Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB763
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: gospodarska kriza, uporaba medijev, Evropski parlament, gospodarsko upravljanje v EU, strategija EU za rast, državljanstvo, politične zadeve, proračunska poraba, mediji, Evropa 2020
Ključne besede ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNI VPLIV, FINANČNA POLITIKA , MEDIJSKO POROČANJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPSKI PARLAMENT
EVROPA 2020
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
UPORABA MEDIJEV ZA POLITIČNO INFORMIRANJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in vključuje sledeče glavne teme: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarskem upravljanju v EU, strategiji EU za rast ter o državljanstvu EU. Vprašani so tudi o političnih vplivih in navadah pri uporabi medijev glede političnih zadev in informacij. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, o družbenemu položaju, ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Belgija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Bolgarija: 05. november 2011 - 14. november 2011, Ciper: 05. november 2011 - 20. november 2011, Češka: 05. november 2011 - 20. november 2011, Črna Gora: 05. november 2011 - 20. november 2011, Danska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Estonija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Finska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Francija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Grčija: 05. november 2011 - 18. november 2011, Hrvaška: 05. november 2011 - 20. november 2011, Irska: 05. november 2011 - 18. november 2011, Islandija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Italija: 06. november 2011 - 20. november 2011, Latvija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Litva: 05. november 2011 - 20. november 2011, Luksemburg: 05. november 2011 - 20. november 2011, Madžarska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Makedonija: 05. november 2011 - 13. november 2011, Malta: 05. november 2011 - 20. november 2011, Nemčija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Nizozemska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Poljska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Portugalska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Romunija: 05. november 2011 - 16. november 2011, Severna Irska: 05. november 2011 - 19. november 2011, Slovaška: 05. november 2011 - 20. november 2011, Slovenija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Španija: 07. november 2011 - 20. november 2011, Švedska: 05. november 2011 - 20. november 2011, Turčija: 05. november 2011 - 20. november 2011, Turško-ciprska skupnost: 05. november 2011 - 19. november 2011, Velika Britanija: 05. november 2011 - 20. november 2011
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, petih držav kandidatk (Hrvaška, Turčija, Makedonija, Islandija in Črna Gora), ter Turško-ciprske skupnosti. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Pri državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Črna Gora: TNS Medium Gallup, Belgrade

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nikosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12007.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12007.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12007.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12007.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5567: Eurobarometer 76.3 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 831
  • število enot: 31659

Verzija: 2.0.1, doi:10.4232/1.12007

Spremenljivke

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 5567 do 5567

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 5567 do 5567

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 31 Frekvenca
doi:10.4232/1.12007 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1831 Frekvenca
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 5567 do 5567

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2830 Frekvenca
5567 GESIS STUDY ID ZA5567 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 5567 do 5567

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 3829 Frekvenca
doi:10.4232/1.12007 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Vrednost 4828 Frekvenca
2.0.1 (2014-07-24) 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

edition DATASET EDITION

Vrednost 5827 Frekvenca
1 Archive pre-release 0
2 Archive edition 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Vrednost 6826 Frekvenca
763 Eurobarometer 76.3 (November 2011) 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 763 do 763

caseid TNS CASE ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995601

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 64001065

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Vrednost 9823 Frekvenca
1 BELGIQUE 1028
2 DANMARK 1009
4 ELLADA 1000
5 ESPANA 1004
6 SUOMI 1002
7 FRANCE 1031
8 IRELAND 1015
9 ITALIA 1031
10 LUXEMBOURG 498
11 NEDERLAND 1005
12 ÖSTERREICH 1001
13 PORTUGAL 1002
14 SVERIGE 1022
20 DEUTSCHLAND WEST 1007
21 DEUTSCHLAND OST 531
22 GREAT BRITAIN 1006
23 NORTHERN IRELAND 306
31 BALGARIJA 1003
32 KYPROS 504
33 CESKA REPUBLIKA 1002
34 EESTI 1003
35 MAGYARORSZAG 1021
36 LATVIA 1009
37 LIETUVA 1026
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1011
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1017
43 TURKIYE 1001
45 ISLAND 500
46 HRVATSKA 1000
57 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI 500
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA 1056
64 CRNA GORA 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 64

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Vrednost 10822 Frekvenca
1 FR - France 1031
2 BE - Belgium 1028
3 NL - The Netherlands 1005
4 DE-W - Germany West 1007
5 IT - Italy 1031
6 LU - Luxembourg 498
7 DK - Denmark 1009
8 IE - Ireland 1015
9 GB-GBN - Great Britain 1006
10 GB-NIR - Northern Ireland 306
11 GR - Greece 1000
12 ES - Spain 1004
13 PT - Portugal 1002
14 DE-E - Germany East 531
16 FI - Finland 1002
17 SE - Sweden 1022
18 AT - Austria 1001
19 CY - Cyprus (Republic) 504
20 CZ - Czech Republic 1002
21 EE - Estonia 1003
22 HU - Hungary 1021
23 LV - Latvia 1009
24 LT - Lithuania 1026
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1017
29 BG - Bulgaria 1003
30 RO - Romania 1011
31 TR - Turkey 1001
32 HR - Croatia 1000
33 CY-TCC - Cyprus TCC 500
34 MK - Makedonia/FYROM 1056
35 ME - Montenegro 1008
43 IS - Iceland 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Vrednost 11821 Frekvenca
AT 1001
BE 1028
BG 1003
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1002
DE-E 531
DE-W 1007
DK 1009
EE 1003
ES 1004
FI 1002
FR 1031
GB-GBN 1006
GB-NIR 306
GR 1000
HR 1000
HU 1021
IE 1015
IS 500
IT 1031
LT 1026
LU 498
LV 1009
ME 1008
MK 1056
MT 500
NL 1005
PL 1000
PT 1002
RO 1011
SE 1022
SI 1017
SK 1000
TR 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

split QUESTIONNAIRE SPLIT (QA6 QA7 QC4)

Vrednost 12820 Frekvenca
1 SPLIT A 15899
2 SPLIT B 15760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0.3287 do 3.021

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Vrednost 14818 Frekvenca
0 Other countries 30121
1 DE - Germany (East+West) 1538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Vrednost 15817 Frekvenca
0 30121
0.228262 29
0.228324 12
0.228386 5
0.228448 3
0.228697 3
0.22907 2
0.24593 5
0.246179 1
0.247548 1
0.252276 1
0.254827 1
0.255387 1
0.26055 1
0.264968 1
0.265092 2
0.266212 2
0.266585 1
0.269011 3
0.271189 1
0.283756 1
0.284254 2
0.284689 3
0.288422 1
0.28892 6
0.29004 1
0.291844 1
0.297256 1
0.305095 1
0.308953 2
0.31113 2
0.315174 5
0.317725 1
0.323511 1
0.324133 1
0.32631 3
0.327617 2
0.329607 1
0.340059 1
0.342299 1
0.343481 1
0.348707 1
0.356359 1
0.360901 3
0.361647 4
0.36482 1
0.371726 1
0.372597 3
0.373281 1
0.375708 1
0.380809 4
0.381867 3
0.382925 3
0.383422 4
0.386097 3
0.389084 1
0.389892 1
0.39207 1
0.392381 1
0.394193 39
0.39431 7
0.397607 1
0.398271 3
0.39899 1
0.399598 4
0.402335 2
0.402948 1
0.405259 1
0.406628 1
0.407312 1
0.407686 1
0.408345 2
0.408584 2
0.410863 3
0.411232 1
0.411583 3
0.412476 1
0.41484 2
0.415089 1
0.41876 1
0.418946 1
0.419817 3
0.420004 6
0.420697 1
0.423799 5
0.424048 9
0.424774 1
0.427413 1
0.428732 1
0.429087 3
0.430331 2
0.43221 2
0.432929 1
0.435088 1
0.438206 1
0.439912 4
0.440604 7
0.440908 2
0.442898 1
0.443147 1
0.444827 2
0.446121 1
0.447316 1
0.453164 3
0.456834 2
0.457274 1
0.458141 1
0.459073 1
0.459433 2
0.459553 1
0.460318 2
0.461112 1
0.46303 2
0.464469 2
0.465429 1
0.466988 1
0.467108 1
0.468406 3
0.468907 1
0.469746 3
0.469986 1
0.471665 1
0.472744 1
0.472823 2
0.473104 1
0.476582 2
0.476929 1
0.477862 1
0.48116 1
0.482458 1
0.485336 1
0.486572 3
0.490865 8
0.491932 1
0.492047 7
0.493012 2
0.495158 2
0.49578 6
0.498288 3
0.498648 2
0.500819 2
0.506443 1
0.509591 4
0.509716 4
0.510773 1
0.511769 1
0.512764 4
0.514238 1
0.515198 2
0.52135 4
0.521554 1
0.530246 6
0.531388 1
0.531739 1
0.532947 1
0.53317 4
0.533426 2
0.534228 1
0.534386 1
0.534506 1
0.534746 2
0.534985 1
0.535105 1
0.535705 3
0.538223 1
0.539902 1
0.540511 1
0.543933 1
0.544058 2
0.547458 1
0.548297 5
0.548417 1
0.548657 1
0.549616 1
0.550096 1
0.550279 2
0.550695 3
0.552135 2
0.556092 2
0.556998 2
0.557807 1
0.558616 1
0.560606 2
0.562037 1
0.562208 1
0.562846 2
0.567201 6
0.568632 1
0.570123 1
0.571083 1
0.571183 1
0.57168 1
0.573361 2
0.575724 1
0.576844 1
0.577679 1
0.578278 1
0.578758 2
0.579717 1
0.580328 1
0.582506 1
0.583075 1
0.586238 1
0.588232 2
0.588352 1
0.588832 1
0.588952 1
0.589551 5
0.594451 1
0.597106 4
0.600299 1
0.601664 1
0.603343 1
0.603534 1
0.604654 1
0.604716 1
0.604902 4
0.609195 1
0.612097 3
0.616163 2
0.61747 1
0.617494 2
0.617843 1
0.618093 1
0.624929 2
0.627362 1
0.62817 1
0.628544 1
0.630348 3
0.631645 5
0.632277 2
0.634765 1
0.637042 1
0.637161 1
0.638601 1
0.63992 1
0.640178 1
0.641958 1
0.642293 1
0.644117 1
0.646959 1
0.648265 2
0.648434 10
0.651127 1
0.65467 1
0.667982 2
0.669901 1
0.67146 2
0.674022 1
0.67452 4
0.674578 1
0.676857 4
0.678296 2
0.678775 3
0.681294 1
0.683229 1
0.688489 1
0.690197 2
0.690508 1
0.692447 1
0.692807 3
0.694486 1
0.694845 1
0.696764 1
0.697352 4
0.699592 1
0.70264 3
0.703 5
0.705129 2
0.706497 1
0.706958 1
0.707368 2
0.707917 1
0.708277 1
0.709608 2
0.720509 1
0.721304 1
0.721864 2
0.724827 1
0.725224 1
0.725426 7
0.726985 1
0.729144 1
0.730512 1
0.731302 3
0.740897 1
0.744137 2
0.745694 1
0.750251 2
0.751415 1
0.751727 1
0.754688 4
0.755288 1
0.757575 3
0.758197 1
0.759245 2
0.759365 4
0.759814 1
0.759965 1
0.760804 2
0.762723 1
0.763112 1
0.763796 1
0.763922 3
0.764356 1
0.765121 3
0.765361 1
0.765721 1
0.76616 2
0.772133 8
0.773996 1
0.777981 1
0.778073 5
0.778105 1
0.778793 3
0.778913 1
0.779752 1
0.780112 5
0.780352 1
0.784762 1
0.784789 12
0.786708 1
0.788619 4
0.788868 1
0.789586 1
0.793472 1
0.794383 3
0.795103 1
0.796542 3
0.800619 3
0.800751 1
0.803977 3
0.805896 1
0.807575 2
0.815371 2
0.817169 1
0.821246 3
0.821366 2
0.821606 2
0.822526 2
0.823285 3
0.825014 1
0.834198 1
0.834438 1
0.835158 1
0.835637 1
0.837556 1
0.839595 1
0.840008 5
0.840554 2
0.841274 1
0.844032 4
0.84691 1
0.849549 2
0.852547 4
0.852948 1
0.855001 1
0.856624 1
0.857464 3
0.857738 1
0.860102 2
0.861596 1
0.864419 1
0.865266 1
0.870296 4
0.870555 1
0.870775 1
0.874373 2
0.875212 1
0.875932 2
0.876292 4
0.879762 1
0.881209 5
0.882768 2
0.885766 2
0.888164 4
0.892122 3
0.892841 1
0.893921 2
0.8956 2
0.897399 1
0.898238 2
0.898675 1
0.900277 2
0.903275 1
0.906327 5
0.914042 2
0.914548 3
0.916219 1
0.918266 3
0.919225 7
0.921632 1
0.922103 2
0.924622 1
0.92702 3
0.928939 1
0.930738 3
0.933856 2
0.934216 2
0.93675 5
0.937454 1
0.937573 1
0.937933 1
0.939372 3
0.939492 4
0.939852 4
0.940332 1
0.942011 3
0.945009 1
0.945149 1
0.945369 1
0.945522 1
0.946208 2
0.946328 1
0.947527 2
0.947575 1
0.948127 2
0.949006 2
0.951432 1
0.953796 1
0.960266 1
0.961199 1
0.962158 4
0.963439 1
0.965996 1
0.966861 1
0.967483 1
0.968874 2
0.970843 1
0.971872 1
0.973145 5
0.980507 2
0.980866 2
0.98173 2
0.982905 1
0.983385 1
0.983865 1
0.984094 4
0.985783 4
0.986023 7
0.986983 2
0.988062 2
0.988182 5
0.988422 1
0.989258 1
0.989861 3
0.99156 2
0.996413 2
0.997176 4
1.006242 3
1.00689 1
1.008929 2
1.009409 1
1.012886 1
1.015285 1
1.021174 1
1.021547 1
1.022045 1
1.0238 1
1.024657 1
1.026438 2
1.026558 1
1.028597 2
1.028764 1
1.030515 5
1.031355 1
1.042015 1
1.042637 1
1.043227 1
1.044427 1
1.049418 2
1.051742 1
1.052582 1
1.053541 1
1.05474 1
1.0557 1
1.056779 1
1.058098 1
1.062775 1
1.06603 1
1.066733 2
1.068456 1
1.068891 1
1.069011 3
1.069971 1
1.07129 4
1.07153 1
1.072249 2
1.073808 1
1.076447 1
1.076806 1
1.079924 2
1.080764 2
1.083043 1
1.086161 1
1.088199 2
1.095035 3
1.095874 1
1.096834 1
1.097433 1
1.099352 1
1.100671 3
1.101271 4
1.116485 1
1.118181 1
1.11854 2
1.124417 1
1.125376 1
1.129214 1
1.131852 1
1.13434 1
1.137264 2
1.138928 1
1.141326 2
1.142285 5
1.143299 2
1.145041 1
1.146603 1
1.146723 6
1.149841 1
1.152119 6
1.153438 3
1.154518 4
1.154878 2
1.155237 2
1.156676 1
1.157276 1
1.157516 1
1.15823 1
1.16783 1
1.170108 2
1.170588 1
1.172477 2
1.176148 1
1.177184 1
1.177543 1
1.177903 4
1.181261 3
1.18318 1
1.184259 1
1.184739 2
1.188576 1
1.189056 1
1.189416 1
1.191095 1
1.193254 1
1.200449 2
1.215031 1
1.216879 1
1.220716 2
1.222275 1
1.222635 1
1.224074 1
1.224194 1
1.225273 1
1.228392 2
1.229831 4
1.231869 2
1.231989 2
1.232469 1
1.232709 1
1.233309 3
1.234255 1
1.234868 1
1.234877 1
1.234987 2
1.236187 2
1.237026 2
1.238106 1
1.240384 2
1.245301 1
1.260292 1
1.260634 2
1.260891 1
1.261491 4
1.261971 1
1.266048 1
1.267967 1
1.268472 1
1.276996 1
1.277081 1
1.282471 1
1.291367 1
1.291429 1
1.294789 2
1.29531 1
1.298668 2
1.301066 1
1.309341 1
1.31102 2
1.316688 1
1.321933 1
1.322533 1
1.325531 1
1.327689 1
1.335964 2
1.339802 1
1.356591 2
1.361388 2
1.367864 1
1.371822 2
1.380337 1
1.386181 2
1.389091 4
1.389811 2
1.399992 1
1.40416 1
1.405156 1
1.40684 1
1.408399 2
1.412476 6
1.413741 1
1.413796 1
1.415834 1
1.416554 2
1.417993 1
1.419312 1
1.420391 4
1.421711 2
1.431065 2
1.435862 1
1.441858 2
1.442608 1
1.442698 1
1.446055 1
1.449653 1
1.450972 1
1.453371 1
1.45469 1
1.456295 1
1.458288 1
1.459717 1
1.460926 1
1.468961 2
1.47076 1
1.47124 1
1.472319 1
1.473398 5
1.473758 1
1.476037 1
1.478675 1
1.479035 7
1.482033 1
1.482273 1
1.483856 1
1.495824 1
1.501221 1
1.503859 1
1.509496 2
1.510455 1
1.514173 1
1.515252 1
1.517411 1
1.51849 1
1.51933 1
1.521488 1
1.529523 1
1.531698 1
1.539957 1
1.540436 1
1.542835 1
1.543145 1
1.545713 1
1.548471 3
1.549071 1
1.55135 1
1.555775 1
1.557706 1
1.559384 1
1.564781 1
1.569698 2
1.576534 2
1.577301 1
1.586847 2
1.588047 1
1.588886 3
1.590445 1
1.591285 2
1.592963 1
1.593083 3
1.594163 2
1.595218 2
1.603277 1
1.610712 1
1.61455 1
1.61515 3
1.618268 1
1.625703 2
1.648009 1
1.650168 1
1.65936 1
1.660361 1
1.664649 1
1.668396 1
1.670315 1
1.671394 1
1.681228 1
1.682547 1
1.687824 3
1.690702 1
1.698737 2
1.699924 1
1.713368 1
1.719364 1
1.728719 1
1.728977 1
1.729475 8
1.729678 2
1.739272 2
1.754622 2
1.762537 1
1.764696 1
1.766375 1
1.772012 1
1.776329 1
1.779927 3
1.784364 1
1.785683 1
1.786163 1
1.786762 1
1.825258 1
1.83797 1
1.840369 1
1.846845 3
1.849243 1
1.852121 1
1.85464 3
1.855479 1
1.856559 1
1.860636 2
1.878745 1
1.880664 1
1.88678 1
1.887379 1
1.890018 2
1.903329 1
1.905488 1
1.911005 1
1.911364 3
1.914602 1
1.941346 1
1.964011 1
1.967609 1
1.967849 1
1.971567 1
1.976843 3
1.979722 2
1.983919 1
2.017738 4
2.021935 1
2.025653 1
2.028771 1
2.03093 1
2.031649 2
2.034767 1
2.050237 1
2.080938 1
2.103244 1
2.131906 1
2.133465 2
2.162487 2
2.198704 1
2.200264 1
2.208539 1
2.240678 1
2.255789 1
2.269221 1
2.282772 1
2.28613 1
2.306877 1
2.308916 1
2.309875 3
2.310475 1
2.319109 1
2.327024 1
2.335779 2
2.336498 4
2.34933 2
2.355926 1
2.36648 1
2.369478 1
2.38207 1
2.38231 2
2.386507 1
2.419487 1
2.422245 1
2.444431 2
2.444791 1
2.459661 3
2.465418 1
2.469855 1
2.479329 1
2.480888 2
2.484366 1
2.493001 2
2.495999 1
2.496598 1
2.503314 1
2.50907 1
2.518784 1
2.522982 3
2.57371 1
2.615084 1
2.63703 1
2.645185 1
2.659696 1
2.675646 1
2.690637 1
2.708026 1
2.773865 1
2.790774 1
2.866807 1
2.897867 1
2.899306 1
2.94116 1
2.946797 3
2.95807 1
2.969582 1
3.007719 1
3.080873 1
3.096223 1
3.096943 1
3.102699 1
3.115291 2
3.176093 1
3.185567 2
3.236415 1
3.275151 1
3.312568 1
3.333555 1
3.546302 1
3.58132 1
3.583238 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.583238

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 16816 Frekvenca
0 Other countries 30347
1 GB - United Kingdom 1312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM ONLY

Vrednost 17815 Frekvenca
0 30347
0.053312 18
0.056498 24
0.064269 10
0.075009 16
0.078533 28
0.086545 5
0.132569 8
0.134102 16
0.135682 13
0.135743 7
0.137686 6
0.139254 13
0.140883 15
0.140944 12
0.141438 13
0.144697 13
0.146796 14
0.147436 6
0.148775 4
0.150151 16
0.150453 5
0.152166 5
0.152226 3
0.152963 10
0.158405 6
0.161965 2
0.176662 3
0.182985 10
0.196573 5
0.685573 6
0.716752 2
0.721062 11
0.73475 11
0.736144 4
0.736778 20
0.741595 13
0.748439 10
0.768972 7
0.769479 2
0.791026 6
0.824994 7
0.825374 5
0.825501 3
0.833232 2
0.840584 4
0.842485 2
0.842992 8
0.856174 2
0.86682 7
0.879748 8
0.885705 4
0.894071 1
0.904464 1
0.914097 11
0.927532 9
0.929433 11
0.929813 1
0.92994 10
0.93501 12
0.943248 10
0.943375 4
0.968217 3
0.969738 4
0.997243 7
1.011311 3
1.025 5
1.032351 2
1.038055 5
1.043885 7
1.044139 7
1.059095 12
1.061376 6
1.062137 3
1.067587 2
1.076966 3
1.081782 6
1.09319 1
1.095598 6
1.097499 12
1.098133 7
1.098767 2
1.103963 11
1.106498 7
1.106625 1
1.113216 1
1.119173 1
1.138185 1
1.141987 2
1.144142 4
1.154155 2
1.167843 4
1.169871 9
1.170632 5
1.176716 5
1.176842 4
1.184321 2
1.186348 10
1.216768 7
1.219176 3
1.251243 2
1.259354 5
1.261129 3
1.26886 4
1.280141 6
1.290914 2
1.299787 1
1.300674 8
1.303336 2
1.307645 1
1.31487 1
1.31601 4
1.329826 11
1.330459 3
1.33084 1
1.332868 1
1.335022 3
1.340979 3
1.344148 10
1.346303 16
1.347317 7
1.348838 4
1.351373 2
1.351753 5
1.354161 16
1.364681 7
1.366202 6
1.368357 14
1.369497 10
1.370892 2
1.3733 7
1.376342 16
1.382299 4
1.382552 2
1.386988 8
1.388002 5
1.388256 2
1.389016 5
1.390157 17
1.391298 10
1.392819 3
1.393579 1
1.398269 17
1.399156 5
1.400297 1
1.402071 1
1.409042 3
1.42197 10
1.425012 4
1.428181 1
1.44263 3
1.444531 12
1.459741 2
1.466205 6
1.466585 4
1.468613 5
1.474824 4
1.476978 8
1.478246 6
1.479006 3
1.480147 6
1.481668 4
1.48395 8
1.485217 3
1.485724 12
1.487118 5
1.4894 3
1.492695 11
1.496878 8
1.497765 1
1.500934 3
1.503976 9
1.504736 2
1.512594 1
1.525142 3
1.525269 2
1.528438 1
1.528945 4
1.531479 3
1.534268 3
1.534521 3
1.53731 1
1.537563 2
1.541492 5
1.544788 3
1.546309 1
1.549351 5
1.550618 6
1.552139 3
1.556322 4
1.561518 1
1.565955 13
1.568236 11
1.56963 3
1.571785 3
1.572165 2
1.577362 1
1.577489 13
1.578249 2
1.582178 1
1.584713 4
1.589149 6
1.589656 1
1.593966 3
1.602204 1
1.606387 1
1.610316 6
1.619822 1
1.628567 6
1.63199 1
1.63237 4
1.635665 8
1.642003 1
1.645298 2
1.652142 1
1.657973 1
1.658733 1
1.675844 1
1.678506 2
1.67952 8
1.682308 1
1.683576 2
1.690166 1
1.702207 3
1.708798 1
1.719825 4
1.729711 1
1.735161 3
1.743146 4
1.744287 2
1.767482 1
1.799549 3
1.804365 1
1.82832 3
1.839474 4
1.852402 2
1.864189 1
1.86571 2
1.906396 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1.906396

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Vrednost 18814 Frekvenca
0 Not country group 26059
1 EU6 5600
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.859977

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Vrednost 20812 Frekvenca
0 Not country group 22723
1 EU9 8936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.759026

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Vrednost 22810 Frekvenca
0 Not country group 21723
1 EU10 9936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.173018

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Vrednost 24808 Frekvenca
0 Not country group 19717
1 EU12 11942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.20824

eu12_2 NATION GROUP EU12 +DE-E (1990)

Vrednost 26806 Frekvenca
0 Not country group 19186
1 EU12+DE-E 12473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w9 WEIGHT EU12 +DE-E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.18772

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 28804 Frekvenca
0 Not country group 28634
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Vrednost 29803 Frekvenca
0 28634
0.229893 20
0.229963 22
0.230381 9
0.249817 2
0.277961 13
0.27817 35
0.288481 7
0.296701 32
0.308823 5
0.320178 16
0.320666 20
0.341495 1
0.35097 4
0.369501 10
0.369988 37
0.386359 11
0.386777 4
0.402173 5
0.408164 3
0.417778 2
0.422724 1
0.423769 18
0.424523 2
0.43819 9
0.444785 1
0.449475 20
0.463955 1
0.471838 11
0.472465 8
0.475221 16
0.477271 13
0.493364 7
0.498171 5
0.498842 1
0.504346 17
0.506182 5
0.512104 9
0.515852 1
0.519327 19
0.520812 1
0.528545 9
0.529102 18
0.540388 2
0.542329 2
0.543522 8
0.550489 18
0.556689 7
0.56578 3
0.569089 4
0.576195 8
0.577457 16
0.579678 4
0.586296 36
0.58879 6
0.589891 3
0.590755 6
0.592636 4
0.600856 2
0.601344 5
0.611495 12
0.611515 5
0.629473 6
0.632414 23
0.632498 6
0.636246 3
0.637504 44
0.642298 2
0.644058 1
0.649691 29
0.656939 1
0.657379 4
0.66483 1
0.666271 8
0.668389 6
0.670242 1
0.673939 2
0.674631 6
0.674664 4
0.683767 11
0.684593 4
0.685685 39
0.685924 5
0.686114 6
0.689957 4
0.690375 22
0.691281 3
0.69294 20
0.693649 6
0.694554 48
0.694555 3
0.696018 1
0.703619 4
0.710021 2
0.710885 1
0.712427 2
0.713131 14
0.71643 3
0.720888 1
0.721446 7
0.723257 8
0.734585 6
0.735866 2
0.740391 7
0.741272 1
0.741712 1
0.743253 2
0.743474 2
0.744533 2
0.745455 3
0.745492 16
0.747221 6
0.74741 2
0.749567 38
0.752501 1
0.755512 14
0.755919 8
0.759134 4
0.760833 5
0.770302 13
0.771218 18
0.776202 5
0.777014 17
0.779805 2
0.781636 13
0.782117 2
0.785955 9
0.786122 3
0.787418 1
0.796753 2
0.797269 14
0.797988 5
0.800723 9
0.803806 3
0.811402 6
0.814048 3
0.816607 5
0.818228 10
0.818628 3
0.81977 15
0.81999 2
0.822522 1
0.822678 10
0.823156 7
0.823953 11
0.824201 4
0.825385 5
0.827112 14
0.832866 15
0.834082 34
0.834412 6
0.837275 1
0.838064 8
0.841128 1
0.841238 2
0.842229 3
0.844761 7
0.845657 3
0.847678 5
0.849055 9
0.85332 28
0.856321 6
0.86163 8
0.862795 12
0.867863 12
0.868577 1
0.875588 1
0.879992 3
0.882845 8
0.882964 1
0.883735 12
0.885386 1
0.88704 4
0.887588 7
0.887919 1
0.893864 3
0.897139 2
0.899996 4
0.900249 5
0.904213 7
0.907956 1
0.910929 5
0.91149 14
0.914452 3
0.915601 19
0.918248 6
0.929742 4
0.930856 4
0.932067 1
0.933058 3
0.93852 17
0.939443 4
0.943251 4
0.944929 24
0.949572 3
0.953289 1
0.957873 7
0.960472 1
0.961349 8
0.961649 6
0.966417 4
0.967361 7
0.968197 2
0.973463 17
0.974892 6
0.978747 4
0.980839 14
0.981059 18
0.9815 2
0.982923 1
0.983371 3
0.984917 6
0.985353 3
0.986014 2
0.986638 25
0.987995 3
0.989757 5
0.996107 10
0.996252 1
0.996899 18
1.0044 6
1.023913 12
1.025428 32
1.026529 2
1.02807 5
1.029171 3
1.033685 2
1.034015 40
1.034796 3
1.036327 1
1.037758 7
1.045025 3
1.048768 2
1.051719 1
1.053832 4
1.054933 5
1.060468 10
1.071375 16
1.07453 5
1.075759 14
1.079705 15
1.082677 1
1.087602 2
1.087632 3
1.088622 17
1.092366 1
1.095669 5
1.096659 3
1.100953 4
1.101944 1
1.103975 9
1.104806 3
1.106128 13
1.111082 5
1.123743 24
1.124231 2
1.124315 6
1.125835 1
1.131302 3
1.13156 5
1.134862 2
1.136184 12
1.139927 1
1.142569 2
1.142789 20
1.144221 3
1.145321 6
1.152878 11
1.153435 1
1.153689 2
1.153799 1
1.158381 3
1.161516 17
1.164741 2
1.170224 1
1.173946 5
1.180332 12
1.182093 5
1.185837 23
1.188058 3
1.19013 1
1.195195 1
1.195415 14
1.195525 9
1.199139 14
1.199268 1
1.199488 14
1.204553 3
1.205103 1
1.205213 18
1.205335 6
1.205544 5
1.211125 3
1.214461 3
1.216113 2
1.219085 7
1.220713 1
1.225361 6
1.225471 1
1.227185 9
1.229985 1
1.232219 5
1.23549 3
1.246602 23
1.25631 1
1.261583 9
1.289657 6
1.29406 3
1.294721 14
1.297501 16
1.30529 11
1.306171 2
1.308483 6
1.315199 11
1.31663 1
1.320043 1
1.326098 8
1.327318 1
1.338759 5
1.340208 10
1.345475 10
1.347869 13
1.355429 21
1.356374 7
1.360338 4
1.360583 2
1.364519 4
1.367894 12
1.369145 3
1.369586 13
1.373439 1
1.381517 12
1.381806 2
1.395101 9
1.401183 2
1.414505 2
1.415716 3
1.423422 3
1.425734 3
1.434101 6
1.437736 1
1.438008 8
1.465919 1
1.467901 6
1.46953 7
1.474947 3
1.476121 4
1.486727 3
1.486837 2
1.488312 2
1.491021 9
1.498727 3
1.522985 1
1.524783 9
1.5283 2
1.530775 2
1.545877 5
1.556664 5
1.569629 5
1.574282 11
1.579503 12
1.58262 3
1.585372 2
1.601849 7
1.607171 2
1.620273 4
1.632053 5
1.643316 2
1.645374 1
1.692698 10
1.697339 3
1.697732 1
1.704133 7
1.713912 16
1.743277 1
1.762693 9
1.764045 16
1.772161 2
1.776498 2
1.78115 2
1.786627 3
1.791937 20
1.801166 2
1.826371 1
1.844427 1
1.852943 6
1.897104 2
1.926533 8
1.94109 1
1.94535 5
1.950984 5
1.971958 1
1.993771 20
2.006356 11
2.024334 5
2.024763 4
2.107633 5
2.121427 8
2.13673 2
2.143469 4
2.170916 10
2.208622 5
2.210348 3
2.232641 9
2.24942 3
2.251119 1
2.256371 3
2.261248 1
2.343745 2
2.406683 5
2.426941 3
2.455346 2
2.455569 2
2.513938 1
2.951986 1
3.62079 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.62079

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Vrednost 30802 Frekvenca
0 Not country group 16161
1 EU15 15498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.228588

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 32800 Frekvenca
0 Not country group 22577
1 EU NMS 10 9082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.434089

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Vrednost 34798 Frekvenca
0 Not country group 7079
1 EU25 24580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.605354

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Vrednost 36796 Frekvenca
0 Not country group 5065
1 EU27 26594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.762304

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Vrednost 38794 Frekvenca
0 Not country group 20563
1 EU NMS 12 11096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.118835

eu30tcc NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC

Vrednost 40792 Frekvenca
0 Not country group 2564
1 EU27+HR+TR+CY-TCC 29095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w25 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.338563

eu30mk NATION GROUP EU27 +HR+TR+MK

Vrednost 42790 Frekvenca
0 Not country group 2008
1 EU27+HR+TR+MK 29651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w26 WEIGHT EU27 +HR+TR+MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.485872

eu31 NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK

Vrednost 44788 Frekvenca
0 Not country group 1508
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK 30151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w27 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.642887

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 46786 Frekvenca
0 Not country group 17483
1 EURO ZONE 15 14176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.172879

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 48784 Frekvenca
0 Not country group 19241
1 NON-EURO ZONE 15 12418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.299761

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 50782 Frekvenca
0 Not country group 16483
1 EURO ZONE 16 15176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.599091

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 52780 Frekvenca
0 Not country group 20241
1 NON-EURO ZONE 16 11418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.975532

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Vrednost 54778 Frekvenca
0 Not country group 23584
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS12 8075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.244009

eu27is NATION GROUP EU27 +IS

Vrednost 56776 Frekvenca
0 Not country group 4565
1 EU27 +IS 27094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w86 WEIGHT EU27 +IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.939713

eu32 NATION GROUP EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+IS

Vrednost 58774 Frekvenca
0 Not country group 1008
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+IS 30651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w88 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.797529

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 60772 Frekvenca
0 Not country group 15480
1 EURO ZONE 17 16179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.134796

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 62770 Frekvenca
0 Not country group 21244
1 NON-EURO ZONE 17 10415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.486662

eu33 NATION GROUP EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+ME+IS (ALL SAMPLES)

Vrednost 64768 Frekvenca
1 EU27+HR+TR+CY-TCC+MK+IS+ME 31659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

w91 WEIGHT EU27 +HR+TR+CY-TCC+MK+ME+IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0.010168 do 10.109134

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 150.931107 do 150060.296875

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 67765 Frekvenca
0 Not mentioned 30626
1 Mentioned 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 68764 Frekvenca
0 Not mentioned 30639
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 69763 Frekvenca
0 Not mentioned 30112
1 Mentioned 1547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 70762 Frekvenca
0 Not mentioned 30646
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 71761 Frekvenca
0 Not mentioned 30688
1 Mentioned 971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 72760 Frekvenca
0 Not mentioned 30565
1 Mentioned 1094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 73759 Frekvenca
0 Not mentioned 30679
1 Mentioned 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 74758 Frekvenca
0 Not mentioned 30545
1 Mentioned 1114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 75757 Frekvenca
0 Not mentioned 31346
1 Mentioned 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 76756 Frekvenca
0 Not mentioned 30636
1 Mentioned 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 77755 Frekvenca
0 Not mentioned 30571
1 Mentioned 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KONGDOM

Vrednost 78754 Frekvenca
0 Not mentioned 30347
1 Mentioned 1312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 79753 Frekvenca
0 Not mentioned 30647
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31659 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 80752 Frekvenca
0 Not mentioned 30642
1 Mentioned 1017