Evrobarometer držav kandidatk, 2003.3; junij - julij 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB033
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; julij 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališča do EU, podpora evru, podpora širitvi EU, vloga Evropske Unije, skupna zunanja in varnostna politika, podpora odločanju EU o varnostni politiki, podpora državljanov ustanavljanju Evropske vojske, mnenje o tem kdo naj odloča o Evropski obrambni politiki, geo-politične orientacije kandidatk, podpora skupnemu odločanju, problemi priseljevanja in zavetišč, Informacijske in komunikacijske tehnologije, varnost v Evropi, storitve splošnega interesa

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja odnosa do EU, evropskih politik in odločanja, skupne zunanje in varnostne politike, evropskih državljanskih pravic, imigracij in azila, informacijske in komunikacijske tehnologije, varnosti v Evropi ter storitvah splošnega interesa.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. junij - 18. julij 2003
Čas izdelave: 2003-07
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB033 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.3; June-July 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 434
  • število enot: 12126

Verzija: marec 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3984 12126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 3984 do 3984

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0 1 9202 543.289 376.485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9202

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1434 Frekvenca
3984 12126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 3984 do 3984

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2433 Frekvenca
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0 1 9202 543.289 376.485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9202

UNIQID Unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0 10000011 130001000 71941826.482 37446381.462

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY Country code

Vrednost 5430 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1007
5 Hungary 1003
6 Latvia 1004
7 Lithuania 1004
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1047
11 Slovakia 1061
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0 0.337 2.825 1 0.627

Vrednosti spremenljivk od 0.337387876261209 do 2.8252562345

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0 0.0196 10.995 1 1.596

Vrednosti spremenljivk od 0.0196063859209027 do 10.9949388603355

Q0 RESPONDENT'S STATUS

Vrednost 8427 Frekvenca
0 INAP - not 4 6 in COUNTRY 10115
1 citizen 1598
2 permanent resident 413
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q1A In your opinion, in five years’ time, will the European Union play a more important, a less important or the same role in your daily life?

Vrednost 9426 Frekvenca
1 more important 6058
2 less important 1177
3 same role 3521
8 DK / no opinion 1341
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2B And in five years’ time, would you like the European Union to play a more important, a less important or the same role in your daily life?

Vrednost 10425 Frekvenca
1 more important 7455
2 less important 1084
3 same role 2443
8 DK / no opinion 1096
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.1 Decision making: defence

Vrednost 11424 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4032
2 Jointly with the EU 7415
8 DK / no opinion 662
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.2 Decision making: protection of the environment

Vrednost 12423 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 3762
2 Jointly with the EU 7780
8 DK / no opinion 563
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.3 Decision making: currency

Vrednost 13422 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 3518
2 Jointly with the EU 7813
8 DK / no opinion 767
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.4 Decision making: humanitarian aid

Vrednost 14421 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2622
2 Jointly with the EU 8747
8 DK / no opinion 716
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.5 Decision making: health and social welfare

Vrednost 15420 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4750
2 Jointly with the EU 6841
8 DK / no opinion 515
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.6 Decision making: basic rules for broadcasting and press

Vrednost 16419 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 6117
2 Jointly with the EU 4974
8 DK / no opinion 998
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.7 Decision making: the fight against poverty, social exclusion

Vrednost 17418 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 3161
2 Jointly with the EU 8429
8 DK / no opinion 508
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.8 Decision making: the fight against unemployment

Vrednost 18417 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 3430
2 Jointly with the EU 8256
8 DK / no opinion 411
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.9 Decision making: agriculture and fishing policy

Vrednost 19416 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4757
2 Jointly with the EU 6515
8 DK / no opinion 819
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.10 Decision making: supporting regions which are experiencing economic difficulties

Vrednost 20415 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2672
2 Jointly with the EU 8690
8 DK / no opinion 725
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.11 Decision making: education

Vrednost 21414 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 5056
2 Jointly with the EU 6521
8 DK / no opinion 519
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.12 Decision making: scientific and technological research

Vrednost 22413 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2082
2 Jointly with the EU 9263
8 DK / no opinion 752
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.13 Decision making: information about the European Union, its policies and institutions

Vrednost 23412 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 1860
2 Jointly with the EU 9366
8 DK / no opinion 865
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.14 Decision making: foreign policy towards countries outside the European Union

Vrednost 24411 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2963
2 Jointly with the EU 8166
8 DK / no opinion 959
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.15 Decision making: cultural policy

Vrednost 25410 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 6908
2 Jointly with the EU 4503
8 DK / no opinion 685
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.1 Decision making: immigration policy

Vrednost 26409 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4638
2 Jointly with the EU 6568
8 DK / no opinion 884
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.2 Decision making: rules for political asylum

Vrednost 27408 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4652
2 Jointly with the EU 6552
8 DK / no opinion 890
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.3 Decision making: the fight against organised crime

Vrednost 28407 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2159
2 Jointly with the EU 9517
8 DK / no opinion 424
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.4 Decision making: police

Vrednost 29406 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 6080
2 Jointly with the EU 5502
8 DK / no opinion 525
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.5 Decision making: justice

Vrednost 30405 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 5486
2 Jointly with the EU 6050
8 DK / no opinion 564
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.6 Decision making: accepting refugees

Vrednost 31404 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 5384
2 Jointly with the EU 5991
8 DK / no opinion 712
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.7 Decision making: juvenile crime prevention

Vrednost 32403 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 4893
2 Jointly with the EU 6699
8 DK / no opinion 505
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.8 Decision making: urban crime prevention

Vrednost 33402 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 5472
2 Jointly with the EU 6107
8 DK / no opinion 518
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.9 Decision making: the fight against drugs

Vrednost 34401 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 2068
2 Jointly with the EU 9635
8 DK / no opinion 396
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.10 Decision making: the fight against trade in, and exploitation of human beings

Vrednost 35400 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 1550
2 Jointly with the EU 10040
8 DK / no opinion 502
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.11 Decision making: the fight against international terrorism

Vrednost 36399 Frekvenca
1 Solely by COUNTRY 1056
2 Jointly with the EU 10600
8 DK / no opinion 437
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.A For or against - European Monetary Union with one single currency

Vrednost 37398 Frekvenca
1 For 8433
2 Against 2587
8 DK / no opinion 1081
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.B For or against - one common foreign policy

Vrednost 38397 Frekvenca
1 For 8862
2 Against 1801
8 DK / no opinion 1423
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.C For or against - common defence and security policy

Vrednost 39396 Frekvenca
1 For 9938
2 Against 1133
8 DK / no opinion 1020
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.D For or against - enlargement of the EU

Vrednost 40395 Frekvenca
1 For 9447
2 Against 1236
8 DK / no opinion 1406
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.E For or against - the EU being responsible for unhandled regional matters

Vrednost 41394 Frekvenca
1 For 8268
2 Against 1999
8 DK / no opinion 1819
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.F For or against - the resignation of the President of the European Commission

Vrednost 42393 Frekvenca
1 For 8499
2 Against 999
8 DK / no opinion 2562
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.G For or against - taaching school children about the way EU institutions work

Vrednost 43392 Frekvenca
1 For 10093
2 Against 941
8 DK / no opinion 1054
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.A Agree ot not - The EU should have a rapid military reaction force

Vrednost 44391 Frekvenca
1 Tend to agree 9284
2 Tend to disagree 1633
8 DK / no opinion 1152
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.B Agree ot not - When an international crisis occurs, EU member states should agree a common position

Vrednost 45390 Frekvenca
1 Tend to agree 10187
2 Tend to disagree 958
8 DK / no opinion 927
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.C Agree ot not - The EU should have its own Foreign Minister, who can be the spokesperson for a common EU position

Vrednost 46389 Frekvenca
1 Tend to agree 8242
2 Tend to disagree 1818
8 DK / no opinion 2001
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.D Agree ot not - The EU should have its own seat on the United Nations Security Council

Vrednost 47388 Frekvenca
1 Tend to agree 8839
2 Tend to disagree 1264
8 DK / no opinion 1958
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.E Agree ot not - Member states which have opted for neutrality should have a say in EU foreign policy

Vrednost 48387 Frekvenca
1 Tend to agree 6675
2 Tend to disagree 3174
8 DK / no opinion 2195
9 refusal/NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.F Agree ot not - Applicant countries of 2004 EU enlargement should already have a say in EU foreign policy

Vrednost 49386 Frekvenca
1 Tend to agree 8605
2 Tend to disagree 1863
8 DK / no opinion 1605
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.G Agree ot not - EU foreign policy should be independent of United States foreign policy

Vrednost 50385 Frekvenca
1 Tend to agree 9678
2 Tend to disagree 1053
8 DK / no opinion 1325
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.H Agree ot not - The EU should guarantee Human Rights in each member state

Vrednost 51384 Frekvenca
1 Tend to agree 9694
2 Tend to disagree 1098
8 DK / no opinion 1271
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.I Agree ot not - The EU should work to guarantee Human Rights around the world

Vrednost 52383 Frekvenca
1 Tend to agree 8703
2 Tend to disagree 1850
8 DK / no opinion 1500
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.J Agree ot not - The EU should have a common immigration policy towards people from outside the EU

Vrednost 53382 Frekvenca
1 Tend to agree 8532
2 Tend to disagree 1873
8 DK / no opinion 1648
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6.K Agree ot not - The EU should have a common asylum policy towards asylum seekers

Vrednost 54381 Frekvenca
1 Tend to agree 8751
2 Tend to disagree 1771
8 DK / no opinion 1524
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7 In your opinion, should decisions concerning European defence policy be taken by national government, NATO or EU?

Vrednost 55380 Frekvenca
1 National governments 2558
2 NATO 1542
3 The European Union 6488
4 Other (spontaneous) 107
8 DK / no opinion 1328
9 refusal/NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.1 Role of the US - peace in the world

Vrednost 56379 Frekvenca
1 Positive 4070
2 Negative 4570
3 Neither positive nor negative 2607
8 DK / no opinion 840
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.2 Role of the US - fight against terrorism

Vrednost 57378 Frekvenca
1 Positive 6204
2 Negative 3109
3 Neither positive nor negative 1992
8 DK / no opinion 785
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.3 Role of the US - growth of the world economy

Vrednost 58377 Frekvenca
1 Positive 5594
2 Negative 2573
3 Neither positive nor negative 2606
8 DK / no opinion 1321
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.4 Role of the US - fight against poverty in the world

Vrednost 59376 Frekvenca
1 Positive 4333
2 Negative 3342
3 Neither positive nor negative 3191
8 DK / no opinion 1233
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8A.5 Role of the US - protection of the environment

Vrednost 60375 Frekvenca
1 Positive 4370
2 Negative 3408
3 Neither positive nor negative 2758
8 DK / no opinion 1556
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.1 Role of the EU - peace in the world

Vrednost 61374 Frekvenca
1 Positive 8636
2 Negative 670
3 Neither positive nor negative 2017
8 DK / no opinion 774
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.2 Role of the EU - fight against terrorism

Vrednost 62373 Frekvenca
1 Positive 8081
2 Negative 817
3 Neither positive nor negative 2257
8 DK / no opinion 936
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.3 Role of the EU - growth of the world economy

Vrednost 63372 Frekvenca
1 Positive 8104
2 Negative 754
3 Neither positive nor negative 2033
8 DK / no opinion 1203
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.4 Role of the EU - fight against poverty in the world

Vrednost 64371 Frekvenca
1 Positive 7248
2 Negative 993
3 Neither positive nor negative 2637
8 DK / no opinion 1216
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8B.5 Role of the EU - protection of the environment

Vrednost 65370 Frekvenca
1 Positive 8449
2 Negative 743
3 Neither positive nor negative 1797
8 DK / no opinion 1104
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.1 Priority or not - Successful enlargement of the European Union to include new member countries

Vrednost 66369 Frekvenca
1 Priority 7828
2 Not a priority 3098
8 DK / no opinion 1149
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.2 Priority or not - Getting closer to European citizens, by informing them more about the European union, its policies and its institutions

Vrednost 67368 Frekvenca
1 Priority 8441
2 Not a priority 2554
8 DK / no opinion 1079
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.3 Priority or not - Implementing successfully the single European currency, the Euro

Vrednost 68367 Frekvenca
1 Priority 7262
2 Not a priority 3771
8 DK / no opinion 1038
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.4 Priority or not - Fighting poverty and social exclusion

Vrednost 69366 Frekvenca
1 Priority 10728
2 Not a priority 861
8 DK / no opinion 484
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.5 Priority or not - Protecting the environment

Vrednost 70365 Frekvenca
1 Priority 10027
2 Not a priority 1465
8 DK / no opinion 581
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.6 Priority or not - Guaranteeing the quality of food products

Vrednost 71364 Frekvenca
1 Priority 9499
2 Not a priority 1904
8 DK / no opinion 672
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.7 Priority or not - Protecting consumers and guaranteeing the quality of products

Vrednost 72363 Frekvenca
1 Priority 9178
2 Not a priority 2155
8 DK / no opinion 740
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.8 Priority or not - Fighting unemployment

Vrednost 73362 Frekvenca
1 Priority 10897
2 Not a priority 765
8 DK / no opinion 410
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.9 Priority or not - Reforming the institutions of the European Union, and the way they work

Vrednost 74361 Frekvenca
1 Priority 6162
2 Not a priority 3811
8 DK / no opinion 2077
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.10 Priority or not - Fighting organised crime and drug trafficking

Vrednost 75360 Frekvenca
1 Priority 10653
2 Not a priority 928
8 DK / no opinion 495
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.11 Priority or not - Asserting the political and diplomatic importance of the European Union around the world

Vrednost 76359 Frekvenca
1 Priority 7366
2 Not a priority 3308
8 DK / no opinion 1378
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.12 Priority or not - Maintaining peace and security in Europe

Vrednost 77358 Frekvenca
1 Priority 10835
2 Not a priority 829
8 DK / no opinion 411
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.13 Priority or not - Guaranteeing the rights of the individual and the respect for the principles of democracy in Europe

Vrednost 78357 Frekvenca
1 Priority 9538
2 Not a priority 1668
8 DK / no opinion 858
9 refusal/NA 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.14 Priority or not - Fighting terrorism

Vrednost 79356 Frekvenca
1 Priority 10596
2 Not a priority 961
8 DK / no opinion 514
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.15 Priority or not - Fighting illegal immigration

Vrednost 80355 Frekvenca
1 Priority 8721
2 Not a priority 2350
8 DK / no opinion 989
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.1 Using - Computer

Vrednost 81354 Frekvenca
1 Uses 4651
2 Does not use 7417
8 DK / no opinion 32
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.2 Using - The Internet

Vrednost 82353 Frekvenca
1 Uses 3646
2 Does not use 8414
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.3 Using - Mobile phone

Vrednost 83352 Frekvenca
1 Uses 7180
2 Does not use 4891
8 DK / no opinion 36
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.4 Using - mobile phone with internet access

Vrednost 84351 Frekvenca
1 Uses 923
2 Does not use 11109
8 DK / no opinion 59
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.5 Using - Personal Digital Assistant

Vrednost 85350 Frekvenca
1 Uses 373
2 Does not use 11630
8 DK / no opinion 69
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.6 Using - TV

Vrednost 86349 Frekvenca
1 Uses 11810
2 Does not use 287
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.10 Using - None of these (1-6) (SPONTANEOUS)

Vrednost 87348 Frekvenca
1 none of these mentioned 183
2 at least one mentioned 11909
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.7 Using - Cable TV

Vrednost 88347 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.6 316
1 Uses 5349
2 Does not use 6298
8 DK / no opinion 107
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.8 Using - Satellite TV

Vrednost 89346 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.6 316
1 Uses 2027
2 Does not use 9582
8 DK / no opinion 146
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.9 Using - Digital TV

Vrednost 90345 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.6 316
1 Uses 489
2 Does not use 11098
8 DK / no opinion 147
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.1 Using Internet - at work

Vrednost 91344 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 1649
2 Did not mention 1986
8 DK / no opinion 1
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.2 Using Internet - at home, for work purposes

Vrednost 92343 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 1018
2 Did not mention 2614
8 DK / no opinion 2
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.3 Using Internet - at home, for other reasons

Vrednost 93342 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 1658
2 Did not mention 1981
8 DK / no opinion 1
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.4 Using Internet - at school

Vrednost 94341 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 771
2 Did not mention 2862
8 DK / no opinion 1
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.5 Using Internet - at university

Vrednost 95340 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 394
2 Did not mention 3236
8 DK / no opinion 1
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.6 Using Internet - in a friend's house

Vrednost 96339 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 730
2 Did not mention 2902
8 DK / no opinion 2
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.7 Using Internet - at a public internet access point

Vrednost 97338 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 830
2 Did not mention 2805
8 DK / no opinion 2
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.8 Using Internet - in internet cafés/cyber cafés

Vrednost 98337 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 737
2 Did not mention 2894
8 DK / no opinion 2
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.9 Using Internet - elsewhere (SPONTANEOUS)

Vrednost 99336 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Mentioned 116
2 Did not mention 3496
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q13 How often do you usually use the Internet, including e-mail?

Vrednost 100335 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q11.2 8480
1 Every day or nearly every day 1415
2 Several times a week 1133
3 Approximately once a week 662
4 Approximately once a month 256
5 Less often 157
6 other (spontaneous) 5
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.1 Reasons of NOT using the Internet - do not know exactly what is it

Vrednost 101334 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1396
2 Did not mention 6487
8 DK / no opinion 427
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.2 Reasons of NOT using the Internet - no time

Vrednost 102333 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 793
2 Did not mention 7084
8 DK / no opinion 432
9 refusal/NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.3 Reasons of NOT using the Internet - no computer at home

Vrednost 103332 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 3820
2 Did not mention 4064
8 DK / no opinion 426
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.4 Reasons of NOT using the Internet - no computer at work

Vrednost 104331 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1054
2 Did not mention 6822
8 DK / no opinion 430
9 refusal/NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.5 Reasons of NOT using the Internet - the internet connection is too expensive

Vrednost 105330 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1891
2 Did not mention 5969
8 DK / no opinion 451
9 refusal/NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.6 Reasons of NOT using the Internet - computers are too expensive

Vrednost 106329 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2225
2 Did not mention 5653
8 DK / no opinion 432
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.7 Reasons of NOT using the Internet - there is no public internet access

Vrednost 107328 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 617
2 Did not mention 7246
8 DK / no opinion 446
9 refusal/NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.8 Reasons of NOT using the Internet - internet is too complicated

Vrednost 108327 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1050
2 Did not mention 6807
8 DK / no opinion 452
9 refusal/NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.9 Reasons of NOT using the Internet - do not know how to use a computer

Vrednost 109326 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2117
2 Did not mention 5763
8 DK / no opinion 431
9 refusal/NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.10 Reasons of NOT using the Internet - there are technical barriers

Vrednost 110325 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 596
2 Did not mention 7263
8 DK / no opinion 449
9 refusal/NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.11 Reasons of NOT using the Internet - the content is not useful

Vrednost 111324 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 561
2 Did not mention 7299
8 DK / no opinion 448
9 refusal/NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.12 Reasons of NOT using the Internet - the internet is not secure enough

Vrednost 112323 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 198
2 Did not mention 7648
8 DK / no opinion 462
9 refusal/NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.13 Reasons of NOT using the Internet - there are language barriers

Vrednost 113322 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 691
2 Did not mention 7167
8 DK / no opinion 449
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.14 Reasons of NOT using the Internet - problems with service provider

Vrednost 114321 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 163
2 Did not mention 7685
8 DK / no opinion 459
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.15 Reasons of NOT using the Internet - other reasons (SPONTANEOUS)

Vrednost 115320 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 534
2 Did not mention 7346
8 DK / no opinion 424
9 refusal/NA 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q14.16 Reasons of NOT using the Internet - do not want to, not interested (SPONTANEOUS)

Vrednost 116319 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2273
2 Did not mention 5597
8 DK / no opinion 423
9 refusal/NA 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.1 Would encourage the Internet usage - computer training that meets the needs

Vrednost 117318 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1367
2 Did not mention 6076
8 DK / no opinion 741
9 refusal/NA 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.2 Would encourage the Internet usage - free computer training was provided

Vrednost 118317 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2015
2 Did not mention 5433
8 DK / no opinion 737
9 refusal/NA 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.3 Would encourage the Internet usage - computers cost less

Vrednost 119316 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2547
2 Did not mention 4899
8 DK / no opinion 739
9 refusal/NA 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.4 Would encourage the Internet usage - subsidies or tax incentives for computer purchase

Vrednost 120315 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1103
2 Did not mention 6320
8 DK / no opinion 762
9 refusal/NA 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.5 Would encourage the Internet usage - less cost of Internet connection

Vrednost 121314 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2304
2 Did not mention 5133
8 DK / no opinion 748
9 refusal/NA 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.6 Would encourage the Internet usage - Internet access points in the near

Vrednost 122313 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 773
2 Did not mention 6666
8 DK / no opinion 746
9 refusal/NA 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.7 Would encourage the Internet usage - free public Internet access points

Vrednost 123312 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1428
2 Did not mention 6010
8 DK / no opinion 746
9 refusal/NA 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.8 Would encourage the Internet usage - no technical barriers

Vrednost 124311 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 557
2 Did not mention 6866
8 DK / no opinion 760
9 refusal/NA 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.9 Would encourage the Internet usage - more easy to find useful information about the Internet

Vrednost 125310 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 687
2 Did not mention 6741
8 DK / no opinion 755
9 refusal/NA 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.10 Would encourage the Internet usage - providing useful information for me

Vrednost 126309 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 959
2 Did not mention 6477
8 DK / no opinion 747
9 refusal/NA 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.11 Would encourage the Internet usage - more available on-line government/public utilities

Vrednost 127308 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 391
2 Did not mention 7031
8 DK / no opinion 758
9 refusal/NA 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.12 Would encourage the Internet usage - more available on-line information about local community

Vrednost 128307 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 417
2 Did not mention 7012
8 DK / no opinion 751
9 refusal/NA 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.13 Would encourage the Internet usage - more information available in native language

Vrednost 129306 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 901
2 Did not mention 6533
8 DK / no opinion 747
9 refusal/NA 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q15.14 Would encourage the Internet usage - Nothing (SPONTANEOUS)

Vrednost 130305 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 3099
2 Did not mention 4346
8 DK / no opinion 722
9 refusal/NA 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.1 Preceived changes in daily life using Internet - would have more contacts with people

Vrednost 131304 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2041
2 Did not mention 4949
8 DK / no opinion 1154
9 refusal/NA 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.2 Preceived changes in daily life using Internet - would have less contact with people

Vrednost 132303 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 269
2 Did not mention 6718
8 DK / no opinion 1155
9 refusal/NA 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.3 Preceived changes in daily life using Internet - would feel more integrated in local area

Vrednost 133302 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 994
2 Did not mention 5984
8 DK / no opinion 1164
9 refusal/NA 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.4 Preceived changes in daily life using Internet - would feel less integrated in local area

Vrednost 134301 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 223
2 Did not mention 6754
8 DK / no opinion 1163
9 refusal/NA 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.5 Preceived changes in daily life using Internet - would be better informed about the relevant issues of daily life

Vrednost 135300 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 2519
2 Did not mention 4485
8 DK / no opinion 1139
9 refusal/NA 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.6 Preceived changes in daily life using Internet - would be less informed about the relevant issues of daily life

Vrednost 136299 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 198
2 Did not mention 6802
8 DK / no opinion 1143
9 refusal/NA 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.7 Preceived changes in daily life using Internet - would be easier to use public services

Vrednost 137298 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1672
2 Did not mention 5313
8 DK / no opinion 1158
9 refusal/NA 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.8 Preceived changes in daily life using Internet - would be more difficult to use public services

Vrednost 138297 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 99
2 Did not mention 6878
8 DK / no opinion 1165
9 refusal/NA 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.9 Preceived changes in daily life using Internet - would save money

Vrednost 139296 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 579
2 Did not mention 6386
8 DK / no opinion 1174
9 refusal/NA 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.10 Preceived changes in daily life using Internet - would spend more money

Vrednost 140295 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 990
2 Did not mention 5978
8 DK / no opinion 1174
9 refusal/NA 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.11 Preceived changes in daily life using Internet - would participate in more associations

Vrednost 141294 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 743
2 Did not mention 6211
8 DK / no opinion 1186
9 refusal/NA 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.12 Preceived changes in daily life using Internet - would participate in fewer associations

Vrednost 142293 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 149
2 Did not mention 6805
8 DK / no opinion 1183
9 refusal/NA 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.13 Preceived changes in daily life using Internet - would feel more included in society

Vrednost 143292 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 1589
2 Did not mention 5389
8 DK / no opinion 1164
9 refusal/NA 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.14 Preceived changes in daily life using Internet - would feel less included in society

Vrednost 144291 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 135
2 Did not mention 6841
8 DK / no opinion 1165
9 refusal/NA 273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.15 Preceived changes in daily life using Internet - others (SPONTANEOUS)

Vrednost 145290 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 273
2 Did not mention 6758
8 DK / no opinion 1102
9 refusal/NA 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q16.16 Preceived changes in daily life using Internet - Internet would not change the daily life (SPONTANEOUS)

Vrednost 146289 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q11.2 3712
1 Mentioned 3075
2 Did not mention 3979
8 DK / no opinion 1073
9 refusal/NA 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q17.1 Reasons of using the Internet - to do the job

Vrednost 147288 Frekvenca
1 Mentioned 2882
2 Did not mention 8121
8 DK / no opinion 924
9 refusal/NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.2 Reasons of using the Internet - to get a job or improve the job

Vrednost 148287 Frekvenca
1 Mentioned 2443
2 Did not mention 8565
8 DK / no opinion 916
9 refusal/NA 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.3 Reasons of using the Internet - to search for and/or use educational and learning material

Vrednost 149286 Frekvenca
1 Mentioned 3722
2 Did not mention 7297
8 DK / no opinion 915
9 refusal/NA 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.4 Reasons of using the Internet - to sell / buy or find information on products and services

Vrednost 150285 Frekvenca
1 Mentioned 2509
2 Did not mention 8503
8 DK / no opinion 918
9 refusal/NA 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.5 Reasons of using the Internet - to get other information or free services, including tourism

Vrednost 151284 Frekvenca
1 Mentioned 3358
2 Did not mention 7662
8 DK / no opinion 909
9 refusal/NA 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.6 Reasons of using the Internet - to read or listen to the news

Vrednost 152283 Frekvenca
1 Mentioned 4059
2 Did not mention 6965
8 DK / no opinion 907
9 refusal/NA 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.7 Reasons of using the Internet - to access cultural sites

Vrednost 153282 Frekvenca
1 Mentioned 2671
2 Did not mention 8339
8 DK / no opinion 913
9 refusal/NA 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.8 Reasons of using the Internet - to access local or national administration or public utilities

Vrednost 154281 Frekvenca
1 Mentioned 2136
2 Did not mention 8868
8 DK / no opinion 923
9 refusal/NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.9 Reasons of using the Internet - to access health information and services

Vrednost 155280 Frekvenca
1 Mentioned 2625
2 Did not mention 8379
8 DK / no opinion 920
9 refusal/NA 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.10 Reasons of using the Internet - to contact family and friends

Vrednost 156279 Frekvenca
1 Mentioned 3532
2 Did not mention 7477
8 DK / no opinion 918
9 refusal/NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.11 Reasons of using the Internet - to get in contact with new people, chatrooms, forums

Vrednost 157278 Frekvenca
1 Mentioned 2265
2 Did not mention 8744
8 DK / no opinion 920
9 refusal/NA 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.12 Reasons of using the Internet - leisure activities, games

Vrednost 158277 Frekvenca
1 Mentioned 3202
2 Did not mention 7818
8 DK / no opinion 912
9 refusal/NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.13 Reasons of using the Internet - to connect to communities/organisations on-line

Vrednost 159276 Frekvenca
1 Mentioned 1177
2 Did not mention 9812
8 DK / no opinion 931
9 refusal/NA 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.14 Reasons of using the Internet - for other Reasons of

Vrednost 160275 Frekvenca
1 Mentioned 1302
2 Did not mention 9690
8 DK / no opinion 912
9 refusal/NA 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.15 Reasons of using the Internet - nothing (have no reason)

Vrednost 161274 Frekvenca
1 Mentioned 2879
2 Did not mention 8059
8 DK / no opinion 890
9 refusal/NA 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18 Participation of computer training

Vrednost 162273 Frekvenca
1 Mentioned 3932
2 Did not mention 8044
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.1 Source of computer training - at school

Vrednost 163272 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 1744
2 Did not mention 2179
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.2 Source of computer training - at university

Vrednost 164271 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 738
2 Did not mention 3183
8 DK / no opinion 3
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.3 Source of computer training - paid for by employer

Vrednost 165270 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 942
2 Did not mention 2979
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.4 Source of computer training - by public employment service

Vrednost 166269 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 211
2 Did not mention 3708
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.5 Source of computer training - at a vocational training institute

Vrednost 167268 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 338
2 Did not mention 3581
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.6 Source of computer training - in a centre for adult education

Vrednost 168267 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 282
2 Did not mention 3637
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.7 Source of computer training - at an other public internet centre

Vrednost 169266 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 146
2 Did not mention 3772
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.8 Source of computer training - offered by a private sector training institute

Vrednost 170265 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 329
2 Did not mention 3589
8 DK / no opinion 5
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.9 Source of computer training - by family or friends

Vrednost 171264 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 1067
2 Did not mention 2856
8 DK / no opinion 3
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.10 Source of computer training - by colleagues at work

Vrednost 172263 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 717
2 Did not mention 3206
8 DK / no opinion 2
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.11 Source of computer training - other training (SPONTANEOUS)

Vrednost 173262 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q18 8194
1 Mentioned 133
2 Did not mention 3766
8 DK / no opinion 4
9 refusal/NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

D7.A Current occupation

Vrednost 174261 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping 989
2 Student 1368
3 Unemployed 1057
4 Retired 3354
5 Farmer 266
6 Fisherman 4
7 Professional 94
8 Owner of a shop 400
9 Business proprietors 198
10 Employed professional 393
11 General management 98
12 Middle management 745
13 Employed at desk 700
14 Employed but travelling 331
15 Service job 600
16 Supervisor 77
17 Skilled manual worker 1059
18 Other (unskilled) manual worker, servant 379
99 NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

D7.B Last occupation

Vrednost 175260 Frekvenca
0 INAP - not 1-5 in D7.A 5358
5 Farmer 148
6 Fisherman 2
7 Professional 34
8 Owner of a shop 68
9 Business proprietors 24
10 Employed professional 179
11 General management 54
12 Middle management 447
13 Employed at desk 507
14 Employed but travelling 231
15 Service job 473
16 Supervisor 146
17 Skilled manual worker 1321
18 Other (unskilled) manual worker, servant 1031
19 NEVER DID ANY PAID WORK 1858
99 NA 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q20 Would you be interested in teleworking, or not?

Vrednost 176259 Frekvenca
0 INAP - 1 2 4 in D7.A 5711
1 Yes, regularly 257
2 Yes, occasionally 498
3 No, but I would be interested in trying teleworking 1519
4 No, and I would not be interested in trying teleworking 2908
8 DK / no opinion 877
9 refusal/NA 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q21.1 How much concern about - unemployment

Vrednost 177258 Frekvenca
1 A lot of concern 7961
2 Some concern 2587
3 Little concern 785
4 No concern 685
8 DK / no opinion 98
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.2 How much concern about - customs fraud

Vrednost 178257 Frekvenca
1 A lot of concern 3802
2 Some concern 3675
3 Little concern 2423
4 No concern 1609
8 DK / no opinion 593
9 refusal/NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.3 How much concern about - terrorism

Vrednost 179256 Frekvenca
1 A lot of concern 6627
2 Some concern 3241
3 Little concern 1384
4 No concern 675
8 DK / no opinion 184
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.4 How much concern about - cheating the consumer

Vrednost 180255 Frekvenca
1 A lot of concern 6407
2 Some concern 3739
3 Little concern 1277
4 No concern 462
8 DK / no opinion 227
9 refusal/NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.5 How much concern about - drug trafficking and usage

Vrednost 181254 Frekvenca
1 A lot of concern 7882
2 Some concern 2618
3 Little concern 941
4 No concern 488
8 DK / no opinion 184
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.6 How much concern about - organised crime

Vrednost 182253 Frekvenca
1 A lot of concern 7762
2 Some concern 2789
3 Little concern 965
4 No concern 416
8 DK / no opinion 178
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.7 How much concern about - authorities abusing citizens' rights

Vrednost 183252 Frekvenca
1 A lot of concern 6362
2 Some concern 3570
3 Little concern 1329
4 No concern 473
8 DK / no opinion 373
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.8 How much concern about - petty crime and urban violence

Vrednost 184251 Frekvenca
1 A lot of concern 5894
2 Some concern 4263
3 Little concern 1351
4 No concern 397
8 DK / no opinion 205
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.9 How much concern about - corruption

Vrednost 185250 Frekvenca
1 A lot of concern 7335
2 Some concern 3011
3 Little concern 1064
4 No concern 461
8 DK / no opinion 239
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12126 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.10 How much concern about - war