Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: USI10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_USI10_V1
Main author(s):
  • Podmenik, Darka
Co-workers:
  • Vojvodić, Ana
  • Kristan, Primož
  • Adam, Frane
  • Ivančič, Angela
Data file producer:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

inovacija, individualizem, inovacijski sistem, podpora institucij, podpora socialnih okolij, motivacija, izobrazba, finančni viri, socialni stiki, Urad RS za intelektualno lastnino

Keywords ELSST:
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, ZNANSTVENA INOVACIJA, SOCIALNI KAPITAL, PATENT

Topic Classification CESSDA
ZNANOST IN TEHNIKA
Topic Classification CERIF
Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla
Topic Classification ADP
Vstop v inovatorsko dejavnost
Karierna pot inovatorja
Ocena položaja inovatorjev v Sloveniji
Kontakti (socialna omrežja)
Izkušnje in predlogi glede inovatorstva v Sloveniji


Abstract:

Namen raziskave je bil proučiti problematiko samostojnih inovatorjev, ki je tudi v mednarodnem merilu relativno malo raziskana. Informacije so bile zbrane z osebnimi intervjuji posameznih inovatorjev pa tudi z organizacijo fokusne skupine, kjer so poleg inovatorjev sodelovali tudi predstavniki nekaterih pomembnejših državnih institucij, ki so odgovorne ali imajo vpliv na nacionalni inovacijski sistem in razvojne strategije.

Methodology


Collection date: september 2010 - oktober 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

samostojni inovator

politični akter (predstavnik ministrstva, institucije)

Universe:

Samostojni inovatorji, člani društva Aktivni slovenski inovatorji (ASI).

Predstavniki institucij, ki vplivajo na odločitve, ki zadevajo inovatorje in celoten nacionalni inovacijski sistem

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Sampling procedure:

Neslučajni vzorec, ciljna skupina so člani organizacije ASI. Seznam vzorčenih enot je bil določen s strani ASI in sicer na podlagi kriterijev uspešnosti (približno polovica inovatorjev na seznamu je po mnenju ASI uspešnih, druga polovica pa velja v inovatorskih krogih za manj uspešne).

Neslučajen vzorec, predstavniki institucij, ki vplivajo na odločitve, ki zadevajo inovatorje in celoten nacionalni inovacijski sistem.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Telefonska anketa.

Anketa po elektronski pošti.

Fokusna skupina.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Za dostop do podatkov se obrnite na Arhiv družboslovnih podatkov. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 1 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 2 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 3 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 4 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 5 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 6 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 7 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 8 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 9 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 10 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 11 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 12 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 13 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 14 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji, intervju 15 [transkript], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji [transkript fokusne skupine], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji - [povzetki intervjujev], 2010

Title of Data file: USI10 - Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji - [povzetek fokusne skupine], 2010

Variable list

v11 Od katerega leta se ukvarja z inovatorsko dejavnostjo

1.Od katerega leta se ukvarja z inovatorsko dejavnostjo:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v12 Opis vstopa v inovatorsko dejavnost

2. Opis vstopa v inovatorsko dejavnost:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v121 Osebne motivacije, »talent«

2.1 Osebne motivacije, "talent"

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v11 Od katerega leta se ukvarja z inovatorsko dejavnostjo

1.Od katerega leta se ukvarja z inovatorsko dejavnostjo:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v12 Opis vstopa v inovatorsko dejavnost

2. Opis vstopa v inovatorsko dejavnost:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v121 Osebne motivacije, »talent«

2.1 Osebne motivacije, "talent"

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v122 Vzpodbude iz okolja - institucionalne ter »pomembni drugi«

2.2 Vzpodbude iz okolja - institucionalne ter "pomembni drugi"

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v123 Povezanost s poklicem, s formalno izobrazbo (izobraževanjem), z neformalno izobrazbo (izobraževanjem)

2.3 Povezanost s poklicem, s formalno izobrazbo (izobraževanjem), z neformalno izobrazbo (izobraževanjem)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v124 Podpora družinskih članov, prijateljev, katerih:

2.4 Podpora družinskih članov, prijateljev, katerih:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v125 Podpora institucij, organizacij – katerih in kakšna

2.5 Podpora institucij, organizacij - katerih in kakšna

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v126 Finančna zagonska sredstva, ki ste jih potrebovali

2.6 Finančna zagonska sredstva, ki ste jih potrebovali

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v127 Tehnološka sredstva, ki ste jih potrebovali

2.7 Tehnološka sredstva, ki ste jih potrebovali

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v128 Druga sredstva in infrastrukturo, katero

2.8. Druga sredstva in infrastrukturo, katero:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v211 Število vseh inovacij 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.1 Število vseh inovacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v212 Število patentiranih inovacij 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.2 Število patentiranih inovacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v213 Finančnih rezultatov vaših inovacij 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.3 Finančnih rezultatov vaših inovacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v214 Vašega osebnega zadovoljstva z inoviranjem 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.4 Vašega osebnega zadovoljstva z inoviranjem

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v215 Družbenega priznanja vašim inovatorskim dosežkom 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.5 Družbenega priznanja vašim inovatorskim dosežkom

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v216 Osebnega napredovanja v pridobivanju novih znanj (formalnih in neformalnih) 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.6 Osebnega napredovanja v pridobivanju novih znanj (formalnih in neformalnih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v2171 Doma v Sloveniji 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.7 Socialnih stikov in vezi, ki ste jih vzpostavili kot inovator: Doma v Sloveniji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v2172 V tujini, kje 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.7 Socialnih stikov in vezi, ki ste jih vzpostavili kot inovator: V tujini, kje:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v218 Izgradnjo profesionalne kariere inovatorja 1. Kako ocenjujeto vašo prehojeno pot inovatorja: kot ne dovolj uspešno, kot dokaj uspešno, kot zelo uspešno in sicer glede na naslednje dejavnike:

1.8 Izgradnjo profesionalne kariere inovatorja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v221 Osnovna sredstva z akumulacij 2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za inovatorsko dejavnost na leto

2.1 Osnovna sredstva z akumulacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v222 Investicije 2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za inovatorsko dejavnost na leto

2.2 Investicije

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v223 Plače 2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za inovatorsko dejavnost na leto

2.3 Plače

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v224 Upravljanje in trženje 2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za inovatorsko dejavnost na leto

2.4 Upravljanje in trženje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v225 Izobraževanje 2. Vrednost materialnih in drugih sredstev, ki jih potrebujete za inovatorsko dejavnost na leto

2.5 Izobraževanje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v311 V Slovenij 1.Kako ocenjujete vaš položaj v inovacijski dejavnosti glede na kolege, ki jih poznate:

1.1 V Sloveniji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v312 V tujini, od kod so primeri: 1.Kako ocenjujete vaš položaj v inovacijski dejavnosti glede na kolege, ki jih poznate:

1.2 V tujini, od kod so primeri:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v321 najbolj podporna 2.Katera izmed socialnih okolij s katerimi ste se srečali na vaši inovatorski poti lahko ocenite za:

2.1 za najbolj podporna v vaši inovatorski karieri

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v322 najmanj podporna v vaši inovatorski karieri 2.Katera izmed socialnih okolij s katerimi ste se srečali na vaši inovatorski poti lahko ocenite za:

2.2 najmanj podporna v vaši inovatorski karieri

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v33 Zaščita intelektualne lastnine, Patnetni urad (Urad RS za intelektualno lastnino)

3. Zaščita intelektualne lastnine, Patnetni urad (Urad RS za intelektualno lastnino)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v34 Sodelovanje z inštituti in/ali univerzami

4. Sodelovanje z inštituti in/ali univerzami

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v35 Sodelovanje s Tehnološkimi parki, Centri odličnosti, podjetniškimi inkubatorji

5. Sodelovanje s Tehnološkimi parki, Centri odličnosti, podjetniškimi inkubatorji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v36 Sodelovanje s podjetji

6. Sodelovanje s podjetji

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v37 Sodelovanje v društvih ali združenjih inovatorjev

7. Sodelovanje v društvih ali združenjih inovatorjev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v41 Se pogosto srečujete z ljudmi, ki jih zanima vašo delo?

Se pogosto srečujete z ljudmi, ki jih zanima vašo delo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v42 Ocenjujete, da imate manjši krog prijateljev in sogovornikov, vendar pogoste stike z njimi?

Ocenjujete, da imate manjši krog prijateljev in sogovornikov, vendar pogoste stike z njimi?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v43 Ali: imate zelo razvejano mrežo ljudi, s katerimi ste občasno v stiku?

Ali: imate zelo razvejano mrežo ljudi, s katerimi ste občasno v stiku?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v44 Ali od njih dobivate nove informacije, podporo za delo? Ali vas uvajajo v nove stike?

Ali od njih dobivate nove informacije, podporo za delo? Ali vas uvajajo v nove stike?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v51 Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj pomembne za

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v511 za osebno uveljavitev 1. Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj pomembne za

1.1 za osebno uveljavitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v512 za patentiranje vaših inovacij 1. Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj pomembne za

1.2 za patentiranje vaših inovacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v513 za finančni uspeh inovacij 1. Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj pomembne za

1.3 za finančni uspeh inovacij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v514 za vzpostavitev potrebnih socialnih stikov in vezi 1. Katere dejavnike ste tekom svojega inovatorskega dela v slovenskem okolju prepoznali kot najbolj pomembne za

1.4 za vzpostavitev potrebnih socialnih stikov in vezi

Value 423 Frequency
1 Raziskava je kvalitativna in vsebuje odprte odgovore. Glej ostala gradiva.
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v515 Ali lahko za te štiri indikatorje uspeha poveste tudi vaše izkušnje iz drugih držav (v kolikor jih imate)?

Ali lahko za te štiri indikatorje uspeha poveste tudi vaše izkušnje iz drugih držav (v kolikor jih imate)?

Value 432 Frequency
1 Raziskava je kvalitativna in vsebuje odprte odgovore. Glej ostala gradiva.
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

v52 Kaj bi bilo potrebno najprej spremeniti v slovenski politiki do inovatorjev

2. Kaj bi bilo potrebno najprej spremeniti v slovenski politiki do inovatorjev: finančne nagrade, poenostavitev upravnih postopkov, večja zaščita patentov oz. intelektualne lastnine, spodbude podjetjem, da bi se odločala za odkup patentov od inovatorjev, državno sofinanciranje zaščite intelektualne lastnine, pomoč inštitutov inovatorjem pri razvoju prototipov, drugo, navedite?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Podmenik, D. (2011). Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: USI10. https://doi.org/10.17898/ADP_USI10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si