Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0505
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0505_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, politični problemi, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, menjalni tečaj tolar-evro, valutno preračunavanje cene večjega nakupa, pričakovanja v zvezi z evrom, politika socialnih demokratov, predlog spremembe zakona o RTV

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro ter o predlogu spremembe zakona o RTV.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. maj 2005 - 25. maj 2005
Čas izdelave: 2005-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0505 - Politbarometer PB5/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 56
 • število enot: 901

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2005-05-14 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2005-05-14 2005-05-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 435
2 ni zadovoljen 394
3 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 582
2 ni zadovoljen 296
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA

Vrednost 156 Frekvenca
2005-05-14 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2005-05-14 2005-05-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 255 Frekvenca
1 zadovoljen 435
2 ni zadovoljen 394
3 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 354 Frekvenca
1 zadovoljen 582
2 ni zadovoljen 296
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 453 Frekvenca
1 da, podpiram 510
2 ne, ne podpiram 271
3 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 552 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 126
3 nekje vmes 411
4 . 216
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 651 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 101
3 nekje vmes 252
4 . 297
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 750 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 178
3 nekje vmes 418
4 . 144
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 849 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 118
3 nekje vmes 292
4 . 213
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 4d. DRŽAVNI SVET

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 948 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 152
3 nekje vmes 300
4 . 92
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1047 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 201
3 nekje vmes 336
4 . 107
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1146 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 82
3 nekje vmes 251
4 . 322
5 zelo uspešno 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1245 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 168
3 nekje vmes 287
4 . 165
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1344 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 227
3 nekje vmes 272
4 . 152
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1443 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 133
3 nekje vmes 353
4 . 144
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1542 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 150
3 nekje vmes 296
4 . 108
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 276
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
622 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1641 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 109
3 nekje vmes 281
4 . 185
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1740 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 104
3 nekje vmes 275
4 . 208
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
663 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1839 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 82
3 nekje vmes 261
4 . 246
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 212
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1938 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 182
3 nekje vmes 305
4 . 172
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 2037 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 102
3 nekje vmes 235
4 . 231
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2136 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 . 107
3 nekje vmes 279
4 . 199
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 250
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2235 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 129
3 nekje vmes 250
4 . 243
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2334 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 58
3 nekje vmes 242
4 . 195
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 345
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2433 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 128
3 nekje vmes 279
4 . 222
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2532 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 153
3 nekje vmes 267
4 . 189
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2631 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 85
3 nekje vmes 250
4 . 180
5 zelo uspešno 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 244
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2730 Frekvenca
1 zelo neuspešno 18
2 . 72
3 nekje vmes 271
4 . 88
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 433
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2829 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 52
3 nekje vmes 259
4 . 167
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 376
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
521 380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q900 NAJBOLJ PEREČ PROBLEM SLO. POLITIKE

NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA. (anketar: ne beri!!! šifriraj!!!

Vrednost 2928 Frekvenca
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 3
2 brezposelnost 156
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 0
4 ceste, avtoceste 9
5 draginja, revščina, cene 11
6 človekove pravice 2
7 državne finance, proračun, davki 42
8 EU 32
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 88
10 kmetijstvo 14
11 kriminal 4
12 mladi, mlade družine 7
13 kriminal v podjetjih, korupcija 12
14 nataliteta 3
15 NATO 0
16 nizek standard, kvaliteta življenja 14
17 nizke plače, razlike v dohodkih 48
18 pokojnine 21
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 28
20 politične stranke 9
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 13
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 3
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 2
24 stanovanjski problemi 2
25 šolstvo, izobraževanje 20
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 13
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj0) 3
28 zdravstvo, sociala 75
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 19
30 izbrisani 5
31 referendumi 1
32 slovenski karakter 5
33 osebni problemi 2
34 krajevni in lokalni problemi 4
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 0
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv0) 98
37 ekologija, skrb za okolje 2
38 drugo 22
39 ni problemov 7
40 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 39

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 3027 Frekvenca
1 je volil 703
2 ni volil 187
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3126 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 105
3 NSI 20
4 SDS 248
5 SLS 17
6 SNS 24
7 ZLSD 54
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3225 Frekvenca
1 da 671
2 ne 173
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3324 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 75
3 NSI 11
4 SDS 265
5 SLS 13
6 SNS 23
7 ZLSD - SD 54
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3423 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 36
3 NSI 7
4 SDS 35
5 SLS 3
6 SNS 9
7 ZLSD - SD 20
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
129 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3522 Frekvenca
1 prej levo 233
2 v sredino 176
3 prej desno 190
4 b.o. 298
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q796A_1 KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EVRO?

ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EURO?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9 0 999 217.327 104.449

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

Q796B_1 RAZMERJE MED MARKO IN EVROM OB UVEDBI EVRA?

ALI VESTE KOLIKŠNO JE BILO RAZMERJE MED MARKO IN EUROM OB UVEDBI EURA?

Vrednost 3720 Frekvenca
1 pravilen odgovor 418
2 nepravilen odgovor, ne ve, b.o. 477
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q796C_1 V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO?

ČE BI SE DENIMO ODLOČALI ZA KAK VEČJI NAKUP, NPR. AVTO, V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO TEGA AVTOMOBILA?

Vrednost 3819 Frekvenca
1 V TOLARJIH 501
2 V EURIH 262
3 V MARKAH 85
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q796D_1 PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EURO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V VEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Vrednost 3918 Frekvenca
1 več dobrih 227
2 več slabih 501
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q797 SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA POMISLITE?

KO SLIŠITE OZNAKO SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA NAJPREJ POMISLITE?

Vrednost 4017 Frekvenca
1 na Janeza Janšo 244
2 na Boruta Pahorja 216
3 drugo 51
4 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q795A_1 SLIŠALI O PREDLOGU SPREMEMBE ZAKONA O RTV

VLADA JE PRED ČASOM POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Vrednost 4116 Frekvenca
1 da, sem slišal 615
2 ne, nisem slišal 243
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q795B UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Vrednost 4215 Frekvenca
1 povečal 259
2 ohranil v enaki meri 81
3 zmanjšal 99
4 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4314 Frekvenca
1 da, podpiram 137
2 ne, ne podpiram 293
3 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8 13 87 57.371 18.029

Vrednosti spremenljivk od 13 do 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4512 Frekvenca
1 OSNOVNA 158
2 POKLICNA 137
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 223
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4611 Frekvenca
1 PODEŽELJE 347
2 MANJŠI KRAJ 300
3 VEČJE MESTO 96
4 LJ ALI MB 155
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4710 Frekvenca
1 GOSPODARSTVU 244
2 NEGOSPODARSTVU 158
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 297
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 489 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 67
2 DO NEKE MERE 124
3 TO ME NE SKRBI 209
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 498 Frekvenca
1 sem veren 486
2 nisem veren 271
3 nekaj vmes... 121
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 507 Frekvenca
1 moški 381
2 ženska 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 516 Frekvenca
Zakrita vrednost 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

REGIJA Regija

Vrednost 525 Frekvenca
1 POMURSKA 57
2 PODRAVSKA 134
3 KORO[KA 23
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 238
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 82
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 29
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 534 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 299
2 500-4000 231
3 4000-50000 214
4 NAD 50000 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 543 Frekvenca
30 ->30 202
45 31 - 45 216
60 46 - 60 238
99 61 -> 237
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 552 Frekvenca
1 DESUS 21
2 LDS 111
3 NSI 18
4 SDS 300
5 SLS 16
6 SNS 32
7 ZLSD - SD 74
9 drugo 27
0 ne vem 298
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0.305 3.693 0.999 0.627

Vrednosti spremenljivk od 0.305472263946893 do 3.6934799583034

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0505. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0505_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si