Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji

Basic Study Information

ADP - IDNo: EES
Main author(s):
  • Schmitt, Hermann
Data file producer:
MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Mannheim, Nemčija; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
  • EES/Evropska volilna raziskava

    Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Study Content

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Širitev EU
Monetarna unija
Institucionalne reforme
Zunanja in obrambna politika
Evropska ustava
Demokracija
Demografska vprašanja


Abstract:

Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Methodology


Collection date: 1979, 1989, 1994, 1999, 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Datoteka je ponderirana po dveh kriterijih (spol in kraj bivanja) na osnovi podatkov iz Statističnega letopisa Slovenije 2002 in na osnovi vzorčnih podatkov raziskav SJM.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ees

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ees

Materials of the Study

  1. Schmitt, Hermann - Coordinator (200). EES - EES - European Election Study 2004 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. prof dr. Hermann Schmitt (2004). EES - European Elections Studies.

Related Publications

  1. (). European Elections 2004.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Schmitt, H. (2005). Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EES. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ees/

COBISS.SI
Publication date: 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si