Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EES
Glavni avtor(ji):
  • Schmitt, Hermann
Izdelal datoteko podatkov:
MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Mannheim, Nemčija; 2004)

Finančna podpora:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Serija:
  • EES/Evropska volilna raziskava

    Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Širitev EU
Monetarna unija
Institucionalne reforme
Zunanja in obrambna politika
Evropska ustava
Demokracija
Demografska vprašanja


Povzetek:

Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1979, 1989, 1994, 1999, 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Datoteka je ponderirana po dveh kriterijih (spol in kraj bivanja) na osnovi podatkov iz Statističnega letopisa Slovenije 2002 in na osnovi vzorčnih podatkov raziskav SJM.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ees

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ees

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Schmitt, Hermann - Coordinator (200). EES - EES - European Election Study 2004 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. prof dr. Hermann Schmitt (2004). EES - European Elections Studies.

Povezane objave

  1. (). European Elections 2004.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Schmitt, H. (2005). Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EES. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ees/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si