Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: DOA20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DOA20_V1
Main author(s):
  • Remic, Boštjan
Data file producer:
CEDRA - Center za družbeno raziskovanje (Kranj, Slovenija; april, 2020)

Funding agency:

Sindikat osebne asistence

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: osebna asistenca, epidemija, covid-19, delovni pogoji, delodajalci, konflikti na delovnem mestu, ukrepi na delovnem mestu, delavske pravice

Keywords ELSST:
COVID-19, DELAVSKE PRAVICE, DELOVNE RAZMERE, KONFLIKT

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - Delovne razmere/konflikti
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Abstract:

Cilj raziskave je bil zbrati podatke o razmerah pri delu osebnih asistentov med epidemijo COVID-19. Delovni proces osebnih asistentov je namreč individualiziran, saj poteka na domu uporabnika, hkrati pa je odvisen od potreb posameznega uporabnika. Država storitev osebne asistence financira že skoraj dve desetletji, a je področje zakonodajno urejeno šele od začetka leta 2019. Uveljavitev zakonodaje je razširila dostop do osebne asistence, s tem pa se močno povečalo število zaposlenih osebnih asistentov. Zaradi narave dela se pogosto pojavljajo tako konflikti z uporabniki storitve kot z izvajalci (formalnimi delodajalci); v začetku leta 2020 je prišlo tudi do sindikalizacije osebnih asistentov (Sindikat osebne asistence). Cilj raziskave je bil preveriti, ali so se v času epidemije pritiski in konflikti povečali, ter pridobiti informacije o zaščitni opremi in ukrepih, ki so jih zagotovili izvajalci ali ministrstvo.

Methodology


Collection date: 15. april 2020 - 6. maj 2020
Date of production: 2020-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, ki opravljajo delo osebnega asistenta v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

V vzorec so bili zajeti vsi osebni asistenti v Sloveniji v času zbiranja podatkov. K sodelovanju so bili povabljeni na članskem e-poštnem seznamu ter na različnih spletnih kanalih in preko izvajalcev osebne asistence.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Remic, Boštjan

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 18
  • number of units: 267

License: ccby

Version: junij 2021

Variable list

TIME Datum izpolnjevanja ankete

Value 13 Frequency
2020-04-15 32
2020-04-16 18
2020-04-17 11
2020-04-18 11
2020-04-19 13
2020-04-20 9
2020-04-21 28
2020-04-22 14
2020-04-23 7
2020-04-24 11
2020-04-25 16
2020-04-26 22
2020-04-27 26
2020-04-28 28
2020-04-29 12
2020-04-30 4
2020-05-02 1
2020-05-03 1
2020-05-05 1
2020-05-06 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

IP Ime in priimek:

Ime in priimek:

Value 22 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

EMAIL E-pošta:

E-pošta:

Value 31 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

TIME Datum izpolnjevanja ankete

Value 118 Frequency
2020-04-15 32
2020-04-16 18
2020-04-17 11
2020-04-18 11
2020-04-19 13
2020-04-20 9
2020-04-21 28
2020-04-22 14
2020-04-23 7
2020-04-24 11
2020-04-25 16
2020-04-26 22
2020-04-27 26
2020-04-28 28
2020-04-29 12
2020-04-30 4
2020-05-02 1
2020-05-03 1
2020-05-05 1
2020-05-06 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

IP Ime in priimek:

Ime in priimek:

Value 217 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

EMAIL E-pošta:

E-pošta:

Value 316 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

S1 Si v casu epidemije dobil/a posebna navodila izvajalca?

Si v casu epidemije dobil/a posebna navodila izvajalca?

Value 415 Frequency
1 da 197
2 ne 64
3 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 6

Valid range from 1 to 2

S2 Ali pri svojem delu uporabljaš zašcitna sredstva (masko, rokavice, razkužilo …)?

Ali pri svojem delu uporabljaš zašcitna sredstva (masko, rokavice, razkužilo,…)?

Value 514 Frequency
1 da 244
2 ne 18
3 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 5

Valid range from 1 to 2

S3 Ce zašcitna sredstva uporabljaš, kje si jih dobil/a?

Ce zašcitna sredstva uporabljaš, kje si jih dobil/a?

Value 613 Frequency
Kupil/a oziroma izdelal/a sem jih sam/a. 26
Kupil/a oziroma izdelal/a sem jih sam/a., Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 17
Poskrbel jih je uporabnik, kasneje pa izvajalec 1
Priskrbel mi jih je izvajalec. 108
Priskrbel mi jih je izvajalec., Kupil/a oziroma izdelal/a sem jih sam/a. 30
Priskrbel mi jih je izvajalec., Kupil/a oziroma izdelal/a sem jih sam/a., Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 8
Priskrbel mi jih je izvajalec., Kupil/a oziroma izdelal/a sem jih sam/a., Priskrbela mi jih je država., Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 1
Priskrbel mi jih je izvajalec., Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 26
Priskrbel mi jih je izvajalec., Priskrbela mi jih je država. 1
Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 34
Priskrbela mi jih je država. 2
Priskrbela mi jih je država., Priskrbel mi jih je uporabnik (oz. èlani njegovega gospodinjstva) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255

S4 Ali si pri svojem delu v tesnem stiku z (npr. sluznicami) uporabnikom?

Ali si pri svojem delu v tesnem stiku z (npr. sluznicami) uporabnikom?

Value 712 Frequency
1 da 197
2 ne 66
3 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 4

Valid range from 1 to 2

S5 Si se z uporabnikom dogovoril/a za posebne ukrepe za zmanjševanje možnosti za okužbo?

Si se z uporabnikom dogovoril/a za posebne ukrepe za zmanjševanje možnosti za okužbo?

Value 811 Frequency
1 da 220
2 ne 43
3 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 4

Valid range from 1 to 2

S6 Ali uporabnik (in clani istega gospodinjstva) uporablja zašcitno opremo (masko), ko opravljate svoje delo?

Ali uporabnik (in clani istega gospodinjstva) uporablja zašcitno opremo (masko), ko opravljate svoje delo?

Value 910 Frequency
1 da 119
2 ne 143
3 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 5

Valid range from 1 to 2

S7 Si bil/a s strani izvajalca, uporabnika ali njegovih družinskih clanov v casu epidemije deležen/a kakšnih posebnih pritiskov?

Si bil/a s strani izvajalca, uporabnika ali njegovih družinskih clanov v casu epidemije deležen/a kakšnih posebnih pritiskov?

Value 109 Frequency
1 da 31
2 ne 232
3 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 4

Valid range from 1 to 2

S8 Ce si odgovoril/a z DA, napiši za kakšne pritiske gre:

Ce DA, napiši za kakšne pritiske gre:

Value 118 Frequency
/ 3
Bojazen pred okuzbo 1
Bojijo se me, masko moram nositi ko se približam uporabnici ali njenim družinskim èlanom. Prosili so me, naj ne hodim v trgovino in naj se ne družim z nikomer razen z njimi in z mojo cimro. Zato moram hrano in druge potrebšèine naroèati preko interne 1
Ce ne pridem na delo v casu epidemije, me bojo skenslale. 1
Delam z uporabnico, ki ima bolezen pljuè in uporablja koncentrator kisika za dihanje. Tako, da smo uvedli res zelo stroge ukrepe: dnevno razkuževanje prostora, sanitarij, kopalnice, kljuk, stikal itd., gibanje samo doma in pri uporabnici, nobenih obi 1
Delo z porabnikom je potekalo na domu, v èasu epidemije so bili ves èas doma vsi družinski èlani, ki so se moèno in veliko prepirali. Bilo mi je neznosno , zato sem se umikala in enkrat tudi predlagala, da vzamem prosto in pridem delat, ko me bodo po 1
Kljub epidemiji moraš opraviti vse potrebno iti po nakupih itd. Doma imam [družinski èlan], ki je rizièna oseba z mnogo boleznimi, pa žal z strani ministrstva nisem upraviæena do kakšnih olajšav .Morala sem dati dopust.Doma sem previdna in hodim 1
Krizni urnik imamo del. Èas po 12 ur, niso pa nam izplaèali dodatka 1
Mobing 1
Naj pazim kam grem, kam sploh lahko grem, kako naj svoje otroke pazim kam gredo... Kako se naj veš èas razkužuje in... Zdi se ti prav smešno, ker nihèe od njih ni uporabljal maske ali kaka zašèitna sredstva.... 1
Namenako delo v podjetju, da so me lhko odpustili... pred 13.3. 2020 bil sodelavec okuzen pa so nam to zamolcali in niso nas poslali domov ter tazkuzili pisarn in prostorov podjetja... 1
Ni javnih zbiranj in druženj, ter obiskov. Težko je razložiti uporabniku. 1
Ni pritiskov 1
Non stop pošiljanje v trgovino pošto in k zelenjavarju... 1
Nujno nošenje zašèitne opreme celoten delavnik in krajši odmori. 1
Obèutim nervozo uporabnika, ker zaradi varnosti ne sodeluje pri nakupih, ne more na izlete na primer v druge obèine, ne more obiskati oèeta v domu, ker zaradi koronavirusa ne hodi v [center], center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo..... 1
Odgovornost/negotovost/organizacija dela 1
Pod stresom 1
Pritisk glede opravljanja dela v posebnih pogojih, praktièno smo si morali sami zagotoviti zašèitne priomoèke, zaradi nesposobne države... 1
Prosila sem svojega uporabnika_co, èe lahko koristim dopust oz. grem na èakanje, vendar on_a na vsak naèin vztraja, da delamo. Ne vidim razloga zakaj, saj ima uporabnik_ca možnost biti doma. 1
S strani uporabnikove družine, je bil poveèan psihièni pritisk, da ne bi do uporabnika prišla okužba. 1
Sam sem se drzim vseh pravil, skratka kuca - posao, medtem ko se mojemu uporabniku gladko jebe. Pravi da je marsikaj dal cez, bo pa se to. Gre tudi po 3x na dan v trgovino,lekarno, posto, banko, vabi kolege na kosila, se šeta po mestu. 1
Sem na èakanju 1
Sprejem asistenta, ki ni bil toèen, redoljuben in je bil alkoholiziran. 1
Strah pred tem, da v druzino prinesem virus 1
Uporabnica je v tem casu zbolela, kasneje se je izkazalo, da je bil menda [respiratorna bolezen]. Ni uporabljala nobene zascite. Celo bolj intenziven stik in pogostejsi je bil kot obicajno. Tudi kasneje je ugovarjala, da bi ji tablete in hrano dajala 1
Uporabnik je hotel vedeti, kaj poènem izven dela, kje sem se gibal, kam hodijo cimri, s kom se družijo. In da zase rajši sploh ne hodim v trgovino, da mi bo uporabnik dal njegovo hrano, za uporabnika pa bi moral hoditi v trgovino (tudi na èisto drugi 1
Uporabnik me je fizièno napadel,tako da sem morala v bol.stalež k sreèi me ni telesno poškodova ker sem se ubranila,sem pa psihièno unièena. 1
Zahtevali so karanteno moje hcere,preden sem zacela z delom so zeleli da bi jaz sla v osamitev za 4 dni,dobivala navodila da naj ne hodim v trgovino 1
bolezen uporabnice 1
nujna uporaba zašèitnih sredstev po navodilih države,iz strani uporabnika pa dodatno razkuževaneje kljuk na vratih stanovanja, inv.vozièka ,pripomoèkov ki jih uporabnik uporablja,(terap. pripomoèki ...) redna menjava zašèitnih mask ,zlasti pri preda 1
uporabnik prièakuje mojo samoizolacijo, a je v samoizolaciji tudi sam 1
vhkhièjo 1
Èišèenje talnih površin z Varikino, kar mi je kljub nošenju maske, (ure dolgo neprekinjeno) povzroèilo pekoè obèutek po dihalnem traktu in slabo poèutje. Naslednjè sem takšno delo odklonila. 1
èustveni izpadi uporabnika zaradi izrednih razmer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37

S9 Se ti je v casu epidemije spremenil urnik in nacin dela (daljše izmene, težje korišcenje odmorov, itd.)?

Se ti je v casu epidemije spremenil urnik in nacin dela (daljše izmene, težje korišcenje odmorov, itd.)?

Value 127 Frequency
1 da 95
2 ne 168
3 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 4

Valid range from 1 to 2

S10 Si bil/a zaradi epidemije s strani izvajalca deležen/na kakšnih posebnih nadomestil (npr. dodatek k placi, dopustu, itd,)?

Si bil/a zaradi epidemije s strani izvajalca deležen/na kakšnih posebnih nadomestil (npr. dodatek k placi, dopustu, itd.)?

Value 136 Frequency
1 da 46
2 ne 212
3 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 9

Valid range from 1 to 2

S11 Se ti je v povezavi z delom med epidemijo zgodilo kaj posebnega? Ce želiš, lahko opišeš primer (brez osebnih imen: npr. namesto Janez Novak -> uporabnik):

Se ti je v povezavi z delom med epidemijo zgodilo kaj posebnega? Ce želiš, lahko opišeš primer (brez osebnih imen: npr. namesto Janez Novak -> uporabnik).

Value 145 Frequency
/ 2
3 tedne sem bila na èakanju na delo 1
Agresija uporabnika, saj ne razume razmer, ker je avtist z duševno motnjo. Sem pa izvajalka 24 ur na dan, ker je oseba moj sin. 1
Da bi zašèitil uporabnika ssm se moral samoizolirati v drugem stanovanju in prijaviti zaèasno bivališèe, saj sem pred tem živel v skupnem gospodinjstvu štirih oseb. 1
Delam manj ur, 6ur na dan, brez vikendov, pri drugi uporabnici, nadomescanje in baje kar bo minus ur bo potrebno naknadno oddelat pri uporabnici kateri sem dodeljena in zaradi razmer koronaviruss se je odrekla osebne asistence do nadaljnega. Problem 1
Dobil odpoved v zahvalo, da sem ves cas hodil v sluzbo. 1
Druga asistentka je dala s 1.4.2020 odpoved. Prej sem delala zgolj popoldan. Zdaj delam izmenièno enkrat dopoldan, drugiè popoldan- po potrebi uporabnice. To ni moj sprva dogovorjen urnik, vendar mi ni težko prilagoditi se njenim potrebam. 1
Družinski èlani v èasu dela niso bili prisotni! Ob prihodu in odhodu smo vedno razkuževali tako sebe kot kljuke. Ker sva bili z uporabnico popolnoma zdravi in dobrega poèutja, mask v zaèetku epidemije nisve uporabljali, pa tudi potem ne, ko smo jih d 1
Ja osebno se mi je vse obrnilo na glavo. Doma imam dva otroka. Eden je 4.razred in 3 leta. Dopoldne preživim vsak dan z njim, z tri letnico ne uspem konkretno niè poèeti in je prikrajšana zelo. Po konèanem pouku skuham kosilo in že sem na poti k up 1
Ker nismo imeli in še nimamo zašèitnih mask, ter razkužil (te že imamo), nam je skrbnica predlagala naj razkužujemo s kisom stanovanje uporabnice, ter svoje roke. Nato smo morale same kupovati razkužila s svojim denarjem. 1
Na terenu ravno ne, saj se s svojim uporabnikom dobro razumeva in se sproti dogovoriva glede postopanja. Presenetila pa me je neorganiziranost s strani izvajalca, toèneje glede nudenja zašèitne opreme, saj smo bili asistenti v tem riziènem enomeseène 1
Ne 27
Ne delam. Sem na èakanju. 1
Ne moja uporabnica je zelo osvešèena glede nastale situacije tako da nisem imela problema. 1
Od zašèitnih sredstev uporabljam rokavice in razkužilo za roke pri negi uporabnika. To dvoje sem uporabljala že pred epidemijo. Mask ne uporablja nihèe, niti uporabnik, niti njegovi družinski èlani, niti ostali osebni asistenti. Mask nismo dobili, ku 1
Po dopustu samoizolacija 1
Policija - vožnja med obèinami v èasu prepovedi zaradi nabave zašèitnih sredstev 1
Poveèal se mi je obseg dela z uporabnikom, ker [center] center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, izvaja svoje delo preko interneta in uporabnik potrebuje pomoè pri nalogah, ki jih pošiljajo preko interneta. Zaradi izolacije je uporabnik bolj 1
Predvsem to, da mi uporabnik daje naloge, ki sicer niso bile obicajne. Npr. Razgibavanje, nabava in razporejanje zdravil..... Itd. 1
Psihièno naporno, saj je uporabnico bilo zelo strah okužbe z virusom, kajti okužbe najbrž ne bi preživela. 1
Psihièno nasilje uporabnika 1
Sama sem prebolevala virozo (verjetno gripo). V dogovoru z uporabnico sem podaljšala bolniški stalež za 14 dni zaradi tega, ker je v ultrarizièni skupini (že v osnovi prejema imunoterapijo). 1
Sem OA, ki NE dela na svojem domu in zaradi tega se je zelo spremenilo življenje moje družine. Imam hèerko, staro [najstniška] let. Zaradi strahu, da JAZ ne prenesem virusa v UPORABNIKOV dom, se je izolirala od svojega fanta. Si znate predstavljat to 1
Sem opisala zgoraj in s tem sem imela seveda tudi slabse spanje saj sem se pocutila kot da sem okuzena a sem zdrava.Tezko je opisat s kratkimi stavki. 1
Uporabnica je bila vec kot teden dni bolna (kaselj, kihanje, bruhanje.) 1
Uporabnica je zbolela za kronièno boleznijo v soboto zveèer. Kljub visoki temperaturi in odsotnosti antibiotika nisva upali k zdravniku. Do ponedeljka, ko sva preko e pošte pridobili recept in zdravilo, sva si veè kot 48 ur pomagali z redno izmenjav 1
Uporabnik Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Pogodbi o izvajanju osebne asistence za leto 2020 navaja v èlenu 6 (financiranje), tretji odstavek, 5. alineja: - èe osebno asistenco izvaja na podlagi podjemne pogodbe, se 1
Uporabnik ima hudo psihièno stisko zaradi strahu pred Corona virusom, posledièno je delo še bolj psihièno obremenjujoèe 1
Uporabnik in sodelavka sta zbolela, vrocina, bolecine v grlu.... Panika. Upurabnik je sel na testiranje, bil je negativen. Sodelavka ni sla na testiranje. Ves cas sem bila v strahu, da ni okuzena ona, kar bi posledicno lahko pomenilo, da sem okuzena 1
Uporabnik ne razume kaj je covid 19,ne more obiskati [varstveni center], nikamor ne more zaradi prepovedi na obisk in zato èuti stisko in zato moram veè èasa namenjati uporabniku veè kot je v mojem urniku,da se poèuti dobro. 1
Uporabnik težko prenaša omejitve, ki jih zahteva epidemija. Zelo moteèa je omejitev prehajanja preko obèinskih meja. 1
Vse dni karantene se strogo drzim poti sluzba in domov ter obratno ker je uporabnik v rizicni skupini (diha z respiratorjem). 1
Vse odlièno 1
Vsekakor se je moje življenje obrnilo na glavo niè ni veè kot je bilo pred tem. 1
Za prevoz na delo sem si organizirala prevoz s taxijem. 1
Zanima me kako je to mozno, zdaj v casu koronavirusa, sem bila premescena k drugi uporabnici nadomescati, za 6 ur na dan, 5 dni v tednu, ker se je uporabnica pri kateri sem zaposlena obicajno , odrekla osebne asistence zaradi epedimije, in sedaj nam 1
Zaradi strogih ukrepov je prišlo do èustvenega izbruha. Ukrepi zelo otežujejo delo, saj je z njimi poveèan pritisk na uporabnika, hkrati pa je uporabniku težko razložiti zakaj tako in do kdaj bo ta situacija. Tako je delo vsekakor vsakodnevno zelo ot 1
Zbolel sem in se tudi sam testiral za koronavirusom - negativen izvid. 1
Zbolel za neznano boleznijo in se skoraj zadušil doma ob kupo zdravil 3 tedne napora 1
Zgodi se to da nam osebje dostikrat ne povejo, z masko tako in tako gremo povsod, èe je pa kje izolacija poèakamo ko gredo sestre notri in tako ko se zašèitijo one se tudi me, se mi kar zdi da smo na ta naèin izpostavljene se bolj sem namreè streznic 1
ker so vse druge službe odpovedale (Zod in patronža) je vso delo padlo na asistenco (nega, toaleta rane, stoma, kateter...) 1
ne, ker opravljam delo s sinom 1
niè takega, morda nekaj strahu s strani uporabnika ter njegovih domaèih 1
opravila, ki sem jih opravljala skupaj z uporabnico , sem v tem èasu opravljala sama( kuhanje, nakupovanje..) 1
Èakanje zaradi prihoda iz tujine in posledièno izguba dohodka in karantena še predn se je sploh zaèela. Tako da psihièno je vse skupaj precej naporno, èe si zaprt v svojo obèino. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72

S12 Zaposlen/a pri izvajalcu:

Zaposlen/a pri izvajalcu:

Value 154 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

S13 Bivam v regiji:

Bivam v regiji:

Value 163 Frequency
1 Gorenjska 13
2 Goriška 3
3 Jugovzhodna Slovenija 9
4 Koroška 8
5 Obalno-kraška 8
6 Osrednjeslovenska 75
7 Podravska 52
8 Pomurska 58
9 Posavska 7
10 Primorsko-notranjska 5
11 Savinjska 12
12 Zasavska 9
13 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 8

Valid range from 1 to 12

S14 Telefonska številka:

Telefonska številka:

Value 172 Frequency
Zakrita vrednost 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 0

S15 Bi na koncu še kaj sporocil/a?

Bi na koncu še kaj sporocil/a?

Value 181 Frequency
/ 2
Asistenti smo premalo zašèiteni in pot hudim pritiskom brez kakršnihkoli dodatkov. 1
Biti osebni asistent je zahtevno delo 1
Da si zaslužimo krizni dodatek in dodatek na težavnost dela pri uuporabniku 1
Da v izredni situaciji strpnos z moje strani in strani uporabnikov,komunikacija s koordinatorjem , sem pri 3 uporabnicah in smo urnik uskladili med vsemi da delam tam kjer me uporabnica najbolj potrebuje 1
Da,rada bi povedala da mi zunanji asistentje smo bolj na udaru za okužbe glede korona virusa,kot pa domaèi izvajalci ali gos.pomoèniki.To so pretežno družinski èlani.Tudi pri izvajalcih nibvse urejeno kot bi moralo biti. 1
Delo osebnega asistenta je zahtevno in tudi ves èas izolacije delamo in smo na udaru, mislim, da se to delo premalo ceni in tudi omenja .... 1
Delo v tem èasu je še dodatno bolj stresno. V prvih dneh smo bili vsi zelo prestrašeni in zaskrbljeni,tako uporabniki, kot asistenti. S tem, ko se to obdobje kar antene še kar nadaljuje, se tudi stopnjuje živènost uporabnikov. To precej otežuje vsakd 1
Delo z masko 8 ur na sebi je pri aktivno nemobilnem uporabniku zahtevno oz. napornejše, kot sicer. Dodatek za delo v posebnih razmerah bi si zaslužili vsi, ki izvajamo osebno asistenco v takšnih razmerah. 1
Glede na delo asistentov, ne razumem zakaj nas vlada izvzema iz ukrepov, saj delamo in v teh razmerah smo eni prisotni 24 ur na dan, in smo v vlogsh negovalca, svetovalca, mediatorja, gospodinje in eni še staršev. 1
Glede na to, da smo vest ta cas delali corona gor Ali dol, si zasluzimo dodatek. 1
Glej predlog zgoraj, ker je problem! 1
Go fuck youself Covid 19!!!! 1
HVALA ZA OSEBNO ASISTENCO 1
Hvaležna sem Eleni Peèariè za opravljanje dela in lepe namere. Hkrati sem hvaležna tudi Andreji Bego. 1
Iz poraza v poraz do konène zmage! 1
Kdaj bo izplaèan obljubljeni dodatek, ker smo delali v èasu epidemije 1
Ker smo pri delu z našimi uporabniki, kateri so delno ali popolnoma odvisni pri opravljanju vseh osnovnih življenskih aktivnostih v tesnem osebnem stiku, se èutimo zelo odgovorni, da zašèitimo njih in sebe pred morebitno okužbo in posledicami, ki bi 1
Kot osebni asistenti delamo z riziènimi osebami in smo izpostavljeni, bi mogli dobiti dodatek k plaèi. 1
Med epidemijo se mi je poveèal obseg dela,pa sem bila s strani delodajalca,opozorjena ,da ne smem delat ob praznikih in nedeljah,brisali so mi nedelje,èeš,da ogrožam svoje del.mesto.ker imam v pogodbi urnik od pon do petka. 1
Menim da smo asistenti precej izspostavljeni tvegaju . 1
Menim, da bi lahko tudi osebnim asistentom bil izplaèen krizni dodatek. 1
Moje sporoèilo je samo to, da upam da tokrat ne bodo pozabili na naš 1
Nad izvajalci pri katerih sem zaposlena sem zelo razoèarana. Niè zašèitne opreme nismo dobili, èeprav so napisali da zašèitno opremo imajo in da jo dobimo. Do 14.4. nismo dobili v Trbovlje nièesar. 1
Naslednjiè pridobite za sestavljanje ankete èloveka, ki obvladuje tovrstno delo. 1
Navodila smo sicer prejeli, so pa bila precej pomanjkljiva. 1
Ne 12
Ne zdi se mi pošteno da nebi dobili dodatka za izredne razmere ker smo iz vseh strani ogroženi. Sploh ker smo v stiku z celotno družino in ne samo z uporabnico 1
Ne. 2
Nismo dovili nikakrsne zascitne opreme.Znajdi se sam! 1
OSTANITE ZDDRAVI 1
OSTANITE ZDRAVI 1
Osebni asistenti si tudi zasluzimo krizni dodatek!!!!! 1
Ostanite zdravi 1
Ostanite zdravi in lep pozdrav 1
Ostanite zdravi! 2
Ostanite zdravi,ker zdravje je na prvem mestu! 1
Pogoji dela asistentov se morajo urejati, najbolj z izobraževanjem asistentov in uporabnikov o odnosih, mejah ipd. 1
Pošteno bi bilo, da se krizni dodatek izplaèa vsem asistentom, ki dela ne opravljajo na svojem domu. 1
Pošteno si smo zaslužili , tudi ta dodatek. 1
Premalo je cenjeno naše delo in ni vse urejeno, kot bi moralo biti. 1
Pri našem uporabniku je delo že v osnovi izjemno zahtevno, zaradi èesar izvajalec težko pridobi dovolj kadra, v èasu krize zaradi Corona virusa, pa vse skupaj postaja na skrajni meji vzdržljivosti. 1
Prijazen pozdrav 1
Prièakovala sem veèjo pomoè države in s tem posledièno izvajalca osebne asistence Vsaj kar se tièe zašèitnih sredstev in veèjega dodatka. 1
Prosim predstavnike Sindikata OA, èe lahko pošljejo medijem in vladi in pristojnima ministroma, da poleg redno omenjanih poklicev (zdravniki, medicinske sestre, negovalke, policisti, CZ...) zaènejo redno omenjati tudi osebne asistente, ki smo enako, 1
Ravnali smo po obèutku glede na stanje razpoloženja, ki pa je bilo veèina èasa kar v dobrem duhu. 1
Razocarana na celi crti. 1
Samo ostanite zdravi in pazite nase in na vaše drage,ter na vaše in naše uporabnike. 1
Samo to,da odmora na sploh nimam,ker uporabnik ne zmorw biti sam. 1
Sem zadovoljna s sodelovanjem zavoda Lp 1
Spoštovani! Ankete so obièajno anonimne in sam ne viim nobenega posebnega razloga, da se predstavljamo v njej s svojimi osebnimi podatki. Anketo sem vseeno izpolnil. 1
Spoštujte omejitve 1
Strpni in zdravi da ostanwmo 1
To je delo z eno najbolj ranljivih skupin ljudi, in toliko bolj stresno v teh èasih. Kaj èe moj oskrbovanec umre zaradi mene. 1
To je zelo zahteven poklic in naj nas ne podcenjujejo! 1
Trudimo se, da se korona virus ne bi vnesel k uporabniku 1
Upam da ostanemo zdravi 1
Upam na najboljše. 1
Upam na upoštevanje zahtev Zavoda, kateri deluje izkljuèno v korist uporabnikov, z namenom olajšanja vse situacije. 1
V takšnih izrednih razmerah, zaradi možnih okužb, bi bilo smotrno s strani izvajalcev, da preverijo, kje so nujno potrebni OA. ter kje niso, saj s tem dodatno znižajo nevarnost okužb. Da si v službi in ne greš na èakanje, ker paè to ni potrebno oz. 1
V èasu epidemije Covid 19 sem vsak dan prihajala na delo in iz dela in prav tako kot vsi ostali zaposleni (zdravstveni delavci,prodajalci in delavci v tovarnah,policija itd.) ogrožala svoje zdravje in zdravje svoje družine ,zato menim,da si tudi oseb 1
V èasu krize Corona virusa,sem kot zaposleni ogrožal svoje zdravje in zdravje uporabnice in svojih družinskih èlanov. Prav tako kot vsi zaposleni v drugih podjetjih smo tudi osebni asistenti lahko deležni kriznega dodatka,saj smo se veliko izpostavlj 1
Veseli smo , da še nismo okuženi 1
Vsakodnevni splošni osebni pritisk je, ker je strah prenosa virusa v službo ali iz službe domov. Pritisk ki ga v tem trenutku èuti vsa družba predvsem tisti, ki delamo z riziènimi skupinami. 1
Vsekakor bi v teh kriznih èasih vlada morala biti bolj poslušna tudi do nas, ki izvajamo svoje delo brez prekinitve, v bistvu se nam je obseg dela še poveèal. 1
Vsekakor se moramo zavedat da ta epidemija pusca velike posledica na ljudeh tako na nas osebnih asistenzih kot na uporabnikih. Ostanite zdravi ! 1
Vsi smo izpostavljeni corona virusu, ker predano skrbimo za uporabnike ,zato je prav s strani države da nam izplaèa dodatek. 1
Vsi vemo,da smo OA ves èas izpostavljeni tveganju v èasu korona virusa.Smatram,da si vsi mi ki smo in še delamo brez zadržkov z našimi nebogljenimi uporabniki zaslužni za vse kar je obljubila vlada za te razmere.lp 1
Vsi za enega eden za vse 1
Z delodajalcem smo zadovoljni,le s tem ne,da nam v tem kriznem casu ne pripada krizni dodatek,kot ostalim,saj smo tudi mi v teh kriznih casih opravljali svoje delo. 1
Z delom med epidemijo ogrozam svoje tri otroke ko so doma... Tudi tasco in tasta ki sta v rizicni skupini 1
Z uporabnikom, ki je tetraplegik smo pri negi, oblaèenju in transferju s postelje na vozièek v tako tesnem stiku, da se okužbi ni moè izogniti samo z rokavicami in masko. Morali bi imeti kompletno zašèito skafandre, tako kot osebje v bolnišnicah. P 1
Zahvaljujem se za sodelovanje izvajalcu, pristojne v vladi pa bi spomnila, kdo so trenutno najbolj ranljivi. Tudi sama imam 62 let.pa bi spomnila, d 1
Zelo sem razocarana nad odnosom drzave,tako do zaposlenih OA,kot uporabnikov.Nedopustno je,da OA niso opraviceni do kriznega dodatka.Tudi ostale nevladne organizacije se financirajo iz proracuna in so zaposleni delezni kriznega dodatka.Da ne omenjam, 1
Zsvojim delom sem zadovoljna ker gre za sina in zivi kvalitetneje. 1
ne 4
vse ok 1
Èlani uporabnikovega gospodinjstva imajo vsak dan stike z drugimi ljudmi ( njegov brat dela v trgovini, ki je ves èas epidemije odprta,...). 1
Žalostno je, da ljudje, ki pomagamo invalidom nismo bili s strani vlade nismo bili niti omenjeni. 1
Želim si èimprej normalnega življenja brez omejitev. 1
Želim si, da to èimprej mine. 1
Želim, da èim prej kriza mine, da bomo lahko normalno delali. 1
žalostno je da smo vsaki dan na terenu kjer smo izpostavljeni virusu saj moramo oskrbeti invalide pa nismo opravièeni do kriznega dodatka kot da smo imuni na virus 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100

Materials of the Study

  1. Remic, Boštjan (2020). DOA20 - ANKETA DOA O DELU V ČASU KORONAVIRUSA [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Remic, B. (2021). Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DOA20. https://doi.org/10.17898/ADP_DOA20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si