Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0505
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0505_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, politični problemi, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, menjalni tečaj tolar-evro, valutno preračunavanje cene večjega nakupa, pričakovanja v zvezi z evrom, politika socialnih demokratov, predlog spremembe zakona o RTV

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro ter o predlogu spremembe zakona o RTV.

Methodology


Collection date: 23. maj 2005 - 25. maj 2005
Date of production: 2005-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0505 - Politbarometer PB5/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 56
 • number of units: 901

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2005-05-14 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2005-05-14 2005-05-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 435
2 ni zadovoljen 394
3 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 72

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 582
2 ni zadovoljen 296
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 23

Valid range from 1 to 2

ANKETA

Value 156 Frequency
2005-05-14 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2005-05-14 2005-05-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 255 Frequency
1 zadovoljen 435
2 ni zadovoljen 394
3 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 72

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 354 Frequency
1 zadovoljen 582
2 ni zadovoljen 296
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 23

Valid range from 1 to 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 453 Frequency
1 da, podpiram 510
2 ne, ne podpiram 271
3 ne vem, b.o. 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 120

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 552 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 126
3 nekje vmes 411
4 . 216
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 59

Valid range from 1 to 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 651 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 101
3 nekje vmes 252
4 . 297
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 78

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 750 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 178
3 nekje vmes 418
4 . 144
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 96

Valid range from 1 to 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 849 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 118
3 nekje vmes 292
4 . 213
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 143

Valid range from 1 to 5

V4 4d. DRŽAVNI SVET

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 948 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 152
3 nekje vmes 300
4 . 92
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 235

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1047 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 201
3 nekje vmes 336
4 . 107
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 162

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1146 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 82
3 nekje vmes 251
4 . 322
5 zelo uspešno 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 59

Valid range from 1 to 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1245 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 168
3 nekje vmes 287
4 . 165
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 170

Valid range from 1 to 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1344 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 227
3 nekje vmes 272
4 . 152
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 137

Valid range from 1 to 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1443 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 133
3 nekje vmes 353
4 . 144
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 201

Valid range from 1 to 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1542 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 150
3 nekje vmes 296
4 . 108
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 276
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 279

Valid range from 1 to 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1641 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 109
3 nekje vmes 281
4 . 185
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 233

Valid range from 1 to 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1740 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 104
3 nekje vmes 275
4 . 208
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 238

Valid range from 1 to 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1839 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 82
3 nekje vmes 261
4 . 246
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 212
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 215

Valid range from 1 to 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1938 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 182
3 nekje vmes 305
4 . 172
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 147

Valid range from 1 to 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2037 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 102
3 nekje vmes 235
4 . 231
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 218

Valid range from 1 to 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2136 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 . 107
3 nekje vmes 279
4 . 199
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 250
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 253

Valid range from 1 to 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2235 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 129
3 nekje vmes 250
4 . 243
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 143

Valid range from 1 to 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2334 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 58
3 nekje vmes 242
4 . 195
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 345
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 348

Valid range from 1 to 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2433 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 128
3 nekje vmes 279
4 . 222
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 149

Valid range from 1 to 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2532 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 153
3 nekje vmes 267
4 . 189
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 121

Valid range from 1 to 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2631 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 85
3 nekje vmes 250
4 . 180
5 zelo uspešno 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 244
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 247

Valid range from 1 to 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2730 Frequency
1 zelo neuspešno 18
2 . 72
3 nekje vmes 271
4 . 88
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 433
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 436

Valid range from 1 to 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2829 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 52
3 nekje vmes 259
4 . 167
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 376
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 380

Valid range from 1 to 5

Q900 NAJBOLJ PEREČ PROBLEM SLO. POLITIKE

NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA. (anketar: ne beri!!! šifriraj!!!

Value 2928 Frequency
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 3
2 brezposelnost 156
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 0
4 ceste, avtoceste 9
5 draginja, revščina, cene 11
6 človekove pravice 2
7 državne finance, proračun, davki 42
8 EU 32
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 88
10 kmetijstvo 14
11 kriminal 4
12 mladi, mlade družine 7
13 kriminal v podjetjih, korupcija 12
14 nataliteta 3
15 NATO 0
16 nizek standard, kvaliteta življenja 14
17 nizke plače, razlike v dohodkih 48
18 pokojnine 21
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 28
20 politične stranke 9
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 13
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 3
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 2
24 stanovanjski problemi 2
25 šolstvo, izobraževanje 20
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 13
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj0) 3
28 zdravstvo, sociala 75
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 19
30 izbrisani 5
31 referendumi 1
32 slovenski karakter 5
33 osebni problemi 2
34 krajevni in lokalni problemi 4
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 0
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv0) 98
37 ekologija, skrb za okolje 2
38 drugo 22
39 ni problemov 7
40 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 102

Valid range from 1 to 39

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 3027 Frequency
1 je volil 703
2 ni volil 187
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 11

Valid range from 1 to 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3126 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 105
3 NSI 20
4 SDS 248
5 SLS 17
6 SNS 24
7 ZLSD 54
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 394

Valid range from 1 to 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3225 Frequency
1 da 671
2 ne 173
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 57

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3324 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 75
3 NSI 11
4 SDS 265
5 SLS 13
6 SNS 23
7 ZLSD - SD 54
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 431

Valid range from 1 to 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3423 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 36
3 NSI 7
4 SDS 35
5 SLS 3
6 SNS 9
7 ZLSD - SD 20
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 772

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3522 Frequency
1 prej levo 233
2 v sredino 176
3 prej desno 190
4 b.o. 298
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 302

Valid range from 1 to 3

Q796A_1 KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EVRO?

ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EURO?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9 0 999 217.327 104.449

Valid range from 0 to 999

Q796B_1 RAZMERJE MED MARKO IN EVROM OB UVEDBI EVRA?

ALI VESTE KOLIKŠNO JE BILO RAZMERJE MED MARKO IN EUROM OB UVEDBI EURA?

Value 3720 Frequency
1 pravilen odgovor 418
2 nepravilen odgovor, ne ve, b.o. 477
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 483

Valid range from 1 to 1

Q796C_1 V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO?

ČE BI SE DENIMO ODLOČALI ZA KAK VEČJI NAKUP, NPR. AVTO, V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO TEGA AVTOMOBILA?

Value 3819 Frequency
1 V TOLARJIH 501
2 V EURIH 262
3 V MARKAH 85
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 53

Valid range from 1 to 3

Q796D_1 PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EURO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V VEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 3918 Frequency
1 več dobrih 227
2 več slabih 501
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 173

Valid range from 1 to 2

Q797 SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA POMISLITE?

KO SLIŠITE OZNAKO SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA NAJPREJ POMISLITE?

Value 4017 Frequency
1 na Janeza Janšo 244
2 na Boruta Pahorja 216
3 drugo 51
4 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 390

Valid range from 1 to 3

Q795A_1 SLIŠALI O PREDLOGU SPREMEMBE ZAKONA O RTV

VLADA JE PRED ČASOM POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Value 4116 Frequency
1 da, sem slišal 615
2 ne, nisem slišal 243
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 43

Valid range from 1 to 2

Q795B UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Value 4215 Frequency
1 povečal 259
2 ohranil v enaki meri 81
3 zmanjšal 99
4 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 462

Valid range from 1 to 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Value 4314 Frequency
1 da, podpiram 137
2 ne, ne podpiram 293
3 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 471

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8 13 87 57.371 18.029

Valid range from 13 to 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4512 Frequency
1 OSNOVNA 158
2 POKLICNA 137
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 223
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 4

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 4611 Frequency
1 PODEŽELJE 347
2 MANJŠI KRAJ 300
3 VEČJE MESTO 96
4 LJ ALI MB 155
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4710 Frequency
1 GOSPODARSTVU 244
2 NEGOSPODARSTVU 158
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 297
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 3

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 489 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 67
2 DO NEKE MERE 124
3 TO ME NE SKRBI 209
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 501

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 498 Frequency
1 sem veren 486
2 nisem veren 271
3 nekaj vmes... 121
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 23

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 507 Frequency
1 moški 381
2 ženska 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 516 Frequency
Zakrita vrednost 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

REGIJA Regija

Value 525 Frequency
1 POMURSKA 57
2 PODRAVSKA 134
3 KORO[KA 23
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 238
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 82
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 29
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 534 Frequency
0 miss 0
1 ->500 299
2 500-4000 231
3 4000-50000 214
4 NAD 50000 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 543 Frequency
30 ->30 202
45 31 - 45 216
60 46 - 60 238
99 61 -> 237
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 552 Frequency
1 DESUS 21
2 LDS 111
3 NSI 18
4 SDS 300
5 SLS 16
6 SNS 32
7 ZLSD - SD 74
9 drugo 27
0 ne vem 298
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 302

Valid range from 1 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0.305 3.693 0.999 0.627

Valid range from 0.305472263946893 to 3.6934799583034

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0505. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0505_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si