Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1301_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, najprimernejši kandidat za predsednika države, podpora vladnim ukrepom, gospodarska kriza, podpora protestnim gibanjem, pogled na družbo, odstop politikov s političnih funkcij, politična kriza v Sloveniji

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja v povezavi z izražanji državljanskega nezadovoljstva in nekaterimi reformnimi ukrepi (predlogi).

Methodology


Collection date: 14. januar 2013 - 16. januar 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1301 - Politbarometer PB01/13, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 64
 • number of units: 964

Version: december 2014

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2013-01-15 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

regija Regija

Regija

Value 22 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 139
3 KOROSKA 43
4 SAVINJSKA 108
5 GORENJSKA 117
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 272
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 71
10 GORISKA 54
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Veln2

Value 31 Frequency
0 miss 0
1 ->500 321
2 500-4000 250
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

Valid range from 0 to 4

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 164 Frequency
2013-01-15 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

regija Regija

Regija

Value 263 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 139
3 KOROSKA 43
4 SAVINJSKA 108
5 GORENJSKA 117
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 272
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 71
10 GORISKA 54
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Veln2

Value 362 Frequency
0 miss 0
1 ->500 321
2 500-4000 250
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

Valid range from 0 to 4

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SR EČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 461 Frequency
1 sploh nisem srečen 34
2 . 57
3 nekaj vmes 335
4 . 371
5 zelo sem srečen 161
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 6

Valid range from 1 to 6

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SE DAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVO R NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 560 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 32
2 . 45
3 nekaj vmes 327
4 . 406
5 zelo sem zadovoljen 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 4

Valid range from 1 to 6

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 659 Frequency
1 zadovoljen 70
2 ni zadovoljen 870
3 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 24

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI ?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 758 Frequency
1 zadovoljen 566
2 ni zadovoljen 371
3 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 27

Valid range from 1 to 3

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE ?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 857 Frequency
1 da, podpiram 184
2 ne, ne podpiram 725
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 55

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPO DAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORG ANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USP EŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 D O 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 956 Frequency
1 zelo neuspešno 352
2 . 296
3 nekje vmes 197
4 . 83
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 15

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Value 1055 Frequency
1 zelo neuspešno 484
2 . 204
3 nekje vmes 115
4 . 92
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 25

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV NI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1154 Frequency
1 zelo neuspešno 202
2 . 349
3 nekje vmes 315
4 . 58
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 35

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA?

KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA?

Value 1253 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 105
3 nekje vmes 197
4 . 228
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 252

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI N IČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLN OMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELO TI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1352 Frequency
1 najmanj zaupa 384
2 . 278
3 nekaj vmes 198
4 . 61
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 12

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI?

Value 1451 Frequency
1 najmanj zaupa 543
2 . 182
3 nekaj vmes 102
4 . 68
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 18

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1550 Frequency
1 najmanj zaupa 233
2 . 367
3 nekaj vmes 275
4 . 56
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 27

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU?

Value 1649 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 122
3 nekaj vmes 285
4 . 261
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 87

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1748 Frequency
1 najmanj zaupa 305
2 . 329
3 nekaj vmes 253
4 . 31
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 42

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SODIŠČEM?

Value 1847 Frequency
1 najmanj zaupa 366
2 . 280
3 nekaj vmes 224
4 . 47
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 41

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLICIJI?

Value 1946 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 122
3 nekaj vmes 384
4 . 303
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 25

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

VOJSKI?

Value 2045 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 51
3 nekaj vmes 292
4 . 344
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 127

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2144 Frequency
1 najmanj zaupa 394
2 . 198
3 nekaj vmes 228
4 . 87
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 22

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

BANKI SLOVENIJE?

Value 2243 Frequency
1 najmanj zaupa 261
2 . 293
3 nekaj vmes 268
4 . 83
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 45

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2342 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 87
3 nekaj vmes 377
4 . 353
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 40

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2441 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 114
3 nekaj vmes 353
4 . 361
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 12

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI UNIJI?

Value 2540 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 204
3 nekaj vmes 396
4 . 163
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 88

Valid range from 1 to 6

i21 NATU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

NATU?

Value 2639 Frequency
1 najmanj zaupa 136
2 . 208
3 nekaj vmes 298
4 . 120
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 170

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2738 Frequency
1 najmanj zaupa 209
2 . 238
3 nekaj vmes 278
4 . 135
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 67

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2837 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 173
3 nekaj vmes 397
4 . 261
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 17

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2936 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 246
3 nekaj vmes 450
4 . 106
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 81

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3035 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 147
3 nekaj vmes 369
4 . 283
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 40

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SINDIKATOM?

Value 3134 Frequency
1 najmanj zaupa 248
2 . 273
3 nekaj vmes 265
4 . 113
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 45

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN G ORANU KLEMENČIČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 3233 Frequency
1 najmanj zaupa 73
2 . 77
3 nekaj vmes 172
4 . 283
5 najbolj zaupa 303
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 56

Valid range from 1 to 6

v_1a V KRATKEM SE IZTEKAJO MANDATI NOSILCEM P OMEMBNIH NADZORNIH FUNKCIJ. MI VAM JIH B OMO NAVEDLI, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, OCENITE USPEŠNOST NJIH OVEGA DELOVANJA V PREDHODNEM OBDOBJU. PO VEJTE NAJPREJ ZA... INFORMACIJSKO PO OBLAŠČENKO NATAŠO PIRC MUSAR. V KRATKEM SE IZTEKAJO MANDATI NOSILCEM POMEMBNIH NADZORNIH FUNKCIJ. MI VAM JIH BOMO NAVEDLI, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, OCENITE USPEŠNOST NJIHOVEGA DELOVANJA V PREDHODNEM OBDOBJU.

POVEJTE NAJPREJ ZA... INFORMACIJSKO POOBLAŠČENKO NATAŠO PIRC MUSAR.

Value 3332 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 68
3 nekje vmes 213
4 . 316
5 zelo uspešno 239
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 83

Valid range from 1 to 6

v_1b VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠ EK TRAVNIK V KRATKEM SE IZTEKAJO MANDATI NOSILCEM POMEMBNIH NADZORNIH FUNKCIJ. MI VAM JIH BOMO NAVEDLI, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, OCENITE USPEŠNOST NJIHOVEGA DELOVANJA V PREDHODNEM OBDOBJU.

VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠEK TRAVNIK

Value 3431 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 85
3 nekje vmes 283
4 . 324
5 zelo uspešno 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 83

Valid range from 1 to 6

v_1c PREDSEDNIKA RAČUNSKEGA SODIŠČA IGORJA ŠO LTESA V KRATKEM SE IZTEKAJO MANDATI NOSILCEM POMEMBNIH NADZORNIH FUNKCIJ. MI VAM JIH BOMO NAVEDLI, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, OCENITE USPEŠNOST NJIHOVEGA DELOVANJA V PREDHODNEM OBDOBJU.

PREDSEDNIKA RAČUNSKEGA SODIŠČA IGORJA ŠOLTESA

Value 3530 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 65
3 nekje vmes 227
4 . 318
5 zelo uspešno 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 161
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 167

Valid range from 1 to 6

v_1d GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE MARKA KRANJCA V KRATKEM SE IZTEKAJO MANDATI NOSILCEM POMEMBNIH NADZORNIH FUNKCIJ. MI VAM JIH BOMO NAVEDLI, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, OCENITE USPEŠNOST NJIHOVEGA DELOVANJA V PREDHODNEM OBDOBJU.

GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE MARKA KRANJCA

Value 3629 Frequency
1 zelo neuspešno 132
2 . 241
3 nekje vmes 281
4 . 91
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 194
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 202

Valid range from 1 to 6

w20c DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 3728 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 30
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SDS - slovenska demokratska stranka 151
5 SLS - slovenska ljudska stranka 26
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 4
7 SD - socialni demokrati 203
8 ZARES - nova stranka 1
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 9
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 38
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 110
12 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 144
99 ni volil 202
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 354 1 12 6.636 2.961

Valid range from 0 to 99

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL ITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3827 Frequency
1 da 651
2 ne 225
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 88

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO LILI?

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 3926 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 20
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 2
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 99
5 SLS - slovenska ljudska stranka 32
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 3
7 SD - socialni demokrati 155
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 4
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 26
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 33
12 drugo stranko 23
0 ne vem, b.o. 233
Sysmiss 316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 549

Valid range from 0 to 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4025 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 3
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 20
5 SLS - slovenska ljudska stranka 29
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 1
7 SD - socialni demokrati 45
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 3
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 14
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 14
12 drugo stranko 22
0 ne vem, b.o. 376
Sysmiss 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 803

Valid range from 0 to 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST ALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RA DI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTIL I PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4124 Frequency
1 prej levo 308
2 v sredino 309
3 prej desno 139
4 b.o. 201
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 208

Valid range from 1 to 4

q979a JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNI KA REPUBLIKE. ALI STE ŠLI NA VOLITVE V P RVEM KROGU IN ZA KOGA STE GLASOVALI?

JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ALI STE ŠLI NA VOLITVE V PRVEM KROGU IN ZA KOGA STE GLASOVALI?

Value 4223 Frequency
0 nisem šel na volitve 162
1 Milan Zver 112
2 Borut Pahor 375
3 Danilo Türk 258
4 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 57

Valid range from 0 to 4

q979b ALI STE ŠLI NA VOLITVE V DRUGEM KROGU IN ZA KOGA STE GLASOVALI?

ALI STE ŠLI NA VOLITVE V DRUGEM KROGU IN ZA KOGA STE GLASOVALI?

Value 4322 Frequency
0 nisem šel na volitve 210
1 Borut Pahor 472
2 Danilo Türk 225
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 57

Valid range from 0 to 3

q975b ALI PODPIRATE NASLEDNJE PREDLOGE IN UKRE PE JANŠEVE VLADE. NAJPREJ POVEJTE, ALI P ODPIRATE ALI NE PODPIRATE... USTAVNO OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

ALI PODPIRATE NASLEDNJE PREDLOGE IN UKREPE JANŠEVE VLADE. NAJPREJ POVEJTE, ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE... USTAVNO OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

Value 4421 Frequency
1 podpira 400
2 ne podpira 433
3 ne ve, b.o. 124
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 131

Valid range from 1 to 3

q975cc ZMANJŠANJE SREDSTEV ZA FINANCIRANJE ZDRA VSTVA, ŠOLSTVA IN JAVNE UPRAVE?

ZMANJŠANJE SREDSTEV ZA FINANCIRANJE ZDRAVSTVA, ŠOLSTVA IN JAVNE UPRAVE?

Value 4520 Frequency
1 podpira 179
2 ne podpira 717
3 ne ve, b.o. 57
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 68

Valid range from 1 to 3

q975dd ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLAB E BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLABE BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

Value 4619 Frequency
1 podpira 194
2 ne podpira 584
3 ne ve, b.o. 174
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 186

Valid range from 1 to 3

q911 KAJ MENITE, ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

KAJ MENITE, ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 4718 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, ALI 136
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ SLABŠALO 731
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 97

Valid range from 1 to 3

q980 ALI PODPIRATE PROTESTE KI V ZADNJIH TEDN IH POTEKAJO PO VSEJ SLOVENIJI?

ALI PODPIRATE PROTESTE KI V ZADNJIH TEDNIH POTEKAJO PO VSEJ SLOVENIJI?

Value 4817 Frequency
1 podpira 714
2 ne podpira 201
3 ne ve, b.o. 42
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 49

Valid range from 1 to 3

q980_1 ALI MENITE, DA BI SE TA PROTESTNA GIBANJ A MORALA OBLIKOVATI V NOVO STRANKO?

ALI MENITE, DA BI SE TA PROTESTNA GIBANJA MORALA OBLIKOVATI V NOVO STRANKO?

Value 4916 Frequency
1 da 317
2 ne 269
3 ne ve, b.o. 126
Sysmiss 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 378

Valid range from 1 to 3

q980_2 ALI BI VI TAKO NOVO STRANKO PODPRLI NA V OLITVAH?

ALI BI VI TAKO NOVO STRANKO PODPRLI NA VOLITVAH?

Value 5015 Frequency
1 da 250
2 ne 5
3 ne ve, b.o. 58
Sysmiss 651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 709

Valid range from 1 to 3

q983 SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLED I NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZME D NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLEDI NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Value 5114 Frequency
1 Z REVOLUCIONARNO AKCIJO JE TREBA KORENITO SPREMENITI CELOTEN NAČIN DELOVANJA NAŠE DRUŽBE 267
2 NAŠO DRUŽBO JE TREBA POSTOPOMA IZBOLJŠATI Z REFORMAMI 614
3 NAŠO DRUŽBO, TAKO KOT JE SEDAJ, JE TREBA ODLOČNO BRANITI PRED VSAKRŠNIMI SPREMEMBAMI 40
4 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 43

Valid range from 1 to 4

q981a NA OSNOVI POROČILA PROTIKORUPCIJSKE KOMI SIJE, SE V JAVNOSTI OBLIKUJE ZAHTEVA PO ODSTOPU JANEZA JANŠE IN ZORANA JANKOVIĆA S POLITIČNIH FUNKCIJ. POVEJTE NAM, ALI NAJ ODSTOPI JANEZ JANŠA?

NA OSNOVI POROČILA PROTIKORUPCIJSKE KOMISIJE, SE V JAVNOSTI OBLIKUJE ZAHTEVA PO ODSTOPU JANEZA JANŠE IN ZORANA JANKOVIĆA S POLITIČNIH FUNKCIJ. POVEJTE NAM, ALI NAJ ODSTOPI JANEZ JANŠA?

Value 5213 Frequency
1 da 776
2 ne 125
3 ne ve, b.o. 56
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 63

Valid range from 1 to 3

q981b ALI NAJ ODSTOPI ZORAN JANKOVIĆ?

ALI NAJ ODSTOPI ZORAN JANKOVIĆ?

Value 5312 Frequency
1 da 819
2 ne 63
3 ne ve, b.o. 59
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 82

Valid range from 1 to 3

q982 V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z REŠEVANJEM POLITIČNE KRIZE V S LOVENIJI. MOŽNI SO RAZLIČNI IZHODI. KATE RI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJE MLJIV?

V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z REŠEVANJEM POLITIČNE KRIZE V SLOVENIJI. MOŽNI SO RAZLIČNI IZHODI. KATERI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIV?

Value 5411 Frequency
1 SEDANJA VLADA JANEZA JANŠE NAJ OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA. 147
2 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA NAJ ODSTOPI, SDS PA NAJ PONUDI NOVEGA MANDATARJA. 261
3 SEDANJA VLADA NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA TEHNIČNA VLADA. 184
4 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI IN RAZPIŠEJO NAJ SE PREDČASNE VOLITVE. 281
5 ne ve, b.o. 84
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 91

Valid range from 1 to 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5510 Frequency
22 2
24 2
25 5
26 1
27 3
28 4
29 11
30 9
31 11
32 13
33 13
34 10
35 18
36 20
37 17
38 16
39 20
40 22
41 27
42 26
43 27
44 26
45 12
46 30
47 31
48 18
49 36
50 42
51 29
52 31
53 29
54 23
55 23
56 23
57 15
58 11
59 26
60 15
61 12
62 20
63 19
64 10
65 19
66 11
67 11
68 15
69 7
70 11
71 11
72 11
73 13
74 10
75 4
76 7
77 9
78 4
79 2
80 3
81 4
82 3
83 1
84 3
85 8
86 6
87 4
88 1
89 5
90 2
91 4
92 4
93 5
94 3
0 1
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 5 22 94 52.842 14.767

Valid range from 0 to 95

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 569 Frequency
1 OSNOVNA 140
2 KONČANA POKLICNA 141
3 KONČANA SREDNJA 394
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 283
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 6

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 578 Frequency
1 NA PODEŽELJU 378
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 304
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 4

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 587 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 143
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 105
3 SAMOZAPOSLEN 24
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 9
6 UPOKOJENEC 581
7 ŠTUDENT, DIJAK 24
8 BREZPOSELN 60
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 4

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ E DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 596 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 40
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 99
3 NE, TO ME NE SKRBI 109
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 716

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 605 Frequency
1 sem veren 413
2 nisem veren 334
3 nekaj vmes... 200
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 17

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 614 Frequency
1 moški 341
2 ženska 623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 623 Frequency
30 ->30 46
45 31 - 45 114
60 46 - 60 267
99 61 -> 533
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 4 30 99 78.434 23.981

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 632 Frequency
1 DESUS 26
2 LDS 5
3 NSI 22
4 SDS 119
5 SLS 61
6 SNS 4
7 SD 200
8 ZARES 0
9 TRS 7
10 DL 40
11 PS 47
12 drugo 45
0 ne vem, b.o. 376
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 388

Valid range from 1 to 12

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 0 0.216 5.398 1 1.131

Valid range from 0.2159014558 to 5.397536395

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). PBSI1301 - Politbarometer PB01/13, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). Politbarometer 1/2013, januar 2013.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (december 2014). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2014). Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1301. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1301_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si