Mnenjska raziskava o priključitvi k EU

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUACC00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUACC00_V1
Glavni avtor(ji):
  • Tavčar, Rudi
Izdelal datoteko podatkov:
Gral-Iteo - Tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Samo-financiranje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pristop k EU, odnos med EU in našo državo, glasovanje na referendumu za članstvo v EU, področja, ki so pripravljena na pristop k EU, možno leto pristopa k EU, spremembe s pristopom k EU, osebne koristi od članstva v EU, demografija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Zanimanje za pristop k EU
glasovanje na referendumu za pristop k EU
pričakovanja o pridružitvi države v EU
pripravljenost držav na vstop v EU
osebne koristi


Povzetek:

Raziskava ugotavlja mnenja državljanov o vstopu v EU. Je prva široko zastavljena in usklajena evropska raziskava o razpoloženju ljudi v pridruženih članicah in Turčiji (slednja z EU uresičuje carinsko unijo) do Evropske unije. Raziskovalci želijo tudi izvedeli, ali anketirance ta tematika sploh zanima, kakšen je po njihovem mnenju danes odnos med državo in EU, ali bodo državljani po mnenju javnosti pridobili ali izgubili z vstopom v Evropsko unijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2000 - oktober 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija, Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Slovaška, Turčija, Poljska, Romunija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje naštetih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Tržne raziskave d.o.o., Slovenija

BBSS Plc., Bolgaria

TN SOFRES-FACTUM, s.r.o., Češka

Emor AS, Estonija

TN SOFRES-MODUS Ltd., Madžarska

Baltic Data House Ltd., Latvija

Baltic Surveys, Lithuania

TNS FACTUM-SLOVAKIA s.r.o., Slovaška

TN SOFRES-PIAR Marketing Research CO, Turčija

TNS OBOP, Poljska

CSOP, Romunija

Tip vzorca:

Reprezentativen vzorec po državah po metodologiji tržnih raziskav.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. , razen v Sloveniji, kjer je bilo izvedeno telefonsko anketiranje.

Uteževanje:

Uteži so generirane in v datoteki posebej označene.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUACC00 - Podatki za raziskavo EU Accession Opinon Survey [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 74
  • število enot: 12207

Spremenljivke

NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 1 9906 955.068 1341.915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9906

EU1 eu1-Are you interested in the EU accession concerning our country?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Yes, very 3087
2 Not much 5674
3 Not at all 3117
4 D.K. 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11878 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU2 eu2-Would you say, nowadays the relationship between our country and EU is:

Vrednost 31 Frekvenca
1 Very good, 560
2 Rather good 5962
3 Neither good nor bad 3063
4 Rather bad 2152
5 Very bad 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 1 9906 955.068 1341.915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9906

EU1 eu1-Are you interested in the EU accession concerning our country?

Vrednost 273 Frekvenca
1 Yes, very 3087
2 Not much 5674
3 Not at all 3117
4 D.K. 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11878 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU2 eu2-Would you say, nowadays the relationship between our country and EU is:

Vrednost 372 Frekvenca
1 Very good, 560
2 Rather good 5962
3 Neither good nor bad 3063
4 Rather bad 2152
5 Very bad 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU3 eu3-If you would take part in referendum on our country EU-membership, would you vote for or against?

Vrednost 471 Frekvenca
1 For membership 6947
2 Against 2113
3 D.K. 3147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9060 3147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EU4A eu4a-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Legislation

Vrednost 570 Frekvenca
1 Definitely yes 582
2 Rather yes 2323
3 Neither yes nor no 2259
4 Rather no 4231
5 Definitely no 2812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4B eu4b-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Abilities of state administration

Vrednost 669 Frekvenca
1 Definitely yes 528
2 Rather yes 2406
3 Neither yes nor no 2227
4 Rather no 4010
5 Definitely no 3036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4C eu4c-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Respect to the rights of national minorities

Vrednost 768 Frekvenca
1 Definitely yes 1787
2 Rather yes 3596
3 Neither yes nor no 2175
4 Rather no 2674
5 Definitely no 1975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4D eu4d-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Respect to the other human rights

Vrednost 867 Frekvenca
1 Definitely yes 1300
2 Rather yes 3676
3 Neither yes nor no 2013
4 Rather no 3033
5 Definitely no 2185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4E eu4e-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Possibilities of the citizens to participate in decision making concerning the public affairs

Vrednost 966 Frekvenca
1 Definitely yes 702
2 Rather yes 2783
3 Neither yes nor no 2132
4 Rather no 3748
5 Definitely no 2842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4F eu4f-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Market economy

Vrednost 1065 Frekvenca
1 Definitely yes 578
2 Rather yes 2602
3 Neither yes nor no 2141
4 Rather no 3924
5 Definitely no 2962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4G eu4g-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Ability of domestic producers to be competitive

Vrednost 1164 Frekvenca
1 Definitely yes 728
2 Rather yes 2880
3 Neither yes nor no 2172
4 Rather no 3722
5 Definitely no 2705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4H eu4h-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Agriculture policy

Vrednost 1263 Frekvenca
1 Definitely yes 365
2 Rather yes 1503
3 Neither yes nor no 2048
4 Rather no 3607
5 Definitely no 4684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4I eu4i-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Protection of environment

Vrednost 1362 Frekvenca
1 Definitely yes 605
2 Rather yes 3017
3 Neither yes nor no 2137
4 Rather no 3579
5 Definitely no 2869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4J eu4j-Do you mean that our country is ready for the EU accession in following areas: Regional self-government

Vrednost 1461 Frekvenca
1 Definitely yes 509
2 Rather yes 2737
3 Neither yes nor no 2857
4 Rather no 3492
5 Definitely no 2612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5A eu5a-People in our country can image quite well what the EU-accession will mean for them

Vrednost 1560 Frekvenca
1 Definitely agree 1026
2 Rather agree 2695
3 Neither agree nor disagree 1723
4 Rather disagree 4049
5 Definitely disagree 2714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5B eu5b-Our EU-membership will demand a lot of changes in our legislation

Vrednost 1659 Frekvenca
1 Definitely agree 4445
2 Rather agree 4352
3 Neither agree nor disagree 1895
4 Rather disagree 1093
5 Definitely disagree 422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5C eu5c-If we are the EU-member, somebody else will make decision about us than our government and parliament

Vrednost 1758 Frekvenca
1 Definitely agree 2103
2 Rather agree 3527
3 Neither agree nor disagree 2366
4 Rather disagree 2776
5 Definitely disagree 1435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5D eu5d-If we are the EU-member, we will obtain another means from different EU - funds

Vrednost 1857 Frekvenca
1 Definitely agree 2597
2 Rather agree 4491
3 Neither agree nor disagree 2437
4 Rather disagree 1913
5 Definitely disagree 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5E eu5e-Our EU accessions would help to export products our country´s industry

Vrednost 1956 Frekvenca
1 Definitely agree 2630
2 Rather agree 4343
3 Neither agree nor disagree 2261
4 Rather disagree 2087
5 Definitely disagree 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5F eu5f-If we are the EU-member, people from other EU countries like French, Portuguese or German will be alowed to settle down in our country

Vrednost 2055 Frekvenca
1 Definitely agree 2920
2 Rather agree 3773
3 Neither agree nor disagree 2521
4 Rather disagree 1864
5 Definitely disagree 1129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5G eu5g-If we are the EU-member the unemployment in our country will increase

Vrednost 2154 Frekvenca
1 Definitely agree 1686
2 Rather agree 2711
3 Neither agree nor disagree 2763
4 Rather disagree 3305
5 Definitely disagree 1742
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5H eu5h-The EU-accession will ensure stability of our currency

Vrednost 2253 Frekvenca
1 Definitely agree 1771
2 Rather agree 3770
3 Neither agree nor disagree 3216
4 Rather disagree 2301
5 Definitely disagree 1149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5I eu5i-The EU-accession will increase prestige of our country in the world

Vrednost 2352 Frekvenca
1 Definitely agree 3124
2 Rather agree 4489
3 Neither agree nor disagree 2223
4 Rather disagree 1645
5 Definitely disagree 726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5J eu5j-After our accessing to EU, the influence of big nations will dominate and our culture will pass away step by step

Vrednost 2451 Frekvenca
1 Definitely agree 1442
2 Rather agree 2463
3 Neither agree nor disagree 2253
4 Rather disagree 3267
5 Definitely disagree 2782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5K eu5k-If we are EU - member it will cost us a lot of money and our standard of living will drop off

Vrednost 2550 Frekvenca
1 Definitely agree 2019
2 Rather agree 3007
3 Neither agree nor disagree 2478
4 Rather disagree 2970
5 Definitely disagree 1733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5L eu5l-Our EU-accession would give our country more possibilities to influence on the events in the world

Vrednost 2649 Frekvenca
1 Definitely agree 1765
2 Rather agree 3647
3 Neither agree nor disagree 2520
4 Rather disagree 2657
5 Definitely disagree 1618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU6 eu6-What time will our country become EU member?

Vrednost 2748 Frekvenca
1 Before 2003 614
2 2003 1104
3 2004 or 2005 3318
4 2006 up to 2010 2347
5 Later 1393
6 Never 663
7 D.K. 2768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9439 2768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EU7A eu7a-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Education opportunities

Vrednost 2847 Frekvenca
1 Definitely benefit 3461
2 Rather benefit 4511
3 Neither benefit nor lose out 2560
4 Rather lose out 1122
5 Definitely lose out 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7B eu7b-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Travelling opportunities

Vrednost 2946 Frekvenca
1 Definitely benefit 4600
2 Rather benefit 4430
3 Neither benefit nor lose out 2030
4 Rather lose out 749
5 Definitely lose out 398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7C eu7c-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Position in the labour market

Vrednost 3045 Frekvenca
1 Definitely benefit 2582
2 Rather benefit 4068
3 Neither benefit nor lose out 2649
4 Rather lose out 2102
5 Definitely lose out 806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7D eu7d-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Price level of consumer goods

Vrednost 3144 Frekvenca
1 Definitely benefit 1848
2 Rather benefit 3235
3 Neither benefit nor lose out 2969
4 Rather lose out 2940
5 Definitely lose out 1215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7E eu7e-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Enviroment of your place

Vrednost 3243 Frekvenca
1 Definitely benefit 2013
2 Rather benefit 3909
3 Neither benefit nor lose out 2937
4 Rather lose out 1774
5 Definitely lose out 651
Sysmiss 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11284 923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7F eu7f-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Standard of living

Vrednost 3342 Frekvenca
1 Definitely benefit 2012
2 Rather benefit 3563
3 Neither benefit nor lose out 2559
4 Rather lose out 2251
5 Definitely lose out 899
Sysmiss 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11284 923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7G eu7g-You personally and/or your relatives are likely to benefit or lose out if our country becomes member of the EU: Feeling of pride in our country

Vrednost 3441 Frekvenca
1 Definitely benefit 2585
2 Rather benefit 3484
3 Neither benefit nor lose out 2838
4 Rather lose out 1577
5 Definitely lose out 800
Sysmiss 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11284 923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1 Q1-Age

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 18 99 44.411 17.137

Vrednosti spremenljivk od 18 do 99

Q2_BG Q2-Education Bulgaria

Vrednost 3639 Frekvenca
1 Basic unskilled 143
2 Basic skilled 313
3 Secondary without le 146
4 Secondary with le 319
5 University 169
Sysmiss 11117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1090 11117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_CZ Q2-Education Czech Republic

Vrednost 3738 Frekvenca
1 Basic unskilled 122
2 Basic skilled 450
3 Secondary without le 182
4 Secondary with le 255
5 University 77
9 N.A. 1
Sysmiss 11120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1086 11121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_EST Q2-Education Estonia

Vrednost 3837 Frekvenca
1 Basic unskilled 47
2 Basic skilled 151
3 Secondary without le 253
4 Secondary with le 322
5 University 153
Sysmiss 11281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 11281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_HU Q2-Education Hungary

Vrednost 3936 Frekvenca
1 Basic unskilled 355
2 Basic skilled 193
3 Secondary without le 94
4 Secondary with le 225
5 University 99
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 11241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_LAT Q2-Education Latvia

Vrednost 4035 Frekvenca
1 Primary incomplete 78
2 Primary complete or secondary incomplete 176
3 Secondary complete 259
4 Vocational school/secondary special 269
5 University 183
6 N.A. 0
9 1
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 11242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q2_LITH Q2-Education Lithuania

Vrednost 4134 Frekvenca
1 Basic unskilled 62
2 Basic skilled 128
3 Secondary without le 229
4 Secondary with le 339
5 University 180
Sysmiss 11269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 11269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_POL Q2-Education Poland

Vrednost 4233 Frekvenca
1 Primary or incomplete primary 298
2 Vocational 269
3 Incomplete secondary 24
4 Secondary 297
5 Post secondary (diploma) 39
6 Incomplete university/B.A. 19
7 University/M.A. 102
Sysmiss 11159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 11159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q2_ROM Q2-Education Romania

Vrednost 4332 Frekvenca
1 Basic unskilled 309
2 Basic skilled 229
3 Secondary without le 62
4 Secondary with le 408
5 University 151
9 N.A. 4
Sysmiss 11044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1159 11048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_SI Q2-Education Slovenia

Vrednost 4431 Frekvenca
1 Basic unskilled 29
2 Basic skilled 204
3 Secondary without le 26
4 Secondary with le 639
5 University 165
9 N.A. 10
Sysmiss 11134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 11144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_SR Q2-Education Slovakia

Vrednost 4530 Frekvenca
1 Basic unskilled 92
2 Basic skilled 235
3 Secondary without le 149
4 Secondary with le 333
5 University 114
Sysmiss 11284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 11284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2_TUR Q2-Education Turkey

Vrednost 4629 Frekvenca
1 Illiterate/literate but uneducated 464
2 Primary school graduate 1020
3 Secondary school graduate 178
4 Lycee graduate 270
5 University graduate 95
Sysmiss 10180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 10180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_BG Q3-Occupation Bulgaria

Vrednost 4728 Frekvenca
1 Blue collar 229
2 White collar 96
3 Self employed 43
4 Farmer 13
5 Student 43
6 Housewife 21
7 Retired 410
8 Unemployed 235
Sysmiss 11117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1090 11117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_CZ Q3-Occupation Czech Republlic

Vrednost 4827 Frekvenca
1 Blue collar 365
2 White collar 208
3 Self employed 94
4 Farmer 11
5 Student 60
6 Housewife 11
7 Retired 279
8 Unemployed 58
9 N.A. 1
Sysmiss 11120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1086 11121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_EST Q3-Occupation Estonia

Vrednost 4926 Frekvenca
1 Blue collar 212
2 White collar 240
3 Self employed 47
4 Farmer 1
5 Student 42
6 Housewife 59
7 Retired 259
8 Unemployed 66
Sysmiss 11281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 11281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_HU Q3-Occupation Hungary

Vrednost 5025 Frekvenca
1 Blue collar 200
2 White collar 143
3 Self employed 27
4 Farmer 4
5 Student 24
6 Housewife 52
7 Retired 474
8 Unemployed 37
9 N.A. 5
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 11246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_LAT Q3-Occupation Latvia

Vrednost 5124 Frekvenca
1 Blue collar 213
2 White collar 176
3 Self employed 18
4 Farmer 17
5 Student 53
6 Housewife 51
7 Retired 321
8 Unemployed 114
9 N.A. 3
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 11244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_LITH Q3-Occupation Lithuania

Vrednost 5223 Frekvenca
1 Blue collar 210
2 White collar 211
3 Self employed 45
4 Farmer 22
5 Student 56
6 Housewife 56
7 Retired 213
8 Unemployed 125
Sysmiss 11269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 11269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_POL Q3-Occupation Poland

Vrednost 5322 Frekvenca
1 Blue collar 137
2 White collar 201
3 Self employed 45
4 Farmer 55
5 Student 55
6 Housewife 41
7 Retired 389
8 Unemployed 123
9 N.A. 2
Sysmiss 11159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 11161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_ROM Q3-Occupation Romania

Vrednost 5421 Frekvenca
1 Blue collar 222
2 White collar 260
3 Self employed 63
4 Farmer 81
5 Student 56
6 Housewife 106
7 Retired 325
8 Unemployed 48
9 N.A. 2
Sysmiss 11044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1161 11046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_SI Q3-Occupation Slovenia

Vrednost 5520 Frekvenca
1 Blue collar 273
2 White collar 264
3 Self employed 13
4 Farmer 16
5 Student 127
6 Housewife 54
7 Retired 263
8 Unemployed 62
9 N.A. 1
Sysmiss 11134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 11135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_SR Q3-Occupation Slovakia

Vrednost 5619 Frekvenca
1 Blue collar 247
2 White collar 239
3 Self employed 43
4 Farmer 0
5 Student 75
6 Housewife 11
7 Retired 205
8 Unemployed 88
9 N.A. 15
Sysmiss 11284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 11299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q3_TUR Q3-Occupation Turkey

Vrednost 5718 Frekvenca
1 Owner of a large business (25+) 0
2 Owner a medium business (10-24) 1
3 Small business owner (<10) 38
4 Farmers 99
5 Independent professionals 8
6 Drivers (owners) 6
7 Freelance shopkeeper 232
8 Artist 0
9 Tradesman /Wholesale/Retail 0
10 High level executives 1
11 Medium level executives 7
12 Professionals 16
13 Teachers/Instructors 17
14 University Professors/Instructors 0
15 Sales Representatives 39
16 Official/clerks in public CO`s 24
17 Official/clerks in private CO`s 99
18 Skilled/semi-skilled workers 131
19 Unskilled workers 297
20 Drivers (non-owners) 35
21 Policemen 1
22 Soldiers (Officers) 0
23 Soldiers (NCO, other ranks) 1
24 Student 63
25 Housewives 608
26 Retired 85
27 Rental Income receivers 0
28 Unemployed 218
29 Others 1
Sysmiss 10180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 10180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

Q4 Q4-Gender

Vrednost 5817 Frekvenca
1 Male 5665
2 Female 6542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5_BG Q5-City size Bulgaria

Vrednost 5916 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 405
2 5 000-19 999 inhabitants 163
3 20 000-99 999 inhabitants 213
4 100 000+ inhabitants 309
Sysmiss 11117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1090 11117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_CZ Q5-City size Czech Republic

Vrednost 6015 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 375
2 5 000-19 999 inhabitants 222
3 20 000-99 999 inhabitants 266
4 100 000+ inhabitants 224
Sysmiss 11120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1087 11120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_EST Q5-City size Estonia

Vrednost 6114 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 328
2 5 000-19 999 inhabitants 129
3 20 000-99 999 inhabitants 136
4 100 000+ inhabitants 333
Sysmiss 11281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 11281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_HU Q5-City size Hungary

Vrednost 6213 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 313
2 5 000-19 999 inhabitants 171
3 20 000-99 999 inhabitants 203
4 100 000+ inhabitants 279
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 11241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_LAT Q5-City size Latvia

Vrednost 6312 Frekvenca
1 Capital 317
2 Big town 165
3 District centre 82
4 Other town 134
5 Small village, rural area 268
Sysmiss 11241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 11241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_LITH Q5-City size Lithuania

Vrednost 6411 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 308
2 5 000-19 999 inhabitants 147
3 20 000-99 999 inhabitants 103
4 100 000+ inhabitants 380
Sysmiss 11269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 11269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_POL Q5-City size Poland

Vrednost 6510 Frekvenca
1 Village 392
2 Town up to 20.000 inhabitants 117
3 Town 21.000-100.000 inhabitants 200
4 Town 101000-500.000 inhabitants 232
5 City with more than 500.000 inhabitants 107
Sysmiss 11159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 11159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5_ROM Q5-City size Romania

Vrednost 669 Frekvenca
1 Small village 377
2 Large village 145
3 City, less 30.000 inhabitants 84
4 City, 30.000-100.000 150
5 City, 100.001-200.000 110
6 City, 200.001-400.000 169
7 Bucharest 116
9 N.A. 12
Sysmiss 11044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1151 11056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5_SI Q5-City size Slovenia

Vrednost 678 Frekvenca
1 Less than 2000 inhabitants (non-rural) 287
2 Less than 2000 inhabitants (rural) 247
3 2-10.000 inhabitants 171
4 More than 10.000 inhabitants 152
5 Maribor 61
6 Ljubljana 155
Sysmiss 11134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 11134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q5_SR Q5-City size Slovakia

Vrednost 687 Frekvenca
1 0-4 999 inhabitants 328
2 5 000-19 999 inhabitants 183
3 20 000-99 999 inhabitants 304
4 100 000+ inhabitants 108
Sysmiss 11284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 11284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5_TUR Q5-City size Turkey

Vrednost 696 Frekvenca
1 Up to 10.000 inhabitants 791
2 10.000-25.000 132
3 25.001-100.000 183
4 100.001-500.000 227
5 500.001 and more 694
Sysmiss 10180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2027 10180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6 Q6-Country

Vrednost 705 Frekvenca
1 Bulgaria 1090
2 Czech republic 1087
3 Estonia 926
4 Hungary 966
5 Latvia 966
6 Lithuania 938
7 Poland 1048
8 Romania 1163
9 Slovakia 923
10 Slovenia 1073
11 Turkey 2027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

WEIGHT Weight for sociodemographics

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6040 6167 0.224 7.946 0.996 0.315

Vrednosti spremenljivk od 0.22375 do 7.946042

INDEXRF Index of readiness' feeling

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 0 1 0.397 0.205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

INDEXPO Index of personal opportunities

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 -0.107 1 0.599 0.233

Vrednosti spremenljivk od -0.107142857142857 do 1

W_STATE Weight for all countries - proportional

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12207 0 0.054 21.451 0.998 0.961

Vrednosti spremenljivk od 0.0539531403769396 do 21.4510236218032

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Tavčar, Rudi (2000). EUACC00 - Vprašalnik za raziskavo EU Accession Opinon Survey [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Tavčar, Rudi (2000). EUACC00 - Poročilo za raziskavo EU Accession Opinon Survey [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Tavčar, R. (2002). Mnenjska raziskava o priključitvi k EU [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUACC00. https://doi.org/10.17898/ADP_EUACC00_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si