Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0207
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0207_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; julij 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, najprimernejši kandidat za predsednika države, dopustniške navade

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o najprimernejšem kandidatu za predsednika države in vprašanja o dopustniških navadah.

Methodology


Collection date: 15. - 17. julij 2002
Date of production: 2002-07
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0207 - Politbarometer PB7/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 49
 • number of units: 803

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-07-15 803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 2002-07-15 2002-07-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 287
2 NEZADOVOLJNI 436
3 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 80

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 483
2 NEZADOVOLJNI 302
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 18

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 149 Frequency
2002-07-15 803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 2002-07-15 2002-07-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 248 Frequency
1 ZADOVOLJNI 287
2 NEZADOVOLJNI 436
3 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 80

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 347 Frequency
1 ZADOVOLJNI 483
2 NEZADOVOLJNI 302
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 18

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 446 Frequency
1 da, podpiram 368
2 ne, ne podpiram 313
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 122

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 545 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 165
3 nekje vmes 390
4 . 111
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 62

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 644 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 124
3 nekje vmes 253
4 . 236
5 zelo uspešno 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 53

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 743 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 203
3 nekje vmes 307
4 . 105
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 74

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 842 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 103
3 nekje vmes 279
4 . 228
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 84

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 941 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 43
3 nekje vmes 143
4 . 272
5 zelo uspešno 266
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 44

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1040 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 175
3 nekje vmes 300
4 . 115
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 132

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1139 Frequency
1 koristilo bi ji 440
2 ne bi ji koristilo 210
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 153

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1238 Frequency
1 glasoval bi za vstop 475
2 glasoval bi proti vstopu 192
3 ne ve, b.o. 132
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 136

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 1337 Frequency
1 da 679
2 ne 57
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 67

Valid range from 1 to 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 1436 Frequency
1 koristilo bi ji 288
2 ne bi ji koristilo 341
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
629 174

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 1535 Frequency
1 glasoval bi za vstop 316
2 glasoval bi proti vstopu 320
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 167

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 1634 Frequency
1 da 649
2 ne 86
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 68

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 1733 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 163
3 nekaj vmes 357
4 . 141
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 41

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1832 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 123
3 nekaj vmes 271
4 . 212
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 35

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1931 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 173
3 nekaj vmes 347
4 . 125
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 56

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2030 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 50
3 nekaj vmes 174
4 . 278
5 najbolj zaupa 224
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 33

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2129 Frequency
1 najmanj zaupa 142
2 . 226
3 nekaj vmes 309
4 . 41
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 78

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2228 Frequency
1 najmanj zaupa 167
2 . 201
3 nekaj vmes 231
4 . 124
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 62

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2327 Frequency
1 najmanj zaupa 91
2 . 157
3 nekaj vmes 285
4 . 186
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 35

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2426 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 99
3 nekaj vmes 235
4 . 249
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 81

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2525 Frequency
1 najmanj zaupa 230
2 . 177
3 nekaj vmes 201
4 . 89
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 54

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2624 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 91
3 nekaj vmes 288
4 . 243
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 52

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2723 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 58
3 nekaj vmes 277
4 . 265
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 44

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2822 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 76
3 nekaj vmes 294
4 . 266
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 41

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2921 Frequency
1 da 614
2 ne 156
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 33

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3020 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 153
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SLS -slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 10
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 39
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 34
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 304
Sysmiss 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308 495

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3119 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 50
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 9
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 29
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 10
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 350
Sysmiss 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 663

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3218 Frequency
1 prej levo 259
2 v sredino 124
3 prej desno 155
4 b.o. 261
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 265

Valid range from 1 to 4

Q640A_1 ZA PREDSEDNIKA BI PODPRL...

ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Value 3317 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 217
2 BARBARA BREZIGAR 87
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 259
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
5 DR. LEV KREFT 45
6 drugi 2
7 nobenega 43
8 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 95

Valid range from 1 to 7

Q640B IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR.

IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR. ARHARJEM IN DR. DRNOVŠKOM, KOGA BI IZBRALI?

Value 3416 Frequency
1 arharja 326
2 drnovška 334
3 nobenega 55
4 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 88

Valid range from 1 to 4

Q177 VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS ŽE BILI

VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS ŽE BILI OZ. BOSTE ŠE ODŠLI NA POLETNI DOPUST?

Value 3515 Frequency
1 da, že bil / bo šel 498
2 ne, ni bil / ne bo šel 275
3 ne ve, b.o. 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 30

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 3614 Frequency
10 1
11 1
13 1
15 1
18 2
19 1
20 2
21 3
22 4
23 3
24 10
25 12
26 8
27 7
28 6
29 4
30 16
31 11
32 17
33 9
34 10
35 12
36 10
37 5
38 11
39 12
40 12
41 17
42 19
43 7
44 12
45 8
46 10
47 19
48 9
49 9
50 14
51 21
52 11
53 12
54 13
55 10
56 15
57 13
58 12
59 22
60 14
61 16
62 18
63 22
64 12
65 18
66 18
67 11
68 15
69 12
70 17
71 12
72 18
73 17
74 13
75 11
76 6
77 14
78 10
79 13
80 13
81 12
82 13
83 16
84 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 4 10 84 55.009 17.523

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 3713 Frequency
1 OSNOVNA 143
2 KONČANA POKLICNA 127
3 KONČANA SREDNJA 371
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 159
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 3

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 3812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 301
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 254
3 V VEČJEM MESTU 104
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 141
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 3911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 229
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 135
3 SAMOZAPOSLEN 28
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 28
6 UPOKOJENEC 252
7 ŠTUDENT, DIJAK 78
8 BREZPOSELN 35
9 DRUGO... 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 4010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 47
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 108
3 NE, TO ME NE SKRBI 207
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 441

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 419 Frequency
1 sem veren 376
2 nisem veren 266
3 nekaj vmes... 122
4 zavrnil odg.,b.o. 34
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 39

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 428 Frequency
1 moški 321
2 ženska 482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 437 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 752
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 40
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 11

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 446 Frequency
30 ->30 182
45 30 - 45 235
60 46 - 60 191
99 61 -> 191
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 4

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 455 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 203
3 NSI 33
4 SLS 23
5 SMS 16
6 SNS 27
7 SDS 68
8 ZLSD 44
9 drugo 23
0 ne vem 350
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 355

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 464 Frequency
1 01 - Ljubljana 213
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 194
3 03 - Celje, Trbovlje 129
4 04 - Kranj 89
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 110
7 07 - Novo Mesto, Krsko 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 473 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 118
3 KOROSKA 27
4 SAVINJSKA 108
5 GORENJSKA 85
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 208
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 42
10 GORISKA 53
11 OBALNO-KRASKA 45
12 KRASKA 14
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 12

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 482 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 281
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 131
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 50
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 76
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 104
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 0 0.354 3.174 1 0.641

Valid range from 0.354349950091395 to 3.17439038394173

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0207. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0207_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si