Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: DOMSTA20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DOMSTA20_V1
Main author(s):
 • Lobnik, Miha
 • Blažič, Mitja
 • Aleksić, Jelena
 • Vernik Šetinc, Boštjan
 • Pečan, Janja
 • Prešlenkova, Nevenka
 • Kokol, Matevž
 • Novak, Samo
 • Marušič, Žana
 • Zupan, Ana
Data file producer:
Zagovornik načela enakosti (Ljubljana, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: covid-19, epidemija, diskriminacija, domovi za starejše, prvi val epidemije

Keywords ELSST:
COVID-19

Topic Classification CESSDA
Javno zdravje
Zdravstvo
Topic Classification CERIF
Skrbstvo in pomoč prizadetim
Topic Classification ADP
INFORMIRANJE
ZAGOTAVLJANJE ZAŠČITE IN PODPORNIH STORITEV
DOSTOP DO ZDRAVLJENJA IN KAKOVOST ZDRAVSTVENE OSKRBE
DOSTOPNOST IN KAKOVOST OSKRBE IN DRUGIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
ZASEBNOST, STIKI, OMEJITVE GIBANJA TER VARSTVO PRAVIC


Abstract:

V uradu Zagovornika načel enakosti so izvedli raziskavo, katere namen je bil podrobneje proučiti razmere v domovih za starejše med prvim valom epidemije Covid-19. Zanimal jih je zlasti vidik človekovih pravic in varstvo pred diskriminacijo, saj se je večina javnih razprav in polemik osredotočala predvsem na zdravstvene vidike epidemije. Cilj raziskave je bil bolje razumeti razmere v domovih za starejše v obdobju od marca do maja 2020, ko so bili zaprti za obiskovalce. Raziskava je poleg stanovalcev domov in njihovih svojcev oziroma bližnjih vključevala tudi zaposlene in direktorje domov ter nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva pravic starejših. Vsaka od navedenih skupin se je namreč ob skupnih omejitvah soočala tudi s specifičnimi omejitvami in težavami epidemije. Raziskava se je osredotočala na pet vidikov zagotavljanja dostopnosti in kakovosti oskrbe v domovih za starejše: informiranje, zagotavljanje zaščite in podpornih storitev, dostop do zdravljenja in kakovost zdravstvene oskrbe, dostopnost in kakovost oskrbe in drugih socialno varstvenih storitev, zasebnost, stiki, omejitve gibanja ter varstvo pravic. Podatki so razdeljeni na: (1) kvantitativni del (spletno anketo na nereprezentativnem vzorcu respondentov) in (2) kvalitativni del (intervjuje s strokovnjaki in nekaterimi stanovalci domov).

Methodology


Collection date: (1) 1. julij 2020 - 31. avgust 2020, (2) 1. september 2020 - 12. oktober 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Organizacija/Institucija

Stanovalce domov za starejše in njihove svojce so spraševali kot posameznike, zaposlene v domovih za starejše, direktorje in predstavnike nevladnih organizacij pa so spraševali po vidikih s stališča organizacije.

Universe:

(1) V anketi so sodelovali stanovalci domov za starejše, njihovi svojci in bližnji, zaposleni v domovih, direktorji in predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic starejših in so se v tistem času večkrat pojavljali v javnih razpravah o razmerah v domovih za starejše med epidemijo. V spletni anketi so lahko sodelovati tisti, ki so imeli dostop, sposobnosti in veščine za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT).

(2) V intervjujih so sodelovali strokovnjaki, ki delujejo na področju skrbi za starejše in so se v času med epidemijo večkrat javno pojavljali v razpravah o razmerah v domovih za starejše, kot tudi stanovalci domov in svojci, ki so po reševanju spletne ankete pristali na poglobljene intervjuje in pustili kontaktne podatke.

Excluded:

Najšibkejši stanovalci domov za starejše (npr. nekateri nepokretni stanovalci, nekateri stanovalci z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ljudje brez dostopa in veščin za uporabo IKT).

Data collected by:

Zagovornik načela enakosti

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Neverjetnostno: namensko

(1) Vabilo k sodelovanju direktorjev, zaposlenih in stanovalcev domov za starejše je Zagovornik po elektronski pošti večkrat poslal vsem 102 javnim domovom za starejše iz evidence Ministrstva za delo, družino, socialne in enake možnosti. Direktorje domov je posebej prosil, da vabila k sodelovanju v anketi posredujejo tudi svetom stanovalcev in klubom svojcev. Klube svojcev in svete stanovalcev je Zagovornik pisno nagovarjal tudi neposredno. Vabilo k sodelovanju v anketi je poslal še 27 različnim nevladnim organizacijam ter drugim deležnikom, ki delujejo na področju varstva pravic starejših. Seznam organizacij je sestavil na osnovi aktivnega spremljanja pojavljanja NVO v javnih razpravah o razmerah v domovih za starejše ter na osnovi poznavanja organizacij, ki delujejo na tem področju. Zagovornik je spodbujal sodelovanje zainteresirane javnosti v anketi tudi prek več objav na svoji spletni strani in družabnih omrežjih Facebook in Twitter. Domove za starejše in nevladne organizacije je dodatno pozval, da vabilo k sodelovanju v anketi delijo na svojih spletnih straneh in na družabnih omrežjih. V ta namen je zanje pripravil tudi prilagojena besedila objav. V raziskavo je bilo vključenih 1267 respondentov.

(2) Zagovornik je kontaktiral tiste strokovnjake na področju pravic za starejše, ki so se med prvim valom epidemije večkrat javno pojavljali v razpravah o razmerah v domovih za starejše (v medijih, državnem zboru ipd.). Kontakte za intervjuje je pridobil iz javno dostopnih virov (največkrat spletnih strani). V intervjujih so sodelovali tudi stanovalci domov in svojci, ki so po reševanju spletne ankete pristali na poglobljene intervjuje in pustili kontaktne podatke. Dostopnih je 5 neanonimiziranih (s predstavniki stroke) in 7 anonimiziranih intervjujev (s stanovalci in svojci).

Mode of data collection:

Osebni intervju

Telefonski intervju

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zagovornik načela enakosti

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 679
 • number of units: 1267

License: ccbync

Version: 5. oktober 2022

Title of Data file: Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020. Odprti odgovori [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Arhiv družboslovnih podatkov

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 0
 • number of units: 0

License: ccbync

Version: 10. oktober 2022

Title of Data file: RAZMERE V DOMOVIH ZA STAREJŠE V PRVEM VALU EPIDEMIJE COVIDA-19. Poročilo o raziskavi Zagovornika načela enakosti – priloga 1: Dobesedni prepisi polstrukturiranih intervjujev s predstavniki stroke [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Zagovornik načela enakosti

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 5

License: ccbync

Version: 31. maj 2021

Title of Data file: RAZMERE V DOMOVIH ZA STAREJŠE V PRVEM VALU EPIDEMIJE COVIDA-19. Poročilo o raziskavi Zagovornika načela enakosti – priloga 2: Dobesedni prepisi polstrukturiranih intervjujev s stanovalkami in svojkama [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Zagovornik načela enakosti

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 7

License: ccbync

Version: 31. maj 2021

Variable list

ID ADP ID

ADP ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 0 1 1267 634 365.896

Valid range from 1 to 1267

Q1 Prosimo, označite, kateri od navedenih statusov velja za vas. To je pomembno, saj bodo temu prilagojena vsa nadaljnja vprašanja. Ali ste ...

Prosimo, označite, kateri od navedenih statusov velja za vas. To je pomembno, saj bodo temu prilagojena vsa nadaljnja vprašanja. Ali ste ...

Value 22 Frequency
1 stanovalec doma za starejše 87
2 svojec/ bližnji stanovalca v domu za starejše 597
3 direktor doma za starejše 72
4 zaposleni v domu za starejše 427
5 nevladna organizacija, ki se ukvarja s položajem starejših 84
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 0

Valid range from 1 to 5

Q3a Ali imate katero od spodaj nav: slepa oz. slabovidna oseba

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: slepa oz. slabovidna oseba

Value 31 Frequency
0 ni izbran 69
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

ID ADP ID

ADP ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 0 1 1267 634 365.896

Valid range from 1 to 1267

Q1 Prosimo, označite, kateri od navedenih statusov velja za vas. To je pomembno, saj bodo temu prilagojena vsa nadaljnja vprašanja. Ali ste ...

Prosimo, označite, kateri od navedenih statusov velja za vas. To je pomembno, saj bodo temu prilagojena vsa nadaljnja vprašanja. Ali ste ...

Value 2678 Frequency
1 stanovalec doma za starejše 87
2 svojec/ bližnji stanovalca v domu za starejše 597
3 direktor doma za starejše 72
4 zaposleni v domu za starejše 427
5 nevladna organizacija, ki se ukvarja s položajem starejših 84
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1267 0

Valid range from 1 to 5

Q3a Ali imate katero od spodaj nav: slepa oz. slabovidna oseba

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: slepa oz. slabovidna oseba

Value 3677 Frequency
0 ni izbran 69
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3b Ali imate katero od spodaj nav: gluha oz. naglušna oseba

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: gluha oz. naglušna oseba

Value 4676 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3c Ali imate katero od spodaj nav: gluhoslepa oseba

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: gluhoslepa oseba

Value 5675 Frequency
0 ni izbran 72
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3d Ali imate katero od spodaj nav: oseba s težavami v duševnem zdravju

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: oseba s težavami v duševnem zdravju

Value 6674 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3e Ali imate katero od spodaj nav: oseba z demenco

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: oseba z demenco

Value 7673 Frequency
0 ni izbran 68
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3f Ali imate katero od spodaj nav: gibalno ovirana oseba

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: gibalno ovirana oseba

Value 8672 Frequency
0 ni izbran 42
1 izbran 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3g Ali imate katero od spodaj nav: imam hudo kronično bolezen

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: imam hudo kronično bolezen

Value 9671 Frequency
0 ni izbran 56
1 izbran 17
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3h Ali imate katero od spodaj nav: imam motnjo v duševnem razvoju (intelektualno invalidnost)

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: imam motnjo v duševnem razvoju (intelektualno invalidnost)

Value 10670 Frequency
0 ni izbran 70
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3i Ali imate katero od spodaj nav: nimam nobene invalidnosti

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: nimam nobene invalidnosti

Value 11669 Frequency
0 ni izbran 54
1 izbran 19
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q3j Ali imate katero od spodaj nav: imam težave z razumevanjem slovenskega jezika

Ali imate katero od spodaj navedenih oviranosti oziroma omejitev? Izberite vse tiste, ki veljajo za vas: imam težave z razumevanjem slovenskega jezika

Value 12668 Frequency
0 ni izbran 72
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 7
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1194

Valid range from 0 to 1

Q4 Na lestvici od 1 do 5 ocenite vaše počutje v domu v času, ko je bil zaprt za obiskovalce. 1 pomeni, da ste se počutili bistveno slabše, 5 pa, da ste se počutili bistveno bolje.V času, ko je bil dom zaprt za obiskovalce, sem se počutil…

Na lestvici od 1 do 5 ocenite vaše počutje v domu v času, ko je bil zaprt za obiskovalce. 1 pomeni, da ste se počutili bistveno slabše, 5 pa, da ste se počutili bistveno bolje. V času, ko je bil dom zaprt za obiskovalce, sem se počutil...

Value 13667 Frequency
1 1 - bistveno slabše kot v času, ko je bil dom odprt za obisk 19
2 2 - slabše kot v času, ko je bil dom odprt za obiskovalce 26
3 3 - enako kot v času, ko je bil dom odprt za obiskovalce 23
4 4 - boljše kot v času, ko je bil dom odprt za obiskovalce 8
5 5 - bistveno boljše kot v času, ko je bil dom odprt za obisk 2
-99 Ne vem 2
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 1189

Valid range from 1 to 5

Q6a Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, zakaj je bilo treba dom zapreti za obiskovalce. Q5 - SKLOP 1: INFORMIRANJE V tem sklopu vprašanj nas zanima, kakšna je bila po vaši oceni - kot stanovalca doma za strejše - dostopnost in kakovost informacij o korona virusu.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, zakaj je bilo treba dom zapreti za obiskovalce.

Value 14666 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 2
2 2Nezadovoljen 5
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 6
4 4Zadovoljen 29
5 5Zelo zadovoljen 27
-99 Ne vem 4
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 1198

Valid range from 1 to 5

Q6b Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, katere skupine oseb virus oz. bolezen najbolj ogroža.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, katere skupine oseb virus oz. bolezen najbolj ogroža.

Value 15665 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 2
2 2Nezadovoljen 2
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 8
4 4Zadovoljen 32
5 5Zelo zadovoljen 21
-99 Ne vem 7
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 1202

Valid range from 1 to 5

Q6c Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, kako se virus lahko prenaša med ljudmi.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, kako se virus lahko prenaša med ljudmi.

Value 16664 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 1
2 2Nezadovoljen 5
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 7
4 4Zadovoljen 30
5 5Zelo zadovoljen 24
-99 Ne vem 5
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 1200

Valid range from 1 to 5

Q6d Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o potrebnih zaščitnih ukrepih za preprečevanje okužb (higiena kašlja, razkuževanje rok, fizična razdalja idr.).

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o potrebnih zaščitnih ukrepih za preprečevanje okužb (higiena kašlja, razkuževanje rok, fizična razdalja idr.).

Value 17663 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 1
2 2Nezadovoljen 1
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 8
4 4Zadovoljen 23
5 5Zelo zadovoljen 36
-99 Ne vem 4
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 1198

Valid range from 1 to 5

Q6e Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o spremenjenem hišnem redu v domu.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o spremenjenem hišnem redu v domu.

Value 18662 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 3
2 2Nezadovoljen 4
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 6
4 4Zadovoljen 34
5 5Zelo zadovoljen 22
-99 Ne vem 5
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 1198

Valid range from 1 to 5

Q6f Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, kakšni so znaki okužbe.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, kakšni so znaki okužbe.

Value 19661 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 2
2 2Nezadovoljen 3
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 8
4 4Zadovoljen 35
5 5Zelo zadovoljen 20
-99 Ne vem 5
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 1199

Valid range from 1 to 5

Q6g Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, kaj narediti v primeru okužbe s korona virusom.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, kaj narediti v primeru okužbe s korona virusom.

Value 20660 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 4
2 2Nezadovoljen 3
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 11
4 4Zadovoljen 24
5 5Zelo zadovoljen 22
-99 Ne vem 10
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 1203

Valid range from 1 to 5

Q6h Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o poteku koronavirusne bolezni.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o poteku koronavirusne bolezni.

Value 21659 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 4
2 2Nezadovoljen 8
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 16
4 4Zadovoljen 19
5 5Zelo zadovoljen 13
-99 Ne vem 9
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 5
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1207

Valid range from 1 to 5

Q6i Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o načinih zdravljenja.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o načinih zdravljenja.

Value 22658 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 5
2 2Nezadovoljen 3
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 16
4 4Zadovoljen 21
5 5Zelo zadovoljen 13
-99 Ne vem 9
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 7
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 1209

Valid range from 1 to 5

Q6j Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, kdaj je potrebno bolnišnično zdravljenje.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, kdaj je potrebno bolnišnično zdravljenje.

Value 23657 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 5
2 2Nezadovoljen 7
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 12
4 4Zadovoljen 27
5 5Zelo zadovoljen 10
-99 Ne vem 9
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 1206

Valid range from 1 to 5

Q6k Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o tem, kdo je upravičen do bolnišničnega zdravljenja.

Value 24656 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 9
2 2Nezadovoljen 5
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 11
4 4Zadovoljen 23
5 5Zelo zadovoljen 10
-99 Ne vem 11
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 5
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 1209

Valid range from 1 to 5

Q6l Zanima nas, kako zadovoljni st: Z informacijami o spremembah pri oskrbi, negi in terapijah, ki so posledica zaščitnih ukrepov.

Zanima nas, kako zadovoljni ste bili z dostopnostjo in s kakovostjo (jasnostjo, razumljivostjo) informacij o korona virusu, o koronavirusni bolezni ter o ukrepih za prepreeevanje širjenja okužb v domu. Prosimo, pri vsaki trditvi oznaeite, kako zadovoljni ste bili: Z informacijami o spremembah pri oskrbi, negi in terapijah, ki so posledica zaščitnih ukrepov.

Value 25655 Frequency
1 1 Zelo nezadovoljen 4
2 2Nezadovoljen 6
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 13
4 4Zadovoljen 26
5 5Zelo zadovoljen 13
-99 Ne vem 11
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 1205

Valid range from 1 to 5

Q7 Ali so vas v seznanili s kakršnimi koli pregledi vaše zdravstvene kartoteke? Izberete lahko samo en odgovor.

Ali so vas v seznanili s kakršnimi koli pregledi vaše zdravstvene kartoteke? Izberete lahko samo en odgovor.

Value 26654 Frequency
1 Da, seznanili so me s pregledom moje zdravstvene kartoteke i 6
2 Da, seznanili so me s pregledom moje zdravstvene kartoteke, 3
3 Ne, niso me seznanili s pregledom moje zdravstvene kartoteke 34
-99 Ne vem 28
-98 Zavrnil 3
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 1224

Valid range from 1 to 3

Q9 Prosimo za vašo oceno, ali je bilo v domu med zaprtjem dovolj zaščitnih sredstev (mask, rokavic, razkužila) za stanovalce? Izberete lahko le en odgovor. SKLOP 2: ZAGOTAVLJANJE ZAŠEITE IN PODPORNIH STORITEV V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako vi ocenjujete dostopnost do zašeitne opreme in pod- pornih storitev v domu med zaprtjem za obiskovalce.

Prosimo za vašo oceno, ali je bilo v domu med zaprtjem dovolj zašeitnih sredstev (mask, rokavic, razkužila) za stanovalce? Izberete lahko le en odgovor.

Value 27653 Frequency
1 Zaščitnih sredstev sploh nismo dobili. 7
2 Zaščitnih sredstev je ves čas primanjkovalo. 0
3 Zaščitnih sredstev je sprva zelo primanjkovalo, kasneje jih 8
4 Zaščitnih sredstev je bilo komaj dovolj. 4
5 Zaščitnih sredstev je bilo ravno prav. 26
6 Zaščitnih sredstev je bilo več kot dovolj. 19
-99 Ne vem 9
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 13
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 1203

Valid range from 1 to 6

Q10a Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile prisotne dodatne zdravnice in zdravniki.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile prisotne dodatne zdravnice in zdravniki.

Value 28652 Frequency
1 Ne 42
2 Da 7
-99 Ne vem 17
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 5
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1218

Valid range from 1 to 2

Q10b Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile prisotne dodatne medicinske sestre in zdravstveni tehniki.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile prisotne dodatne medicinske sestre in zdravstveni tehniki.

Value 29651 Frequency
1 Ne 45
2 Da 6
-99 Ne vem 17
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1216

Valid range from 1 to 2

Q10c Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bili prisotne dodatne negovalke in negovalci oz. bolničarke in bolničarji.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bili prisotne dodatne negovalke in negovalci oz. bolnicarke in bolnicarji.

Value 30650 Frequency
1 Ne 45
2 Da 4
-99 Ne vem 18
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1218

Valid range from 1 to 2

Q10d Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bili prisotne dodatne strežnice in strežniki.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bili prisotne dodatne strežnice in strežniki.

Value 31649 Frequency
1 Ne 43
2 Da 5
-99 Ne vem 19
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 1219

Valid range from 1 to 2

Q10e Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile na voljo dodatne fizioterapevtke in fizioterapevti.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile na voljo dodatne fizioterapevtke in fizioterapevti.

Value 32648 Frequency
1 Ne 51
2 Da 1
-99 Ne vem 15
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1215

Valid range from 1 to 2

Q10f Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile na voljo dodatne delovne terapevtke in delovni terapevti.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile na voljo dodatne delovne terapevtke in delovni terapevti.

Value 33647 Frequency
1 Ne 49
2 Da 4
-99 Ne vem 14
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1214

Valid range from 1 to 2

Q10g Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile na voljo dodatne psihologinje in psihologi.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile na voljo dodatne psihologinje in psihologi.

Value 34646 Frequency
1 Ne 46
2 Da 2
-99 Ne vem 18
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 5
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 1219

Valid range from 1 to 2

Q10h Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu so bile na voljo dodatne socialne delavke in delavci.

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu so bile na voljo dodatne socialne delavke in delavci.

Value 35645 Frequency
1 Ne 47
2 Da 3
-99 Ne vem 17
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 1217

Valid range from 1 to 2

Q10i Zanima nas, ali so pomoč in p: V domu je bilo na voljo več drugega osebja (npr. čistilk/čistilcev, kuharic/kuharjev, peric ... )

Zanima nas, ali so pomoe in podporo stanovalcem med zaprtjem doma nudili dodatni strokovnjaki, ki pred epidemijo niso delali v domu. Pri vsaki trditvi lahko izberete en odgovor. V domu je bilo na voljo vec drugega osebja (npr. cistilk/cistilcev, kuharic/kuharjev, peric ... ).

Value 36644 Frequency
1 Ne 42
2 Da 4
-99 Ne vem 21
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 4
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 1221

Valid range from 1 to 2

Q12 Ali so vas v domu seznanili z možnostjo testiranja na novi korona virus? Izberete lahko en odgovor. SKLOP 3: DOSTOP DO ZDRAVLJENJA IN KAKOVOST ZDRAVSTVENE OSKRBE V tem sklopu vprašanj nas zanima vaša osebna izkušnja z dostopnostjo in kakovostjo zdravl- jenja in zdravstvene oskrbe, ko so bili domovi zaprti za obiskovalce.

Ali so vas v domu seznanili z možnostjo testiranja na novi korona virus? Izberete lahko en odgovor.

Value 37643 Frequency
1 Ne 31
2 Da 23
-99 Ne vem 17
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 15
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 1213

Valid range from 1 to 2

Q13 Ali ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce občutek, da je testiranje na novi korona virus za vas dostopno? Izberete lahko en odgovor.

Ali ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce obeutek, da je testiranje na novi korona virus za vas dostopno? Izberete lahko en odgovor.

Value 38642 Frequency
1 Imel sem občutek, da testiranje zame ni dostopno. 2
2 Imel sem občutek, da je bilo testiranje na voljo tistim, ki 12
3 Imel sem občutek, da je bilo testiranje na voljo zgolj tisti 22
4 Imel sem občutek, da je bilo testiranje na voljo. 22
-99 Ne vem 12
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 1209

Valid range from 1 to 4

Q14 Če ste bili testirani, kakšen je bil rezultat testa na novi korona virus? Izberete lahko samo en odgovor.

Če ste bili testirani, kakšen je bil rezultat testa na novi korona virus? Izberete lahko samo en odgovor.

Value 39641 Frequency
1 pozitiven 2
2 negativen 8
3 nisem bil testiran 57
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 3
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1181
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 1200

Valid range from 1 to 3

Q15 Prosimo ocenite, kako dobro je bilo za vas v domu zdravstveno poskrbljeno? To pomeni, da je bilo  v domu na voljo dovolj zdravnikov in negovalnega osebja, zaščitne in ostale opreme.

Prosimo ocenite, kako dobro je bilo za vas v domu zdravstveno poskrbljeno? To pomeni, da je bilo v domu na voljo dovolj zdravnikov in negovalnega osebja, zašeitne in ostale opreme.

Value 40640 Frequency
1 1 - Zelo slabo 0
2 2 - Slabo 0
3 3 - Niti slabo niti dobro 0
4 4 - Dobro 1
5 5 - Zelo dobro 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q16a Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi so me v domu takoj izolirali.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi so me v domu takoj izolirali.

Value 41639 Frequency
1 Ne drži 0
2 Drži 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16b Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do zadostne zaščitne opreme (maske, rokavice, razkužilo).

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do zadostne zašcitne opreme (maske, rokavice, razkužilo).

Value 42638 Frequency
1 Ne drži 0
2 Drži 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16c Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja.

Value 43637 Frequency
1 Ne drži 0
2 Drži 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16d Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do vseh preiskav in diagnoz.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi sem imel dostop do vseh preiskav in diagnoz.

Value 44636 Frequency
1 Ne drži 0
2 Drži 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16e Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi sem imel na voljo dostop do psihosocialne pomoči ali psihološkega svetovanja.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi sem imel na voljo dostop do psihosocialne pomoci ali psihološkega svetovanja.

Value 45635 Frequency
1 Ne drži 1
2 Drži 0
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 2

Q16f Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov zdravili v domu, kjer sem stanoval.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov zdravili v domu, kjer sem stanoval.

Value 46634 Frequency
1 Ne drži 0
2 Drži 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16g Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov takoj premestili v bolnišnico.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov takoj premestili v bolnišnico.

Value 47633 Frequency
1 Ne drži 1
2 Drži 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q16h Zanima nas, kaj se je zgodilo,: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov kasneje premestili v bolnišnico.

Zanima nas, kaj se je zgodilo, ko vam je bila potrjena okužba s korona virusom. Prosimo, da za vsako od spodnjih trditev oznaeite, ali v vašem primeru drži ali ne drži: Po potrjeni okužbi so me zaradi zdravstvenih zapletov kasneje premestili v bolnišnico.

Value 48632 Frequency
1 Ne drži 1
2 Drži 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q17 Kje bi se raje zdravili, če bi po okužbi tudi zboleli za koronavirusno boleznijo? Izberete lahko en odgovor.

Kje bi se raje zdravili, ee bi po okužbi tudi zboleli za koronavirusno boleznijo? Izberete lahko en odgovor.

Value 49631 Frequency
1 V domu, kjer stanujem. 2
2 V bolnišnici. 0
3 Vseeno mi je. 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 3

Q18 Prosimo, povejte nam, kako zadovoljni ste bili z dostopom do zdravljenja, če ste zboleli za koronavirusno boleznijo.

Prosimo, povejte nam, kako zadovoljni ste bili z dostopom do zdravljenja, če ste zboleli za koronavirusno boleznijo.

Value 50630 Frequency
1 1 - Zelo nezadovoljen. 0
2 2 - Nezadovoljen. 0
3 3 - Ne zadovoljen, ne nezadovoljen. 0
4 4 - Zelo zadovoljen. 1
5 5 - Zadovoljen. 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q19a Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do rednih zdravil

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnost: Dostop do rednih zdravil.

Value 51629 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q19b Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do drugih medicinskih pripomočkov

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnost: Dostop do drugih medicinskih pripomočkov.

Value 52628 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q19c Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do zdravljenja kroničnih ali akutnih bolezni

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnos: Dostop do zdravljenja kroničnih ali akutnih bolezni.

Value 53627 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q19d Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do specialističnih in preventivnih zdravstveni pregledi

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnost: Dostop do specialističnih in preventivnih zdravstveni pregledi.

Value 54626 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 1
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q19e Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do fizioterapije

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnost: Dostop do fizioterapije.

Value 55625 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 1
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q19f Prosimo vas še, da nam povest: Dostop do delovne terapije

Prosimo vas še, da nam poveste, kako zadovoljni ste bili z dostopom do drugih zdravstvenih storitev v domu v času zaprtja za obiskovalce. Sprašujemo vas po zdravstvenih storitvah, ki jih tudi običajno potrebujete, in ki niso povezane z novim korona virusom. Pri vsaki navedbi lahko izberete eno možnost: Dostop do delovne terapije.

Value 56624 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 1
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q21a Najprej nas zanima vaša ocena: Kopanje

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Kopanje.

Value 57623 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q21b Najprej nas zanima vaša ocena: Umivanje in druga osebna higiena.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Umivanje in druga osebna higiena.

Value 58622 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q21c Najprej nas zanima vaša ocena: Dostop do svežega spodnjega perila in inkontinenčnih pripomočkov.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Dostop do svežega spodnjega perila in inkontinenčnih pripomočkov.

Value 59621 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 1
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 4

Q21d Najprej nas zanima vaša ocena: Pomoč pri menjavah položaja v postelji ali posedanju.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Pomoč pri menjavah položaja v postelji ali posedanju.

Value 60620 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q21e Najprej nas zanima vaša ocena: Pomoč pri vstajanju, posedanju in prenosu na invalidski voziček za gibalno ovirane.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Pomoč pri vstajanju, posedanju in prenosu na invalidski voziček za gibalno ovirane.

Value 61619 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q21f Najprej nas zanima vaša ocena: Pomoč pri uporabi stranišč ali inkontinenčnih pripomočkov.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Pomoč pri uporabi stranišč ali inkontinenčnih pripomočkov.

Value 62618 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q21g Najprej nas zanima vaša ocena: Čiščenje sanitarij.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Čiščenje sanitarij.

Value 63617 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 1
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 4

Q21h Najprej nas zanima vaša ocena: Čiščenje obleke.

Najprej nas zanima vaša ocena, v kolišni meri ste imeli med zaprtjem doma za obiskovalce zagotovljen dostop do storitev glede osebne higiene in čistoče doma. Pri vsaki navedbi lahko izberete le en odgovor: Čiščenje obleke.

Value 64616 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 1
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 4

Q22a Zdaj pa vas prosimo, da povest: Hrana in pijača, vključno z dostavo v sobo in hranjenjem

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Hrana in pijača, vključno z dostavo v sobo in hranjenjem

Value 65615 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 1
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22b Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do TV

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do TV

Value 66614 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 1
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q22c Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do radia

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do radia

Value 67613 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 5

Q22d Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do telefona

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do telefona

Value 68612 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q22e Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do dopisovanja prek navadne pošte

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do dopisovanja prek navadne pošte

Value 69611 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q22f Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do video klicev s svojci (Skype, messenger… )

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do video klicev s svojci (Skype, messenger… )

Value 70610 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 5

Q22g Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do spleta (npr. e-pošta, novice … )

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do spleta (npr. e-pošta, novice … )

Value 71609 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 5

Q22h Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do knjig, časopisov, revij

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do knjig, časopisov, revij

Value 72608 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 1
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 1
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22i Zdaj pa vas prosimo, da povest: Skrb osebja za moje počutje in zdravje

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Skrb osebja za moje počutje in zdravje

Value 73607 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 2
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22j Zdaj pa vas prosimo, da povest: Izhodi na prosto na območju doma

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Izhodi na prosto na območju doma

Value 74606 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 2
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22k Zdaj pa vas prosimo, da povest: Svetovalne storitve za blaženje stisk (npr. psihološka pomoč)

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Svetovalne storitve za blaženje stisk (npr. psihološka pomoč)

Value 75605 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 5

Q22l Zdaj pa vas prosimo, da povest: Duhovna oskrba

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Duhovna oskrba

Value 76604 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 2
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22m Zdaj pa vas prosimo, da povest: Interesne, kulturne in prostočasne dejavnosti

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Interesne, kulturne in prostočasne dejavnosti

Value 77603 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 1
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q22n Zdaj pa vas prosimo, da povest: Gibanje, rekreacija, šport

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Gibanje, rekreacija, šport

Value 78602 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 1
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 0
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 5

Q22o Zdaj pa vas prosimo, da povest: Frizerske, kozmetične in druge podobne storitve

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Frizerske, kozmetične in druge podobne storitve

Value 79601 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 1
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 0
4 4Zadovoljen 1
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q22p Zdaj pa vas prosimo, da povest: Dostop do dodatne hrane in osnovnih potrebščin od zunaj

Zdaj pa vas prosimo, da poveste, kako zadovoljni ste bili s standardom bivanja v domu med zaprtjem za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete le eno možnost: Dostop do dodatne hrane in osnovnih potrebščin od zunaj

Value 80600 Frequency
1 1Zelo nezadovoljen 0
2 2Nezadovoljen 0
3 3Niti nezadovoljen niti zadovoljen 1
4 4Zadovoljen 1
5 5Zelo zadovoljen 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 5

Q23a V naslednjem vprašanju nas za: dodatno podporo osebja za zagotavljanje stikov s svojci na daljavo (npr. pri video klicih)

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... dodatno podporo osebja za zagotavljanje stikov s svojci na daljavo (npr. pri video klicih).

Value 81599 Frequency
1 Ne 0
2 Da 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 2

Q23b V naslednjem vprašanju nas za: dodatne storitve, npr. psihološko in duhovno podporo

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... dodatne storitve, npr. psihološko in duhovno podporo.

Value 82598 Frequency
1 Ne 1
2 Da 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 2

Q23c V naslednjem vprašanju nas za: tolmačenje v znakovni jezik

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... tolmačenje v znakovni jezik.

Value 83597 Frequency
1 Ne 0
2 Da 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 2

Q23d V naslednjem vprašanju nas za: informacije v prilagojenih oblikah (enostavno besedilo s sličicami, povečan tisk, brajica itd.)

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... informacije v prilagojenih oblikah (enostavno besedilo s sličicami, povečan tisk, brajica itd.).

Value 84596 Frequency
1 Ne 0
2 Da 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 2

Q23e V naslednjem vprašanju nas za: informacije v tujem jeziku

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... informacije v tujem jeziku.

Value 85595 Frequency
1 Ne 0
2 Da 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 2

Q23f V naslednjem vprašanju nas za: glasilo doma, zloženke, letake

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... glasilo doma, zloženke, letake

Value 86594 Frequency
1 Ne 0
2 Da 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 2

Q23g V naslednjem vprašanju nas za: organizirano dostavo živil, zdravil in drugih potrebščin

V naslednjem vprašanju nas zanima, kaj je bilo v domu še zagotovljeno v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki možnosti lahko izberete en odgovor. V domu sem imel zagotovljeno ... organizirano dostavo živil, zdravil in drugih potrebščin.

Value 87593 Frequency
1 Ne 0
2 Da 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 2

Q118a Prosimo vas še, da ocenite k: Dostop do zdravil, zdravstvenih pripomočkov in opreme

Prosimo vas še, da ocenite kako dostopne so bile za vas naštete zdravstvene storitve v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do zdravil, zdravstvenih pripomočkov in opreme.

Value 88592 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 2
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 4

Q118b Prosimo vas še, da ocenite k: Zdravljenje, razne terapije ali drugi zdravstveni posegi

Prosimo vas še, da ocenite kako dostopne so bile za vas naštete zdravstvene storitve v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Zdravljenje, razne terapije ali drugi zdravstveni posegi

Value 89591 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno manjšem obsegu, kot sicer 2
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 4

Q118c Prosimo vas še, da ocenite k: Rehabilitacijske storitve

Prosimo vas še, da ocenite kako dostopne so bile za vas naštete zdravstvene storitve v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Rehabilitacijske storitve

Value 90590 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno manjšem obsegu, kot sicer 2
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 4

Q118d Prosimo vas še, da ocenite k: Delovna terapija

Prosimo vas še, da ocenite kako dostopne so bile za vas naštete zdravstvene storitve v času zaprtja doma za obiskovalce. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Delovna terapija.

Value 91589 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno manjšem obsegu, kot sicer 2
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 4

Q25a Pri tem vprašanju nas zanima,: Dostop do navadnega telefona. SKLOP 5: ZASEBNOST, STIKI, OMEJITVE GIBANJA TER VARSTVO PRAVIC V tem sklopu vprašanj nas zanima, kako so vam bile zagotovljene druge pomembne pravice, kot so pravica do gibanja in druženja.

Pri tem vprašanju nas zanima, v kakšni meri so vam bile v času zaprtja domov za obiskovalce na voljo možnosti za zagotavljanje stikov s svojci in bližnjimi. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do navadnega telefona.

Value 92588 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q25b Pri tem vprašanju nas zanima,: Dostop do lastnega mobilnega telefona.

Pri tem vprašanju nas zanima, v kakšni meri so vam bile v času zaprtja domov za obiskovalce na voljo možnosti za zagotavljanje stikov s svojci in bližnjimi. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do lastnega mobilnega telefona.

Value 93587 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 2
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1265

Valid range from 1 to 4

Q25c Pri tem vprašanju nas zanima,: Dostop do dopisovanja prek navadne pošte.

Pri tem vprašanju nas zanima, v kakšni meri so vam bile v času zaprtja domov za obiskovalce na voljo možnosti za zagotavljanje stikov s svojci in bližnjimi. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do dopisovanja prek navadne pošte.

Value 94586 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 1
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 1
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1266

Valid range from 1 to 4

Q25d Pri tem vprašanju nas zanima,: Dostop do video klicev s svojci.

Pri tem vprašanju nas zanima, v kakšni meri so vam bile v času zaprtja domov za obiskovalce na voljo možnosti za zagotavljanje stikov s svojci in bližnjimi. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do video klicev s svojci.

Value 95585 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1267

Valid range from 1 to 4

Q25e Pri tem vprašanju nas zanima,: Dostop do spleta (npr. e-pošta, družabna omrežja).

Pri tem vprašanju nas zanima, v kakšni meri so vam bile v času zaprtja domov za obiskovalce na voljo možnosti za zagotavljanje stikov s svojci in bližnjimi. Pri vsaki navedbi lahko izberete en odgovor: Dostop do spleta (npr. e-pošta, družabna omrežja).

Value 96584 Frequency
1 Sploh ni bilo dostopno 0
2 Dostopno v manjšem obsegu, kot sicer 0
3 Enako dostopno, kot sicer 0
4 Dostopno v večji meri, kot sicer 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 1249
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean