Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUIATT94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUIATT94_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Lokar, Jože
Co-workers:
 • Kocmur, Marga
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in znanost, Klinični center

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

samomor, samomorilni poskus, vzroki za poskus samomora, ocene posledic za sorodnike, statišča o prihodnosti, dejavniki ogrožanja posameznika, poročanje medijev o samomorilnem dejanju, preprečevanje samomora

Keywords ELSST:
SAMOMOR, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ZDRAVJE, DUŠEVNO ZDRAVJE

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
samomorilnost
vzroki za pojav samomorilnosti
ocena verjetnosti za samomorilnostno dejanje


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališča do samomorov nasploh ter hkrati prepoznati vzroke za samomorilne poskuse. Raziskava se ukvarja s stališči o samomorilnosti na nivoju posameznika, "najbližje osebe" ter ljudi nasploh. Cilj raziskave je ugotoviti kateri sklop dejavnikov (socialni, zdravstveni, psihološki) najbolj vpliva na samomorilne poskuse. Avtorja izvorne raziskave: Rene F.W. Diekstra in Ad Kerkhof, Department Of Clinical and Health Psychology, University of Leiden NL.

Methodology


Collection date: 1994
Date of production: 1995
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Več - stopenjsko stratificirano vzorčenje.

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot okvir je uporabljen Centralni register prebivalcev. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni bilo mogoče opraviti je bila po več poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej, znotraj skupin iz vzorčnega seznama. Anketa SUIATT je bila izvedena kot del ankete SJM1994/1 tako, da so respondenti hkrati s kontrolnim pismom prejeli anketni vprašalnik SUIATT, ki so ga s pomočjo priloženih navodil izpolnili sami in ga vrnili izvajalcu. Realizacija vzorca ankete SUIATT zaradi načina izvedbe ni identična nosilni raziskavi SJM 1994/1.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUIATT94 - Stališča o samomorih (SUIATT) [datoteka podatkov], 1994

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

 • number of variables: 102
 • number of units: 1035

Title of Data file: SUIATT94 - Stališča o samomorih (SUIATT) + Slovensko Javno Mnenje 1994/1 [datoteka podatkov], 1994

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

 • number of variables: 466
 • number of units: 1035

Variable list

KEY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 0 102 14022 7036.845 4039.79

Valid range from 102 to 14022

R

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 0 1 2 1.475 0.5

Valid range from 1 to 2

SOROD najdrazja oseba...

Value 31 Frequency
1 moz/zena 167
2 sin/hcerka-otrok 59
3 oce/mati 13
4 brat/sestra 22
5 dekle/fant 51
6 drugo 25
Sysmiss 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 698

Valid range from 1 to 6

KEY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 0 102 14022 7036.845 4039.79

Valid range from 102 to 14022

R

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 0 1 2 1.475 0.5

Valid range from 1 to 2

SOROD najdrazja oseba...

Value 3100 Frequency
1 moz/zena 167
2 sin/hcerka-otrok 59
3 oce/mati 13
4 brat/sestra 22
5 dekle/fant 51
6 drugo 25
Sysmiss 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 698

Valid range from 1 to 6

S1 skusa stvari obrniti sebi v prid, manipu

Value 499 Frequency
1 zagotovo da 54
2 verjetno da 103
3 morda... da/ne 168
4 verjetno ne 107
5 zagotovo ne 50
Sysmiss 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 553

Valid range from 1 to 5

S2 zeli druge opozoriti na to, kako hudi so

Value 598 Frequency
1 zagotovo da 118
2 verjetno da 199
3 morda... da/ne 92
4 verjetno ne 52
5 zagotovo ne 22
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 552

Valid range from 1 to 5

S3 je namenjen umreti

Value 697 Frequency
1 zagotovo da 106
2 verjetno da 142
3 morda... da/ne 154
4 verjetno ne 61
5 zagotovo ne 20
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 552

Valid range from 1 to 5

S4 je dusevno bolan

Value 796 Frequency
1 zagotovo da 54
2 verjetno da 75
3 morda... da/ne 199
4 verjetno ne 98
5 zagotovo ne 59
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 550

Valid range from 1 to 5

S5Q zapisite se kak drug razlog, ki bi ga vi

Value 895 Frequency
1 je odgovor 270
Sysmiss 765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 765

Valid range from 1 to 1

S5S zapisite se kak drug razlog, ki bi ga vi

Value 994 Frequency
1 zagotovo da 98
2 verjetno da 89
3 morda... da/ne 43
4 verjetno ne 7
5 zagotovo ne 6
Sysmiss 792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 792

Valid range from 1 to 5

S6 Kako verjetno se vam zdi, da boste vi ko

Value 1093 Frequency
1 zelo neverjetno 274
2 dokaj neverjetno 110
3 ne vem 88
4 dokaj verjetno 6
5 zelo verjetno 10
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S7 Ce bi vi sami storili samomor, bi se vam

Value 1192 Frequency
1 zelo strahopetno 113
2 dokaj strahopetno 48
3 nimam svojega mnenja o tem 200
4 dokaj pogumno 58
5 zelo pogumno 70
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S8 Ce bi oseba, ki vam je najdrazja in najb

Value 1291 Frequency
1 to bi bilo najhujse, kar bi se mi lahk 233
2 to bi bila ena od najhujsih stvari, ki 144
3 to bi bilo zame nekaj hudega 73
4 ne vem, kako bi se ob tem pocutil 39
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 4

S9 Ali menite, da mora biti clovek dusevno

Value 1390 Frequency
1 zagotovo da 64
2 verjetno da 57
3 morda... da/ne 154
4 verjetno ne 110
5 zagotovo ne 103
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S10 Ce nekdo napravi samomor, so posledice t

Value 1489 Frequency
1 vselej negativne 174
2 pogosto negativne 149
3 vcasih negativne / vcasih pa pozitivne 146
4 pogosto pozitivne 11
5 vselej pozitivne 9
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S11 Ce bi vi sami napravili samomor, bi bile

Value 1588 Frequency
1 vsekakor negativne 151
2 verjetno negativne 155
3 verjetno pozitivne 25
4 odlocno pozitivne 5
5 mogoce negativne / mogoce pozitivne 150
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S12 Kaj obcutite ob dejstvu, da ljudje delaj

Value 1687 Frequency
1 ne vem 35
2 to je dokaj hudo 68
3 to je hudo 132
4 to je nekaj najhujsega, kar se lahko z 132
5 to je najhujsa stvar, ki se lahko zgod 123
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S13 Ce bi vi sami napravili samomor, bi bili

Value 1786 Frequency
1 zagotovo da 216
2 verjetno da 72
3 morda... da/ne 69
4 verjetno ne 61
5 zagotovo ne 69
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S14 Ce bi bili stari in pohabljeni?

Value 1885 Frequency
1 zagotovo da 16
2 verjetno da 30
3 morda... da/ne 96
4 verjetno ne 160
5 zagotovo ne 183
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 550

Valid range from 1 to 5

S15 Ce bi trpeli zaradi dolgotrajnih bolecin

Value 1984 Frequency
1 zagotovo da 28
2 verjetno da 51
3 morda... da/ne 135
4 verjetno ne 146
5 zagotovo ne 128
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S16 Ce bi vas zapustil(a) vas(a) partner(ica

Value 2083 Frequency
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 4
3 morda... da/ne 36
4 verjetno ne 105
5 zagotovo ne 343
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 2 to 5

S17 Ce bi postali hudo invalidni?

Value 2182 Frequency
1 zagotovo da 13
2 verjetno da 43
3 morda... da/ne 122
4 verjetno ne 178
5 zagotovo ne 132
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S18 Ce bi izgubili zaposlitev?

Value 2281 Frequency
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 4
3 morda... da/ne 20
4 verjetno ne 81
5 zagotovo ne 379
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 551

Valid range from 2 to 5

S19 Ce bi se vam rodil hudo pohabljen otrok?

Value 2380 Frequency
1 zagotovo da 1
2 verjetno da 2
3 morda... da/ne 22
4 verjetno ne 124
5 zagotovo ne 335
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 551

Valid range from 1 to 5

S20 Ce bi vas poslali v dusevno bolnisnico?

Value 2479 Frequency
1 zagotovo da 7
2 verjetno da 15
3 morda... da/ne 101
4 verjetno ne 180
5 zagotovo ne 183
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S21 Ce ne bi mogli imeti otrok

Value 2578 Frequency
1 zagotovo da 1
2 verjetno da 0
3 morda... da/ne 12
4 verjetno ne 89
5 zagotovo ne 382
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 551

Valid range from 1 to 5

S22 Ce so neozravljivo (na smrt) bolni?

Value 2677 Frequency
1 zagotovo da 14
2 verjetno da 28
3 morda... da/ne 136
4 verjetno ne 130
5 zagotovo ne 178
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S23 Ce bi izgubili osebo (ljudi), ki vam je

Value 2776 Frequency
1 zagotovo da 5
2 verjetno da 7
3 morda... da/ne 64
4 verjetno ne 186
5 zagotovo ne 226
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S24 Ce vam nikakor ne bi uspelo najti partne

Value 2875 Frequency
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 0
3 morda... da/ne 14
4 verjetno ne 85
5 zagotovo ne 387
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 3 to 5

S25 Ce bi nekoga ubili?

Value 2974 Frequency
1 zagotovo da 17
2 verjetno da 25
3 morda... da/ne 135
4 verjetno ne 157
5 zagotovo ne 145
Sysmiss 556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 556

Valid range from 1 to 5

S26Q Vpisite se kaksen drugacen razlog, ki se

Value 3073 Frequency
1 je odgovor 130
Sysmiss 905
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 905

Valid range from 1 to 1

S26S Vpisite se kaksen drugacen razlog, ki se

Value 3172 Frequency
1 zagotovo da 15
2 verjetno da 29
3 morda... da/ne 32
4 verjetno ne 22
5 zagotovo ne 28
Sysmiss 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 909

Valid range from 1 to 5

S27A umor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 590 1 5 1.822 0.99

Valid range from 1 to 5

S27B bolezen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 593 1 5 3.516 0.904

Valid range from 1 to 5

S27C nesreca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 590 1 5 2.634 0.824

Valid range from 1 to 5

S27D samomor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 595 1 5 2.198 1.171

Valid range from 1 to 5

S27E starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 596 1 5 4.779 0.764

Valid range from 1 to 5

S28 Ce nekdo napravi samomor, bi vi to oceni

Value 3766 Frequency
1 zelo strahopetno 78
2 dokaj strahopetno 89
3 nimam o tem lastnega mnenja 158
4 dokaj pogumno 100
5 zelo pogumno 63
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S29 Ali ste kdaj poskusili samomor?

Value 3865 Frequency
1 zelo velikokrat 0
2 velikokrat 0
3 vec kot enkrat 2
4 enkrat 23
5 nikoli 466
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 544

Valid range from 3 to 5

S30 Ce bi vi napravili samomor, bi to bilo..

Value 3964 Frequency
1 zagotovo premisljeno dejanje 101
2 verjetno premisljeno dejanje 65
3 verjetno impulzivno dejanje 56
4 zagotovo impulzivno dejanje 107
5 sem brez lastnega mnenja / ne vem 158
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S31 Ce bi vam oseba, ki vam je najblizja in

Value 4063 Frequency
1 zelo resno 179
2 dokaj resno 94
3 verjetno ne posebno resno, kajti tisti 113
4 neresno, kajti ljudje, ki o samomoru g 59
5 nimam svojega mnenja / ne vem 46
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 544

Valid range from 1 to 5

S32 Kako pogosto je po vasem mnenju dednost

Value 4162 Frequency
1 vedno 4
2 v vecini primerov 73
3 vcasih 193
4 redkokdaj 150
5 nikoli 70
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S33 Ce bi napravili samomor, bi bile posledi

Value 4261 Frequency
1 vselej negativne 245
2 pogosto negativne 113
3 vcasih negativne / vcasih pozitivne 96
4 pogosto pozitivne 8
5 vselej pozitivne 22
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 551

Valid range from 1 to 5

S34 Kaksno je vase mnenje glede preprecevanj

Value 4360 Frequency
1 zelo negativno 98
2 dokaj negativno 123
3 dokaj pozitivno 48
4 zelo pozitivno 50
5 ne vem 167
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S35 Ali menite - ce nekdo napravi samomor -

Value 4459 Frequency
1 zagotovo premisljeno dejanje 67
2 verjetno premisljeno dejanje 162
3 verjetno nepremisljeno dejanje 131
4 zagotovo nepremisljeno dejanje 70
5 ne vem 60
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S36 Ce nekdo napravi samomor, ste vi zoper t

Value 4558 Frequency
1 zagotovo da 173
2 verjetno da 62
3 morda... da/ne 104
4 verjetno ne 78
5 zagotovo ne 69
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S37 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Value 4657 Frequency
1 zagotovo premisljeno dejanje 74
2 verjetno premisljeno dejanje 110
3 verjetno nepremisljeno dejanje 123
4 zagotovo nepremisljeno dejanje 93
5 o tem nimam lastnega mnenja / ne vem 90
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S38 Kaj menite o ustanovitvi zavodov ali kli

Value 4756 Frequency
1 s tem se nikakor ne strinjam 58
2 s tem se ne strinjam v vecini primerov 46
3 s tem se strinjam v vecini primerov, v 74
4 s tem se v celoti strinjam 245
5 ne vem / nimam o tem lastnega mnenja 67
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S39 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Value 4855 Frequency
1 zelo strahopetno 79
2 dokaj strahopetno 96
3 o tem nimam lastnega mnenja 186
4 dokaj pogumno 67
5 zelo pogumno 61
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S40 Ce bi vi sami napravili samomor, kateri

Value 4954 Frequency
1 obesanje 21
2 utopitev 7
3 plin 67
4 tablete / strup 154
5 z nozem 2
6 skok z visine 11
7 skok pred vozilo v gibanju 4
8 strelno orozje 86
9 drugo, kaj 28
Sysmiss 655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 655

Valid range from 1 to 9

S41 Ce nekdo napravi samomor, so posledice t

Value 5053 Frequency
1 vselej negativne 164
2 pogosto negativne 107
3 morebiti negativne / morebiti pozitivn 180
4 pogosto pozitivne 13
5 vselej pozitivne 17
Sysmiss 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 554

Valid range from 1 to 5

S42 Kaj cutite ob misli, da bi napravili kon

Value 5152 Frequency
1 to bi bila najhujsa stvar, ki bi jo la 201
2 to bi bila ena najhujsih stvari, ki bi 110
3 bilo bi hudo, ce bi to storil 72
4 ne bi bilo v vsakem primeru hudo, ce b 16
5 ne vem / nimam svojega mnenja 90
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S43 Ali ste kdaj pomislili, da bi napravili

Value 5251 Frequency
1 zelo velikokrat 3
2 velikokrat 13
3 vec kot enkrat 45
4 enkrat 44
5 nikdar 385
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S44 Ali menite, da bi morali biti za to, da

Value 5350 Frequency
1 zagotovo da 85
2 verjetno da 77
3 morda... da/ne 114
4 verjetno ne 108
5 zagotovo ne 105
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S45 Ce so stari in pohabljeni?

Value 5449 Frequency
1 zelo verjetno 24
2 precej verjetno 91
3 ne vem... 146
4 dokaj neverjetno 166
5 zelo neverjetno 61
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S46 Ce trpijo za hudo in dolgotrajno bolezni

Value 5548 Frequency
1 zelo verjetno 51
2 precej verjetno 212
3 ne vem... 101
4 dokaj neverjetno 100
5 zelo neverjetno 26
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S47 Ce jih partner(ica) zapusti?

Value 5647 Frequency
1 zelo verjetno 16
2 precej verjetno 107
3 ne vem... 93
4 dokaj neverjetno 179
5 zelo neverjetno 94
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S48 Ce jih je prizadela huda invalidnost?

Value 5746 Frequency
1 zelo verjetno 28
2 precej verjetno 182
3 ne vem... 96
4 dokaj neverjetno 147
5 zelo neverjetno 34
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S49 Ce so izgubili zaposlitev?

Value 5845 Frequency
1 zelo verjetno 9
2 precej verjetno 45
3 ne vem... 76
4 dokaj neverjetno 215
5 zelo neverjetno 143
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S50 Ce se jim je rodil pohabljen otrok?

Value 5944 Frequency
1 zelo verjetno 3
2 precej verjetno 27
3 ne vem... 100
4 dokaj neverjetno 200
5 zelo neverjetno 158
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S51 Ce jih posljejo v dusevno bolnisnico?

Value 6043 Frequency
1 zelo verjetno 12
2 precej verjetno 94
3 ne vem... 140
4 dokaj neverjetno 184
5 zelo neverjetno 61
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 544

Valid range from 1 to 5

S52 Ce ne morejo imeti otrok?

Value 6142 Frequency
1 zelo verjetno 2
2 precej verjetno 13
3 ne vem... 85
4 dokaj neverjetno 182
5 zelo neverjetno 207
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S53 Ce so neozdravljivo (na smrt) bolni?

Value 6241 Frequency
1 zelo verjetno 39
2 precej verjetno 191
3 ne vem... 97
4 dokaj neverjetno 116
5 zelo neverjetno 46
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S54 Ce izgubijo osebo(e),ki jim je (so jim)

Value 6340 Frequency
1 zelo verjetno 23
2 precej verjetno 114
3 ne vem... 97
4 dokaj neverjetno 180
5 zelo neverjetno 75
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S55 Ce jim ne uspe najti zivljenjskega partn

Value 6439 Frequency
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 19
3 ne vem... 86
4 dokaj neverjetno 191
5 zelo neverjetno 193
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S56 Ce so koga ubili?

Value 6538 Frequency
1 zelo verjetno 36
2 precej verjetno 155
3 ne vem... 133
4 dokaj neverjetno 121
5 zelo neverjetno 44
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S57 Kako pogosto mislite, da ljudje delajo s

Value 6637 Frequency
1 vselej 23
2 vcasih 195
3 vecinoma 71
4 redkokdaj 174
5 nikoli 28
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 544

Valid range from 1 to 5

S58 Ali menite, da ima clovek pravico naprav

Value 6736 Frequency
1 vselej 85
2 vecinoma 48
3 vcasih 99
4 nikoli 146
5 ne vem / nimam mnenja 114
Sysmiss 543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 543

Valid range from 1 to 5

S59 Ce bi vas nekdo prosil, da mu pomagate n

Value 6835 Frequency
1 da, privolil bi v to, da ji pomagam ko 1
2 ne bi postavljal ovir samomorilnemu na 2
3 moja pripravljenost pomagati bi bila o 23
4 ne, vse bi storil, kar bi le mogel, da 440
5 ne vem / nimam mnenja 26
Sysmiss 543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 543

Valid range from 1 to 5

S60 Ce bi vas oseba, ki vam je najblizja in

Value 6934 Frequency
1 da, privolil bi v to, da ji pomagam ko 1
2 ne bi postavljal ovir samomorilnemu na 1
3 moja pripravljenost pomagati bi bila o 20
4 ne, vse bi storil, kar bi le mogel, da 458
5 ne vem / nimam mnenja 10
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S61 Ali menite, da imate vi sami pravico nap

Value 7033 Frequency
1 vselej 97
2 vecinoma 27
3 vcasih 61
4 nikoli 196
5 ne vem / nimam svojega mnenja 107
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S62 skusa stvari obrniti sebi v prid, manipu

Value 7132 Frequency
1 zagotovo da 25
2 verjetno da 91
3 morda... da/ne 151
4 verjetno ne 129
5 zagotovo ne 91
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S63 zeli opozoriti druge na to, s kako hudim

Value 7231 Frequency
1 zagotovo da 63
2 verjetno da 202
3 morda... da/ne 125
4 verjetno ne 60
5 zagotovo ne 35
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 550

Valid range from 1 to 5

S64 zeli umreti

Value 7330 Frequency
1 zagotovo da 89
2 verjetno da 153
3 morda... da/ne 146
4 verjetno ne 71
5 zagotovo ne 27
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 549

Valid range from 1 to 5

S65 je dusevno bolna

Value 7429 Frequency
1 zagotovo da 33
2 verjetno da 76
3 morda... da/ne 184
4 verjetno ne 115
5 zagotovo ne 77
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 550

Valid range from 1 to 5

S66Q Vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Value 7528 Frequency
1 je odgovor 150
Sysmiss 885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 885

Valid range from 1 to 1

S66S Vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Value 7627 Frequency
1 zagotovo da 35
2 verjetno da 56
3 morda... da/ne 30
4 verjetno ne 12
5 zagotovo ne 8
Sysmiss 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 894

Valid range from 1 to 5

S67 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Value 7726 Frequency
1 zagotovo da 218
2 verjetno da 129
3 morda... da/ne 77
4 verjetno ne 41
5 zagotovo ne 22
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S68 ce bi bila stara in pohabljena

Value 7825 Frequency
1 zelo verjetno 9
2 precej verjetno 39
3 ne vem... 98
4 dokaj neverjetno 170
5 zelo neverjetno 174
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S69 ce bi trpela za hudo in dolgotrajno bole

Value 7924 Frequency
1 zelo verjetno 14
2 precej verjetno 84
3 ne vem... 112
4 dokaj neverjetno 178
5 zelo neverjetno 102
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S70 ce bi jo/ga partner(-ica) zapustila?

Value 8023 Frequency
1 zelo verjetno 8
2 precej verjetno 16
3 ne vem... 92
4 dokaj neverjetno 155
5 zelo neverjetno 217
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 547

Valid range from 1 to 5

S71 ce bi postala invalidna?

Value 8122 Frequency
1 zelo verjetno 8
2 precej verjetno 39
3 ne vem... 117
4 dokaj neverjetno 206
5 zelo neverjetno 119
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S72 ce bi izgubila zaposlitev?

Value 8221 Frequency
1 zelo verjetno 4
2 precej verjetno 7
3 ne vem... 59
4 dokaj neverjetno 137
5 zelo neverjetno 280
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S73 ce bi dobila hudo pohabljenega otroka?

Value 8320 Frequency
1 zelo verjetno 2
2 precej verjetno 9
3 ne vem... 88
4 dokaj neverjetno 163
5 zelo neverjetno 225
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S74 ce bi jo odpeljali v dusevno bolnisnico?

Value 8419 Frequency
1 zelo verjetno 5
2 precej verjetno 46
3 ne vem... 140
4 dokaj neverjetno 188
5 zelo neverjetno 110
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 546

Valid range from 1 to 5

S75 ce bi ne mogla imeti otrok?

Value 8518 Frequency
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 7
3 ne vem... 61
4 dokaj neverjetno 146
5 zelo neverjetno 272
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 548

Valid range from 1 to 5

S76 ce bi bila neozdravljivo (na smrt) bolna

Value 8617 Frequency
1 zelo verjetno 13
2 precej verjetno 83
3 ne vem... 122
4 dokaj neverjetno 173
5 zelo neverjetno 99
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S77 ce bi izgubila osebo, ki ji je najblizja

Value 8716 Frequency
1 zelo verjetno 10
2 precej verjetno 34
3 ne vem... 113
4 dokaj neverjetno 186
5 zelo neverjetno 147
Sysmiss 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 545

Valid range from 1 to 5

S78 ce bi ji ne uspelo najti zivljenjskega p

Value 8815 Frequency
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 11
3 ne vem... 69
4 dokaj neverjetno 123
5 zelo neverjetno 278
Sysmiss 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 553

Valid range from 1 to 5

S79 ce bi koga ubila?

Value 8914 Frequency
1 zelo verjetno 17
2 precej verjetno 75
3 ne vem... 162
4 dokaj neverjetno 152
5 zelo neverjetno 76
Sysmiss 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 553

Valid range from 1 to 5

S80Q vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Value 9013 Frequency
1 je odgovor 94
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 941

Valid range from 1 to 1

S80S vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Value 9112 Frequency
1 zagotovo da 11
2 verjetno da 21
3 morda... da/ne 43
4 verjetno ne 14
5 zagotovo ne 16
Sysmiss 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 930

Valid range from 1 to 5

S81 Ce ljudje delajo samomor, so posledice z

Value 9211 Frequency
1 vselej negativne 197
2 pogosto negativne 131
3 vcasih negativne, vcasih pozitivne 121
4 pogosto pozitivne 18
5 vselej pozitivne 9
Sysmiss 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 559

Valid range from 1 to 5

S82A umor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 644 1 5 2.176 1.195

Valid range from 1 to 5

S82B bolezen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 642 1 5 3.112 0.957

Valid range from 1 to 5

S82C nezgoda

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 646 1 5 3.211 0.797

Valid range from 1 to 5

S82D samomor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 649 1 5 2.194 1.356

Valid range from 1 to 5

S82E starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 580 1 5 4.295 1.48

Valid range from 1 to 5

S83 Ali menite, da se v zdravi druzbi samomo

Value 985 Frequency
1 zagotovo ne bi pojavljal 103
2 verjetno ne bi pojavljal 199
3 verjetno bi pojavljal 110
4 zagotovo bi pojavljal 21
5 ne vem / nimam svojega mnenja 48
Sysmiss 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 554

Valid range from 1 to 5

S84 Bi bili vi pripravljeni pomagati samomor

Value 994 Frequency
1 vsekakor 243
2 verjetno 148
3 sploh ne 8
4 verjetno ne 25
5 ne vem 60
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 551

Valid range from 1 to 5

S85 Spol

Value 1003 Frequency
1 zenska 290
2 moski 188
Sysmiss 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 557

Valid range from 1 to 2

S86 Leta rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 556 5 79 49.816 17.424

Valid range from 5 to 79

S87 Kaksno izobrazbo imate:

Value 1021 Frequency
1 nedokoncano osnovno solo 32
2 dokoncano osnovno solo 103
3 nedokoncano strokovno ali srednjo solo 29
4 dokoncano 2 ali 3-letno strokovno solo 114
5 dokoncano 4-letno srednjo solo 102
6 nedokoncano visjo ali visoka solo 33
7 dokoncano 2-letno visjo solo 22
8 dokoncano visoko solo, fakulteto, akad 39
9 b.o. 0
Sysmiss 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 561

Valid range from 1 to 8

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (1994). SUIATT94 - Stališča o samomorih 1994 [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Kocmur, Marga (1997). Stališča do samomora: kako se izražajo v različnih študentskih skupinah, kakšen je njihov odnos do drugih stališč in do različnih kognitivnih stilov.
 2. Kocmur, Marga (1997). Stališča do samomora pri Slovencih.
 3. Diekstra RFW in Kerkhof AJFM. (1989). Attitudes towards suicide. The development of a Suicide Attitude Questionnaire (SUIATT)..

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. and Lokar, J. (). Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUIATT94. https://doi.org/10.17898/ADP_SUIATT94_V1

COBISS.SI
Publication date: 2004
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si