ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.11.2019

List of studies by topic BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA

Study ID Title of the study
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
FDO17 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
POPIS Popis: Opis serije
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
POPIS11 Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti
POPIS11P Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
STAN05 Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt
SZS99 Spoznavni zemljevid Slovenije
TKSS18 Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si