Podatki uradnih statistik

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) velja za zgledno odprto organizacijo glede dostopa do mikropodatkov uradne statistike. Razpoložljivi mikropodatki izhajajo iz aktivnosti zbiranja in priprave podatkov z različnih področij, ki so prvotno ustvarjeni za namene statističnega poročanja. SURS razpolaga in razširja tako mikropodatke, ki nastajajo v SURS, kot tudi mikropodatke drugih pooblaščenih izvajalcev državne statistike v Sloveniji in registrske mikropodatke.

V varni sobi in preko oddaljenega dostopa je načeloma mogoč dostop do vseh podatkov uradne statistike, navedenih v letnih programih statističnih raziskovanj (LPSR) od leta 2001 naprej. Mikropodatki so na voljo registriranim raziskovalcem (slovenskim in tujim), katerim Odbor za varstvo podatkov predhodno odobri dostop. Za več informacij se obrnite na Natašo Zidar ali SURS oziroma si več preberite na njihovi spletni strani.

Seznam mikropodatkov Statističnega urada Republike Slovenije iz najpomembnejših raziskovanj lahko najdete tukaj.

 

Seznam podatkov uradne statistike v katalogu ADP

ID raziskave Naslov raziskave Seznam raziskav
ADS Anketa o delovni sili ADS, ADS14, ADS13, ADS12, ADS11, ADS10, ADS10P, ADS09, ADS08, ADS07, ADS06, ADS05, ADS04, ADS03, ADS02, ADS01, ADS004, ADS003, ADS002, ADS001, ADS00, ADS994, ADS993, ADS992, ADS991, ADS984, ADS983, ADS982, ADS981, ADS974, ADS973, ADS972
MBSSMM Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela

MBSSMM10, MBSSMM07
POPIS Popis prebivalstva POPIS, POPIS11, POPIS11p, POPIS02
APG Anketa o porabi v gospodinjstvih APG00
APC Anketa o porabi časa APC01
AZK Anketa o žrtvah kriminala AZK01

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Podatki uradnih statistik. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/uradne_statistike/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si