ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE

Study ID Title of the study
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
MBSSMM07 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007
MBSSMM10 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUTR1311 Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo
SUTR1411 Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo
WELSOC15 Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si