Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SLOAVS94
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Ogris, Günther
 • Lay, Michael
 • Gehmacher, Ernst
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
IFES - Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja

Kraj; datum:

Ljubljana, Vienna; april 1994

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

nacionalizem, etnični odnosi, nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
VREDNOTE


Povzetek:

Namen raziskave je bil primerjati dve sosednji državi glede izražanja strpnosti, strukture vrednot, narodne identitete in medsebojnega poznavanja. Osnovna vsebina projekta: VREDNOTE: nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, gospodarski položaj Slovenije;

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1994 - april 1994
Čas izdelave: 1994-4
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja Omnibus-Survey

Tip vzorca:

Večstopenjski stratificirani slučajni vzorec.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podatki vsebujejo spremenljivko utež ("gew")!

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SLOAVS94 - Podatki slovensko avstrijske raziskave, Slovenija [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 215
 • število enot: 1022

Naslov podatkovne datoteke: SLOAVS94 - Slovenian-austrian values survey, Austrian data file [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 286
 • število enot: 1877

Spremenljivke

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 1053 511.13 294.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1053

V1_01A na slovensko zgodovino

Vrednost 22 Frekvenca
1 o1 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5 304
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 5 3.77067 1.04555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 31 Frekvenca
1 o1 169
2 2 264
3 3 402
4 4 126
5 5 49
SYSMISS 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1 5 2.62574 1.05382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 1053 511.13 294.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1053

V1_01A na slovensko zgodovino

Vrednost 2214 Frekvenca
1 o1 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5 304
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 5 3.77067 1.04555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji

Vrednost 3213 Frekvenca
1 o1 169
2 2 264
3 3 402
4 4 126
5 5 49
SYSMISS 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1 5 2.62574 1.05382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01C na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 4212 Frekvenca
1 o1 189
2 2 301
3 3 341
4 4 134
5 5 53
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 5 2.56876 1.09243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01D na socialno varnost in

Vrednost 5211 Frekvenca
1 o1 164
2 2 244
3 3 358
4 4 186
5 5 67
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 5 2.7527 1.12643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01E na slovenske uspehe v sportu

Vrednost 6210 Frekvenca
1 o1 14
2 2 16
3 3 71
4 4 278
5 5 639
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 5 4.48527 0.805755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01G na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 7209 Frekvenca
1 o1 16
2 2 33
3 3 112
4 4 204
5 5 655
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 5 4.42059 0.920046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01H na moznosti politicnega

Vrednost 8208 Frekvenca
1 o1 174
2 2 232
3 3 392
4 4 150
5 5 60
SYSMISS 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 1 5 2.69246 1.10189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01I na strpnost znotraj slovenske druzbe

Vrednost 9207 Frekvenca
1 o1 149
2 2 245
3 3 403
4 4 154
5 5 59
SYSMISS 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1 5 2.73168 1.07143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_01J na kulturo v Sloveniji

Vrednost 10206 Frekvenca
1 o1 35
2 2 91
3 3 317
4 4 385
5 5 192
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 5 3.59608 1.00127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_02A Ena najpomembnejsih clovekovih lastnosti

Vrednost 11205 Frekvenca
1 o1 215
2 2 115
3 3 164
4 4 249
5 5 122
6 6 47
7 7 103
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 7 3.4936 1.86732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02B Morali bi biti hvalezni, da imamo take v

Vrednost 12204 Frekvenca
1 o1 346
2 2 213
3 3 172
4 4 129
5 5 66
6 6 35
7 7 55
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 7 2.68602 1.74335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02C Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljen

Vrednost 13203 Frekvenca
1 o1 251
2 2 138
3 3 135
4 4 176
5 5 130
6 6 87
7 7 98
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 7 3.44236 1.98376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02D Skupnost, ki dopusca prevelike razlike v

Vrednost 14202 Frekvenca
1 o1 137
2 2 131
3 3 191
4 4 200
5 5 125
6 6 90
7 7 139
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 1 7 3.85982 1.9028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02E Moje zivljenje in moj vsakdan v mnogocem

Vrednost 15201 Frekvenca
1 o1 240
2 2 139
3 3 134
4 4 170
5 5 120
6 6 98
7 7 118
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 7 3.54661 2.0347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02F Zame ni dobro, ce nacrtujem dalec vnapre

Vrednost 16200 Frekvenca
1 o1 93
2 2 96
3 3 141
4 4 194
5 5 143
6 6 135
7 7 219
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 7 4.44858 1.93283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02G Obicajno znam svoje interese tako dobro

Vrednost 17199 Frekvenca
1 o1 48
2 2 69
3 3 154
4 4 244
5 5 210
6 6 162
7 7 134
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 7 4.48972 1.62129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02H Danes je vse tako neurejeno, da ne vem v

Vrednost 18198 Frekvenca
1 o1 119
2 2 176
3 3 160
4 4 193
5 5 130
6 6 83
7 7 160
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 7 3.90891 1.93738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02I Stvari so dandanes postale tako tezke, d

Vrednost 19197 Frekvenca
1 o1 139
2 2 165
3 3 143
4 4 198
5 5 130
6 6 93
7 7 153
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 7 3.88737 1.9604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02J Danes se vse tako hitro spreminja, da po

Vrednost 20196 Frekvenca
1 o1 117
2 2 126
3 3 156
4 4 213
5 5 132
6 6 109
7 7 164
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 7 4.08161 1.92124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02K Veliko stvari pri sebi bi rad spremenil

Vrednost 21195 Frekvenca
1 o1 127
2 2 118
3 3 115
4 4 199
5 5 152
6 6 126
7 7 183
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 7 4.21667 1.97758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_02L Vcasih si zelim, da bi bil drugacen kot

Vrednost 22194 Frekvenca
1 o1 234
2 2 113
3 3 96
4 4 189
5 5 138
6 6 97
7 7 151
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 7 3.76523 2.09951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_03A znanje slovenscine

Vrednost 23193 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 935
2 ne, to naj ne bil pogoj 55
9 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 1.30431 1.40252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_03B da si rojen v Sloveniji

Vrednost 24192 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 434
2 ne, to naj ne bil pogoj 525
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.00685 1.85702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_03C poznavanje slovenske kulture

Vrednost 25191 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 731
2 ne, to naj ne bil pogoj 203
9 ne vem 87
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 9 1.88051 2.20948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_03D krscanska vera

Vrednost 26190 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 276
2 ne, to naj ne bil pogoj 659
9 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.32583 2.08312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_03E da zivis daljsi cas v Sloveniji

Vrednost 27189 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 881
2 ne, to naj ne bil pogoj 100
9 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 1.41879 1.57874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_03F da si slovenskega rodu (imeti slovenske

Vrednost 28188 Frekvenca
1 da, to bi moral biti pogoj 532
2 ne, to naj ne bil pogoj 430
9 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 1.89041 1.84081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_04A ...imajo enak poklic kot vi

Vrednost 29187 Frekvenca
1 o1 183
2 2 86
3 3 322
4 4 239
5 5 184
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 1 5 3.15286 1.32159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04B ...govorijo po slovensko

Vrednost 30186 Frekvenca
1 o1 77
2 2 52
3 3 192
4 4 250
5 5 448
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 5 3.92247 1.2279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04C ...so delavci / usluzbenci (delojemalci)

Vrednost 31185 Frekvenca
1 o1 139
2 2 88
3 3 297
4 4 266
5 5 223
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 1 5 3.34156 1.2899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04D ...so Slovenci

Vrednost 32184 Frekvenca
1 o1 84
2 2 33
3 3 179
4 4 219
5 5 505
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 5 4.00784 1.24203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04E ...so clani iste stranke

Vrednost 33183 Frekvenca
1 o1 459
2 2 120
3 3 207
4 4 99
5 5 95
SYSMISS 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 1 5 2.23571 1.37931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04F ...pripadajo isti verski skupnosti

Vrednost 34182 Frekvenca
1 o1 341
2 2 106
3 3 220
4 4 149
5 5 198
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 1 5 2.76036 1.524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04G ...imajo enak hoby kot vi

Vrednost 35181 Frekvenca
1 o1 281
2 2 111
3 3 264
4 4 195
5 5 161
SYSMISS 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 1 5 2.84585 1.42396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04H ...so clani istega drustva kot vi

Vrednost 36180 Frekvenca
1 o1 313
2 2 102
3 3 262
4 4 191
5 5 138
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 5 2.74056 1.42098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_04I ...imajo enak svetovni nazor kot vi

Vrednost 37179 Frekvenca
1 o1 182
2 2 112
3 3 305
4 4 234
5 5 181
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 1 5 3.11834 1.32699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_05A kraj,bliznja okolica

Vrednost 38178 Frekvenca
1 o1 62
2 2 53
3 3 206
4 4 170
5 5 526
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 5 4.02753 1.21556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_05B regija,sirsa okolica

Vrednost 39177 Frekvenca
1 o1 64
2 2 49
3 3 203
4 4 218
5 5 484
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 5 3.99116 1.19772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_05C Slovenec, drzavljan SLO

Vrednost 40176 Frekvenca
1 o1 10
2 2 12
3 3 71
4 4 124
5 5 803
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 5 4.66471 0.742201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_05D Jugoslovan

Vrednost 41175 Frekvenca
1 o1 839
2 2 73
3 3 58
4 4 20
5 5 25
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 5 1.34384 0.868583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_05E Evropejec

Vrednost 42174 Frekvenca
1 o1 150
2 2 77
3 3 307
4 4 188
5 5 295
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 5 3.3943 1.36278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_06 KAJ CUTITE, DA STE PREDVSEM

Vrednost 43173 Frekvenca
1 kraj,bliznja okolica 234
2 regija,sirsa okolica 136
3 Slovenec, drzavljan SLO 599
4 Jugoslovan 7
5 Evropejec 38
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 1 5 2.48619 0.975164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07A Hrvati

Vrednost 44172 Frekvenca
1 o1 238
2 2 279
3 3 339
4 4 123
5 5 33
SYSMISS 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 1 5 2.44071 1.07551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07B Madzari

Vrednost 45171 Frekvenca
1 o1 321
2 2 291
3 3 295
4 4 69
5 5 13
SYSMISS 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 1 5 2.15268 0.99896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07C Avstrijci

Vrednost 46170 Frekvenca
1 o1 97
2 2 106
3 3 297
4 4 376
5 5 129
SYSMISS 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1 5 3.33234 1.12691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07D Italijani

Vrednost 47169 Frekvenca
1 o1 241
2 2 279
3 3 331
4 4 135
5 5 21
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 1 5 2.42006 1.0567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07E Bosanci

Vrednost 48168 Frekvenca
1 o1 518
2 2 307
3 3 151
4 4 27
5 5 2
SYSMISS 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 1 5 1.69453 0.835719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07F Srbi

Vrednost 49167 Frekvenca
1 o1 643
2 2 230
3 3 110
4 4 21
5 5 3
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 1 5 1.52135 0.793419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07G Slovaki

Vrednost 50166 Frekvenca
1 o1 158
2 2 229
3 3 400
4 4 175
5 5 30
SYSMISS 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 1 5 2.6875 1.0338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07H Cehi

Vrednost 51165 Frekvenca
1 o1 158
2 2 216
3 3 400
4 4 197
5 5 27
SYSMISS 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 1 5 2.71844 1.03784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07I Nemci

Vrednost 52164 Frekvenca
1 o1 156
2 2 184
3 3 337
4 4 243
5 5 83
SYSMISS 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 1 5 2.91326 1.17163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07J Svicarji

Vrednost 53163 Frekvenca
1 o1 200
2 2 178
3 3 308
4 4 211
5 5 91
SYSMISS 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 1 5 2.81275 1.24031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07K Rusi

Vrednost 54162 Frekvenca
1 o1 457
2 2 324
3 3 188
4 4 26
5 5 1
SYSMISS 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 1 5 1.78514 0.84593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07L Turki

Vrednost 55161 Frekvenca
1 o1 690
2 2 212
3 3 79
4 4 9
5 5 0
SYSMISS 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 1 4 1.40101 0.67439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_07M Americani

Vrednost 56160 Frekvenca
1 o1 358
2 2 210
3 3 267
4 4 135
5 5 25
SYSMISS 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 1 5 2.25528 1.15462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08A Hrvati

Vrednost 57159 Frekvenca
1 o1 143
2 2 341
3 3 419
4 4 81
5 5 22
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 5 2.50099 0.909595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08B Madzari

Vrednost 58158 Frekvenca
1 o1 21
2 2 96
3 3 490
4 4 316
5 5 68
SYSMISS 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 1 5 3.31685 0.821743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08C Avstrijci

Vrednost 59157 Frekvenca
1 o1 7
2 2 73
3 3 348
4 4 433
5 5 140
SYSMISS 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1 5 3.62537 0.838162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08D Italijani

Vrednost 60156 Frekvenca
1 o1 32
2 2 160
3 3 522
4 4 240
5 5 45
SYSMISS 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 5 3.10611 0.835553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08E Bosanci

Vrednost 61155 Frekvenca
1 o1 120
2 2 230
3 3 427
4 4 180
5 5 42
SYSMISS 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 5 2.79379 1.00874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08F Srbi

Vrednost 62154 Frekvenca
1 o1 441
2 2 292
3 3 205
4 4 43
5 5 15
SYSMISS 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 1 5 1.89458 0.972967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08G Slovaki

Vrednost 63153 Frekvenca
1 o1 17
2 2 117
3 3 509
4 4 266
5 5 74
SYSMISS 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 1 5 3.26755 0.830083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08H Cehi

Vrednost 64152 Frekvenca
1 o1 11
2 2 96
3 3 495
4 4 293
5 5 87
SYSMISS 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 1 5 3.3554 0.818346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08I Nemci

Vrednost 65151 Frekvenca
1 o1 15
2 2 79
3 3 397
4 4 381
5 5 122
SYSMISS 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 1 5 3.51911 0.863339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08J Svicarji

Vrednost 66150 Frekvenca
1 o1 15
2 2 80
3 3 446
4 4 333
5 5 111
SYSMISS 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 1 5 3.45178 0.852995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08K Rusi

Vrednost 67149 Frekvenca
1 o1 144
2 2 358
3 3 382
4 4 75
5 5 20
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 1 5 2.45761 0.904991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08L Turki

Vrednost 68148 Frekvenca
1 o1 142
2 2 324
3 3 403
4 4 80
5 5 22
SYSMISS 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 1 5 2.50154 0.918733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_08M Americani

Vrednost 69147 Frekvenca
1 o1 30
2 2 112
3 3 474
4 4 297
5 5 70
SYSMISS 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 1 5 3.26958 0.866649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09A delati z modernim strojem, ga urediti, n

Vrednost 70146 Frekvenca
1 pretezen del casa 133
2 precej pogosto 135
3 bolj poredko 216
4 nikoli 534
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 4 3.13065 1.07881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09B delati na racunalniku

Vrednost 71145 Frekvenca
1 pretezen del casa 98
2 precej pogosto 113
3 bolj poredko 126
4 nikoli 681
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 4 3.36542 1.01613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09C programirati racunalnike in stroje

Vrednost 72144 Frekvenca
1 pretezen del casa 27
2 precej pogosto 34
3 bolj poredko 70
4 nikoli 886
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 4 3.78466 0.628898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09D druge ljudi vzpodbujati, motivirati

Vrednost 73143 Frekvenca
1 pretezen del casa 192
2 precej pogosto 278
3 bolj poredko 276
4 nikoli 272
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 4 2.6169 1.07194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09E nekaj narediti, delati v sodelovanju s s

Vrednost 74142 Frekvenca
1 pretezen del casa 315
2 precej pogosto 308
3 bolj poredko 190
4 nikoli 203
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 4 2.27657 1.10497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat

Vrednost 75141 Frekvenca
1 pretezen del casa 208
2 precej pogosto 165
3 bolj poredko 219
4 nikoli 424
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 4 2.84547 1.17307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09G necesa se uciti, izobrazevati se

Vrednost 76140 Frekvenca
1 pretezen del casa 222
2 precej pogosto 309
3 bolj poredko 210
4 nikoli 277
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 4 2.53242 1.10928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09H uporabljati tuj jezik

Vrednost 77139 Frekvenca
1 pretezen del casa 133
2 precej pogosto 158
3 bolj poredko 279
4 nikoli 447
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 4 3.02262 1.05763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_09I nekaj planirati, izdelati nacrt

Vrednost 78138 Frekvenca
1 pretezen del casa 151
2 precej pogosto 241
3 bolj poredko 222
4 nikoli 402
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 4 2.86122 1.09968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_10A postaviti,pripraviti,urediti, voditi str

Vrednost 79137 Frekvenca
1 o1 126
2 2 158
3 3 291
4 4 176
5 5 262
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 1 5 3.28628 1.33477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10B delati z racunalnikom

Vrednost 80136 Frekvenca
1 o1 129
2 2 151
3 3 219
4 4 132
5 5 378
SYSMISS 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1 5 3.47473 1.43773

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10C programirati racunalnik, stroje

Vrednost 81135 Frekvenca
1 o1 42
2 2 83
3 3 175
4 4 185
5 5 524
SYSMISS 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1 5 4.05649 1.18094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10D vzpodbuditi, motivirati druge ljudi

Vrednost 82134 Frekvenca
1 o1 202
2 2 247
3 3 305
4 4 132
5 5 127
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 1 5 2.7384 1.26744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10E nekaj narediti v sodelovanju s skupino

Vrednost 83133 Frekvenca
1 o1 270
2 2 309
3 3 245
4 4 95
5 5 93
SYSMISS 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 1 5 2.43874 1.23308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat

Vrednost 84132 Frekvenca
1 o1 186
2 2 215
3 3 272
4 4 164
5 5 174
SYSMISS 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 1 5 2.92582 1.33996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10G necesa se uciti, izobrazevati se

Vrednost 85131 Frekvenca
1 o1 209
2 2 267
3 3 295
4 4 132
5 5 113
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 1 5 2.67815 1.24835

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10H uporabljati tuj jezik

Vrednost 86130 Frekvenca
1 o1 155
2 2 199
3 3 271
4 4 174
5 5 216
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 5 3.09557 1.3499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10I planirati, izdelati nacrt

Vrednost 87129 Frekvenca
1 o1 126
2 2 211
3 3 292
4 4 175
5 5 209
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 1 5 3.12833 1.29963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_11 O POLITICNIH USMERITVAH IN O IDEOLOGIJAH

Vrednost 88128 Frekvenca
1 nedvomno na desno 39
2 prej na desno 94
3 niti na desno,niti na levo 405
4 prej na levo 82
5 nedvomno na levo 29
6 ne vem 372
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 6 4.0617 1.61036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_12A Kriminaliteta bo obcutno narasla

Vrednost 89127 Frekvenca
1 zanesljivo 457
2 verjetno da 409
3 verjetno ne 62
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.14481 1.99622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12B Nezaposlenost domacega prebivalstva se b

Vrednost 90126 Frekvenca
1 zanesljivo 453
2 verjetno da 398
3 verjetno ne 99
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.03425 1.72661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12C Prislo bo do napetosti in konfliktov med

Vrednost 91125 Frekvenca
1 zanesljivo 410
2 verjetno da 442
3 verjetno ne 94
4 zanesljivo ne 19
9 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.1184 1.81372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12D Manj bo prostih stanovanj in zato bodo d

Vrednost 92124 Frekvenca
1 zanesljivo 400
2 verjetno da 437
3 verjetno ne 87
4 zanesljivo ne 25
9 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.24266 2.00485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12E Place se bodo zmanjsale, delovni pogoji

Vrednost 93123 Frekvenca
1 zanesljivo 376
2 verjetno da 399
3 verjetno ne 128
4 zanesljivo ne 38
9 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.3865 2.09293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12F Ceste in zelezniske postaje bodo bolj um

Vrednost 94122 Frekvenca
1 zanesljivo 303
2 verjetno da 361
3 verjetno ne 195
4 zanesljivo ne 42
9 ne vem 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 2.80528 2.41044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12G Slovenski jezik bo scasoma izpodrinjen

Vrednost 95121 Frekvenca
1 zanesljivo 168
2 verjetno da 231
3 verjetno ne 269
4 zanesljivo ne 269
9 ne vem 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.20744 2.02531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12H Polagoma se clovek tukaj ne bo vec pocut

Vrednost 96120 Frekvenca
1 zanesljivo 183
2 verjetno da 284
3 verjetno ne 277
4 zanesljivo ne 190
9 ne vem 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.06654 2.06872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12I Kulturno zivljenje v Sloveniji bo postal

Vrednost 97119 Frekvenca
1 zanesljivo 89
2 verjetno da 291
3 verjetno ne 271
4 zanesljivo ne 206
9 ne vem 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.71135 2.47927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12J V Sloveniji bo na razpolago vecji izbor

Vrednost 98118 Frekvenca
1 zanesljivo 80
2 verjetno da 264
3 verjetno ne 307
4 zanesljivo ne 192
9 ne vem 178
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 9 3.81881 2.52429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12K Vec bo moznosti spoznavanja drugih kultu

Vrednost 99117 Frekvenca
1 zanesljivo 159
2 verjetno da 494
3 verjetno ne 158
4 zanesljivo ne 91
9 ne vem 118
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 9 2.98725 2.31665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12L Medicinska oskrba v Sloveniji se bo izbo

Vrednost 100116 Frekvenca
1 zanesljivo 42
2 verjetno da 148
3 verjetno ne 374
4 zanesljivo ne 308
9 ne vem 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.95499 2.2332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12M Pogled na svet pri Slovencih bo bolj odp

Vrednost 101115 Frekvenca
1 zanesljivo 67
2 verjetno da 277
3 verjetno ne 317
4 zanesljivo ne 186
9 ne vem 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.80724 2.49682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12N Nastale bodo nove moznosti za delo in no

Vrednost 102114 Frekvenca
1 zanesljivo 37
2 verjetno da 133
3 verjetno ne 346
4 zanesljivo ne 351
9 ne vem 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 4.05088 2.23132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12O Slovenija bo pomembno prispevala k razum

Vrednost 103113 Frekvenca
1 zanesljivo 69
2 verjetno da 329
3 verjetno ne 259
4 zanesljivo ne 146
9 ne vem 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 9 3.97162 2.74088

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_13A slovensko

Vrednost 104112 Frekvenca
1 masilo 2
3 da 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 3 2.99609 0.0884315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13B hrvasko ali srbsko

Vrednost 105111 Frekvenca
1 masilo 125
3 da 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 3 2.75538 0.655606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13C nemsko

Vrednost 106110 Frekvenca
1 masilo 559
3 da 461
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.90392 0.995862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13D madzarsko

Vrednost 107109 Frekvenca
1 masilo 1000
3 da 17
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 3 1.03343 0.256535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13E italijansko

Vrednost 108108 Frekvenca
1 masilo 845
3 da 176
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 3 1.34476 0.755791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13F cesko

Vrednost 109107 Frekvenca
1 masilo 962
3 da 56
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.11002 0.456223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13G slovasko

Vrednost 110106 Frekvenca
1 masilo 964
3 da 55
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.10795 0.452157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13H anglesko

Vrednost 111105 Frekvenca
1 masilo 639
3 da 380
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.74583 0.967634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13I francosko

Vrednost 112104 Frekvenca
1 masilo 955
3 da 63
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.12377 0.482134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13J spansko

Vrednost 113103 Frekvenca
1 masilo 1008
3 da 10
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.01965 0.197345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13K tursko

Vrednost 114102 Frekvenca
1 masilo 1016
3 da 2
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.00393 0.0886048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13L drug jezik

Vrednost 115101 Frekvenca
1 masilo 966
3 da 52
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.10216 0.440541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_14 KATERI JEZIK STE GOVORIL V DRUZINI V VAS

Vrednost 116100 Frekvenca
1 slovensko 902
2 hrvasko ali srbsko 92
3 nemsko 7
4 madzarsko 3
5 italijansko 6
6 cesko 1
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 0
11 tursko 0
12 drug jezik 9
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1 12 1.24388 1.14287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_15 KATERI JEZIK JE GOVORIL VAS OCE V DRUZIN

Vrednost 11799 Frekvenca
1 slovensko 864
2 hrvasko ali srbsko 117
3 nemsko 10
4 madzarsko 3
5 italijansko 9
6 cesko 2
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 1
11 tursko 0
12 drug jezik 8
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 12 1.29064 1.16544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_16 KATERI JEZIK JE GOVORILA VASA MATI V DRU

Vrednost 11898 Frekvenca
1 slovensko 885
2 hrvasko ali srbsko 99
3 nemsko 11
4 madzarsko 4
5 italijansko 9
6 cesko 2
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 1
11 tursko 0
12 drug jezik 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 12 1.29746 1.25557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_17 V KATERI OD NAPISANIH DEZEL OZ. REGIJ ST

Vrednost 11997 Frekvenca
1 Slovenija 884
2 na podrocju sedanje Hrvaske 43
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 44
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 22
5 Madzarska 1
6 Italija 12
7 Avstrija 3
8 Nemcija 7
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 0
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 1
11 Turcija 0
12 druga drzava 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 12 1.38356 1.2978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_18 V KATERI OD TEH DEZEL OZ.REGIJ JE BIL RO

Vrednost 12096 Frekvenca
1 Slovenija 838
2 na podrocju sedanje Hrvaske 56
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 55
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 29
5 Madzarska 1
6 Italija 17
7 Avstrija 9
8 Nemcija 3
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 0
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 0
11 Turcija 0
12 druga drzava 9
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 12 1.50737 1.49678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_19 IN V KATERI OD TREH DEZEL OZ.REGIJ JE BI

Vrednost 12195 Frekvenca
1 Slovenija 861
2 na podrocju sedanje Hrvaske 52
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 47
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 21
5 Madzarska 1
6 Italija 11
7 Avstrija 16
8 Nemcija 2
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 1
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 0
11 Turcija 0
12 druga drzava 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 1 12 1.48532 1.54187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1_20A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani

Vrednost 12294 Frekvenca
1 masilo 403
3 da 614
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 3 2.20747 0.978722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20B ljudje druge rase

Vrednost 12393 Frekvenca
1 masilo 730
3 da 289
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.56722 0.901944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20C levi skrajnezi

Vrednost 12492 Frekvenca
1 masilo 557
3 da 461
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.9057 0.996033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20D alkoholiki

Vrednost 12591 Frekvenca
1 masilo 315
3 da 704
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 2.38175 0.924721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20E desni skrajnezi

Vrednost 12690 Frekvenca
1 masilo 585
3 da 430
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 1 3 1.84729 0.988758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20F ljudje z mnogo otroki

Vrednost 12789 Frekvenca
1 masilo 871
3 da 149
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.29216 0.706716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep

Vrednost 12888 Frekvenca
1 masilo 510
3 da 508
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.99804 1.00049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20H Muslimani

Vrednost 12987 Frekvenca
1 masilo 707
3 da 313
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.61373 0.922836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re

Vrednost 13086 Frekvenca
1 masilo 607
3 da 413
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.8098 0.982228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20J bolniki z AIDS-om

Vrednost 13185 Frekvenca
1 masilo 503
3 da 517
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 2.01373 1.0004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20K narkomani

Vrednost 13284 Frekvenca
1 masilo 348
3 da 672
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 2.31765 0.948674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20L homoseksualci

Vrednost 13383 Frekvenca
1 masilo 446
3 da 573
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 2.12463 0.99269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20M Zidi

Vrednost 13482 Frekvenca
1 masilo 808
3 da 211
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.41413 0.810804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20N Romi, Cigani

Vrednost 13581 Frekvenca
1 masilo 460
3 da 560
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 2.09804 0.995671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_20O nobeden od teh, ne bi me motilo/ z noben

Vrednost 13680 Frekvenca
1 masilo 936
3 da 81
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 3 1.15929 0.541755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani

Vrednost 13779 Frekvenca
1 masilo 850
3 da 170
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.33333 0.745722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21B ljudje druge rase

Vrednost 13878 Frekvenca
1 masilo 791
3 da 229
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.44902 0.834928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21C levi skrajnezi

Vrednost 13977 Frekvenca
1 masilo 927
3 da 92
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.18057 0.57346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21D alkoholiki

Vrednost 14076 Frekvenca
1 masilo 626
3 da 394
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.77255 0.974267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21E desni skrajnezi

Vrednost 14175 Frekvenca
1 masilo 923
3 da 95
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 1 3 1.18664 0.582047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21F ljudje z mnogo otroki

Vrednost 14274 Frekvenca
1 masilo 647
3 da 372
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.73013 0.963369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep

Vrednost 14373 Frekvenca
1 masilo 771
3 da 249
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.48824 0.859547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21H Muslimani

Vrednost 14472 Frekvenca
1 masilo 722
3 da 297
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.58292 0.909318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re

Vrednost 14571 Frekvenca
1 masilo 685
3 da 334
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1 3 1.65554 0.939264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21J bolniki z AIDS-om

Vrednost 14670 Frekvenca
1 masilo 997
3 da 23
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.0451 0.297067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21K narkomani

Vrednost 14769 Frekvenca
1 masilo 954
3 da 66
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.12941 0.492254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21L homoseksualci

Vrednost 14868 Frekvenca
1 masilo 973
3 da 47
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1 3 1.09216 0.419516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_21M Zidi