ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.11.2019

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost

Study ID Title of the study
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si