Predstavitev novega učbenika: Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov

Date: March 14, 2024
Place: Ljubljana, Slovenia
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
The Statistical Office of The Republic of Slovenia

V dobi vsenavzočega podatkovljenja življenja je pomembno, da študenti pridobijo veščine za kritično iskanje, ovrednotenje in uporabo podatkov. To je izhodišče nastanka novega učbenika z naslovom Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov katerega cilj je prispevati k boljšemu razumevanju, večji uporabi in kakovostnejšim analizam družboslovnih podatkov. Praktične naloge z rešitvami in za samostojno delo v različnih programih za obdelovanje se opirajo na realne mikropodatke uradnih statistik. 

Učbenik je izšel v sodelovanju s predavatelji s Fakultete za družbene vede, podatkovnimi strokovnjaki iz Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije.  

 

Učbenik je prosto na voljo v e-obliki v Založbi ULJ (na povezavi) ter tudi v obliki spletne učilnice (na povezavi), v pomoč predavateljem in študentom različnih disciplin pri podatkovnem opismenjevanju  

 

Ob izidu Učbenika vas vabimo na predstavitveni dogodek, ki bo potekal v četrtek, 14. marca 2024, 10.00-12.00 na Fakulteti za družbene vede (predavalnica 28). 

 


Sodelujoči pri pripravi učbenika bodo predstavili možnosti njegove uporabe, sledila bo razprava z udeleženci in pogostitev. Vsi prisotni bodo dobili tudi  tiskan izvod.  UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si