ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 19.02.2020

List of studies by topic POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE

Study ID Title of the study
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EJDVAR93 Evalvacija Javnega Dela: Varstvo otrok in ostarelih na domu v koroški regiji
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUTR1311 Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo
SUTR1411 Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si