ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA

Study ID Title of the study
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
FDO17 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
POPIS Popis: Opis serije
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
STAN05 Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt
SZS99 Spoznavni zemljevid Slovenije
TKSS18 Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si