ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.09.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost

Study ID Title of the study
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost