Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM994
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM994_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1999)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

seznanjenost z informacijami o Evropski uniji, spremljanje medijskih vsebin, zanimanje za evropsko unijo, podpora članstvu v Evropski uniji, reševanje konkretnih težav v EU, ocena bodočega položaja Slovenije v EU, skupine, ki bi pridobile oz. izgubile z vstopom Slovenije v EU, pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju po vstopu v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije po vstopu v EU, glasovanje na referendumu o vstopu Slovenije v EU, seznanjenost z vladnim programom obveščanja javnosti o EU, navezanost na državo, ocena razmer v družbi, podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, strankarske preference, volitve, ocena povojnih razmer, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, izražanje sreče, stališča o reformnih ukrepih, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, razlike v plačah, zadostnost dohodka za preživetje, vrednote konzervativno liberalno, naklonjenost do političnih strank, ugledni politiki, stališča do načinov vodenja države, stališča o razmerah in dogodkih med II. svetovno vojno

Keywords ELSST:
POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, GOSPODARSKE RAZMERE, POLITIČNA STRANKA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, ZNANSTVENI RAZVOJ

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
EVROPA
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
POLITIČNI BAROMETER
STALIŠČA O STRANKAH, POLITIKIH IN VOLILNEM SISTEMU
ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN OCENA PRIHODNOSTI
VPRAŠANJA O BODOČNOSTI


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju celovite slike dejavnikov in procesov oblikovanja stališč do Evropske Unije v predpridružitvenem obdobju v Sloveniji ter izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer. Raziskovalna vprašanja o EU so avtorji podali v naslednjih sklopih: medijska participacija, viri obveščanja in dejavniki oblikovanja mnenj, viri informiranja, medijska participacija, obveščenost, zanimanje za EU in referendumska namera, pričakovanja anketirancev v zvezi z vključevanjem v Evropsko Unijo, prednosti in slabosti vključevanja Slovenije, pričakovanja od članstva v Evropski Uniji: argumenti za in proti vstopu, kdo bo pridobil in kdo bo izgubil z vstopom v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije v EU, ocena finančnega stanja gospodinjstva po vstopu v EU, pogledi respondentov na ključne dileme v zvezi z vključevanjem, ali bi vam bilo žal, če se Slovenija ne bi vključila kdo zavira proces vključevanja, naklonjenost evropske in slovenske javnosti do vključevanja Slovenije v EU, ali je Slovenija v enakopravnem položaju z drugimi državami kandidatkami, ali se lahko Slovenija uspešno razvija, tudi če se ne vključi v EU, referendumska namera, ocena evropskega poročila, program za boljšo obveščenost slovenske javnosti o Evropski Uniji in vključevanju v Evropsko Unijo, seznanjenost z izvajanjem programa, poznavanje konkretnih dejavnosti vladnega programa. V zaključku je nekaj vprašanj o prihodnosti in odnosu do znanosti ter napredka, deloma povzetih tudi po ADP IDNo: IW200067.

Methodology


Collection date: oktober 1999 - november 1999
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. (70×3×5). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM994 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 367
 • number of units: 1006

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1002 2
1003 1
1004 1
1005 1

Q101_1 TV Dnevnik TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

(3) - TV Dnevnik TV Slovenije

Value 31 Frequency
1 (ni izbral) 331
3 (izbral) 433
9 nobene 242

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 1367 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Value 2366 Frequency
1 1
2 1
3 1
1002 2
1003 1
1004 1
1005 1

Q101_1 TV Dnevnik TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

(3) - TV Dnevnik TV Slovenije

Value 3365 Frequency
1 (ni izbral) 331
3 (izbral) 433
9 nobene 242

Q101_2 24 ur POP TV 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - 24 ur POP TV

Value 4364 Frequency
1 (ni izbral) 293
3 (izbral) 471
9 nobene 242

Q101_3 Odmevi TV SLO 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - Odmevi TV Slovenije

Value 5363 Frequency
1 (ni izbral) 631
3 (izbral) 133
9 nobene 242

Q101_4 tuje inf. oddaje 1.01 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

3 - tuje informativne oddaje

Value 6362 Frequency
1 (ni izbral) 708
3 (izbral) 56
9 nobene 242

Q102A_1 Prva jutranja kronika 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

(3) - Prva jutranja kronika ob 5.30

Value 7361 Frequency
1 (ni izbral) 426
3 (izbral) 135
9 ne posluša radia 445

Q102A_2 Druga jutranja kronika 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Druga jutranja kronika ob 7.00

Value 8360 Frequency
1 (ni izbral) 310
3 (izbral) 251
9 ne posluša radia 445

Q102A_3 Danes do 13.00 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Danes do 13.00

Value 9359 Frequency
1 (ni izbral) 427
3 (izbral) 134
9 ne posluša radia 445

Q102A_4 Dogodki in odmevi 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Dogodki in odmevi ob 15.30

Value 10358 Frequency
1 (ni izbral) 340
3 (izbral) 221
9 ne posluša radia 445

Q102A_5 Radijski dnevnik 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Radijski dnevnik ob 19.00

Value 11357 Frequency
1 (ni izbral) 467
3 (izbral) 94
9 ne posluša radia 445

Q102A_6 Zrcalo dneva 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Zrcalo dneva ob 22.00

Value 12356 Frequency
1 (ni izbral) 517
3 (izbral) 44
9 ne posluša radia 445

Q102A_7 Studio ob sedemnajstih 1.02 KATERE INFORMATIVNE ODDAJE SLOVENSKIH RADIJSKIH POSTAJ REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) SPREMLJATE? A. POSAMEZNE INFORMATIVNE ODDAJE NA RADIU SLOVENIJA:

3 - Studio ob sedemnajstih

Value 13355 Frequency
1 (ni izbral) 521
3 (izbral) 40
9 ne posluša radia 445

Q102B_1 Radio Student B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

(3) - Radio Študent

Value 14354 Frequency
1 (ni izbral) 680
3 (izbral) 24
9 ne posluša radia 302

Q102B_2 Radio Ognjisce B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - Radio Ognjišče

Value 15353 Frequency
1 (ni izbral) 618
3 (izbral) 86
9 ne posluša radia 302

Q102B_3 Lokalna inf.postaja B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - lokalno radijsko postajo z informativnimi vsebinami (Maribor, Koper, Trbovlje...)

Value 16352 Frequency
1 (ni izbral) 264
3 (izbral) 440
9 ne posluša radia 302

Q102B_4 lokalni glasbena postaja B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - lokalno radijsko postajo glasbeno-oglaševalnetipa (Dur, Salomon..)

Value 17351 Frequency
1 (ni izbral) 473
3 (izbral) 231
9 ne posluša radia 302

Q102B_5 tuje postaje B. INFORMATIVNE ODDAJE NA DRUGIH RADIJSKIH POSTAJAH:

3 - tuje radijske postaje

Value 18350 Frequency
1 (ni izbral) 670
3 (izbral) 35
9 ne posluša radia 301

Q103_1 Delo 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

(3) - Delo

Value 19349 Frequency
1 (ni izbral) 453
3 (izbral) 229
9 nobenega 324

Q103_2 Dnevnik 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Dnevnik

Value 20348 Frequency
1 (ni izbral) 541
3 (izbral) 139
9 nobenega 326

Q103_3 Vecer 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Večer

Value 21347 Frequency
1 (ni izbral) 482
3 (izbral) 198
9 nobenega 326

Q103_4 Slo Novice 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - Slovenske Novice

Value 22346 Frequency
1 (ni izbral) 449
3 (izbral) 231
9 nobenega 326

Q103_5 tuji casopisi 1.03 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

3 - tuji dnevni časopisi

Value 23345 Frequency
1 (ni izbral) 659
3 (izbral) 20
9 nobenega 327

Q104_1 Primorske novice 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

(3) - Primorske novice

Value 24344 Frequency
1 (ni izbral) 397
3 (izbral) 89
9 nobenega 520

Q104_2 Gorenjski glas 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Gorenjski glas

Value 25343 Frequency
1 (ni izbral) 410
3 (izbral) 76
9 nobenega 520

Q104_3 Dolenjski list 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Dolenjski list

Value 26342 Frequency
1 (ni izbral) 444
3 (izbral) 42
9 nobenega 520

Q104_4 Pomurski vestnik 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Pomurski vestnik

Value 27341 Frequency
1 (ni izbral) 446
3 (izbral) 40
9 nobenega 520

Q104_5 Nas tednik 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Naš tednik

Value 28340 Frequency
1 (ni izbral) 462
3 (izbral) 24
9 nobenega 520

Q104_6 Tednik Ptuj 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Tednik Ptuj

Value 29339 Frequency
1 (ni izbral) 446
3 (izbral) 40
9 nobenega 520

Q104_7 Zasavc 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - Zasavc

Value 30338 Frequency
1 (ni izbral) 471
3 (izbral) 15
9 nobenega 520

Q104_8 lokalne casopisi 1.04 KATERE REGIONALNE ČASOPISE REDNO BERETE?

3 - bere lokalne časopise

Value 31337 Frequency
1 (ni izbral) 304
3 (izbral) 182
9 nobenega 520

Q105_1 Jana 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

(3) - Jana

Value 32336 Frequency
1 (ni izbral) 457
3 (izbral) 242
9 nobenega od teh 307

Q105_2 Nasa zena 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Naša žena

Value 33335 Frequency
1 (ni izbral) 636
3 (izbral) 63
9 nobenega od teh 307

Q105_3 Nedeljski Dnevnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Nedeljski Dnevnik

Value 34334 Frequency
1 (ni izbral) 407
3 (izbral) 292
9 nobenega od teh 307

Q105_4 Mag 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Mag

Value 35333 Frequency
1 (ni izbral) 603
3 (izbral) 96
9 nobenega od teh 307

Q105_5 Mladina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Mladina

Value 36332 Frequency
1 (ni izbral) 602
3 (izbral) 97
9 nobenega od teh 307

Q105_6 Kmecki glas 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Kmečki glas

Value 37331 Frequency
1 (ni izbral) 634
3 (izbral) 65
9 nobenega od teh 307

Q105_7 7D 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - 7D

Value 38330 Frequency
1 (ni izbral) 638
3 (izbral) 61
9 nobenega od teh 307

Q105_8 Druzina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Družina

Value 39329 Frequency
1 (ni izbral) 616
3 (izbral) 83
9 nobenega od teh 307

Q105_9 Ognjisce 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Ognjišče

Value 40328 Frequency
1 (ni izbral) 608
3 (izbral) 91
9 nobenega od teh 307

Q105_10 Sobotno Delo 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Sobotno Delo

Value 41327 Frequency
1 (ni izbral) 549
3 (izbral) 150
9 nobenega od teh 307

Q105_11 Sobotni Dnevnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - sobotni Dnevnik

Value 42326 Frequency
1 (ni izbral) 657
3 (izbral) 42
9 nobenega od teh 307

Q105_12 Gospodarski vestnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

3 - Gospodarski vestnik

Value 43325 Frequency
1 (ni izbral) 650
3 (izbral) 49
9 nobenega od teh 307

Q106 KAJ INF.O EU?

1.06 ALI STE V ZADNJIH ŠTIRINAJSTIH DNEH KARKOLI SLIŠALI, BRALI ALI ZASLEDILI KATERO OD INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI?

Value 44324 Frequency
1 da 730
2 ne 203
9 ne vem 73

Q107 ODNOS SLO Z EU

1.07 V KAKŠNEM ODNOSU JE TRENUTNO SLOVENIJA Z EVROPSKO UNIJO, ALI JE...

Value 45323 Frequency
1 polnopravna članica 13
2 pridružena članica 204
3 sredi pogajanj o polnopravnem članstvu 590
4 nimamo povezav in stikov z Evropsko unijo 15
9 ne vem, b.o. 184

Q108 OBVESCEN O POVEZOVANJU SLO Z EU?

1.08 O POVEZOVANJU SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ GOVORI. ALI MENITE, DA STE O TEM ZELO DOBRO ALI ZELO SLABO OBVEŠČENI?

Value 46322 Frequency
1 zelo dobro sem obveščen 32
2 dobro sem obveščen 462
3 slabo sem obveščen 246
4 zelo slabo sem obveščen 51
5 problematika me ne zanima 115
9 ne morem oceniti 100

Q109 ZAKAJ STE SLABO OBVESCENI? (Če je bil odgovor 3 ali 4)

1.09 ZAKAJ OCENJUJETE, DA STE SLABO OBVEŠČENI? ZATO, KER...

Value 47321 Frequency
1 ni informacij 10
2 so informacije težko dostopne 29
3 so informacije neustrezne 50
4 drugo: 53
5 me ne zanima, ne morem oceniti 176
0 se ne nanaša 662
" " 26

Q110 KAKO MOCNO SE ZANIMATE ZA VKLJUCEVANJE S

1.10 KAKO MOČNO SE ZANIMATE ZA DOGAJANJE V ZVEZI S PROCESOM VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE ZANIMATE IN 5, DA SE ZELO ZANIMATE.

Value 48320 Frequency
1 sploh se ne zanimam 150
2 2 196
3 3 419
4 4 149
5 zelo se zanimam 65
9 ne vem 27

Q111_1 KJE NAJVEC INF. O EU? 1.11 KJE DOBITE NAJVEČ INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 49319 Frequency
1 na Radiu Slovenija 188
2 na drugih radijskih postajah 26
3 na TV Slovenija 455
4 na komercialnih TV postajah 154
5 iz časopisov, revij 93
6 razgovori z znanci, prijatelji, sodelavci 30
7 drugi viri (internet, promocijski materiali itd.) 5
9 nikjer, b.o. 55

Q111_2 KJE NAJVEC INF. O EU?

1. odgovor

Value 50318 Frequency
1 na Radiu Slovenija 82
2 na drugih radijskih postajah 22
3 na TV Slovenija 171
4 na komercialnih TV postajah 98
5 iz časopisov, revij 267
6 razgovori z znanci, prijatelji, sodelavci 85
7 drugi viri (internet, promocijski materiali itd.) 29
9 nikjer, b.o. 104
" " 148

Q112 CLANSTVO V EU ZA SLO

1.12 KAJ SODITE, ALI BI ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI SLOVENIJI PRINESLO VEČ PREDNOSTI ALI VEČ SLABOSTI?

Value 51317 Frequency
1 več prednosti 231
2 tako prednosti kot slabosti 469
3 več slabosti 165
9 ne vem, b.o. 141

Q113 SLO NE V EU...?

1.13 ČE BI SE IZKAZALO, DA SE SLOVENIJA IZ KAKRŠNIHKOLI RAZLOGOV NE BI VKLJUČILA V EVROPSKO UNIJO, ALI BI VAM OSEBNO BILO ŽAL, ALI NE?

Value 52316 Frequency
1 bilo bi mi žal 365
2 ne bi mi bilo žal 275
3 vseeno mi je 232
9 ne vem, b.o. 134

Q114 VKLJUCEVANJE SLO V EU POTEKA...

1.14 KAJ MENITE, ALI VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO POTEKA...

Value 53315 Frequency
1 prehitro 102
2 ravno prav hitro 227
3 prepočasi 389
9 ne vem, ne morem oceniti 287
" " 1

Q115 KDO V SLO ZAVIRA VKLJUCEVANJE V EU (Če je bil odgovor 3)

1.15 KDO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAVIRA PROCES VKLJUČEVANJA V EVROPSKO UNIJO?

Value 54314 Frequency
1 vlada 111
2 posamezne stranke 120
3 parlament 57
4 interesne skupine, lobiji (kmečki, upokojenski...) 37
5 drugo 25
9 ne vem 78
0 se ne nanaša 554
" " 24

Q116A slo jezik in kultura 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

a) slovenski jezik in kultura

Value 55313 Frequency
1 koristno 420
2 škodljivo 321
9 ne vem 263
" " 2

Q116B polozaj kmetijstva 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

b) položaj kmetijstva

Value 56312 Frequency
1 koristno 250
2 škodljivo 565
9 ne vem 190
" " 1

Q116C polozaj gospodarstva 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

c) položaj gospodarstva in industrije

Value 57311 Frequency
1 koristno 611
2 škodljivo 190
9 ne vem 204
" " 1

Q116D samostojnost slo drzave 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

d) samostojnost slovenske države

Value 58310 Frequency
1 koristno 464
2 škodljivo 277
9 ne vem 264
" " 1

Q116E razvoj demokracije 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

e) razvoj demokracije

Value 59309 Frequency
1 koristno 640
2 škodljivo 112
9 ne vem 253
" " 1

Q116F vojaska varnost 1.16 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

f) vojaška varnost

Value 60308 Frequency
1 koristno 718
2 škodljivo 74
9 ne vem 213
" " 1

Q117A denarna politika 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

a) denarna politika

Value 61307 Frequency
1 bolje sama 254
2 bolje v EU 534
9 ne vem 216
" " 2

Q117B regionalni razvoj 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

b) regionalni razvoj, razvoj manj razvitih področij

Value 62306 Frequency
1 bolje sama 381
2 bolje v EU 399
9 ne vem 224
" " 2

Q117C kontrola cen 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

c) kontrola cen

Value 63305 Frequency
1 bolje sama 206
2 bolje v EU 609
9 ne vem 189
" " 2

Q117D socialna varnost 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

d) zagotavljanje socialne varnosti (pokojnine, zaposlovanje)

Value 64304 Frequency
1 bolje sama 366
2 bolje v EU 403
9 ne vem 235
" " 2

Q117E energetska oskrba 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

e) zagotavljanje energetske oskrbe

Value 65303 Frequency
1 bolje sama 238
2 bolje v EU 577
9 ne vem 189
" " 2

Q117F izgradnja cest 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

f) izgradnja in modernizacija cest, železnic, telefonije itd.)

Value 66302 Frequency
1 bolje sama 162
2 bolje v EU 704
9 ne vem 138
" " 2

Q117G posodobitev kmetijstva 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

g) posodobitev kmetijstva

Value 67301 Frequency
1 bolje sama 296
2 bolje v EU 505
9 ne vem 203
" " 2

Q117H razvoj znanosti 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

h) razvoj znanosti

Value 68300 Frequency
1 bolje sama 98
2 bolje v EU 727
9 ne vem 179
" " 2

Q117I varovanje okolja 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

i) varovanje okolja, ekologija

Value 69299 Frequency
1 bolje sama 225
2 bolje v EU 619
9 ne vem 160
" " 2

Q117J pravice potrosnikov 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

j) zaščita pravic potrošnikov

Value 70298 Frequency
1 bolje sama 202
2 bolje v EU 542
9 ne vem 260
" " 2

Q117K suverenost drzave 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

k) utrjevanje suverenosti države

Value 71297 Frequency
1 bolje sama 444
2 bolje v EU 282
9 ne vem 278
" " 2

Q117L kulturna politika 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

l) kulturna politika

Value 72296 Frequency
1 bolje sama 415
2 bolje v EU 305
9 ne vem 284
" " 2

Q117M pravice delavcev 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

m) zaščita pravic delavcev

Value 73295 Frequency
1 bolje sama 312
2 bolje v EU 477
9 ne vem 215
" " 2

Q117N utrjevanje demokracije 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

n) utrjevanje demokracije

Value 74294 Frequency
1 bolje sama 198
2 bolje v EU 561
9 ne vem 245
" " 2

Q117O razvoj ind. panog 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

o) razvoj industrijskih panog

Value 75293 Frequency
1 bolje sama 129
2 bolje v EU 684
9 ne vem 191
" " 2

Q117P konkurencnost gospodarstva 1.17 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!)

p) krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarstva

Value 76292 Frequency
1 bolje sama 134
2 bolje v EU 672
9 ne vem 198
" " 2

Q118 GOSP. POLOZAJ V SLO PO VSTOPU V EU

1.18 ČE GLEDATE V CELOTI, ALI MISLITE, DA BI BIL SPLOŠNI GOSPODARSKI POLOŽAJ V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO BOLJŠI, SLABŠI ALI ENAK KOT JE DANES?

Value 77291 Frequency
1 boljši 426
2 slabši 176
3 približno enak kot danes 286
9 ne ve 115
" " 3

Q119A materialni standard druzin 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

a) materialni standard družin

Value 78290 Frequency
1 dosti slabše 7
2 slabše 127
3 približno enake 457
4 boljše 288
5 dosti boljše 16
9 ne vem 108
" " 3

Q119B pravna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

b) pravna varnost (zašči- ta pravic posameznika)

Value 79289 Frequency
1 dosti slabše 7
2 slabše 80
3 približno enake 290
4 boljše 439
5 dosti boljše 52
9 ne vem 135
" " 3

Q119C dobiti stanovanje 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

c) možnost dobiti stanovanje

Value 80288 Frequency
1 dosti slabše 31
2 slabše 173
3 približno enake 435
4 boljše 179
5 dosti boljše 26
9 ne vem 159
" " 3

Q119D dobiti zaposlitev 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

d) možnost dobiti zaposlitev

Value 81287 Frequency
1 dosti slabše 40
2 slabše 174
3 približno enake 318
4 boljše 341
5 dosti boljše 34
9 ne vem 95
" " 4

Q119E varnost zaposlitve 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Value 82286 Frequency
1 dosti slabše 27
2 slabše 206
3 približno enake 355
4 boljše 241
5 dosti boljše 31
9 ne vem 143
" " 3

Q119F moznost solanja 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

f) možnost šolanja

Value 83285 Frequency
1 dosti slabše 8
2 slabše 66
3 približno enake 309
4 boljše 430
5 dosti boljše 98
9 ne vem 92
" " 3

Q119G socialna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

g) socialna varnost

Value 84284 Frequency
1 dosti slabše 16
2 slabše 137
3 približno enake 410
4 boljše 276
5 dosti boljše 23
9 ne vem 141
" " 3

Q119H zascita potrosnikov 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

h) zaščita potrošnikov

Value 85283 Frequency
1 dosti slabše 4
2 slabše 60
3 približno enake 290
4 boljše 439
5 dosti boljše 50
9 ne vem 160
" " 3

Q119I osebna varnost 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

i) osebna varnost

Value 86282 Frequency
1 dosti slabše 18
2 slabše 169
3 približno enake 444
4 boljše 200
5 dosti boljše 27
9 ne vem 145
" " 3

Q119J varovanje okolja 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

j) varovanje okolja

Value 87281 Frequency
1 dosti slabše 13
2 slabše 70
3 približno enake 256
4 boljše 449
5 dosti boljše 100
9 ne vem 115
" " 3

Q119K cene zivlj. dobrin 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

k) cene življenjskih dobrin

Value 88280 Frequency
1 dosti slabše 14
2 slabše 174
3 približno enake 316
4 boljše 335
5 dosti boljše 55
9 ne vem 109
" " 3

Q119L lazje prehajanje meje 1.19 NAŠTELI VAM BOMO ŠE NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti!) Razmere bi bile...

l) lažje prehajanje meje

Value 89279 Frequency
1 dosti slabše 2
2 slabše 12
3 približno enake 108
4 boljše 399
5 dosti boljše 396
9 ne vem 85
" " 4

Q120A politiki 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

a) politiki

Value 90278 Frequency
1 pridobili 330
2 izgubili 331
3 brez sprememb 175
9 ne vem 167
" " 3

Q120B delavci v industriji 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

b) delavci v industriji

Value 91277 Frequency
1 pridobili 350
2 izgubili 306
3 brez sprememb 212
9 ne vem 136
" " 2

Q120C ljudje, kot jaz 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

c) ljudje, kot jaz

Value 92276 Frequency
1 pridobili 244
2 izgubili 152
3 brez sprememb 486
9 ne vem 122
" " 2

Q120D lastniki podjetij 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

d) lastniki podjetij

Value 93275 Frequency
1 pridobili 399
2 izgubili 210
3 brez sprememb 185
9 ne vem 210
" " 2

Q120E upokojenci 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

e) upokojenci

Value 94274 Frequency
1 pridobili 157
2 izgubili 223
3 brez sprememb 462
9 ne vem 162
" " 2

Q120F drzavni uradniki 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

f) državni uradniki

Value 95273 Frequency
1 pridobili 325
2 izgubili 235
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 235
9 ne vem 209
" " 2

Q120G zaposleni v privatnih podjetjih 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

g) zaposleni v privatnih podjetjih

Value 96272 Frequency
1 pridobili 324
2 izgubili 191
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 289
9 ne vem 200
" " 2

Q120H zaposleni v javnih podjetjih 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

h) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Value 97271 Frequency
1 pridobili 263
2 izgubili 218
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 326
9 ne vem 197
" " 2

Q120I kmetje 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

i) kmetje

Value 98270 Frequency
1 pridobili 146
2 izgubili 605
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 129
9 ne vem 124
" " 2

Q120J mladi 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

j) mladi (študenti, dijaki)

Value 99269 Frequency
1 pridobili 461
2 izgubili 113
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 277
9 ne vem 153
" " 2

Q120K nezaposleni 1.20 KATERE OD SPODAJ NAŠTETIH SKUPIN BI Z VSTOPOM SLOVENIJE V EU PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILE IN KATERE IZGUBILE?

k) nezaposleni

Value 100268 Frequency
1 pridobili 266
2 izgubili 179
3 brez sprememb izgubili brez ne sprememb vem 361
9 ne vem 198
" " 2

Q121 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA

1.21 KAJ MENITE, KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 101267 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 25
2 nekoliko boljša 124
3 približno enaka 621
4 nekoliko slabša 109
5 dosti slabša kot je sedaj 20
9 ne vem 102
" " 5

Q122 DRZAVA NAKLONJENA VKLJUCITVI SLO V EU

1.22 KATERA DRŽAVA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ NAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU IN NAS PRI TEM PODPIRA?

Value 102266 Frequency
1 Avstrija 70
2 Belgija 10
3 Danska 6
4 Finska 7
5 Francija 18
6 Grčija 7
7 Irska 11
8 Italija 90
9 Luksemburg 6
10 Nemčija 378
11 Nizozemska 5
12 Portugalska 2
13 Španija 8
14 Švedska 19
15 Velika Britanija 14
98 druga država 10
99 ne vem, b.o. 336
" " 9

Q123 DRZAVA NI NAKLONJENA VKLJUCITVI SLO V EU

1.23 IN KATERA DRŽAVA, ČLANICA EVROPSKE UNIJE, JE NAJMANJ NAKLONJENA VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU OZ.NAS PRI TEM OVIRA?

Value 103265 Frequency
1 Avstrija 507
2 Belgija 2
3 Danska 0
4 Finska 1
5 Francija 11
6 Grčija 5
7 Irska 2
8 Italija 134
9 Luksemburg 0
10 Nemčija 6
11 Nizozemska 1
12 Portugalska 0
13 Španija 0
14 Švedska 0
15 Velika Britanija 15
98 druga država 6
99 ne vem, b.o. 311
" " 5

Q124 NA REFERENDUMU O PRISTOPU SLO EU BI GLAS

1.24 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O PRISTOPU SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 104264 Frequency
1 zanesljivo za pristop 316
2 verjetno za pristop 353
3 verjetno proti pristopu 90
4 zanesljivo proti pristopu 64
9 ne vem, b.o. 181
" " 2

Q125A ZAKAJ GLASOVALI PROTI SLO V EU (Če je bil odgovor 3 ali 4)

1.25 ZAKAJ BI GLASOVALI PROTI VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO? (Možna sta dva odgovora!)

Value 105263 Frequency
1 nove članice EU ne bodo v enakopravnem položaju s starimi članicami 28
2 Slovenija bo izgubila suverenost 19
3 poslabšale se bodo razmere za slovensko kmetijstvo 48
4 poslabšala se bo socialna varnost slovenskih državljanov 7
5 stroški vključevanja bodo preveliki 26
6 tujci bodo imeli pravico do nakupa zemlje 4
7 prihodnost evropske unije ni jasna 6
8 ogrožena bo nacionalna identiteta, jezik in kultura 4
0 drugo 73
9 brez odgovora 577
" " 214

Q125B ZAKAJ GLASOVALI PROTI SLO V EU (Če je bil odgovor 3 ali 4)

(drugi odgovor)

Value 106262 Frequency
1 nove članice EU ne bodo v enakopravnem položaju s starimi članicami 9
2 Slovenija bo izgubila suverenost 7
3 poslabšale se bodo razmere za slovensko kmetijstvo 18
4 poslabšala se bo socialna varnost slovenskih državljanov 11
5 stroški vključevanja bodo preveliki 24
6 tujci bodo imeli pravico do nakupa zemlje 12
7 prihodnost evropske unije ni jasna 15
8 ogrožena bo nacionalna identiteta, jezik in kultura 14
0 drugo 82
9 brez odgovora 586
" " 228

Q126 KDAJ SLO PRIPRAVLJENA ZA CLANSTVO V EU

1.26 SLOVENSKA VLADA JE SPREJELA STRATEGIJO VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO. ALI VESTE KATEREGA LETA NAJ BI BILA SLOVENIJA PRIPRAVLJENA ZA ČLANSTVO V EU PO TEJ STRATEGIJI?

Value 107261 Frequency
1 navaja pravo leto 329
2 navaja napačno leto 301
9 ne vem, b.o. 374
" " 2

Q127 KDAJ SLO POLNOPRAVNA CLANICA EU

1.27 KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EU?

Value 108260 Frequency
1 takoj oz. kmalu 19
2 leta 2001 21
3 leta 2002 124
4 leta 2003 82
5 leta 2004 146
6 leta 2005 229
7 leta 2010 81
8 kasneje 45
0 nikoli 34
9 ne morem oceniti, ne vem 224
" " 1

Q128 MINISTER ZA EVROPSKE ZADEVE JE...

1.28 ALI LAHKO NAVEDETE IME MINISTRA ZA EVROPSKE ZADEVE?

Value 109259 Frequency
1 navaja pravo ime 499
2 navaja napačno ime 68
9 ne vem, b.o. 438
" " 1

Q129 KAJ SLISAL O PROGRAMU ZA BOLJSO OBVECENO

1.29 SLOVENSKA VLADA IZVAJA PROGRAM ZA BOLJŠO OBVEŠČENOST SLOVENSKE JAVNOSTI O EU IN VKLJUČEVANJU V EU. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM PROGRAMU?

Value 110258 Frequency
1 da 376
2 ne 533
9 ne vem 95
" " 2

Q130A evrofon 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

a) brezplačna telefonska številka 080 2002, tako imenovani evrofon

Value 111257 Frequency
1 pozna 351
2 ne pozna 654
" " 1

Q130B stran na internetu 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

b) stran o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, "evropa.gov.si", na internetu

Value 112256 Frequency
1 pozna 250
2 ne pozna 755
" " 1

Q130C evro dopisnice 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

c) evro dopisnice (dostopne na poštah)

Value 113255 Frequency
1 pozna 143
2 ne pozna 862
" " 1

Q130D knjigo Slo v Eu 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

d) knjigo "Slovenija v Evropski uniji?" - 123 vprašanj in odgovorov z evrofona

Value 114254 Frequency
1 pozna 115
2 ne pozna 890
" " 1

Q130E informativne zlozenke 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

e) informativne zloženke o različnih vidikih vključevanja Slovenije v EU

Value 115253 Frequency
1 pozna 180
2 ne pozna 825
" " 1

Q130F Evrobilten 1.30 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA VLADNEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI JO POZNATE, ALI JE NE POZNATE?

f) Evrobilten

Value 116252 Frequency
1 pozna 102
2 ne pozna 903
" " 1

Q131 SO BILE INF.IZ TEH VIROV UPORABNE (Če pozna)

1.31 ALI SO BILE INFORMACIJE, KI STE JIH PRIDOBILI IZ TEH VIROV, UPORABNE?

Value 117251 Frequency
1 da 207
2 ne 106
9 ni pridobil informacij 631
" " 62

Q132 OPISITE LOGOTIP

1.32 ALI LAHKO OPIŠETE LOGOTIP - ZNAK, VLADNEGA PROGRAMA OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EVROPSKI UNIJI?

Value 118250 Frequency
1 pozna logotip 68
2 ne pozna logotipa 937
" " 1

Q133 SLOGAN OBVESCANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O E

1.33 ALI LAHKO POVESTE, POD KAKŠNIM SLOGANOM POTEKAJO DEJAVNOSTI VLADNEGA PROGRAMA OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EU?

Value 119249 Frequency
1 pozna slogan 13
2 delno pozna slogan 38
3 ne pozna slogana 954
" " 1

Q134_1 Radio Slovenija (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

(3) - na radiu Slovenija

Value 120248 Frequency
1 (ni izbral) 66
3 (izbral) 5
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_2 druge radijske postaje (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

3 - na drugih radijskih postajah

Value 121247 Frequency
1 (ni izbral) 67
3 (izbral) 4
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_3 TV Slovenija (Če je navedel slogan ali logotip) 1.34 KJE STE LOGOTIP OZ. SLOGAN ZASLEDILI? (Možnih je več odgovorov)

3 - na TV Slovenija

Value 122246 Frequency
1 (ni izbral) 33
3 (izbral) 38
9 ne pozna logotipa ali slogana 914
" " 21

Q134_4 komercialne TV postaj

3 - na komercialnih TV postajah

Value 123245 Frequency
1 masilo 63
3 izbral 8
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_5 casopisi,revije

3 - v časopisih, revijah

Value 124244 Frequency
1 masilo 47
3 izbral 24
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_6 drugi viri

3 - drugi viri (internet, zloženke, promocijski materiali itd.)

Value 125243 Frequency
1 masilo 45
3 izbral 26
9 ne pozna 914
" " 21

Q134_7 razgovori z znanci

3 - razgovori z znanci, prijatelji

Value 126242 Frequency
1 masilo 68
3 izbral 3
9 ne pozna 914
" " 21

Q135 EVROPSKA JAVNOST JE VKLJUCITVI SLO V EU

1.35 ALI MENITE, DA JE EVROPSKA JAVNOST PRETEŽNO NAKLONJENA ALI NENAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU?

Value 127241 Frequency
1 je naklonjena 444
2 ni naklonjena 346
9 ne vem 214
" " 2

Q136 SLOVENSKA JAVNOST JE VKLJUCITVI SLO V EU

1.36 KAJ PA SLOVENSKA JAVNOST? ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST PRETEŽNO NAKLONJENA ALI NENAKLONJENA VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU?

Value 128240 Frequency
1 je naklonjena 634
2 ni naklonjena 187
9 ne vem 183
" " 2

Q137 EU POSTAVLJA SLO POGOJE...

1.37 KAJ MENITE, ALI POSTAVLJA EVROPSKA UNIJA SLOVENIJI ENAKE POGOJE, KOT DRUGIM DRŽAVAM, KI ŽELIJO VSTOPITI - ALI UGODNEJŠE ALI MANJ UGODNE?

Value 129239 Frequency
1 manj ugodne 341
2 enake 481
3 bolj ugodne 30
9 ne vem 152
" " 2

Q138 SE SLO RAZVIJA TUDI CE SE NE VKLJUCI V E

1.38 ALI SE PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LAHKO USPEŠNO RAZVIJA, TUDI ČE SE NE VKLJUČI V EVROPSKO UNIJO?

Value 130238 Frequency
1 da 477
2 ne 349
9 ne vem 178
" " 2

Q139 ODGOVOR SLO VLADE NA ZAHTEVE EU

1.39 EVROPSKA UNIJA V ZADNJEM ČASU POSTAVLJA SLOVENIJI NEKATERE KONKRETNE ZAHTEVE V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM V EU (NPR. ZAPRTJE BREZCARINSKIH PRODAJALN). ALI PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA VLADA NA TE ZAHTEVE ODGOVARJA:

Value 131237 Frequency
1 ustrezno 213
2 niti ustrezno, niti neustrezno 236
3 neustrezno 283
9 ne ve, ne more oceniti 272
" " 2

Q140 SLISAL ZA POROCILO EVROPSKE KOMISIJE

1.40 SREDI OKTOBRA LETOS JE EVROPSKA KOMISIJA PODALA POROČILO, V KATEREM JE OCENILA NAPREDEK SLOVENIJE PRI IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI. ALI STE SLIŠALI ZA TO POROČILO?

Value 132236 Frequency
1 da 544
2 ne 460
" " 2

Q141 V TEM POROCILU JE SLO OCENJENA... (Če da)

1.41 ALI JE PO VAŠEM MNENJU V TEM POROČILU SLOVENIJA OCENJENA...

Value 133235 Frequency
1 premalo kritično 45
2 realno ali 284
3 preveč kritično 92
8 ne morem oceniti, ne poznam dovolj poročila 132
0 ni slišal za poročilo 436
" " 17

Q201 ALI BI IZBRALI SLOVENIJO?

2.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 134234 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 660
2 verjetno bi izbral Slovenijo 229
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 65
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 25
9 ne vem 26
" " 1

Q202A kako zivijo ljudje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 135233 Frequency
1 danes dosti slabše 85
2 danes slabše 417
3 približno enake 300
4 danes boljše 169
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 17
" " 1

Q202B demokraticnost odlocanja 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 136232 Frequency
1 danes dosti slabše 33
2 danes slabše 197
3 približno enake 397
4 danes boljše 263
5 danes dosti boljše 29
9 ne vem 86
" " 1

Q202C spostovanje clovekovih pravic 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 137231 Frequency
1 danes dosti slabše 55
2 danes slabše 249
3 približno enake 402
4 danes boljše 221
5 danes dosti boljše 26
9 ne vem 52
" " 1

Q202D spostovanje dela 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 138230 Frequency
1 danes dosti slabše 92
2 danes slabše 386
3 približno enake 315
4 danes boljše 141
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem 59
" " 1

Q202E moznost dobiti stanovanje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 139229 Frequency
1 danes dosti slabše 181
2 danes slabše 503
3 približno enake 164
4 danes boljše 71
5 danes dosti boljše 4
9 ne vem 82
" " 1

Q202F moznost dobiti zaposlitev 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 140228 Frequency
1 danes dosti slabše 260
2 danes slabše 496
3 približno enake 155
4 danes boljše 68
5 danes dosti boljše 4
9 ne vem 22
" " 1

Q202G zakonitost 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 141227 Frequency
1 danes dosti slabše 58
2 danes slabše 263
3 približno enake 434
4 danes boljše 114
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 130
" " 1

Q202H moznost izobrazevanja 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 142226 Frequency
1 danes dosti slabše 13
2 danes slabše 159
3 približno enake 404
4 danes boljše 321
5 danes dosti boljše 50
9 ne vem 58
" " 1

Q202I kulturno zivljenje 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 143225 Frequency
1 danes dosti slabše 14
2 danes slabše 90
3 približno enake 460
4 danes boljše 305
5 danes dosti boljše 36
9 ne vem 100
" " 1

Q202J moznost imeti otroke 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 144224 Frequency
1 danes dosti slabše 143
2 danes slabše 477
3 približno enake 259
4 danes boljše 72
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 45
" " 1

Q202K zdravstveno varstvo 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 145223 Frequency
1 danes dosti slabše 75
2 danes slabše 373
3 približno enake 355
4 danes boljše 164
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 27
" " 1

Q202L vpliv stroke na vladne odlocitve 2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 146222 Frequency
1 danes dosti slabše 62
2 danes slabše 262
3 približno enake 341
4 danes boljše 64
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 265
" " 1

Q203 ALI STE SRECNI?

2.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 147221 Frequency
0 sploh nisem srečen 14
1 2 - 7
3 4 - 30
5 6 - 234
7 8 - 161
9 10 - zelo sem srečen 59
99 ne vem 15
2 2 13
4 4 45
6 6 134
8 8 206
10 10 - zelo sem srecen 87
" " 1

Q204A davek na dodano vrednost 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

a) davek na dodano vrednost

Value 148220 Frequency
1 močno zavravračam 160
2 do neke mere zavravračam 207
3 niti zavravračam niti podpiram 227
4 do neke podpiram 253
5 močno podpiram 65
9 ne vem 93
" " 1

Q204B reforma pokojninskega sistema 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

b) reforma pokojninskega sistema - brez drugega stebra

Value 149219 Frequency
1 močno zavravračam 94
2 do neke mere zavravračam 202
3 niti zavravračam niti podpiram 230
4 do neke podpiram 195
5 močno podpiram 34
9 ne vem 250
" " 1

Q204C izenacenje delovne dobe za moske/zenske 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

c) izenačenje delovne dobe za moške/ženske

Value 150218 Frequency
1 močno zavravračam 326
2 do neke mere zavravračam 329
3 niti zavravračam niti podpiram 126
4 do neke podpiram 129
5 močno podpiram 32
9 ne vem 63
" " 1

Q204D skrajsanje tedenskega delovnega casa 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

d) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Value 151217 Frequency
1 močno zavravračam 48
2 do neke mere zavravračam 122
3 niti zavravračam niti podpiram 172
4 do neke podpiram 424
5 močno podpiram 166
9 ne vem 73
" " 1

Q204E ukinitev splosne vojaske obveznosti 2.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SPREJETIH REFORMNIH UKREPOV IN NEKAJ PREDLOGOV ZANJE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ZAVRAČATE, ALI GA NE PODPIRATE?

e) ukinitev splošne vojaške obveznosti in uvedba poklicne

Value 152216 Frequency
1 močno zavravračam 116
2 do neke mere zavravračam 180
3 niti zavravračam niti podpiram 185
4 do neke podpiram 248
5 močno podpiram 157
9 ne vem 119
" " 1

Q205A za varstvo okolja 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

a) za varstvo okolja

Value 153215 Frequency
1 veliko manj denarja 5
2 nekaj manj 28
3 enako kot doslej 306
4 nekaj več 459
5 veliko več denarja 153
9 ne vem 54
" " 1

Q205B za zdravstvo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

b) za zdravstvo

Value 154214 Frequency
1 veliko manj denarja 1
2 nekaj manj 15
3 enako kot doslej 189
4 nekaj več 540
5 veliko več denarja 226
9 ne vem 34
" " 1

Q205C za policijo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 155213 Frequency
1 veliko manj denarja 32
2 nekaj manj 114
3 enako kot doslej 451
4 nekaj več 267
5 veliko več denarja 77
9 ne vem 64
" " 1

Q205D za izobrazevanje 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

d) za izobraževanje

Value 156212 Frequency
1 veliko manj denarja 2
2 nekaj manj 13
3 enako kot doslej 188
4 nekaj več 523
5 veliko več denarja 233
9 ne vem 46
" " 1

Q205E za vojsko 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

e) za vojsko in obrambo

Value 157211 Frequency
1 veliko manj denarja 112
2 nekaj manj 283
3 enako kot doslej 386
4 nekaj več 132
5 veliko več denarja 36
9 ne vem 56
" " 1

Q205F za pokojnine 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

f) za pokojnine

Value 158210 Frequency
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 29
3 enako kot doslej 394
4 nekaj več 399
5 veliko več denarja 127
9 ne vem 51
" " 2

Q205G za podporo nezaposlenim 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

g) za podporo nezaposlenim

Value 159209 Frequency
1 veliko manj denarja 23
2 nekaj manj 97
3 enako kot doslej 390
4 nekaj več 346
5 veliko več denarja 95
9 ne vem 54
" " 1

Q205H za kulturo 2.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala zagotoviti:

h) za kulturo in umetnost

Value 160208 Frequency
1 veliko manj denarja 14
2 nekaj manj 66
3 enako kot doslej 494
4 nekaj več 315
5 veliko več denarja 48
9 ne vem 68
" " 1

Q206A zagotoviti delovno mesto 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 161207 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 465
2 v glavnem odgovorna 366
3 v glavnem ni odgovorna 112
4 v nobenem primeru ni odgovorna 25
9 ne vem 37
" " 1

Q206B nadzorovati cene 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Value 162206 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 437
2 v glavnem odgovorna 373
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 47
9 ne vem 44
" " 2

Q206C zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 163205 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 595
2 v glavnem odgovorna 349
3 v glavnem ni odgovorna 24
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 30
" " 1

Q206D zagotoviti upokojencem zivlj.standard 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 164204 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 558
2 v glavnem odgovorna 355
3 v glavnem ni odgovorna 52
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 32
" " 1

Q206E pomagati ind.,da si zagotovi razvoj 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 165203 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 456
2 v glavnem odgovorna 383
3 v glavnem ni odgovorna 100
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 51
" " 1

Q206F zagotoviti nezaposlenim zivlj.standard 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 166202 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 331
2 v glavnem odgovorna 452
3 v glavnem ni odgovorna 141
4 v nobenem primeru ni odgovorna 30
9 ne vem 51
" " 1

Q206G znizati razlike med revnimi in bogatimi 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 167201 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 469
2 v glavnem odgovorna 316
3 v glavnem ni odgovorna 126
4 v nobenem primeru ni odgovorna 52
9 ne vem 42
" " 1

Q206H zagotoviti stipendije... 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 168200 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 644
2 v glavnem odgovorna 298
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 33
" " 1

Q206I zagotaviti dostojno prebivalisce... 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 169199 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 434
2 v glavnem odgovorna 430
3 v glavnem ni odgovorna 77
4 v nobenem primeru ni odgovorna 14
9 ne vem 50
" " 1

Q206J preprecevati skodo,ki jo v okolju povzro 2.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 170198 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 575
2 v glavnem odgovorna 318
3 v glavnem ni odgovorna 48
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 58
" " 1

Q207 RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLO

2.07 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE,KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 171197 Frequency
1 razlike naj se povečajo 36
2 sedanje razlike so primerne 126
3 razlike naj se zmanšajo 747
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 54
9 ne vem 40
" " 3

Q208 ALI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE...

2.08 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 172196 Frequency
1 v celoti zadostuje 173
2 v precejšni meri zadostuje 292
3 le v manjši meri zadostuje 282
4 sploh ne zadostuje 148
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 88
9 ni odgovora 23

Q209 BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO REKLI

2.09 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 173195 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 117
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 481
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 335
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 35
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 7
6 da živite v revščini 4
9 ne vem, neopredeljen 26
" " 1

Q210A narod 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 174194 Frequency
1 zelo pozitiven 165
2 pozitiven 618
3 nevtralen 194
4 negativen 20
5 zelo negativen 5
" " 4

Q210B socializem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) socializem

Value 175193 Frequency
1 zelo pozitiven 39
2 pozitiven 238
3 nevtralen 450
4 negativen 238
5 zelo negativen 37
" " 4

Q210C ukinitev smrtne kazni 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) ukinitev smrtne kazni

Value 176192 Frequency
1 zelo pozitiven 120
2 pozitiven 383
3 nevtralen 252
4 negativen 200
5 zelo negativen 45
" " 6

Q210D priseljenci z Juga 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) priseljenci z Juga

Value 177191 Frequency
1 zelo pozitiven 14
2 pozitiven 148
3 nevtralen 429
4 negativen 330
5 zelo negativen 81
" " 4

Q210E pravica do splava 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) pravica do splava

Value 178190 Frequency
1 zelo pozitiven 193
2 pozitiven 439
3 nevtralen 231
4 negativen 110
5 zelo negativen 28
" " 5

Q210F antikomunizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) antikomunizem

Value 179189 Frequency
1 zelo pozitiven 33
2 pozitiven 166
3 nevtralen 542
4 negativen 201
5 zelo negativen 57
" " 7

Q210G slovensko domobranstvo 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) slovensko domobranstvo

Value 180188 Frequency
1 zelo pozitiven 16
2 pozitiven 117
3 nevtralen 489
4 negativen 295
5 zelo negativen 84
" " 5

Q210H verouk v solah 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) verouk v šolah

Value 181187 Frequency
1 zelo pozitiven 27
2 pozitiven 200
3 nevtralen 292
4 negativen 329
5 zelo negativen 153
" " 5

Q210I sindikalne pravice delavcev 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) sindikalne pra- vice delavcev

Value 182186 Frequency
1 zelo pozitiven 168
2 pozitiven 547
3 nevtralen 238
4 negativen 39
5 zelo negativen 9
" " 5

Q210J slovenski partizani 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) slovenski partizani

Value 183185 Frequency
1 zelo pozitiven 93
2 pozitiven 418
3 nevtralen 413
4 negativen 65
5 zelo negativen 12
" " 5

Q210K enakost med spoloma 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) enakost med spoloma

Value 184184 Frequency
1 zelo pozitiven 274
2 pozitiven 558
3 nevtralen 137
4 negativen 27
5 zelo negativen 5
" " 5

Q210L majhne socialne razlike 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) majhne socialne razlike

Value 185183 Frequency
1 zelo pozitiven 189
2 pozitiven 558
3 nevtralen 206
4 negativen 43
5 zelo negativen 5
" " 5

Q210M kapitalizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) kapitalizem

Value 186182 Frequency
1 zelo pozitiven 14
2 pozitiven 178
3 nevtralen 527
4 negativen 238
5 zelo negativen 43
" " 6

Q210N liberalizem 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) liberalizem

Value 187181 Frequency
1 zelo pozitiven 25
2 pozitiven 227
3 nevtralen 578
4 negativen 143
5 zelo negativen 26
" " 7

Q210O vracanje premozenja 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) vračanje premoženja

Value 188180 Frequency
1 zelo pozitiven 59
2 pozitiven 328
3 nevtralen 379
4 negativen 189
5 zelo negativen 46
" " 5

Q210P Evropa 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) Evropa

Value 189179 Frequency
1 zelo pozitiven 93
2 pozitiven 530
3 nevtralen 309
4 negativen 55
5 zelo negativen 13
" " 6

Q210R popravljanje povojnih krivic 2.10 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

r) popravljanje povojnih krivic

Value 190178 Frequency
1 zelo pozitiven 77
2 pozitiven 372
3 nevtralen 380
4 negativen 140
5 zelo negativen 31
" " 6

Q211 RAZMERE V SLO PO 2.SVETOVNI VOJNI

2.11 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 191177 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 70
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 633
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 212
4 drugo 15
9 ne vem 72
" " 4

Q212 VASI POGLEDI NA MEDVOJNA DOGAJANJA

2.12 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO). NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TEH POGLEDOV, VI PA POVEJTE, KATERI OD NJIH JE VAM NAJBLIŽJI. (Izberite en odgovor!)

Value 192176 Frequency
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 397
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 88
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 216
4 drugo 57
9 ne vem, b.o. 244
" " 4

Q301 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO V SLO

3.01 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Value 193175 Frequency
1 zelo nezadovoljen 67
2 2 61
3 3 99
4 4 127
5 5 335
6 6 141
7 7 87
8 8 36
9 9 6
10 zelo zadovoljen 6
99 ne vem, b.o. 36
" " 5

Q302 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

3.02 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Value 194174 Frequency
1 zelo nezadovoljen 27
2 2 29
3 3 73
4 4 94
5 5 297
6 6 160
7 7 132
8 8 122
9 9 27
10 zelo zadovoljen 30
99 ne vem, b.o. 9
" " 6

Q303 STANJE V SLO DRUZBI DANES

3.03 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE... (BERI ODGOVORE!)

Value 195173 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu - ali 35
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav - ali 698
3 da se nahajamo v težki krizi - ali 207
4 da smo pred katastrofo? 31
9 ne vem 29
" " 6

Q304 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

3.04 KAKO OCENJUJETE RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU, ALI SE:

Value 196172 Frequency
1 izboljšujejo, ali 175
2 poslabšujejo, ali 506
3 ostajajo iste? 256
9 ne vem 64
" " 5

Q305 VAS SKRBI,DA BI ZGUBILI DELOVNO MESTO

3.05 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 197171 Frequency
1 da, zelo me skrbi 117
2 da, do neke mere me skrbi 208
3 ne, to me ne skrbi 465
9 ne vem, b.o. 199
" " 17

Q306A druzini in sorodnikom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Value 198170 Frequency
1 sploh nič 12
2 le malo 60
3 precej 301
4 v celoti 618
9 ne vem 8
" " 7

Q306B cerkvi in duhovnikom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 199169 Frequency
1 sploh nič 375
2 le malo 340
3 precej 173
4 v celoti 63
9 ne vem 49
" " 6

Q306C sosedom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

c) sosedom

Value 200168 Frequency
1 sploh nič 119
2 le malo 385
3 precej 395
4 v celoti 75
9 ne vem 26
" " 6

Q306D TV, casopisom, radiu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 201167 Frequency
1 sploh nič 89
2 le malo 441
3 precej 408
4 v celoti 29
9 ne vem 33
" " 6

Q306E Solam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 202166 Frequency
1 sploh nič 31
2 le malo 188
3 precej 590
4 v celoti 140
9 ne vem 51
" " 6

Q306F sindikatom 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

f) sindikatom

Value 203165 Frequency
1 sploh nič 142
2 le malo 390
3 precej 263
4 v celoti 29
9 ne vem 176
" " 6

Q306G bogu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

g) bogu

Value 204164 Frequency
1 sploh nič 316
2 le malo 240
3 precej 190
4 v celoti 163
9 ne vem 91
" " 6

Q306H politicnim strankam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

h) političnim strankam

Value 205163 Frequency
1 sploh nič 439
2 le malo 456
3 precej 55
4 v celoti 5
9 ne vem 45
" " 6

Q306I drzavnemu zboru 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Value 206162 Frequency
1 sploh nič 344
2 le malo 477
3 precej 107
4 v celoti 10
9 ne vem 62
" " 6

Q306J predsedniku rep. 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

j) predsedniku Republike

Value 207161 Frequency
1 sploh nič 169
2 le malo 328
3 precej 338
4 v celoti 110
9 ne vem 55
" " 6

Q306K vladi 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 208160 Frequency
1 sploh nič 190
2 le malo 456
3 precej 256
4 v celoti 41
9 ne vem 57
" " 6

Q306L predsedniku vlade 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

l) predsedniku Vlade

Value 209159 Frequency
1 sploh nič 185
2 le malo 399
3 precej 292
4 v celoti 69
9 ne vem 55
" " 6

Q306M vojski 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

m) vojski

Value 210158 Frequency
1 sploh nič 148
2 le malo 393
3 precej 323
4 v celoti 70
9 ne vem 66
" " 6

Q306N sodiscem 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

n) sodiščem

Value 211157 Frequency
1 sploh nič 162
2 le malo 461
3 precej 272
4 v celoti 44
9 ne vem 61
" " 6

Q306O policiji 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

o) policiji

Value 212156 Frequency
1 sploh nič 142
2 le malo 442
3 precej 332
4 v celoti 41
9 ne vem 43
" " 6

Q306P bankam 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

p) bankam

Value 213155 Frequency
1 sploh nič 68
2 le malo 335
3 precej 457
4 v celoti 89
9 ne vem 51
" " 6

Q306R gospodarstvu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 214154 Frequency
1 sploh nič 80
2 le malo 462
3 precej 344
4 v celoti 27
9 ne vem 87
" " 6

Q306S tolarju 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Value 215153 Frequency
1 sploh nič 47
2 le malo 268
3 precej 503
4 v celoti 115
9 ne vem 67
" " 6

Q306T banki Slo 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Value 216152 Frequency
1 sploh nič 51
2 le malo 266
3 precej 498
4 v celoti 117
9 ne vem 68
" " 6

Q306U Natu 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

u) organizaciji NATO

Value 217151 Frequency
1 sploh nič 105
2 le malo 310
3 precej 352
4 v celoti 76
9 ne vem 157
" " 6

Q306V EU 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

v) Evropski uniji (EU)

Value 218150 Frequency
1 sploh nič 85
2 le malo 287
3 precej 410
4 v celoti 66
9 ne vem 152
" " 6

Q306Z OZN 3.06 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Value 219149 Frequency
1 sploh nič 79
2 le malo 287
3 precej 382
4 v celoti 99
9 ne vem 153
" " 6

Q307A Drzavni zbor 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

a) Državni zbor

Value 220148 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 neuspešno 210
3 deloma, deloma 493
4 uspešno 104
5 zelo uspešno 3
9 ne vem, ne poznam 118
" " 6

Q307B Drzavni svet 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

b) Državni svet

Value 221147 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 neuspešno 192
3 deloma, deloma 443
4 uspešno 113
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 190
" " 6

Q307C Vlada Republike Slovenije 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

c) Vlada Republike Slovenije

Value 222146 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 461
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 13
9 ne vem, ne poznam 100
" " 7

Q307D predsednik Vlade 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Value 223145 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 126
3 deloma, deloma 356
4 uspešno 322
5 zelo uspešno 63
9 ne vem, ne poznam 91
" " 6

Q307E Predsednik Republike 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Value 224144 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 93
3 deloma, deloma 293
4 uspešno 368
5 zelo uspešno 124
9 ne vem, ne poznam 86
" " 6

Q307F Ustavno sodisce 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

f) Ustavno sodišče

Value 225143 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 neuspešno 187
3 deloma, deloma 409
4 uspešno 165
5 zelo uspešno 19
9 ne vem, ne poznam 177
" " 6

Q307G redna sodisca 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

g) redna sodišča

Value 226142 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 neuspešno 250
3 deloma, deloma 381
4 uspešno 113
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 164
" " 6

Q307H javno tozilstvo 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

h) javno tožilstvo

Value 227141 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 neuspešno 232
3 deloma, deloma 387
4 uspešno 102
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 212
" " 6

Q307I Varuh clovekovih pravic 3.07 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

i) Varuh človekovih pravic

Value 228140 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 neuspešno 132
3 deloma, deloma 394
4 uspešno 228
5 zelo uspešno 29
9 ne vem, ne poznam 170
" " 6

Q308A m.gospodarske dejavnosti 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

a) za gospodarske dejavnosti

Value 229139 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 neuspešno 191
3 deloma, deloma 413
4 uspešno 116
5 zelo uspešno 4
9 ne vem, ne poznam 245
" " 6

Q308B m.zunanje zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

b) za zunanje zadeve

Value 230138 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 neuspešno 177
3 deloma, deloma 381
4 uspešno 194
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 198
" " 6

Q308C m.zdravstvo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

c) za zdravstvo

Value 231137 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 neuspešno 199
3 deloma, deloma 403
4 uspešno 176
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 177
" " 6

Q308D m.notranje zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

d) za notranje zadeve

Value 232136 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 neuspešno 199
3 deloma, deloma 400
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 206
" " 6

Q308E m.obrambo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

e) za obrambo

Value 233135 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 neuspešno 176
3 deloma, deloma 397
4 uspešno 160
5 zelo uspešno 16
9 ne vem, ne poznam 213
" " 6

Q308F m.solstvo in sport 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

f) za šolstvo in šport

Value 234134 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 neuspešno 108
3 deloma, deloma 384
4 uspešno 279
5 zelo uspešno 31
9 ne vem, ne poznam 171
" " 6

Q308G m.delo, druzino 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

g) za delo, družino in socialno varstvo

Value 235133 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 neuspešno 156
3 deloma, deloma 399
4 uspešno 195
5 zelo uspešno 44
9 ne vem, ne poznam 174
" " 6

Q308H m.pravosodje 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

h) za pravosodje

Value 236132 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 195
3 deloma, deloma 402
4 uspešno 97
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 255
" " 6

Q308I m.znanost 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

i) za znanost in tehnologijo

Value 237131 Frequency
1 zelo neuspešno 15
2 neuspešno 68
3 deloma, deloma 385
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 17
9 ne vem, ne poznam 308
" " 6

Q308J m.promet,zveze 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

j) za promet in zveze

Value 238130 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 neuspešno 119
3 deloma, deloma 396
4 uspešno 239
5 zelo uspešno 20
9 ne vem, ne poznam 202
" " 6

Q308K m.okolje,prostor 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

k) za okolje in prostor

Value 239129 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 146
3 deloma, deloma 426
4 uspešno 178
5 zelo uspešno 9
9 ne vem, ne poznam 212
" " 6

Q308L m.finance 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

l) za finance

Value 240128 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 neuspešno 139
3 deloma, deloma 367
4 uspešno 207
5 zelo uspešno 37
9 ne vem, ne poznam 226
" " 6

Q308M m.kmetijstvo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

m) za kmetijstvo in gozdarstvo

Value 241127 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 neuspešno 275
3 deloma, deloma 365
4 uspešno 71
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, ne poznam 206
" " 6

Q308N m.ekonomske odnose 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

n) za ekonomske odnose in razvoj

Value 242126 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 neuspešno 126
3 deloma, deloma 429
4 uspešno 156
5 zelo uspešno 5
9 ne vem, ne poznam 264
" " 6

Q308O m.kulturo 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

o) za kulturo

Value 243125 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 neuspešno 89
3 deloma, deloma 404
4 uspešno 236
5 zelo uspešno 14
9 ne vem, ne poznam 240
" " 6

Q308P m.turizem 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

p) za turizem in malo gospodarstvo

Value 244124 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 173
3 deloma, deloma 386
4 uspešno 195
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, ne poznam 199
" " 6

Q308R Urad za evropske zadeve 3.08 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV... Ministrstvo...

r) Urad za evropske zadeve

Value 245123 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 neuspešno 107
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 181
5 zelo uspešno 6
9 ne vem, ne poznam 310
" " 6

Q401A POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 246122 Frequency
1 506
2 211
3 17
55 2
66 6
99 116
" " 17

Q401B POLITIK-NAJVECJI UGLED

b) 2. oseba:

Value 247121 Frequency
1 175
2 390
3 19
62 2
66 8
99 208
" " 22

Q402A POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.02 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Value 248120 Frequency
1 27
2 40
3 35
65 1
66 11
99 542
" " 50

Q402B POLITIK-NAJVECJI UGLED 4.02 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Value 249119 Frequency
1 8
2 13
3 36
65 1
66 15
99 678
" " 61

Q403A POLITIK-NAJMANJSI UGLED 4.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 250118 Frequency
1 8
2 23
3 18
62 2
66 3
99 291
" " 30

Q403B POLITIK-NAJMANJSI UGLED

b) 2. oseba:

Value 251117 Frequency
1 6
2 9
3 20
63 3
66 17
99 475
" " 42

Q404A Imeti mocnega voditelja... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

a) Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Value 252116 Frequency
1 zelo dober 50
2 precej dober 96
3 precej slab 260
4 zelo slab 464
9 ne vem 128
" " 8

Q404B Da o tem, kaj je najbolje... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

b) Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Value 253115 Frequency
1 zelo dober 180
2 precej dober 425
3 precej slab 180
4 zelo slab 64
9 ne vem 149
" " 8

Q404C Da imamo demokraticen... 4.04 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

c) Da imamo demokratičen politični sistem.

Value 254114 Frequency
1 zelo dober 361
2 precej dober 435
3 precej slab 49
4 zelo slab 24
9 ne vem 129
" " 8

Q405A DS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Value 255113 Frequency
0 sploh ni naklonjen 98
1 1 28
2 2 67
3 3 98
4 4 67
5 5 155
6 6 44
7 7 31
8 8 34
9 9 4
10 zelo naklonjen 14
98 ne pozna 170
99 ne ve, b.o. 188
" " 8

Q405B DESUS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 256112 Frequency
0 sploh ni naklonjen 111
1 1 33
2 2 93
3 3 89
4 4 70
5 5 153
6 6 58
7 7 50
8 8 38
9 9 9
10 zelo naklonjen 29
98 ne pozna 94
99 ne ve, b.o. 170
" " 9

Q405C LDS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 257111 Frequency
0 sploh ni naklonjen 96
1 1 40
2 2 49
3 3 76
4 4 78
5 5 144
6 6 76
7 7 76
8 8 83
9 9 26
10 zelo naklonjen 54
98 ne pozna 67
99 ne ve, b.o. 133
" " 8

Q405D SLS 4.05 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNEJŠIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 258110 Frequency
0 sploh ni naklonjen 119
1 1 65
2 2 83
3 3 138
4 4 84
5 5 142
6 6 58
7 7 41
8 8 48
9 9 11
10 zelo naklonjen 22
98 ne pozna 61