Pridruževanje Evropski uniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUPRID01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUPRID01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

referendum o vstopu v Evropsko Unijo, prednosti/slabosti članstva, nacionalni interesi in Slovenska identiteta, sprostitev trga z nepremičnimami za državne Evropske Unije, sprememba ustave

Keywords ELSST:
JAVNO MNENJE, EVROPSKA UNIJA, REFERENDUM, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, DRŽAVNA POLITIKA, TRGOVINSKA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
referendum o vstopu v Evropsko Unijo
nacionalni interesi
Slovenska identiteta
trg z nepremičnimami
sprememba ustave
pripravljenost Slovenije za vstop v EU


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do vstopa Slovenije v Evropsko Unijo, gre predvsem za mnenja o tem, ali bo članstvo Sloveniji bolj koristilo ali bolj škodilo in o tem, ali v pogajalskem procesu uspešno ščitimo svoje nacionalne interese in identiteto. Ugotavljalo se je tudi strinjanje/nestrinjanje anketiranih s spremembo ustave zaradi prilagajanja Evropski Uniji.

Methodology


Collection date: 4 maj 2001 - 5 maj 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EUPRID01 - Pridruževanje Evropski uniji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 544

Variable list

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 1913 1983 1956.57 16.633

Valid range from 1913 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 50
2 februar 58
3 marec 95
4 april 83
5 maj 35
6 junij 24
7 julij 27
8 avgust 24
9 september 28
10 oktober 30
11 november 47
12 december 41
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 31 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 106
3 poklicna šola 127
4 štiriletna srednja šola 209
5 viaja aola 34
6 visoka šola 45
7 magisterij 3
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 1 8 3.53676 1.26525

Valid range from 1 to 99

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 1913 1983 1956.57 16.633

Valid range from 1913 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 29 Frequency
1 januar 50
2 februar 58
3 marec 95
4 april 83
5 maj 35
6 junij 24
7 julij 27
8 avgust 24
9 september 28
10 oktober 30
11 november 47
12 december 41
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 38 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 106
3 poklicna šola 127
4 štiriletna srednja šola 209
5 viaja aola 34
6 visoka šola 45
7 magisterij 3
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 1 8 3.53676 1.26525

Valid range from 1 to 99

SPOL SPOL

Value 47 Frequency
1 moški 260
2 ženski 284
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

REF1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o aktualnih dogajanjih v Sloveniji... Slovenija se bo na referendumu odločala za vstop v Evropsko Unijo. Če bi bil referendum že prihodnjo nedeljo, kako bi glasovali, za ali proti vstopu v Evropsko unijo?

Value 56 Frequency
1 za 274
2 proti 139
98 zavrnil 0
99 ne vem 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 1 2 1.33656 0.473107

Valid range from 1 to 99

REF2 Ali bi po vašem mnenju članstvo v Evropski Uniji Sloveniji v splošnem bolj koristilo ali bolj škodovalo?

Value 65 Frequency
1 koristilo 228
2 škodovalo 151
3 niti koristilo niti škodovalo 79
98 zavrnil 0
99 ne vem 86

REF4 Ali menite, da Slovenija v pogajalskem procesu uspešno ščiti svoje nacionalne interese in slovensko identiteto?

Value 74 Frequency
1 da 183
2 ne 246
98 zavrnil 0
99 ne vem 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 1 2 1.57343 0.495157

Valid range from 1 to 99

REF3 Zaradi prilagajanja Evropski Uniji bo morala Slovenija sprostiti trg z nepremičninami za državljane Evropske Unije, zato bo mogla spremeniti ustavo. Ali se s to spremembo ustave strinjate?

Value 83 Frequency
1 da 220
2 ne 190
98 zavrnil 0
99 ne vem 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 1 2 1.46341 0.499269

Valid range from 1 to 99

REF5 Po nekaterih ocenah je med vsemi kandidatkami za vstop v Evropsko Unijo Slovenija med najbolje pripravljenimi. Se vi osebno s to oceno strinjate?

Value 92 Frequency
1 da 287
2 ne 155
98 zavrnil 0
99 ne vem 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 1 2 1.35068 0.477723

Valid range from 1 to 99

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 0.307653 2.57177 1 0.38332

Valid range from 0.307653 to 2.57177

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). EUPRID01 - Pridruževanje Evropski uniji [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Pridruževanje Evropski uniji: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Pridruževanje Evropski uniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EUPRID01. https://doi.org/10.17898/ADP_EUPRID01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si