Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISTRAH15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ISTRAH15_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Rameša, Martina
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Evropska Unija, Slovenija, Hrvaška, Istra, manjšine, italijanska manjšina, multikulturnost, etnično mešane družine

Keywords ELSST:
MANJŠINA, EVROPSKA UNIJA, KULTURA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, KULTURNA INTERAKCIJA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SPREMEMBA MEJNEGA REŽIMA
INTENZIVNOST ČEZMEJNIH VEZI
NARODNE SKUPNOSTI IN DRUŽBENO-KULTURNA POVEZANOST
VEČKULTURNOST
ETNIČNO MEŠANE DRUŽINE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Na obmejnem območju Istre je bila izvedena študija primera (poglobljena terenska raziskava) med pripadniki italijanske narodne manjšine v hrvaški Istri. Namen študije je bil spoznati življenje manjšine v obmejnem, kulturno mešanem območju Istre, opredeliti intenzivnost čezmejnih stikov ob slovensko-hrvaški meji ter prepoznati vlogo manjšine pri vzdrževanju raznovrstnih stikov s Slovenijo, vlogo različnih medijev pri informiranju o manjšinskih vprašanjih, predvideno vlogo slovenskih obmejnih območij in slovenske in italijanske manjšine po vstopu Slovenije v EU in pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije (RS) v schengenski prostor in Hrvaške (HR) v Evropsko Unijo na nadaljnji razvoj odnosov med obema državama. Sočasno je bila izvedena enaka študija med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri (glej raziskavo ADP - IDNo: ISTRAS15).

Methodology


Collection date: november 2015 - december 2015
Date of production: 2015
Country: Hrvaška
Geographic coverage:

Obmejno območje hrvaške Istre

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Pripadniki italijanske manjšine v hrvaški Istri.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Prve kontakte respondentov so raziskovalci pridobili preko osebnih socialnih omrežij in stikov, ki so jim jih posredovale manjšinske organizacije. V nadaljevanju je bila uporabljena metoda snežne kepe, torej so nadaljnje anketirance predlagali anketirani sami. Rezultati predstavljajo mnenja točno določene populacije, ki pa zaradi metode vzorčenja ne predstavlja reprezentativnega vzorca pripadnikov italijanske narodne manjšine na Hrvaškem. Kljub omejitvam so rezultati raziskave lahko privzeti kot podroben vpogled v mnenja aktivnejših pripadnikov italijanske manjšine.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Rameša, Martina; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 186
  • number of units: 165

License: ccbync

Version: 29. marec 2022

Variable list

Q1 Država anketiranja

Prosim, označite, kje trenutno živite

Value 13 Frequency
1 Slovenija 0
2 Hrvaška 165
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 2 2

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Value 22 Frequency
1 Izboljšali 41
2 Ostali nespremenjeni 77
3 Poslabšali 31
-1 Brez odgovora 2
4 Ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 16 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7a Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 31 Frequency
1 Nič 30
2 Malo 74
3 Precej 46
4 Zelo 11
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q1 Država anketiranja

Prosim, označite, kje trenutno živite

Value 1186 Frequency
1 Slovenija 0
2 Hrvaška 165
-1 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 2 2

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Hrvaško, po vstopu Hrvaške v EU,

Value 2185 Frequency
1 Izboljšali 41
2 Ostali nespremenjeni 77
3 Poslabšali 31
-1 Brez odgovora 2
4 Ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 16 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7a Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 3184 Frequency
1 Nič 30
2 Malo 74
3 Precej 46
4 Zelo 11
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7b Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na razvijanje osebnih stikov Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na razvijanje osebnih stikov

Value 4183 Frequency
1 Nič 34
2 Malo 73
3 Precej 48
4 Zelo 5
-1 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7c Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za delo na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 5182 Frequency
1 Nič 18
2 Malo 62
3 Precej 55
4 Zelo 24
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7d Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za študij na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 6181 Frequency
1 Nič 8
2 Malo 44
3 Precej 80
4 Zelo 25
-1 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7e Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje

Value 7180 Frequency
1 Nič 16
2 Malo 26
3 Precej 53
4 Zelo 60
-1 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7f Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 8179 Frequency
1 Nič 27
2 Malo 54
3 Precej 51
4 Zelo 23
-1 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 1 4

Valid range from 1 to 4

Q7g Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja: Na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Vstop Hrvaške v EU ima lahko velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako ta dogodek po vašem mišljenju vpliva: na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 9178 Frequency
1 Nič 14
2 Malo 79
3 Precej 50
4 Zelo 15
-1 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 4

Valid range from 1 to 4

Q11a Ali imate znance v Italiji? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ali imate znance v Italiji ali Sloveniji? V Italiji

Value 10177 Frequency
1 Da 162
2 Ne 2
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11b Ali imate znance v Sloveniji? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ali imate znance v Italiji ali Sloveniji? V Sloveniji

Value 11176 Frequency
1 Da 134
2 Ne 25
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 2

Valid range from 1 to 2

Q12a_t Kje v Italiji Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a ali Q11b izbrali 1 - Da.

Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? V Italiji (navesti kraj/kraje)

Value 12175 Frequency
Bergamo 1
Brescia, Lucca, Trieste 1
Catania, La spezia, Padova, Bologna, Venezia, Trieste 1
Cattinara, Trieste 1
Firenze, Vicenza, Varese, Verona, Milano 1
Fiume (Rijeka), Trieste, Venezia 1
Friuli 2
Friuli Venezia Giulia 3
Friuli Venezia Giulia, Sicilia 1
Gorizia 1
Milano, Roma, Trieste 1
Monfalcone 1
Monfalcone, Manzano, Udine, Padova, Torino 1
Monfalcone, Trieste 1
Monfalcone, Trieste, Udine, Sistiana 1
Muggia 1
Muggia, Bologna 1
Muggia, Gallarate, Trieste 1
Nord Italia 1
Padova 1
Padova, Venezia, Vicenza, Trieste 1
Roma 1
Ronchi dei Legionari 1
Siena, Padova, Venezia, Dobbiaco 1
Torino 1
Torino, Vicenza, Treviso 1
Toscana, Liguria 1
Trieste 57
Trieste, Belluno, Portogruaro 1
Trieste, Bolzano, Treviso 1
Trieste, Brescia 2
Trieste, Busto arsizio 1
Trieste, Cervignano 1
Trieste, Chioggia 1
Trieste, Codroipo, Treviso 1
Trieste, Como, Milano, Padova, Roma 1
Trieste, Cortina d`Ampezzo 1
Trieste, Duino, Udine 1
Trieste, Friuli Venezia Giulia 1
Trieste, Gorizia, Roma 1
Trieste, Mestre 1
Trieste, Mestre (Venezia) 1
Trieste, Milano 3
Trieste, Milano, Genova 1
Trieste, Milano, Napoli 1
Trieste, Monfalcone 2
Trieste, Monfalcone, Venezia 1
Trieste, Muggia 3
Trieste, Muggia,Gorizia 1
Trieste, Opicina, Fiorenzuola 1
Trieste, Padova 1
Trieste, Padova, Alessandria, Torino, Segrate, Belluno, Massa lombarda, Venezia, Roma, Bari, Verona, Conegliano, Veneto, Spilimbergo 1
Trieste, Padova, Milano, Savona 1
Trieste, Pordenone, Tortona 1
Trieste, Portogruaro 1
Trieste, Roma,.. 1
Trieste, Ronchi dei Legionari 1
Trieste, Sistiana 1
Trieste, Spilimbergo, Firenze 1
Trieste, Torino, Muggia 1
Trieste, Trento 1
Trieste, Trento, Bologna 1
Trieste, Udine 4
Trieste, Udine, Bologna 1
Trieste, Udine, Spilimbergo, Claut 1
Trieste, Varese, San Remo 1
Trieste, Veneto, Firenze 1
Trieste, Venezia 1
Trieste, Venezia, Milano 1
Trieste, Venezia, Milano, Grado 1
Trieste, Venezia, Udine, Roma 1
Trieste, Verona, Ancona, Bergamo 1
Trieste,Pordenone, Udine 1
Trieste,Udine 1
Tutta Italia 2
Veneto, Friuli 1
Venezia 2
Venezia, Bari, Firenze 1
Venezia, Vicenza, Torino 1
/ 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 1

Q12b_t Kje v Sloveniji Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a ali Q11b izbrali 1 - Da.

Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? V Sloveniji (navesti kraj/kraje)

Value 13174 Frequency
Bled 1
Capodistria (Koper) 34
Capodistria (Koper), Isola (Izola) 3
Capodistria (Koper), Isola (Izola), Lubiana (Ljubljana 1
Capodistria (Koper), Isola (Izola), Lubiana (Ljubljana) 1
Capodistria (Koper), Isola (Izola), Pirano (Piran) 1
Capodistria (Koper), Isola, Solkan 1
Capodistria (Koper), Lubiana (Ljubljana) 8
Capodistria (Koper), Lubiana (Ljubljana), Gorizia (Nova Gorica), Maribor, Kranj 1
Capodistria (Koper), Lubiana (Ljubljana), Novo mesto 1
Capodistria (Koper), Pirano (Piran) 3
Capodistria (Koper), Pirano (Piran), Isola (Izola) 2
Capodistria (Koper), Pirano (Piran), Lubiana (Ljubljana) 1
Capodistria (Koper), Portorose (Portorož), Strugnano 1
Capodistria (Koper), S. Pietro, Costabona 1
Capodistria, Isola, Pirano (Piran), Lubiana (Ljubljana) 1
Comeno (Komen), Sežana 1
Dragogna (Dragonja), Pirano (Piran) 1
Hrvatini, Capodistria (Koper) 1
Isola (Izola) 3
Isola (Izola), Capodistria (Koper) 2
Isola (Izola), Capodistria (Koper), Pirano (Piran) 1
Isola (Izola), Capodostria, Celje 1
Isola (Izola), Gorizia (Nova Gorica), Ptuj 1
Koper, Lubiana (Ljubljana), Bled 1
Koper, Murska Sobota 1
Kozina 1
Kranj, Lubiana (Ljubljana) 1
Litorale (Primorska) 2
Lubiana (Ljubljana) 5
Lubiana (Ljubljana), Capodistria (Koper), 1
Lubiana (Ljubljana), Gorizia 1
Lucia (Lucija) 1
Lucia (Lucija), Capodistria (Koper) 1
Lucia (Lucija), Pirano (Piran), Capodistria (Koper) 1
Maribor 1
Maribor, Postumia (pOSTOJNA), Isola (Izola) 1
Murska Sobota 1
Pirano (Piran) 6
Pirano (Piran), Capodistria (Koper), Isola (Izola), Šmarje 1
Pirano (Piran), Capodistria (Koper), Medvode 1
Pirano (Piran), Sicciole (Sečovlje), Kranj 1
Pirano (Piran), Sicciole (Sečovlje), Lucia (Lucija) 1
Pirano (Piran), Sicciole, Lucia (Lucija), Portorose (Portorož), Strugnano, Isola (Izola), Capodistria (Koper) 1
Portorose (Portorož) 4
Portorose (Portorož), Bertocchi (Bertoki) 1
Portorose (Portorož), Capodistria (Koper), Bled, Lubiana (Ljubljana) 1
Postumia (Postojna) 1
Postumia (Postojna), Isola (Izola) 1
Regione Primorska (Primorska regija) 1
Santa Lucia (Lucija) 1
Sezza (Seča), Pirano (Piran) 1
Sicciole (Sečovlje) 2
Tutta Slovenia (Vsa Slovenija) 1
Vanganel (Capodistria (Koper)) (Koper), Isola (Izola) (Izola) 1
/ 2
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 3

Q13 Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva dela v kateri izmed sosednjih držav?

Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva dela v kateri izmed sosednjih držav (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

Value 14173 Frequency
1 Ne 87
2 Da 77
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 1 2

Valid range from 1 to 2

Q13_2_t Kje?

V katerem kraju dela?

Value 15172 Frequency
Brescia 1
Capodistria (Koper) 8
Capodistria (Koper), Trieste, Pirano (Piran) 1
Cortina d`Ampezzo 1
Grado 1
Isola 3
Italia 3
Milano 1
Milano, Capodistria (Koper) 1
Pirano 1
Pordenone 1
Portogruaro 1
Portorose (Portorož) 2
Portorose (Portorož), Capodistria 1
Portorose (Portorož), Trieste 1
Trieste 35
Trieste, Capodistria (Koper), Muggia, Udine 1
Trieste, Lubiana (Ljubljana) 1
Trieste, Lucca 1
Trieste, Pirano (Piran) 1
Trieste, Portorose (Portorož) 1
Trieste, Varese 1
Trieste,Milano 1
Venezia, Udine 1
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 1

Q14a_1 Razumejo italijansko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi italijansko

Value 16171 Frequency
0 Ne 7
1 Da 158
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_2 Razumejo italijansko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner italijansko

Value 17170 Frequency
0 Ne 30
1 Da 125
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_3 Razumejo italijansko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši italijansko

Value 18169 Frequency
0 Ne 16
1 Da 144
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_4 Razumejo italijansko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci italijansko

Value 19168 Frequency
0 Ne 32
1 Da 107
99 Nimam/ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 26 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_5 Razumejo italijansko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši italijansko

Value 20167 Frequency
0 Ne 30
1 Da 114
99 Nimam/ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 21 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14a_6 Razumejo italijansko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki italijansko

Value 21166 Frequency
0 Ne 47
1 Da 80
99 Nimam/ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 38 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_1 Razumejo hrvaško: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi hrvaško

Value 22165 Frequency
0 Ne 12
1 Da 153
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_2 Razumejo hrvaško: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner hrvaško

Value 23164 Frequency
0 Ne 29
1 Da 126
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_3 Razumejo hrvaško: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši hrvaško

Value 24163 Frequency
0 Ne 31
1 Da 129
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_4 Razumejo hrvaško: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci hrvaško

Value 25162 Frequency
0 Ne 38
1 Da 101
99 Nimam/ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 26 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_5 Razumejo hrvaško: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši hrvaško

Value 26161 Frequency
0 Ne 50
1 Da 93
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14b_6 Razumejo hrvaško: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki hrvaško

Value 27160 Frequency
0 Ne 59
1 Da 67
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_1 Razumejo slovensko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi slovensko

Value 28159 Frequency
0 Ne 81
1 Da 84
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_2 Razumejo slovensko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner slovensko

Value 29158 Frequency
0 Ne 96
1 Da 59
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_3 Razumejo slovensko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši slovensko

Value 30157 Frequency
0 Ne 85
1 Da 75
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_4 Razumejo slovensko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci slovensko

Value 31156 Frequency
0 Ne 113
1 Da 26
99 Nimam/ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 26 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_5 Razumejo slovensko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši slovensko

Value 32155 Frequency
0 Ne 112
1 Da 31
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q14c_6 Razumejo slovensko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine RAZUMEJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki slovensko

Value 33154 Frequency
0 Ne 108
1 Da 18
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_1 Govorijo: italijansko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi italijansko

Value 34153 Frequency
0 Ne 7
1 Da 158
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_2 Govorijo: italijansko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner italijansko

Value 35152 Frequency
0 Ne 40
1 Da 115
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_3 Govorijo: italijansko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši italijansko

Value 36151 Frequency
0 Ne 19
1 Da 141
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_4 Govorijo: italijansko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci italijansko

Value 37150 Frequency
0 Ne 32
1 Da 109
99 Nimam/ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 24 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_5 Govorijo: italijansko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši italijansko

Value 38149 Frequency
0 Ne 34
1 Da 109
99 Nimam/ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 22 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15a_6 Govorijo: italijansko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki italijansko

Value 39148 Frequency
0 Ne 49
1 Da 79
99 Nimam/ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 37 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_1 Govorijo: hrvaško: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi hrvaško

Value 40147 Frequency
0 Ne 11
1 Da 154
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_2 Govorijo: hrvaško: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner hrvaško

Value 41146 Frequency
0 Ne 30
1 Da 125
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_3 Govorijo: hrvaško: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši hrvaško

Value 42145 Frequency
0 Ne 37
1 Da 123
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_4 Govorijo: hrvaško: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci hrvaško

Value 43144 Frequency
0 Ne 37
1 Da 103
99 Nimam/ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 25 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_5 Govorijo: hrvaško: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši hrvaško

Value 44143 Frequency
0 Ne 57
1 Da 85
99 Nimam/ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 23 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15b_6 Govorijo: hrvaško: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki hrvaško

Value 45142 Frequency
0 Ne 62
1 Da 64
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_1 Govorijo: slovensko: Vi

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vi slovensko

Value 46141 Frequency
0 Ne 111
1 Da 54
99 Nimam/ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_2 Govorijo: slovensko: Partner

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Partner slovensko

Value 47140 Frequency
0 Ne 123
1 Da 32
99 Nimam/ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_3 Govorijo: slovensko: Starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Starši slovensko

Value 48139 Frequency
0 Ne 132
1 Da 28
99 Nimam/ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_4 Govorijo: slovensko: Otroci

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Otroci slovensko

Value 49138 Frequency
0 Ne 127
1 Da 13
99 Nimam/ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 25 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_5 Govorijo: slovensko: Stari starši

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Stari starši slovensko

Value 50137 Frequency
0 Ne 131
1 Da 11
99 Nimam/ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 23 0 1

Valid range from 0 to 1

Q15c_6 Govorijo: slovensko: Vnuki

Ali naslednji člani vaše širše družine GOVORIJO jezike sosednjih držav (v kolikor je odgovor da, obkrožite ustrezno številko)? Vnuki slovensko

Value 51136 Frequency
0 Ne 118
1 Da 8
99 Nimam/ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 39 0 1

Valid range from 0 to 1

Q16a Mediji: Italija - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije - radio

Value 52135 Frequency
1 Redno 57
2 Občasno 72
3 Nikoli 19
-1 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 17 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16b Mediji: Italija - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije - TV

Value 53134 Frequency
1 Redno 133
2 Občasno 23
3 Nikoli 6
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16c Mediji: Italija - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Italije - časopis/revija

Value 54133 Frequency
1 Redno 74
2 Občasno 67
3 Nikoli 14
-1 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16d Mediji: Hrvaška - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - radio

Value 55132 Frequency
1 Redno 88
2 Občasno 59
3 Nikoli 7
-1 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 11 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16e Mediji: Hrvaška - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - TV

Value 56131 Frequency
1 Redno 109
2 Občasno 44
3 Nikoli 5
-1 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16f Mediji: Hrvaška - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? S Hrvaške - časopis/revija

Value 57130 Frequency
1 Redno 92
2 Občasno 41
3 Nikoli 8
-1 Brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 24 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16g Mediji: Slovenija - radio

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - radio

Value 58129 Frequency
1 Redno 15
2 Občasno 60
3 Nikoli 70
-1 Brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 20 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16h Mediji: Slovenija - TV

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - TV

Value 59128 Frequency
1 Redno 19
2 Občasno 65
3 Nikoli 67
-1 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 14 1 3

Valid range from 1 to 3

Q16i Mediji: Slovenija - tisk

Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države? Iz Slovenije - časopis/revija

Value 60127 Frequency
1 Redno 8
2 Občasno 25
3 Nikoli 106
-1 Brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 26 1 3

Valid range from 1 to 3

Q17a Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? Italija

Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? V Italiji

Value 61126 Frequency
1 Redno 21
2 Občasno 105
3 Nikoli 37
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q17c Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? Slovenija

Ali člani vašega gospodinjstva obiskujete kulturne prireditve (gledališče, kino,…) v sosednji državi? V Sloveniji

Value 62125 Frequency
1 Redno 8
2 Občasno 53
3 Nikoli 89
-1 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 15 1 3

Valid range from 1 to 3

Q18a Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? Italija

Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? V Italiji

Value 63124 Frequency
1 Vsak dan 6
2 2-3X tedensko 19
3 2-3X mesečno 66
4 Nekajkrat letno 73
5 Nikoli 0
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 1 4

Valid range from 1 to 5

Q18c Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? Slovenija

Kako pogosto člani vašega gospodinjstva obiskujete kraje na drugi strani meje? V Sloveniji

Value 64123 Frequency
1 Vsak dan 14
2 2-3X tedensko 22
3 2-3X mesečno 46
4 Nekajkrat letno 64
5 Nikoli 13
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 5

Valid range from 1 to 5

Q20a_1 Razlogi za obisk: Delo Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Delo v Italiji

Value 65122 Frequency
0 Ne 16
1 Da 51
-1 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 98 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20a_2 Razlogi za obisk: Delo Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Delo v Sloveniji

Value 66121 Frequency
0 Ne 44
1 Da 23
-1 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 98 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20b_1 Razlogi za obisk: Nakupi Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Nakupi v Italiji

Value 67120 Frequency
0 Ne 6
1 Da 151
-1 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20b_2 Razlogi za obisk: Nakupi Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Nakupi v Sloveniji

Value 68119 Frequency
0 Ne 28
1 Da 129
-1 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20c_1 Razlogi za obisk: Obisk sorodnikov / znancev Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk sorodnikov/znancev v Italiji

Value 69118 Frequency
0 Ne 14
1 Da 127
-1 Brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 24 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20c_2 Razlogi za obisk: Obisk sorodnikov / znancev Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk sorodnikov/znancev v Sloveniji

Value 70117 Frequency
0 Ne 65
1 Da 76
-1 Brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 24 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20d_1 Razlogi za obisk: Obisk kulturnih prireditev Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk kulturnih prireditev v Italiji

Value 71116 Frequency
0 Ne 11
1 Da 98
-1 Brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 56 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20d_2 Razlogi za obisk: Obisk kulturnih prireditev Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Obisk kulturnih prireditev v Sloveniji

Value 72115 Frequency
0 Ne 50
1 Da 59
-1 Brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 56 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20e_1 Razlogi za obisk: Izleti, dopusti, obisk gostilne Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Izleti, dopust, obisk gostilne v Italiji

Value 73114 Frequency
0 Ne 10
1 Da 120
-1 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 35 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20e_2 Razlogi za obisk: Izleti, dopusti, obisk gostilne Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Izleti, dopust, obisk gostilne v Sloveniji

Value 74113 Frequency
0 Ne 46
1 Da 84
-1 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 35 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20f_1 Razlogi za obisk: Šolanje Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Šolanje v Italiji

Value 75112 Frequency
0 Ne 16
1 Da 29
-1 Brez odgovora 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20f_2 Razlogi za obisk: Šolanje Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Šolanje v Sloveniji

Value 76111 Frequency
0 Ne 23
1 Da 22
-1 Brez odgovora 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20g_1 Razlogi za obisk: Drugo Italija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Drugo (npr. zdravstvene, pokojninske storitve ...) v Italiji

Value 77110 Frequency
0 Ne 11
1 Da 27
-1 Brez odgovora 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 127 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20g_2 Razlogi za obisk: Drugo Slovenija Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine?Drugo (npr. zdravstvene, pokojninske storitve ...) v Sloveniji

Value 78109 Frequency
0 Ne 20
1 Da 18
-1 Brez odgovora 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 127 0 1

Valid range from 0 to 1

Q20g_t Razlogi za obisk: Drugo, kaj: Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška. Izključeni so tisti, ki nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev.

Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? Drugo (npr. zdravstvene, pokojninske storitve ...) v Italiji in/ali Sloveniji. Kaj?

Value 79108 Frequency
/ 1
Pensione (Pokojnina) 1
Servizi sanitari (Zdravstvene storitve) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

Q21a Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Pod nobenim pogojem se ne bi preselili

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Pod nobenim pogojem se ne bi preselil

Value 80107 Frequency
0 Ne 78
1 Da 84
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21b Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Italija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? V Italiji

Value 81106 Frequency
0 Ne 100
1 Da 62
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21b_t Kje,Italija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Kje v Italiji?

Value 82105 Frequency
Bologna 2
Bolzano 1
FVG 1
Friuli 1
Friuli Venezia Giulia 2
Friuli Venezia Giulia, Sicilia 1
Milano 1
Milano, Roma 1
Muggia 1
Napoli 1
Nord Italia 1
Ovunque 1
Padova 2
Portograuaro 1
Roma 1
Ronchi dei Legionari 1
Toscana 2
Trieste 14
Udine 1
Veneto 6
Venezia 1
Verona 1
Vicenza 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 0

Q21d Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Slovenija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? V Sloveniji

Value 83104 Frequency
0 Ne 137
1 Da 25
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 0 1

Valid range from 0 to 1

Q21d_t Kje, Slovenija

Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli? Kje v Sloveniji?

Value 84103 Frequency
Capodistira (Koper) 1
Capodistria (Koper) 3
Cerei (Cerej) 1
Isola (Izola) 2
Litorale (Primorska 1
Litorale (Primorska) 1
Lubiana (Ljubljana) 3
Pirano (Piran) 9
Portorose (Portorož) 1
S. Pietro (Sv. Peter) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 0

Q22a S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Italija

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? V Italiji

Value 85102 Frequency
0 Ne 89
1 Da 75
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q22a_t Italija?

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Navedite kraj/e v Italiji.

Value 86101 Frequency
Friuli Venezia Giulia 10
Friuli Venezia Giulia, Trieste 1
Friuli Venezia Giulia, Veneto 2
Friuli, Lazio 1
Friuli, Veneto 1
Muggia, Dolina 1
Muggia, Trieste 1
Muggia, Trieste, Veneto 1
Qualsiasi citta disponibili ad un gemellaggio (Katerokoli mesto, ki je pripravljeno na pobratenje) 1
Toscana 2
Trieste 17
Trieste, Friuli Venezia Giulia 1
Trieste, Muggia, Venezia, Pordenone 1
Trieste, Udine 1
Trieste, Udine, Opicina, Monfalcone 1
Tutte (Vse) 1
Veneto 1
Veneto e Friuli Venezia Giulia 1
Veneto, Friuli 2
Venezia 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 0

Q22c S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Slovenija

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? V Sloveniji

Value 87100 Frequency
0 Ne 91
1 Da 73
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q22c_t Slovenija?

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Navedite kraj/e v Sloveniji.

Value 8899 Frequency
Capodistria (Koper) 14
Capodistria (Koper) ed intorni (z okolico) 1
Capodistria (Koper), Isola (Izola), Lubiana 1
Capodistria (Koper), Isola (Izola), Pirano (Piran) 1
Capodistria (Koper), Pirano (Piran) 1
Capodistria (Koper), Pirano (Piran), Isola (Izola) 1
Isola (Izola) 1
Isola (Izola), Pirano (Piran), Capodistria (Koper) 1
Isola (Izola), Pirano (Piran), Capodistria (Koper), Bertocchi 1
Istria (Istra) 1
Litorale (Primorska) 10
Lubiana (Ljubljana) 1
Pirano (Piran) 8
Pirano (Piran), Isola (Izola) 1
Pirano (Piran), Isola (Izola) (Izola), Capodistria (Koper) 1
Pirano (Piran), Isola (Izola), Capodistria (Koper) 5
Primorska 1
Qualsiasi citta disponibile (Katerokoli mesto, ki je na voljo) 1
Regione Primorska (Primorska regija) 1
Sicciole (Sečovlje), Portorose (Portorož), Capodistria (Koper) (Koper) (Koper) (Koper) 1
St. Lucia (Lucija), Capodistria (Koper) (Koper), Isola (Izola) (Izola) 1
Tutte (Vse) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 0

Q22d Brez odgovora/ne vem

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? Brez odgovora/ne vem

Value 8998 Frequency
0 Ne 93
1 Da 71
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28 Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo je italijanska narodna skupnost na Hrvaškem? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo je italijanska narodna skupnost na Hrvaškem?

Value 9097 Frequency
1 Zelo pomemben 90
2 Precej pomemben 46
3 Malo pomemben 19
4 Ni pomemben 9
-1 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29a Vloga narodne skupnosti na: Gospodarstvo Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Gospodarstvo

Value 9196 Frequency
1 Zelo 41
2 Precej 56
3 Malo 45
4 Nič 12
-1 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 11 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29b Vloga narodne skupnosti na: Kultura Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Kultura

Value 9295 Frequency
1 Zelo 96
2 Precej 54
3 Malo 8
4 Nič 1
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29c Vloga narodne skupnosti na: Medsebojno sporazumevanje in spoznavanje Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Medsebojno sporazumevanje in spoznavanje

Value 9394 Frequency
1 Zelo 87
2 Precej 54
3 Malo 14
4 Nič 3
-1 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29d Vloga narodne skupnosti na: Odpravljanje meddržavnih konfliktov Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Odpravljanje meddržavnih konfliktov

Value 9493 Frequency
1 Zelo 77
2 Precej 34
3 Malo 26
4 Nič 21
-1 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29e Vloga narodne skupnosti na: Drugo: Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Drugo

Value 9592 Frequency
1 Zelo 10
2 Precej 3
3 Malo 1
4 Nič 5
-1 Brez odgovora 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 146 1 4

Valid range from 1 to 4

Q29e_t Drugo Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij: Navedite drugo:

Value 9691 Frequency
Politica (politika) 2
Scambio di idee e conoscenze (izmenjava idej in poznanstev) 1
Scuola (šola) 3
Sviluppo regionale (regionalni razvoj) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 0

Q30 Ali menite, da se je položaj italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem po vstopu Hrvaške v EU Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ali menite, da se je položaj italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem po vstopu Hrvaške v EU:

Value 9790 Frequency
1 Izboljšal 42
2 Ostal nespremenjen 102
3 Poslabšal 14
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 3

Valid range from 1 to 3

Q31 Ali se je po vašem mnenju povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem z Italijo po vstopu Hrvaške v EU? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Ali se je po vašem mnenju povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem z Italijo po vstopu Hrvaške v EU?

Value 9889 Frequency
1 Povečala 37
2 Ostala nespremenjena 110
3 Zmanjšala 9
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 9 1 3

Valid range from 1 to 3

Q32 Kako ocenjujete, da je vstop Hrvaške v EU vplival na povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem s tisto v Sloveniji?

Kako ocenjujete, da je vstop Hrvaške v EU vplival na povezanost italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem s tisto v Sloveniji?

Value 9988 Frequency
1 Povečala 21
2 Ostala nespremenjena 117
3 Zmanjšala 10
-1 Brez odgovora 2
4 Ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 17 1 3

Valid range from 1 to 3

Q33a Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Value 10087 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 12
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 23
4 Se strinjam 61
5 Popolnoma se strinjam 58
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33b Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 10186 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 4
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 17
4 Se strinjam 69
5 Popolnoma se strinjam 67
-1 Brez odgovora 3
6 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33c Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu (povezovanje na področju kulture, jezika).

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italija bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu (povezovanje na področju kulture, jezika).

Value 10285 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 1
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 12
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 84
-1 Brez odgovora 4
6 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33d Za boljše družbeno povezovanje bi morala Italija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Italije, na katere bi se lahko navezovali Italijani v Istri.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Za boljše družbeno povezovanje bi morala Italija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Italije, na katere bi se lahko navezovali Italijani v Istri.

Value 10384 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 4
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 21
4 Se strinjam 65
5 Popolnoma se strinjam 65
-1 Brez odgovora 3
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33e Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri več pravic pri zaposlovanju v Italiji kot pripadniki drugih narodnosti.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri več pravic pri zaposlovanju v Italiji kot pripadniki drugih narodnosti.

Value 10483 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 13
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 31
4 Se strinjam 46
5 Popolnoma se strinjam 58
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 11 1 5

Valid range from 1 to 5

Q33f Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri in pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji bi morale biti enake.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri in pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji bi morale biti enake.

Value 10582 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 7
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 13
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 68
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 13 1 5

Valid range from 1 to 5

Q35a Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu. Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v političnem pogledu.

Value 10681 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 7
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 19
4 Se strinjam 73
5 Popolnoma se strinjam 61
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 1 5

Valid range from 1 to 5

Q35b Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu. Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 10780 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 9
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 24
4 Se strinjam 65
5 Popolnoma se strinjam 64
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q35c Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu. Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Hrvaška bi morala italijansko narodno skupnost v Istri bolj podpirati v kulturnem pogledu.

Value 10879 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 6
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 20
4 Se strinjam 74
5 Popolnoma se strinjam 57
-1 Brez odgovora 4
6 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 5

Valid range from 1 to 5

Q35d Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri bi morale biti enake tako v Sloveniji kot na Hrvaškem Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 izbrali 2 - Hrvaška.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Pravice italijanske narodne skupnosti v Istri bi morale biti enake tako v Sloveniji kot na Hrvaškem

Value 10978 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 4
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 14
4 Se strinjam 64
5 Popolnoma se strinjam 72
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 1 5

Valid range from 1 to 5

Q36a Informiranje: iz medijev italijanske narodne skupnosti v Istri

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz medijev italijanske narodne skupnosti v Istri?

Value 11077 Frequency
1 Redno 79
2 Občasno 63
3 Nikoli 11
-1 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 12 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36b Informiranje: iz slovenskih medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz slovenskih medijev

Value 11176 Frequency
1 Redno 16
2 Občasno 47
3 Nikoli 80
-1 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 22 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36c Informiranje: iz hrvaških medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz hrvaških medijev

Value 11275 Frequency
1 Redno 47
2 Občasno 81
3 Nikoli 26
-1 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 11 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36d Informiranje: iz italijanskih medijev

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz italijanskih medijev

Value 11374 Frequency
1 Redno 38
2 Občasno 80
3 Nikoli 35
-1 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 12 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36e Informiranje: iz interneta

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz interneta

Value 11473 Frequency
1 Redno 71
2 Občasno 43
3 Nikoli 33
-1 Brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 18 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36f Informiranje: iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd.

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd.

Value 11572 Frequency
1 Redno 63
2 Občasno 82
3 Nikoli 4
-1 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 16 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36g Informiranje: drugje

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Drugo

Value 11671 Frequency
1 Redno 7
2 Občasno 3
3 Nikoli 7
-1 Brez odgovora 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 148 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36g_t Drugje, kje

Preko katerih virov informacij spremljate dogajanja, ki zadevajo italijansko narodno skupnost v Istri? Navedite drugo:

Value 11770 Frequency
Di persona (v živo) 1
Incontri comunitari (srečanja Italijanske skupnosti) 1
Lavoro (delo) 1
Letteratura (literatura) 1
Riunioni Unione Italiana (srečanja Italijanske skupnosti) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

Q37 Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite

Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite:

Value 11869 Frequency
1 V večji meri stike s slovensko govorečimi osebami 1
2 V večji meri stike s hrvaško govorečimi osebami 26
3 V večji meri stike z italijansko govorečimi osebami 51
4 V enaki meri stike s slovensko in italijansko govorečimi ose 4
5 V enaki meri stike s hrvaško in italijansko govorečimi oseba 70
6 V enaki meri z italijansko, slovensko in hrvaško govorečimi 9
7 Drugo 2
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q37_7_t Drugo: (tekst)

Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite: Drugo:

Value 11968 Frequency
Contatti con parlanti sloveni e croati 1
Inglesi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 0

Q38 Kako strpno se vam zdi okolje v katerem živite do pripadnikov italijanske narodne skupnosti?

Kako strpno se vam zdi okolje v katerem živite do pripadnikov italijanske narodne skupnosti?

Value 12067 Frequency
1 Zelo nestrpno 8
2 Precej nestrpno 30
3 Ne strpno ne nestrpno 22
4 Precej strpno 63
5 Zelo strpno 38
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q39a Govorite italijansko: s kolegi v službi

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S kolegi v službi

Value 12166 Frequency
1 Vedno 88
2 Pogosto 49
3 Občasno 14
4 Nikoli 3
-1 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 11 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39b Govorite italijansko: s prijatelji

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S prijatelji

Value 12265 Frequency
1 Vedno 89
2 Pogosto 63
3 Občasno 10
4 Nikoli 1
-1 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39c Govorite italijansko: v ožjem družinskem krogu

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? V ožjem družinskem krogu

Value 12364 Frequency
1 Vedno 105
2 Pogosto 38
3 Občasno 12
4 Nikoli 6
-1 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39d Govorite italijansko: med sorodniki

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Med sorodniki

Value 12463 Frequency
1 Vedno 100
2 Pogosto 44
3 Občasno 15
4 Nikoli 3
-1 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39e Govorite italijansko: s prodajalci v trgovini

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? S prodajalci v trgovini

Value 12562 Frequency
1 Vedno 12
2 Pogosto 62
3 Občasno 65
4 Nikoli 19
-1 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39f Govorite italijansko: z osebjem v občinskih uradih

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z osebjem v občinskih uradih

Value 12661 Frequency
1 Vedno 7
2 Pogosto 43
3 Občasno 70
4 Nikoli 39
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39g Govorite italijansko: z osebjem v banki

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z osebjem v banki

Value 12760 Frequency
1 Vedno 10
2 Pogosto 41
3 Občasno 55
4 Nikoli 50
-1 Brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 9 1 4

Valid range from 1 to 4

Q39h Govorite italijansko: z natakarjem v baru ali gostilni

Kako pogosto govorite v italijanskem jeziku v naslednjih situacijah? Z natakarjem v baru ali gostilni

Value 12859 Frequency
1 Vedno 19
2 Pogosto 63
3 Občasno 56
4 Nikoli 21
-1 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 6 1 4

Valid range from 1 to 4

Q40 Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati italijanski jezik v vašem okolju?

Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati italijanski jezik v vašem okolju?

Value 12958 Frequency
1 Pogosto 10
2 Občasno 17
3 Redko 40
4 Nikoli 94
-1 Brez odgovora 3
5 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 4 1 4

Valid range from 1 to 4

Q41a Strinjanje: Primerno je, da se v italijanska kulturna društva v Istri vključujejo tudi pripadniki drugih jezikovnih skupin.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Primerno je, da se v italijanska kulturna društva v Istri vključujejo tudi pripadniki drugih jezikovnih skupin.

Value 13057 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 20
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 41
4 Se strinjam 63
5 Popolnoma se strinjam 22
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 10 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41b Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na kulturni ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na kulturni ravni.

Value 13156 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 5
2 Se ne strinjam 17
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 24
4 Se strinjam 86
5 Popolnoma se strinjam 25
-1 Brez odgovora 2
6 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41c Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na športni ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na športni ravni.

Value 13255 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 23
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 42
4 Se strinjam 50
5 Popolnoma se strinjam 24
-1 Brez odgovora 3
6 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 20 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41d Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni

Value 13354 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 17
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 42
4 Se strinjam 66
5 Popolnoma se strinjam 19
-1 Brez odgovora 4
6 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 15 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41e Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na gospodarski ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na gospodarski ravni.

Value 13453 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 15
2 Se ne strinjam 37
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 58
4 Se strinjam 26
5 Popolnoma se strinjam 8
-1 Brez odgovora 3
6 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 21 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41f Strinjanje: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na politični ravni.

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Italijanska narodna skupnost v Istri je ustrezno organizirana na politični ravni.

Value 13552 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 17
2 Se ne strinjam 31
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 46
4 Se strinjam 41
5 Popolnoma se strinjam 16
-1 Brez odgovora 3
6 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 14 1 5

Valid range from 1 to 5

Q41g Strinjanje: Bolj kot zavzemanje za ločene pravice za pripadnike italijanske manjšine se mi zdi pomembno, da je italijanska narodna skupnost v Istri bolje integrirana v družbeno življenje svojega okolja

Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: Bolj kot zavzemanje za ločene pravice za pripadnike italijanske manjšine se mi zdi pomembno, da je italijanska narodna skupnost v Istri bolje integrirana v družbeno življenje svojega okolja

Value 13651 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 8
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 31
4 Se strinjam 55
5 Popolnoma se strinjam 46
-1 Brez odgovora 6
6 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 18 1 5

Valid range from 1 to 5

Q42 Za prebivalce območja, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je znanje italijanščine:

Za prebivalce območja, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je znanje italijanščine:

Value 13750 Frequency
1 Obvezno 61
2 Potrebno, a ne obvezno 91
3 Ni ne obvezno ne potrebno 11
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q43 Poučevanje italijanščine v šolah na območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je po vašem mnenju:

Poučevanje italijanščine v šolah na območju, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Istri, je po vašem mnenju:

Value 13849 Frequency
1 Obvezno 113
2 Potrebno, a ne obvezno 45
3 Ni ne obvezno ne potrebno 5
-1 Brez odgovora 1
4 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q44 V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju v vašem okolju?

V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju v vašem okolju (npr. uporaba jezika v šolstvu, policiji, sodišču, občini, dvojezični napisi, itd.)?

Value 13948 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 27
2 Nisem zadovoljen 57
3 Niti zadovoljen niti nezadovoljen 34
4 Sem zadovoljen 38
5 Sem zelo zadovoljen 4
-1 Brez odgovora 1
6 Ne vem 4
7 Ne spremljam/me ne zanima 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q46 V kolikšni meri prebivalstvo na Hrvaškem na splošno pozna italijansko narodno skupnost v Istri in njen položaj?

V kolikšni meri prebivalstvo na Hrvaškem na splošno pozna italijansko narodno skupnost v Istri in njen položaj?

Value 14047 Frequency
1 Zelo 2
2 Precej 15
3 Malo 106
4 Nič 35
-1 Brez odgovora 2
5 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 7 1 4

Valid range from 1 to 4

Q45 V kolikšni meri prebivalstvo v Italiji na splošno pozna italijansko narodno skupnost v Istri in njen položaj?

V kolikšni meri prebivalstvo v Italiji na splošno pozna italijansko narodno skupnost v Istri in njen položaj?

Value 14146 Frequency
1 Zelo 3
2 Precej 11
3 Malo 94
4 Nič 49
-1 Brez odgovora 1
5 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 8 1 4

Valid range from 1 to 4

Q47a Vpliv za IT skupnost: ukrepi evropskih ustanov v korist italijanske narodne skupnosti v Istri

Ocenite, prosim, na lestvici od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja italijanske narodne skupnosti v Istri. Ukrepi evropskih ustanov v korist italijanske narodne skupnosti v Istri

Value 14245 Frequency
1 Sploh ne vplivajo 10
2 Ne vplivajo 15
3 Niti vplivajo niti ne vplivajo 30
4 Vplivajo 63