Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB741
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: revščina, socialna izključenost, gospodarska kriza, življenjski standard, mednarodna trgovina in finančne storitve, uporaba mobilnega telefona, nacionalna ekonomska situacija, socialna politika, javno mnenje, brezposelnost

Keywords ELSST:
BREZDOMSTVO, GOSPODARSKA POLITIKA, ŽIVLJENJSKI STANDARD, REVŠČINA, BOGASTVO

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
UPORABA MOBILNEGA TELEFONA
GOSPODARSKA KRIZA
MEDNARODNA TRGOVINA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti sprva odgovarjajo na vprašanja povezana z revščino in socialno izključenostjo. Vprašani so po svoji definiciji revščine, o obsegu in trendih rasti ali upadanja revščine na njihovem območju, o družbenih in osebnih vzrokih za revščino in brezdomstvo in negativnih posledicah revščine. Respondenti odgovarjajo na vprašanjatudi o svojem lastnem tveganju za revščino, o prerazporeditvi bogastva, minimalnih sprejemljivih življenjskih standardih in stopnji brezdomstva na njihovem področju. Ostale glavne teme se dotikajo uporabe mobilnega telefona, finančne in gospodarske krize ter mednarodne trgovine. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja, o politični samoopredelitvi levo-desno in jeziku ankete.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. avgust 2010 - 12. september 2010, Belgija: 26. avgust 2010 - 16. september 2010, Bolgarija: 27. avgust 2010 - 07. september 2010, Ciper: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Češka: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Danska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Estonija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Finska: 27. avgust 2010 - 14. september 2010, Francija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Grčija: 27. avgust 2010 - 10. september 2010, Irska: 27. avgust 2010 - 10. september 2010, Italija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Latvija: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Litva: 27. avgust 2010 - 08. september 2010, Luksemburg: 27. avgust 2010 - 22. september 2010, Madžarska: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Malta: 26. avgust 2010 - 13. september 2010, Nemčija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Nizozemska: 27. avgust 2010 - 14. september 2010, Poljska: 28. avgust 2010 - 13. september 2010, Portugalska: 28. avgust 2010 - 12. september 2010, Romunija: 27. avgust 2010 - 09. september 2010, Severna Irska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Slovaška: 28. avgust 2010 - 12. september 2010, Slovenija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Španija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Švedska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Velika Britanija: 27. avgust 2010 - 13. september 2010
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11625.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11625.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11625.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5237: Eurobarometer 74.1 (8-9 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 621
  • number of units: 26635

Version: 4.2.0, doi:10.4232/1.11625

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 5237 5237 5237 0

Valid range from 5237 to 5237

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 5237 5237 5237 0

Valid range from 5237 to 5237

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.2.0 (2013-04-30) 26635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 5237 5237 5237 0

Valid range from 5237 to 5237

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 5237 5237 5237 0

Valid range from 5237 to 5237

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3619 Frequency
4.2.0 (2013-04-30) 26635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4618 Frequency
741 Eurobarometer 74.1 26635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 741 741

Valid range from 741 to 741

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 1000001 42001065 21456201.956 14109929.42

Valid range from 1000001 to 42001065

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6616 Frequency
1 France 1043
2 Belgium 1013
3 The Netherlands 1011
4 Germany West 1007
5 Italy 1029
6 Luxembourg 476
7 Denmark 1012
8 Ireland 1011
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1005
13 Portugal 1011
14 Germany East 570
16 Finland 1002
17 Sweden 1012
18 Austria 1013
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1001
21 Estonia 1000
22 Hungary 1022
23 Latvia 1009
24 Lithuania 1017
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1016
28 Slovenia 1008
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7615 Frequency
AT 1013
BE 1013
BG 1000
CY 504
CZ 1001
DE-E 570
DE-W 1007
DK 1012
EE 1000
ES 1005
FI 1002
FR 1043
GB-GBN 1009
GB-NIR 300
GR 1000
HU 1022
IE 1011
IT 1029
LT 1017
LU 476
LV 1009
MT 500
NL 1011
PL 1000
PT 1011
RO 1034
SE 1012
SI 1008
SK 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0.326 3.949 1 0.31

Valid range from 0.3258 to 3.9493

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9613 Frequency
0 Other 25326
1 United Kingdom 1309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 2.33 0.0491 0.248

Valid range from 0 to 2.329855

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11611 Frequency
0 Other 25058
1 Germany 1577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 4.837 0.0592 0.281

Valid range from 0 to 4.83749

v13 NATION GROUP EU6

Value 13609 Frequency
0 Other 21056
1 EU6 5579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 6.425 0.209 0.544

Valid range from 0 to 6.425248

v15 NATION GROUP EU9

Value 15607 Frequency
0 Other 17724
1 EU9 8911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 7.641 0.335 0.718

Valid range from 0 to 7.640845

v17 NATION GROUP EU10

Value 17605 Frequency
0 Other 16724
1 EU10 9911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 8.19 0.372 0.766

Valid range from 0 to 8.189959

v19 NATION GROUP EU12

Value 19603 Frequency
0 Other 14708
1 EU12 11927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 8.236 0.448 0.799

Valid range from 0 to 8.236249

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21601 Frequency
0 Other 14138
1 EU12+ 12497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 8.226 0.469 0.803

Valid range from 0 to 8.226451

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23599 Frequency
0 Other 23608
1 EU NMS 3 3027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 4.318 0.114 0.354

Valid range from 0 to 4.317751

v25 NATION GROUP EU15

Value 25597 Frequency
0 Other 11111
1 EU15 15524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 9.609 0.583 0.924

Valid range from 0 to 9.608579

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27595 Frequency
0 Other 17558
1 EU NMS 10 9077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 10.918 0.341 1.007

Valid range from 0 to 10.918032

v29 NATION GROUP EU25

Value 29593 Frequency
0 Other 2034
1 EU25 24601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 12.751 0.924 1.211

Valid range from 0 to 12.750915

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31591 Frequency
0 Other 24601
1 AC (BG RO) 2034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 2.235 0.0764 0.299

Valid range from 0 to 2.234841

v33 NATION GROUP EU27

Value 33589 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0.0215 12.963 1 1.208

Valid range from 0.021458 to 12.962535

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35587 Frequency
0 Other 15524
1 EU NMS 12 11111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 9.548 0.417 0.96

Valid range from 0 to 9.547636

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37585 Frequency
0 Other 11416
1 EURO ZONE 2009 15219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 11.421 0.571 1.013

Valid range from 0 to 11.421117

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39583 Frequency
0 Other 15219
1 NON EURO ZONE 2009 11416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 0 7.258 0.429 0.938

Valid range from 0 to 7.258301

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0 327.76 197995.25 15274.427 18444.365

Valid range from 327.760498 to 197995.25

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42580 Frequency
0 Not mentioned 25628
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43579 Frequency
0 Not mentioned 25622
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44578 Frequency
0 Not mentioned 25067
1 Mentioned 1568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45577 Frequency
0 Not mentioned 25621
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46576 Frequency
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47575 Frequency
0 Not mentioned 25539
1 Mentioned 1096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48574 Frequency
0 Not mentioned 25648
1 Mentioned 987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49573 Frequency
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50572 Frequency
0 Not mentioned 26344
1 Mentioned 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51571 Frequency
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52570 Frequency
0 Not mentioned 25514
1 Mentioned 1121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53569 Frequency
0 Not mentioned 25358
1 Mentioned 1277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54568 Frequency
0 Not mentioned 25616
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55567 Frequency
0 Not mentioned 25624
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56566 Frequency
0 Not mentioned 25629
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57565 Frequency
0 Not mentioned 26138
1 Mentioned 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58564 Frequency
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59563 Frequency
0 Not mentioned 25628
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60562 Frequency
0 Not mentioned 25611
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61561 Frequency
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62560 Frequency
0 Not mentioned 25608
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63559 Frequency
0 Not mentioned 26140
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64558 Frequency
0 Not mentioned 25584
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65557 Frequency
0 Not mentioned 25610
1 Mentioned 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66556 Frequency
0 Not mentioned 25620
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67555 Frequency
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68554 Frequency
0 Not mentioned 25556
1 Mentioned 1079
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69553 Frequency
0 Not mentioned 26544
1 Mentioned 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 70552 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2108
2 Student 2196
3 Unemployed, temporarily not working 2260
4 Retired, unable to work 7630
5 Farmer 245
6 Fisherman 8
7 Professional (lawyer, etc.) 369
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 741
9 Business proprietors, etc. 437
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 634
11 General management, etc. 289
12 Middle management, etc. 1573
13 Employed position, at desk 2131
14 Employed position, travelling 795
15 Employed position, service job 1742
16 Supervisor 219
17 Skilled manual worker 2356
18 Unskilled manual worker, etc. 902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 1 to 18

v71 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Value 71551 Frequency
1 Self-employed (5-9 in V70) 1800
2 Employed (10-18 in V70) 10641
3 Not working (1-4 in V70) 14194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 1 to 3

v72 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 72550 Frequency
1 Farmer 401
2 Fisherman 13
3 Professional (lawyer, etc.) 104
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 292
5 Business proprietors, etc. 175
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 367
7 General management, etc. 257
8 Middle management, etc. 1099
9 Employed position, at desk 1476
10 Employed position, travelling 564
11 Employed position, service job 1483
12 Supervisor 248
13 Skilled manual worker 2986
14 Unskilled manual worker, etc. 2062
15 Never did any paid work 2667
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14194 12441

Valid range from 1 to 15

v73 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Value 73549 Frequency
1 Self-employed (1-5 in V72) 985
2 Employed (6-14 in V72) 10542
3 Not working (15 in V72) 2667
9 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14194 12441

Valid range from 1 to 3

v74 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (10P-SCALE)

Value 74548 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 790
2 Box 2 632
3 Box 3 1315
4 Box 4 1612
5 Box 5 3597
6 Box 6 2911
7 Box 7 4947
8 Box 8 5837
9 Box 9 2617
10 Box 10 - Very satisfied 2331
11 DK 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26589 46

Valid range from 1 to 10

v75 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (REC)

Value 75547 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 4349
2 Neither nor (5-6) 6508
3 Satisfied (7-10) 15732
8 DK 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26589 46

Valid range from 1 to 3

v76 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (10P-SCALE)

Value 76546 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 424
2 Box 2 383
3 Box 3 706
4 Box 4 873
5 Box 5 2178
6 Box 6 1916
7 Box 7 3868
8 Box 8 5904
9 Box 9 4242
10 Box 10 - Very satisfied 5795
11 DK 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26289 346

Valid range from 1 to 10

v77 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (REC)

Value 77545 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 2386
2 Neither nor (5-6) 4094
3 Satisfied (7-10) 19809
8 DK 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26289 346

Valid range from 1 to 3

v78 QA2 SATISFACTION HEALTH (10P-SCALE)

Value 78544 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 506
2 Box 2 624
3 Box 3 1220
4 Box 4 1256
5 Box 5 2659
6 Box 6 2438
7 Box 7 4069
8 Box 8 5558
9 Box 9 4038
10 Box 10 - Very satisfied 4111
11 DK 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26479 156

Valid range from 1 to 10

v79 QA2 SATISFACTION HEALTH (REC)

Value 79543 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 3606
2 Neither nor (5-6) 5097
3 Satisfied (7-10) 17776
8 DK 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26479 156

Valid range from 1 to 3

v80 QA2 SATISFACTION JOB (10P-SCALE)

Value 80542 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 165
2 Box 2 181
3 Box 3 352
4 Box 4 504
5 Box 5 1110
6 Box 6 1352
7 Box 7 2356
8 Box 8 2913
9 Box 9 1772
10 Box 10 - Very satisfied 1627
11 DK 109
99 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12332 14303

Valid range from 1 to 10

v81 QA2 SATISFACTION JOB (REC)

Value 81541 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 1202
2 Neither nor (5-6) 2462
3 Satisfied (7-10) 8668
8 DK 109
9 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12332 14303

Valid range from 1 to 3

v82 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (10P-SCALE)

Value 82540 Frequency
1 Box 1 - Very dissatisfied 714
2 Box 2 751
3 Box 3 1443
4 Box 4 1773
5 Box 5 3629
6 Box 6 3357
7 Box 7 4931
8 Box 8 5277
9 Box 9 2477
10 Box 10 - Very satisfied 2103
11 DK 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26455 180

Valid range from 1 to 10

v83 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (REC)

Value 83539 Frequency
1 Dissatisfied (1-4) 4681
2 Neither nor (5-6) 6986
3 Satisfied (7-10) 14788
8 DK 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26455 180

Valid range from 1 to 3

v84 QA3 POVERTY - DEFINITION

Value 84538 Frequency
1 No participation because of limited resources 6923
2 Less than (poverty threshold) per month 5228
3 Low social status 2175
4 Depend on charity or public subsidies 5991
5 Cannot afford basic goods (SPONT.) 4705
6 Other (SPONT.) 278
7 Impossible to define by one statement (SPONT.) 1108
8 DK 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26408 227

Valid range from 1 to 7

v85 QA4 POVERTY - EXTENT IN COUNTRY

Value 85537 Frequency
1 Very widespread 5872
2 Fairly widespread 13596
3 Not very widespread 6077
4 Not at all widespread 620
5 DK 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26165 470

Valid range from 1 to 4

v86 QA5 POVERTY - PROPORTION OF POPULATION

Value 86536 Frequency
1 Around 30% or more 6461
2 Around 20% 6867
3 Around 10% 5713
4 Around 5% 3872
5 Less than 5% 2263
6 DK 1459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25176 1459

Valid range from 1 to 5

v87 QA6 POVERTY - EXTENT IN THE AREA

Value 87535 Frequency
1 Many people 4253
2 Some people 8885
3 A few people 8532
4 None 3966
5 DK 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25636 999

Valid range from 1 to 4

v88 QA7 POVERTY TREND - AREA

Value 88534 Frequency
1 Strongly increased 4158
2 Somewhat increased 11888
3 Somewhat decreased 1903
4 Strongly decreased 400
5 Stayed about the same (SPONT.) 6680
6 DK 1606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25029 1606

Valid range from 1 to 5

v89 QA7 POVERTY TREND - COUNTRY

Value 89533 Frequency
1 Strongly increased 8619
2 Somewhat increased 13977
3 Somewhat decreased 1423
4 Strongly decreased 227
5 Stayed about the same (SPONT.) 1689
6 DK 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25935 700

Valid range from 1 to 5

v90 QA7 POVERTY TREND - EUROPEAN UNION

Value 90532 Frequency
1 Strongly increased 6457
2 Somewhat increased 13767
3 Somewhat decreased 1755
4 Strongly decreased 213
5 Stayed about the same (SPONT.) 1579
6 DK 2864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23771 2864

Valid range from 1 to 5

v91 QA7 POVERTY TREND - WORLD

Value 91531 Frequency
1 Strongly increased 10066
2 Somewhat increased 11749
3 Somewhat decreased 1346
4 Strongly decreased 172
5 Stayed about the same (SPONT.) 1214
6 DK 2088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24547 2088

Valid range from 1 to 5

v92 QA8 CAUSES OF POVERTY - OPINIONS

Value 92530 Frequency
1 Have been unlucky 3627
2 Laziness and lack willpower 4120
3 Much injustice in our society 12588
4 Inevitable part of progress 4325
5 None (SPONT.) 1468
6 DK 507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26128 507

Valid range from 1 to 5

v93 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: BENEFITS/PENSIONS

Value 93529 Frequency
0 Not mentioned 18454
1 Mentioned 8181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v94 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: WAGES/SALARIES

Value 94528 Frequency
0 Not mentioned 13991
1 Mentioned 12644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: UNEMPLOYMENT

Value 95527 Frequency
0 Not mentioned 12098
1 Mentioned 14537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DECENT HOUSING

Value 96526 Frequency
0 Not mentioned 20432
1 Mentioned 6203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: HEALTH SERVICES

Value 97525 Frequency
0 Not mentioned 23950
1 Mentioned 2685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: OTHER

Value 98524 Frequency
0 Not mentioned 25860
1 Mentioned 775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Value 99523 Frequency
0 Not mentioned 26061
1 Mentioned 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: NONE

Value 100522 Frequency
0 Not mentioned 26287
1 Mentioned 348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DK

Value 101521 Frequency
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LACK OF SUPPORT

Value 102520 Frequency
0 Not mentioned 23197
1 Mentioned 3438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR FAMILY

Value 103519 Frequency
0 Not mentioned 20494
1 Mentioned 6141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DISCRIMINATION

Value 104518 Frequency
0 Not mentioned 23602
1 Mentioned 3033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR HEALTH

Value 105517 Frequency
0 Not mentioned 20809
1 Mentioned 5826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: MENTAL HEALTH

Value 106516 Frequency
0 Not mentioned 24941
1 Mentioned 1694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: ADDICTION

Value 107515 Frequency
0 Not mentioned 19465
1 Mentioned 7170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: TOO MANY CHILDREN

Value 108514 Frequency
0 Not mentioned 23578
1 Mentioned 3057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: EDUCATION DEFICIT

Value 109513 Frequency
0 Not mentioned 17572
1 Mentioned 9063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: CARE RESPONSIBILITIES

Value 110512 Frequency
0 Not mentioned 25177
1 Mentioned 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LIVE BEYOND MEANS

Value 111511 Frequency
0 Not mentioned 20910
1 Mentioned 5725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: OTHER

Value 112510 Frequency
0 Not mentioned 25569
1 Mentioned 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Value 113509 Frequency
0 Not mentioned 26176
1 Mentioned 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: NONE

Value 114508 Frequency
0 Not mentioned 26379
1 Mentioned 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DK

Value 115507 Frequency
0 Not mentioned 26276
1 Mentioned 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA10 MOST RISK OF POVERTY: CHILDREN

Value 116506 Frequency
0 Not mentioned 22615
1 Mentioned 4020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA10 MOST RISK OF POVERTY: YOUNG ADULTS

Value 117505 Frequency
0 Not mentioned 20617
1 Mentioned 6018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ELDERLY

Value 118504 Frequency
0 Not mentioned 16198
1 Mentioned 10437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA10 MOST RISK OF POVERTY: UNEMPLOYED

Value 119503 Frequency
0 Not mentioned 10995
1 Mentioned 15640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA10 MOST RISK OF POVERTY: PRECARIOUS WORK

Value 120502 Frequency
0 Not mentioned 19605
1 Mentioned 7030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA10 MOST RISK OF POVERTY: WOMEN

Value 121501 Frequency
0 Not mentioned 24796
1 Mentioned 1839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DISABLED

Value 122500 Frequency
0 Not mentioned 17216
1 Mentioned 9419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA10 MOST RISK OF POVERTY: MENTALLY ILL

Value 123499 Frequency
0 Not mentioned 22367
1 Mentioned 4268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA10 MOST RISK OF POVERTY: SINGLE PARENTS

Value 124498 Frequency
0 Not mentioned 20046
1 Mentioned 6589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA10 MOST RISK OF POVERTY: LOW EDUCATED

Value 125497 Frequency
0 Not mentioned 18411
1 Mentioned 8224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA10 MOST RISK OF POVERTY: IMMIGRANTS

Value 126496 Frequency
0 Not mentioned 23294
1 Mentioned 3341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ROMA

Value 127495 Frequency
0 Not mentioned 24395
1 Mentioned 2240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v128 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ADDICTS

Value 128494 Frequency
0 Not mentioned 18872
1 Mentioned 7763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA10 MOST RISK OF POVERTY: OTHER

Value 129493 Frequency
0 Not mentioned 26474
1 Mentioned 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA10 MOST RISK OF POVERTY: EVERYBODY

Value 130492 Frequency
0 Not mentioned 26140
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DK

Value 131491 Frequency
0 Not mentioned 26512
1 Mentioned 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA11 MINIMUM LIVING ST: ADEQUATELY WARM HOME

Value 132490 Frequency
0 Not mentioned 10136
1 Mentioned 16499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA11 MINIMUM LIVING ST: MAINTAINED ACCOMODATION

Value 133489 Frequency
0 Not mentioned 14257
1 Mentioned 12378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA11 MINIMUM LIVING ST: ENOUGH SPACE TO LIVE

Value 134488 Frequency
0 Not mentioned 20965
1 Mentioned 5670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA11 MINIMUM LIVING ST: GOOD QUALITY FOOD

Value 135487 Frequency
0 Not mentioned 11763
1 Mentioned 14872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA11 MINIMUM LIVING ST: ELECTRICAL APPLIANCES

Value 136486 Frequency
0 Not mentioned 21901
1 Mentioned 4734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA11 MINIMUM LIVING ST: FAMILY HOLIDAYS

Value 137485 Frequency
0 Not mentioned 24243
1 Mentioned 2392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v138 QA11 MINIMUM LIVING ST: MEDICATION

Value 138484 Frequency
0 Not mentioned 9315
1 Mentioned 17320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v139 QA11 MINIMUM LIVING ST: DENTAL TREATMENT

Value 139483 Frequency
0 Not mentioned 20928
1 Mentioned 5707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v140 QA11 MINIMUM LIVING ST: PUBLIC TRANSPORT

Value 140482 Frequency
0 Not mentioned 22371
1 Mentioned 4264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v141 QA11 MINIMUM LIVING ST: COMMUNICATION ACCESS

Value 141481 Frequency
0 Not mentioned 23362
1 Mentioned 3273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v142 QA11 MINIMUM LIVING ST: BASIC BANK ACCOUNT

Value 142480 Frequency
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 2861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v143 QA11 MINIMUM LIVING ST: LEISURE ACTIVITIES

Value 143479 Frequency
0 Not mentioned 24528
1 Mentioned 2107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v144 QA11 MINIMUM LIVING ST: GAS/ELECTRICITY/WATER

Value 144478 Frequency
0 Not mentioned 9184
1 Mentioned 17451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v145 QA11 MINIMUM LIVING ST: OTHER

Value 145477 Frequency
0 Not mentioned 26383
1 Mentioned 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v146 QA11 MINIMUM LIVING ST: NONE

Value 146476 Frequency
0 Not mentioned 26563
1 Mentioned 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v147 QA11 MINIMUM LIVING ST: DK

Value 147475 Frequency
0 Not mentioned 26463
1 Mentioned 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v148 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO DECENT HOUSING

Value 148474 Frequency
1 Very much 13636
2 Somewhat 9756
3 Not very much 2317
4 Not at all 723
5 DK 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26432 203

Valid range from 1 to 4

v149 QA12 POVERTY HAMPERS: GOOD BASIC EDUCATION

Value 149473 Frequency
1 Very much 5611
2 Somewhat 9305
3 Not very much 6727
4 Not at all 4762
5 DK 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26405 230

Valid range from 1 to 4

v150 QA12 POVERTY HAMPERS: HIGHER EDUCATION

Value 150472 Frequency
1 Very much 11474
2 Somewhat 9972
3 Not very much 3452
4 Not at all 1376
5 DK 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26274 361

Valid range from 1 to 4

v151 QA12 POVERTY HAMPERS: FINDING A JOB

Value 151471 Frequency
1 Very much 8990
2 Somewhat 10482
3 Not very much 4772
4 Not at all 2111
5 DK 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26355 280

Valid range from 1 to 4

v152 QA12 POVERTY HAMPERS: MAINTAINING SOC NETWORKS

Value 152470 Frequency
1 Very much 4301
2 Somewhat 10219
3 Not very much 7591
4 Not at all 4085
5 DK 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26196 439

Valid range from 1 to 4

v153 QA12 POVERTY HAMPERS: HAVING MEDICAL CARE

Value 153469 Frequency
1 Very much 7116
2 Somewhat 10240
3 Not very much 5832
4 Not at all 3206
5 DK 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26394 241

Valid range from 1 to 4

v154 QA12 POVERTY HAMPERS: EATING A HOT MEAL A DAY

Value 154468 Frequency
1 Very much 6161
2 Somewhat 12303
3 Not very much 5987
4 Not at all 1881
5 DK 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26332 303

Valid range from 1 to 4

v155 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO A BANK ACCOUNT

Value 155467 Frequency
1 Very much 6783
2 Somewhat 9388
3 Not very much 5853
4 Not at all 3514
5 DK 1097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25538 1097

Valid range from 1 to 4

v156 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO COMMUNICATION

Value 156466 Frequency
1 Very much 7805
2 Somewhat 11629
3 Not very much 5129
4 Not at all 1620
5 DK 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26183 452

Valid range from 1 to 4

v157 QA12 POVERTY HAMPERS: STARTING UP A BUSINESS

Value 157465 Frequency
1 Very much 16062
2 Somewhat 6648
3 Not very much 2232
4 Not at all 1108
5 DK 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26050 585

Valid range from 1 to 4

v158 QA13 FINANCIAL SITUATION - NEXT GENERATION

Value 158464 Frequency
1 More secure 4997
2 Less secure 14636
3 Neither nor 5773
4 DK 1229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25406 1229

Valid range from 1 to 3

v159 QA13 FINANCIAL SITUATION - OWN GENERATION

Value 159463 Frequency
1 More secure 10259
2 Less secure 10726
3 Neither nor 4920
4 DK 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25905 730

Valid range from 1 to 3

v160 QA13 FINANCIAL SITUATION - PARENTS GENERATION

Value 160462 Frequency
1 More secure 13710
2 Less secure 5918
3 Neither nor 5291
4 DK 1716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24919 1716

Valid range from 1 to 3

v161 QA14 POVERTY: NEEDS URGENT GOVERNMENT ACTION

Value 161461 Frequency
1 Totally agree 14213
2 Tend to agree 9121
3 Tend to disagree 2363
4 Totally disagree 535
5 DK 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26232 403

Valid range from 1 to 4

v162 QA14 POVERTY: TOO LARGE INCOME DIFFERENCES

Value 162460 Frequency
1 Totally agree 14850
2 Tend to agree 8695
3 Tend to disagree 2141
4 Totally disagree 502
5 DK 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26188 447

Valid range from 1 to 4

v163 QA14 POVERTY: ENSURE FAIR WEALTH REDISTRIBUTION

Value 163459 Frequency
1 Totally agree 13052
2 Tend to agree 9513
3 Tend to disagree 2569
4 Totally disagree 920
5 DK 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26054 581

Valid range from 1 to 4

v164 QA14 POVERTY: HIGHER TAXES TO FIGHTING POVERTY

Value 164458 Frequency
1 Totally agree 12556
2 Tend to agree 8654
3 Tend to disagree 3407
4 Totally disagree 1342
5 DK 676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25959 676

Valid range from 1 to 4

v165 QA14 POVERTY: DISAPPEARS WITH ECONOMIC GROWTH

Value 165457 Frequency
1 Totally agree 2682
2 Tend to agree 6978
3 Tend to disagree 9361
4 Totally disagree 6552
5 DK 1062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25573 1062

Valid range from 1 to 4

v166 QA14 POVERTY: WILL ALWAYS EXIST

Value 166456 Frequency
1 Totally agree 2842
2 Tend to agree 6773
3 Tend to disagree 9013
4 Totally disagree 7395
5 DK 612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26023 612

Valid range from 1 to 4

v167 QA14 POVERTY: INCOME INEQUALITIES ARE NECESSARY

Value 167455 Frequency
1 Totally agree 3515
2 Tend to agree 8383
3 Tend to disagree 7987
4 Totally disagree 4840
5 DK 1910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24725 1910

Valid range from 1 to 4

v168 QA15 SOCIAL TENSIONS: POOR AND RICH PEOPLE

Value 168454 Frequency
1 A lot of tension 8278
2 Some tension 13677
3 No tension 3994
4 DK 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25949 686

Valid range from 1 to 3

v169 QA15 SOCIAL TENSIONS: MANAGEMENT AND WORKERS

Value 169453 Frequency
1 A lot of tension 7607
2 Some tension 14970
3 No tension 3032
4 DK 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25609 1026

Valid range from 1 to 3

v170 QA15 SOCIAL TENSIONS: ELDERLY AND YOUNG PEOPLE

Value 170452 Frequency
1 A lot of tension 3789
2 Some tension 14275
3 No tension 8044
4 DK 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26108 527

Valid range from 1 to 3

v171 QA15 SOCIAL TENSIONS: DIFF RACIAL/ETHNIC GROUPS

Value 171451 Frequency
1 A lot of tension 9760
2 Some tension 12906
3 No tension 3090
4 DK 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25756 879

Valid range from 1 to 3

v172 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (10P-SCALE)

Value 172450 Frequency
1 Box 1 - You can't be too careful 3063
2 Box 2 1633
3 Box 3 2831
4 Box 4 2985
5 Box 5 5159
6 Box 6 3198
7 Box 7 3740
8 Box 8 2445
9 Box 9 714
10 Box 10 - Most people can be trusted 768
11 DK 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26536 99

Valid range from 1 to 10

v173 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (REC)

Value 173449 Frequency
1 Tend not to trust (1-4) 10512
2 Neither nor (5-6) 8357
3 Tend to trust (7-10) 7667
8 DK 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26536 99

Valid range from 1 to 3

v174 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (10P-SCALE)

Value 174448 Frequency
1 Box 1 - Do not trust at all 5864
2 Box 2 2235
3 Box 3 3181
4 Box 4 3070
5 Box 5 4428
6 Box 6 2512
7 Box 7 2453
8 Box 8 1530
9 Box 9 431
10 Box 10 - Trust completely 348
11 DK 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26052 583

Valid range from 1 to 10

v175 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (REC)

Value 175447 Frequency
1 Tend not to trust (1-4) 14350
2 Neither nor (5-6) 6940
3 Tend to trust (7-10) 4762
8 DK 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26052 583

Valid range from 1 to 3

v176 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (10P-SCALE)

Value 176446 Frequency
1 Box 1 - Do not trust at all 5965
2 Box 2 2393
3 Box 3 3174
4 Box 4 2869
5 Box 5 4286
6 Box 6 2529
7 Box 7 2368
8 Box 8 1633
9 Box 9 535
10 Box 10 - Trust completely 433
11 DK 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26185 450

Valid range from 1 to 10

v177 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (REC)

Value 177445 Frequency
1 Tend not to trust (1-4) 14401
2 Neither nor (5-6) 6815
3 Tend to trust (7-10) 4969
8 DK 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26185 450

Valid range from 1 to 3

v178 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: EUROPEAN UNION

Value 178444 Frequency
1 Tend to trust it 12346
2 Tend not to trust it 11990
3 DK 2299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24336 2299

Valid range from 1 to 2

v179 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NATIONAL GOVERNMENT

Value 179443 Frequency
1 Tend to trust it 9622
2 Tend not to trust it 15841
3 DK 1172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25463 1172

Valid range from 1 to 2

v180 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: REG/LOC AUTHORITIES

Value 180442 Frequency
1 Tend to trust it 13442
2 Tend not to trust it 11763
3 DK 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25205 1430

Valid range from 1 to 2

v181 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NGOS OR CHARITIES

Value 181441 Frequency
1 Tend to trust it 16139
2 Tend not to trust it 8638
3 DK 1858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24777 1858

Valid range from 1 to 2

v182 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: RELIGIOUS INSTITUT

Value 182440 Frequency
1 Tend to trust it 12624
2 Tend not to trust it 12129
3 DK 1882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24753 1882

Valid range from 1 to 2

v183 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: PRIVATE COMPANIES

Value 183439 Frequency
1 Tend to trust it 9524
2 Tend not to trust it 14753
3 DK 2358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24277 2358

Valid range from 1 to 2

v184 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: CITIZENS THEMSELVES

Value 184438 Frequency
1 Tend to trust it 15542
2 Tend not to trust it 9211
3 DK 1882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24753 1882

Valid range from 1 to 2

v185 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBALISATION

Value 185437 Frequency
0 Not mentioned 23123
1 Mentioned 3512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v186 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INSUFF ECONOMIC GROWTH

Value 186436 Frequency
0 Not mentioned 17213
1 Mentioned 9422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v187 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: PURSUIT OF PROFIT

Value 187435 Frequency
0 Not mentioned 18616
1 Mentioned 8019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v188 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Value 188434 Frequency
0 Not mentioned 21366
1 Mentioned 5269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v189 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: WRONG POLICIES

Value 189433 Frequency
0 Not mentioned 16269
1 Mentioned 10366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v190 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: IMMIGRATION

Value 190432 Frequency
0 Not mentioned 22575
1 Mentioned 4060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v191 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INADEQ SOC PROTECTION

Value 191431 Frequency
0 Not mentioned 20479
1 Mentioned 6156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v192 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: OTHER

Value 192430 Frequency
0 Not mentioned 26181
1 Mentioned 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v193 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: NONE

Value 193429 Frequency
0 Not mentioned 26453
1 Mentioned 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v194 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: DK

Value 194428 Frequency
0 Not mentioned 25905
1 Mentioned 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v195 QA20 POVERTY PREVENTION - PRIMARILY RESPONSIBLE

Value 195427 Frequency
1 The European Union 2603
2 The (NATIONALITY) Government 15923
3 Regional or local authorities 1446
4 NGOs or charities 1060
5 Religious institutions 332
6 Private companies 540
7 Citizens themselves 3428
8 Other (SPONT.) 254
9 DK 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25586 1049

Valid range from 1 to 8

v196 QA21 FIGHTING POVERTY - EU ROLE IMPORTANCE

Value 196426 Frequency
1 Very important 8401
2 Somewhat important 12110
3 Not very important 3673
4 Not at all important 1135
5 DK 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25319 1316

Valid range from 1 to 4

v197 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: ECONOMIC GROWTH

Value 197425 Frequency
0 Not mentioned 14810
1 Mentioned 11825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v198 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: CHILD CARE ACCESS

Value 198424 Frequency
0 Not mentioned 22754
1 Mentioned 3881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v199 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: SOCIAL BENEFITS

Value 199423 Frequency
0 Not mentioned 17959
1 Mentioned 8676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 0

Valid range from 0 to 1

v200 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: QUALIFICATION

Value 200422 Frequency
0 Not mentioned 16675
1 Mentioned 9960
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635