

Q853A KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Value 11216 Frequency
1 SVET NA KANALU A 133
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 267
3 24 UR - POP TV 315
4 nobena 42
5 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 2653

Valid range from 1 to 4

Q880 ALI STE KAJ SLIŠALI O PETICIJI 571 SLOVENSKIH NOVINARJEV ZOPER PRITISKE, KI JIH NOVINARJI DOŽIVLJAJO V ZADNJIH LETIH?

Value 11315 Frequency
1 da, slišal sem 598
2 ne, nič nisem slišal 210
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 2587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 2602

Valid range from 1 to 2

Q881 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE NEDAVNO V DRŽAVNEM ZBORU SPROŽIL GLASOVANJE O ZAUPNICI SVOJI VLADI IN PRI UTEMELJITVI IZPOSTAVIL PREDVSEM NOVINARJE KOT ODGOVORNE ZA SLABO SLIKO SLOVENIJE V SVETU. ALI S TAKIM STALIŠČEM PREDSEDNIKA VLADE O ODGOVORNOSTI NOVIN

Value 11414 Frequency
1 soglašam 174
2 ne soglašam 586
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 2650

Valid range from 1 to 2

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3361 49 0 89 56.354 17.739

Valid range from 0 to 89

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 11612 Frequency
1 OSNOVNA 516
2 POKLICNA 443
3 SREDNJA 1487
4 VIŠJA, VISOKA 919
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3365 45

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

Value 11711 Frequency
1 PODEŽELJE 1222
2 MANJŠI KRAJ 1104
3 VECJE MESTO 429
4 LJ ALI MB 612
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3367 43

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 11810 Frequency
1 GOSPODARSTVO 840
2 NEGOSPODARSTVO 574
3 SAMOZAPOSLEN 114
4 KMET 35
5 GOSPODINJA 60
6 UPOKOJENEC 1299
7 ŠTUDENT, DIJAK 279
8 BREZPOSELN 144
9 DRUGO... 25
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3370 40

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 1199 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 134
2 DO NEKE MERE ME SKRBI 392
3 TO ME NE SKRBI 877
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 1997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 2007

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 1208 Frequency
1 sem veren 1549
2 nisem veren 1228
3 nekaj vmes... 531
4 zavrnil odg.,b.o. 60
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3308 102

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 1217 Frequency
1 moški 1343
2 ženska 2033
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3376 34

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 1226 Frequency
Zakrita vrednost 3410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3410 0

REGIJA Regija

Value 1235 Frequency
1 POMURSKA 169
2 PODRAVSKA 476
3 KOROŠKA 106
4 SAVINJSKA 400
5 GORENJSKA 213
6 ZASAVSKA 81
7 OSREDNJA 965
8 SPOD. POSAVSKA 98
9 DOLENJSKA 374
10 GORIŠKA 191
11 OBALNO-KRAŠKA 174
12 KRAŠKA 99
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3346 64

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 1244 Frequency
1 ->500 1099
2 500-4000 743
3 4000-50000 819
4 NAD 50000 709
0 miss 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3370 40

Valid range from 1 to 4

RSTAR STAROST

Value 1253 Frequency
30 ->30 584
45 31 - 45 748
60 46 - 60 936
99 61 -> 1093
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3361 49

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 1262 Frequency
0 ne vem 996
1 DESUS 59
2 LDS 252
3 NSI 117
4 SDS 632
5 SLS 123
6 SNS 137
7 SD 824
8 ZARES 131
9 drugo 83
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3354 56

Valid range from 0 to 9

WUTEZ UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3410 0 0.3 4.122 1 0.797

Valid range from 0.3003408 to 4.1219512195122

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI07. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si