Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMOOSI10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSI10_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Simčič, Blaž
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, materni jezik, jezik, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, stiki z drugimi državami in kulturami, stiki med prebivalci, odnosi z manjšinami in priseljenci, Italija

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, MEDDRŽAVNA MEJA, MANJŠINA, MATERNI JEZIK, JEZIK, MANJŠINSKI JEZIK, JEZIK, KI SE GOVORI DOMA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VPLIV SCHENGENA
POZNAVANJE SOSEDNJEGA JEZIKA
ČEZMEJNI OBISK
ČEZMEJNO SODELOVANJE
ODNOS DO VEČKULTURNOSTI
ODNOS DO VEČJEZIČNOSTI
ODNOS DO ETNIČNO-KULTURNE MEŠANOSTI
RAZUMEVANJE PRAVIC ETNIČNIH SKUPIN
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava, izvedena leta 2010 na obmejnem območju Slovenije z Italijo, preučuje različne vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti ter položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU. Avtorji so želeli tudi spoznati pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov. Podatki so bili zbrani s pomočjo javnomnenjske telefonske ankete v okviru programske skupine ARRS »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« in sicer na štirih obmejnih območjih Slovenije (območju z Avstrijo, s Hrvaško, z Italijo in z Madžarsko). Podatki iz vseh območij so dostopni v ADP (glej ADP-IDNo JMOOSA10, JMOOSH10 in JMOOSM10).

Methodology


Collection date: 2. marec 2010 - 4. marec 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občine: Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran, Sežana, Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Bovec, Kobarid, Kranjska Gora, Tolmin. Natančneje, vključena so bila naslednja naselja (glede na poštno številko): Kranjska Gora, Mojstrana, Gozd Martuljek, Nova Gorica, Deskle, Kojsko, Dobrovo v Brdih, Kanal, Kal nad Kanalom, Tolmin, Kobarid, Bovec, Trnovo pri Gorici, Šempas, Slap ob Idrijci, Šempeter pri Gorici, Miren, Renče, Volčja Draga, Dornberk, Branik, Kostanjevica na Krasu, Koper/Capodistria, Sežana, Divača, Podgorje, Dutovlje, Štanjel, Komen, Senožeče, Kozina, Dekani, Gračišče, Gračišče, Šmarje, Črni Kal, Pobegi, Ankaran/Ancarano, Škofije, Izola/Isola, Portorož/Portorose, Piran/Pirano, Sečovlje/Sicciole.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci obmejnega območja (zajete občine) z Italijo.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje - najprej stratificirani vzorec obmejnih občin, znotraj katerega je bil izbran slučajnostni vzorec telefonskih številk iz Telefonskega imenika Slovenije.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Brez uteževanja.

Podatki so bili uteženi za potrebe analiz, vendar so v ADP predani brez uteži - kar pomeni, da so v publiciranih člankih in drugih objavah predstavljeni uteženi podatki.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Simčič, Blaž; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 134
  • number of units: 250

License: ccbync

Version: 9. maj 2022

Variable list

regija Regija

Regija

Value 13 Frequency
1 Istra-Kras 130
2 Goriška 83
3 Sever 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Italijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju cezmejne vezi med Slovenijo in Italijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 22 Frequency
1 Poslabšale 36
2 Ostale nespremenjene 101
3 Izboljšale 107
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 31 Frequency
1 Sploh ni vplival 31
2 Ni vplival 40
3 Niti niti 87
4 Je vplival 64
5 Je zelo vplival 21
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 7

Valid range from 1 to 5

regija Regija

Regija

Value 1134 Frequency
1 Istra-Kras 130
2 Goriška 83
3 Sever 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Italijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju cezmejne vezi med Slovenijo in Italijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 2133 Frequency
1 Poslabšale 36
2 Ostale nespremenjene 101
3 Izboljšale 107
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 3132 Frequency
1 Sploh ni vplival 31
2 Ni vplival 40
3 Niti niti 87
4 Je vplival 64
5 Je zelo vplival 21
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 7

Valid range from 1 to 5

v2_2 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_ obisk športnih prireditev na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk športnih prireditev na drugi strani meje

Value 4131 Frequency
1 Sploh ni vplival 35
2 Ni vplival 40
3 Niti niti 75
4 Je vplival 61
5 Je zelo vplival 22
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 17

Valid range from 1 to 5

v2_3 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na razvijanje osebnih stikov Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na razvijanje osebnih stikov

Value 5130 Frequency
1 Sploh ni vplival 31
2 Ni vplival 27
3 Niti niti 78
4 Je vplival 73
5 Je zelo vplival 35
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 5

v2_4 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za delo na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 6129 Frequency
1 Sploh ni vplival 24
2 Ni vplival 25
3 Niti niti 71
4 Je vplival 87
5 Je zelo vplival 30
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 5

v2_5 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za študij na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 7128 Frequency
1 Sploh ni vplival 18
2 Ni vplival 22
3 Niti niti 54
4 Je vplival 96
5 Je zelo vplival 41
99 Brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 19

Valid range from 1 to 5

v2_6 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za nakupe na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za nakupe na drugi strani meje

Value 8127 Frequency
1 Sploh ni vplival 34
2 Ni vplival 50
3 Niti niti 50
4 Je vplival 68
5 Je zelo vplival 44
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v2_7 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 9126 Frequency
1 Sploh ni vplival 35
2 Ni vplival 34
3 Niti niti 41
4 Je vplival 73
5 Je zelo vplival 32
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 35

Valid range from 1 to 5

v2_8 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na povezovanje lokalnih skupnosti (obcin) z obeh strani meje

Value 10125 Frequency
1 Sploh ni vplival 15
2 Ni vplival 31
3 Niti niti 63
4 Je vplival 100
5 Je zelo vplival 25
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 16

Valid range from 1 to 5

v3_1_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vi-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (razumejo)

Value 11124 Frequency
0 Ni izbran 31
1 Izbran 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vi-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (govorijo)

Value 12123 Frequency
0 Ni izbran 72
1 Izbran 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vi-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (nimam)

Value 13122 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vi-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (brez odgovora)

Value 14121 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vaš partner-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (razumejo)

Value 15120 Frequency
0 Ni izbran 72
1 Izbran 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vaš partner-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (govorijo)

Value 16119 Frequency
0 Ni izbran 100
1 Izbran 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vaš partner-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner(nimam)

Value 17118 Frequency
0 Ni izbran 220
1 Izbran 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vaš partner-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (brez odgovora)

Value 18117 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (razumejo)

Value 19116 Frequency
0 Ni izbran 60
1 Izbran 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (govorijo)

Value 20115 Frequency
0 Ni izbran 74
1 Izbran 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_starši-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (nimam)

Value 21114 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (brez odgoovra)

Value 22113 Frequency
0 Ni izbran 240
1 Izbran 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_otroci-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (razumejo)

Value 23112 Frequency
0 Ni izbran 82
1 Izbran 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_otroci-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (govorijo)

Value 24111 Frequency
0 Ni izbran 87
1 Izbran 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_otroci-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (nimam)

Value 25110 Frequency
0 Ni izbran 213
1 Izbran 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_otroci-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (brez odgovora)

Value 26109 Frequency
0 Ni izbran 248
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_stari starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (razumejo)

Value 27108 Frequency
0 Ni izbran 104
1 Izbran 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_stari starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (govorijo)

Value 28107 Frequency
0 Ni izbran 114
1 Izbran 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_stari starši-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (nimam)

Value 29106 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_stari starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (brez odgovora)

Value 30105 Frequency
0 Ni izbran 218
1 Izbran 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vnuki-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (razumejo)

Value 31104 Frequency
0 Ni izbran 189
1 Izbran 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vnuki-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (govorijo)

Value 32103 Frequency
0 Ni izbran 188
1 Izbran 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vnuki-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (nimam)

Value 33102 Frequency
0 Ni izbran 136
1 Izbran 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik_vnuki-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo italijanski jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (brez odgoovra)

Value 34101 Frequency
0 Ni izbran 232
1 Izbran 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v4_1 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije_radio Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije?

radio

Value 35100 Frequency
1 Nikoli 147
2 Občasno 87
3 Redno 16
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_2 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije_TV Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije?

TV

Value 3699 Frequency
1 Nikoli 48
2 Občasno 98
3 Redno 104
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_3 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije_časopis ali revija Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Italije?

casopis ali revija

Value 3798 Frequency
1 Nikoli 165
2 Občasno 61
3 Redno 24
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v5 Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (v Italiji)? (OPOMBA: v primeru, da se člani različno vedejo, upoštevamo višjo pogostost)

Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (v Italiji)?

Value 3897 Frequency
1 Nikoli 14
2 Nekajkrat letno 68
3 Nekajkrat mesečno 83
4 Nekajkrat tedensko 63
5 Vsak dan 22
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 5

v6_1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - delo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

delo

Value 3996 Frequency
0 Ni izbran 203
1 Izbran 33
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_2 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - nakupi Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

nakupi

Value 4095 Frequency
0 Ni izbran 63
1 Izbran 173
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_3 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - obisk sorodnikov ali znancev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk sorodnikov ali znancev

Value 4194 Frequency
0 Ni izbran 128
1 Izbran 108
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_4 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - obisk kulturnih prireditev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk kulturnih prireditev

Value 4293 Frequency
0 Ni izbran 159
1 Izbran 77
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_5 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - izleti, dopusti, obisk gostilne Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

izleti, dopusti, obisk gostilne

Value 4392 Frequency
0 Ni izbran 110
1 Izbran 126
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_6 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - šolanje Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

šolanje

Value 4491 Frequency
0 Ni izbran 223
1 Izbran 13
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_7 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - drugo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)

Value 4590 Frequency
0 Ni izbran 227
1 Izbran 9
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 0 to 1

v6_dr1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Italiji) - drugo_tekst Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)_tekst

Value 4689 Frequency
Boljše ceste 1
Kultura 1
Pot preko meje do Kopra 1
Prehod (bližje) 1
Prehod do Kopra 1
Samo prehodno 1
Tranzit 1
Trening 1
Šport 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 0

v7_1 Katere kraje v Italiji ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Katere kraje v Italiji ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Value 4788 Frequency
Barkola, Trst 1
Bazovica, Trst 2
Belluno,Čedad,Videm,Palmanova 1
Benetke 1
Benetke, letališče 1
Bologna, Trst 1
Brescia 1
Castel Monte Cividale 1
Devin, Dolina, Boljunec, 1
Dolina pri Trstu 1
Dolina,Dolomite 1
Friuli, Benetzke, Trst 1
Furlanija 1
Furlanija-Gorica, Videm, Benetke 1
Gorica 32
Gorica Toskana 1
Gorica Trst Tržič Videm 1
Gorica Trst Udine 1
Gorica Trst, Tržič 1
Gorica in okolica 1
Gorica, Alta Badia, Zonkolan, Milan 1
Gorica, Cortina d`Ampezzo 1
Gorica, Devin, Trst 1
Gorica, Doberdob 1
Gorica, Fernetiči 1
Gorica, Karmin do Vidma 1
Gorica, Lignano 1
Gorica, Lučnik, Moša, Karmin, Udine 1
Gorica, Medja vas, Sistiana 1
Gorica, Opčine 1
Gorica, Padova, Sesljan 1
Gorica, Palmanova 2
Gorica, Pordenone 2
Gorica, Sistjana 1
Gorica, Sovodnje, Tržič, Trst 1
Gorica, Trst 5
Gorica, Trst, Nabrežina, Sesljan, Tržič 1
Gorica, Trst, Opčine 1
Gorica, Trst, Udine 3
Gorica, Trst, Videm, Čedad, Trbiž 1
Gorica, Tržič 1
Gorica, Udine 3
Gorica, Udine, Trst, Milan 1
Gorica, Videm 2
Gorica, Videm, Pordenone 1
Gorica, Videm, Trst 3
Gorica, Videm, Čedad 1
Gorica,Trst, Monfalcone, Videm 1
Gorico, Sestjan 1
Gorčana, Pesek 1
Gradež 1
Gradež, Trst, Sesljan, Gorica, Udine, Benetke 1
Krmin, Čedad, Gorica, Palmanova 1
Krmin, Čedad, Oslavje, Gorica, Cagliari 1
Milano, Aosta, Trst, Milje, Verona, Padova 1
Milano, Firenze, Trst 1
Milano, Gaiarine, Trst, Opčine, Milje 1
Milano, Lago di Como 1
Milano, Trst, Prosecco, Torino 1
Milje 1
Milje, Trst 2
Monflakon, Tržič, Sistiana, Medja vas 1
Nabrežina, Ravascletto 1
Nabrežina, Sesljan, Prosek, Gorica 1
Nabrežina, Čedad, Doberdob, Rezija, Trst, Trebče, Bazovica, Gradež, Brb 1
Nobenega 1
Opčine 3
Opčine, Bazovica, Trst, Stara gorica 1
Padriče 1
Palmanova 1
Peskara 1
Piancavallo, Palmanova 1
Plamanova, Trst, Gorica 1
Pordenone 1
Pordenone, Firence, Trst, Gorica 1
Prosek, Nabrežina, Sesljan 1
Rajbilji 1
Repentabor, Očine, Barkovlj, Udine 1
Rim, Milano, Trst, Ronki 1
Sella nevea 1
Sesljan 2
Sesljan, Devin 1
Sesljan, Gorica 1
Sesljan, Gorica, Tržič, Trst, Savodnje 1
Sesljan, Gorica, Udine 1
Sesljan, Nabrežina, Opčine 1
Sistiana, Doberdob, Gorica, Trst 1
Sistiana, Gorica 1
Sistiana, Gorica, Trst 1
Sistiana, Trst 1
Skozi Gorico na drugo stran 1
Stara Gorica 1
Toscana, Lazio, Trento 1
Trbiš, Udine 1
Trbiž 3
Treviso 1
Treviso, Verona, Udine 1
Trnovo 1
Trst 33
Trst, Bazovica 1
Trst, Bazovica, Milje 1
Trst, Benetke, Firenze, Treviso, Mantova, Rim 1
Trst, Devin, Gradež, Nasfield 1
Trst, Dolina 1
Trst, Gorica 3
Trst, Gorica, Rim, Napoli 1
Trst, Gorica, Spilinbergo 1
Trst, Gorica, Udine, Čedad, Venezia 1
Trst, Lavila 1
Trst, Letališče Ronchi 1
Trst, Longhera, Gorica, Benetke, Palmanova 1
Trst, Milje 3
Trst, Milje, Gorica 1
Trst, Milje, Mačkovlje 1
Trst, Milje, Zonkolan 1
Trst, Občine, Repen 1
Trst, Padova, Udine 1
Trst, Palmanova 1
Trst, Palmanova, Venezio 1
Trst, Prosek 1
Trst, Ruda, Tržič 1
Trst, Torino in Udine 1
Trst, Udine 4
Trst, Zgonik 1
Trst,Verona 1
Tržič, Gorica 1
Udine 3
Udine, Milano, Verono 1
Udine, Moša, Gorica 1
Udine, Trst 1
Udine, Trst, Trbiž 1
Vicenza, Trst, Gorica 1
Videm, Gradež, Trst, Sesljan 1
Videm, Oglej 1
Videm, Trst 1
Čedad 2
Čedad, Gorica 1
Čedad, Gorica, Krmin, Tržič 1
Čedad, Tercento 1
Čedad, Udine, Treviso 1
Čedad,Udine,Tarcento,Gemono 1
Špeter 1
Števerjan 2
/ 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

v8_1 S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? (OPOMBA: lahko navede več krajev ali občin)

S katerimi kraji, obcinami ali obmocji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/obcina, v katerem/i živite?

Value 4887 Frequency
Aquileia, Castel gofredo 1
Aquilieia, Rimini 1
Bazovica 1
Bazovica, Opčina, Trst 1
Bazovica, Opčine 1
Benetke, Trst 1
Benečija 1
Brezje 1
Celotna Furlanija 1
Devin 1
Devin, Nabrežina, Tržič, Doberdob 1
Dlje od Trsta, Pordenone 1
Doberdob 2
Doberdob, Vrhi, Sovodnje 1
Dobrdob, Gorica 1
Dolina 5
Dolina, Milje 1
Dolina, Nabrežina, Milje, Zgonik, Repentabor, Trst (vendar le slovenske institucije) Gorica, Krnin, Čedad, Sovodenj, Čenta, Gorjani, Bardo, Rezija, Tablja, Trbiž, Ovčja vas 1
Dolina, Prebenek 1
Dolina, Trst 1
Dolino, Opčine 1
Dutovlje 1
Friuli, Milje, Gradež 1
Furlanija, Toscana 1
Gorica 43
Gorica in okolica, Goriška brda (vinogradniki) 1
Gorica oz, Julijska krajina 1
Gorica, 1
Gorica, Dolina 1
Gorica, Ronke, Okolica trsta 1
Gorica, Sovodnje 1
Gorica, Trst 4
Gorica, Trst, Videm 1
Gorica, Udine 1
Gorica, Videm, Čedad 1
Gorica, Štandrež 1
Gorica, Štandrež, Krmin 1
Gorica, Števerjan 1
Krmin 2
Krmin, Števerjan 1
MIlje, Vasi ob meji 1
Medea 1
Medeja, Romans, Gorico 1
Medeja, Sovodenj, Štandrež in Gorica 1
Milje 2
Milje, Dolina 1
Milje, Dolina pri Trstu, Bazovica 1
Milje, Dolina, Trst, Gorica, Udine, Čedad 1
Milje, Dolina, Čampere, Zvonik 1
Milje, Gorica 1
Milje, Trst 2
Milje, Trst, Dolina 1
Milje, Trst, Gorica 1
Milje, Trst, Opčine 1
Milje, Zgonik 1
Monfalcon, Gorica 1
Muggia, Trst 1
Nabrežina 3
Nabrežina, Devin 1
Obmejnimi 1
Občine, Trst, Bazovica 1
Opčina, Trst 1
Opčine 3
Opčine in Bazovica 1
Opčine, Bazovica 1
Opčine, Prosek 1
Opčine, Repentaber 1
Opčine, Trst 1
Parma 1
Podbonesec,Šempeter, 1
Rdeći Križ 1
Repentabor in Občine, Križ Nabrežina 1
Rezija (so že povezani) 1
S Tržaško občino 1
San Vendemiano 1
So že zelo povezani. Celo pobrateni z občino v padski nižini. 1
Sonino 1
Sovodnje, Doberdob 1
Standrež, Rupa 1
Staranzano 1
Taranzano 1
Terscentom 1
Trbiž 6
Trbiž, Kluže 1
Trbiž, Ukve 1
Trbiž, Čedad, Gorica 1
Trst 27
Trst in Gorica 1
Trst, Boršt, Sv. Ivan 1
Trst, Dolina, Milje 1
Trst, Furlanija 1
Trst, Gorica 3
Trst, Gorica, Luccineli, Rezija 1
Trst, Milje 5
Trst, Opčine, Tržič 1
Trst, Verona, Aosta 1
Trst, Čedad 1
Trst-Koper, Gorica-Nova gorica (ima dva stanovanja) 1
Tržaška občina 1
Udine 2
Udine, Pordenone 1
Udine, Čedad 1
Verona, Firenze, Pisa, Trst 1
Videm, Opčine, Trst 1
Videm, Čedad 1
Zagrajec 1
Zgonik 1
Zgonik, Nabrežina 2
Čedad 3
Čedad, Udine 1
Čedad, Špeter 1
Šempeter 1
Špeter, Čedad, Rezija, Kolovrat 1
Špetr, Čedad 1
števerjan 1
Žavlje 1
/ 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 36

v9_1 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj Slovenske manjšine v Italiji Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin:

Slovenske v Italiji

Value 4986 Frequency
1 Poslabšal 74
2 Ostal nespremenjen 100
3 Izboljšal 63
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 3

v9_2 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj Italijanske manjšine v Sloveniji Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin:

Italijanske v Sloveniji

Value 5085 Frequency
1 Poslabšal 9
2 Ostal nespremenjen 124
3 Izboljšal 89
99 Brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 28

Valid range from 1 to 3

v9_3 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj Italijanske manjšine na Hrvaškem Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin:

Italijanske na Hrvaškem

Value 5184 Frequency
1 Poslabšal 15
2 Ostal nespremenjen 54
3 Izboljšal 25
99 Brez odgovora 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 156

Valid range from 1 to 3

v10 Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Value 5283 Frequency
1 več stikov s slovensko govorečimi osebami 180
2 več stikov z drugače govorečimi osebami (npr. ital., nemško, 5
3 v enaki meri stike s slovensko in drugače govorečimi osebami 65
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v101_1 Katerimi? Odgovarjajo tisti, ki so pri v10 odgovarili z 2 ali 3.

Katerimi?

Value 5382 Frequency
Italjanski, hrvaški, angleški, nemški 1
albanski, srbski, črnogorski 1
bivše jugoslavija 1
hrvaški 2
hrvaški, italijanski 2
hrvaški, srbski 1
hrvaški, srbski, italianski 1
istrani 1
italijanski 39
italijanski - dialekt 1
italijanski, albanski, srbo-hrvaški, angleški, nemški 1
italijanski, bivša YU 1
italijanski, hrbaški, srbski 1
italijanski, hrvaški 2
italijanski, hrvaški, bosanski 1
italijanski, hrvaški, bosanski, albanski, tujci iz EU 1
italijanski, hrvaški, nemški 1
italijanski, hrvaški, srbski 1
italijanski, nemški, hrvaški 1
italijanski, srbo-hrvaški, angleški 1
italjanski,nemški,angleški 1
jugo jeziki 1
nemški, angleški, italijanski 1
slovenski,italijanski, hrvaški, srbski 1
srbski, hrvaški, italijanski 1
srbski, italijanski 1
srbsko-hrvaški 1
vsi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 0

v11_1 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Italijane Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Italijane

Value 5481 Frequency
1 Ne 22
2 Raje ne 23
3 Ne vem, vseeno mi je 44
4 Da, v omejenem obsegu 30
5 Da 128
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 5

v11_2 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Avstrijce Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Avstrijce

Value 5580 Frequency
1 Ne 20
2 Raje ne 33
3 Ne vem, vseeno mi je 56
4 Da, v omejenem obsegu 31
5 Da 100
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 10

Valid range from 1 to 5

v11_3 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Madžare Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Madžare

Value 5679 Frequency
1 Ne 47
2 Raje ne 35
3 Ne vem, vseeno mi je 53
4 Da, v omejenem obsegu 29
5 Da 72
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 1 to 5

v11_4 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Hrvate Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Hrvate

Value 5778 Frequency
1 Ne 41
2 Raje ne 36
3 Ne vem, vseeno mi je 51
4 Da, v omejenem obsegu 37
5 Da 81
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v11_5 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Rome Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Rome

Value 5877 Frequency
1 Ne 90
2 Raje ne 40
3 Ne vem, vseeno mi je 44
4 Da, v omejenem obsegu 21
5 Da 45
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 10

Valid range from 1 to 5

v11_6 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Slovence Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Slovence

Value 5976 Frequency
1 Ne 2
2 Raje ne 1
3 Ne vem, vseeno mi je 20
4 Da, v omejenem obsegu 19
5 Da 207
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 5

v12 Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Value 6075 Frequency
1 Niso ne obvezni ne potrebni 14
2 Potrebni, a ne obvezni 84
3 Obvezni 147
98 Ne vem, mi je vseeno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 5

Valid range from 1 to 3

v13 Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Value 6174 Frequency
1 Ni ne obvezno ne potrebno 15
2 Potrebno, a ne obvezno 182
3 Obvezno 52
98 Ne vem, mi je vseeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 3

v14 Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Value 6273 Frequency
1 Slovenski jezik 231
2 Slovenski in drug jezik v enaki meri 13
3 Drug jezik 6
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v141_1 Kateri? Odgovarjajo tisti, ki so pri v14 podali odgovor 2 ali 3

Kateri?

Value 6372 Frequency
Albanski 1
Hrvaški 3
Hrvaško-Srbski 1
Italijanski 5
Italijanski, Hrvaški 1
Italijanski, Slovenski, Hrvaški 1
Italjanski 1
Makedonski 1
Nemški 2
Slovensko Srbohrvaški 1
Srbohrvaški 1
Španski, Italijanski 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 0

v15 V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

Value 6471 Frequency
1 Slovenska kultura in jezik, drugi jeziki in kulture so obrob 195
2 Slovenski in italijanski jezik in kultura, drugi jeziki in ku 29
3 Enakovredno sobivajo različni jeziki in kulture. 24
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 3

v16_1 Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti). Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti).

Value 6570 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 17
2 Se ne strinjam 31
3 Niti niti 29
4 Se strinjam 67
5 Popolnoma se strinjam 103
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 5

v16_2 Slovenci, živeči ob slovensko-italijanski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Italijanom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Slovenci, živeči ob slovensko-italijanski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Italijanom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE.

Value 6669 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 37
2 Se ne strinjam 30
3 Niti niti 57
4 Se strinjam 67
5 Popolnoma se strinjam 52
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 7

Valid range from 1 to 5

v16_3 Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Italijanov. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Italijanov.

Value 6768 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 12
2 Se ne strinjam 19
3 Niti niti 45
4 Se strinjam 102
5 Popolnoma se strinjam 66
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 5

v16_4 Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote.

Value 6867 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 5
2 Se ne strinjam 3
3 Niti niti 18
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 158
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v17 Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Value 6966 Frequency
1 Pripadniki različnih narodov sobivajo, so prisotni drug ob d 67
2 Pripadniki različnih narodov so v intenzivnih stikih, prijat 171
99 brez odgovora, ne vem, ne želim odgovoriti. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 12

Valid range from 1 to 2

v18_1_1 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7065 Frequency
0 Ni izbran 117
1 Izbran 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_2 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7164 Frequency
0 Ni izbran 116
1 Izbran 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_3 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7263 Frequency
0 Ni izbran 40
1 Izbran 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_99 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7362 Frequency
0 Ni izbran 240
1 Izbran 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_1 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti- Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7461 Frequency
0 Ni izbran 157
1 Izbran 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_2 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7560 Frequency
0 Ni izbran 148
1 Izbran 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_3 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7659 Frequency
0 Ni izbran 70
1 Izbran 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_99 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7758 Frequency
0 Ni izbran 227
1 Izbran 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_1 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7857 Frequency
0 Ni izbran 158
1 Izbran 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_2 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7956 Frequency
0 Ni izbran 150
1 Izbran 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_3 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8055 Frequency
0 Ni izbran 72
1 Izbran 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_99 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8154 Frequency
0 Ni izbran 226
1 Izbran 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_1 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8253 Frequency
0 Ni izbran 160
1 Izbran 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_2 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8352 Frequency
0 Ni izbran 153
1 Izbran 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_3 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8451 Frequency
0 Ni izbran 80
1 Izbran 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_99 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8550 Frequency
0 Ni izbran 225
1 Izbran 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_1 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8649 Frequency
0 Ni izbran 143
1 Izbran 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_2 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8748 Frequency
0 Ni izbran 136
1 Izbran 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_3 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8847 Frequency
0 Ni izbran 67
1 Izbran 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_99 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8946 Frequency
0 Ni izbran 230
1 Izbran 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v19 Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Komu bi rekli, da ste »glede na nacčn življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Value 9045 Frequency
1 Slovencem iz drugih delov Slovenije 116
2 Italijanom živečim na drugi strani meje 31
3 Na splošno drugim ljudem iste starosti, spola in izobrazbe n 86
98 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 17

Valid range from 1 to 3

v20 Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Value 9144 Frequency
1 Nekdo, ki je isto star kot vi, opravlja isti poklic, je iste 161
2 Nekdo, ki vam po starosti, spolu in zanimanjih ni nujno podo 62
99 Brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 27

Valid range from 1 to 2

star Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 18 89 54.944 16.39

Valid range from 18 to 89

izob Izobrazba

Izobrazba

Value 9342 Frequency
1 Osnovnošolska izobrazba ali manj 22
2 Poklicna izobrazba 29
3 Srednješolska izobrazba 107
4 Višješolska izobrazba 55
5 Univerzitetna izobrazba 33
6 Magisterij, doktorat 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 6

narod_1 Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!) - slovenska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Slovenska

Value 9441 Frequency
0 Ni izbran 15
1 Izbran 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_2 Italijanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Italijanska

Value 9540 Frequency
0 Ni izbran 243
1 Izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_3 Madžarska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Madžarska

Value 9639 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_4 Hrvaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Hrvaška

Value 9738 Frequency
0 Ni izbran 242
1 Izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_5 Srbska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Srbska

Value 9837 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_6 Bošnjaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Bošnjaška

Value 9936 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_7 Albanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Albanska

Value 10035 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_8 Makedonska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Makedonska

Value 10134 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_9 Črnogorska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Črnogorska

Value 10233 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_10 Nemška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Nemška

Value 10332 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_99 Brez odgovora Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Brez odgovora

Value 10431 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_11 Drugo Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo

Value 10530 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

nar_dr_r Narodna pripadnost drugo_tekst_rec Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo_tekst

Value 10629 Frequency
-1 zakrita vrednost 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 247 -1 -1

Valid range from -1 to -1

naro2_1 Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov) - slovenska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Slovenska

Value 10728 Frequency
0 Ni izbran 56
1 Izbran 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_2 Italijanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Italijanska

Value 10827 Frequency
0 Ni izbran 245
1 Izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_3 Madžarska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Madžarska

Value 10926 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_4 Hrvaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Hrvaška

Value 11025 Frequency
0 Ni izbran 241
1 Izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_5 Srbska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Srbska

Value 11124 Frequency
0 Ni izbran 246
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_6 Bošnjaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Bošnjaška

Value 11223 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_7 Albanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Albanska

Value 11322 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_8 Makedonska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Makedonska

Value 11421 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_9 Črnogorska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Črnogorska

Value 11520 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_10 Nemška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nemška

Value 11619 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_11 Nimam moža-žene-partnerja Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nimam moža-žene-partnerja

Value 11718 Frequency
0 Ni izbran 231
1 Izbran 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_99 Brez odgovora Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Brez odgovora

Value 11817 Frequency
0 Ni izbran 238
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_12 Drugo Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo

Value 11916 Frequency
0 Ni izbran 239
1 Izbran 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

na2_dr_r Narodna pripadnost partnerja drugo_tekst_rec Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo_tekst

Value 12015 Frequency
-1 zakrita vrednost 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 246 -1 -1

Valid range from -1 to -1

mater_1 Materni jezik (možna sta največ dva odgovora, če gre za dvojezičnost) - slovenski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Slovenski

Value 12114 Frequency
0 Ni izbran 10
1 Izbran 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_2 Italijanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Italijanski

Value 12213 Frequency
0 Ni izbran 243
1 Izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_3 Madžarski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Madžarski

Value 12312 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_4 Hrvaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Hrvaški

Value 12411 Frequency
0 Ni izbran 238
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_5 Srbski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Srbski

Value 12510 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_6 Bošnjaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Bošnjaški

Value 1269 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_7 Albanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Albanski

Value 1278 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_8 Makedonski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Makedonski

Value 1287 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_9 Črnogorski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Črnogorski

Value 1296 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_10 Nemški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Nemški

Value 1305 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_99 Brez odgovora Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Brez odgovora

Value 1314 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_11 Drugo Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo

Value 1323 Frequency
0 Ni izbran 248
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mat_dr_r Materni jezik drugo_tekst_rec Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo_tekst

Value 1332 Frequency
-1 zakrita vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 248 -1 -1

Valid range from -1 to -1

spol Spol

Spol

Value 1341 Frequency
1 Moški 102
2 Ženski 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. and Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMOOSI10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSI10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si