Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1111
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1111_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
Slovenski mediji


Povzetek:

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave je bilo tokrat prikazano, kako različne rezultate glede strankarski preferenc lahko povzroči na videz drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem je vsaj deloma ponujen odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji & volilne preference [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 36
 • število enot: 605

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 175
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 181
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 905 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 22 Frekvenca
1 Urbano 443
2 Ruralno 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 133
3 Koroška 74
4 Savinjska 110
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 48
12 Obalno-kraška 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 136 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 175
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 181
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 905 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 235 Frekvenca
1 Urbano 443
2 Ruralno 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 334 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 133
3 Koroška 74
4 Savinjska 110
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 48
12 Obalno-kraška 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 433 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 2 93
3 3 385
4 4 297
5 najvišja ocena kakovosti 75
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Stanje medijske svobode

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednost 532 Frekvenca
1 povsem nesvobodni 47
2 2 124
3 3 340
4 4 249
5 povsem svobodni 127
6 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

3. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 631 Frekvenca
1 Politični levici 259
2 Politični desnici 110
3 Do obeh imajo enak odnos 419
4 Ne vem, brez odgovora 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4_1 Nove politične stranke in liste

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - nove politične stranke in liste

Vrednost 730 Frekvenca
1 Preveč 299
2 Ravno prav 369
3 Premalo 169
4 Ne vem 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4_2 Dosedanje parlamentarne politične stranke

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - dosedanje parlamentarne politične stranke

Vrednost 829 Frekvenca
1 Preveč 358
2 Ravno prav 405
3 Premalo 86
4 Ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4_3 Dosedanje zunajparlamentarne politične stranke

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - dosedanje zunajparlamentarne politične stranke

Vrednost 928 Frekvenca
1 Preveč 175
2 Ravno prav 344
3 Premalo 312
4 Ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5_1 Televizija Slovenija

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 1. Televizija Slovenija

Vrednost 1027 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 38
2 2 69
3 3 226
4 4 354
5 popolnoma zaupate 158
6 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_2 Radio Slovenija

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 2. Radio Slovenija

Vrednost 1126 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 24
2 2 34
3 3 198
4 4 337
5 popolnoma zaupate 150
6 ne vem 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_3 POP TV

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 3. POP TV

Vrednost 1225 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 37
2 2 79
3 3 243
4 4 306
5 popolnoma zaupate 179
6 ne vem 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_4 Kanal A

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 4. Kanal A

Vrednost 1324 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 58
2 2 104
3 3 247
4 4 262
5 popolnoma zaupate 144
6 ne vem 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_5 Delo

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 5. Delo

Vrednost 1423 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 47
2 2 62
3 3 206
4 4 253
5 popolnoma zaupate 92
6 ne vem 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_6 Dnevnik

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 6. Dnevnik

Vrednost 1522 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 30
2 2 59
3 3 194
4 4 278
5 popolnoma zaupate 83
6 ne vem 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_7 Večer

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 7. Večer

Vrednost 1621 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 29
2 2 54
3 3 200
4 4 186
5 popolnoma zaupate 63
6 ne vem 373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_8 Žurnal

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 8. Žurnal

Vrednost 1720 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 73
2 2 121
3 3 236
4 4 183
5 popolnoma zaupate 56
6 ne vem 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_9 Žurnal24

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 9. Žurnal24

Vrednost 1819 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 61
2 2 102
3 3 242
4 4 175
5 popolnoma zaupate 68
6 ne vem 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_10 Finance

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 10. Finance

Vrednost 1918 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 42
2 2 44
3 3 156
4 4 247
5 popolnoma zaupate 86
6 ne vem 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_11 Slovenske novice

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 11. Slovenske novice

Vrednost 2017 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 104
2 2 168
3 3 191
4 4 150
5 popolnoma zaupate 69
6 ne vem 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_12 Mladina

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 12. Mladina

Vrednost 2116 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 63
2 2 68
3 3 156
4 4 184
5 popolnoma zaupate 90
6 ne vem 344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_13 Družina

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 13. Družina

Vrednost 2215 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 62
2 2 59
3 3 158
4 4 132
5 popolnoma zaupate 67
6 ne vem 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_14 Komercialne radijske postaje

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 14. Komercialne radijske postaje

Vrednost 2314 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 46
2 2 87
3 3 257
4 4 208
5 popolnoma zaupate 89
6 ne vem 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_15 Lokalni tiskani mediji

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 15. Lokalni tiskani mediji

Vrednost 2413 Frekvenca
1 sploh ne zaupate 35
2 2 99
3 3 280
4 4 197
5 popolnoma zaupate 53
6 ne vem 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?

6. 'Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?'.

Vrednost 2512 Frekvenca
1 Zanesljivo 655
2 Verjetno 71
3 Ne 107
4 Ne vem 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 A In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

7.A 'In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

Vrednost 2611 Frekvenca
1 Socialne demokrate (SD) 26
2 Novo Slovenijo (N.Si) 21
3 ZARES 3
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 10
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 138
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 21
7 Stranko Zorana Jankovića 99
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 11
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 11
10 Stranko Gregorja Viranta 165
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 14
12 Gibanje za Slovenijo 2
13 SMS Zeleni 3
14 Drugo 7
15 Nobene 6
17 Ne bi šel na volitve 0
16 Ne vem 189
Sysmiss 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

q8 In katero stranko bi volili, ČE BI ŠLI NA VOLITVE?

7.B 'In katero stranko bi volili, če bi šli na volitve?

Vrednost 2710 Frekvenca
1 Socialne demokrate (SD) 2
2 Novo Slovenijo (N.Si) 0
3 ZARES 1
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 2
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 3
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 4
7 Stranko Zorana Jankovića 9
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 1
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 5
10 Stranko Gregorja Viranta 13
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 0
12 Gibanje za Slovenijo 1
13 SMS Zeleni 1
14 Drugo 3
15 Nobene 25
16 Ne vem 85
17 Ne bi šel na volitve 24
Sysmiss 726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 835

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

q9 Katero stranko pa STE volili v Državni zbor leta 2008?

8. Katero stranko pa ste volili v Državni zbor leta 2008?

Vrednost 289 Frekvenca
1 Socialne demokrate (SD) 234
2 Novo Slovenijo (N.Si) 21
3 ZARES 23
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 20
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 210
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 29
7 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 38
8 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 23
9 Drugo 16
10 Nobene 25
11 Ne spominjam se 139
12 Nisem šel na volitve 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Spol Spol?

9. spol

Vrednost 298 Frekvenca
1 M 430
2 Ž 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. izobrazba

Vrednost 307 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 68
2 Poklicna 102
3 Srednja 410
4 Višja, visoka ali več 319
9 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

11. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 16 1923 1993 1961.416 16.955

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1993

Vera Ste verni? Kateri verski skupnosti pripadate?

12. Ste verni? (če je): Kateri verski skupnosti pripadate?

Vrednost 325 Frekvenca
1 Ni veren, ateist, agnostik ipd. 280
2 Rimskokatoliški, krščanske vere, kristjan brez dodatnih opre 464
3 Pravoslavni 10
4 Evangeličanski 3
5 Islamski, muslimanski 9
6 Drugi verski skupnosti 4
7 Veren, ampak se ne šteje v nobeno versko skupnost 55
8 Brez odgovora 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

13. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 334 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 169
2 od 500 do 1000 393
3 Nad 1000 do 2000 201
4 Nad 2000 EUR 16
5 Nima dohodkov 55
9 brez odgovora 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

14. Povabilo k sodelovanju v fokusni skupini (standardno za politične teme)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 16 18 88 49.584 16.955

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 352 Frekvenca
1 18-34 let 217
2 35-54 let 286
3 55 in več 386
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KORUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0 0.162 3.556 1 0.968

Vrednosti spremenljivk od 0.161503406088764 do 3.55567216871513

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1111. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1111_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si