Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

Basic Study Information

ADP - IDNo: SLOAVS94
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Ogris, Günther
 • Lay, Michael
 • Gehmacher, Ernst
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
IFES - Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja

Place; date:

Ljubljana, Vienna; april 1994

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

nacionalizem, etnični odnosi, nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, strankarske preference

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE, IDENTITETA, GOSPODARSKE RAZMERE, PRISELJEVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VREDNOTE


Abstract:

Namen raziskave je bil primerjati dve sosednji državi glede izražanja strpnosti, strukture vrednot, narodne identitete in medsebojnega poznavanja. Osnovna vsebina projekta: VREDNOTE: nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, gospodarski položaj Slovenije;

Methodology


Collection date: marec 1994 - april 1994
Date of production: 1994-4
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja Omnibus-Survey

Sampling procedure:

Večstopenjski stratificirani slučajni vzorec.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podatki vsebujejo spremenljivko utež ("gew")!

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SLOAVS94 - Podatki slovensko avstrijske raziskave, Slovenija [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 215
 • number of units: 1022

Title of Data file: SLOAVS94 - Slovenian-austrian values survey, Austrian data file [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 286
 • number of units: 1877

Variable list

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 1053 511.13 294.563

Valid range from 1 to 1053

V1_01A na slovensko zgodovino

Value 22 Frequency
1 o1 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5 304
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 5 3.77067 1.04555

Valid range from 1 to 5

V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji

Value 31 Frequency
1 o1 169
2 2 264
3 3 402
4 4 126
5 5 49
SYSMISS 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1 5 2.62574 1.05382

Valid range from 1 to 5

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 1053 511.13 294.563

Valid range from 1 to 1053

V1_01A na slovensko zgodovino

Value 2214 Frequency
1 o1 37
2 2 50
3 3 326
4 4 299
5 5 304
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 5 3.77067 1.04555

Valid range from 1 to 5

V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji

Value 3213 Frequency
1 o1 169
2 2 264
3 3 402
4 4 126
5 5 49
SYSMISS 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1 5 2.62574 1.05382

Valid range from 1 to 5

V1_01C na gospodarske uspehe Slovenije

Value 4212 Frequency
1 o1 189
2 2 301
3 3 341
4 4 134
5 5 53
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 5 2.56876 1.09243

Valid range from 1 to 5

V1_01D na socialno varnost in

Value 5211 Frequency
1 o1 164
2 2 244
3 3 358
4 4 186
5 5 67
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 5 2.7527 1.12643

Valid range from 1 to 5

V1_01E na slovenske uspehe v sportu

Value 6210 Frequency
1 o1 14
2 2 16
3 3 71
4 4 278
5 5 639
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 5 4.48527 0.805755

Valid range from 1 to 5

V1_01G na osamosvojitev Slovenije

Value 7209 Frequency
1 o1 16
2 2 33
3 3 112
4 4 204
5 5 655
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 5 4.42059 0.920046

Valid range from 1 to 5

V1_01H na moznosti politicnega

Value 8208 Frequency
1 o1 174
2 2 232
3 3 392
4 4 150
5 5 60
SYSMISS 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1 5 2.69246 1.10189

Valid range from 1 to 5

V1_01I na strpnost znotraj slovenske druzbe

Value 9207 Frequency
1 o1 149
2 2 245
3 3 403
4 4 154
5 5 59
SYSMISS 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1 5 2.73168 1.07143

Valid range from 1 to 5

V1_01J na kulturo v Sloveniji

Value 10206 Frequency
1 o1 35
2 2 91
3 3 317
4 4 385
5 5 192
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 5 3.59608 1.00127

Valid range from 1 to 5

V1_02A Ena najpomembnejsih clovekovih lastnosti

Value 11205 Frequency
1 o1 215
2 2 115
3 3 164
4 4 249
5 5 122
6 6 47
7 7 103
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 7 3.4936 1.86732

Valid range from 1 to 7

V1_02B Morali bi biti hvalezni, da imamo take v

Value 12204 Frequency
1 o1 346
2 2 213
3 3 172
4 4 129
5 5 66
6 6 35
7 7 55
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 7 2.68602 1.74335

Valid range from 1 to 7

V1_02C Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljen

Value 13203 Frequency
1 o1 251
2 2 138
3 3 135
4 4 176
5 5 130
6 6 87
7 7 98
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 7 3.44236 1.98376

Valid range from 1 to 7

V1_02D Skupnost, ki dopusca prevelike razlike v

Value 14202 Frequency
1 o1 137
2 2 131
3 3 191
4 4 200
5 5 125
6 6 90
7 7 139
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 1 7 3.85982 1.9028

Valid range from 1 to 7

V1_02E Moje zivljenje in moj vsakdan v mnogocem

Value 15201 Frequency
1 o1 240
2 2 139
3 3 134
4 4 170
5 5 120
6 6 98
7 7 118
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 7 3.54661 2.0347

Valid range from 1 to 7

V1_02F Zame ni dobro, ce nacrtujem dalec vnapre

Value 16200 Frequency
1 o1 93
2 2 96
3 3 141
4 4 194
5 5 143
6 6 135
7 7 219
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 7 4.44858 1.93283

Valid range from 1 to 7

V1_02G Obicajno znam svoje interese tako dobro

Value 17199 Frequency
1 o1 48
2 2 69
3 3 154
4 4 244
5 5 210
6 6 162
7 7 134
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 7 4.48972 1.62129

Valid range from 1 to 7

V1_02H Danes je vse tako neurejeno, da ne vem v

Value 18198 Frequency
1 o1 119
2 2 176
3 3 160
4 4 193
5 5 130
6 6 83
7 7 160
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 7 3.90891 1.93738

Valid range from 1 to 7

V1_02I Stvari so dandanes postale tako tezke, d

Value 19197 Frequency
1 o1 139
2 2 165
3 3 143
4 4 198
5 5 130
6 6 93
7 7 153
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 7 3.88737 1.9604

Valid range from 1 to 7

V1_02J Danes se vse tako hitro spreminja, da po

Value 20196 Frequency
1 o1 117
2 2 126
3 3 156
4 4 213
5 5 132
6 6 109
7 7 164
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 7 4.08161 1.92124

Valid range from 1 to 7

V1_02K Veliko stvari pri sebi bi rad spremenil

Value 21195 Frequency
1 o1 127
2 2 118
3 3 115
4 4 199
5 5 152
6 6 126
7 7 183
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 7 4.21667 1.97758

Valid range from 1 to 7

V1_02L Vcasih si zelim, da bi bil drugacen kot

Value 22194 Frequency
1 o1 234
2 2 113
3 3 96
4 4 189
5 5 138
6 6 97
7 7 151
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 7 3.76523 2.09951

Valid range from 1 to 7

V1_03A znanje slovenscine

Value 23193 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 935
2 ne, to naj ne bil pogoj 55
9 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 1.30431 1.40252

Valid range from 1 to 9

V1_03B da si rojen v Sloveniji

Value 24192 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 434
2 ne, to naj ne bil pogoj 525
9 ne vem 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.00685 1.85702

Valid range from 1 to 9

V1_03C poznavanje slovenske kulture

Value 25191 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 731
2 ne, to naj ne bil pogoj 203
9 ne vem 87
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 9 1.88051 2.20948

Valid range from 1 to 9

V1_03D krscanska vera

Value 26190 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 276
2 ne, to naj ne bil pogoj 659
9 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.32583 2.08312

Valid range from 1 to 9

V1_03E da zivis daljsi cas v Sloveniji

Value 27189 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 881
2 ne, to naj ne bil pogoj 100
9 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 1.41879 1.57874

Valid range from 1 to 9

V1_03F da si slovenskega rodu (imeti slovenske

Value 28188 Frequency
1 da, to bi moral biti pogoj 532
2 ne, to naj ne bil pogoj 430
9 ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 1.89041 1.84081

Valid range from 1 to 9

V1_04A ...imajo enak poklic kot vi

Value 29187 Frequency
1 o1 183
2 2 86
3 3 322
4 4 239
5 5 184
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 1 5 3.15286 1.32159

Valid range from 1 to 5

V1_04B ...govorijo po slovensko

Value 30186 Frequency
1 o1 77
2 2 52
3 3 192
4 4 250
5 5 448
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 5 3.92247 1.2279

Valid range from 1 to 5

V1_04C ...so delavci / usluzbenci (delojemalci)

Value 31185 Frequency
1 o1 139
2 2 88
3 3 297
4 4 266
5 5 223
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 1 5 3.34156 1.2899

Valid range from 1 to 5

V1_04D ...so Slovenci

Value 32184 Frequency
1 o1 84
2 2 33
3 3 179
4 4 219
5 5 505
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 5 4.00784 1.24203

Valid range from 1 to 5

V1_04E ...so clani iste stranke

Value 33183 Frequency
1 o1 459
2 2 120
3 3 207
4 4 99
5 5 95
SYSMISS 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 1 5 2.23571 1.37931

Valid range from 1 to 5

V1_04F ...pripadajo isti verski skupnosti

Value 34182 Frequency
1 o1 341
2 2 106
3 3 220
4 4 149
5 5 198
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 1 5 2.76036 1.524

Valid range from 1 to 5

V1_04G ...imajo enak hoby kot vi

Value 35181 Frequency
1 o1 281
2 2 111
3 3 264
4 4 195
5 5 161
SYSMISS 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 1 5 2.84585 1.42396

Valid range from 1 to 5

V1_04H ...so clani istega drustva kot vi

Value 36180 Frequency
1 o1 313
2 2 102
3 3 262
4 4 191
5 5 138
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 5 2.74056 1.42098

Valid range from 1 to 5

V1_04I ...imajo enak svetovni nazor kot vi

Value 37179 Frequency
1 o1 182
2 2 112
3 3 305
4 4 234
5 5 181
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 1 5 3.11834 1.32699

Valid range from 1 to 5

V1_05A kraj,bliznja okolica

Value 38178 Frequency
1 o1 62
2 2 53
3 3 206
4 4 170
5 5 526
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 5 4.02753 1.21556

Valid range from 1 to 5

V1_05B regija,sirsa okolica

Value 39177 Frequency
1 o1 64
2 2 49
3 3 203
4 4 218
5 5 484
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 5 3.99116 1.19772

Valid range from 1 to 5

V1_05C Slovenec, drzavljan SLO

Value 40176 Frequency
1 o1 10
2 2 12
3 3 71
4 4 124
5 5 803
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 5 4.66471 0.742201

Valid range from 1 to 5

V1_05D Jugoslovan

Value 41175 Frequency
1 o1 839
2 2 73
3 3 58
4 4 20
5 5 25
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 5 1.34384 0.868583

Valid range from 1 to 5

V1_05E Evropejec

Value 42174 Frequency
1 o1 150
2 2 77
3 3 307
4 4 188
5 5 295
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 5 3.3943 1.36278

Valid range from 1 to 5

V1_06 KAJ CUTITE, DA STE PREDVSEM

Value 43173 Frequency
1 kraj,bliznja okolica 234
2 regija,sirsa okolica 136
3 Slovenec, drzavljan SLO 599
4 Jugoslovan 7
5 Evropejec 38
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 1 5 2.48619 0.975164

Valid range from 1 to 5

V1_07A Hrvati

Value 44172 Frequency
1 o1 238
2 2 279
3 3 339
4 4 123
5 5 33
SYSMISS 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 1 5 2.44071 1.07551

Valid range from 1 to 5

V1_07B Madzari

Value 45171 Frequency
1 o1 321
2 2 291
3 3 295
4 4 69
5 5 13
SYSMISS 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 1 5 2.15268 0.99896

Valid range from 1 to 5

V1_07C Avstrijci

Value 46170 Frequency
1 o1 97
2 2 106
3 3 297
4 4 376
5 5 129
SYSMISS 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1 5 3.33234 1.12691

Valid range from 1 to 5

V1_07D Italijani

Value 47169 Frequency
1 o1 241
2 2 279
3 3 331
4 4 135
5 5 21
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 1 5 2.42006 1.0567

Valid range from 1 to 5

V1_07E Bosanci

Value 48168 Frequency
1 o1 518
2 2 307
3 3 151
4 4 27
5 5 2
SYSMISS 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1 5 1.69453 0.835719

Valid range from 1 to 5

V1_07F Srbi

Value 49167 Frequency
1 o1 643
2 2 230
3 3 110
4 4 21
5 5 3
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 1 5 1.52135 0.793419

Valid range from 1 to 5

V1_07G Slovaki

Value 50166 Frequency
1 o1 158
2 2 229
3 3 400
4 4 175
5 5 30
SYSMISS 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 1 5 2.6875 1.0338

Valid range from 1 to 5

V1_07H Cehi

Value 51165 Frequency
1 o1 158
2 2 216
3 3 400
4 4 197
5 5 27
SYSMISS 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 1 5 2.71844 1.03784

Valid range from 1 to 5

V1_07I Nemci

Value 52164 Frequency
1 o1 156
2 2 184
3 3 337
4 4 243
5 5 83
SYSMISS 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 1 5 2.91326 1.17163

Valid range from 1 to 5

V1_07J Svicarji

Value 53163 Frequency
1 o1 200
2 2 178
3 3 308
4 4 211
5 5 91
SYSMISS 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 1 5 2.81275 1.24031

Valid range from 1 to 5

V1_07K Rusi

Value 54162 Frequency
1 o1 457
2 2 324
3 3 188
4 4 26
5 5 1
SYSMISS 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 1 5 1.78514 0.84593

Valid range from 1 to 5

V1_07L Turki

Value 55161 Frequency
1 o1 690
2 2 212
3 3 79
4 4 9
5 5 0
SYSMISS 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 1 4 1.40101 0.67439

Valid range from 1 to 5

V1_07M Americani

Value 56160 Frequency
1 o1 358
2 2 210
3 3 267
4 4 135
5 5 25
SYSMISS 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 1 5 2.25528 1.15462

Valid range from 1 to 5

V1_08A Hrvati

Value 57159 Frequency
1 o1 143
2 2 341
3 3 419
4 4 81
5 5 22
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 5 2.50099 0.909595

Valid range from 1 to 5

V1_08B Madzari

Value 58158 Frequency
1 o1 21
2 2 96
3 3 490
4 4 316
5 5 68
SYSMISS 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 1 5 3.31685 0.821743

Valid range from 1 to 5

V1_08C Avstrijci

Value 59157 Frequency
1 o1 7
2 2 73
3 3 348
4 4 433
5 5 140
SYSMISS 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 1 5 3.62537 0.838162

Valid range from 1 to 5

V1_08D Italijani

Value 60156 Frequency
1 o1 32
2 2 160
3 3 522
4 4 240
5 5 45
SYSMISS 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 5 3.10611 0.835553

Valid range from 1 to 5

V1_08E Bosanci

Value 61155 Frequency
1 o1 120
2 2 230
3 3 427
4 4 180
5 5 42
SYSMISS 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 5 2.79379 1.00874

Valid range from 1 to 5

V1_08F Srbi

Value 62154 Frequency
1 o1 441
2 2 292
3 3 205
4 4 43
5 5 15
SYSMISS 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 1 5 1.89458 0.972967

Valid range from 1 to 5

V1_08G Slovaki

Value 63153 Frequency
1 o1 17
2 2 117
3 3 509
4 4 266
5 5 74
SYSMISS 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 1 5 3.26755 0.830083

Valid range from 1 to 5

V1_08H Cehi

Value 64152 Frequency
1 o1 11
2 2 96
3 3 495
4 4 293
5 5 87
SYSMISS 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 1 5 3.3554 0.818346

Valid range from 1 to 5

V1_08I Nemci

Value 65151 Frequency
1 o1 15
2 2 79
3 3 397
4 4 381
5 5 122
SYSMISS 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 1 5 3.51911 0.863339

Valid range from 1 to 5

V1_08J Svicarji

Value 66150 Frequency
1 o1 15
2 2 80
3 3 446
4 4 333
5 5 111
SYSMISS 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 1 5 3.45178 0.852995

Valid range from 1 to 5

V1_08K Rusi

Value 67149 Frequency
1 o1 144
2 2 358
3 3 382
4 4 75
5 5 20
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 1 5 2.45761 0.904991

Valid range from 1 to 5

V1_08L Turki

Value 68148 Frequency
1 o1 142
2 2 324
3 3 403
4 4 80
5 5 22
SYSMISS 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 1 5 2.50154 0.918733

Valid range from 1 to 5

V1_08M Americani

Value 69147 Frequency
1 o1 30
2 2 112
3 3 474
4 4 297
5 5 70
SYSMISS 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 1 5 3.26958 0.866649

Valid range from 1 to 5

V1_09A delati z modernim strojem, ga urediti, n

Value 70146 Frequency
1 pretezen del casa 133
2 precej pogosto 135
3 bolj poredko 216
4 nikoli 534
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 4 3.13065 1.07881

Valid range from 1 to 4

V1_09B delati na racunalniku

Value 71145 Frequency
1 pretezen del casa 98
2 precej pogosto 113
3 bolj poredko 126
4 nikoli 681
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 4 3.36542 1.01613

Valid range from 1 to 4

V1_09C programirati racunalnike in stroje

Value 72144 Frequency
1 pretezen del casa 27
2 precej pogosto 34
3 bolj poredko 70
4 nikoli 886
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 4 3.78466 0.628898

Valid range from 1 to 4

V1_09D druge ljudi vzpodbujati, motivirati

Value 73143 Frequency
1 pretezen del casa 192
2 precej pogosto 278
3 bolj poredko 276
4 nikoli 272
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 4 2.6169 1.07194

Valid range from 1 to 4

V1_09E nekaj narediti, delati v sodelovanju s s

Value 74142 Frequency
1 pretezen del casa 315
2 precej pogosto 308
3 bolj poredko 190
4 nikoli 203
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 4 2.27657 1.10497

Valid range from 1 to 4

V1_09F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat

Value 75141 Frequency
1 pretezen del casa 208
2 precej pogosto 165
3 bolj poredko 219
4 nikoli 424
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 4 2.84547 1.17307

Valid range from 1 to 4

V1_09G necesa se uciti, izobrazevati se

Value 76140 Frequency
1 pretezen del casa 222
2 precej pogosto 309
3 bolj poredko 210
4 nikoli 277
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 4 2.53242 1.10928

Valid range from 1 to 4

V1_09H uporabljati tuj jezik

Value 77139 Frequency
1 pretezen del casa 133
2 precej pogosto 158
3 bolj poredko 279
4 nikoli 447
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 4 3.02262 1.05763

Valid range from 1 to 4

V1_09I nekaj planirati, izdelati nacrt

Value 78138 Frequency
1 pretezen del casa 151
2 precej pogosto 241
3 bolj poredko 222
4 nikoli 402
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 4 2.86122 1.09968

Valid range from 1 to 4

V1_10A postaviti,pripraviti,urediti, voditi str

Value 79137 Frequency
1 o1 126
2 2 158
3 3 291
4 4 176
5 5 262
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 1 5 3.28628 1.33477

Valid range from 1 to 5

V1_10B delati z racunalnikom

Value 80136 Frequency
1 o1 129
2 2 151
3 3 219
4 4 132
5 5 378
SYSMISS 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1 5 3.47473 1.43773

Valid range from 1 to 5

V1_10C programirati racunalnik, stroje

Value 81135 Frequency
1 o1 42
2 2 83
3 3 175
4 4 185
5 5 524
SYSMISS 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1 5 4.05649 1.18094

Valid range from 1 to 5

V1_10D vzpodbuditi, motivirati druge ljudi

Value 82134 Frequency
1 o1 202
2 2 247
3 3 305
4 4 132
5 5 127
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 1 5 2.7384 1.26744

Valid range from 1 to 5

V1_10E nekaj narediti v sodelovanju s skupino

Value 83133 Frequency
1 o1 270
2 2 309
3 3 245
4 4 95
5 5 93
SYSMISS 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1012 1 5 2.43874 1.23308

Valid range from 1 to 5

V1_10F voditi,koordinirati skupino ali ji dajat

Value 84132 Frequency
1 o1 186
2 2 215
3 3 272
4 4 164
5 5 174
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 1 5 2.92582 1.33996

Valid range from 1 to 5

V1_10G necesa se uciti, izobrazevati se

Value 85131 Frequency
1 o1 209
2 2 267
3 3 295
4 4 132
5 5 113
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1 5 2.67815 1.24835

Valid range from 1 to 5

V1_10H uporabljati tuj jezik

Value 86130 Frequency
1 o1 155
2 2 199
3 3 271
4 4 174
5 5 216
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 5 3.09557 1.3499

Valid range from 1 to 5

V1_10I planirati, izdelati nacrt

Value 87129 Frequency
1 o1 126
2 2 211
3 3 292
4 4 175
5 5 209
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 1 5 3.12833 1.29963

Valid range from 1 to 5

V1_11 O POLITICNIH USMERITVAH IN O IDEOLOGIJAH

Value 88128 Frequency
1 nedvomno na desno 39
2 prej na desno 94
3 niti na desno,niti na levo 405
4 prej na levo 82
5 nedvomno na levo 29
6 ne vem 372
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 6 4.0617 1.61036

Valid range from 1 to 6

V1_12A Kriminaliteta bo obcutno narasla

Value 89127 Frequency
1 zanesljivo 457
2 verjetno da 409
3 verjetno ne 62
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.14481 1.99622

Valid range from 1 to 9

V1_12B Nezaposlenost domacega prebivalstva se b

Value 90126 Frequency
1 zanesljivo 453
2 verjetno da 398
3 verjetno ne 99
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.03425 1.72661

Valid range from 1 to 9

V1_12C Prislo bo do napetosti in konfliktov med

Value 91125 Frequency
1 zanesljivo 410
2 verjetno da 442
3 verjetno ne 94
4 zanesljivo ne 19
9 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.1184 1.81372

Valid range from 1 to 9

V1_12D Manj bo prostih stanovanj in zato bodo d

Value 92124 Frequency
1 zanesljivo 400
2 verjetno da 437
3 verjetno ne 87
4 zanesljivo ne 25
9 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.24266 2.00485

Valid range from 1 to 9

V1_12E Place se bodo zmanjsale, delovni pogoji

Value 93123 Frequency
1 zanesljivo 376
2 verjetno da 399
3 verjetno ne 128
4 zanesljivo ne 38
9 ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.3865 2.09293

Valid range from 1 to 9

V1_12F Ceste in zelezniske postaje bodo bolj um

Value 94122 Frequency
1 zanesljivo 303
2 verjetno da 361
3 verjetno ne 195
4 zanesljivo ne 42
9 ne vem 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 2.80528 2.41044

Valid range from 1 to 9

V1_12G Slovenski jezik bo scasoma izpodrinjen

Value 95121 Frequency
1 zanesljivo 168
2 verjetno da 231
3 verjetno ne 269
4 zanesljivo ne 269
9 ne vem 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.20744 2.02531

Valid range from 1 to 9

V1_12H Polagoma se clovek tukaj ne bo vec pocut

Value 96120 Frequency
1 zanesljivo 183
2 verjetno da 284
3 verjetno ne 277
4 zanesljivo ne 190
9 ne vem 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.06654 2.06872

Valid range from 1 to 9

V1_12I Kulturno zivljenje v Sloveniji bo postal

Value 97119 Frequency
1 zanesljivo 89
2 verjetno da 291
3 verjetno ne 271
4 zanesljivo ne 206
9 ne vem 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.71135 2.47927

Valid range from 1 to 9

V1_12J V Sloveniji bo na razpolago vecji izbor

Value 98118 Frequency
1 zanesljivo 80
2 verjetno da 264
3 verjetno ne 307
4 zanesljivo ne 192
9 ne vem 178
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 9 3.81881 2.52429

Valid range from 1 to 9

V1_12K Vec bo moznosti spoznavanja drugih kultu

Value 99117 Frequency
1 zanesljivo 159
2 verjetno da 494
3 verjetno ne 158
4 zanesljivo ne 91
9 ne vem 118
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 9 2.98725 2.31665

Valid range from 1 to 9

V1_12L Medicinska oskrba v Sloveniji se bo izbo

Value 100116 Frequency
1 zanesljivo 42
2 verjetno da 148
3 verjetno ne 374
4 zanesljivo ne 308
9 ne vem 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.95499 2.2332

Valid range from 1 to 9

V1_12M Pogled na svet pri Slovencih bo bolj odp

Value 101115 Frequency
1 zanesljivo 67
2 verjetno da 277
3 verjetno ne 317
4 zanesljivo ne 186
9 ne vem 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.80724 2.49682

Valid range from 1 to 9

V1_12N Nastale bodo nove moznosti za delo in no

Value 102114 Frequency
1 zanesljivo 37
2 verjetno da 133
3 verjetno ne 346
4 zanesljivo ne 351
9 ne vem 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 4.05088 2.23132

Valid range from 1 to 9

V1_12O Slovenija bo pomembno prispevala k razum

Value 103113 Frequency
1 zanesljivo 69
2 verjetno da 329
3 verjetno ne 259
4 zanesljivo ne 146
9 ne vem 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 9 3.97162 2.74088

Valid range from 1 to 9

V1_13A slovensko

Value 104112 Frequency
1 masilo 2
3 da 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 3 2.99609 0.0884315

Valid range from 1 to 3

V1_13B hrvasko ali srbsko

Value 105111 Frequency
1 masilo 125
3 da 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 3 2.75538 0.655606

Valid range from 1 to 3

V1_13C nemsko

Value 106110 Frequency
1 masilo 559
3 da 461
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.90392 0.995862

Valid range from 1 to 3

V1_13D madzarsko

Value 107109 Frequency
1 masilo 1000
3 da 17
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 3 1.03343 0.256535

Valid range from 1 to 3

V1_13E italijansko

Value 108108 Frequency
1 masilo 845
3 da 176
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 3 1.34476 0.755791

Valid range from 1 to 3

V1_13F cesko

Value 109107 Frequency
1 masilo 962
3 da 56
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.11002 0.456223

Valid range from 1 to 3

V1_13G slovasko

Value 110106 Frequency
1 masilo 964
3 da 55
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.10795 0.452157

Valid range from 1 to 3

V1_13H anglesko

Value 111105 Frequency
1 masilo 639
3 da 380
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.74583 0.967634

Valid range from 1 to 3

V1_13I francosko

Value 112104 Frequency
1 masilo 955
3 da 63
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.12377 0.482134

Valid range from 1 to 3

V1_13J spansko

Value 113103 Frequency
1 masilo 1008
3 da 10
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.01965 0.197345

Valid range from 1 to 3

V1_13K tursko

Value 114102 Frequency
1 masilo 1016
3 da 2
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.00393 0.0886048

Valid range from 1 to 3

V1_13L drug jezik

Value 115101 Frequency
1 masilo 966
3 da 52
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.10216 0.440541

Valid range from 1 to 3

V1_14 KATERI JEZIK STE GOVORIL V DRUZINI V VAS

Value 116100 Frequency
1 slovensko 902
2 hrvasko ali srbsko 92
3 nemsko 7
4 madzarsko 3
5 italijansko 6
6 cesko 1
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 0
11 tursko 0
12 drug jezik 9
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1 12 1.24388 1.14287

Valid range from 1 to 12

V1_15 KATERI JEZIK JE GOVORIL VAS OCE V DRUZIN

Value 11799 Frequency
1 slovensko 864
2 hrvasko ali srbsko 117
3 nemsko 10
4 madzarsko 3
5 italijansko 9
6 cesko 2
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 1
11 tursko 0
12 drug jezik 8
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 12 1.29064 1.16544

Valid range from 1 to 12

V1_16 KATERI JEZIK JE GOVORILA VASA MATI V DRU

Value 11898 Frequency
1 slovensko 885
2 hrvasko ali srbsko 99
3 nemsko 11
4 madzarsko 4
5 italijansko 9
6 cesko 2
7 slovasko 1
8 anglesko 0
9 francosko 0
10 spansko 1
11 tursko 0
12 drug jezik 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 12 1.29746 1.25557

Valid range from 1 to 12

V1_17 V KATERI OD NAPISANIH DEZEL OZ. REGIJ ST

Value 11997 Frequency
1 Slovenija 884
2 na podrocju sedanje Hrvaske 43
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 44
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 22
5 Madzarska 1
6 Italija 12
7 Avstrija 3
8 Nemcija 7
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 0
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 1
11 Turcija 0
12 druga drzava 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 12 1.38356 1.2978

Valid range from 1 to 12

V1_18 V KATERI OD TEH DEZEL OZ.REGIJ JE BIL RO

Value 12096 Frequency
1 Slovenija 838
2 na podrocju sedanje Hrvaske 56
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 55
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 29
5 Madzarska 1
6 Italija 17
7 Avstrija 9
8 Nemcija 3
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 0
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 0
11 Turcija 0
12 druga drzava 9
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 12 1.50737 1.49678

Valid range from 1 to 12

V1_19 IN V KATERI OD TREH DEZEL OZ.REGIJ JE BI

Value 12195 Frequency
1 Slovenija 861
2 na podrocju sedanje Hrvaske 52
3 na podrocju prejsnje Bosne in Hercegovin 47
4 na nekem drugem podrocju nekdanje Jugosl 21
5 Madzarska 1
6 Italija 11
7 Avstrija 16
8 Nemcija 2
9 ceski del nakdanje Cehoslovaske 1
10 slovaski del nekdanje Cehoslovaske 0
11 Turcija 0
12 druga drzava 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 1 12 1.48532 1.54187

Valid range from 1 to 12

V1_20A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani

Value 12294 Frequency
1 masilo 403
3 da 614
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 3 2.20747 0.978722

Valid range from 1 to 3

V1_20B ljudje druge rase

Value 12393 Frequency
1 masilo 730
3 da 289
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.56722 0.901944

Valid range from 1 to 3

V1_20C levi skrajnezi

Value 12492 Frequency
1 masilo 557
3 da 461
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.9057 0.996033

Valid range from 1 to 3

V1_20D alkoholiki

Value 12591 Frequency
1 masilo 315
3 da 704
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 2.38175 0.924721

Valid range from 1 to 3

V1_20E desni skrajnezi

Value 12690 Frequency
1 masilo 585
3 da 430
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 1 3 1.84729 0.988758

Valid range from 1 to 3

V1_20F ljudje z mnogo otroki

Value 12789 Frequency
1 masilo 871
3 da 149
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.29216 0.706716

Valid range from 1 to 3

V1_20G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep

Value 12888 Frequency
1 masilo 510
3 da 508
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.99804 1.00049

Valid range from 1 to 3

V1_20H Muslimani

Value 12987 Frequency
1 masilo 707
3 da 313
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.61373 0.922836

Valid range from 1 to 3

V1_20I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re

Value 13086 Frequency
1 masilo 607
3 da 413
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.8098 0.982228

Valid range from 1 to 3

V1_20J bolniki z AIDS-om

Value 13185 Frequency
1 masilo 503
3 da 517
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 2.01373 1.0004

Valid range from 1 to 3

V1_20K narkomani

Value 13284 Frequency
1 masilo 348
3 da 672
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 2.31765 0.948674

Valid range from 1 to 3

V1_20L homoseksualci

Value 13383 Frequency
1 masilo 446
3 da 573
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 2.12463 0.99269

Valid range from 1 to 3

V1_20M Zidi

Value 13482 Frequency
1 masilo 808
3 da 211
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.41413 0.810804

Valid range from 1 to 3

V1_20N Romi, Cigani

Value 13581 Frequency
1 masilo 460
3 da 560
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 2.09804 0.995671

Valid range from 1 to 3

V1_20O nobeden od teh, ne bi me motilo/ z noben

Value 13680 Frequency
1 masilo 936
3 da 81
SYSMISS 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1 3 1.15929 0.541755

Valid range from 1 to 3

V1_21A ljudje,ki so bili ze prej kaznovani

Value 13779 Frequency
1 masilo 850
3 da 170
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.33333 0.745722

Valid range from 1 to 3

V1_21B ljudje druge rase

Value 13878 Frequency
1 masilo 791
3 da 229
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.44902 0.834928

Valid range from 1 to 3

V1_21C levi skrajnezi

Value 13977 Frequency
1 masilo 927
3 da 92
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.18057 0.57346

Valid range from 1 to 3

V1_21D alkoholiki

Value 14076 Frequency
1 masilo 626
3 da 394
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.77255 0.974267

Valid range from 1 to 3

V1_21E desni skrajnezi

Value 14175 Frequency
1 masilo 923
3 da 95
SYSMISS 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 1 3 1.18664 0.582047

Valid range from 1 to 3

V1_21F ljudje z mnogo otroki

Value 14274 Frequency
1 masilo 647
3 da 372
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.73013 0.963369

Valid range from 1 to 3

V1_21G custveno nestabilni ljudje, ljudje z dep

Value 14373 Frequency
1 masilo 771
3 da 249
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.48824 0.859547

Valid range from 1 to 3

V1_21H Muslimani

Value 14472 Frequency
1 masilo 722
3 da 297
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.58292 0.909318

Valid range from 1 to 3

V1_21I priseljenci/begunci/delavci iz drugih re

Value 14571 Frequency
1 masilo 685
3 da 334
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1 3 1.65554 0.939264

Valid range from 1 to 3

V1_21J bolniki z AIDS-om

Value 14670 Frequency
1 masilo 997
3 da 23
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.0451 0.297067

Valid range from 1 to 3

V1_21K narkomani

Value 14769 Frequency
1 masilo 954
3 da 66
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.12941 0.492254

Valid range from 1 to 3

V1_21L homoseksualci

Value 14868 Frequency
1 masilo 973
3 da 47
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1 3 1.09216 0.419516

Valid range from 1 to 3

V1_21M Zidi

Value 14967 Frequency
1 masilo 970
3 da 48