Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1111
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1111_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
Slovenski mediji


Abstract:

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave je bilo tokrat prikazano, kako različne rezultate glede strankarski preferenc lahko povzroči na videz drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem je vsaj deloma ponujen odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo.

Methodology


Collection date: november 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji & volilne preference [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 36
 • number of units: 605

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 175
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 181
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 905 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 22 Frequency
1 Urbano 443
2 Ruralno 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 31 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 133
3 Koroška 74
4 Savinjska 110
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 48
12 Obalno-kraška 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 136 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 175
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 181
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 905 0 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 235 Frequency
1 Urbano 443
2 Ruralno 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 334 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 133
3 Koroška 74
4 Savinjska 110
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 48
12 Obalno-kraška 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 433 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 2 93
3 3 385
4 4 297
5 najvišja ocena kakovosti 75
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 14

Valid range from 1 to 5

q2_1 Stanje medijske svobode

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Value 532 Frequency
1 povsem nesvobodni 47
2 2 124
3 3 340
4 4 249
5 povsem svobodni 127
6 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 18

Valid range from 1 to 5

q3 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

3. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 631 Frequency
1 Politični levici 259
2 Politični desnici 110
3 Do obeh imajo enak odnos 419
4 Ne vem, brez odgovora 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 117

Valid range from 1 to 3

q4_1 Nove politične stranke in liste

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - nove politične stranke in liste

Value 730 Frequency
1 Preveč 299
2 Ravno prav 369
3 Premalo 169
4 Ne vem 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 68

Valid range from 1 to 3

q4_2 Dosedanje parlamentarne politične stranke

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - dosedanje parlamentarne politične stranke

Value 829 Frequency
1 Preveč 358
2 Ravno prav 405
3 Premalo 86
4 Ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 56

Valid range from 1 to 3

q4_3 Dosedanje zunajparlamentarne politične stranke

4. Se vam zdi, da slovenski mediji enakopravno obravnavajo vse slovenske politike in stranke? Prosim vas, da za vsako od naslednjih skupin ocenite ali jim mediji namenjajo preveč, premalo ali ravno prav pozornosti. - dosedanje zunajparlamentarne politične stranke

Value 928 Frequency
1 Preveč 175
2 Ravno prav 344
3 Premalo 312
4 Ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 74

Valid range from 1 to 3

q5_1 Televizija Slovenija

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 1. Televizija Slovenija

Value 1027 Frequency
1 sploh ne zaupate 38
2 2 69
3 3 226
4 4 354
5 popolnoma zaupate 158
6 ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 60

Valid range from 1 to 5

q5_2 Radio Slovenija

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 2. Radio Slovenija

Value 1126 Frequency
1 sploh ne zaupate 24
2 2 34
3 3 198
4 4 337
5 popolnoma zaupate 150
6 ne vem 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 162

Valid range from 1 to 5

q5_3 POP TV

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 3. POP TV

Value 1225 Frequency
1 sploh ne zaupate 37
2 2 79
3 3 243
4 4 306
5 popolnoma zaupate 179
6 ne vem 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 61

Valid range from 1 to 5

q5_4 Kanal A

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 4. Kanal A

Value 1324 Frequency
1 sploh ne zaupate 58
2 2 104
3 3 247
4 4 262
5 popolnoma zaupate 144
6 ne vem 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 90

Valid range from 1 to 5

q5_5 Delo

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 5. Delo

Value 1423 Frequency
1 sploh ne zaupate 47
2 2 62
3 3 206
4 4 253
5 popolnoma zaupate 92
6 ne vem 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 245

Valid range from 1 to 5

q5_6 Dnevnik

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 6. Dnevnik

Value 1522 Frequency
1 sploh ne zaupate 30
2 2 59
3 3 194
4 4 278
5 popolnoma zaupate 83
6 ne vem 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 261

Valid range from 1 to 5

q5_7 Večer

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 7. Večer

Value 1621 Frequency
1 sploh ne zaupate 29
2 2 54
3 3 200
4 4 186
5 popolnoma zaupate 63
6 ne vem 373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 373

Valid range from 1 to 5

q5_8 Žurnal

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 8. Žurnal

Value 1720 Frequency
1 sploh ne zaupate 73
2 2 121
3 3 236
4 4 183
5 popolnoma zaupate 56
6 ne vem 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 236

Valid range from 1 to 5

q5_9 Žurnal24

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 9. Žurnal24

Value 1819 Frequency
1 sploh ne zaupate 61
2 2 102
3 3 242
4 4 175
5 popolnoma zaupate 68
6 ne vem 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 257

Valid range from 1 to 5

q5_10 Finance

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 10. Finance

Value 1918 Frequency
1 sploh ne zaupate 42
2 2 44
3 3 156
4 4 247
5 popolnoma zaupate 86
6 ne vem 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 330

Valid range from 1 to 5

q5_11 Slovenske novice

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 11. Slovenske novice

Value 2017 Frequency
1 sploh ne zaupate 104
2 2 168
3 3 191
4 4 150
5 popolnoma zaupate 69
6 ne vem 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 223

Valid range from 1 to 5

q5_12 Mladina

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 12. Mladina

Value 2116 Frequency
1 sploh ne zaupate 63
2 2 68
3 3 156
4 4 184
5 popolnoma zaupate 90
6 ne vem 344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 344

Valid range from 1 to 5

q5_13 Družina

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 13. Družina

Value 2215 Frequency
1 sploh ne zaupate 62
2 2 59
3 3 158
4 4 132
5 popolnoma zaupate 67
6 ne vem 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 427

Valid range from 1 to 5

q5_14 Komercialne radijske postaje

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 14. Komercialne radijske postaje

Value 2314 Frequency
1 sploh ne zaupate 46
2 2 87
3 3 257
4 4 208
5 popolnoma zaupate 89
6 ne vem 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 218

Valid range from 1 to 5

q5_15 Lokalni tiskani mediji

5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate. 15. Lokalni tiskani mediji

Value 2413 Frequency
1 sploh ne zaupate 35
2 2 99
3 3 280
4 4 197
5 popolnoma zaupate 53
6 ne vem 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 241

Valid range from 1 to 5

q6 Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?

6. 'Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?'.

Value 2512 Frequency
1 Zanesljivo 655
2 Verjetno 71
3 Ne 107
4 Ne vem 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 72

Valid range from 1 to 3

q7 A In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

7.A 'In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

Value 2611 Frequency
1 Socialne demokrate (SD) 26
2 Novo Slovenijo (N.Si) 21
3 ZARES 3
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 10
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 138
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 21
7 Stranko Zorana Jankovića 99
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 11
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 11
10 Stranko Gregorja Viranta 165
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 14
12 Gibanje za Slovenijo 2
13 SMS Zeleni 3
14 Drugo 7
15 Nobene 6
17 Ne bi šel na volitve 0
16 Ne vem 189
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 368

Valid range from 1 to 17

q8 In katero stranko bi volili, ČE BI ŠLI NA VOLITVE?

7.B 'In katero stranko bi volili, če bi šli na volitve?

Value 2710 Frequency
1 Socialne demokrate (SD) 2
2 Novo Slovenijo (N.Si) 0
3 ZARES 1
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 2
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 3
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 4
7 Stranko Zorana Jankovića 9
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 1
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 5
10 Stranko Gregorja Viranta 13
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 0
12 Gibanje za Slovenijo 1
13 SMS Zeleni 1
14 Drugo 3
15 Nobene 25
16 Ne vem 85
17 Ne bi šel na volitve 24
Sysmiss 726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 835

Valid range from 1 to 15

q9 Katero stranko pa STE volili v Državni zbor leta 2008?

8. Katero stranko pa ste volili v Državni zbor leta 2008?

Value 289 Frequency
1 Socialne demokrate (SD) 234
2 Novo Slovenijo (N.Si) 21
3 ZARES 23
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 20
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 210
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 29
7 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 38
8 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 23
9 Drugo 16
10 Nobene 25
11 Ne spominjam se 139
12 Nisem šel na volitve 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 266

Valid range from 1 to 10

Spol Spol?

9. spol

Value 298 Frequency
1 M 430
2 Ž 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. izobrazba

Value 307 Frequency
1 Osnovna ali manj 68
2 Poklicna 102
3 Srednja 410
4 Višja, visoka ali več 319
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 6

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

11. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 16 1923 1993 1961.416 16.955

Valid range from 1923 to 1993

Vera Ste verni? Kateri verski skupnosti pripadate?

12. Ste verni? (če je): Kateri verski skupnosti pripadate?

Value 325 Frequency
1 Ni veren, ateist, agnostik ipd. 280
2 Rimskokatoliški, krščanske vere, kristjan brez dodatnih opre 464
3 Pravoslavni 10
4 Evangeličanski 3
5 Islamski, muslimanski 9
6 Drugi verski skupnosti 4
7 Veren, ampak se ne šteje v nobeno versko skupnost 55
8 Brez odgovora 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 80

Valid range from 1 to 7

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

13. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 334 Frequency
1 Pod 500 EUR 169
2 od 500 do 1000 393
3 Nad 1000 do 2000 201
4 Nad 2000 EUR 16
5 Nima dohodkov 55
9 brez odgovora 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 71

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

14. Povabilo k sodelovanju v fokusni skupini (standardno za politične teme)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 16 18 88 49.584 16.955

Valid range from 18 to 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 352 Frequency
1 18-34 let 217
2 35-54 let 286
3 55 in več 386
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 16

Valid range from 1 to 3

KORUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0 0.162 3.556 1 0.968

Valid range from 0.161503406088764 to 3.55567216871513

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji and volilne preference, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1111. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1111_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si