Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1406_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Doušak, May
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena osebne sreče, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, gospodarska kriza, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, mnenje o oblikovanju koalicije, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, razprodaja državnega premoženja

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratna meritev je potekala v zoženem obsegu longitudinalnega dela raziskave Politbarometer, aktualno povpraševanje pa je bilo osredotočeno na problematiko strankarskih preferenc v času pred sprožitvijo formalne volilne kampanje v okviru predčasnih volitev poslancev v Državni zbor 13. julija 2014.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. junij 2014 - 19. junij 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Za razliko od ostalih Politbarometrov je bila tokrat zaradi skrajno oteženega dostopa do respondentov uvedena sprememba pri postopku izbire ciljnih oseb. Uporabljen je bil vstopni filter, s katerim se je poskušalo korigirati kvote pri spolu in starosti.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1406 - Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 52
 • število enot: 758

Verzija: januar 2015

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2014-06-15 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 2014-06-15 2014-06-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 22 Frekvenca
Zakrita vrednost 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

regija Regija

Regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 18
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 55
8 SPOD. POSAVSKA 181
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 29
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 152 Frekvenca
2014-06-15 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 2014-06-15 2014-06-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 251 Frekvenca
Zakrita vrednost 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

regija Regija

Regija

Vrednost 350 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 104
5 GORENJSKA 18
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 55
8 SPOD. POSAVSKA 181
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 29
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Vrednost 449 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 262
2 500-4000 214
3 4000-50000 171
4 NAD 50000 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

QA) V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 548 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 46
2 . 47
3 nekaj vmes 251
4 . 293
5 zelo sem srečen 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SE DAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVO R NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

QB) V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 647 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 35
2 . 58
3 nekaj vmes 245
4 . 301
5 zelo sem zadovoljen 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Q1) ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 746 Frekvenca
1 zadovoljen 47
2 ni zadovoljen 689
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI ?

Q2) IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 845 Frekvenca
1 zadovoljen 416
2 ni zadovoljen 321
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

qc NEDAVNO OBJAVLJENI PODATKI URADA ZA MAKR OEKONOMSKE ANALIZE KAŽEJO, DA JE SLOVENI JA PO DALJŠEM OBDOBJU ZABELEŽILA GOSPODA RSKO RAST, KI NAJ BI SE PO NEKATERIH NAP OVEDIH TUDI NADALJEVALA. ALI SO TO PO VA ŠEM MNENJU ŽE ZNAKI, DA TUDI SLOVENIJA P OČASI IZSTOPA IZ GOSPODARSKE KRIZE, ALI NE?

QC) NEDAVNO OBJAVLJENI PODATKI URADA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE KAŽEJO, DA JE SLOVENIJA PO DALJŠEM OBDOBJU ZABELEŽILA GOSPODARSKO RAST, KI NAJ BI SE PO NEKATERIH NAPOVEDIH TUDI NADALJEVALA. ALI SO TO PO VAŠEM MNENJU ŽE ZNAKI, DA TUDI SLOVENIJA POČASI IZSTOPA IZ GOSPODARSKE KRIZE, ALI NE?

Vrednost 944 Frekvenca
1 da, Slovenija počasi izstopa iz krize 180
2 ne, ne izstopa iz krize 532
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5,PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NI Č NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNO MA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDANJI VLADI V CELOTI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I1) KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDANJI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 328
2 . 186
3 nekaj vmes 188
4 . 43
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I2) PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK?

Vrednost 1142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 277
2 . 145
3 nekaj vmes 181
4 . 119
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I3) DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 307
2 . 232
3 nekaj vmes 175
4 . 22
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I4) PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 114
3 nekaj vmes 262
4 . 194
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I5) POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 343
2 . 237
3 nekaj vmes 143
4 . 11
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I6) SODIŠČEM?

Vrednost 1538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 157
3 nekaj vmes 204
4 . 95
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I9) CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 326
2 . 168
3 nekaj vmes 167
4 . 56
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I10) BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 225
2 . 225
3 nekaj vmes 195
4 . 71
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I12) USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 1835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 179
2 . 154
3 nekaj vmes 240
4 . 109
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I13) SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 102
3 nekaj vmes 292
4 . 240
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I14) SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2033 Frekvenca
1 najmanj zaupa 99
2 . 150
3 nekaj vmes 269
4 . 185
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I23) EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 113
2 . 171
3 nekaj vmes 306
4 . 115
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I25) EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2231 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 122
3 nekaj vmes 281
4 . 205
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

I15) ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2330 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 146
3 nekaj vmes 309
4 . 184
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w20b DECEMBRA 2011 SO BILE PREDHODNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ZA KATERO STRAN KO STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

W20B) DECEMBRA 2011 SO BILE PREDHODNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 2429 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 46
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 10
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 110
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 4
7 SD - socialni demokrati 126
8 ZARES - nova stranka 6
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 3
10 lista Zorana Jankovića 56
11 Državljanska lista Gregorja Viranta 11
12 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

wx2 VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STR ANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE N A TEH VOLITVAH. TO SO (anketar preberi s eznam!!!)... .... IN KATERO OD NAVED ENIH STRANK BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI?@ /

WX2) VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STRANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE NA TEH VOLITVAH. TO SO...

Vrednost 2528 Frekvenca
1 SLS - F. BOGOVIČ 5
2 ZAVEZNIŠTVO A. BRATUŠEK 11
3 STRANKA M. CERARJA 197
4 DESUS - K. ERJAVEC 38
5 ZDRUŽENA LEVICA - M. HANŽEK 7
6 PS - Z. JANKOVIĆ 6
7 SDS - J. JANŠA 83
8 NSI - L. NOVAK 16
9 DL - B. STARMAN 1
10 VERJAMEM - I. ŠOLTESA 7
11 SD IN SOLIDARNOST - D. ŽIDAN 27
12 se ne bo udeležil volitev 96
0 ne vem, neodločen, b.o. 261
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 264

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

wx3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA OD TEH VAM J E VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? VERJETNO VESTE, DA BODO ČEZ SLAB MESEC - 13. JULIJA, PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. NAVEDLI VAM BOMO 11 STRANK ZA KATERE VELJA, DA BODO NASTOPILE NA TEH VOLITVAH. TO SO...

WX3) PA VENDARLE, KATERA STRANKA OD TEH VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 2627 Frekvenca
1 slovenska ljudska stranka - franc bogovič 6
2 zavezništvo alenke bratušek 8
3 stranka mira cerarja 50
4 desus - karl erjavec 10
5 združena levica - matjaž hanžek 0
6 pozitivna slovenija - zoran jankovič 2
7 sds - janez janša 12
8 nsi - ljudmila novak 5
9 državljanska lista - bojan starman 1
10 verjamem - igorja šoltesa 3
11 socialni demokrati in solidarnost - dejan židan 10
12 se ne bo udeležil volitev 46
0 ne vem, še neodločen, b.o. 202
Sysmiss 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 605

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST ALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. KA M BI SE VI UVRSTILI SAMI, PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

LD) MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. KAM BI SE VI UVRSTILI SAMI, PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 2726 Frekvenca
1 prej levo 244
2 v sredino 226
3 prej desno 129
4 b.o. 157
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wx4_1 KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSA KO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJU ČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, AL I NE? SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - FRAN C BOGOVIČ: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_1) SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - FRANC BOGOVIČ:

Vrednost 2825 Frekvenca
1 da 305
2 ne 300
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_2 ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_2) ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK:

Vrednost 2924 Frekvenca
1 da 240
2 ne 375
3 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_3 STRANKA MIRA CERARJA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_3) STRANKA MIRA CERARJA:

Vrednost 3023 Frekvenca
1 da 488
2 ne 127
3 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_4 DESUS - KARL ERJAVEC: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_4) DESUS - KARL ERJAVEC:

Vrednost 3122 Frekvenca
1 da 397
2 ne 220
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
617 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_5 ZDRUŽENA LEVICA - MATJAŽ HANŽEK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_5) ZDRUŽENA LEVICA - MATJAŽ HANŽEK:

Vrednost 3221 Frekvenca
1 da 123
2 ne 431
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_6 POZITIVNA SLOVENIJA - ZORAN JANKOVIĆ: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_6) POZITIVNA SLOVENIJA - ZORAN JANKOVIĆ:

Vrednost 3320 Frekvenca
1 da 62
2 ne 557
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
619 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_7 SDS - JANEZ JANŠA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_7) SDS - JANEZ JANŠA:

Vrednost 3419 Frekvenca
1 da 189
2 ne 445
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_8 NSI - LJUDMILA NOVAK: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_8) NSI - LJUDMILA NOVAK:

Vrednost 3518 Frekvenca
1 da 264
2 ne 360
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_9 DRŽAVLJANSKA LISTA - BOJAN STARMAN: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_9) DRŽAVLJANSKA LISTA - BOJAN STARMAN:

Vrednost 3617 Frekvenca
1 da 173
2 ne 394
3 ne vem, b.o. 180
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_10 VERJAMEM - IGORJA ŠOLTESA: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_10) VERJAMEM - IGORJA ŠOLTESA:

Vrednost 3716 Frekvenca
1 da 271
2 ne 306
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx4_11 SOCIALNI DEMOKRATI IN SOLIDARNOST - DEJA N ŽIDAN: KATERE STRANKE BI PO VAŠEM MNENJU MORALE PO VOLITVAH SESTAVITI VLADNO KOALICIJO? SPET VAM JIH BOM PREBRALA, VI PA ZA VSAKO OD NAVEDENIH POVEJTE ALI NAJ BO VKLJUČENA V SESTAVO NOVE VLADNE KOALICIJE, ALI NE?

WX4_11) SOCIALNI DEMOKRATI IN SOLIDARNOST - DEJAN ŽIDAN:

Vrednost 3815 Frekvenca
1 da 349
2 ne 252
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx5 ....IN KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRI MERNEJŠI MANDATAR, KI BI TAKO KOALICIJO SESTAVIL IN VODIL?

WX5) ....IN KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR, KI BI TAKO KOALICIJO SESTAVIL IN VODIL?

Vrednost 3914 Frekvenca
1 franc bogovič 8
2 alenka bratušek 32
3 miro cerar 258
4 karl erjavec 14
5 matjaž hanžek 1
6 zoran janković 10
7 janez janša 57
8 ljudmila novak 11
9 bojan starman 3
10 igor šoltes 12
11 dejan židan 51
12 kdo drug... anketar vpiši 28
0 ne vem, neodločen, b.o. 269
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 273

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

wx5_d Ime mandatarja:

WX5_d) Ime mandatarja:

Vrednost 4013 Frekvenca
Bascarol 1
Eva Irgl 1
Goran Klemenčič 1
KRALJIČ 1
Matej Lahovnik 1
TURK - BIUSI MINISTE 1
Vizjak Andrej 1
batagelj 1
ga še ne pozna 1
gospod Veber 1
kraljič 1
milan zver 1
naj bi bil Nermec 1
navaden občan 1
ne politik 1
nekdo popolnoma nov 1
nekdo čisto nov 1
nobenega 1
nova oseba, neobreme 1
popolnoma novo ime 1
tisti, ki bo dobil n 1
tomaz vesel 1
Černač 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 0

wx6 ZAKAJ MENITE, DA JE RAVNO ON(A) NAPRIMER NEJŠI KANDIDAT? KAJ BI IZPOSTAVILI KOT N JEGOVO/NJENO GLAVNO PREDNOST? (p omožni šifrant.. sicer vpiši) 1 - pošt enost 2 - znanje in izkušnje 3 - ret orika in nastop 4 - tradicija, odnos d o preteklosti 5 - politična umestitev (levo desno) 6 - dober program 7 - m očna osebnost 8 - sposobnost vodenja 0 - ne vem, b.o.

WX6) ZAKAJ MENITE, DA JE RAVNO ON(A) NAPRIMERNEJŠI KANDIDAT? KAJ BI IZPOSTAVILI KOT NJEGOVO/NJENO GLAVNO PREDNOST?

Vrednost 4112 Frekvenca
/ 1
0 220
1 143
1 + vse našteto 1
1 2 2
1 6 7 1
1 7 1
1, 1
1, 2, 4, dobro je to, da je kmet 1
1, 2, 5, 6, 8 1
1, 2, 6, 8 1
1, 2, 7 1
1, 2, pozitivna oseba 1
1, 3 in mladost in odkritost 1
1, 3, 5 1
1, 3. 7 1
1, 7 1
1, 8 1
1, delavnost 1
1, ima vrednote 1
1, ni egoistična 1
1, ni pokvarjen, ni materialist 1
1, pa realen 1
1, pameten 1
1, politična neomadeževanost 1
1, pravičen 1
1, pravičnost 1
1, spoštovanje malih ljudi 1
1,2 13
1,2,3 1
1,2,7 1
1,2,7,8 1
1,2,8 3
1,3 2
1,4 2
1,6 1
1,7 5
1,8 4
17 1
1pozna osebo osebno 1
2 42
2, 3, 4, 5, 7,8 1
2, 5 1
2, 7 1
2, 7, 8 1
2, dobro je delovala 1
2, je pošten človek 1
2, neomadeževan 1
2,1 2
2,6,7 1
2,7, nima nobenih grehov 1
2,7,8 2
2,8 2
2,npozitivno deluje 1
2; zaupa mu tudi ker izhaja iz gospodarstva 1
3 7
4 7
4,5,8 in ker se njegove ideje ujemajo z idejami an 1
5 1
5,1 1
6 15
6, ljudski človek, 2, 1 1
6,4 1
7 27
7,3 1
8 22
8, nevtralna oseba 1
Brigati se za mladino 1
Gleda v bodočnost 1
MLAD - NOV OBRAZ 1
Mučijo ga 23 let, bil je glavni za osamosvojitev. 1
PRAVE RESITVE 1
Umirjenost, preudarnost, 1-poštenost 1
ajveč glasov 1
ambiciozna, brez afer 1
da bi bilo tako kot prej 1
da še ni bil politično aktiven, nima političnega o 1
delavnost 1
dober politik, strateg 1
dobro za šolstvo 1
drugačnost 1
drži besedo 1
ej nevtralen, ima svojo pot 1
ekonomska sposobnost 1
ima reference 1
iskrenost, verodostojnost 1
kar reče, to tudi drži 1
ker je Cerar politično neopredeljen 1
ker je nov 2
ker je sposoben gospodarstvenik 1
ker je umirjen (ne deluje na silo) in pameten 1
ker je ženska 2
kmetijstvo, gospodarstvo 1
kompetenten, pošten 1
korektnost 1
kot varuh čl. pravic si je pridobil zaupanje 1
kredibilna oseba, poštena 1
kredibilnost 1
miren 1
mlad in nov, 1 1
mlad, preprost, nepovezan 1
moralne vrednote 1
najbolj realen 1
najboljši pristop 1
navajen goljufij 1
ne levi ne desni, pravičnost 1
ne pozna 1
ne sledi 1
ne sledi politiki 1
ne sledi, ne ve 1
ne sledim, ne poznam 1
ne spreminjajo stališč ter desna smer 1
ne ve, ne sledi 1
ne verjame 1
ne vidi 1
ne zeli povedati 1
ne zeli zaupati 1
ne želi dat podatka 1
nekaj novega 2
neobremenjen s preteklostjo 1
neobremenjen človek 1
neobremenjnost, 2 1
neomadeževan 2
neopredeljen 1
nevpletenost 1
nevtralnost, nov obraz 1
ni koruptiven 1
ni ne levi ne desni 1
ni obremenjena s preteklostjo 1
ni omadeževan 1
ni opredeljen 1
ni revanšist,, umirjena 1
ni usmerjen ne v levo in ne v desno 1
ni še bil v politiki in deluje zelo pošteno 1
nihče ni primeren 1
nima obremenitve s preteklostjo 1
nobenega boljšega ni 1
nov 1
nov obraz 11
nov obraz na politične sceni 1
nov obraz v politiki, 2, ker je pravnik 1
nov obraz, stik z ljudmi 1
nov obraz, temelji na poštenosti 1
nov obraz. nove ideje 1
nov politik, nima grehov političnih 1
nov, pošten, jasna stališča 1
nova osebnost 2
novi obraz 1
o 2
občutek za povezovanje 1
ogromno naredi tudi če je drugi ne marajo. 8 1
osebna integriteta, politična modrost 1
podkovanost, pravnik, mlad, nov )cerar=, 1 1
politična neoporečnost, 1 1
popolno zaupanje 1
poskuša nekaj narediti 1
pozitiven 1
pozna zadeve, je priprečljiv, argumentira zadeve, 1
poštenost, strokovnjak 1
pravi Slovenec, za to se mu gre 1
pravniška izobrazba 1
pred krizo mi je bil najboljši, pa še zdaj je 1
preprost 1
preudarnost 2
prizadevanje pri osvobasjanju slovenije 1
program in skrb za gospodarstvo 1
razgledan, umirjen 1
razmišlja o celtnem narodu 1
razumen človek 1
realist, 8, 7 1
realno gledanje na svet 1
realno misli 1
se zanima za kmete 1
solidarnost, gleda na male ljudi 1
sposoben 1
sposoben gospodarstvenik 1
sposobnost 1
sposobnost, poštenost 1
sposobnosti, moralne kvalitete 1
ukvarja s prihodnostjo 1
umirjen 1
umirjenost 1
umirjenost, preudarnost 1
vedno eni in isti, veze in poznanstva 1
verjamem kaj govori, zaupanja vreden 1
verodostojna 1
vztrajnost 2
zaradi goapodarstva 1
zaradi poštenosti in sposobnosti 1
zaupanje, pozitiven 1
zavzema se za napredek 1
zavzema za upokojence 1
zbuja zaupanje in upanje 1
zdrava kmečka pamet 1
zdravo razmišljanje 1
zenska, strpnost, komunikacija 1
zna speljat, ne zgolj govori 1
zrel in resen, realen 1
človek, ki si prizadeva za odstranitev vseh social 1
človeška, odnos do ljudi 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 0

q995 NA PODLAGI ZAHTEVE EU SE IZVAJA PROGRAM PRODAJE POMEMBNIH DRŽAVNIH PODJETIJ (NPR . MERCATOR IN TELEKOM). ALI PRODAJO TEH PODJETIJ PODPIRTE, ALI NE?

Q995) NA PODLAGI ZAHTEVE EU SE IZVAJA PROGRAM PRODAJE POMEMBNIH DRŽAVNIH PODJETIJ (NPR. MERCATOR IN TELEKOM). ALI PRODAJO TEH PODJETIJ PODPIRTE, ALI NE?

Vrednost 4211 Frekvenca
1 podpiram 139
2 ne podpiram 542
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wx7 13. JULIJA BODO TOREJ PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. OCENE SO, DA B O TAKRAT UDELEŽBA NIŽJA KOT BI BILA SICE R - ČE BI BILE VOLITVE JESENI. KAKO BOST E RAVNALI VI, ALI SE BOSTE JULIJSKIH VOL ITEV UDELEŽILI, ALI NE?

WX7) 13. JULIJA BODO TOREJ PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. OCENE SO, DA BO TAKRAT UDELEŽBA NIŽJA KOT BI BILA SICER - ČE BI BILE VOLITVE JESENI. KAKO BOSTE RAVNALI VI, ALI SE BOSTE JULIJSKIH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 4310 Frekvenca
1 ZAGOTOVO DA 460
2 VERJETNO DA 127
3 VERJETNO NE 38
4 ZAGOTOVO NE 95
5 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

LROJ) POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 449 Frekvenca
0 1
19 2
22 2
23 1
24 2
25 2
26 1
27 4
28 2
29 6
30 8
31 8
32 6
33 12
34 10
35 10
36 12
37 18
38 11
39 13
40 14
41 20
42 17
43 22
44 21
45 17
46 22
47 18
48 20
49 24
50 21
51 23
52 19
53 15
54 22
55 18
56 15
57 16
58 20
59 12
60 15
61 9
62 13
63 9
64 14
65 17
66 11
67 10
68 15
69 8
70 8
71 7
72 13
73 9
74 3
75 4
76 6
77 4
78 3
79 6
80 3
81 2
82 3
83 7
84 7
85 3
86 3
87 3
88 3
89 4
90 4
91 2
92 4
93 6
94 5
95 3
96 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 2 0 96 54.286 16.098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

IZOB) KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 458 Frekvenca
1 OSNOVNA 81
2 POKLICNA 97
3 SREDNJA 334
4 VIŠJA, VISOKA 243
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

TIPK) ALI PREBIVATE:

Vrednost 467 Frekvenca
1 PODEŽELJE 307
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 263
3 VEČJE MESTO 79
4 LJ, MB 107
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ZAP) ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 476 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 118
2 NEGOSPODARSTVO 89
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 2
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 441
7 ŠTUDENT, DIJAK 25
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ E DELOVNO MESTO?

ZAP2) ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 485 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 25
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 76
3 NE, TO ME NE SKRBI 105
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

REG1) ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 494 Frekvenca
1 sem veren 330
2 nisem veren 260
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

Vrednost 503 Frekvenca
1 moški 259
2 ženska 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 512 Frekvenca
30 ->30 50
45 31 - 45 86
60 46 - 60 216
99 61 -> 404
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 0 0.131 5.822 1 1.143

Vrednosti spremenljivk od 0.131252810387003 do 5.82181259676723

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2014). PBSI1406 - Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2014). Politbarometer 06/14, Slovenija: junij 2014.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (december 2014). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2014). Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1406. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1406_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si