Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1406_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Doušak, May
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

ocena osebne sreče, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, gospodarska kriza, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, mnenje o oblikovanju koalicije, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, razprodaja državnega premoženja

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratna meritev je potekala v zoženem obsegu longitudinalnega dela raziskave Politbarometer, aktualno povpraševanje pa je bilo osredotočeno na problematiko strankarskih preferenc v času pred sprožitvijo formalne volilne kampanje v okviru predčasnih volitev poslancev v Državni zbor 13. julija 2014.

Methodology


Collection date: 17. junij 2014 - 19. junij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Za razliko od ostalih Politbarometrov je bila tokrat zaradi skrajno oteženega dostopa do respondentov uvedena sprememba pri postopku izbire ciljnih oseb. Uporabljen je bil vstopni filter, s katerim se je poskušalo korigirati kvote pri spolu in starosti.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1406 - Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 52
 • number of units: 758

Version: januar 2015

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2014-06-15 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 2014-06-15 2014-06-15

kraj Kraj

Kraj

Value 22 Frequency
Zakrita vrednost 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

regija Regija

Regija

Value 31 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 18
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 55
8 SPOD. POSAVSKA 181
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 29
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

Valid range from 1 to 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 152 Frequency
2014-06-15 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 2014-06-15 2014-06-15

kraj Kraj

Kraj

Value 251 Frequency
Zakrita vrednost 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

regija Regija

Regija

Value 350 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 18
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 55
8 SPOD. POSAVSKA 181
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 29
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Value 449 Frequency
0 miss 0
1 ->500 262
2 500-4000 214
3 4000-50000 171
4 NAD 50000 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

Valid range from 0 to 4

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

QA) V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Value 548 Frequency
1 sploh nisem srečen 46
2 . 47
3 nekaj vmes 251
4 . 293
5 zelo sem srečen 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 4

Valid range from 1 to 6

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SE DAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVO R NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

QB) V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Value 647 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 35
2 . 58
3 nekaj vmes 245
4 . 301
5 zelo sem zadovoljen 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 5

Valid range from 1 to 6

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Q1) ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 746 Frequency
1 zadovoljen 47
2 ni zadovoljen 689
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 22

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI ?

Q2) IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 845 Frequency
1 zadovoljen 416
2 ni zadovoljen 321
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 21

Valid range from 1 to 3

qc NEDAVNO OBJAVLJENI PODATKI URADA ZA MAKR OEKONOMSKE ANALIZE KAŽEJO, DA JE SLOVENI JA PO DALJŠEM OBDOBJU ZABELEŽILA GOSPODA RSKO RAST, KI NAJ BI SE PO NEKATERIH NAP OVEDIH TUDI NADALJEVALA. ALI SO TO PO VA ŠEM MNENJU ŽE ZNAKI, DA TUDI SLOVENIJA P OČASI IZSTOPA IZ GOSPODARSKE KRIZE, ALI NE?

QC) NEDAVNO OBJAVLJENI PODATKI URADA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE KAŽEJO, DA JE SLOVENIJA PO DALJŠEM OBDOBJU ZABELEŽILA GOSPODARSKO RAST, KI NAJ BI SE PO NEKATERIH NAPOVEDIH TUDI NADALJEVALA. ALI SO TO PO VAŠEM MNENJU ŽE ZNAKI, DA TUDI SLOVENIJA POČASI IZSTOPA IZ GOSPODARSKE KRIZE, ALI NE?

Value 944 Frequency
1 da, Slovenija počasi izstopa iz krize 180
2 ne, ne izstopa iz krize 532
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 46

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5,PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NI Č NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNO MA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDANJI VLADI V CELOTI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I1) KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDANJI VLADI V CELOTI?

Value 1043 Frequency
1 najmanj zaupa 328
2 . 186
3 nekaj vmes 188
4 . 43
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 10

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I2) PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK?

Value 1142 Frequency
1 najmanj zaupa 277
2 . 145
3 nekaj vmes 181
4 . 119
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 14

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I3) DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1241 Frequency
1 najmanj zaupa 307
2 . 232
3 nekaj vmes 175
4 . 22
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 21

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I4) PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU?

Value 1340 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 114
3 nekaj vmes 262
4 . 194
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 14

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I5) POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1439 Frequency
1 najmanj zaupa 343
2 . 237
3 nekaj vmes 143
4 . 11
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 23

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I6) SODIŠČEM?

Value 1538 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 157
3 nekaj vmes 204
4 . 95
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 28

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I9) CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1637 Frequency
1 najmanj zaupa 326
2 . 168
3 nekaj vmes 167
4 . 56
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 28

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I10) BANKI SLOVENIJE?

Value 1736 Frequency
1 najmanj zaupa 225
2 . 225
3 nekaj vmes 195
4 . 71
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 30

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I12) USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 1835 Frequency
1 najmanj zaupa 179
2 . 154
3 nekaj vmes 240
4 . 109
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 53

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I13) SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1934 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 102
3 nekaj vmes 292
4 . 240
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 34

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I14) SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2033 Frequency
1 najmanj zaupa 99
2 . 150
3 nekaj vmes 269
4 . 185
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 10

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I23) EVROPSKI UNIJI?

Value 2132 Frequency
1 najmanj zaupa 113
2 . 171
3 nekaj vmes 306
4 . 115
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 37

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I25) EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2231 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 122
3 nekaj vmes 281
4 . 205
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 19

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I15) ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2330 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 146
3 nekaj vmes 309
4 . 184
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 14

Valid range from 1 to 6

w20b DECEMBRA 2011 SO BILE PREDHODNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ZA KATERO STRAN KO STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

W20B) DECEMBRA 2011 SO BILE PREDHODNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 2429 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 46
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 10
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 110
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 4
7 SD - socialni demokrati 126
8 ZARES - nova stranka 6
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 3
10 lista Zorana Jankovića 56
11 Državljanska lista Gregorja Viranta 11
12 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 352

Valid range from 0 to 12

wx2 VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STR ANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE N A TEH VOLITVAH. TO SO (anketar preberi s eznam!!!)... .... IN KATERO OD NAVED ENIH STRANK BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI?@ /

WX2) VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STRANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE NA TEH VOLITVAH. TO SO...

Value 2528 Frequency
1 SLS - F. BOGOVIČ 5
2 ZAVEZNIŠTVO A. BRATUŠEK 11
3 STRANKA M. CERARJA 197
4 DESUS - K. ERJAVEC 38
5 ZDRUŽENA LEVICA - M. HANŽEK 7
6 PS - Z. JANKOVIĆ 6
7 SDS - J. JANŠA 83
8 NSI - L. NOVAK 16
9 DL - B. STARMAN 1
10 VERJAMEM - I. ŠOLTESA 7
11 SD IN SOLIDARNOST - D. ŽIDAN 27
12 se ne bo udeležil volitev 96
0 ne vem, neodločen, b.o. 261
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 264

Valid range from 0 to 12

wx3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA OD TEH VAM J E VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STRANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE NA TEH VOLITVAH. TO SO...

WX3) PA VENDARLE, KATERA STRANKA OD TEH VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 2627 Frequency
1 slovenska ljudska stranka - franc bogovič 6
2 zavezništvo alenke bratušek 8
3 stranka mira cerarja 50
4 desus - karl erjavec 10
5 združena levica - matjaž hanžek 0
6 pozitivna slovenija - zoran jankovič 2
7 sds - janez janša 12
8 nsi - ljudmila novak 5
9 državljanska lista - bojan starman 1
10 verjamem - igorja šoltesa 3
11 socialni demokrati in solidarnost - dejan židan 10
12 se ne bo udeležil volitev 46
0 ne vem, še neodločen, b.o. 202
Sysmiss 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 605

Valid range from 0 to 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST ALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. KA M BI SE VI UVRSTILI SAMI, PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

LD) MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. KAM BI SE VI UVRSTILI SAMI, PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 2726 Frequency
1 prej levo 244
2 v sredino 226
3 prej desno 129
4 b.o. 157
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 159

Valid range from 1 to 4

wx4_1 KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSA KO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJU ČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, AL I NE? SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - FRAN C BOGOVIČ: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_1) SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - FRANC BOGOVIČ:

Value 2825 Frequency
1 da 305
2 ne 300
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 153

Valid range from 1 to 3

wx4_2 ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_2) ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK:

Value 2924 Frequency
1 da 240
2 ne 375
3 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 143

Valid range from 1 to 3

wx4_3 STRANKA MIRA CERARJA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_3) STRANKA MIRA CERARJA:

Value 3023 Frequency
1 da 488
2 ne 127
3 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 143

Valid range from 1 to 3

wx4_4 DESUS - KARL ERJAVEC: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_4) DESUS - KARL ERJAVEC:

Value 3122 Frequency
1 da 397
2 ne 220
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617 141

Valid range from 1 to 3

wx4_5 ZDRUŽENA LEVICA - MATJAŽ HANŽEK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_5) ZDRUŽENA LEVICA - MATJAŽ HANŽEK:

Value 3221 Frequency
1 da 123
2 ne 431
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 204

Valid range from 1 to 3

wx4_6 POZITIVNA SLOVENIJA - ZORAN JANKOVIĆ: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_6) POZITIVNA SLOVENIJA - ZORAN JANKOVIĆ:

Value 3320 Frequency
1 da 62
2 ne 557
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
619 139

Valid range from 1 to 3

wx4_7 SDS - JANEZ JANŠA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_7) SDS - JANEZ JANŠA:

Value 3419 Frequency
1 da 189
2 ne 445
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 124

Valid range from 1 to 3

wx4_8 NSI - LJUDMILA NOVAK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_8) NSI - LJUDMILA NOVAK:

Value 3518 Frequency
1 da 264
2 ne 360
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 134

Valid range from 1 to 3

wx4_9 DRŽAVLJANSKA LISTA - BOJAN STARMAN: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_9) DRŽAVLJANSKA LISTA - BOJAN STARMAN:

Value 3617 Frequency
1 da 173
2 ne 394
3 ne vem, b.o. 180
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 191

Valid range from 1 to 3

wx4_10 VERJAMEM - IGORJA ŠOLTESA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_10) VERJAMEM - IGORJA ŠOLTESA:

Value 3716 Frequency
1 da 271
2 ne 306
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 181

Valid range from 1 to 3

wx4_11 SOCIALNI DEMOKRATI IN SOLIDARNOST - DEJA N ŽIDAN: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_11) SOCIALNI DEMOKRATI IN SOLIDARNOST - DEJAN ŽIDAN:

Value 3815 Frequency
1 da 349
2 ne 252
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
601 157

Valid range from 1 to 3

wx5 ....IN KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRI MERNEJŠI MANDATAR, KI BI TAKO KOALICIJO SESTAVIL IN VODIL?

WX5) ....IN KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR, KI BI TAKO KOALICIJO SESTAVIL IN VODIL?

Value 3914 Frequency
1 franc bogovič 8
2 alenka bratušek 32
3 miro cerar 258
4 karl erjavec 14
5 matjaž hanžek 1
6 zoran janković 10
7 janez janša 57
8 ljudmila novak 11
9 bojan starman 3
10 igor šoltes 12
11 dejan židan 51
12 kdo drug... anketar vpiši 28
0 ne vem, neodločen, b.o. 269
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 273

Valid range from 0 to 12

wx5_d Ime mandatarja:

WX5_d) Ime mandatarja:

Value 4013 Frequency
Bascarol 1
Eva Irgl 1
Goran Klemenčič 1
KRALJIČ 1
Matej Lahovnik 1
TURK - BIUSI MINISTE 1
Vizjak Andrej 1
batagelj 1
ga še ne pozna 1
gospod Veber 1
kraljič 1
milan zver 1
naj bi bil Nermec 1
navaden občan 1
ne politik 1
nekdo popolnoma nov 1
nekdo čisto nov 1
nobenega 1
nova oseba, neobreme 1
popolnoma novo ime 1
tisti, ki bo dobil n 1
tomaz vesel 1
Černač 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 0

wx6 ZAKAJ MENITE, DA JE RAVNO ON(A) NAPRIMER NEJŠI KANDIDAT? KAJ BI IZPOSTAVILI KOT N JEGOVO/NJENO GLAVNO PREDNOST? (p omožni šifrant.. sicer vpiši) 1 - pošt enost 2 - znanje in izkušnje 3 - ret orika in nastop 4 - tradicija, odnos d o preteklosti 5 - politična umestitev (levo desno) 6 - dober program 7 - m očna osebnost 8 - sposobnost vodenja 0 - ne vem, b.o.

WX6) ZAKAJ MENITE, DA JE RAVNO ON(A) NAPRIMERNEJŠI KANDIDAT? KAJ BI IZPOSTAVILI KOT NJEGOVO/NJENO GLAVNO PREDNOST?

Value 4112 Frequency
/ 1
0 220
1 143
1 + vse našteto 1
1 2 2
1 6 7 1
1 7 1
1, 1
1, 2, 4, dobro je to, da je kmet 1
1, 2, 5, 6, 8 1
1, 2, 6, 8 1
1, 2, 7 1
1, 2, pozitivna oseba 1
1, 3 in mladost in odkritost 1
1, 3, 5 1
1, 3. 7 1
1, 7 1
1, 8 1
1, delavnost 1
1, ima vrednote 1
1, ni egoistična 1
1, ni pokvarjen, ni materialist 1
1, pa realen 1
1, pameten 1
1, politična neomadeževanost 1
1, pravičen 1
1, pravičnost 1
1, spoštovanje malih ljudi 1
1,2 13
1,2,3 1
1,2,7 1
1,2,7,8 1
1,2,8 3
1,3 2
1,4 2
1,6 1
1,7 5
1,8 4
17 1
1pozna osebo osebno 1
2 42
2, 3, 4, 5, 7,8 1
2, 5 1
2, 7 1
2, 7, 8 1
2, dobro je delovala 1
2, je pošten človek 1
2, neomadeževan 1
2,1 2
2,6,7 1
2,7, nima nobenih grehov 1
2,7,8 2
2,8 2
2,npozitivno deluje 1
2; zaupa mu tudi ker izhaja iz gospodarstva 1
3 7
4 7
4,5,8 in ker se njegove ideje ujemajo z idejami an 1
5 1
5,1 1
6 15
6, ljudski človek, 2, 1 1
6,4 1
7 27
7,3 1
8 22
8, nevtralna oseba 1
Brigati se za mladino 1
Gleda v bodočnost 1
MLAD - NOV OBRAZ 1
Mučijo ga 23 let, bil je glavni za osamosvojitev. 1
PRAVE RESITVE 1
Umirjenost, preudarnost, 1-poštenost 1
ajveč glasov 1
ambiciozna, brez afer 1
da bi bilo tako kot prej 1
da še ni bil politično aktiven, nima političnega o 1
delavnost 1
dober politik, strateg 1
dobro za šolstvo 1
drugačnost 1
drži besedo 1
ej nevtralen, ima svojo pot 1
ekonomska sposobnost 1
ima reference 1
iskrenost, verodostojnost 1
kar reče, to tudi drži 1
ker je Cerar politično neopredeljen 1
ker je nov 2
ker je sposoben gospodarstvenik 1
ker je umirjen (ne deluje na silo) in pameten 1
ker je ženska 2
kmetijstvo, gospodarstvo 1
kompetenten, pošten 1
korektnost 1
kot varuh čl. pravic si je pridobil zaupanje 1
kredibilna oseba, poštena 1
kredibilnost 1
miren 1
mlad in nov, 1 1
mlad, preprost, nepovezan 1
moralne vrednote 1
najbolj realen 1
najboljši pristop 1
navajen goljufij 1
ne levi ne desni, pravičnost 1
ne pozna 1
ne sledi 1
ne sledi politiki 1
ne sledi, ne ve 1
ne sledim, ne poznam 1
ne spreminjajo stališč ter desna smer 1
ne ve, ne sledi 1
ne verjame 1
ne vidi 1
ne zeli povedati 1
ne zeli zaupati 1
ne želi dat podatka 1
nekaj novega 2
neobremenjen s preteklostjo 1
neobremenjen človek 1
neobremenjnost, 2 1
neomadeževan 2
neopredeljen 1
nevpletenost 1
nevtralnost, nov obraz 1
ni koruptiven 1
ni ne levi ne desni 1
ni obremenjena s preteklostjo 1
ni omadeževan 1
ni opredeljen 1
ni revanšist,, umirjena 1
ni usmerjen ne v levo in ne v desno 1
ni še bil v politiki in deluje zelo pošteno 1
nihče ni primeren 1
nima obremenitve s preteklostjo 1
nobenega boljšega ni 1
nov 1
nov obraz 11
nov obraz na politične sceni 1
nov obraz v politiki, 2, ker je pravnik 1
nov obraz, stik z ljudmi 1
nov obraz, temelji na poštenosti 1
nov obraz. nove ideje 1
nov politik, nima grehov političnih 1
nov, pošten, jasna stališča 1
nova osebnost 2
novi obraz 1
o 2
občutek za povezovanje 1
ogromno naredi tudi če je drugi ne marajo. 8 1
osebna integriteta, politična modrost 1
podkovanost, pravnik, mlad, nov )cerar=, 1 1
politična neoporečnost, 1 1
popolno zaupanje 1
poskuša nekaj narediti 1
pozitiven 1
pozna zadeve, je priprečljiv, argumentira zadeve, 1
poštenost, strokovnjak 1
pravi Slovenec, za to se mu gre 1
pravniška izobrazba 1
pred krizo mi je bil najboljši, pa še zdaj je 1
preprost 1
preudarnost 2
prizadevanje pri osvobasjanju slovenije 1
program in skrb za gospodarstvo 1
razgledan, umirjen 1
razmišlja o celtnem narodu 1
razumen človek 1
realist, 8, 7 1
realno gledanje na svet 1
realno misli 1
se zanima za kmete 1
solidarnost, gleda na male ljudi 1
sposoben 1
sposoben gospodarstvenik 1
sposobnost 1
sposobnost, poštenost 1
sposobnosti, moralne kvalitete 1
ukvarja s prihodnostjo 1
umirjen 1
umirjenost 1
umirjenost, preudarnost 1
vedno eni in isti, veze in poznanstva 1
verjamem kaj govori, zaupanja vreden 1
verodostojna 1
vztrajnost 2
zaradi goapodarstva 1
zaradi poštenosti in sposobnosti 1
zaupanje, pozitiven 1
zavzema se za napredek 1
zavzema za upokojence 1
zbuja zaupanje in upanje 1
zdrava kmečka pamet 1
zdravo razmišljanje 1
zenska, strpnost, komunikacija 1
zna speljat, ne zgolj govori 1
zrel in resen, realen 1
človek, ki si prizadeva za odstranitev vseh social 1
človeška, odnos do ljudi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 0

q995 NA PODLAGI ZAHTEVE EU SE IZVAJA PROGRAM PRODAJE POMEMBNIH DRŽAVNIH PODJETIJ (NPR . MERCATOR IN TELEKOM). ALI PRODAJO TEH PODJETIJ PODPIRTE, ALI NE?

Q995) NA PODLAGI ZAHTEVE EU SE IZVAJA PROGRAM PRODAJE POMEMBNIH DRŽAVNIH PODJETIJ (NPR. MERCATOR IN TELEKOM). ALI PRODAJO TEH PODJETIJ PODPIRTE, ALI NE?

Value 4211 Frequency
1 podpiram 139
2 ne podpiram 542
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 77

Valid range from 1 to 3

wx7 13. JULIJA BODO TOREJ PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. OCENE SO, DA B O TAKRAT UDELEŽBA NIŽJA KOT BI BILA SICE R - ČE BI BILE VOLITVE JESENI. KAKO BOST E RAVNALI VI, ALI SE BOSTE JULIJSKIH VOL ITEV UDELEŽILI, ALI NE?

WX7) 13. JULIJA BODO TOREJ PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. OCENE SO, DA BO TAKRAT UDELEŽBA NIŽJA KOT BI BILA SICER - ČE BI BILE VOLITVE JESENI. KAKO BOSTE RAVNALI VI, ALI SE BOSTE JULIJSKIH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Value 4310 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 460
2 VERJETNO DA 127
3 VERJETNO NE 38
4 ZAGOTOVO NE 95
5 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 38

Valid range from 1 to 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

LROJ) POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 449 Frequency
0 1
19 2
22 2
23 1
24 2
25 2
26 1
27 4
28 2
29 6
30 8
31 8
32 6
33 12
34 10
35 10
36 12
37 18
38 11
39 13
40 14
41 20
42 17
43 22
44 21
45 17
46 22
47 18
48 20
49 24
50 21
51 23
52 19
53 15
54 22
55 18
56 15
57 16
58 20
59 12
60 15
61 9
62 13
63 9
64 14
65 17
66 11
67 10
68 15
69 8
70 8
71 7
72 13
73 9
74 3
75 4
76 6
77 4
78 3
79 6
80 3
81 2
82 3
83 7
84 7
85 3
86 3
87 3
88 3
89 4
90 4
91 2
92 4
93 6
94 5
95 3
96 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 2 0 96 54.286 16.098

Valid range from 0 to 96

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

IZOB) KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 458 Frequency
1 OSNOVNA 81
2 POKLICNA 97
3 SREDNJA 334
4 VIŠJA, VISOKA 243
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 3

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

TIPK) ALI PREBIVATE:

Value 467 Frequency
1 PODEŽELJE 307
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 263
3 VEČJE MESTO 79
4 LJ, MB 107
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 2

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ZAP) ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 476 Frequency
1 GOSPODARSTVO 118
2 NEGOSPODARSTVO 89
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 2
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 441
7 ŠTUDENT, DIJAK 25
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ E DELOVNO MESTO?

ZAP2) ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 485 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 25
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 76
3 NE, TO ME NE SKRBI 105
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 552

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

REG1) ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 494 Frequency
1 sem veren 330
2 nisem veren 260
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 15

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

Value 503 Frequency
1 moški 259
2 ženska 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 512 Frequency
30 ->30 50
45 31 - 45 86
60 46 - 60 216
99 61 -> 404
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 2

Valid range from 30 to 99

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 0 0.131 5.822 1 1.143

Valid range from 0.131252810387003 to 5.82181259676723

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2014). PBSI1406 - Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2014). Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (december 2014). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2014). Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1406. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1406_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si