Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KRISNA02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KRISNA02_V1
Glavni avtor(ji):
  • Črnič, Aleš
Izdelal datoteko podatkov:
CPKR - Center za preučevanje kulture in religije (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

religijska vzgoja, vera v boga, socialni stiki, ortodoksnost verovanja, stališča, odnos do politike, strankarske preference, socialne značilnosti pripadnikov, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
socio-demografske značilnosti pripadnikov skupnosti
odnos pripadnikov do skupnosti
intenzivnost religijske prakse
odnosi pripadnikov z okolico in družno nasploh


Povzetek:

Osnovni namen raziskave je bil pridobiti temeljne informacije o enem starejših, večjih, bolje organiziranih in bolj aktivnih novih religijskih gibanjih pri nas, Skupnost za zavest Krišne. Raziskava vsebuje podatke o razvoju skupnosti, njenem delovanju, organizacijski strukturi in financiranju, načinu življenja v skupnosti, religijskih praksah in podobno. Eden izmed ciljev je bil tudi ugotoviti, kdo so pripadniki skupnosti, kakšna je njihova vpetost v skupnost in kakšni so njihovi odnosi z okolico. Prav tako pa je bil namen raziskave ugotoviti, v koliki meri (če sploh) pripadniki skupnosti istopajo iz celotne slovenske populacije glede socio-demografskih značilnostih in nekaterih njihovih stališčih, ter raziskati podobnosti in razlike med pripadniki skupnosti ter aktivnimi katoliki.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 2000 - februar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

pripadniki Skupnosti za zavest Krišne

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Črnič, Aleš

Tip vzorca:

Vzorec raziskave sestavlja 116 enot, ki sicer ne tvorijo reprezentativnega vzorca (enote so bile namreč izbrane naključno), vendar lahko, glede na število aktivnih pripadnikov (leta 2000 jih je bilo približno 160), sklepamo, da je vprašalnik izpolnila večina aktivnih pripadnikov.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa. Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: krisna02.por - datoteka podatkov

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 99
  • število enot: 116

Spremenljivke

ID identifikacija

ID Identifikacija

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
113 1
114 1
115 1
116 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 116

V1 Število let v bhakti jogi

v1 V bhakti jogi sem let. (Na črto vpišite število let)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 0.5 17 5.89035 3.48433

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 17

V2 Ali ste iniciiriani?

v2 Ali ste iniciirani? (obkrožite)

Vrednost 31 Frekvenca
1 ne 69
2 imam prvo iniciacijo 27
3 imam drugo iniciacijo 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ID identifikacija

ID Identifikacija

Vrednost 199 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
113 1
114 1
115 1
116 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 116

V1 Število let v bhakti jogi

v1 V bhakti jogi sem let. (Na črto vpišite število let)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 0.5 17 5.89035 3.48433

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 17

V2 Ali ste iniciiriani?

v2 Ali ste iniciirani? (obkrožite)

Vrednost 397 Frekvenca
1 ne 69
2 imam prvo iniciacijo 27
3 imam drugo iniciacijo 19
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3 Število let od prve iniciacije

v3 Od moje 1.iniciacije je minilo let. (Na črto vpišite število let)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 1 9 3.93478 2.31086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4 Ali ste pred vstopom v ISKCON pripadali kaki drugi religiji?

v4 Ali ste pred vstopom v Skupnost za zavest Krišne pripadali kateri drugi religiji?

Vrednost 595 Frekvenca
1 da 50
2 ne 64
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4A Religija

v4a Če ste, navedite

Vrednost 694 Frekvenca
1 katoliška 23
2 krščanska 26
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5 Ali vaši starši pripadajo kaki religiji?

v5 Ali vaši starši pripadajo kateri religiji?

Vrednost 793 Frekvenca
1 da 68
2 ne 41
3 ne vem 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5A Religija staršev

v5a Če da: kateri religiji

Vrednost 892 Frekvenca
1 katoliška 24
2 krščanska 34
3 pravoslavna 4
4 Sai Baba 1
5 Hare Krišna 3
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Ali ste bili krščeni?

v6 Ali ste bili krščeni?

Vrednost 991 Frekvenca
1 da 85
2 ne 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V7 Ali ste bili vzgojeni v krščanskem duhu?

v7 Ali ste bili vzgojeni v verskem duhu?

Vrednost 1090 Frekvenca
1 da 50
2 ne 65
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V8 Ali ste kot otrok obiskovali verouk...?

v8 Ali ste kot otrok obiskovali verouk, pripravo na prvo obhajilo, pripravo na birmo? Če ste, koliko časa skupno je to trajalo?

Vrednost 1189 Frekvenca
1 ves čas osnovnega šolanja 42
2 nekaj let 10
3 nekaj mesecev 6
4 nekaj tednov 1
5 priložnostno, ob posameznih priložnostih 7
6 ne, nisem obiskoval 45
7 ne vem, ne spomnim se 0
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 Verovanje v Boga v preteklosti in danes

v9 Katera od naslednjih izjav najbolje opisuje vaše verovanje v preteklosti in sedaj?

Vrednost 1288 Frekvenca
1 ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 1
2 verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 51
3 verujem v boga in sem vedno veroval vanj 63
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 Katera religija vsebuje resnico?

v10 Katera od navedenih trditev je najbližja vašim pogledom:

Vrednost 1387 Frekvenca
1 nobena religija ne vsebuje veliko resnice 0
2 mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 103
3 samo ena religija vsebuje resnico 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 Odrešitev lahko dosežem

v11 Ali bi rekli, da lahko odrešitev dosežete:

Vrednost 1486 Frekvenca
1 le znotraj vajšnavizma 27
2 lahko jo dosežete v vsaki religiji 37
3 odrešitev lahko dosežete tudi izven organizirane religije 45
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12 Ali prebivate v templju?

v12 Ali prebivate v templju?

Vrednost 1585 Frekvenca
1 da 13
2 ne 101
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12A Koliko let že prebivate v templju?

v12a Če prebivate: Koliko let že prebivate v templju?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 0 9 3.42308 2.93574

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12B Kako pogosto prihajate v tempelj?

v12b Če ne prebivate v templju: Kako pogosto prihajate v tempelj?

Vrednost 1783 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 večkrat tedensko 26
3 redno enkrat tedensko 37
4 vsaj enkrat mesečno 23
5 manj kot enkrat mesečno, nikoli 11
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 Ali ste kdaj prebivali v templju?

v13 Ali ste kdaj prebivali v templju?

Vrednost 1882 Frekvenca
1 da 40
2 ne 66
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13A Kako dolgo ste prebivali v templju?

v13a Če ste, kako dolgo? (Napišite število let)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 0.5 12 3.6375 2.83066

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 12

V14 Kako pogosto se udeležujete sang?

v14 Kako pogosto se udeležujete sang?

Vrednost 2080 Frekvenca
1 večkrat tedensko 7
2 redno enkrat tedensko 35
3 vsaj enkrat mesečno 24
4 manj kot enkrat mesečno 22
5 nikoli 23
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 Bhakti jogi vsak dan namenim (št. ur)

v15 Bhakti jogi (samo mantranju, branju in oboževanju božanstev) vsak dan namenim približno (Vpišite št. ur)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 0 15 3.26887 2.63418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

V16 Ali imate doma oltar?

v16 Ali imate doma oltar?

Vrednost 2278 Frekvenca
1 da 88
2 ne 22
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17 Občutek živega, osebnega stika s Krišno

v17 Kako pogosto ste imeli občutek, da ste prišli v živ in oseben stik s Krišno?

Vrednost 2377 Frekvenca
1 nikoli v življenju 13
2 enkrat ali dvakrat 9
3 večkrat 46
4 pogosto 17
5 ne morem reči 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 Kako blizu se čutite Bogu?

v18 Kako blizu se čutite Bogu?

Vrednost 2476 Frekvenca
1 izredno blizu 17
2 precej blizu 49
3 nisem mu blizu 11
4 sploh mu nisem blizu 4
5 ne morem reči 32
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Ali ste bili kdaj diskriminirani, ker ste član ISKCON-a?

v19 Ali ste bili kdaj zaradi tega, ker ste član Skupnosti za zavest Krišne, kakorkoli diskriminirani ali zapostavljeni?

Vrednost 2575 Frekvenca
1 pogosto 6
2 včasih 27
3 le redko, nikoli 82
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20 Javna aktivnost slovenskega ISKCON-a v zadnjih 3 letih?

v20 Kaj menite, ali je slovenska Skupnost za zavest Krišne v zadnjih treh letih preveč ali premalo dejavna v javnosti?

Vrednost 2674 Frekvenca
1 preveč 1
2 ravno prav 18
3 premalo 91
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21 Reakcija družine ob vstopu v Skupnost za zavest Krišne

v21 Kakšna je bila reakcija vaše družine, ko ste vstopili v Skupnost za zavest Krišne?

Vrednost 2773 Frekvenca
1 pozitivna 9
2 nevtralna 34
3 negativna 70
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22 Odnos družine danes

v22 Kakšen je odnos vaše družine do vaše religiozne usmeritve danes?

Vrednost 2872 Frekvenca
1 pozitiven 43
2 nevtralen 56
3 negativen 13
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V23 Medosebni odnosi v družini

v23 Kako ocenjujete medosebne odnose znotraj vaše družine? Ti odnosi so:

Vrednost 2971 Frekvenca
1 dobri 62
2 srednji 42
3 slabi 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24 Reakcija okolice ob vstopu v ISKCON

v24 Kakšna je bila reakcija vaše okolice (prijatelji, znanci, sodelavci...), ko ste vstopili v Skupnost za zavest Krišne?

Vrednost 3070 Frekvenca
1 pozitivna 11
2 nevtralna 69
3 negativna 32
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V25 Odnos okolice danes

v25 Kakšen je odnos vaše okolice (prijatelji, znanci, sodelavci...) do vaše religiozne usmeritve danes?

Vrednost 3169 Frekvenca
1 pozitiven 31
2 nevtralen 73
3 negativen 6
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26 Spremembali odnosov s prijatelji od začetka prakticiranja bhakta joge?

v26 Ali ocenjujete, da so se zaradi pričetka prakticiranja bhakti joge vaši odnosi s takratnimi prijatelji poboljšali, poslabšali ali se niso spremenili?

Vrednost 3268 Frekvenca
1 poboljšali 28
2 se niso spremenili 64
3 poslabšali 20
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27 Pogostost stikov s prijatelji zaradi prakticiranja bhakti joge

v27 Ali ocenjujete, da imate zaradi prakticiranja bhakti joge s temi prijatelji več ali manj stikov?

Vrednost 3367 Frekvenca
1 več 3
2 enako 26
3 manj 82
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V28 Število prijateljev v primerjavi z drugimi ljudmi

v28 Ali bi zase rekli, da imate:

Vrednost 3466 Frekvenca
1 več prijateljev kot drugi ljudje 40
2 ravno toliko prijateljev kot drugi 50
3 imate manj prijateljev kot drugi ljudje 21
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29 Število prijateljev

v29 Koliko prijateljev (prijateljic) imate? (Vpišite št. prijatel.)

Vrednost 3565 Frekvenca
1 8
2 9
3 8
4 4
5 14
6 1
7 3
8 1
9 1
10 12
11 1
12 2
13 1
14 1
15 3
20 10
22 1
30 3
35 2
40 2
50 2
100 1
125 1
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 125

V30 Instrumentalna socialna opora (pomoč v primeru bolezni)

v30 Zamislite si, da bi imeli gripo in bi morali nekaj dni preležati v postelji. Potrebovali bi pomoč za razna hišna opravila, nakupe ipd. Koga bi najprej zaprosili za pomoč? (Oobkrožite samo en odgovor!)

Vrednost 3664 Frekvenca
1 moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 48
2 najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 38
3 katerega izmed bhakt 23
4 soseda ali sodelavca (sošolca) 0
5 koga drugega (napišite) 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31 Materialna socialna opora (pomoč v primeru finančne stiske)

v31 Zdaj pa si zamislite, da bi si morali sposoditi večjo vsoto denarja. Na koga bi se najprej obrnili v tem primeru?

Vrednost 3763 Frekvenca
1 moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 19
2 najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 64
3 katerega izmed bhakt 18
4 soseda ali sodelavca (sošolca) 2
5 koga drugega (napišite) 7
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V32 Emocionalna socialna opora (pomoč v primeru čustvene krize)

v32 Kaj pa v primeru, ko bi se počutili nekoliko otožni ali depresivni, in bi se hoteli o tem z nekom pogovoriti. Na koga bi se obrnili?

Vrednost 3862 Frekvenca
1 moža (zaročenca), ženo (zaročenko) 44
2 najbližjega sorodnika (starše, otroke, brata ali sestro) 12
3 katerega izmed bhakt 44
4 soseda ali sodelavca (sošolca) 2
5 koga drugega (napišite) 10
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V33 Število bhakt, ki jih pozna in se z njimi druži

v33 Ali nam lahko zaupate, koliko bhakt precej dobro poznate in se z njimi tudi pogosteje družite tudi mimo bhakti joge (tudi izven templja, sang ipd.)? (Vpišite pribižno tevilo)

Vrednost 3961 Frekvenca
0 1
1 7
2 14
3 13
4 3
5 17
6 8
7 4
8 2
9 2
10 18
12 1
15 7
20 3
25 1
30 2
50 1
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V34 Stiki z bhaktami v primerjavi z ostalimi ljudmi

v34 Prosimo ocenite, koliko stikov imate z bhaktami in koliko z ostalimi ljudmi.

Vrednost 4060 Frekvenca
1 z bhaktami imam precej več stikov kot z ostalimi ljudmi 40
2 z bhaktami imam nekaj več stikov kot z ostalimi ljudmi 25
3 z bhaktami imam približno enako stikov kot z ostalimi 19
4 z bhaktami imam manj stikov kot z ostalimi ljudmi 27
5 ne morem reči 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35 Intenziteta povezanosti s Skupnostjo za zavest Krišne

v35 Kako povezani se čutite s Skupnostjo za zavest Krišne?

Vrednost 4159 Frekvenca
1 zelo tesno povezani 28
2 tesno povezani 47
3 slabo povezani 26
4 sploh ni povezani 3
5 ne vem, ne morem reči 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36 Vpliv verskega prepričanja na odnose z ljudmi (V kolikšni meri vaše versko prepričanje vpliva na vaše odnose z ljudmi?)

v36 Ali bi rekli, da vaše versko prepričanje vpliva na vaše odnose z ljudmi?

Vrednost 4258 Frekvenca
1 močno vpliva 36
2 še kar vpliva 39
3 bolj malo vpliva 24
4 sploh ne vpliva 10
5 ne vem 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V37 Sodelovanje v igrah na srečo

v37 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), v kakršnikoli obliki sodelovali v igrah na srečo?

Vrednost 4357 Frekvenca
1 nikoli 84
2 izjemoma (se je zgodilo) 23
3 občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 7
4 pogosto (vsak mesec) 1
5 ne želim odgovoriti 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 Uživanje opojnih sredstev

v38 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), kdaj zaužili alkohol, kavo, pravi čaj ali kakšna druga opojna sredstva?

Vrednost 4456 Frekvenca
1 nikoli 67
2 izjemoma (se je zgodilo) 27
3 občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 7
4 pogosto (vsak mesec) 9
5 mogoče, pomotoma 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 Uživanje mesa, rib ali jajc

v39 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), kdaj zaužili meso, ribe ali jajca?

Vrednost 4555 Frekvenca
1 nikoli 87
2 izjemoma (se je zgodilo) 16
3 občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 2
4 pogosto (vsak mesec) 4
5 mogoče, pomotoma 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 Spolni odnosi, ki niso namenjeni spočetju

v40 Ali ste, odkar ste v bhakti jogi (razen v prehodnem obdobju na začetku), imeli kdaj spolne odnose, ki niso namenjeni spočetju otrok?

Vrednost 4654 Frekvenca
1 nikoli 58
2 izjemoma (se je zgodilo) 20
3 občasno (enkrat ali nekajkrat letno) 12
4 pogosto (vsak mesec) 20
5 ne želim odgovoriti 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 Spoštovanje zakona, ki je v nasprotju z verskimi načeli (Ali bi spoštovali zakon ali vaša verska načela?)

v41 Zamislite si, da bi bil sprejet nek zakon, ki bi bil v nasprotju z vašimi verskimi načeli in naukom. Ali bi vi:

Vrednost 4753 Frekvenca
1 zanesljivo spoštovali zakon 3
2 verjetno spoštovali zakon 5
3 verjetno spoštovali verska načela 34
4 zanesljivo spoštovali verska načela 41
5 ne vem 30
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V42 Raje sem slovenski državljan kot državljan katerekoli druge države V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev. Prosimo vas, da obkrožite tiste odgovore, ki najbolje odražajo vaše stališče do posamezne trditve.

V42 Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Vrednost 4852 Frekvenca
1 strinjam se 13
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 33
3 ne strinjam se 65
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V43 Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje bolj podobni Slovencem

v43 Svet bi bil boljši, č bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Vrednost 4951 Frekvenca
1 strinjam se 1
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 18
3 ne strinjam se 94
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44 Biti bhakta je bolj pomembno kot biti Slovenec

v44 Biti bhakta je bolj pomembno kot biti Slovenec.

Vrednost 5050 Frekvenca
1 strinjam se 106
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 6
3 ne strinjam se 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V45 Najraje bi imal čim manj stikov z ljudmi, ki niso v bhaktai jogi

v45 Najraje bi imel čim manj stikov z ljudmi, ki niso v bhakti jogi.

Vrednost 5149 Frekvenca
1 strinjam se 28
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 55
3 ne strinjam se 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V46 Prehranjevanje z živalskim mesom je treba prepovedati

v46 Prehranjevanje z živalskim mesom bi bilo treba prepovedati z zakonom.

Vrednost 5248 Frekvenca
1 strinjam se 68
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 34
3 ne strinjam se 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47 Mož naj služi denar, žena pa skrbi za dom in družino

v47 Naloga moža je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.

Vrednost 5347 Frekvenca
1 strinjam se 34
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 58
3 ne strinjam se 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48 Družinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena

v48 Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena.

Vrednost 5446 Frekvenca
1 strinjam se 65
2 deloma se strinjam, deloma pa ne 40
3 ne strinjam se 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49 Spolni odnosi moškega in ženske pred poroko

v49 Če imata moški in ženska spolne odnose pred poroko, je to:

Vrednost 5545 Frekvenca
1 vedno slabo 37
2 skoraj vedno slabo 26
3 le včasih slabo 22
4 to ni nikoli slabo 7
5 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V50 Spolni odnosi dveh odraslih oseb istega spola

v50 Če imata dve odrasli osebi istega spola spolne odnose, je to:

Vrednost 5644 Frekvenca
1 vedno slabo 73
2 skoraj vedno slabo 11
3 le v asih slabo 8
4 to ni nikoli slabo 3
5 ne vem 20
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51 Splošno zadovoljstvo z življenjem

v51 Če presojate svoje celotno življenje nasploh, ali bi rekli, da ste:

Vrednost 5743 Frekvenca
1 zelo srečni 18
2 srečni 67
3 ne preveč srečni 19
4 sploh niste srečni 2
5 ne vem, ne morem reči 8
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V52 Spremljanje TV poročil

v52 TV dnevnike ali poročila gledam:

Vrednost 5842 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 32
3 redkeje kot enkrat tedensko 27
4 nikoli oz. le izjemoma 46
5 ne morem reči 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53 Spremljanje dnevnih časopisov in tednikov

v53 Dnevne časopise ali/in tednike prebiram:

Vrednost 5941 Frekvenca
1 vsak dan 14
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 35
3 redkeje kot enkrat tedensko 26
4 nikoli oz. le izjemoma 40
5 ne morem reči 0
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54 Zaupanje medijem

v54 Menim, da medijem (ki jih poznam), na splošno:

Vrednost 6040 Frekvenca
1 lahko verjamemo glede tega, kar poročajo o dogajanjih 11
2 ne smemo verjeti glede tega, kar poročajo o dogajanjih 6
3 kakor kdaj; včasih lahko, včasih pa ne 96
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V55 Odnos do politike

v55 Lahko, lepo prosim, opišete vaš odnos do politike:

Vrednost 6139 Frekvenca
1 politika me ne zanima 58
2 politika me občasno zanima 50
3 politika me precej zanima 6
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V56 Udeležba na zadnjih volitvah

v56 Ali nam lahko zaupate, če ste na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000 volili?

Vrednost 6238 Frekvenca
1 sem volil/a 30
2 nisem volil/a 85
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V57 Koga ste volili?

v57 Če ste volili: Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili?

Vrednost 6337 Frekvenca
1 LDS 10
2 SDS 3
3 ZLSD 2
4 SLS-SKD 2
5 NSI 1
6 DESUS 0
7 SNS 3
8 SMS 5
9 drugo 2
" " 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V58 Vpliv verskega prepričanja na politična stališča (V kolikšni meri vaše versko prepričanje vpliva na vaša politična stališča?)

v58 Ali bi rekli, da vaše versko prepričanje vpliva na vaša politična stališča?

Vrednost 6436 Frekvenca
1 močno vpliva 23
2 še kar vpliva 13
3 bolj malo vpliva 18
4 sploh ne vpliva 16
5 ne vem, nimam političnih stališč 44
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V59JAZ Izobrazba anketiranca v59 Nam lahko prosim poveste, kakšno izobrazbo imate vi in vaši starši. (Ustrezno polje označite s križcem)

a) izobrazba: jaz

Vrednost 6535 Frekvenca
1 nedokončana osnovna ola 2
2 dokončana osnovna ola 11
3 dokončana 2 ali 3-letna strokovna ola 13
4 dokončana srednja ola 61
5 dokončana višja ali visoka ola 25
6 magisterij ali doktorat 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V59MAT Izobrazba matere v59 Nam lahko prosim poveste, kakšno izobrazbo imate vi in vaši starši. (Ustrezno polje označite s križcem)

b) izobrazba: mati

Vrednost 6634 Frekvenca
1 nedokončana osnovna ola 7
2 dokončana osnovna ola 22
3 dokončana 2 ali 3-letna strokovna ola 13
4 dokončana srednja ola 44
5 dokončana višja ali visoka ola 25
6 magisterij ali doktorat 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V59OCE Izobrazba očeta v59 Nam lahko prosim poveste, kakšno izobrazbo imate vi in vaši starši. (Ustrezno polje označite s križcem)

c) izobrazba: oče

Vrednost 6733 Frekvenca
1 nedokončana osnovna ola 9
2 dokončana osnovna ola 13
3 dokončana 2 ali 3-letna strokovna ola 23
4 dokončana srednja ola 29
5 dokončana višja ali visoka ola 36
6 magisterij ali doktorat 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V60 Status

V60 Trenutno sem:

Vrednost 6832 Frekvenca
1 zaposlen (hodim v službo) 48
2 brezposelen 12
3 dijak 9
4 študent 28
5 upokojenec 5
6 gospodinja 3
7 živim v templju 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V60A Zaspolitev

v60a (Za zaposlene) Zaposlen sem v:

Vrednost 6931 Frekvenca
1 javnem ali državnem podjetju, javni upravi in podobno 17
2 večjem podjetju v zasebni lasti 12
3 manjšem zasebnem podjetju (pri privatniku, obrtniku) 12
4 v svojem podjetju (ali podobno) 8
5 v templju 8
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V61 Prejemanje dohodkov

v61 Ali prejemate redne mesečne dohodke?

Vrednost 7030 Frekvenca
1 da 74
2 ne 37
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V62_1 Plača v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

a) plača (tudi iz samozaposlitve)

Vrednost 7129 Frekvenca
1 navede 46
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_2 Pokojnina v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

b) pokojnina

Vrednost 7228 Frekvenca
1 10
" " 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_3 Štipendija v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

c) štipendija

Vrednost 7327 Frekvenca
1 7
" " 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_4 Finančna pomoč staršev v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

d) finančna pomoč staršev

Vrednost 7426 Frekvenca
1 27
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_5 Honorarno delo v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

e) honorarno delo

Vrednost 7525 Frekvenca
1 33
" " 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_6 Socialni prejemki v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

f) socialni prejemki (nadomestila plače, podpore, dodatki...)

Vrednost 7624 Frekvenca
1 16
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_7 Drugo v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

g) kaj drugega

Vrednost 7723 Frekvenca
1 9
" " 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V62_8 Nimam prihodkov v62 Lahko prosim navedete vire vaših prihodkov (možnih je več odgovorov)?

h) nimam nikakršnih prihodkov

Vrednost 7822 Frekvenca
1 11
" " 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V63 Finančna pomoč Skupnosti za zavest Krišne

v63 Skupnosti za zavest Krišne pomagam tudi z lastnimi finančnimi prispevki (donacije):

Vrednost 7921 Frekvenca
1 vsak mesec 24
2 nekajkrat letno 61
3 nikoli 22
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V64DANES Kraj bivanja danes v64 Nam lahko poveste, kje prebivate danes in kje ste živeli, ko ste bili še otrok. (Ustrezno polje označite s križcem)

a) danes

Vrednost 8020 Frekvenca
1 vas ali manjši kraj 22
2 manjše mesto (do 10.000 prebivalcev) 9
3 večje mesto (10.000 do 50.000 prebivalcev) 7
4 v predmestju oz. na obrobju večjega mesta 8
5 v Ljubljani oz. Mariboru 69
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V64OTROK Kraj bivanja v otroštvu v64 Nam lahko poveste, kje prebivate danes in kje ste živeli, ko ste bili še otrok. (Ustrezno polje označite s križcem)

b) kot otrok

Vrednost 8119 Frekvenca
1 vas ali manjši kraj 35
2 manjše mesto (do 10.000 prebivalcev) 12
3 večje mesto (10.000 do 50.000 prebivalcev) 13
4 v predmestju oz. na obrobju večjega mesta 8
5 v Ljubljani oz. Mariboru 47
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V65 Način bivanja

V65 Živim:

Vrednost 8218 Frekvenca
1 pri starših 49
2 v lastnem stanovanju/hiši 25
3 v najetem stanovanju/hiši 30
4 v templju 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 Zakonski stan Prosimo, navedite še nekaj osnovnih demografskih podatkov:

V66 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 8317 Frekvenca
1 samski 56
2 poročen 33
3 zaročen 22
4 ločen/a 4
5 vdovec/a 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V66A Partner je v bhakti jogi?

v66a (Če je odgovor poročen ali zaročen) Moj zakonski partner (zaročenec/ka)

Vrednost 8416 Frekvenca
1 je v bhakti jogi 47
2 ni v bhakti jogi 9
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67 Število otrok

v67 Imam _____ otrok. (Na črto vpišite število otrok)

Vrednost 8515 Frekvenca
1 9
2 13
3 5
4 1
" " 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68 Spol

v68 Spol: (obkrožite)

Vrednost 8614 Frekvenca
1 moški 66
2 ženski 43
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69 Leto rojstva

v69 Leto rojstva:

Vrednost 8713 Frekvenca
40 1
46 2
47 3
82 2
83 2
86 1
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 40 do 86

V70 Narodnost

v70 Narodnost:

Vrednost 8812 Frekvenca
1 slovenska 98
2 hrvaška 11
3 jugoslovanska 1
4 srbska 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Starost Starost

Starost:

Vrednost 8911 Frekvenca
61 1
55 2
54 3
19 2
18 2
15 1

Vrednosti spremenljivk od 15 do 61

izob_ank Izobrazba anketiranca - rekodirana

Izobrazba anketiranca - rekodirana:

Vrednost 9010 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 2
2 končana osnovna šola 11
3 končana 2- ali 3-letna strokovna šola 13
4 končana srednja šola 61
5 končana višja ali visoka šola, magisterij ali doktorat 27
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

izob_mat Izobrazba matere - rekodirana

Izobrazba matere - rekodirana:

Vrednost 919 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 7
2 končana osnovna šola 22
3 končana 2- ali 3-letna strokovna šola 13
4 končana srednja šola 44
5 končana višja ali visoka šola, magisterij ali doktorat 26
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

izob_oce Izobrazba očeta - rekodirana

Izobrazba očeta - rekodirana:

Vrednost 928 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 9
2 končana osnovna šola 13
3 končana 2- ali 3-letna strokovna šola 23
4 končana srednja šola 29
5 končana višja ali visoka šola, magisterij ali doktorat 37
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

leta_vhk Število let v bhakti jogi - rekodirana

Število let v bhakti jogi - rekodirana:

Vrednost 937 Frekvenca
1 do 5 let 58
2 nad 5 do 10 let 50
3 nad 10 let 6
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

leta_ini Število let od prve iniciacije - rekodirana

Število let od prve iniciacije - rekodirana:

Vrednost 946 Frekvenca
1 do 3 leta 22
2 nad 3 do 6 let 15
3 nad 6 let 9
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

let_temp Koliko let že prebivate v templju - rekodirana

Koliko let že prebivate v templju - rekodirana:

Vrednost 955 Frekvenca
1 do 3 leta 8
2 nad 3 do 6 let 3
3 nad 6 let 2
" " 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

let_tem1 Kako dolgo ste prebivali v templju - rekodirana

Kako dolgo ste prebivali v templju - rekodirana:

Vrednost 964 Frekvenca
1 do 3 leta 20
2 nad 3 do 6 let 13
3 nad 6 let 7
" " 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ur_joga Bhakti jogi vsak dan namenim (št. ur) - rekodirana

Bhakti jogi vsak dan namenim (št. ur) - rekodirana:

Vrednost 973 Frekvenca
1 do 2 uri 46
2 nad 2 do 5 ur 48
3 nad 5 ur 13
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

hk_polst Vpliv verskega prepričanja na politična stališča - rekodirana

Vpliv verskega prepričanja na politična stališča - rekodirana:

Vrednost 982 Frekvenca
1 močno vpliva 23
2 še kar vpliva vpliva 13
3 bolj malo vpliva 18
4 sploh ne vpliva 16
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

st_bhakt Število bhakt, ki jih pozna in se z njimi druži - rekodirana

Število bhakt, ki jih pozna in se z njimi druži - rekodirana:

Vrednost 991 Frekvenca
1 do 5 55
2 nad 5 do 10 34
3 nad 10 15
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Črnič, Aleš (2000). Sociološka raziskava o Skupnosti za zavest Krišne [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Črnič, Aleš (2002). Nova religijska gibanja: primer Mednarodne skupnosti za zavest Krišne (doktorska disertacija).

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Črnič, A. (2003). Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KRISNA02. https://doi.org/10.17898/ADP_KRISNA02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si