Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB741
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: revščina, socialna izključenost, gospodarska kriza, življenjski standard, mednarodna trgovina in finančne storitve, uporaba mobilnega telefona, nacionalna ekonomska situacija, socialna politika, javno mnenje, brezposelnost
Ključne besede ELSST:
BREZDOMSTVO, GOSPODARSKA POLITIKA, ŽIVLJENJSKI STANDARD, REVŠČINA, BOGASTVO

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
UPORABA MOBILNEGA TELEFONA
GOSPODARSKA KRIZA
MEDNARODNA TRGOVINA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti sprva odgovarjajo na vprašanja povezana z revščino in socialno izključenostjo. Vprašani so po svoji definiciji revščine, o obsegu in trendih rasti ali upadanja revščine na njihovem območju, o družbenih in osebnih vzrokih za revščino in brezdomstvo in negativnih posledicah revščine. Respondenti odgovarjajo na vprašanjatudi o svojem lastnem tveganju za revščino, o prerazporeditvi bogastva, minimalnih sprejemljivih življenjskih standardih in stopnji brezdomstva na njihovem področju. Ostale glavne teme se dotikajo uporabe mobilnega telefona, finančne in gospodarske krize ter mednarodne trgovine. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja, o politični samoopredelitvi levo-desno in jeziku ankete.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. avgust 2010 - 12. september 2010, Belgija: 26. avgust 2010 - 16. september 2010, Bolgarija: 27. avgust 2010 - 07. september 2010, Ciper: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Češka: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Danska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Estonija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Finska: 27. avgust 2010 - 14. september 2010, Francija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Grčija: 27. avgust 2010 - 10. september 2010, Irska: 27. avgust 2010 - 10. september 2010, Italija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Latvija: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Litva: 27. avgust 2010 - 08. september 2010, Luksemburg: 27. avgust 2010 - 22. september 2010, Madžarska: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Malta: 26. avgust 2010 - 13. september 2010, Nemčija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Nizozemska: 27. avgust 2010 - 14. september 2010, Poljska: 28. avgust 2010 - 13. september 2010, Portugalska: 28. avgust 2010 - 12. september 2010, Romunija: 27. avgust 2010 - 09. september 2010, Severna Irska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Slovaška: 28. avgust 2010 - 12. september 2010, Slovenija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Španija: 27. avgust 2010 - 12. september 2010, Švedska: 27. avgust 2010 - 13. september 2010, Velika Britanija: 27. avgust 2010 - 13. september 2010
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11625.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11625.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11625.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11625.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5237: Eurobarometer 74.1 (8-9 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 621
  • število enot: 26635

Verzija: 4.2.0, doi:10.4232/1.11625

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 5237 5237 5237 0

Vrednosti spremenljivk od 5237 do 5237

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 5237 5237 5237 0

Vrednosti spremenljivk od 5237 do 5237

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.2.0 (2013-04-30) 26635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 5237 5237 5237 0

Vrednosti spremenljivk od 5237 do 5237

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 5237 5237 5237 0

Vrednosti spremenljivk od 5237 do 5237

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3619 Frekvenca
4.2.0 (2013-04-30) 26635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4618 Frekvenca
741 Eurobarometer 74.1 26635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 741 741

Vrednosti spremenljivk od 741 do 741

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 1000001 42001065 21456201.956 14109929.42

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001065

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6616 Frekvenca
1 France 1043
2 Belgium 1013
3 The Netherlands 1011
4 Germany West 1007
5 Italy 1029
6 Luxembourg 476
7 Denmark 1012
8 Ireland 1011
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1005
13 Portugal 1011
14 Germany East 570
16 Finland 1002
17 Sweden 1012
18 Austria 1013
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1001
21 Estonia 1000
22 Hungary 1022
23 Latvia 1009
24 Lithuania 1017
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1016
28 Slovenia 1008
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7615 Frekvenca
AT 1013
BE 1013
BG 1000
CY 504
CZ 1001
DE-E 570
DE-W 1007
DK 1012
EE 1000
ES 1005
FI 1002
FR 1043
GB-GBN 1009
GB-NIR 300
GR 1000
HU 1022
IE 1011
IT 1029
LT 1017
LU 476
LV 1009
MT 500
NL 1011
PL 1000
PT 1011
RO 1034
SE 1012
SI 1008
SK 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0.326 3.949 1 0.31

Vrednosti spremenljivk od 0.3258 do 3.9493

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9613 Frekvenca
0 Other 25326
1 United Kingdom 1309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 2.33 0.0491 0.248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.329855

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11611 Frekvenca
0 Other 25058
1 Germany 1577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 4.837 0.0592 0.281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.83749

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13609 Frekvenca
0 Other 21056
1 EU6 5579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 6.425 0.209 0.544

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.425248

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15607 Frekvenca
0 Other 17724
1 EU9 8911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 7.641 0.335 0.718

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.640845

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17605 Frekvenca
0 Other 16724
1 EU10 9911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 8.19 0.372 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.189959

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19603 Frekvenca
0 Other 14708
1 EU12 11927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 8.236 0.448 0.799

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.236249

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21601 Frekvenca
0 Other 14138
1 EU12+ 12497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 8.226 0.469 0.803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.226451

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23599 Frekvenca
0 Other 23608
1 EU NMS 3 3027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 4.318 0.114 0.354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.317751

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25597 Frekvenca
0 Other 11111
1 EU15 15524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 9.609 0.583 0.924

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.608579

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27595 Frekvenca
0 Other 17558
1 EU NMS 10 9077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 10.918 0.341 1.007

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.918032

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29593 Frekvenca
0 Other 2034
1 EU25 24601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 12.751 0.924 1.211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.750915

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31591 Frekvenca
0 Other 24601
1 AC (BG RO) 2034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 2.235 0.0764 0.299

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.234841

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33589 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0.0215 12.963 1 1.208

Vrednosti spremenljivk od 0.021458 do 12.962535

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35587 Frekvenca
0 Other 15524
1 EU NMS 12 11111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 9.548 0.417 0.96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.547636

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37585 Frekvenca
0 Other 11416
1 EURO ZONE 2009 15219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 11.421 0.571 1.013

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.421117

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39583 Frekvenca
0 Other 15219
1 NON EURO ZONE 2009 11416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 0 7.258 0.429 0.938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.258301

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0 327.76 197995.25 15274.427 18444.365

Vrednosti spremenljivk od 327.760498 do 197995.25

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42580 Frekvenca
0 Not mentioned 25628
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43579 Frekvenca
0 Not mentioned 25622
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44578 Frekvenca
0 Not mentioned 25067
1 Mentioned 1568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45577 Frekvenca
0 Not mentioned 25621
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46576 Frekvenca
0 Not mentioned 25646
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47575 Frekvenca
0 Not mentioned 25539
1 Mentioned 1096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48574 Frekvenca
0 Not mentioned 25648
1 Mentioned 987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49573 Frekvenca
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50572 Frekvenca
0 Not mentioned 26344
1 Mentioned 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51571 Frekvenca
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52570 Frekvenca
0 Not mentioned 25514
1 Mentioned 1121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53569 Frekvenca
0 Not mentioned 25358
1 Mentioned 1277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54568 Frekvenca
0 Not mentioned 25616
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55567 Frekvenca
0 Not mentioned 25624
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56566 Frekvenca
0 Not mentioned 25629
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57565 Frekvenca
0 Not mentioned 26138
1 Mentioned 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58564 Frekvenca
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59563 Frekvenca
0 Not mentioned 25628
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60562 Frekvenca
0 Not mentioned 25611
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61561 Frekvenca
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62560 Frekvenca
0 Not mentioned 25608
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63559 Frekvenca
0 Not mentioned 26140
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64558 Frekvenca
0 Not mentioned 25584
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65557 Frekvenca
0 Not mentioned 25610
1 Mentioned 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66556 Frekvenca
0 Not mentioned 25620
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67555 Frekvenca
0 Not mentioned 25614
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68554 Frekvenca
0 Not mentioned 25556
1 Mentioned 1079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69553 Frekvenca
0 Not mentioned 26544
1 Mentioned 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 70552 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2108
2 Student 2196
3 Unemployed, temporarily not working 2260
4 Retired, unable to work 7630
5 Farmer 245
6 Fisherman 8
7 Professional (lawyer, etc.) 369
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 741
9 Business proprietors, etc. 437
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 634
11 General management, etc. 289
12 Middle management, etc. 1573
13 Employed position, at desk 2131
14 Employed position, travelling 795
15 Employed position, service job 1742
16 Supervisor 219
17 Skilled manual worker 2356
18 Unskilled manual worker, etc. 902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v71 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Vrednost 71551 Frekvenca
1 Self-employed (5-9 in V70) 1800
2 Employed (10-18 in V70) 10641
3 Not working (1-4 in V70) 14194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v72 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 72550 Frekvenca
1 Farmer 401
2 Fisherman 13
3 Professional (lawyer, etc.) 104
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 292
5 Business proprietors, etc. 175
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 367
7 General management, etc. 257
8 Middle management, etc. 1099
9 Employed position, at desk 1476
10 Employed position, travelling 564
11 Employed position, service job 1483
12 Supervisor 248
13 Skilled manual worker 2986
14 Unskilled manual worker, etc. 2062
15 Never did any paid work 2667
99 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14194 12441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v73 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Vrednost 73549 Frekvenca
1 Self-employed (1-5 in V72) 985
2 Employed (6-14 in V72) 10542
3 Not working (15 in V72) 2667
9 Inap. (not 1 to 4 in V70) 12441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14194 12441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v74 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (10P-SCALE)

Vrednost 74548 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 790
2 Box 2 632
3 Box 3 1315
4 Box 4 1612
5 Box 5 3597
6 Box 6 2911
7 Box 7 4947
8 Box 8 5837
9 Box 9 2617
10 Box 10 - Very satisfied 2331
11 DK 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26589 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v75 QA1 SATISFACTION LIFE GENERAL (REC)

Vrednost 75547 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 4349
2 Neither nor (5-6) 6508
3 Satisfied (7-10) 15732
8 DK 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26589 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v76 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (10P-SCALE)

Vrednost 76546 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 424
2 Box 2 383
3 Box 3 706
4 Box 4 873
5 Box 5 2178
6 Box 6 1916
7 Box 7 3868
8 Box 8 5904
9 Box 9 4242
10 Box 10 - Very satisfied 5795
11 DK 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26289 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v77 QA2 SATISFACTION FAMILY LIFE (REC)

Vrednost 77545 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 2386
2 Neither nor (5-6) 4094
3 Satisfied (7-10) 19809
8 DK 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26289 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v78 QA2 SATISFACTION HEALTH (10P-SCALE)

Vrednost 78544 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 506
2 Box 2 624
3 Box 3 1220
4 Box 4 1256
5 Box 5 2659
6 Box 6 2438
7 Box 7 4069
8 Box 8 5558
9 Box 9 4038
10 Box 10 - Very satisfied 4111
11 DK 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26479 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v79 QA2 SATISFACTION HEALTH (REC)

Vrednost 79543 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 3606
2 Neither nor (5-6) 5097
3 Satisfied (7-10) 17776
8 DK 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26479 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v80 QA2 SATISFACTION JOB (10P-SCALE)

Vrednost 80542 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 165
2 Box 2 181
3 Box 3 352
4 Box 4 504
5 Box 5 1110
6 Box 6 1352
7 Box 7 2356
8 Box 8 2913
9 Box 9 1772
10 Box 10 - Very satisfied 1627
11 DK 109
99 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12332 14303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v81 QA2 SATISFACTION JOB (REC)

Vrednost 81541 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 1202
2 Neither nor (5-6) 2462
3 Satisfied (7-10) 8668
8 DK 109
9 Inap. (not 5 to 18 in V70) 14194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12332 14303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v82 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (10P-SCALE)

Vrednost 82540 Frekvenca
1 Box 1 - Very dissatisfied 714
2 Box 2 751
3 Box 3 1443
4 Box 4 1773
5 Box 5 3629
6 Box 6 3357
7 Box 7 4931
8 Box 8 5277
9 Box 9 2477
10 Box 10 - Very satisfied 2103
11 DK 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26455 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v83 QA2 SATISFACTION LIVING STANDARD (REC)

Vrednost 83539 Frekvenca
1 Dissatisfied (1-4) 4681
2 Neither nor (5-6) 6986
3 Satisfied (7-10) 14788
8 DK 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26455 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v84 QA3 POVERTY - DEFINITION

Vrednost 84538 Frekvenca
1 No participation because of limited resources 6923
2 Less than (poverty threshold) per month 5228
3 Low social status 2175
4 Depend on charity or public subsidies 5991
5 Cannot afford basic goods (SPONT.) 4705
6 Other (SPONT.) 278
7 Impossible to define by one statement (SPONT.) 1108
8 DK 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26408 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v85 QA4 POVERTY - EXTENT IN COUNTRY

Vrednost 85537 Frekvenca
1 Very widespread 5872
2 Fairly widespread 13596
3 Not very widespread 6077
4 Not at all widespread 620
5 DK 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26165 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v86 QA5 POVERTY - PROPORTION OF POPULATION

Vrednost 86536 Frekvenca
1 Around 30% or more 6461
2 Around 20% 6867
3 Around 10% 5713
4 Around 5% 3872
5 Less than 5% 2263
6 DK 1459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25176 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v87 QA6 POVERTY - EXTENT IN THE AREA

Vrednost 87535 Frekvenca
1 Many people 4253
2 Some people 8885
3 A few people 8532
4 None 3966
5 DK 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25636 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA7 POVERTY TREND - AREA

Vrednost 88534 Frekvenca
1 Strongly increased 4158
2 Somewhat increased 11888
3 Somewhat decreased 1903
4 Strongly decreased 400
5 Stayed about the same (SPONT.) 6680
6 DK 1606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25029 1606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v89 QA7 POVERTY TREND - COUNTRY

Vrednost 89533 Frekvenca
1 Strongly increased 8619
2 Somewhat increased 13977
3 Somewhat decreased 1423
4 Strongly decreased 227
5 Stayed about the same (SPONT.) 1689
6 DK 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25935 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v90 QA7 POVERTY TREND - EUROPEAN UNION

Vrednost 90532 Frekvenca
1 Strongly increased 6457
2 Somewhat increased 13767
3 Somewhat decreased 1755
4 Strongly decreased 213
5 Stayed about the same (SPONT.) 1579
6 DK 2864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23771 2864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v91 QA7 POVERTY TREND - WORLD

Vrednost 91531 Frekvenca
1 Strongly increased 10066
2 Somewhat increased 11749
3 Somewhat decreased 1346
4 Strongly decreased 172
5 Stayed about the same (SPONT.) 1214
6 DK 2088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24547 2088

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v92 QA8 CAUSES OF POVERTY - OPINIONS

Vrednost 92530 Frekvenca
1 Have been unlucky 3627
2 Laziness and lack willpower 4120
3 Much injustice in our society 12588
4 Inevitable part of progress 4325
5 None (SPONT.) 1468
6 DK 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26128 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v93 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: BENEFITS/PENSIONS

Vrednost 93529 Frekvenca
0 Not mentioned 18454
1 Mentioned 8181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: WAGES/SALARIES

Vrednost 94528 Frekvenca
0 Not mentioned 13991
1 Mentioned 12644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 95527 Frekvenca
0 Not mentioned 12098
1 Mentioned 14537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DECENT HOUSING

Vrednost 96526 Frekvenca
0 Not mentioned 20432
1 Mentioned 6203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: HEALTH SERVICES

Vrednost 97525 Frekvenca
0 Not mentioned 23950
1 Mentioned 2685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: OTHER

Vrednost 98524 Frekvenca
0 Not mentioned 25860
1 Mentioned 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Vrednost 99523 Frekvenca
0 Not mentioned 26061
1 Mentioned 574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: NONE

Vrednost 100522 Frekvenca
0 Not mentioned 26287
1 Mentioned 348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA9A SOC CAUSES OF POVERTY: DK

Vrednost 101521 Frekvenca
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LACK OF SUPPORT

Vrednost 102520 Frekvenca
0 Not mentioned 23197
1 Mentioned 3438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR FAMILY

Vrednost 103519 Frekvenca
0 Not mentioned 20494
1 Mentioned 6141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DISCRIMINATION

Vrednost 104518 Frekvenca
0 Not mentioned 23602
1 Mentioned 3033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: POOR HEALTH

Vrednost 105517 Frekvenca
0 Not mentioned 20809
1 Mentioned 5826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: MENTAL HEALTH

Vrednost 106516 Frekvenca
0 Not mentioned 24941
1 Mentioned 1694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: ADDICTION

Vrednost 107515 Frekvenca
0 Not mentioned 19465
1 Mentioned 7170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: TOO MANY CHILDREN

Vrednost 108514 Frekvenca
0 Not mentioned 23578
1 Mentioned 3057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: EDUCATION DEFICIT

Vrednost 109513 Frekvenca
0 Not mentioned 17572
1 Mentioned 9063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: CARE RESPONSIBILITIES

Vrednost 110512 Frekvenca
0 Not mentioned 25177
1 Mentioned 1458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: LIVE BEYOND MEANS

Vrednost 111511 Frekvenca
0 Not mentioned 20910
1 Mentioned 5725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: OTHER

Vrednost 112510 Frekvenca
0 Not mentioned 25569
1 Mentioned 1066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: INEVITABLE

Vrednost 113509 Frekvenca
0 Not mentioned 26176
1 Mentioned 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: NONE

Vrednost 114508 Frekvenca
0 Not mentioned 26379
1 Mentioned 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA9B PERS CAUSES OF POVERTY: DK

Vrednost 115507 Frekvenca
0 Not mentioned 26276
1 Mentioned 359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA10 MOST RISK OF POVERTY: CHILDREN

Vrednost 116506 Frekvenca
0 Not mentioned 22615
1 Mentioned 4020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA10 MOST RISK OF POVERTY: YOUNG ADULTS

Vrednost 117505 Frekvenca
0 Not mentioned 20617
1 Mentioned 6018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ELDERLY

Vrednost 118504 Frekvenca
0 Not mentioned 16198
1 Mentioned 10437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA10 MOST RISK OF POVERTY: UNEMPLOYED

Vrednost 119503 Frekvenca
0 Not mentioned 10995
1 Mentioned 15640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA10 MOST RISK OF POVERTY: PRECARIOUS WORK

Vrednost 120502 Frekvenca
0 Not mentioned 19605
1 Mentioned 7030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA10 MOST RISK OF POVERTY: WOMEN

Vrednost 121501 Frekvenca
0 Not mentioned 24796
1 Mentioned 1839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DISABLED

Vrednost 122500 Frekvenca
0 Not mentioned 17216
1 Mentioned 9419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA10 MOST RISK OF POVERTY: MENTALLY ILL

Vrednost 123499 Frekvenca
0 Not mentioned 22367
1 Mentioned 4268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA10 MOST RISK OF POVERTY: SINGLE PARENTS

Vrednost 124498 Frekvenca
0 Not mentioned 20046
1 Mentioned 6589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA10 MOST RISK OF POVERTY: LOW EDUCATED

Vrednost 125497 Frekvenca
0 Not mentioned 18411
1 Mentioned 8224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA10 MOST RISK OF POVERTY: IMMIGRANTS

Vrednost 126496 Frekvenca
0 Not mentioned 23294
1 Mentioned 3341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ROMA

Vrednost 127495 Frekvenca
0 Not mentioned 24395
1 Mentioned 2240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA10 MOST RISK OF POVERTY: ADDICTS

Vrednost 128494 Frekvenca
0 Not mentioned 18872
1 Mentioned 7763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA10 MOST RISK OF POVERTY: OTHER

Vrednost 129493 Frekvenca
0 Not mentioned 26474
1 Mentioned 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA10 MOST RISK OF POVERTY: EVERYBODY

Vrednost 130492 Frekvenca
0 Not mentioned 26140
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA10 MOST RISK OF POVERTY: DK

Vrednost 131491 Frekvenca
0 Not mentioned 26512
1 Mentioned 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA11 MINIMUM LIVING ST: ADEQUATELY WARM HOME

Vrednost 132490 Frekvenca
0 Not mentioned 10136
1 Mentioned 16499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA11 MINIMUM LIVING ST: MAINTAINED ACCOMODATION

Vrednost 133489 Frekvenca
0 Not mentioned 14257
1 Mentioned 12378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA11 MINIMUM LIVING ST: ENOUGH SPACE TO LIVE

Vrednost 134488 Frekvenca
0 Not mentioned 20965
1 Mentioned 5670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA11 MINIMUM LIVING ST: GOOD QUALITY FOOD

Vrednost 135487 Frekvenca
0 Not mentioned 11763
1 Mentioned 14872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA11 MINIMUM LIVING ST: ELECTRICAL APPLIANCES

Vrednost 136486 Frekvenca
0 Not mentioned 21901
1 Mentioned 4734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA11 MINIMUM LIVING ST: FAMILY HOLIDAYS

Vrednost 137485 Frekvenca
0 Not mentioned 24243
1 Mentioned 2392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA11 MINIMUM LIVING ST: MEDICATION

Vrednost 138484 Frekvenca
0 Not mentioned 9315
1 Mentioned 17320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA11 MINIMUM LIVING ST: DENTAL TREATMENT

Vrednost 139483 Frekvenca
0 Not mentioned 20928
1 Mentioned 5707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA11 MINIMUM LIVING ST: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 140482 Frekvenca
0 Not mentioned 22371
1 Mentioned 4264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA11 MINIMUM LIVING ST: COMMUNICATION ACCESS

Vrednost 141481 Frekvenca
0 Not mentioned 23362
1 Mentioned 3273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA11 MINIMUM LIVING ST: BASIC BANK ACCOUNT

Vrednost 142480 Frekvenca
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA11 MINIMUM LIVING ST: LEISURE ACTIVITIES

Vrednost 143479 Frekvenca
0 Not mentioned 24528
1 Mentioned 2107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA11 MINIMUM LIVING ST: GAS/ELECTRICITY/WATER

Vrednost 144478 Frekvenca
0 Not mentioned 9184
1 Mentioned 17451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA11 MINIMUM LIVING ST: OTHER

Vrednost 145477 Frekvenca
0 Not mentioned 26383
1 Mentioned 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA11 MINIMUM LIVING ST: NONE

Vrednost 146476 Frekvenca
0 Not mentioned 26563
1 Mentioned 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA11 MINIMUM LIVING ST: DK

Vrednost 147475 Frekvenca
0 Not mentioned 26463
1 Mentioned 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO DECENT HOUSING

Vrednost 148474 Frekvenca
1 Very much 13636
2 Somewhat 9756
3 Not very much 2317
4 Not at all 723
5 DK 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26432 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QA12 POVERTY HAMPERS: GOOD BASIC EDUCATION

Vrednost 149473 Frekvenca
1 Very much 5611
2 Somewhat 9305
3 Not very much 6727
4 Not at all 4762
5 DK 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26405 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QA12 POVERTY HAMPERS: HIGHER EDUCATION

Vrednost 150472 Frekvenca
1 Very much 11474
2 Somewhat 9972
3 Not very much 3452
4 Not at all 1376
5 DK 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26274 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v151 QA12 POVERTY HAMPERS: FINDING A JOB

Vrednost 151471 Frekvenca
1 Very much 8990
2 Somewhat 10482
3 Not very much 4772
4 Not at all 2111
5 DK 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26355 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v152 QA12 POVERTY HAMPERS: MAINTAINING SOC NETWORKS

Vrednost 152470 Frekvenca
1 Very much 4301
2 Somewhat 10219
3 Not very much 7591
4 Not at all 4085
5 DK 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26196 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v153 QA12 POVERTY HAMPERS: HAVING MEDICAL CARE

Vrednost 153469 Frekvenca
1 Very much 7116
2 Somewhat 10240
3 Not very much 5832
4 Not at all 3206
5 DK 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26394 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v154 QA12 POVERTY HAMPERS: EATING A HOT MEAL A DAY

Vrednost 154468 Frekvenca
1 Very much 6161
2 Somewhat 12303
3 Not very much 5987
4 Not at all 1881
5 DK 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26332 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v155 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO A BANK ACCOUNT

Vrednost 155467 Frekvenca
1 Very much 6783
2 Somewhat 9388
3 Not very much 5853
4 Not at all 3514
5 DK 1097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25538 1097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v156 QA12 POVERTY HAMPERS: ACCESS TO COMMUNICATION

Vrednost 156466 Frekvenca
1 Very much 7805
2 Somewhat 11629
3 Not very much 5129
4 Not at all 1620
5 DK 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26183 452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v157 QA12 POVERTY HAMPERS: STARTING UP A BUSINESS

Vrednost 157465 Frekvenca
1 Very much 16062
2 Somewhat 6648
3 Not very much 2232
4 Not at all 1108
5 DK 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26050 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v158 QA13 FINANCIAL SITUATION - NEXT GENERATION

Vrednost 158464 Frekvenca
1 More secure 4997
2 Less secure 14636
3 Neither nor 5773
4 DK 1229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25406 1229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v159 QA13 FINANCIAL SITUATION - OWN GENERATION

Vrednost 159463 Frekvenca
1 More secure 10259
2 Less secure 10726
3 Neither nor 4920
4 DK 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25905 730

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v160 QA13 FINANCIAL SITUATION - PARENTS GENERATION

Vrednost 160462 Frekvenca
1 More secure 13710
2 Less secure 5918
3 Neither nor 5291
4 DK 1716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24919 1716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v161 QA14 POVERTY: NEEDS URGENT GOVERNMENT ACTION

Vrednost 161461 Frekvenca
1 Totally agree 14213
2 Tend to agree 9121
3 Tend to disagree 2363
4 Totally disagree 535
5 DK 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26232 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QA14 POVERTY: TOO LARGE INCOME DIFFERENCES

Vrednost 162460 Frekvenca
1 Totally agree 14850
2 Tend to agree 8695
3 Tend to disagree 2141
4 Totally disagree 502
5 DK 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26188 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QA14 POVERTY: ENSURE FAIR WEALTH REDISTRIBUTION

Vrednost 163459 Frekvenca
1 Totally agree 13052
2 Tend to agree 9513
3 Tend to disagree 2569
4 Totally disagree 920
5 DK 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26054 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QA14 POVERTY: HIGHER TAXES TO FIGHTING POVERTY

Vrednost 164458 Frekvenca
1 Totally agree 12556
2 Tend to agree 8654
3 Tend to disagree 3407
4 Totally disagree 1342
5 DK 676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25959 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v165 QA14 POVERTY: DISAPPEARS WITH ECONOMIC GROWTH

Vrednost 165457 Frekvenca
1 Totally agree 2682
2 Tend to agree 6978
3 Tend to disagree 9361
4 Totally disagree 6552
5 DK 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25573 1062

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QA14 POVERTY: WILL ALWAYS EXIST

Vrednost 166456 Frekvenca
1 Totally agree 2842
2 Tend to agree 6773
3 Tend to disagree 9013
4 Totally disagree 7395
5 DK 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26023 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QA14 POVERTY: INCOME INEQUALITIES ARE NECESSARY

Vrednost 167455 Frekvenca
1 Totally agree 3515
2 Tend to agree 8383
3 Tend to disagree 7987
4 Totally disagree 4840
5 DK 1910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24725 1910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QA15 SOCIAL TENSIONS: POOR AND RICH PEOPLE

Vrednost 168454 Frekvenca
1 A lot of tension 8278
2 Some tension 13677
3 No tension 3994
4 DK 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25949 686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v169 QA15 SOCIAL TENSIONS: MANAGEMENT AND WORKERS

Vrednost 169453 Frekvenca
1 A lot of tension 7607
2 Some tension 14970
3 No tension 3032
4 DK 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25609 1026

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v170 QA15 SOCIAL TENSIONS: ELDERLY AND YOUNG PEOPLE

Vrednost 170452 Frekvenca
1 A lot of tension 3789
2 Some tension 14275
3 No tension 8044
4 DK 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26108 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v171 QA15 SOCIAL TENSIONS: DIFF RACIAL/ETHNIC GROUPS

Vrednost 171451 Frekvenca
1 A lot of tension 9760
2 Some tension 12906
3 No tension 3090
4 DK 879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25756 879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v172 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (10P-SCALE)

Vrednost 172450 Frekvenca
1 Box 1 - You can't be too careful 3063
2 Box 2 1633
3 Box 3 2831
4 Box 4 2985
5 Box 5 5159
6 Box 6 3198
7 Box 7 3740
8 Box 8 2445
9 Box 9 714
10 Box 10 - Most people can be trusted 768
11 DK 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26536 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v173 QA16 GENERAL TRUST IN PEOPLE (REC)

Vrednost 173449 Frekvenca
1 Tend not to trust (1-4) 10512
2 Neither nor (5-6) 8357
3 Tend to trust (7-10) 7667
8 DK 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26536 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v174 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (10P-SCALE)

Vrednost 174448 Frekvenca
1 Box 1 - Do not trust at all 5864
2 Box 2 2235
3 Box 3 3181
4 Box 4 3070
5 Box 5 4428
6 Box 6 2512
7 Box 7 2453
8 Box 8 1530
9 Box 9 431
10 Box 10 - Trust completely 348
11 DK 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26052 583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v175 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: PARLIAMENT (REC)

Vrednost 175447 Frekvenca
1 Tend not to trust (1-4) 14350
2 Neither nor (5-6) 6940
3 Tend to trust (7-10) 4762
8 DK 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26052 583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v176 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (10P-SCALE)

Vrednost 176446 Frekvenca
1 Box 1 - Do not trust at all 5965
2 Box 2 2393
3 Box 3 3174
4 Box 4 2869
5 Box 5 4286
6 Box 6 2529
7 Box 7 2368
8 Box 8 1633
9 Box 9 535
10 Box 10 - Trust completely 433
11 DK 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26185 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v177 QA17 TRUST IN INSTITUTIONS: GOVERNMENT (REC)

Vrednost 177445 Frekvenca
1 Tend not to trust (1-4) 14401
2 Neither nor (5-6) 6815
3 Tend to trust (7-10) 4969
8 DK 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26185 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v178 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: EUROPEAN UNION

Vrednost 178444 Frekvenca
1 Tend to trust it 12346
2 Tend not to trust it 11990
3 DK 2299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24336 2299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v179 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NATIONAL GOVERNMENT

Vrednost 179443 Frekvenca
1 Tend to trust it 9622
2 Tend not to trust it 15841
3 DK 1172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25463 1172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v180 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: REG/LOC AUTHORITIES

Vrednost 180442 Frekvenca
1 Tend to trust it 13442
2 Tend not to trust it 11763
3 DK 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25205 1430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v181 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: NGOS OR CHARITIES

Vrednost 181441 Frekvenca
1 Tend to trust it 16139
2 Tend not to trust it 8638
3 DK 1858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24777 1858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v182 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: RELIGIOUS INSTITUT

Vrednost 182440 Frekvenca
1 Tend to trust it 12624
2 Tend not to trust it 12129
3 DK 1882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24753 1882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v183 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: PRIVATE COMPANIES

Vrednost 183439 Frekvenca
1 Tend to trust it 9524
2 Tend not to trust it 14753
3 DK 2358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24277 2358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v184 QA18 TRUST COMBATING POVERTY: CITIZENS THEMSELVES

Vrednost 184438 Frekvenca
1 Tend to trust it 15542
2 Tend not to trust it 9211
3 DK 1882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24753 1882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v185 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBALISATION

Vrednost 185437 Frekvenca
0 Not mentioned 23123
1 Mentioned 3512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INSUFF ECONOMIC GROWTH

Vrednost 186436 Frekvenca
0 Not mentioned 17213
1 Mentioned 9422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: PURSUIT OF PROFIT

Vrednost 187435 Frekvenca
0 Not mentioned 18616
1 Mentioned 8019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Vrednost 188434 Frekvenca
0 Not mentioned 21366
1 Mentioned 5269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: WRONG POLICIES

Vrednost 189433 Frekvenca
0 Not mentioned 16269
1 Mentioned 10366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: IMMIGRATION

Vrednost 190432 Frekvenca
0 Not mentioned 22575
1 Mentioned 4060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: INADEQ SOC PROTECTION

Vrednost 191431 Frekvenca
0 Not mentioned 20479
1 Mentioned 6156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: OTHER

Vrednost 192430 Frekvenca
0 Not mentioned 26181
1 Mentioned 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: NONE

Vrednost 193429 Frekvenca
0 Not mentioned 26453
1 Mentioned 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA19 MAIN POVERTY FACTORS: DK

Vrednost 194428 Frekvenca
0 Not mentioned 25905
1 Mentioned 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA20 POVERTY PREVENTION - PRIMARILY RESPONSIBLE

Vrednost 195427 Frekvenca
1 The European Union 2603
2 The (NATIONALITY) Government 15923
3 Regional or local authorities 1446
4 NGOs or charities 1060
5 Religious institutions 332
6 Private companies 540
7 Citizens themselves 3428
8 Other (SPONT.) 254
9 DK 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25586 1049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v196 QA21 FIGHTING POVERTY - EU ROLE IMPORTANCE

Vrednost 196426 Frekvenca
1 Very important 8401
2 Somewhat important 12110
3 Not very important 3673
4 Not at all important 1135
5 DK 1316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25319 1316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v197 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 197425 Frekvenca
0 Not mentioned 14810
1 Mentioned 11825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: CHILD CARE ACCESS

Vrednost 198424 Frekvenca
0 Not mentioned 22754
1 Mentioned 3881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: SOCIAL BENEFITS

Vrednost 199423 Frekvenca
0 Not mentioned 17959
1 Mentioned 8676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA22 HELP OUT OF POVERTY GVRMT: QUALIFICATION