Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1209_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Kuferšin, Bojan
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, najprimernejši kandidat za predsednika države, gospodarska kriza, podpora reformnim ukrepom

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja povezana z bližajočimi predsedniškimi volitvami in vprašanja o predlaganih reformnih ukrepih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. september 2012 - 12. september 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [datoteka podatkov]

ID datoteke: PBSI1209_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 65
 • število enot: 910

Verzija: november 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2012-09-15 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 2012-09-15 2012-09-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 22 Frekvenca
Zakrita vrednost 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

regija Regija

Regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 64
10 GORIŠKA 46
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 165 Frekvenca
2012-09-15 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 2012-09-15 2012-09-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 264 Frekvenca
Zakrita vrednost 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

regija Regija

Regija

Vrednost 363 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 64
10 GORIŠKA 46
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Vrednost 462 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 302
2 500-4000 233
3 4000-50000 209
4 NAD 50000 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 561 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 28
2 . 46
3 nekaj vmes 312
4 . 340
5 zelo sem srečen 177
6 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 660 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 28
2 . 43
3 nekaj vmes 271
4 . 380
5 zelo sem zadovoljen 182
6 ne ve, b.o. 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 759 Frekvenca
1 zadovoljen 98
2 ni zadovoljen 783
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 858 Frekvenca
1 zadovoljen 534
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 957 Frekvenca
1 da, podpiram 223
2 ne, ne podpiram 619
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 VLADA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 1056 Frekvenca
1 zelo neuspešno 291
2 . 281
3 nekje vmes 218
4 . 76
5 zelo uspešno 24
6 ne ve, b.o. 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 JANEZ JANŠA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Vrednost 1155 Frekvenca
1 zelo neuspešno 351
2 . 235
3 nekje vmes 153
4 . 79
5 zelo uspešno 60
6 ne ve, b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1254 Frekvenca
1 zelo neuspešno 189
2 . 327
3 nekje vmes 295
4 . 48
5 zelo uspešno 6
6 ne ve, b.o. 44
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1353 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 163
3 nekje vmes 233
4 . 267
5 zelo uspešno 123
6 ne ve, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

va ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT PREJ, OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU.

POVEJTE NAJPREJ ZA VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠEK TRAVNIK.

Vrednost 1452 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 246
5 zelo uspešno 99
6 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vb JANKO GORŠEKA IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT PREJ, OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU.

IN ŠE ZA DIREKTORJA POLICIJE JANKA GORŠKA.

Vrednost 1551 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 80
3 nekje vmes 243
4 . 278
5 zelo uspešno 117
6 ne ve, b.o. 153
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADI V CELOTI?

Vrednost 1650 Frekvenca
1 najmanj zaupa 300
2 . 283
3 nekaj vmes 181
4 . 90
5 najbolj zaupa 31
6 ne ve, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI?

Vrednost 1749 Frekvenca
1 najmanj zaupa 398
2 . 213
3 nekaj vmes 129
4 . 96
5 najbolj zaupa 59
6 ne ve, b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1848 Frekvenca
1 najmanj zaupa 214
2 . 309
3 nekaj vmes 281
4 . 66
5 najbolj zaupa 14
6 ne ve, b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1947 Frekvenca
1 najmanj zaupa 111
2 . 153
3 nekaj vmes 247
4 . 263
5 najbolj zaupa 119
6 ne ve, b.o. 15
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 najmanj zaupa 259
2 . 312
3 nekaj vmes 248
4 . 28
5 najbolj zaupa 8
6 ne ve, b.o. 54
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Vrednost 2145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 219
2 . 272
3 nekaj vmes 261
4 . 104
5 najbolj zaupa 9
6 ne ve, b.o. 44
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Vrednost 2244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 128
3 nekaj vmes 352
4 . 293
5 najbolj zaupa 48
6 ne ve, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Vrednost 2343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 71
3 nekaj vmes 274
4 . 301
5 najbolj zaupa 81
6 ne ve, b.o. 139
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV, DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 380
2 . 183
3 nekaj vmes 202
4 . 91
5 najbolj zaupa 28
6 ne ve, b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 287
2 . 276
3 nekaj vmes 216
4 . 78
5 najbolj zaupa 11
6 ne ve, b.o. 41
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 102
3 nekaj vmes 374
4 . 302
5 najbolj zaupa 47
6 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2739 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 106
3 nekaj vmes 333
4 . 356
5 najbolj zaupa 68
6 ne ve, b.o. 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKA UNIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2838 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 194
3 nekaj vmes 365
4 . 155
5 najbolj zaupa 22
6 ne ve, b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Vrednost 2937 Frekvenca
1 najmanj zaupa 126
2 . 170
3 nekaj vmes 283
4 . 137
5 najbolj zaupa 24
6 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3036 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 202
3 nekaj vmes 312
4 . 173
5 najbolj zaupa 29
6 ne ve, b.o. 89
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 207
3 nekaj vmes 384
4 . 199
5 najbolj zaupa 42
6 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3234 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 208
3 nekaj vmes 403
4 . 125
5 najbolj zaupa 9
6 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3333 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 176
3 nekaj vmes 344
4 . 231
5 najbolj zaupa 46
6 ne ve, b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Vrednost 3432 Frekvenca
1 najmanj zaupa 149
2 . 255
3 nekaj vmes 302
4 . 137
5 najbolj zaupa 23
6 ne ve, b.o. 42
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20c DECEMBRA LANI JE VOLIL...

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 3531 Frekvenca
1 DESUS 28
2 LDS 8
3 NSI 18
4 SDS 154
5 SLS 26
6 SNS 6
7 SD 117
8 ZARES 4
9 TRS 8
10 DLGV 26
11 PS 109
12 drugo 5
0 ne vem, b.o. 176
99 ni volil 221
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w ALI BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3630 Frekvenca
1 da 577
2 ne 254
3 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 3729 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 9
3 NSI 17
4 SDS 100
5 SLS 19
6 SNS 4
7 SD 93
8 ZARES 6
9 TRS 3
10 DLGV 6
11 PS 72
12 drugo 14
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 3828 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 4
3 NSI 12
4 SDS 24
5 SLS 12
6 SNS 2
7 SD 27
8 ZARES 2
9 TRS 5
10 DLGV 5
11 PS 30
12 drugo 13
0 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ld SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3927 Frekvenca
1 prej levo 252
2 v sredino 238
3 prej desno 164
4 b.o. 254
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q976 JESENI 2007 JE V 2. KROGU PREDSEDNIŠKIH VOLITEV GLASOVAL ZA.

JESENI 2007 SO BILE ZADNJE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ZA KOGA STE TAKRAT V DRUGEM KROGU GLASOVALI? ALI ZA ...

Vrednost 4026 Frekvenca
1 LOJZETA PETERLETA 151
2 DANILA TÜRKA 574
3 ni glasoval 113
4 ne ve, b.o. 70
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q970a KOGA BI PODPRL ZA PRED. REPUBLIKE?

11. NOVEMBRA LETOS BODO PONOVNO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. MED VEČIMI KANDIDATI IZSTOPAJO PREDVSEM TRIJE. KATERI OD NAŠTETIH JE PO VAMŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Vrednost 4125 Frekvenca
1 BORUT PAHOR 180
2 DANILO TÜRK 407
3 MILAN ZVER 150
4 nobeden, kdo drug 55
5 ne ve, b.o. 116
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q970b_1 ZAKAJ PAHOR?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI BORUTA PAHORJA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 4224 Frekvenca
blizu mojim političnim stališčem 3
bolj demokratičen 1
bolj ljudski 14
bolj ljudski in ugled 1
bolj ljudski, pošten 1
bolj sposoben 18
dejmo mu priložnost 1
dela po svojih najboljših močeh 1
deluje simpatično, prepričljivo 1
dober človek 1
dober človek, ni lev in desen 1
dobre reforme 1
dolgoletno politično delovanje in bolj ljudski 1
domačin-primorec 1
druga nista všeč 1
ga razumem kaj pove 1
govornik 1
ima možnosti, da kaj zrihta 1
izkušenost in nastopanje in poštenost 1
izkušnje 1
je mlajši, ima izkušnje, poznajo ga 1
ker Turka ne mara, Zver pa ne bo zmagal 1
ker še ni imel priložnosti biti prfedsednik 1
lep izgled 1
malo spremembe 1
najbolj šolan politik 1
največji diplomat 1
ne govori veliko 1
ne vem, b.o., neopredeljen 11
neve 1
nevem 1
ni ekstremen 1
notranji čut 1
odločen 1
odprt 1
osebnost in bolj sposoben 1
povezovalen 2
povezovalen, realen 1
pozna realno stanje 1
pošten 1
pošten, ima tud neg pritiski 1
pošten. vendar naiven 1
poštenost 55
poštenost in avtentičen 1
poštenost in bolj ljudski 7
poštenost in bolj ljudski in ugled 1
poštenost in bolj sposoben 2
poštenost in dobre ideje 1
poštenost in mlad 1
skromen in pošten 1
slaba ostala kandidata 1
sprememba 1
srčen 1
strpen in spoštljiv 1
trudi se in poštenost 1
ugled 6
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in poštenost 1
umirjenost in poštenost 1
umirjenost, išče konsenze 1
večstranski 1
všeč 1
za vse 1
zelo simpatičen , verjamem mu 1
zna narediti najboljši prvi vtis 1
ČIST IN NEDOLŽEN 1
človeški 1
širok, prilagojen, ni strankarsko usmerjen 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 0

q970b_2 ZAKAJ TÜRK?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI DANILA TÜRKA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 4323 Frekvenca
NAJBOLJ PRIMEREN 1
NI BOLJŠE ALTERNATIVE 1
RAZGLEDAN,UMIRJEN 1
blizu mojim političnim stališčem 10
bolj ljudski 21
bolj ljudski in apolitičen 1
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben 75
bolj sposoben in avtoriteta 1
bolj sposoben in diplomatski 2
bolj sposoben in izkušnjr 1
bolj sposoben in kultiviran 1
bolj sposoben in preudarnost 1
bolj sposoben in ugled in miren 1
bolj sposoben in umirjenost 1
boljši govorec 1
boljši med slabimi 1
delaven, razgledan, veze 1
deluje pomirjujoče 1
diplomat 2
diplomatske izkušnje 1
diplomatski 3
dober diplomat 1
dobri rezultati do sedaj 1
drugačen pogled 1
drža, nastop, pomirjujoč, diplomatski, demokratičen 1
edini potencialni 1
edini realen 1
ima za sabo en mandat 1
inteligenca, mirnost 1
inteligenten 1
inteligenten, strpen diplomat 1
izgled 1
izkušen in ugled in poštenost 1
izkušen, bil vtujini, diplomatski 1
izkušen, odločen 1
izkušenost-mednarodne 1
izkušnje 2
izkušnje in bolj ljudski 1
izkušnje umirjen slog 1
izkušnje v diplomaciji, protokolaren 1
izkušnje, diplomacija 1
izkušnje, mednaroden, realen, oče vseh 1
izobrazba, pogum, pamet 1
je povezovalen, 1
karizma, pogledi na zgodovino, 1
karizmatičen 1
karzima, umirjen človek 1
ker dvomim v pahorju 1
ker je do sedaj dobro delal 1
konstitenten,jasen, gleda naprej 1
mednarodnost 1
miren 1
mirnost, stalnost 1
moder, preudaren 1
nacin komuniciranja z javnostjo 1
najbolje se izkazal 1
najboljši državnik ta hip 1
nastopa tako da ne deli ljudi-poenotenost, umrijenost 1
ne dela klovna iz sebe, čist, zbran, avtoritativen 1
ne neti prepira 1
ne vem, b.o., neopredeljen 31
nestrankarski 1
ni pod vplivom Janše 1
ni prepirljiv, je direkten 1
njegov ristop 1
njegovo delo mi je všeč 1
odgovorna oseba 1
odkritost. ljudski 1
odločen in diplomatski 1
odločnost 1
ostali so slaba izbira 1
pameten 1
pameten umirjen 1
politik vrhunskega kova 1
pozitivne spremembe 1
pozitivnost 2
poznam delo, vredu 1
poznavanje prava 1
pošten, umirjen, pameten 1
poštenost 35
poštenost in UMIRJENOST 1
poštenost in bolj ljudski 3
poštenost in bolj ljudski in povezovalen 1
poštenost in bolj sposoben 4
poštenost in diplomat 1
poštenost in pameten 1
poštenost in umirjen 1
pravi človek, drugi ne znajo vodit vlade ali države 1
pravičen 1
premišljenost in bolj sposoben in bolj ljudski 1
preudaren 1
preudaren, državotvoren in ugled 1
razgledan 2
razgledan, premišljen 1
razgledanost 1
razgledanost, umirjenost 1
razsoden, 3 1
resen 1
resmost, 2 1
sedanji mandat 1
suvereni nastopi 1
svetovljan 2
svetovljan, ni zaletav 1
uglajen 1
ugled 58
ugled in avtoriteta 1
ugled in bolj ljudski 3
ugled in bolj sposoben 9
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in bolj sposoben in se ne spreneveda 1
ugled in diplomat 1
ugled in izkušnje 1
ugled in poštenost 4
ugled in poštenost in bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost in bolj sposoben 1
ugled in poštenost in diplomatski 1
ugled in taktnost, diplomat, izkušnje 1
ugled in umirjenost 2
umirjen 3
umirjen ne kritizira in srčen človek 1
umirjen človek 1
umirjen, 1 1
umirjen, dober nastop 1
umirjen, nevtralen 1
umirjen, povezovalen 1
umirjen, primeren za predsednika 1
umirjen, realen 1
umirjen, človeški 1
umirjeno, premišljeno govori 1
umirjenost 6
umirjenost, 3, 1 1
umirjenost, se ne izpostavlja preveč 1
umirjenost,razmišljanje, promocija 1
urejen 1
v redu prvi mandat 1
v tem mandatu ni storil nič napačnega 1
v vsem je najboljši 1
verodostojen 1
verodostojnost, gospod v pravem pomenu besede 1
vreden zaupanja 3 1
vredu, umirjen 1
zaslužim spoštovanje 1
zaupanje 1
zmernost,modrost,izkušnje 1
čeden, poročen, inteligenten, razgledan, govori več jezikov 1
človeški realni pristop 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 0

q970b_3 ZAKAJ ZVER?

NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI MILANA ZVERA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 4422 Frekvenca
EU, razgledan, trezno razmišlja 1
MU DAM MOŽNOST DA SE POKAŽE 1
bi boljše zastopal državo 1
blizu mojim političnim stališčem 12
bolj ljudski 17
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj ljudski in poštenost 1
bolj sposoben 16
bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben in bolj ljudski 1
bolj vreden zaupanja 1
desno usmerjen 1
dober človek, razumnost 1
dober šolski minister in bolj sposoben 1
dosleden, verodostojen, prepričljiv 1
energičen 1
evropski pogled 1
ga indirektno pozna 1
inteligenca 1
izkušnje iz EU 1
ker je mlad 1
ljudski, povezovalni, strokovni 1
malo za spremembo 1
miren, simpatičen 1
naj se zamenja predsednik 1
najbolj vredu 1
način dela 1
ne olepšuje, ne meče se ven,nič ne obljublja 1
ne vem, b.o., neopredeljen 21
neobremenjen, lahko zastopa vse Slovence 1
neopredeljen je 1
nevtralen 1
ni konflikten, ne dela razlik med drzavljani 1
ni obremenjen,nekaj novga 1
ni okuzen z demologijo 1
ni prestar 1
ni vezan na preteklost in poštenost 1
ni zadovoljna z danilom t. , borut p. pa je mel že priložnost kot predsednik vlade pa ni blo nič od njega 1
nov obraz 1
novosti 1
odnos 1
ostali so slabši 1
podpira ga 1
povezovalen 1
poštenost 16
poštenost in blizu mojim političnim stališčem 2
poštenost in blizu mojim političnim stališčem in prijazen, odkrit 1
poštenost in bolj sposoben 1
poštenost in brez afer, enak do vseh 1
razgledan, objektiven 1
razgledan, toleranten, trud 1
resen 1
retorik in bolj ljudski 1
sama osebnost 1
se ne izpostavlja, resnost 1
sredinsko usmerjen 1
ugled 5
ugled in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost 2
ugled in umirjen in bolj ljudski 1
umirjen 1
umirjen, zivljenjski 1
vreden zaupanja in bolj sposoben 1
všeč kot človek 1
zaradi novitete, nekaj novega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150

q971a PAHOR - ZVER DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Vrednost 4521 Frekvenca
1 Borut Pahor 495
2 Milan Zver 219
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971b TÜRK - PAHOR DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Vrednost 4620 Frekvenca
1 Danilo Türk 456
2 Borut Pahor 280
3 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971c ZVER - TÜRK DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Vrednost 4719 Frekvenca
1 Milan Zver 239
2 Danilo Türk 533
3 ne vem, b.o. 134
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q974 MOŽNI IZHODI V VLADI JANEZA JANŠE:

V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z DELOVANJEM VLADE JANEZA JANŠE. OBLIKUJEJO SE RAZLIČNA STALIŠČA O MOČNIH IZHODIH. KATERI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIV

Vrednost 4818 Frekvenca
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 71
2 JANŠA NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 218
3 VLADA NAJ ODGOVORNO DELA DO KONCA MANDATA 561
4 ne ve, b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q911 ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Vrednost 4917 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 96
2 KRIZA PRI NAS SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 752
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975a VPIS FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO?

Vrednost 5016 Frekvenca
1 podpira 344
2 ne podpira 337
3 ne ve, b.o. 227
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975b USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

Vrednost 5115 Frekvenca
1 podpira 480
2 ne podpira 272
3 ne ve, b.o. 156
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975c NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JU, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JAVNO UPRAVO, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO?

Vrednost 5214 Frekvenca
1 podpira 390
2 ne podpira 388
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975d USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ?

Vrednost 5313 Frekvenca
1 podpira 201
2 ne podpira 486
3 ne ve, b.o. 220
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975e NOVA POKOJNINSKA REFORMA? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOVA POKOJNINSKA REFORMA?

Vrednost 5412 Frekvenca
1 podpira 534
2 ne podpira 265
3 ne ve, b.o. 109
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975f NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH? PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE.

NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH?

Vrednost 5511 Frekvenca
1 podpira 395
2 ne podpira 257
3 ne ve, b.o. 255
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 7 19 94 55.457 17.087

Vrednosti spremenljivk od 19 do 94

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 579 Frekvenca
1 OSNOVNA 129
2 POKLICNA 144
3 SREDNJA 341
4 VIŠJA, VISOKA 292
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 588 Frekvenca
1 PODEŽELJE 360
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 312
3 VEČJE MESTO 108
4 LJ, MB 126
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 597 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 138
2 NEGOSPODARSTVO 126
3 SAMOZAPOSLEN 34
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 486
7 ŠTUDENT, DIJAK 51
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 5
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 606 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 50
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 96
3 NE, TO ME NE SKRBI 118
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
264 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 615 Frekvenca
1 sem veren 436
2 nisem veren 292
3 nekaj vmes... 166
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 624 Frekvenca
1 moški 279
2 ženska 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

STAROST

Vrednost 633 Frekvenca
30 ->30 100
45 31 - 45 140
60 46 - 60 264
99 61 -> 399
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 7

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Vrednost 642 Frekvenca
1 DESUS 19
2 LDS 13
3 NSI 29
4 SDS 124
5 SLS 31
6 SNS 6
7 SD 120
8 ZARES 8
9 TRS 8
10 DL 11
11 PS 102
12 drugo 27
0 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.162 5.569 1 1.083

Vrednosti spremenljivk od 0.161672054468237 do 5.56935668939638

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 09/2012 : september 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2013). Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1209. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1209_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si