Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022

Basic Study Information

ADP - IDNo: VPDZ22
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VPDZ22_V1
Main author(s):
 • Fabrin-Petersen, Robin
Co-workers:
 • Hlebec, Valentina
 • McGregor, J. Allister
 • Rydberg, Lisa
 • Lagerstedt, Jacob
Data file producer:
CDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v okviru programa Mladi raziskovalci.

Project number:

/ (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: Danska, prekarna zaposlitev, subjektivna negotovost zaposlitve, nestandardna zaposlitev, individualizirano blagostanje, blagostanje, službeno življenje, negotova zaposlitev, nestabilna zaposlitev

Keywords ELSST:
ZAPOSLITEV, ZAPOSLENI, DELOVNA OBREMENITEV, BLAGINJA

Topic Classification CESSDA
Delovne razmere/konflikti
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
NADOMESTILO ZA DELO
KARIERNA RAST
DELOVNI ČAS
ODNOS S SODELAVCI
ODNOS Z DELODAJALCEM
DELOVNI POGOJI
OPOLNOMOČENJE IN AVTONOMIJA PRI DELU
RAZMERJE MED DELOM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM
SAMOSTOJNOST ODLOČANJA V ŽIVLJENJU


Abstract:

Cilj raziskave je bil preučiti, kako se značilnosti prekarne zaposlitve izražajo na posameznikovem blagostanju v odnosu dela do zasebnega življenja. Raziskovalec je uporabil novo uveljavljen indikator, tj. tipologija prekarnih zaposlitev, ki je sestavljen iz 2 spremenljivk: nestandardne oblike zaposlitve (objektivna prekarnost) in samoocenitve varnosti zaposlitve (subjektivna prekarnost). Kombinacije teh dveh ustvarijo štiri tipe zaposlitve: 1) neprekarno zaposleni, ki niso niti nestandardno zaposleni niti ne čutijo negotovosti zaposlitve; 2) objektivno prekarno zaposleni, ki so nestandardno zaposleni, vendar ne čutijo negotovosti zaposlitve; 3) subjektivno prekarno zaposleni, ki niso nestandardno zaposleni, vendar čutijo negotovost zaposlitve; in 4) dvojno prekarno zaposleni, ki so nestandardno zaposleni in čutijo negotovost zaposlitve. Ideja za takšno raziskovanje je nastala na podlagi orodja »The quality of Working Life Systemic Inventory« (QWLSI), le da je vprašalnik prilagojen na način, pri katerem upošteva tudi vpliv zaposlitve na zasebno življenje. Vsebuje 35 vprašanj, razdeljenih v 10 domen vpliva zaposlitve na zasebno življenje: 1) nadomestilo za delo; 2) karierna rast; 3) delovni čas; 4) odnos s sodelavci; 5) odnos z delodajalcem; 6) delovni pogoji; 7) opolnomočenje in avtonomija pri delu; 8) razmerje med delom in zasebnim življenjem; 9) družbeni položaj; in 10) samostojnost odločanja v življenju. Anketni podatki so na voljo v angleškem jeziku, intervjuji pa v danščini.

Methodology


Collection date: 8. april 2022 - 19. april 2022
Date of production: 2022
Country: Danska
Geographic coverage:

Danska

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Zaposleni na Danskem, stari med 25 in 60 let, ki so bili vključeni v panel Norstat.

Excluded:

Respondenti, ki so označili status zaposlitve kot: samozaposlen, nezaposlen, nezmožen delati zaradi bolezni, gospodinja oz. gospodinjec za polni delovni čas, udeleženec izobraževanja, niso nadaljevali z izpolnjevanjem ankete.

Data collected by:

Norstat Group A/S

Sampling procedure:

Neverjetnostno: kvotno

Neverjetnostno: namensko

Za zbiranje numeričnih podatkov je bilo uporabljeno kvotno vzorčenje, s ciljem doseči reprezentativni vzorec Danske populacije. Vzorčenje je opravilo podjetje Norstat. Respondenti v intervjujih so bili tisti, ki so v anketi izrazili željo, da bi odgovarjali še na intervju.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - baza podatkov [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 125
 • number of units: 340

License: ccbync

Version: 25. julij 2023

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Title of Data file: Vpliv prekarnega zaposlovanja na posameznikovo blagostanje, 2022 - intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Fabrin-Petersen, Robin

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. september 2022

Variable list

record Record number

Value 13 Frequency
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
14 1
15 1
18 1
22 1
23 1
24 1
26 1
27 1
28 1
29 1
31 1
32 1
34 1
35 1
36 1
37 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
47 1
48 1
50 1
51 1
52 1
54 1
57 1
58 1
59 1
61 1
62 1
64 1
65 1
66 1
67 1
70 1
71 1
75 1
76 1
77 1
79 1
81 1
85 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
101 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
112 1
113 1
115 1
116 1
118 1
121 1
123 1
124 1
133 1
167 1
169 1
170 1
171 1
174 1
178 1
179 1
180 1
182 1
186 1
187 1
188 1
189 1
192 1
193 1
195 1
196 1
197 1
198 1
200 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
208 1
209 1
210 1
211 1
213 1
214 1
215 1
216 1
218 1
219 1
220 1
223 1
225 1
227 1
228 1
229 1
230 1
234 1
235 1
236 1
238 1
239 1
242 1
243 1
244 1
245 1
250 1
251 1
252 1
259 1
261 1
262 1
263 1
266 1
267 1
268 1
269 1
272 1
275 1
276 1
279 1
280 1
281 1
282 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
290 1
293 1
294 1
296 1
299 1
300 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
311 1
312 1
313 1
315 1
316 1
317 1
324 1
326 1
328 1
330 1
332 1
335 1
340 1
342 1
344 1
345 1
349 1
359 1
362 1
364 1
370 1
373 1
374 1
378 1
384 1
387 1
388 1
391 1
397 1
401 1
403 1
405 1
416 1
417 1
422 1
426 1
427 1
430 1
431 1
432 1
434 1
435 1
436 1
440 1
443 1
448 1
449 1
451 1
453 1
454 1
455 1
456 1
465 1
467 1
471 1
472 1
477 1
478 1
479 1
481 1
482 1
486 1
491 1
492 1
493 1
501 1
504 1
505 1
510 1
512 1
518 1
525 1
529 1
532 1
534 1
535 1
537 1
543 1
546 1
563 1
565 1
584 1
585 1
590 1
593 1
649 1
657 1
664 1
693 1
703 1
708 1
715 1
733 1
738 1
757 1
761 1
766 1
775 1
778 1
786 1
796 1
802 1
810 1
813 1
815 1
816 1
841 1
843 1
860 1
880 1
891 1
901 1
907 1
920 1
924 1
926 1
941 1
947 1
971 1
991 1
997 1
998 1
1010 1
1013 1
1031 1
1047 1
1051 1
1054 1
1066 1
1073 1
1092 1
1106 1
1114 1
1117 1
1782 1
1796 1
1816 1
1849 1
1859 1
1868 1
1874 1
1878 1
1898 1
1900 1
1917 1
1919 1
1932 1
1941 1
1946 1
1959 1
1963 1
1981 1
2019 1
2059 1
2063 1
2094 1
2099 1
2110 1
2118 1
2120 1
2133 1
2138 1
2163 1
2181 1
2196 1
2209 1
2211 1
2213 1
2223 1
2235 1
2238 1
2254 1
2311 1
2321 1
2323 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 3 to 2323

date Completion time and date

Value 22 Frequency
04/08/2022 11:13 1
04/08/2022 11:31 1
04/08/2022 11:38 1
04/08/2022 11:43 1
04/08/2022 12:04 1
04/08/2022 12:17 1
04/08/2022 12:22 1
04/08/2022 12:24 1
04/08/2022 12:36 1
04/08/2022 13:19 1
04/08/2022 14:38 1
04/08/2022 14:39 1
04/08/2022 14:54 1
04/08/2022 14:59 2
04/08/2022 15:00 2
04/08/2022 15:01 1
04/08/2022 15:02 1
04/08/2022 15:03 1
04/08/2022 15:06 1
04/08/2022 15:08 1
04/08/2022 15:11 1
04/08/2022 15:13 1
04/08/2022 15:16 1
04/08/2022 15:24 1
04/08/2022 15:29 1
04/08/2022 15:30 1
04/08/2022 15:32 1
04/08/2022 15:35 1
04/08/2022 15:42 1
04/08/2022 15:49 2
04/08/2022 15:51 1
04/08/2022 16:00 1
04/08/2022 16:02 1
04/08/2022 16:09 1
04/08/2022 16:10 1
04/08/2022 16:13 1
04/08/2022 16:16 1
04/08/2022 16:22 1
04/08/2022 16:24 1
04/08/2022 16:37 1
04/08/2022 16:38 1
04/08/2022 16:51 2
04/08/2022 17:01 1
04/08/2022 17:14 1
04/08/2022 17:42 1
04/08/2022 17:52 1
04/08/2022 17:53 1
04/08/2022 18:19 1
04/08/2022 18:20 2
04/08/2022 18:31 1
04/08/2022 18:44 1
04/08/2022 18:48 1
04/08/2022 18:54 1
04/08/2022 18:57 2
04/08/2022 19:00 1
04/08/2022 19:09 1
04/08/2022 19:42 1
04/08/2022 19:59 1
04/08/2022 20:05 1
04/08/2022 20:06 1
04/08/2022 20:16 1
04/08/2022 20:36 1
04/08/2022 20:37 1
04/08/2022 21:39 1
04/08/2022 21:48 1
04/08/2022 22:11 1
04/08/2022 22:43 1
04/08/2022 23:08 1
04/08/2022 23:10 1
04/08/2022 23:12 1
04/08/2022 23:36 1
04/09/2022 01:04 1
04/09/2022 07:03 1
04/09/2022 08:04 1
04/09/2022 08:09 1
04/09/2022 08:12 1
04/09/2022 08:13 2
04/09/2022 08:14 1
04/09/2022 08:23 1
04/09/2022 08:25 1
04/09/2022 08:30 1
04/09/2022 08:32 1
04/09/2022 08:35 1
04/09/2022 08:36 1
04/09/2022 08:39 1
04/09/2022 08:42 1
04/09/2022 08:48 1
04/09/2022 08:51 1
04/09/2022 08:53 1
04/09/2022 08:55 1
04/09/2022 09:05 1
04/09/2022 09:12 1
04/09/2022 09:21 1
04/09/2022 09:29 1
04/09/2022 09:30 1
04/09/2022 09:35 1
04/09/2022 09:39 2
04/09/2022 09:40 1
04/09/2022 09:42 1
04/09/2022 09:44 1
04/09/2022 09:45 1
04/09/2022 09:48 1
04/09/2022 09:55 1
04/09/2022 10:00 1
04/09/2022 10:15 1
04/09/2022 10:16 1
04/09/2022 10:20 1
04/09/2022 10:26 1
04/09/2022 10:31 1
04/09/2022 10:33 1
04/09/2022 10:36 1
04/09/2022 11:01 1
04/09/2022 12:00 1
04/09/2022 12:16 1
04/09/2022 12:20 1
04/09/2022 12:34 1
04/09/2022 12:46 1
04/09/2022 13:03 1
04/09/2022 13:13 1
04/09/2022 14:02 1
04/09/2022 14:27 2
04/09/2022 14:34 1
04/09/2022 15:30 1
04/09/2022 16:11 1
04/09/2022 16:23 1
04/09/2022 16:27 1
04/09/2022 16:54 1
04/09/2022 17:45 1
04/09/2022 18:09 1
04/09/2022 18:20 1
04/09/2022 18:29 1
04/09/2022 18:59 1
04/09/2022 19:10 1
04/09/2022 19:43 1
04/09/2022 20:11 1
04/09/2022 20:46 2
04/09/2022 20:49 1
04/09/2022 21:36 1
04/09/2022 21:48 1
04/09/2022 21:52 1
04/09/2022 22:12 1
04/09/2022 22:13 1
04/09/2022 22:41 1
04/09/2022 23:23 1
04/09/2022 23:30 1
04/09/2022 23:43 1
04/10/2022 02:34 1
04/10/2022 06:38 1
04/10/2022 08:44 1
04/10/2022 08:54 1
04/10/2022 09:07 1
04/10/2022 09:24 1
04/10/2022 09:33 1
04/10/2022 10:04 1
04/10/2022 10:27 1
04/10/2022 10:30 1
04/10/2022 10:32 1
04/10/2022 10:36 1
04/10/2022 10:37 1
04/10/2022 10:41 1
04/10/2022 10:45 1
04/10/2022 10:50 1
04/10/2022 10:53 1
04/10/2022 10:58 1
04/10/2022 11:00 1
04/10/2022 11:09 1
04/10/2022 11:14 1
04/10/2022 11:39 1
04/10/2022 11:45 1
04/10/2022 12:07 1
04/10/2022 12:08 1
04/10/2022 12:29 1
04/10/2022 12:57 1
04/10/2022 13:04 1
04/10/2022 13:20 1
04/10/2022 13:55 1
04/10/2022 14:00 1
04/10/2022 14:10 1
04/10/2022 14:49 1
04/10/2022 15:16 1
04/10/2022 15:54 1
04/10/2022 15:56 1
04/10/2022 16:14 1
04/10/2022 17:32 1
04/10/2022 17:43 1
04/10/2022 17:44 1
04/10/2022 17:56 1
04/10/2022 18:36 1
04/10/2022 18:45 1
04/10/2022 19:08 1
04/10/2022 19:16 1
04/10/2022 19:22 1
04/10/2022 19:34 1
04/10/2022 19:41 1
04/10/2022 20:12 1
04/10/2022 20:27 1
04/10/2022 21:27 1
04/10/2022 21:31 1
04/10/2022 21:51 1
04/10/2022 21:58 1
04/10/2022 22:12 1
04/10/2022 22:29 1
04/10/2022 22:37 1
04/10/2022 22:47 1
04/10/2022 23:00 1
04/10/2022 23:15 1
04/11/2022 07:24 1
04/11/2022 07:38 1
04/11/2022 08:21 1
04/11/2022 08:30 1
04/11/2022 09:12 1
04/11/2022 09:30 1
04/11/2022 09:52 1
04/11/2022 09:53 1
04/11/2022 09:58 1
04/11/2022 10:06 1
04/11/2022 10:58 1
04/11/2022 11:41 1
04/11/2022 11:50 1
04/11/2022 11:58 1
04/11/2022 15:04 1
04/11/2022 15:27 1
04/11/2022 15:43 1
04/11/2022 16:13 1
04/11/2022 16:35 1
04/11/2022 17:17 1
04/11/2022 19:17 1
04/11/2022 19:32 1
04/11/2022 19:59 1
04/11/2022 20:03 1
04/11/2022 20:18 1
04/11/2022 22:07 1
04/11/2022 22:53 1
04/11/2022 23:42 1
04/12/2022 06:40 1
04/12/2022 07:04 1
04/12/2022 13:09 1
04/12/2022 13:19 1
04/12/2022 14:03 1
04/12/2022 14:29 1
04/13/2022 14:31 1
04/13/2022 14:34 1
04/13/2022 14:41 1
04/13/2022 14:44 1
04/13/2022 14:50 1
04/13/2022 15:00 1
04/13/2022 15:07 1
04/13/2022 15:12 1
04/13/2022 15:25 1
04/13/2022 15:27 1
04/13/2022 15:39 1
04/13/2022 15:46 1
04/13/2022 15:50 1
04/13/2022 16:03 1
04/13/2022 16:20 1
04/13/2022 16:26 1
04/13/2022 16:43 1
04/13/2022 16:57 1
04/13/2022 17:00 1
04/13/2022 17:39 1
04/13/2022 17:40 1
04/13/2022 18:22 1
04/13/2022 19:17 1
04/13/2022 19:33 1
04/13/2022 20:28 1
04/13/2022 20:35 1
04/13/2022 21:02 1
04/13/2022 21:10 1
04/13/2022 21:18 1
04/13/2022 22:24 1
04/13/2022 22:40 1
04/14/2022 07:23 1
04/14/2022 08:08 1
04/14/2022 08:11 1
04/14/2022 08:12 1
04/14/2022 08:13 2
04/14/2022 08:22 1
04/14/2022 08:32 1
04/14/2022 08:38 2
04/14/2022 08:45 1
04/14/2022 09:00 1
04/14/2022 09:04 1
04/14/2022 09:15 1
04/14/2022 09:25 1
04/14/2022 09:31 1
04/14/2022 10:42 1
04/16/2022 12:58 1
04/17/2022 14:37 1
04/17/2022 15:01 1
04/17/2022 15:20 1
04/17/2022 15:23 1
04/17/2022 15:39 1
04/17/2022 15:45 1
04/17/2022 15:49 1
04/17/2022 16:00 1
04/17/2022 16:08 1
04/17/2022 16:37 1
04/17/2022 16:56 1
04/17/2022 17:19 1
04/17/2022 17:30 1
04/17/2022 17:35 2
04/17/2022 18:37 1
04/17/2022 19:52 1
04/17/2022 20:16 1
04/17/2022 21:31 1
04/17/2022 21:45 1
04/17/2022 22:42 1
04/17/2022 23:10 1
04/17/2022 23:13 1
04/18/2022 00:47 1
04/18/2022 06:22 1
04/18/2022 06:59 1
04/18/2022 08:03 1
04/18/2022 08:13 1
04/18/2022 11:08 2
04/18/2022 13:27 1
04/18/2022 16:09 1
04/18/2022 16:17 1
04/18/2022 16:55 1
04/18/2022 19:19 1
04/18/2022 19:37 1
04/18/2022 19:59 1
04/18/2022 21:09 1
04/19/2022 09:47 1
04/19/2022 10:30 1
04/19/2022 10:32 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

DK_reg Region:

Value 31 Frequency
1 The capital 97
2 Sealand 56
3 Southern Denmark 76
4 Middle Jutland 78
5 Northern Jutland 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 5

record Record number

Value 1125 Frequency
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
14 1
15 1
18 1
22 1
23 1
24 1
26 1
27 1
28 1
29 1
31 1
32 1
34 1
35 1
36 1
37 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
47 1
48 1
50 1
51 1
52 1
54 1
57 1
58 1
59 1
61 1
62 1
64 1
65 1
66 1
67 1
70 1
71 1
75 1
76 1
77 1
79 1
81 1
85 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
101 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
112 1
113 1
115 1
116 1
118 1
121 1
123 1
124 1
133 1
167 1
169 1
170 1
171 1
174 1
178 1
179 1
180 1
182 1
186 1
187 1
188 1
189 1
192 1
193 1
195 1
196 1
197 1
198 1
200 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
208 1
209 1
210 1
211 1
213 1
214 1
215 1
216 1
218 1
219 1
220 1
223 1
225 1
227 1
228 1
229 1
230 1
234 1
235 1
236 1
238 1
239 1
242 1
243 1
244 1
245 1
250 1
251 1
252 1
259 1
261 1
262 1
263 1
266 1
267 1
268 1
269 1
272 1
275 1
276 1
279 1
280 1
281 1
282 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
290 1
293 1
294 1
296 1
299 1
300 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
311 1
312 1
313 1
315 1
316 1
317 1
324 1
326 1
328 1
330 1
332 1
335 1
340 1
342 1
344 1
345 1
349 1
359 1
362 1
364 1
370 1
373 1
374 1
378 1
384 1
387 1
388 1
391 1
397 1
401 1
403 1
405 1
416 1
417 1
422 1
426 1
427 1
430 1
431 1
432 1
434 1
435 1
436 1
440 1
443 1
448 1
449 1
451 1
453 1
454 1
455 1
456 1
465 1
467 1
471 1
472 1
477 1
478 1
479 1
481 1
482 1
486 1
491 1
492 1
493 1
501 1
504 1
505 1
510 1
512 1
518 1
525 1
529 1
532 1
534 1
535 1
537 1
543 1
546 1
563 1
565 1
584 1
585 1
590 1
593 1
649 1
657 1
664 1
693 1
703 1
708 1
715 1
733 1
738 1
757 1
761 1
766 1
775 1
778 1
786 1
796 1
802 1
810 1
813 1
815 1
816 1
841 1
843 1
860 1
880 1
891 1
901 1
907 1
920 1
924 1
926 1
941 1
947 1
971 1
991 1
997 1
998 1
1010 1
1013 1
1031 1
1047 1
1051 1
1054 1
1066 1
1073 1
1092 1
1106 1
1114 1
1117 1
1782 1
1796 1
1816 1
1849 1
1859 1
1868 1
1874 1
1878 1
1898 1
1900 1
1917 1
1919 1
1932 1
1941 1
1946 1
1959 1
1963 1
1981 1
2019 1
2059 1
2063 1
2094 1
2099 1
2110 1
2118 1
2120 1
2133 1
2138 1
2163 1
2181 1
2196 1
2209 1
2211 1
2213 1
2223 1
2235 1
2238 1
2254 1
2311 1
2321 1
2323 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 3 to 2323

date Completion time and date

Value 2124 Frequency
04/08/2022 11:13 1
04/08/2022 11:31 1
04/08/2022 11:38 1
04/08/2022 11:43 1
04/08/2022 12:04 1
04/08/2022 12:17 1
04/08/2022 12:22 1
04/08/2022 12:24 1
04/08/2022 12:36 1
04/08/2022 13:19 1
04/08/2022 14:38 1
04/08/2022 14:39 1
04/08/2022 14:54 1
04/08/2022 14:59 2
04/08/2022 15:00 2
04/08/2022 15:01 1
04/08/2022 15:02 1
04/08/2022 15:03 1
04/08/2022 15:06 1
04/08/2022 15:08 1
04/08/2022 15:11 1
04/08/2022 15:13 1
04/08/2022 15:16 1
04/08/2022 15:24 1
04/08/2022 15:29 1
04/08/2022 15:30 1
04/08/2022 15:32 1
04/08/2022 15:35 1
04/08/2022 15:42 1
04/08/2022 15:49 2
04/08/2022 15:51 1
04/08/2022 16:00 1
04/08/2022 16:02 1
04/08/2022 16:09 1
04/08/2022 16:10 1
04/08/2022 16:13 1
04/08/2022 16:16 1
04/08/2022 16:22 1
04/08/2022 16:24 1
04/08/2022 16:37 1
04/08/2022 16:38 1
04/08/2022 16:51 2
04/08/2022 17:01 1
04/08/2022 17:14 1
04/08/2022 17:42 1
04/08/2022 17:52 1
04/08/2022 17:53 1
04/08/2022 18:19 1
04/08/2022 18:20 2
04/08/2022 18:31 1
04/08/2022 18:44 1
04/08/2022 18:48 1
04/08/2022 18:54 1
04/08/2022 18:57 2
04/08/2022 19:00 1
04/08/2022 19:09 1
04/08/2022 19:42 1
04/08/2022 19:59 1
04/08/2022 20:05 1
04/08/2022 20:06 1
04/08/2022 20:16 1
04/08/2022 20:36 1
04/08/2022 20:37 1
04/08/2022 21:39 1
04/08/2022 21:48 1
04/08/2022 22:11 1
04/08/2022 22:43 1
04/08/2022 23:08 1
04/08/2022 23:10 1
04/08/2022 23:12 1
04/08/2022 23:36 1
04/09/2022 01:04 1
04/09/2022 07:03 1
04/09/2022 08:04 1
04/09/2022 08:09 1
04/09/2022 08:12 1
04/09/2022 08:13 2
04/09/2022 08:14 1
04/09/2022 08:23 1
04/09/2022 08:25 1
04/09/2022 08:30 1
04/09/2022 08:32 1
04/09/2022 08:35 1
04/09/2022 08:36 1
04/09/2022 08:39 1
04/09/2022 08:42 1
04/09/2022 08:48 1
04/09/2022 08:51 1
04/09/2022 08:53 1
04/09/2022 08:55 1
04/09/2022 09:05 1
04/09/2022 09:12 1
04/09/2022 09:21 1
04/09/2022 09:29 1
04/09/2022 09:30 1
04/09/2022 09:35 1
04/09/2022 09:39 2
04/09/2022 09:40 1
04/09/2022 09:42 1
04/09/2022 09:44 1
04/09/2022 09:45 1
04/09/2022 09:48 1
04/09/2022 09:55 1
04/09/2022 10:00 1
04/09/2022 10:15 1
04/09/2022 10:16 1
04/09/2022 10:20 1
04/09/2022 10:26 1
04/09/2022 10:31 1
04/09/2022 10:33 1
04/09/2022 10:36 1
04/09/2022 11:01 1
04/09/2022 12:00 1
04/09/2022 12:16 1
04/09/2022 12:20 1
04/09/2022 12:34 1
04/09/2022 12:46 1
04/09/2022 13:03 1
04/09/2022 13:13 1
04/09/2022 14:02 1
04/09/2022 14:27 2
04/09/2022 14:34 1
04/09/2022 15:30 1
04/09/2022 16:11 1
04/09/2022 16:23 1
04/09/2022 16:27 1
04/09/2022 16:54 1
04/09/2022 17:45 1
04/09/2022 18:09 1
04/09/2022 18:20 1
04/09/2022 18:29 1
04/09/2022 18:59 1
04/09/2022 19:10 1
04/09/2022 19:43 1
04/09/2022 20:11 1
04/09/2022 20:46 2
04/09/2022 20:49 1
04/09/2022 21:36 1
04/09/2022 21:48 1
04/09/2022 21:52 1
04/09/2022 22:12 1
04/09/2022 22:13 1
04/09/2022 22:41 1
04/09/2022 23:23 1
04/09/2022 23:30 1
04/09/2022 23:43 1
04/10/2022 02:34 1
04/10/2022 06:38 1
04/10/2022 08:44 1
04/10/2022 08:54 1
04/10/2022 09:07 1
04/10/2022 09:24 1
04/10/2022 09:33 1
04/10/2022 10:04 1
04/10/2022 10:27 1
04/10/2022 10:30 1
04/10/2022 10:32 1
04/10/2022 10:36 1
04/10/2022 10:37 1
04/10/2022 10:41 1
04/10/2022 10:45 1
04/10/2022 10:50 1
04/10/2022 10:53 1
04/10/2022 10:58 1
04/10/2022 11:00 1
04/10/2022 11:09 1
04/10/2022 11:14 1
04/10/2022 11:39 1
04/10/2022 11:45 1
04/10/2022 12:07 1
04/10/2022 12:08 1
04/10/2022 12:29 1
04/10/2022 12:57 1
04/10/2022 13:04 1
04/10/2022 13:20 1
04/10/2022 13:55 1
04/10/2022 14:00 1
04/10/2022 14:10 1
04/10/2022 14:49 1
04/10/2022 15:16 1
04/10/2022 15:54 1
04/10/2022 15:56 1
04/10/2022 16:14 1
04/10/2022 17:32 1
04/10/2022 17:43 1
04/10/2022 17:44 1
04/10/2022 17:56 1
04/10/2022 18:36 1
04/10/2022 18:45 1
04/10/2022 19:08 1
04/10/2022 19:16 1
04/10/2022 19:22 1
04/10/2022 19:34 1
04/10/2022 19:41 1
04/10/2022 20:12 1
04/10/2022 20:27 1
04/10/2022 21:27 1
04/10/2022 21:31 1
04/10/2022 21:51 1
04/10/2022 21:58 1
04/10/2022 22:12 1
04/10/2022 22:29 1
04/10/2022 22:37 1
04/10/2022 22:47 1
04/10/2022 23:00 1
04/10/2022 23:15 1
04/11/2022 07:24 1
04/11/2022 07:38 1
04/11/2022 08:21 1
04/11/2022 08:30 1
04/11/2022 09:12 1
04/11/2022 09:30 1
04/11/2022 09:52 1
04/11/2022 09:53 1
04/11/2022 09:58 1
04/11/2022 10:06 1
04/11/2022 10:58 1
04/11/2022 11:41 1
04/11/2022 11:50 1
04/11/2022 11:58 1
04/11/2022 15:04 1
04/11/2022 15:27 1
04/11/2022 15:43 1
04/11/2022 16:13 1
04/11/2022 16:35 1
04/11/2022 17:17 1
04/11/2022 19:17 1
04/11/2022 19:32 1
04/11/2022 19:59 1
04/11/2022 20:03 1
04/11/2022 20:18 1
04/11/2022 22:07 1
04/11/2022 22:53 1
04/11/2022 23:42 1
04/12/2022 06:40 1
04/12/2022 07:04 1
04/12/2022 13:09 1
04/12/2022 13:19 1
04/12/2022 14:03 1
04/12/2022 14:29 1
04/13/2022 14:31 1
04/13/2022 14:34 1
04/13/2022 14:41 1
04/13/2022 14:44 1
04/13/2022 14:50 1
04/13/2022 15:00 1
04/13/2022 15:07 1
04/13/2022 15:12 1
04/13/2022 15:25 1
04/13/2022 15:27 1
04/13/2022 15:39 1
04/13/2022 15:46 1
04/13/2022 15:50 1
04/13/2022 16:03 1
04/13/2022 16:20 1
04/13/2022 16:26 1
04/13/2022 16:43 1
04/13/2022 16:57 1
04/13/2022 17:00 1
04/13/2022 17:39 1
04/13/2022 17:40 1
04/13/2022 18:22 1
04/13/2022 19:17 1
04/13/2022 19:33 1
04/13/2022 20:28 1
04/13/2022 20:35 1
04/13/2022 21:02 1
04/13/2022 21:10 1
04/13/2022 21:18 1
04/13/2022 22:24 1
04/13/2022 22:40 1
04/14/2022 07:23 1
04/14/2022 08:08 1
04/14/2022 08:11 1
04/14/2022 08:12 1
04/14/2022 08:13 2
04/14/2022 08:22 1
04/14/2022 08:32 1
04/14/2022 08:38 2
04/14/2022 08:45 1
04/14/2022 09:00 1
04/14/2022 09:04 1
04/14/2022 09:15 1
04/14/2022 09:25 1
04/14/2022 09:31 1
04/14/2022 10:42 1
04/16/2022 12:58 1
04/17/2022 14:37 1
04/17/2022 15:01 1
04/17/2022 15:20 1
04/17/2022 15:23 1
04/17/2022 15:39 1
04/17/2022 15:45 1
04/17/2022 15:49 1
04/17/2022 16:00 1
04/17/2022 16:08 1
04/17/2022 16:37 1
04/17/2022 16:56 1
04/17/2022 17:19 1
04/17/2022 17:30 1
04/17/2022 17:35 2
04/17/2022 18:37 1
04/17/2022 19:52 1
04/17/2022 20:16 1
04/17/2022 21:31 1
04/17/2022 21:45 1
04/17/2022 22:42 1
04/17/2022 23:10 1
04/17/2022 23:13 1
04/18/2022 00:47 1
04/18/2022 06:22 1
04/18/2022 06:59 1
04/18/2022 08:03 1
04/18/2022 08:13 1
04/18/2022 11:08 2
04/18/2022 13:27 1
04/18/2022 16:09 1
04/18/2022 16:17 1
04/18/2022 16:55 1
04/18/2022 19:19 1
04/18/2022 19:37 1
04/18/2022 19:59 1
04/18/2022 21:09 1
04/19/2022 09:47 1
04/19/2022 10:30 1
04/19/2022 10:32 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

DK_reg Region:

Value 3123 Frequency
1 The capital 97
2 Sealand 56
3 Southern Denmark 76
4 Middle Jutland 78
5 Northern Jutland 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 5

DK_mncp Municipality:

Value 4122 Frequency
101 København 47
147 Frederiksberg 6
151 Ballerup 8
153 Brøndby 0
155 Dragør 1
157 Gentofte 1
159 Gladsaxe 0
161 Glostrup 0
163 Herlev 2
165 Albertslund 2
167 Hvidovre 3
169 Høje-Taastrup 1
173 Lyngby-Taarbæk 2
175 Rødovre 3
183 Ishøj 1
185 TÃ¥rnby 0
187 Vallensbæk 0
190 Furesø 1
201 Allerød 2
210 Fredensborg 0
217 Helsingør 3
219 Hillerød 1
223 Hørsholm 1
230 Rudersdal 2
240 Egedal 3
250 Frederikssund 0
253 Greve 1
259 Køge 3
260 Halsnæs 4
265 Roskilde 3
269 Solrød 2
270 Gribskov 1
306 Odsherred 1
316 Holbæk 3
320 Faxe 6
326 Kalundborg 3
329 Ringsted 1
330 Slagelse 9
336 Stevns 4
340 Sorø 1
350 Lejre 4
360 Lolland 2
370 Næstved 10
376 Guldborgsund 2
390 Vordingborg 1
400 Bornholm 2
410 Middelfart 0
411 Christiansø 0
420 Assens 2
430 Faaborg-Midtfyn 6
440 Kerteminde 4
450 Nyborg 1
461 Odense 19
479 Svendborg 4
480 Nordfyns 3
482 Langeland 0
492 Ærø 0
510 Haderslev 1
530 Billund 2
540 Sønderborg 2
550 Tønder 2
561 Esbjerg 7
563 Fanø 0
573 Varde 4
575 Vejen 3
580 Aabenraa 1
607 Fredericia 2
615 Horsens 1
621 Kolding 6
630 Vejle 7
657 Herning 3
661 Holstebro 1
665 Lemvig 0
671 Struer 1
706 Syddjurs 3
707 Norddjurs 3
710 Favrskov 4
727 Odder 0
730 Randers 8
740 Silkeborg 4
741 Samsø 0
746 Skanderborg 2
751 Ã…rhus 18
756 Ikast-Brande 4
760 Ringkøbing-Skjern 0
766 Hedensted 7
773 Morsø 0
779 Skive 4
787 Thisted 0
791 Viborg 15
810 Brønderslev-Dronninglund 1
813 Frederikshavn 2
820 Vesthimmerland 5
825 Læsø 0
840 Rebild 2
846 Mariagerfjord 2
849 Jammerbugt 5
851 Aalborg 13
860 Hjørring 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 101 to 860

BGP1 What gender are you?

What gender are you?

Value 5121 Frequency
1 Man 175
2 Woman 165
3 Other 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 3

BGP2 How old are you?

How old are you?

Value 6120 Frequency
25 4
26 9
27 12
28 11
29 9
30 4
31 12
32 14
33 12
34 9
35 5
36 2
37 3
38 3
39 3
40 7
41 1
42 4
43 8
44 6
45 12
46 13
47 17
48 13
49 25
50 22
51 6
52 4
53 6
54 6
55 10
56 9
57 13
58 15
59 11
60 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 25 to 60

BGP2_r Recoded: Age groups

How old are you? Age groups

Value 7119 Frequency
1 25-35 101
2 36-50 139
3 51-60 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 3

BGP3 What is the highest level of education you completed?

What is the highest level of education you completed?

Value 8118 Frequency
1 Early childhood education (ISCED 01/ ISCED 02) 1
2 Primary education (ISCED 1) 8
3 Secondary education (ISCED 2-3) 78
4 Post-secondary or Short-cycle tertiary education (ISCED 4-5) 53
5 Bachelor or equivalent (ISCED 6) 114
6 Master or equivalent (ISCED 7) 80
7 Doctoral or equivalent (ISCED 8) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

BGP3_r Level of education - 3 groups

What is the highest level of education you completed? 3 groups

Value 9117 Frequency
1 9
2 78
3 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 3

BG1 Do you have a spouse/partner?

Do you have a spouse/partner?

Value 10116 Frequency
1 Yes, and living together 229
2 Yes, but not living together 19
3 No I do not 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 3

BG1_r Recoded: Do you have a spouse/partner?

Do you have a spouse/partner? recoded

Value 11115 Frequency
0 No 92
1 Yes 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 0 to 1

BG2 Do you have any dependent children?

Do you have any dependent children?

Value 12114 Frequency
1 Yes 157
2 No 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 2

BG3 Which one of these categories best describe your current employment situation?

Which one of these categories best describe your current employment situation?

Value 13113 Frequency
1 Full time employment 333
2 Part-time employment 0
3 Employed, on leave (parental leave, sick leave; not holiday) 7
4 Self-employed 0
5 Unemployed 0
6 Unable to work due to long-term illness or disability 0
7 Retired 0
8 Full-time homemaker / fulfilling domestic tasks 0
9 In education or other training (school, university, etc.) 0
10 Other. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 10

BG4 What kind of employment contract to you have in your (main) job?

What kind of employment contract to you have in your (main) job?

Value 14112 Frequency
1 An unlimited permanent contract 265
2 A fixed term contract 59
3 A temporary employment agency contract 16
4 An apprenticeship or other training scheme 0
5 No written contract 0
6 Other 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 6

BG5 Which one of these occupation descriptions best match your occupation?

What kind of employment contract to you have in your (main) job?

Value 15111 Frequency
1 Manager - Such as business executive, managing director, se 30
2 Professional - Such as doctor, midwife, lawyer, scientist, 133
3 Technician or junior professional - Such as construction su 33
4 Clerical support worker - Such as secretary, payroll clerk, 41
5 Service worker - Such as waitress, transport conductor, chi 44
6 Sales worker - Such as shop keeper, shop assistant, sales pe 7
7 Skilled agriculture, forestry or fishery - Such as gardener, 3
8 Craft and related trades worker - Such as brick layer, carpe 23
9 Plant and machine operator or assembler - Such as plant ope 1
10 Elementary occupation - Such as farm labourer, construction 19
11 Armed forces - all ranks 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 11

BG6 Using this scale, how likely or unlikely do you think it is that you might lose your job in the next 6 months?

Using this scale, how likely or unlikely do you think it is that you might lose your job in the next 6 months?

Value 16110 Frequency
1 Very likely 39
2 Rather likely 30
3 Neither likely nor unlikely 22
4 Rather unlikely 82
5 Very unlikely 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 5

BG7 Are you a member of a union?

Are you a member of a union?

Value 17109 Frequency
1 Yes 275
2 No 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 2

Q1_1 Getting paid appropriately, considering efforts and achievements in job.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Getting paid appropriately, considering efforts and achievements in job.

Value 18108 Frequency
1 Completely unsatisfied 23
2 2 37
3 3 56
4 4 34
5 5 54
6 6 91
7 Completely satisfied 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q1_2 Possibility of meeting basic material needs (both everyday life and unexpected expenses)

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Possibility of meeting basic material needs (both everyday life and unexpected expenses)

Value 19107 Frequency
1 Completely unsatisfied 9
2 2 8
3 3 19
4 4 45
5 5 62
6 6 127
7 Completely satisfied 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q1_3 Fringe benefits, such as additional health insurance, life insurance, additional retirement contributions, facilities and discounts e.g. cafeteria, parking, day-care, fitness etc.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Fringe benefits, such as additional health insurance, life insurance, additional retirement contributions, facilities and discounts e.g. cafeteria, parking, day-care, fitness etc.

Value 20106 Frequency
1 Completely unsatisfied 37
2 2 45
3 3 48
4 4 51
5 5 55
6 6 63
7 Completely satisfied 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q1_4 Your feeling of being economically secure

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Your feeling of being economically secure.

Value 21105 Frequency
1 Completely unsatisfied 12
2 2 11
3 3 31
4 4 39
5 5 58
6 6 119
7 Completely satisfied 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q1_1_4 Domain satisfaction: Work Compensation

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 4.815 1.36

Valid range from 1 to 7

Q2_1 Job offers good prospects for career advancement

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Job offers good prospects for career advancement

Value 23103 Frequency
1 Completely unsatisfied 13
2 2 23
3 3 34
4 4 64
5 5 74
6 6 87
7 Completely satisfied 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q2_2 Job offers good possibilities of continued education and skill advancement.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Job offers good possibilities of continued education and skill advancement.

Value 24102 Frequency
1 Completely unsatisfied 9
2 2 21
3 3 32
4 4 51
5 5 74
6 6 100
7 Completely satisfied 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q2_1_2 Domain satisfaction: Career growth

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 4.876 1.49

Valid range from 1 to 7

Q3_1 The effect of the number of working hours and work schedule on the your health

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. The effect of the number of working hours and work schedule on the your health

Value 26100 Frequency
1 Completely unsatisfied 9
2 2 24
3 3 44
4 4 59
5 5 61
6 6 96
7 Completely satisfied 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q3_2 The flexibility of the work schedule

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. The flexibility of the work schedule

Value 2799 Frequency
1 Completely unsatisfied 18
2 2 19
3 3 19
4 4 39
5 5 54
6 6 101
7 Completely satisfied 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q3_3 Possibility of being absent from work for family and care responsibilities

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Possibility of being absent from work for family and care responsibilities

Value 2898 Frequency
1 Completely unsatisfied 20
2 2 16
3 3 27
4 4 36
5 5 60
6 6 87
7 Completely satisfied 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q3_1_3 Domain satisfaction: Working hours

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 5.066 1.451

Valid range from 1 to 7

Q4_1 Relationship with colleagues

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Relationship with colleagues

Value 3096 Frequency
1 Completely unsatisfied 5
2 2 7
3 3 12
4 4 27
5 5 55
6 6 116
7 Completely satisfied 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q4_2 Sense of belonging at work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Sense of belonging at work

Value 3195 Frequency
1 Completely unsatisfied 6
2 2 9
3 3 10
4 4 30
5 5 61
6 6 124
7 Completely satisfied 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q4_3 Degree of competition felt at work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Degree of competition felt at work

Value 3294 Frequency
1 Completely unsatisfied 4
2 2 6
3 3 29
4 4 95
5 5 68
6 6 95
7 Completely satisfied 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q4_1_3 Domain satisfaction: Relationship with colleagues

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 5.468 1.103

Valid range from 1 to 7

Q5_1 Relationship with your immediate boss

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Relationship with your immediate boss

Value 3492 Frequency
1 Completely unsatisfied 13
2 2 13
3 3 15
4 4 34
5 5 59
6 6 131
7 Completely satisfied 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q5_2 Relationship to your employer company/institution

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Relationship to your employer company/institution

Value 3591 Frequency
1 Completely unsatisfied 11
2 2 9
3 3 17
4 4 49
5 5 78
6 6 125
7 Completely satisfied 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q5_3 Evaluation and feedback you receive on your work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Evaluation and feedback you receive on your work

Value 3690 Frequency
1 Completely unsatisfied 21
2 2 18
3 3 35
4 4 51
5 5 76
6 6 89
7 Completely satisfied 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q5_4 Confidence in raising concerns about issues in the workplace

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Confidence in raising concerns about issues in the workplace

Value 3789 Frequency
1 Completely unsatisfied 11
2 2 20
3 3 23
4 4 51
5 5 62
6 6 109
7 Completely satisfied 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q5_1_4 Domain satisfaction: Relationship with employer

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 5.121 1.341

Valid range from 1 to 7

Q6_1 Exposure to loud noises, extreme temperatures, fumes or other safety hazards

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Exposure to loud noises, extreme temperatures, fumes or other safety hazards

Value 3987 Frequency
1 Completely unsatisfied 16
2 2 31
3 3 48
4 4 37
5 5 37
6 6 71
7 Completely satisfied 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_2 The equipment and tools available to carry out your work.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. The equipment and tools available to carry out your work.

Value 4086 Frequency
1 Completely unsatisfied 11
2 2 12
3 3 25
4 4 32
5 5 47
6 6 114
7 Completely satisfied 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_3 Sharing of workload when other employees are absent.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Sharing of workload when other employees are absent.

Value 4185 Frequency
1 Completely unsatisfied 27
2 2 23
3 3 43
4 4 44
5 5 69
6 6 86
7 Completely satisfied 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_4 Time available for accomplishing your tasks

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Time available for accomplishing your tasks

Value 4284 Frequency
1 Completely unsatisfied 18
2 2 27
3 3 54
4 4 39
5 5 56
6 6 87
7 Completely satisfied 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_5 The emotional burden of your work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. The emotional burden of your work.

Value 4383 Frequency
1 Completely unsatisfied 18
2 2 29
3 3 41
4 4 43
5 5 74
6 6 84
7 Completely satisfied 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_6 The physical requirements of your job

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. The physical requirements of your job.

Value 4482 Frequency
1 Completely unsatisfied 5
2 2 14
3 3 24
4 4 32
5 5 47
6 6 108
7 Completely satisfied 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q6_1_6 Domain satisfaction: Working conditions

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 5 1.297

Valid range from 1 to 7

Q7_1 Match between your skills and nature of tasks in your job

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Match between your skills and nature of tasks in your job.

Value 4680 Frequency
1 Completely unsatisfied 6
2 2 12
3 3 21
4 4 32
5 5 58
6 6 105
7 Completely satisfied 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q7_2 Your independence in carrying out your work tasks

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Your independence in carrying out your work tasks.

Value 4779 Frequency
1 Completely unsatisfied 3
2 2 3
3 3 9
4 4 17
5 5 54
6 6 110
7 Completely satisfied 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q7_3 Influence over decisions concerning tasks in your job.

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Influence over decisions concerning tasks in your job.

Value 4878 Frequency
1 Completely unsatisfied 8
2 2 10
3 3 28
4 4 38
5 5 67
6 6 125
7 Completely satisfied 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q7_4 Clarity of the value you create to your employer company/institution

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Clarity of the value you create to your employer company/institution.

Value 4977 Frequency
1 Completely unsatisfied 13
2 2 13
3 3 29
4 4 32
5 5 69
6 6 103
7 Completely satisfied 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q7_1_4 Domain satisfaction: Empowerment & autonomy in job

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 5.519 1.168

Valid range from 1 to 7

Q8_1 How working hours fit with family or other social commitments outside work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. How working hours fit with family or other social commitments outside work.

Value 5175 Frequency
1 Completely unsatisfied 12
2 2 17
3 3 36
4 4 35
5 5 50
6 6 100
7 Completely satisfied 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q8_2 Ability to enjoy social life after a full working day

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Ability to enjoy social life after a full working day.

Value 5274 Frequency
1 Completely unsatisfied 18
2 2 34
3 3 34
4 4 32
5 5 64
6 6 87
7 Completely satisfied 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q8_3 Feeling of balance between work and non-work life

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. Feeling of balance between work and non-work life.

Value 5373 Frequency
1 Completely unsatisfied 16
2 2 23
3 3 50
4 4 37
5 5 49
6 6 93
7 Completely satisfied 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0

Valid range from 1 to 7

Q8_1_3 Domain satisfaction: Work-life-balance

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 0 1 7 4.996 1.623

Valid range from 1 to 7

Q9_1 How people recognise the value of what you do in your work

Please indicate your satisfaction with these aspects of your working life, on the scale from 'completely unsatisfied' to 'completely satisfied'. How people recognise the value of what you do in your work.

Value 5571 Frequency
1