ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.09.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA

Study ID Title of the study
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
FDO17 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
POPIS Popis: Opis serije
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
STAN05 Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt
SZS99 Spoznavni zemljevid Slovenije
TKSS18 Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018