Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB763
Main author(s):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: gospodarska kriza, uporaba medijev, Evropski parlament, gospodarsko upravljanje v EU, strategija EU za rast, državljanstvo, politične zadeve, proračunska poraba, mediji, Evropa 2020

Keywords ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNI VPLIV, FINANČNA POLITIKA , MEDIJSKO POROČANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPSKI PARLAMENT
EVROPA 2020
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
UPORABA MEDIJEV ZA POLITIČNO INFORMIRANJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in vključuje sledeče glavne teme: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarskem upravljanju v EU, strategiji EU za rast ter o državljanstvu EU. Vprašani so tudi o političnih vplivih in navadah pri uporabi medijev glede političnih zadev in informacij. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju, ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Belgija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Bolgarija: 05. november 2011 - 14. november 2011, Ciper: 05. november 2011 - 20. november 2011, Češka: 05. november 2011 - 20. november 2011, Črna Gora: 05. november 2011 - 20. november 2011, Danska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Estonija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Finska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Francija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Grčija: 05. november 2011 - 18. november 2011, Hrvaška: 05. november 2011 - 20. november 2011, Irska: 05. november 2011 - 18. november 2011, Islandija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Italija: 06. november 2011 - 20. november 2011, Latvija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Litva: 05. november 2011 - 20. november 2011, Luksemburg: 05. november 2011 - 20. november 2011, Madžarska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Makedonija: 05. november 2011 - 13. november 2011, Malta: 05. november 2011 - 20. november 2011, Nemčija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Nizozemska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Poljska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Portugalska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Romunija: 05. november 2011 - 16. november 2011, Severna Irska: 05. november 2011 - 19. november 2011, Slovaška: 05. november 2011 - 20. november 2011, Slovenija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Španija: 07. november 2011 - 20. november 2011, Švedska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Turčija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Turško-ciprska skupnost: 05. november 2011 - 19. november 2011, Velika Britanija: 05. november 2011 - 20. november 2011
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, petih držav kandidatk (Hrvaška, Turčija, Makedonija, Islandija in Črna Gora), ter Turško-ciprske skupnosti. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Črna Gora: TNS Medium Gallup, Belgrade

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nikosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12007.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12007.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12007.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5567: Eurobarometer 76.3 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 831
  • number of units: 31659

Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.12007

Variable list

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 5567 to 5567

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 5567 to 5567

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.12007 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1831 Frequency
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 5567 to 5567

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2830 Frequency
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 5567 to 5567

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 3829 Frequency
doi:10.4232/1.12007 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Value 4828 Frequency
2.0.1 (2014-07-24) 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

edition DATASET EDITION

Value 5827 Frequency
1 Archive pre-release 0
2 Archive edition 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Value 6826 Frequency
763 Eurobarometer 76.3 (November 2011) 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 763 to 763

caseid TNS CASE ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 995601

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1000001 to 64001065

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Value 9823 Frequency
1 BELGIQUE 1028
2 DANMARK 1009
4 ELLADA 1000
5 ESPANA 1004
6 SUOMI 1002
7 FRANCE 1031
8 IRELAND 1015
9 ITALIA 1031
10 LUXEMBOURG 498
11 NEDERLAND 1005
12 ÖSTERREICH 1001
13 PORTUGAL 1002
14 SVERIGE 1022
20 DEUTSCHLAND WEST 1007
21 DEUTSCHLAND OST 531
22 GREAT BRITAIN 1006
23 NORTHERN IRELAND 306
31 BALGARIJA 1003
32 KYPROS 504
33 CESKA REPUBLIKA 1002
34 EESTI 1003
35 MAGYARORSZAG 1021
36 LATVIA 1009
37 LIETUVA 1026
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1011
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1017
43 TURKIYE 1001
45 ISLAND 500
46 HRVATSKA 1000
57 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI 500
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA 1056
64 CRNA GORA 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 64

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Value 10822 Frequency
1 FR - France 1031
2 BE - Belgium 1028
3 NL - The Netherlands 1005
4 DE-W - Germany West 1007
5 IT - Italy 1031
6 LU - Luxembourg 498
7 DK - Denmark 1009
8 IE - Ireland 1015
9 GB-GBN - Great Britain 1006
10 GB-NIR - Northern Ireland 306
11 GR - Greece 1000
12 ES - Spain 1004
13 PT - Portugal 1002
14 DE-E - Germany East 531
16 FI - Finland 1002
17 SE - Sweden 1022
18 AT - Austria 1001
19 CY - Cyprus (Republic) 504
20 CZ - Czech Republic 1002
21 EE - Estonia 1003
22 HU - Hungary 1021
23 LV - Latvia 1009
24 LT - Lithuania 1026
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1017
29 BG - Bulgaria 1003
30 RO - Romania 1011
31 TR - Turkey 1001
32 HR - Croatia 1000
33 CY-TCC - Cyprus TCC 500
34 MK - Makedonia/FYROM 1056
35 ME - Montenegro 1008
43 IS - Iceland 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 43

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Value 11821 Frequency
AT 1001
BE 1028
BG 1003
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1002
DE-E 531
DE-W 1007
DK 1009
EE 1003
ES 1004
FI 1002
FR 1031
GB-GBN 1006
GB-NIR 306
GR 1000
HR 1000
HU 1021
IE 1015
IS 500
IT 1031
LT 1026
LU 498
LV 1009
ME 1008
MK 1056
MT 500
NL 1005
PL 1000
PT 1002
RO 1011
SE 1022
SI 1017
SK 1000
TR 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

split QUESTIONNAIRE SPLIT (QA6 QA7 QC4)

Value 12820 Frequency
1 SPLIT A 15899
2 SPLIT B 15760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 2

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0.3287 to 3.021

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Value 14818 Frequency
0 Other countries 30121
1 DE - Germany (East+West) 1538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Value 15817 Frequency
0 30121
0.228262 29
0.228324 12
0.228386 5
0.228448 3
0.228697 3
0.22907 2
0.24593 5
0.246179 1
0.247548 1
0.252276 1
0.254827 1
0.255387 1
0.26055 1
0.264968 1
0.265092 2
0.266212 2
0.266585 1
0.269011 3
0.271189 1
0.283756 1
0.284254 2
0.284689 3
0.288422 1
0.28892 6
0.29004 1
0.291844 1
0.297256 1
0.305095 1
0.308953 2
0.31113 2
0.315174 5
0.317725 1
0.323511 1
0.324133 1
0.32631 3
0.327617 2
0.329607 1
0.340059 1
0.342299 1
0.343481 1
0.348707 1
0.356359 1
0.360901 3
0.361647 4
0.36482 1
0.371726 1
0.372597 3
0.373281 1
0.375708 1
0.380809 4
0.381867 3
0.382925 3
0.383422 4
0.386097 3
0.389084 1
0.389892 1
0.39207 1
0.392381 1
0.394193 39
0.39431 7
0.397607 1
0.398271 3
0.39899 1
0.399598 4
0.402335 2
0.402948 1
0.405259 1
0.406628 1
0.407312 1
0.407686 1
0.408345 2
0.408584 2
0.410863 3
0.411232 1
0.411583 3
0.412476 1
0.41484 2
0.415089 1
0.41876 1
0.418946 1
0.419817 3
0.420004 6
0.420697 1
0.423799 5
0.424048 9
0.424774 1
0.427413 1
0.428732 1
0.429087 3
0.430331 2
0.43221 2
0.432929 1
0.435088 1
0.438206 1
0.439912 4
0.440604 7
0.440908 2
0.442898 1
0.443147 1
0.444827 2
0.446121 1
0.447316 1
0.453164 3
0.456834 2
0.457274 1
0.458141 1
0.459073 1
0.459433 2
0.459553 1
0.460318 2
0.461112 1
0.46303 2
0.464469 2
0.465429 1
0.466988 1
0.467108 1
0.468406 3
0.468907 1
0.469746 3
0.469986 1
0.471665 1
0.472744 1
0.472823 2
0.473104 1
0.476582 2
0.476929 1
0.477862 1
0.48116 1
0.482458 1
0.485336 1
0.486572 3
0.490865 8
0.491932 1
0.492047 7
0.493012 2
0.495158 2
0.49578 6
0.498288 3
0.498648 2
0.500819 2
0.506443 1
0.509591 4
0.509716 4
0.510773 1
0.511769 1
0.512764 4
0.514238 1
0.515198 2
0.52135 4
0.521554 1
0.530246 6
0.531388 1
0.531739 1
0.532947 1
0.53317 4
0.533426 2
0.534228 1
0.534386 1
0.534506 1
0.534746 2
0.534985 1
0.535105 1
0.535705 3
0.538223 1
0.539902 1
0.540511 1
0.543933 1
0.544058 2
0.547458 1
0.548297 5
0.548417 1
0.548657 1
0.549616 1
0.550096 1
0.550279 2
0.550695 3
0.552135 2
0.556092 2
0.556998 2
0.557807 1
0.558616 1
0.560606 2
0.562037 1
0.562208 1
0.562846 2
0.567201 6
0.568632 1
0.570123 1
0.571083 1
0.571183 1
0.57168 1
0.573361 2
0.575724 1
0.576844 1
0.577679 1
0.578278 1
0.578758 2
0.579717 1
0.580328 1
0.582506 1
0.583075 1
0.586238 1
0.588232 2
0.588352 1
0.588832 1
0.588952 1
0.589551 5
0.594451 1
0.597106 4
0.600299 1
0.601664 1
0.603343 1
0.603534 1
0.604654 1
0.604716 1
0.604902 4
0.609195 1
0.612097 3
0.616163 2
0.61747 1
0.617494 2
0.617843 1
0.618093 1
0.624929 2
0.627362 1
0.62817 1
0.628544 1
0.630348 3
0.631645 5
0.632277 2
0.634765 1
0.637042 1
0.637161 1
0.638601 1
0.63992 1
0.640178 1
0.641958 1
0.642293 1
0.644117 1
0.646959 1
0.648265 2
0.648434 10
0.651127 1
0.65467 1
0.667982 2
0.669901 1
0.67146 2
0.674022 1
0.67452 4
0.674578 1
0.676857 4
0.678296 2
0.678775 3
0.681294 1
0.683229 1
0.688489 1
0.690197 2
0.690508 1
0.692447 1
0.692807 3
0.694486 1
0.694845 1
0.696764 1
0.697352 4
0.699592 1
0.70264 3
0.703 5
0.705129 2
0.706497 1
0.706958 1
0.707368 2
0.707917 1
0.708277 1
0.709608 2
0.720509 1
0.721304 1
0.721864 2
0.724827 1
0.725224 1
0.725426 7
0.726985 1
0.729144 1
0.730512 1
0.731302 3
0.740897 1
0.744137 2
0.745694 1
0.750251 2
0.751415 1
0.751727 1
0.754688 4
0.755288 1
0.757575 3
0.758197 1
0.759245 2
0.759365 4
0.759814 1
0.759965 1
0.760804 2
0.762723 1
0.763112 1
0.763796 1
0.763922 3
0.764356 1
0.765121 3
0.765361 1
0.765721 1
0.76616 2
0.772133 8
0.773996 1
0.777981 1
0.778073 5
0.778105 1
0.778793 3
0.778913 1
0.779752 1
0.780112 5
0.780352 1
0.784762 1
0.784789 12
0.786708 1
0.788619 4
0.788868 1
0.789586 1
0.793472 1
0.794383 3
0.795103 1
0.796542 3
0.800619 3
0.800751 1
0.803977 3
0.805896 1
0.807575 2
0.815371 2
0.817169 1
0.821246 3
0.821366 2
0.821606 2
0.822526 2
0.823285 3
0.825014 1
0.834198 1
0.834438 1
0.835158 1
0.835637 1
0.837556 1
0.839595 1
0.840008 5
0.840554 2
0.841274 1
0.844032 4
0.84691 1
0.849549 2
0.852547 4
0.852948 1
0.855001 1
0.856624 1
0.857464 3
0.857738 1
0.860102 2
0.861596 1
0.864419 1
0.865266 1
0.870296 4
0.870555 1
0.870775 1
0.874373 2
0.875212 1
0.875932 2
0.876292 4
0.879762 1
0.881209 5
0.882768 2
0.885766 2
0.888164 4
0.892122 3
0.892841 1
0.893921 2
0.8956 2
0.897399 1
0.898238 2
0.898675 1
0.900277 2
0.903275 1
0.906327 5
0.914042 2
0.914548 3
0.916219 1
0.918266 3
0.919225 7
0.921632 1
0.922103 2
0.924622 1
0.92702 3
0.928939 1
0.930738 3
0.933856 2
0.934216 2
0.93675 5
0.937454 1
0.937573 1
0.937933 1
0.939372 3
0.939492 4
0.939852 4
0.940332 1
0.942011 3
0.945009 1
0.945149 1
0.945369 1
0.945522 1
0.946208 2
0.946328 1
0.947527 2
0.947575 1
0.948127 2
0.949006 2
0.951432 1
0.953796 1
0.960266 1
0.961199 1
0.962158 4
0.963439 1
0.965996 1
0.966861 1
0.967483 1
0.968874 2
0.970843 1
0.971872 1
0.973145 5
0.980507 2
0.980866 2
0.98173 2
0.982905 1
0.983385 1
0.983865 1
0.984094 4
0.985783 4
0.986023 7
0.986983 2
0.988062 2
0.988182 5
0.988422 1
0.989258 1
0.989861 3
0.99156 2
0.996413 2
0.997176 4
1.006242 3
1.00689 1
1.008929 2
1.009409 1
1.012886 1
1.015285 1
1.021174 1
1.021547 1
1.022045 1
1.0238 1
1.024657 1
1.026438 2
1.026558 1
1.028597 2
1.028764 1
1.030515 5
1.031355 1
1.042015 1
1.042637 1
1.043227 1
1.044427 1
1.049418 2
1.051742 1
1.052582 1
1.053541 1
1.05474 1
1.0557 1
1.056779 1
1.058098 1
1.062775 1
1.06603 1
1.066733 2
1.068456 1
1.068891 1
1.069011 3
1.069971 1
1.07129 4
1.07153 1
1.072249 2
1.073808 1
1.076447 1
1.076806 1
1.079924 2
1.080764 2
1.083043 1
1.086161 1
1.088199 2
1.095035 3
1.095874 1
1.096834 1
1.097433 1
1.099352 1
1.100671 3
1.101271 4
1.116485 1
1.118181 1
1.11854 2
1.124417 1
1.125376 1
1.129214 1
1.131852 1
1.13434 1
1.137264 2
1.138928 1
1.141326 2
1.142285 5
1.143299 2
1.145041 1
1.146603 1
1.146723 6
1.149841 1
1.152119 6
1.153438 3
1.154518 4
1.154878 2
1.155237 2
1.156676 1
1.157276 1
1.157516 1
1.15823 1
1.16783 1
1.170108 2
1.170588 1
1.172477 2
1.176148 1
1.177184 1
1.177543 1
1.177903 4
1.181261 3
1.18318 1
1.184259 1
1.184739 2
1.188576 1
1.189056 1
1.189416 1
1.191095 1
1.193254 1
1.200449 2
1.215031 1
1.216879 1
1.220716 2
1.222275 1
1.222635 1
1.224074 1
1.224194 1
1.225273 1
1.228392 2
1.229831 4
1.231869 2
1.231989 2
1.232469 1
1.232709 1
1.233309 3
1.234255 1
1.234868 1
1.234877 1
1.234987 2
1.236187 2
1.237026 2
1.238106 1
1.240384 2
1.245301 1
1.260292 1
1.260634 2
1.260891 1
1.261491 4
1.261971 1
1.266048 1
1.267967 1
1.268472 1
1.276996 1
1.277081 1
1.282471 1
1.291367 1
1.291429 1
1.294789 2
1.29531 1
1.298668 2
1.301066 1
1.309341 1
1.31102 2
1.316688 1
1.321933 1
1.322533 1
1.325531 1
1.327689 1
1.335964 2
1.339802 1
1.356591 2
1.361388 2
1.367864 1
1.371822 2
1.380337 1
1.386181 2
1.389091 4
1.389811 2
1.399992 1
1.40416 1
1.405156 1
1.40684 1
1.408399 2
1.412476 6
1.413741 1
1.413796 1
1.415834 1
1.416554 2
1.417993 1
1.419312 1
1.420391 4
1.421711 2
1.431065 2
1.435862 1
1.441858 2
1.442608 1
1.442698 1
1.446055 1
1.449653 1
1.450972 1
1.453371 1
1.45469 1
1.456295 1
1.458288 1
1.459717 1
1.460926 1
1.468961 2
1.47076 1
1.47124 1
1.472319 1
1.473398 5
1.473758 1
1.476037 1
1.478675 1
1.479035 7
1.482033 1
1.482273 1
1.483856 1
1.495824 1
1.501221 1
1.503859 1
1.509496 2
1.510455 1
1.514173 1
1.515252 1
1.517411 1
1.51849 1
1.51933 1
1.521488 1
1.529523 1
1.531698 1
1.539957 1
1.540436 1
1.542835 1
1.543145 1
1.545713 1
1.548471 3
1.549071 1
1.55135 1
1.555775 1
1.557706 1
1.559384 1
1.564781 1
1.569698 2
1.576534 2
1.577301 1
1.586847 2
1.588047 1
1.588886 3
1.590445 1
1.591285 2
1.592963 1
1.593083 3
1.594163 2
1.595218 2
1.603277 1
1.610712 1
1.61455 1
1.61515 3
1.618268 1
1.625703 2
1.648009 1
1.650168 1
1.65936 1
1.660361 1
1.664649 1
1.668396 1
1.670315 1
1.671394 1
1.681228 1
1.682547 1
1.687824 3
1.690702 1
1.698737 2
1.699924 1
1.713368 1
1.719364 1
1.728719 1
1.728977 1
1.729475 8
1.729678 2
1.739272 2
1.754622 2
1.762537 1
1.764696 1
1.766375 1
1.772012 1
1.776329 1
1.779927 3
1.784364 1
1.785683 1
1.786163 1
1.786762 1
1.825258 1
1.83797 1
1.840369 1
1.846845 3
1.849243 1
1.852121 1
1.85464 3
1.855479 1
1.856559 1
1.860636 2
1.878745 1
1.880664 1
1.88678 1
1.887379 1
1.890018 2
1.903329 1
1.905488 1
1.911005 1
1.911364 3
1.914602 1
1.941346 1
1.964011 1
1.967609 1
1.967849 1
1.971567 1
1.976843 3
1.979722 2
1.983919 1
2.017738 4
2.021935 1
2.025653 1
2.028771 1
2.03093 1
2.031649 2
2.034767 1
2.050237 1
2.080938 1
2.103244 1
2.131906 1
2.133465 2
2.162487 2
2.198704 1
2.200264 1
2.208539 1
2.240678 1
2.255789 1
2.269221 1
2.282772 1
2.28613 1
2.306877 1
2.308916 1
2.309875 3
2.310475 1
2.319109 1
2.327024 1
2.335779 2
2.336498 4
2.34933 2
2.355926 1
2.36648 1
2.369478 1
2.38207 1
2.38231 2
2.386507 1
2.419487 1
2.422245 1
2.444431 2
2.444791 1
2.459661 3
2.465418 1
2.469855 1
2.479329 1
2.480888 2
2.484366 1
2.493001 2
2.495999 1
2.496598 1
2.503314 1
2.50907 1
2.518784 1
2.522982 3
2.57371 1
2.615084 1
2.63703 1
2.645185 1
2.659696 1
2.675646 1
2.690637 1
2.708026 1
2.773865 1
2.790774 1
2.866807 1
2.897867 1
2.899306 1
2.94116 1
2.946797 3
2.95807 1
2.969582 1
3.007719 1
3.080873 1
3.096223 1
3.096943 1
3.102699 1
3.115291 2
3.176093 1
3.185567 2
3.236415 1
3.275151 1
3.312568 1
3.333555 1
3.546302 1
3.58132 1
3.583238 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 3.583238

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 16816 Frequency
0 Other countries 30347
1 GB - United Kingdom 1312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM ONLY

Value 17815 Frequency
0 30347
0.053312 18
0.056498 24
0.064269 10
0.075009 16
0.078533 28
0.086545 5
0.132569 8
0.134102 16
0.135682 13
0.135743 7
0.137686 6
0.139254 13
0.140883 15
0.140944 12
0.141438 13
0.144697 13
0.146796 14
0.147436 6
0.148775 4
0.150151 16
0.150453 5
0.152166 5
0.152226 3
0.152963 10
0.158405 6
0.161965 2
0.176662 3
0.182985 10
0.196573 5
0.685573 6
0.716752 2
0.721062 11
0.73475 11
0.736144 4
0.736778 20
0.741595 13
0.748439 10
0.768972 7
0.769479 2
0.791026 6
0.824994 7
0.825374 5
0.825501 3
0.833232 2
0.840584 4
0.842485 2
0.842992 8
0.856174 2
0.86682 7
0.879748 8
0.885705 4
0.894071 1
0.904464 1
0.914097 11
0.927532 9
0.929433 11
0.929813 1
0.92994 10
0.93501 12
0.943248 10
0.943375 4
0.968217 3
0.969738 4
0.997243 7
1.011311 3
1.025 5
1.032351 2
1.038055 5
1.043885 7
1.044139 7
1.059095 12
1.061376 6
1.062137 3
1.067587 2
1.076966 3
1.081782 6
1.09319 1
1.095598 6
1.097499 12
1.098133 7
1.098767 2
1.103963 11
1.106498 7
1.106625 1
1.113216 1
1.119173 1
1.138185 1
1.141987 2
1.144142 4
1.154155 2
1.167843 4
1.169871 9
1.170632 5
1.176716 5
1.176842 4
1.184321 2
1.186348 10
1.216768 7
1.219176 3
1.251243 2
1.259354 5
1.261129 3
1.26886 4
1.280141 6
1.290914 2
1.299787 1
1.300674 8
1.303336 2
1.307645 1
1.31487 1
1.31601 4
1.329826 11
1.330459 3
1.33084 1
1.332868 1
1.335022 3
1.340979 3
1.344148 10
1.346303 16
1.347317 7
1.348838 4
1.351373 2
1.351753 5
1.354161 16
1.364681 7
1.366202 6
1.368357 14
1.369497 10
1.370892 2
1.3733 7
1.376342 16
1.382299 4
1.382552 2
1.386988 8
1.388002 5
1.388256 2
1.389016 5
1.390157 17
1.391298 10
1.392819 3
1.393579 1
1.398269 17
1.399156 5
1.400297 1
1.402071 1
1.409042 3
1.42197 10
1.425012 4
1.428181 1
1.44263 3
1.444531 12
1.459741 2
1.466205 6
1.466585 4
1.468613 5
1.474824 4
1.476978 8
1.478246 6
1.479006 3
1.480147 6
1.481668 4
1.48395 8
1.485217 3
1.485724 12
1.487118 5
1.4894 3
1.492695 11
1.496878 8
1.497765 1
1.500934 3
1.503976 9
1.504736 2
1.512594 1
1.525142 3
1.525269 2
1.528438 1
1.528945 4
1.531479 3
1.534268 3
1.534521 3
1.53731 1
1.537563 2
1.541492 5
1.544788 3
1.546309 1
1.549351 5
1.550618 6
1.552139 3
1.556322 4
1.561518 1
1.565955 13
1.568236 11
1.56963 3
1.571785 3
1.572165 2
1.577362 1
1.577489 13
1.578249 2
1.582178 1
1.584713 4
1.589149 6
1.589656 1
1.593966 3
1.602204 1
1.606387 1
1.610316 6
1.619822 1
1.628567 6
1.63199 1
1.63237 4
1.635665 8
1.642003 1
1.645298 2
1.652142 1
1.657973 1
1.658733 1
1.675844 1
1.678506 2
1.67952 8
1.682308 1
1.683576 2
1.690166 1
1.702207 3
1.708798 1
1.719825 4
1.729711 1
1.735161 3
1.743146 4
1.744287 2
1.767482 1
1.799549 3
1.804365 1
1.82832 3
1.839474 4
1.852402 2
1.864189 1
1.86571 2
1.906396 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1.906396

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Value 18814 Frequency
0 Not country group 26059
1 EU6 5600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 4.859977

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Value 20812 Frequency
0 Not country group 22723
1 EU9 8936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 5.759026

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Value 22810 Frequency
0 Not country group 21723
1 EU10 9936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 6.173018

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Value 24808 Frequency
0 Not country group 19717
1 EU12 11942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 6.20824

eu12_2 NATION GROUP EU12 +DE-E (1990)

Value 26806 Frequency
0 Not country group 19186
1 EU12+DE-E 12473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w9 WEIGHT EU12 +DE-E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 6.18772

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 28804 Frequency
0 Not country group 28634
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Value 29803 Frequency
0 28634
0.229893 20
0.229963 22
0.230381 9
0.249817 2
0.277961 13
0.27817 35
0.288481 7
0.296701 32
0.308823 5
0.320178 16
0.320666 20
0.341495 1
0.35097 4
0.369501 10
0.369988 37
0.386359 11
0.386777 4
0.402173 5
0.408164 3
0.417778 2
0.422724 1
0.423769 18
0.424523 2
0.43819 9
0.444785 1
0.449475 20
0.463955 1
0.471838 11
0.472465 8
0.475221 16
0.477271 13
0.493364 7
0.498171 5
0.498842 1
0.504346 17
0.506182 5
0.512104 9
0.515852 1
0.519327 19
0.520812 1
0.528545 9
0.529102 18
0.540388 2
0.542329 2
0.543522 8
0.550489 18
0.556689 7
0.56578 3
0.569089 4
0.576195 8
0.577457 16
0.579678 4
0.586296 36
0.58879 6
0.589891 3
0.590755 6
0.592636 4
0.600856 2
0.601344 5
0.611495 12
0.611515 5
0.629473 6
0.632414 23
0.632498 6
0.636246 3
0.637504 44
0.642298 2
0.644058 1
0.649691 29
0.656939 1
0.657379 4
0.66483 1
0.666271 8
0.668389 6
0.670242 1
0.673939 2
0.674631 6
0.674664 4
0.683767 11
0.684593 4
0.685685 39
0.685924 5
0.686114 6
0.689957 4
0.690375 22
0.691281 3
0.69294 20
0.693649 6
0.694554 48
0.694555 3
0.696018 1
0.703619 4
0.710021 2
0.710885 1
0.712427 2
0.713131 14
0.71643 3
0.720888 1
0.721446 7
0.723257 8
0.734585 6
0.735866 2
0.740391 7
0.741272 1
0.741712 1
0.743253 2
0.743474 2
0.744533 2
0.745455 3
0.745492 16
0.747221 6
0.74741 2
0.749567 38
0.752501 1
0.755512 14
0.755919 8
0.759134 4
0.760833 5
0.770302 13
0.771218 18
0.776202 5
0.777014 17
0.779805 2
0.781636 13
0.782117 2
0.785955 9
0.786122 3
0.787418 1
0.796753 2
0.797269 14
0.797988 5
0.800723 9
0.803806 3
0.811402 6
0.814048 3
0.816607 5
0.818228 10
0.818628 3
0.81977 15
0.81999 2
0.822522 1
0.822678 10
0.823156 7
0.823953 11
0.824201 4
0.825385 5
0.827112 14
0.832866 15
0.834082 34
0.834412 6
0.837275 1
0.838064 8
0.841128 1
0.841238 2
0.842229 3
0.844761 7
0.845657 3
0.847678 5
0.849055 9
0.85332 28
0.856321 6
0.86163 8
0.862795 12
0.867863 12
0.868577 1
0.875588 1
0.879992 3
0.882845 8
0.882964 1
0.883735 12
0.885386 1
0.88704 4
0.887588 7
0.887919 1
0.893864 3
0.897139 2
0.899996 4
0.900249 5
0.904213 7
0.907956 1
0.910929 5
0.91149 14
0.914452 3
0.915601 19
0.918248 6
0.929742 4
0.930856 4
0.932067 1
0.933058 3
0.93852 17
0.939443 4
0.943251 4
0.944929 24
0.949572 3
0.953289 1
0.957873 7
0.960472 1
0.961349 8
0.961649 6
0.966417 4
0.967361 7
0.968197 2
0.973463 17
0.974892 6
0.978747 4
0.980839 14
0.981059 18
0.9815 2
0.982923 1
0.983371 3
0.984917 6
0.985353 3
0.986014 2
0.986638 25
0.987995 3
0.989757 5
0.996107 10
0.996252 1
0.996899 18
1.0044 6
1.023913 12
1.025428 32
1.026529 2
1.02807 5
1.029171 3
1.033685 2
1.034015 40
1.034796 3
1.036327 1
1.037758 7
1.045025 3
1.048768 2
1.051719 1
1.053832 4
1.054933 5
1.060468 10
1.071375 16
1.07453 5
1.075759 14
1.079705 15
1.082677 1
1.087602 2
1.087632 3
1.088622 17
1.092366 1
1.095669 5
1.096659 3
1.100953 4
1.101944 1
1.103975 9
1.104806 3
1.106128 13
1.111082 5
1.123743 24
1.124231 2
1.124315 6
1.125835 1
1.131302 3
1.13156 5
1.134862 2
1.136184 12
1.139927 1
1.142569 2
1.142789 20
1.144221 3
1.145321 6
1.152878 11
1.153435 1
1.153689 2
1.153799 1
1.158381 3
1.161516 17
1.164741 2
1.170224 1
1.173946 5
1.180332 12
1.182093 5
1.185837 23
1.188058 3
1.19013 1
1.195195 1
1.195415 14
1.195525 9
1.199139 14
1.199268 1
1.199488 14
1.204553 3
1.205103 1
1.205213 18
1.205335 6
1.205544 5
1.211125 3
1.214461 3
1.216113 2
1.219085 7
1.220713 1
1.225361 6
1.225471 1
1.227185 9
1.229985 1
1.232219 5
1.23549 3
1.246602 23
1.25631 1
1.261583 9
1.289657 6
1.29406 3
1.294721 14
1.297501 16
1.30529 11
1.306171 2
1.308483 6
1.315199 11
1.31663 1
1.320043 1
1.326098 8
1.327318 1
1.338759 5
1.340208 10
1.345475 10
1.347869 13
1.355429 21
1.356374 7
1.360338 4
1.360583 2
1.364519 4
1.367894 12
1.369145 3
1.369586 13
1.373439 1
1.381517 12
1.381806 2
1.395101 9
1.401183 2
1.414505 2
1.415716 3
1.423422 3
1.425734 3
1.434101 6
1.437736 1
1.438008 8
1.465919 1
1.467901 6
1.46953 7
1.474947 3
1.476121 4
1.486727 3
1.486837 2
1.488312 2
1.491021 9
1.498727 3
1.522985 1
1.524783 9
1.5283 2
1.530775 2
1.545877 5
1.556664 5
1.569629 5
1.574282 11
1.579503 12
1.58262 3
1.585372 2
1.601849 7
1.607171 2
1.620273 4
1.632053 5
1.643316 2
1.645374 1
1.692698 10
1.697339 3
1.697732 1
1.704133 7
1.713912 16
1.743277 1
1.762693 9
1.764045 16
1.772161 2
1.776498 2
1.78115 2
1.786627 3
1.791937 20
1.801166 2
1.826371 1
1.844427 1
1.852943 6
1.897104 2
1.926533 8
1.94109 1
1.94535 5
1.950984 5
1.971958 1
1.993771 20
2.006356 11
2.024334 5
2.024763 4
2.107633 5
2.121427 8
2.13673 2
2.143469 4
2.170916 10
2.208622 5
2.210348 3
2.232641 9
2.24942 3
2.251119 1
2.256371 3
2.261248 1
2.343745 2
2.406683 5
2.426941 3
2.455346 2
2.455569 2
2.513938 1
2.951986 1
3.62079 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 3.62079

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Value 30802 Frequency
0 Not country group 16161
1 EU15 15498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 7.228588

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 32800 Frequency
0 Not country group 22577
1 EU NMS 10 9082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 10.434089

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Value 34798 Frequency
0 Not country group 7079
1 EU25 24580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.605354

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Value 36796 Frequency
0 Not country group 5065
1 EU27 26594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.762304

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Value 38794 Frequency
0 Not country group 20563
1 EU NMS 12 11096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.118835

eu30tcc NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC

Value 40792 Frequency
0 Not country group 2564
1 EU27+HR+TR+CY-TCC 29095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w25 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.338563

eu30mk NATION GROUP EU27 +HR+TR+MK

Value 42790 Frequency
0 Not country group 2008
1 EU27+HR+TR+MK 29651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w26 WEIGHT EU27 +HR+TR+MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.485872

eu31 NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK

Value 44788 Frequency
0 Not country group 1508
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK 30151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w27 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.642887

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Value 46786 Frequency
0 Not country group 17483
1 EURO ZONE 15 14176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 8.172879

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Value 48784 Frequency
0 Not country group 19241
1 NON-EURO ZONE 15 12418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 6.299761

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Value 50782 Frequency
0 Not country group 16483
1 EURO ZONE 16 15176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 8.599091

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Value 52780 Frequency
0 Not country group 20241
1 NON-EURO ZONE 16 11418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 5.975532

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Value 54778 Frequency
0 Not country group 23584
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS12 8075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 7.244009

eu27is NATION GROUP EU27 +IS

Value 56776 Frequency
0 Not country group 4565
1 EU27 +IS 27094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w86 WEIGHT EU27 +IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.939713

eu32 NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+IS

Value 58774 Frequency
0 Not country group 1008
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+IS 30651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w88 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.797529

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Value 60772 Frequency
0 Not country group 15480
1 EURO ZONE 17 16179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 9.134796

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Value 62770 Frequency
0 Not country group 21244
1 NON-EURO ZONE 17 10415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 5.486662

eu33 NATION GROUP EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+ME+IS (ALL SAMPLES)

Value 64768 Frequency
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+IS+ME 31659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 1 to 1

w91 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+ME+IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0.010168 to 10.109134

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 150.931107 to 150060.296875

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 67765 Frequency
0 Not mentioned 30626
1 Mentioned 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Value 68764 Frequency
0 Not mentioned 30639
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Value 69763 Frequency
0 Not mentioned 30112
1 Mentioned 1547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Value 70762 Frequency
0 Not mentioned 30646
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Value 71761 Frequency
0 Not mentioned 30688
1 Mentioned 971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Value 72760 Frequency
0 Not mentioned 30565
1 Mentioned 1094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Value 73759 Frequency
0 Not mentioned 30679
1 Mentioned 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Value 74758 Frequency
0 Not mentioned 30545
1 Mentioned 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 75757 Frequency
0 Not mentioned 31346
1 Mentioned 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 76756 Frequency
0 Not mentioned 30636
1 Mentioned 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 77755 Frequency
0 Not mentioned 30571
1 Mentioned 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KONGDOM

Value 78754 Frequency
0 Not mentioned 30347
1 Mentioned 1312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 79753 Frequency
0 Not mentioned 30647
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31659 0

Valid range from 0 to 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Value 80752 Frequency
0 Not mentioned 30642
1 Mentioned 1017