Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1209_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Kuferšin, Bojan
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, najprimernejši kandidat za predsednika države, gospodarska kriza, podpora reformnim ukrepom

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja povezana z bližajočimi predsedniškimi volitvami in vprašanja o predlaganih reformnih ukrepih.

Methodology


Collection date: 10. september 2012 - 12. september 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: PBSI1209_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 65
 • number of units: 910

Version: november 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2012-09-15 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 2012-09-15 2012-09-15

kraj Kraj

Kraj

Value 22 Frequency
Zakrita vrednost 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

regija Regija

Regija

Value 31 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 64
10 GORIŠKA 46
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 165 Frequency
2012-09-15 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 2012-09-15 2012-09-15

kraj Kraj

Kraj

Value 264 Frequency
Zakrita vrednost 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

regija Regija

Regija

Value 363 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 64
10 GORIŠKA 46
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Value 462 Frequency
0 miss 0
1 ->500 302
2 500-4000 233
3 4000-50000 209
4 NAD 50000 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 0 to 4

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 561 Frequency
1 sploh nisem srečen 28
2 . 46
3 nekaj vmes 312
4 . 340
5 zelo sem srečen 177
6 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 7

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 660 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 28
2 . 43
3 nekaj vmes 271
4 . 380
5 zelo sem zadovoljen 182
6 ne ve, b.o. 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 759 Frequency
1 zadovoljen 98
2 ni zadovoljen 783
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 858 Frequency
1 zadovoljen 534
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 15

Valid range from 1 to 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 957 Frequency
1 da, podpiram 223
2 ne, ne podpiram 619
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 68

Valid range from 1 to 2

v1 VLADA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 1056 Frequency
1 zelo neuspešno 291
2 . 281
3 nekje vmes 218
4 . 76
5 zelo uspešno 24
6 ne ve, b.o. 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 20

Valid range from 1 to 5

v2 JANEZ JANŠA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Value 1155 Frequency
1 zelo neuspešno 351
2 . 235
3 nekje vmes 153
4 . 79
5 zelo uspešno 60
6 ne ve, b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 32

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1254 Frequency
1 zelo neuspešno 189
2 . 327
3 nekje vmes 295
4 . 48
5 zelo uspešno 6
6 ne ve, b.o. 44
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 45

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1353 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 163
3 nekje vmes 233
4 . 267
5 zelo uspešno 123
6 ne ve, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 5

va ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT PREJ, OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU.

POVEJTE NAJPREJ ZA VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠEK TRAVNIK.

Value 1452 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 246
5 zelo uspešno 99
6 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 124

Valid range from 1 to 5

vb JANKO GORŠEKA IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT PREJ, OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU.

IN ŠE ZA DIREKTORJA POLICIJE JANKA GORŠKA.

Value 1551 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 80
3 nekje vmes 243
4 . 278
5 zelo uspešno 117
6 ne ve, b.o. 153
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 154

Valid range from 1 to 5

i1 VLADI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADI V CELOTI?

Value 1650 Frequency
1 najmanj zaupa 300
2 . 283
3 nekaj vmes 181
4 . 90
5 najbolj zaupa 31
6 ne ve, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 25

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI?

Value 1749 Frequency
1 najmanj zaupa 398
2 . 213
3 nekaj vmes 129
4 . 96
5 najbolj zaupa 59
6 ne ve, b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 15

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1848 Frequency
1 najmanj zaupa 214
2 . 309
3 nekaj vmes 281
4 . 66
5 najbolj zaupa 14
6 ne ve, b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 26

Valid range from 1 to 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1947 Frequency
1 najmanj zaupa 111
2 . 153
3 nekaj vmes 247
4 . 263
5 najbolj zaupa 119
6 ne ve, b.o. 15
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 17

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2046 Frequency
1 najmanj zaupa 259
2 . 312
3 nekaj vmes 248
4 . 28
5 najbolj zaupa 8
6 ne ve, b.o. 54
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 55

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Value 2145 Frequency
1 najmanj zaupa 219
2 . 272
3 nekaj vmes 261
4 . 104
5 najbolj zaupa 9
6 ne ve, b.o. 44
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 45

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Value 2244 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 128
3 nekaj vmes 352
4 . 293
5 najbolj zaupa 48
6 ne ve, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Value 2343 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 71
3 nekaj vmes 274
4 . 301
5 najbolj zaupa 81
6 ne ve, b.o. 139
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 140

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV, DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2442 Frequency
1 najmanj zaupa 380
2 . 183
3 nekaj vmes 202
4 . 91
5 najbolj zaupa 28
6 ne ve, b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 26

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Value 2541 Frequency
1 najmanj zaupa 287
2 . 276
3 nekaj vmes 216
4 . 78
5 najbolj zaupa 11
6 ne ve, b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 42

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2640 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 102
3 nekaj vmes 374
4 . 302
5 najbolj zaupa 47
6 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 40

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2739 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 106
3 nekaj vmes 333
4 . 356
5 najbolj zaupa 68
6 ne ve, b.o. 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 9

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKA UNIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Value 2838 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 194
3 nekaj vmes 365
4 . 155
5 najbolj zaupa 22
6 ne ve, b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 77

Valid range from 1 to 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Value 2937 Frequency
1 najmanj zaupa 126
2 . 170
3 nekaj vmes 283
4 . 137
5 najbolj zaupa 24
6 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 170

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3036 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 202
3 nekaj vmes 312
4 . 173
5 najbolj zaupa 29
6 ne ve, b.o. 89
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 90

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3135 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 207
3 nekaj vmes 384
4 . 199
5 najbolj zaupa 42
6 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 15

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3234 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 208
3 nekaj vmes 403
4 . 125
5 najbolj zaupa 9
6 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 83

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3333 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 176
3 nekaj vmes 344
4 . 231
5 najbolj zaupa 46
6 ne ve, b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 42

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Value 3432 Frequency
1 najmanj zaupa 149
2 . 255
3 nekaj vmes 302
4 . 137
5 najbolj zaupa 23
6 ne ve, b.o. 42
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 44

Valid range from 1 to 5

w20c DECEMBRA LANI JE VOLIL...

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 3531 Frequency
1 DESUS 28
2 LDS 8
3 NSI 18
4 SDS 154
5 SLS 26
6 SNS 6
7 SD 117
8 ZARES 4
9 TRS 8
10 DLGV 26
11 PS 109
12 drugo 5
0 ne vem, b.o. 176
99 ni volil 221
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 401

Valid range from 1 to 12

w ALI BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3630 Frequency
1 da 577
2 ne 254
3 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 79

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 3729 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 9
3 NSI 17
4 SDS 100
5 SLS 19
6 SNS 4
7 SD 93
8 ZARES 6
9 TRS 3
10 DLGV 6
11 PS 72
12 drugo 14
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 556

Valid range from 1 to 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 3828 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 4
3 NSI 12
4 SDS 24
5 SLS 12
6 SNS 2
7 SD 27
8 ZARES 2
9 TRS 5
10 DLGV 5
11 PS 30
12 drugo 13
0 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 766

Valid range from 1 to 12

ld SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3927 Frequency
1 prej levo 252
2 v sredino 238
3 prej desno 164
4 b.o. 254
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 256

Valid range from 1 to 3

q976 JESENI 2007 JE V 2. KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV GLASOVAL ZA.

JESENI 2007 SO BILE ZADNJE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ZA KOGA STE TAKRAT V DRUGEM KROGU GLASOVALI? ALI ZA ...

Value 4026 Frequency
1 LOJZETA PETERLETA 151
2 DANILA TÜRKA 574
3 ni glasoval 113
4 ne ve, b.o. 70
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 185

Valid range from 1 to 2

q970a KOGA BI PODPRL ZA PRED. REPUBLIKE?

11. NOVEMBRA LETOS BODO PONOVNO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. MED VEČIMI KANDIDATI IZSTOPAJO PREDVSEM TRIJE. KATERI OD NAŠTETIH JE PO VAMŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Value 4125 Frequency
1 BORUT PAHOR 180
2 DANILO TÜRK 407
3 MILAN ZVER 150
4 nobeden, kdo drug 55
5 ne ve, b.o. 116
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 173

Valid range from 1 to 3

q970b_1 ZAKAJ PAHOR?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI BORUTA PAHORJA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 4224 Frequency
blizu mojim političnim stališčem 3
bolj demokratičen 1
bolj ljudski 14
bolj ljudski in ugled 1
bolj ljudski, pošten 1
bolj sposoben 18
dejmo mu priložnost 1
dela po svojih najboljših močeh 1
deluje simpatično, prepričljivo 1
dober človek 1
dober človek, ni lev in desen 1
dobre reforme 1
dolgoletno politično delovanje in bolj ljudski 1
domačin-primorec 1
druga nista všeč 1
ga razumem kaj pove 1
govornik 1
ima možnosti, da kaj zrihta 1
izkušenost in nastopanje in poštenost 1
izkušnje 1
je mlajši, ima izkušnje, poznajo ga 1
ker Turka ne mara, Zver pa ne bo zmagal 1
ker še ni imel priložnosti biti prfedsednik 1
lep izgled 1
malo spremembe 1
najbolj šolan politik 1
največji diplomat 1
ne govori veliko 1
ne vem, b.o., neopredeljen 11
neve 1
nevem 1
ni ekstremen 1
notranji čut 1
odločen 1
odprt 1
osebnost in bolj sposoben 1
povezovalen 2
povezovalen, realen 1
pozna realno stanje 1
pošten 1
pošten, ima tud neg pritiski 1
pošten. vendar naiven 1
poštenost 55
poštenost in avtentičen 1
poštenost in bolj ljudski 7
poštenost in bolj ljudski in ugled 1
poštenost in bolj sposoben 2
poštenost in dobre ideje 1
poštenost in mlad 1
skromen in pošten 1
slaba ostala kandidata 1
sprememba 1
srčen 1
strpen in spoštljiv 1
trudi se in poštenost 1
ugled 6
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in poštenost 1
umirjenost in poštenost 1
umirjenost, išče konsenze 1
večstranski 1
všeč 1
za vse 1
zelo simpatičen , verjamem mu 1
zna narediti najboljši prvi vtis 1
ČIST IN NEDOLŽEN 1
človeški 1
širok, prilagojen, ni strankarsko usmerjen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 0

q970b_2 ZAKAJ TÜRK?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI DANILA TÜRKA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 4323 Frequency
NAJBOLJ PRIMEREN 1
NI BOLJŠE ALTERNATIVE 1
RAZGLEDAN,UMIRJEN 1
blizu mojim političnim stališčem 10
bolj ljudski 21
bolj ljudski in apolitičen 1
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben 75
bolj sposoben in avtoriteta 1
bolj sposoben in diplomatski 2
bolj sposoben in izkušnjr 1
bolj sposoben in kultiviran 1
bolj sposoben in preudarnost 1
bolj sposoben in ugled in miren 1
bolj sposoben in umirjenost 1
boljši govorec 1
boljši med slabimi 1
delaven, razgledan, veze 1
deluje pomirjujoče 1
diplomat 2
diplomatske izkušnje 1
diplomatski 3
dober diplomat 1
dobri rezultati do sedaj 1
drugačen pogled 1
drža, nastop, pomirjujoč, diplomatski, demokratičen 1
edini potencialni 1
edini realen 1
ima za sabo en mandat 1
inteligenca, mirnost 1
inteligenten 1
inteligenten, strpen diplomat 1
izgled 1
izkušen in ugled in poštenost 1
izkušen, bil vtujini, diplomatski 1
izkušen, odločen 1
izkušenost-mednarodne 1
izkušnje 2
izkušnje in bolj ljudski 1
izkušnje umirjen slog 1
izkušnje v diplomaciji, protokolaren 1
izkušnje, diplomacija 1
izkušnje, mednaroden, realen, oče vseh 1
izobrazba, pogum, pamet 1
je povezovalen, 1
karizma, pogledi na zgodovino, 1
karizmatičen 1
karzima, umirjen človek 1
ker dvomim v pahorju 1
ker je do sedaj dobro delal 1
konstitenten,jasen, gleda naprej 1
mednarodnost 1
miren 1
mirnost, stalnost 1
moder, preudaren 1
nacin komuniciranja z javnostjo 1
najbolje se izkazal 1
najboljši državnik ta hip 1
nastopa tako da ne deli ljudi-poenotenost, umrijenost 1
ne dela klovna iz sebe, čist, zbran, avtoritativen 1
ne neti prepira 1
ne vem, b.o., neopredeljen 31
nestrankarski 1
ni pod vplivom Janše 1
ni prepirljiv, je direkten 1
njegov ristop 1
njegovo delo mi je všeč 1
odgovorna oseba 1
odkritost. ljudski 1
odločen in diplomatski 1
odločnost 1
ostali so slaba izbira 1
pameten 1
pameten umirjen 1
politik vrhunskega kova 1
pozitivne spremembe 1
pozitivnost 2
poznam delo, vredu 1
poznavanje prava 1
pošten, umirjen, pameten 1
poštenost 35
poštenost in UMIRJENOST 1
poštenost in bolj ljudski 3
poštenost in bolj ljudski in povezovalen 1
poštenost in bolj sposoben 4
poštenost in diplomat 1
poštenost in pameten 1
poštenost in umirjen 1
pravi človek, drugi ne znajo vodit vlade ali države 1
pravičen 1
premišljenost in bolj sposoben in bolj ljudski 1
preudaren 1
preudaren, državotvoren in ugled 1
razgledan 2
razgledan, premišljen 1
razgledanost 1
razgledanost, umirjenost 1
razsoden, 3 1
resen 1
resmost, 2 1
sedanji mandat 1
suvereni nastopi 1
svetovljan 2
svetovljan, ni zaletav 1
uglajen 1
ugled 58
ugled in avtoriteta 1
ugled in bolj ljudski 3
ugled in bolj sposoben 9
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in bolj sposoben in se ne spreneveda 1
ugled in diplomat 1
ugled in izkušnje 1
ugled in poštenost 4
ugled in poštenost in bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost in bolj sposoben 1
ugled in poštenost in diplomatski 1
ugled in taktnost, diplomat, izkušnje 1
ugled in umirjenost 2
umirjen 3
umirjen ne kritizira in srčen človek 1
umirjen človek 1
umirjen, 1 1
umirjen, dober nastop 1
umirjen, nevtralen 1
umirjen, povezovalen 1
umirjen, primeren za predsednika 1
umirjen, realen 1
umirjen, človeški 1
umirjeno, premišljeno govori 1
umirjenost 6
umirjenost, 3, 1 1
umirjenost, se ne izpostavlja preveč 1
umirjenost,razmišljanje, promocija 1
urejen 1
v redu prvi mandat 1
v tem mandatu ni storil nič napačnega 1
v vsem je najboljši 1
verodostojen 1
verodostojnost, gospod v pravem pomenu besede 1
vreden zaupanja 3 1
vredu, umirjen 1
zaslužim spoštovanje 1
zaupanje 1
zmernost,modrost,izkušnje 1
čeden, poročen, inteligenten, razgledan, govori več jezikov 1
človeški realni pristop 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 0

q970b_3 ZAKAJ ZVER?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI MILANA ZVERA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 4422 Frequency
EU, razgledan, trezno razmišlja 1
MU DAM MOŽNOST DA SE POKAŽE 1
bi boljše zastopal državo 1
blizu mojim političnim stališčem 12
bolj ljudski 17
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj ljudski in poštenost 1
bolj sposoben 16
bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben in bolj ljudski 1
bolj vreden zaupanja 1
desno usmerjen 1
dober človek, razumnost 1
dober šolski minister in bolj sposoben 1
dosleden, verodostojen, prepričljiv 1
energičen 1
evropski pogled 1
ga indirektno pozna 1
inteligenca 1
izkušnje iz EU 1
ker je mlad 1
ljudski, povezovalni, strokovni 1
malo za spremembo 1
miren, simpatičen 1
naj se zamenja predsednik 1
najbolj vredu 1
način dela 1
ne olepšuje, ne meče se ven,nič ne obljublja 1
ne vem, b.o., neopredeljen 21
neobremenjen, lahko zastopa vse Slovence 1
neopredeljen je 1
nevtralen 1
ni konflikten, ne dela razlik med drzavljani 1
ni obremenjen,nekaj novga 1
ni okuzen z demologijo 1
ni prestar 1
ni vezan na preteklost in poštenost 1
ni zadovoljna z danilom t. , borut p. pa je mel že priložnost kot predsednik vlade pa ni blo nič od njega 1
nov obraz 1
novosti 1
odnos 1
ostali so slabši 1
podpira ga 1
povezovalen 1
poštenost 16
poštenost in blizu mojim političnim stališčem 2
poštenost in blizu mojim političnim stališčem in prijazen, odkrit 1
poštenost in bolj sposoben 1
poštenost in brez afer, enak do vseh 1
razgledan, objektiven 1
razgledan, toleranten, trud 1
resen 1
retorik in bolj ljudski 1
sama osebnost 1
se ne izpostavlja, resnost 1
sredinsko usmerjen 1
ugled 5
ugled in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost 2
ugled in umirjen in bolj ljudski 1
umirjen 1
umirjen, zivljenjski 1
vreden zaupanja in bolj sposoben 1
všeč kot človek 1
zaradi novitete, nekaj novega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150

q971a PAHOR - ZVER DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Value 4521 Frequency
1 Borut Pahor 495
2 Milan Zver 219
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 196

Valid range from 1 to 2

q971b TÜRK - PAHOR DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Value 4620 Frequency
1 Danilo Türk 456
2 Borut Pahor 280
3 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 174

Valid range from 1 to 2

q971c ZVER - TÜRK DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Value 4719 Frequency
1 Milan Zver 239
2 Danilo Türk 533
3 ne vem, b.o. 134
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 138

Valid range from 1 to 2

q974 MOŽNI IZHODI V VLADI JANEZA JANŠE:

V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z DELOVANJEM VLADE JANEZA JANŠE. OBLIKUJEJO SE RAZLIČNA STALIŠČA O MOČNIH IZHODIH. KATERI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIV

Value 4818 Frequency
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 71
2 JANŠA NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 218
3 VLADA NAJ ODGOVORNO DELA DO KONCA MANDATA 561
4 ne ve, b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 60

Valid range from 1 to 3

q911 ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 4917 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 96
2 KRIZA PRI NAS SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 752
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 62

Valid range from 1 to 2

q975a VPIS FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO?

Value 5016 Frequency
1 podpira 344
2 ne podpira 337
3 ne ve, b.o. 227
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 229

Valid range from 1 to 2

q975b USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

Value 5115 Frequency
1 podpira 480
2 ne podpira 272
3 ne ve, b.o. 156
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 158

Valid range from 1 to 2

q975c NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JU, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JAVNO UPRAVO, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO?

Value 5214 Frequency
1 podpira 390
2 ne podpira 388
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 132

Valid range from 1 to 2

q975d USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ?

Value 5313 Frequency
1 podpira 201
2 ne podpira 486
3 ne ve, b.o. 220
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 223

Valid range from 1 to 2

q975e NOVA POKOJNINSKA REFORMA? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOVA POKOJNINSKA REFORMA?

Value 5412 Frequency
1 podpira 534
2 ne podpira 265
3 ne ve, b.o. 109
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 111

Valid range from 1 to 2

q975f NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH?

Value 5511 Frequency
1 podpira 395
2 ne podpira 257
3 ne ve, b.o. 255
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 258

Valid range from 1 to 2

lroj KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 7 19 94 55.457 17.087

Valid range from 19 to 94

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 579 Frequency
1 OSNOVNA 129
2 POKLICNA 144
3 SREDNJA 341
4 VIŠJA, VISOKA 292
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 588 Frequency
1 PODEŽELJE 360
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 312
3 VEČJE MESTO 108
4 LJ, MB 126
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 597 Frequency
1 GOSPODARSTVO 138
2 NEGOSPODARSTVO 126
3 SAMOZAPOSLEN 34
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 486
7 ŠTUDENT, DIJAK 51
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 3

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 606 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 50
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 96
3 NE, TO ME NE SKRBI 118
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
264 646

Valid range from 1 to 4

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 615 Frequency
1 sem veren 436
2 nisem veren 292
3 nekaj vmes... 166
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 624 Frequency
1 moški 279
2 ženska 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

STAROST

Value 633 Frequency
30 ->30 100
45 31 - 45 140
60 46 - 60 264
99 61 -> 399
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 7

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Value 642 Frequency
1 DESUS 19
2 LDS 13
3 NSI 29
4 SDS 124
5 SLS 31
6 SNS 6
7 SD 120
8 ZARES 8
9 TRS 8
10 DL 11
11 PS 102
12 drugo 27
0 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 412

Valid range from 1 to 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.162 5.569 1 1.083

Valid range from 0.161672054468237 to 5.56935668939638

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 09/2012 : september 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2013). Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1209. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1209_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si