Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUIATT94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUIATT94_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Lokar, Jože
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kocmur, Marga
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in znanost, Klinični center

Vsebina raziskave

Ključne besede:

samomor, samomorilni poskus, vzroki za poskus samomora, ocene posledic za sorodnike, statišča o prihodnosti, dejavniki ogrožanja posameznika, poročanje medijev o samomorilnem dejanju, preprečevanje samomora

Ključne besede ELSST:
SAMOMOR, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ZDRAVJE, DUŠEVNO ZDRAVJE

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
Vsebinska področja ADP
samomorilnost
vzroki za pojav samomorilnosti
ocena verjetnosti za samomorilnostno dejanje


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališča do samomorov nasploh ter hkrati prepoznati vzroke za samomorilne poskuse. Raziskava se ukvarja s stališči o samomorilnosti na nivoju posameznika, "najbližje osebe" ter ljudi nasploh. Cilj raziskave je ugotoviti kateri sklop dejavnikov (socialni, zdravstveni, psihološki) najbolj vpliva na samomorilne poskuse. Avtorja izvorne raziskave: Rene F.W. Diekstra in Ad Kerkhof, Department Of Clinical and Health Psychology, University of Leiden NL.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1994
Čas izdelave: 1995
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Več - stopenjsko stratificirano vzorčenje.

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot okvir je uporabljen Centralni register prebivalcev. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni bilo mogoče opraviti je bila po več poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej, znotraj skupin iz vzorčnega seznama. Anketa SUIATT je bila izvedena kot del ankete SJM1994/1 tako, da so respondenti hkrati s kontrolnim pismom prejeli anketni vprašalnik SUIATT, ki so ga s pomočjo priloženih navodil izpolnili sami in ga vrnili izvajalcu. Realizacija vzorca ankete SUIATT zaradi načina izvedbe ni identična nosilni raziskavi SJM 1994/1.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUIATT94 - Stališča o samomorih (SUIATT) [datoteka podatkov], 1994

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

 • število spremenljivk: 102
 • število enot: 1035

Naslov podatkovne datoteke: SUIATT94 - Stališča o samomorih (SUIATT) + Slovensko Javno Mnenje 1994/1 [datoteka podatkov], 1994

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

 • število spremenljivk: 466
 • število enot: 1035

Spremenljivke

KEY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 0 102 14022 7036.845 4039.79

Vrednosti spremenljivk od 102 do 14022

R

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 0 1 2 1.475 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SOROD najdrazja oseba...

Vrednost 31 Frekvenca
1 moz/zena 167
2 sin/hcerka-otrok 59
3 oce/mati 13
4 brat/sestra 22
5 dekle/fant 51
6 drugo 25
Sysmiss 698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

KEY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 0 102 14022 7036.845 4039.79

Vrednosti spremenljivk od 102 do 14022

R

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 0 1 2 1.475 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SOROD najdrazja oseba...

Vrednost 3100 Frekvenca
1 moz/zena 167
2 sin/hcerka-otrok 59
3 oce/mati 13
4 brat/sestra 22
5 dekle/fant 51
6 drugo 25
Sysmiss 698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

S1 skusa stvari obrniti sebi v prid, manipu

Vrednost 499 Frekvenca
1 zagotovo da 54
2 verjetno da 103
3 morda... da/ne 168
4 verjetno ne 107
5 zagotovo ne 50
Sysmiss 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S2 zeli druge opozoriti na to, kako hudi so

Vrednost 598 Frekvenca
1 zagotovo da 118
2 verjetno da 199
3 morda... da/ne 92
4 verjetno ne 52
5 zagotovo ne 22
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S3 je namenjen umreti

Vrednost 697 Frekvenca
1 zagotovo da 106
2 verjetno da 142
3 morda... da/ne 154
4 verjetno ne 61
5 zagotovo ne 20
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S4 je dusevno bolan

Vrednost 796 Frekvenca
1 zagotovo da 54
2 verjetno da 75
3 morda... da/ne 199
4 verjetno ne 98
5 zagotovo ne 59
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S5Q zapisite se kak drug razlog, ki bi ga vi

Vrednost 895 Frekvenca
1 je odgovor 270
Sysmiss 765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
270 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S5S zapisite se kak drug razlog, ki bi ga vi

Vrednost 994 Frekvenca
1 zagotovo da 98
2 verjetno da 89
3 morda... da/ne 43
4 verjetno ne 7
5 zagotovo ne 6
Sysmiss 792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S6 Kako verjetno se vam zdi, da boste vi ko

Vrednost 1093 Frekvenca
1 zelo neverjetno 274
2 dokaj neverjetno 110
3 ne vem 88
4 dokaj verjetno 6
5 zelo verjetno 10
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S7 Ce bi vi sami storili samomor, bi se vam

Vrednost 1192 Frekvenca
1 zelo strahopetno 113
2 dokaj strahopetno 48
3 nimam svojega mnenja o tem 200
4 dokaj pogumno 58
5 zelo pogumno 70
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S8 Ce bi oseba, ki vam je najdrazja in najb

Vrednost 1291 Frekvenca
1 to bi bilo najhujse, kar bi se mi lahk 233
2 to bi bila ena od najhujsih stvari, ki 144
3 to bi bilo zame nekaj hudega 73
4 ne vem, kako bi se ob tem pocutil 39
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S9 Ali menite, da mora biti clovek dusevno

Vrednost 1390 Frekvenca
1 zagotovo da 64
2 verjetno da 57
3 morda... da/ne 154
4 verjetno ne 110
5 zagotovo ne 103
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S10 Ce nekdo napravi samomor, so posledice t

Vrednost 1489 Frekvenca
1 vselej negativne 174
2 pogosto negativne 149
3 vcasih negativne / vcasih pa pozitivne 146
4 pogosto pozitivne 11
5 vselej pozitivne 9
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S11 Ce bi vi sami napravili samomor, bi bile

Vrednost 1588 Frekvenca
1 vsekakor negativne 151
2 verjetno negativne 155
3 verjetno pozitivne 25
4 odlocno pozitivne 5
5 mogoce negativne / mogoce pozitivne 150
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S12 Kaj obcutite ob dejstvu, da ljudje delaj

Vrednost 1687 Frekvenca
1 ne vem 35
2 to je dokaj hudo 68
3 to je hudo 132
4 to je nekaj najhujsega, kar se lahko z 132
5 to je najhujsa stvar, ki se lahko zgod 123
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S13 Ce bi vi sami napravili samomor, bi bili

Vrednost 1786 Frekvenca
1 zagotovo da 216
2 verjetno da 72
3 morda... da/ne 69
4 verjetno ne 61
5 zagotovo ne 69
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S14 Ce bi bili stari in pohabljeni?

Vrednost 1885 Frekvenca
1 zagotovo da 16
2 verjetno da 30
3 morda... da/ne 96
4 verjetno ne 160
5 zagotovo ne 183
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S15 Ce bi trpeli zaradi dolgotrajnih bolecin

Vrednost 1984 Frekvenca
1 zagotovo da 28
2 verjetno da 51
3 morda... da/ne 135
4 verjetno ne 146
5 zagotovo ne 128
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S16 Ce bi vas zapustil(a) vas(a) partner(ica

Vrednost 2083 Frekvenca
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 4
3 morda... da/ne 36
4 verjetno ne 105
5 zagotovo ne 343
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

S17 Ce bi postali hudo invalidni?

Vrednost 2182 Frekvenca
1 zagotovo da 13
2 verjetno da 43
3 morda... da/ne 122
4 verjetno ne 178
5 zagotovo ne 132
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S18 Ce bi izgubili zaposlitev?

Vrednost 2281 Frekvenca
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 4
3 morda... da/ne 20
4 verjetno ne 81
5 zagotovo ne 379
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 551

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

S19 Ce bi se vam rodil hudo pohabljen otrok?

Vrednost 2380 Frekvenca
1 zagotovo da 1
2 verjetno da 2
3 morda... da/ne 22
4 verjetno ne 124
5 zagotovo ne 335
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S20 Ce bi vas poslali v dusevno bolnisnico?

Vrednost 2479 Frekvenca
1 zagotovo da 7
2 verjetno da 15
3 morda... da/ne 101
4 verjetno ne 180
5 zagotovo ne 183
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S21 Ce ne bi mogli imeti otrok

Vrednost 2578 Frekvenca
1 zagotovo da 1
2 verjetno da 0
3 morda... da/ne 12
4 verjetno ne 89
5 zagotovo ne 382
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S22 Ce so neozravljivo (na smrt) bolni?

Vrednost 2677 Frekvenca
1 zagotovo da 14
2 verjetno da 28
3 morda... da/ne 136
4 verjetno ne 130
5 zagotovo ne 178
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S23 Ce bi izgubili osebo (ljudi), ki vam je

Vrednost 2776 Frekvenca
1 zagotovo da 5
2 verjetno da 7
3 morda... da/ne 64
4 verjetno ne 186
5 zagotovo ne 226
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S24 Ce vam nikakor ne bi uspelo najti partne

Vrednost 2875 Frekvenca
1 zagotovo da 0
2 verjetno da 0
3 morda... da/ne 14
4 verjetno ne 85
5 zagotovo ne 387
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

S25 Ce bi nekoga ubili?

Vrednost 2974 Frekvenca
1 zagotovo da 17
2 verjetno da 25
3 morda... da/ne 135
4 verjetno ne 157
5 zagotovo ne 145
Sysmiss 556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S26Q Vpisite se kaksen drugacen razlog, ki se

Vrednost 3073 Frekvenca
1 je odgovor 130
Sysmiss 905
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S26S Vpisite se kaksen drugacen razlog, ki se

Vrednost 3172 Frekvenca
1 zagotovo da 15
2 verjetno da 29
3 morda... da/ne 32
4 verjetno ne 22
5 zagotovo ne 28
Sysmiss 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27A umor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 590 1 5 1.822 0.99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27B bolezen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 593 1 5 3.516 0.904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27C nesreca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 590 1 5 2.634 0.824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27D samomor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 595 1 5 2.198 1.171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27E starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 596 1 5 4.779 0.764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S28 Ce nekdo napravi samomor, bi vi to oceni

Vrednost 3766 Frekvenca
1 zelo strahopetno 78
2 dokaj strahopetno 89
3 nimam o tem lastnega mnenja 158
4 dokaj pogumno 100
5 zelo pogumno 63
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S29 Ali ste kdaj poskusili samomor?

Vrednost 3865 Frekvenca
1 zelo velikokrat 0
2 velikokrat 0
3 vec kot enkrat 2
4 enkrat 23
5 nikoli 466
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 544

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

S30 Ce bi vi napravili samomor, bi to bilo..

Vrednost 3964 Frekvenca
1 zagotovo premisljeno dejanje 101
2 verjetno premisljeno dejanje 65
3 verjetno impulzivno dejanje 56
4 zagotovo impulzivno dejanje 107
5 sem brez lastnega mnenja / ne vem 158
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S31 Ce bi vam oseba, ki vam je najblizja in

Vrednost 4063 Frekvenca
1 zelo resno 179
2 dokaj resno 94
3 verjetno ne posebno resno, kajti tisti 113
4 neresno, kajti ljudje, ki o samomoru g 59
5 nimam svojega mnenja / ne vem 46
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S32 Kako pogosto je po vasem mnenju dednost

Vrednost 4162 Frekvenca
1 vedno 4
2 v vecini primerov 73
3 vcasih 193
4 redkokdaj 150
5 nikoli 70
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S33 Ce bi napravili samomor, bi bile posledi

Vrednost 4261 Frekvenca
1 vselej negativne 245
2 pogosto negativne 113
3 vcasih negativne / vcasih pozitivne 96
4 pogosto pozitivne 8
5 vselej pozitivne 22
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S34 Kaksno je vase mnenje glede preprecevanj

Vrednost 4360 Frekvenca
1 zelo negativno 98
2 dokaj negativno 123
3 dokaj pozitivno 48
4 zelo pozitivno 50
5 ne vem 167
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S35 Ali menite - ce nekdo napravi samomor -

Vrednost 4459 Frekvenca
1 zagotovo premisljeno dejanje 67
2 verjetno premisljeno dejanje 162
3 verjetno nepremisljeno dejanje 131
4 zagotovo nepremisljeno dejanje 70
5 ne vem 60
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S36 Ce nekdo napravi samomor, ste vi zoper t

Vrednost 4558 Frekvenca
1 zagotovo da 173
2 verjetno da 62
3 morda... da/ne 104
4 verjetno ne 78
5 zagotovo ne 69
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S37 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Vrednost 4657 Frekvenca
1 zagotovo premisljeno dejanje 74
2 verjetno premisljeno dejanje 110
3 verjetno nepremisljeno dejanje 123
4 zagotovo nepremisljeno dejanje 93
5 o tem nimam lastnega mnenja / ne vem 90
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S38 Kaj menite o ustanovitvi zavodov ali kli

Vrednost 4756 Frekvenca
1 s tem se nikakor ne strinjam 58
2 s tem se ne strinjam v vecini primerov 46
3 s tem se strinjam v vecini primerov, v 74
4 s tem se v celoti strinjam 245
5 ne vem / nimam o tem lastnega mnenja 67
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S39 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Vrednost 4855 Frekvenca
1 zelo strahopetno 79
2 dokaj strahopetno 96
3 o tem nimam lastnega mnenja 186
4 dokaj pogumno 67
5 zelo pogumno 61
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S40 Ce bi vi sami napravili samomor, kateri

Vrednost 4954 Frekvenca
1 obesanje 21
2 utopitev 7
3 plin 67
4 tablete / strup 154
5 z nozem 2
6 skok z visine 11
7 skok pred vozilo v gibanju 4
8 strelno orozje 86
9 drugo, kaj 28
Sysmiss 655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S41 Ce nekdo napravi samomor, so posledice t

Vrednost 5053 Frekvenca
1 vselej negativne 164
2 pogosto negativne 107
3 morebiti negativne / morebiti pozitivn 180
4 pogosto pozitivne 13
5 vselej pozitivne 17
Sysmiss 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S42 Kaj cutite ob misli, da bi napravili kon

Vrednost 5152 Frekvenca
1 to bi bila najhujsa stvar, ki bi jo la 201
2 to bi bila ena najhujsih stvari, ki bi 110
3 bilo bi hudo, ce bi to storil 72
4 ne bi bilo v vsakem primeru hudo, ce b 16
5 ne vem / nimam svojega mnenja 90
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S43 Ali ste kdaj pomislili, da bi napravili

Vrednost 5251 Frekvenca
1 zelo velikokrat 3
2 velikokrat 13
3 vec kot enkrat 45
4 enkrat 44
5 nikdar 385
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S44 Ali menite, da bi morali biti za to, da

Vrednost 5350 Frekvenca
1 zagotovo da 85
2 verjetno da 77
3 morda... da/ne 114
4 verjetno ne 108
5 zagotovo ne 105
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S45 Ce so stari in pohabljeni?

Vrednost 5449 Frekvenca
1 zelo verjetno 24
2 precej verjetno 91
3 ne vem... 146
4 dokaj neverjetno 166
5 zelo neverjetno 61
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S46 Ce trpijo za hudo in dolgotrajno bolezni

Vrednost 5548 Frekvenca
1 zelo verjetno 51
2 precej verjetno 212
3 ne vem... 101
4 dokaj neverjetno 100
5 zelo neverjetno 26
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S47 Ce jih partner(ica) zapusti?

Vrednost 5647 Frekvenca
1 zelo verjetno 16
2 precej verjetno 107
3 ne vem... 93
4 dokaj neverjetno 179
5 zelo neverjetno 94
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S48 Ce jih je prizadela huda invalidnost?

Vrednost 5746 Frekvenca
1 zelo verjetno 28
2 precej verjetno 182
3 ne vem... 96
4 dokaj neverjetno 147
5 zelo neverjetno 34
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S49 Ce so izgubili zaposlitev?

Vrednost 5845 Frekvenca
1 zelo verjetno 9
2 precej verjetno 45
3 ne vem... 76
4 dokaj neverjetno 215
5 zelo neverjetno 143
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S50 Ce se jim je rodil pohabljen otrok?

Vrednost 5944 Frekvenca
1 zelo verjetno 3
2 precej verjetno 27
3 ne vem... 100
4 dokaj neverjetno 200
5 zelo neverjetno 158
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S51 Ce jih posljejo v dusevno bolnisnico?

Vrednost 6043 Frekvenca
1 zelo verjetno 12
2 precej verjetno 94
3 ne vem... 140
4 dokaj neverjetno 184
5 zelo neverjetno 61
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S52 Ce ne morejo imeti otrok?

Vrednost 6142 Frekvenca
1 zelo verjetno 2
2 precej verjetno 13
3 ne vem... 85
4 dokaj neverjetno 182
5 zelo neverjetno 207
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S53 Ce so neozdravljivo (na smrt) bolni?

Vrednost 6241 Frekvenca
1 zelo verjetno 39
2 precej verjetno 191
3 ne vem... 97
4 dokaj neverjetno 116
5 zelo neverjetno 46
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S54 Ce izgubijo osebo(e),ki jim je (so jim)

Vrednost 6340 Frekvenca
1 zelo verjetno 23
2 precej verjetno 114
3 ne vem... 97
4 dokaj neverjetno 180
5 zelo neverjetno 75
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S55 Ce jim ne uspe najti zivljenjskega partn

Vrednost 6439 Frekvenca
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 19
3 ne vem... 86
4 dokaj neverjetno 191
5 zelo neverjetno 193
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S56 Ce so koga ubili?

Vrednost 6538 Frekvenca
1 zelo verjetno 36
2 precej verjetno 155
3 ne vem... 133
4 dokaj neverjetno 121
5 zelo neverjetno 44
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S57 Kako pogosto mislite, da ljudje delajo s

Vrednost 6637 Frekvenca
1 vselej 23
2 vcasih 195
3 vecinoma 71
4 redkokdaj 174
5 nikoli 28
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S58 Ali menite, da ima clovek pravico naprav

Vrednost 6736 Frekvenca
1 vselej 85
2 vecinoma 48
3 vcasih 99
4 nikoli 146
5 ne vem / nimam mnenja 114
Sysmiss 543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S59 Ce bi vas nekdo prosil, da mu pomagate n

Vrednost 6835 Frekvenca
1 da, privolil bi v to, da ji pomagam ko 1
2 ne bi postavljal ovir samomorilnemu na 2
3 moja pripravljenost pomagati bi bila o 23
4 ne, vse bi storil, kar bi le mogel, da 440
5 ne vem / nimam mnenja 26
Sysmiss 543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S60 Ce bi vas oseba, ki vam je najblizja in

Vrednost 6934 Frekvenca
1 da, privolil bi v to, da ji pomagam ko 1
2 ne bi postavljal ovir samomorilnemu na 1
3 moja pripravljenost pomagati bi bila o 20
4 ne, vse bi storil, kar bi le mogel, da 458
5 ne vem / nimam mnenja 10
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S61 Ali menite, da imate vi sami pravico nap

Vrednost 7033 Frekvenca
1 vselej 97
2 vecinoma 27
3 vcasih 61
4 nikoli 196
5 ne vem / nimam svojega mnenja 107
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S62 skusa stvari obrniti sebi v prid, manipu

Vrednost 7132 Frekvenca
1 zagotovo da 25
2 verjetno da 91
3 morda... da/ne 151
4 verjetno ne 129
5 zagotovo ne 91
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S63 zeli opozoriti druge na to, s kako hudim

Vrednost 7231 Frekvenca
1 zagotovo da 63
2 verjetno da 202
3 morda... da/ne 125
4 verjetno ne 60
5 zagotovo ne 35
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S64 zeli umreti

Vrednost 7330 Frekvenca
1 zagotovo da 89
2 verjetno da 153
3 morda... da/ne 146
4 verjetno ne 71
5 zagotovo ne 27
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S65 je dusevno bolna

Vrednost 7429 Frekvenca
1 zagotovo da 33
2 verjetno da 76
3 morda... da/ne 184
4 verjetno ne 115
5 zagotovo ne 77
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S66Q Vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Vrednost 7528 Frekvenca
1 je odgovor 150
Sysmiss 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S66S Vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Vrednost 7627 Frekvenca
1 zagotovo da 35
2 verjetno da 56
3 morda... da/ne 30
4 verjetno ne 12
5 zagotovo ne 8
Sysmiss 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S67 Ce bi oseba, ki vam je najblizja in najd

Vrednost 7726 Frekvenca
1 zagotovo da 218
2 verjetno da 129
3 morda... da/ne 77
4 verjetno ne 41
5 zagotovo ne 22
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S68 ce bi bila stara in pohabljena

Vrednost 7825 Frekvenca
1 zelo verjetno 9
2 precej verjetno 39
3 ne vem... 98
4 dokaj neverjetno 170
5 zelo neverjetno 174
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S69 ce bi trpela za hudo in dolgotrajno bole

Vrednost 7924 Frekvenca
1 zelo verjetno 14
2 precej verjetno 84
3 ne vem... 112
4 dokaj neverjetno 178
5 zelo neverjetno 102
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S70 ce bi jo/ga partner(-ica) zapustila?

Vrednost 8023 Frekvenca
1 zelo verjetno 8
2 precej verjetno 16
3 ne vem... 92
4 dokaj neverjetno 155
5 zelo neverjetno 217
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S71 ce bi postala invalidna?

Vrednost 8122 Frekvenca
1 zelo verjetno 8
2 precej verjetno 39
3 ne vem... 117
4 dokaj neverjetno 206
5 zelo neverjetno 119
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S72 ce bi izgubila zaposlitev?

Vrednost 8221 Frekvenca
1 zelo verjetno 4
2 precej verjetno 7
3 ne vem... 59
4 dokaj neverjetno 137
5 zelo neverjetno 280
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S73 ce bi dobila hudo pohabljenega otroka?

Vrednost 8320 Frekvenca
1 zelo verjetno 2
2 precej verjetno 9
3 ne vem... 88
4 dokaj neverjetno 163
5 zelo neverjetno 225
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S74 ce bi jo odpeljali v dusevno bolnisnico?

Vrednost 8419 Frekvenca
1 zelo verjetno 5
2 precej verjetno 46
3 ne vem... 140
4 dokaj neverjetno 188
5 zelo neverjetno 110
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S75 ce bi ne mogla imeti otrok?

Vrednost 8518 Frekvenca
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 7
3 ne vem... 61
4 dokaj neverjetno 146
5 zelo neverjetno 272
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S76 ce bi bila neozdravljivo (na smrt) bolna

Vrednost 8617 Frekvenca
1 zelo verjetno 13
2 precej verjetno 83
3 ne vem... 122
4 dokaj neverjetno 173
5 zelo neverjetno 99
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S77 ce bi izgubila osebo, ki ji je najblizja

Vrednost 8716 Frekvenca
1 zelo verjetno 10
2 precej verjetno 34
3 ne vem... 113
4 dokaj neverjetno 186
5 zelo neverjetno 147
Sysmiss 545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S78 ce bi ji ne uspelo najti zivljenjskega p

Vrednost 8815 Frekvenca
1 zelo verjetno 1
2 precej verjetno 11
3 ne vem... 69
4 dokaj neverjetno 123
5 zelo neverjetno 278
Sysmiss 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S79 ce bi koga ubila?

Vrednost 8914 Frekvenca
1 zelo verjetno 17
2 precej verjetno 75
3 ne vem... 162
4 dokaj neverjetno 152
5 zelo neverjetno 76
Sysmiss 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S80Q vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Vrednost 9013 Frekvenca
1 je odgovor 94
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S80S vpisite kak drug razlog, ki bi prisel v

Vrednost 9112 Frekvenca
1 zagotovo da 11
2 verjetno da 21
3 morda... da/ne 43
4 verjetno ne 14
5 zagotovo ne 16
Sysmiss 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S81 Ce ljudje delajo samomor, so posledice z

Vrednost 9211 Frekvenca
1 vselej negativne 197
2 pogosto negativne 131
3 vcasih negativne, vcasih pozitivne 121
4 pogosto pozitivne 18
5 vselej pozitivne 9
Sysmiss 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S82A umor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
391 644 1 5 2.176 1.195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S82B bolezen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 642 1 5 3.112 0.957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S82C nezgoda

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 646 1 5 3.211 0.797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S82D samomor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386 649 1 5 2.194 1.356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S82E starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 580 1 5 4.295 1.48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S83 Ali menite, da se v zdravi druzbi samomo

Vrednost 985 Frekvenca
1 zagotovo ne bi pojavljal 103
2 verjetno ne bi pojavljal 199
3 verjetno bi pojavljal 110
4 zagotovo bi pojavljal 21
5 ne vem / nimam svojega mnenja 48
Sysmiss 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S84 Bi bili vi pripravljeni pomagati samomor

Vrednost 994 Frekvenca
1 vsekakor 243
2 verjetno 148
3 sploh ne 8
4 verjetno ne 25
5 ne vem 60
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S85 Spol

Vrednost 1003 Frekvenca
1 zenska 290
2 moski 188
Sysmiss 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S86 Leta rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 556 5 79 49.816 17.424

Vrednosti spremenljivk od 5 do 79

S87 Kaksno izobrazbo imate:

Vrednost 1021 Frekvenca
1 nedokoncano osnovno solo 32
2 dokoncano osnovno solo 103
3 nedokoncano strokovno ali srednjo solo 29
4 dokoncano 2 ali 3-letno strokovno solo 114
5 dokoncano 4-letno srednjo solo 102
6 nedokoncano visjo ali visoka solo 33
7 dokoncano 2-letno visjo solo 22
8 dokoncano visoko solo, fakulteto, akad 39
9 b.o. 0
Sysmiss 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 561

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (1994). SUIATT94 - Stališča o samomorih 1994 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Kocmur, Marga (1997). Stališča do samomora: kako se izražajo v različnih študentskih skupinah, kakšen je njihov odnos do drugih stališč in do različnih kognitivnih stilov.
 2. Kocmur, Marga (1997). Stališča do samomora pri Slovencih.
 3. Diekstra RFW in Kerkhof AJFM. (1989). Attitudes towards suicide. The development of a Suicide Attitude Questionnaire (SUIATT)..

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. in Lokar, J. (). Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUIATT94. https://doi.org/10.17898/ADP_SUIATT94_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2004
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si