III. Obdelava in analiza

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. III. Obdelava in analiza. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/analiza/ (DD. mesec leto).

 

Značilne aktivnosti faze obdelave podatkov in analize so:

 • Vnos podatkov, digitalizacija, prepis, prevod
 • Preverjanje, potrjevanje, čiščenje, anonimizacija podatkov, kjer je potrebno
 • Izpeljava podatkov
 • Opis in dokumentiranje podatkov
 • Analiza podatkov
 • Interpretacija podatkov
 • Priprava raziskovalnih rezultatov
 • Citiranje podatkovnih virov
 • Upravljanje s podatki in hramba

 

 

Zbiranje podatkov in organizacija pridobljenih gradiv

 

V času trajanja projekta in po njegovem zaključku je potrebno zagotoviti sledljivost nastanka in sprememb različic raziskovalnih podatkov, tako da sta zagotovljeni njihova trajna uporabnost in preglednost. V ta namen mora raziskovalec že v času zbiranja podatkov ustrezno organizirati pridobljena gradiva, in sicer:

 • smiselno poimenuje datoteke in spremenljivke,
 • izbere ustrezne formate datotek in uporabi primerno programsko opremo (ali je potrebno shraniti tudi programsko orodje?),
 • poskrbi za varen prenos podatkov in morebitno skupno uporabo v času trajanja projekta,
 • vzpostavi nadzor nad verzijami datotek.

Ključno vprašanje za življenjski krog podatkov je, kakšna dokumentacija in metapodatki bodo spremljali podatke? Pri tem je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Katere informacije so potrebne, da bi lahko podatke brali in razumeli tudi v prihodnosti?
 • Kako boste zajel i/ ustvarili dokumentacijo in metapodatke?
 • Katere metapodatkovne standarde boste uporabili in zakaj?

Osnovna praktična priporočila za skrbno ravnanje s zbranimi podatki v času trajanja projekta so:

 • poskrbi za varnostne kopije,
 • pripravi dokumentacijo in metapodatke,
 • poskrbi za pravila glede dostopa do gradiv in
 • poskrbi za varnost pred nepooblaščenim dostopom.

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si