Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji

Basic Study Information

ADP - IDNo: EES
Main author(s):
  • Schmitt, Hermann
Data file producer:
MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Mannheim, Nemčija; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Series:
  • EES/Evropska volilna raziskava

    Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Study Content

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Širitev EU
Monetarna unija
Institucionalne reforme
Zunanja in obrambna politika
Evropska ustava
Demokracija
Demografska vprašanja


Abstract:

Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Methodology


Collection date: 1979, 1989, 1994, 1999, 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Datoteka je ponderirana po dveh kriterijih (spol in kraj bivanja) na osnovi podatkov iz Statističnega letopisa Slovenije 2002 in na osnovi vzorčnih podatkov raziskav SJM.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ees

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ees

Materials of the Study

  1. Schmitt, Hermann - Coordinator (200). EES - EES - European Election Study 2004 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. prof dr. Hermann Schmitt (2004). EES - European Elections Studies.

Related Publications

  1. (). European Elections 2004.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Schmitt, H. (2005). Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EES. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ees/

COBISS.SI
Publication date: 2005
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si