Pridruževanje Evropski uniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUPRID01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUPRID01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o vstopu v Evropsko Unijo, prednosti/slabosti članstva, nacionalni interesi in Slovenska identiteta, sprostitev trga z nepremičnimami za državne Evropske Unije, sprememba ustave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
referendum o vstopu v Evropsko Unijo
nacionalni interesi
Slovenska identiteta
trg z nepremičnimami
sprememba ustave
pripravljenost Slovenije za vstop v EU


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do vstopa Slovenije v Evropsko Unijo, gre predvsem za mnenja o tem, ali bo članstvo Sloveniji bolj koristilo ali bolj škodilo in o tem, ali v pogajalskem procesu uspešno ščitimo svoje nacionalne interese in identiteto. Ugotavljalo se je tudi strinjanje/nestrinjanje anketiranih s spremembo ustave zaradi prilagajanja Evropski Uniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4 maj 2001 - 5 maj 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUPRID01 - Pridruževanje Evropski uniji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 544

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 1913 1983 1956.57 16.633

Vrednosti spremenljivk od 1913 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 50
2 februar 58
3 marec 95
4 april 83
5 maj 35
6 junij 24
7 julij 27
8 avgust 24
9 september 28
10 oktober 30
11 november 47
12 december 41
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 106
3 poklicna šola 127
4 štiriletna srednja šola 209
5 viaja aola 34
6 visoka šola 45
7 magisterij 3
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 1 8 3.53676 1.26525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 1913 1983 1956.57 16.633

Vrednosti spremenljivk od 1913 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 29 Frekvenca
1 januar 50
2 februar 58
3 marec 95
4 april 83
5 maj 35
6 junij 24
7 julij 27
8 avgust 24
9 september 28
10 oktober 30
11 november 47
12 december 41
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 38 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 106
3 poklicna šola 127
4 štiriletna srednja šola 209
5 viaja aola 34
6 visoka šola 45
7 magisterij 3
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 1 8 3.53676 1.26525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SPOL SPOL

Vrednost 47 Frekvenca
1 moški 260
2 ženski 284
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

REF1 Sedaj pa še nekaj vprašanj o aktualnih dogajanjih v Sloveniji... Slovenija se bo na referendumu odločala za vstop v Evropsko Unijo. Če bi bil referendum že prihodnjo nedeljo, kako bi glasovali, za ali proti vstopu v Evropsko unijo?

Vrednost 56 Frekvenca
1 za 274
2 proti 139
98 zavrnil 0
99 ne vem 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 1 2 1.33656 0.473107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

REF2 Ali bi po vašem mnenju članstvo v Evropski Uniji Sloveniji v splošnem bolj koristilo ali bolj škodovalo?

Vrednost 65 Frekvenca
1 koristilo 228
2 škodovalo 151
3 niti koristilo niti škodovalo 79
98 zavrnil 0
99 ne vem 86

REF4 Ali menite, da Slovenija v pogajalskem procesu uspešno ščiti svoje nacionalne interese in slovensko identiteto?

Vrednost 74 Frekvenca
1 da 183
2 ne 246
98 zavrnil 0
99 ne vem 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 1 2 1.57343 0.495157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

REF3 Zaradi prilagajanja Evropski Uniji bo morala Slovenija sprostiti trg z nepremičninami za državljane Evropske Unije, zato bo mogla spremeniti ustavo. Ali se s to spremembo ustave strinjate?

Vrednost 83 Frekvenca
1 da 220
2 ne 190
98 zavrnil 0
99 ne vem 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 1 2 1.46341 0.499269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

REF5 Po nekaterih ocenah je med vsemi kandidatkami za vstop v Evropsko Unijo Slovenija med najbolje pripravljenimi. Se vi osebno s to oceno strinjate?

Vrednost 92 Frekvenca
1 da 287
2 ne 155
98 zavrnil 0
99 ne vem 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 1 2 1.35068 0.477723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 0.307653 2.57177 1 0.38332

Vrednosti spremenljivk od 0.307653 do 2.57177

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). EUPRID01 - Pridruževanje Evropski uniji [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Pridruževanje Evropski uniji: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Pridruževanje Evropski uniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUPRID01. https://doi.org/10.17898/ADP_EUPRID01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si