Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok

Basic Study Information

ADP - IDNo: WELSOC15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_WELSOC15_V1
Main author(s):
 • Filipovič Hrast, Maša
 • Rakar, Tatjana
Co-workers:
 • Mrzel, Maja
 • Boljka, Urban
Data file producer:
CDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2015)

Funding agency:

NORFACE program Prihodnost države blaginje (2014-2019)

Project number:

462-14-052 (NORFACE program Prihodnost države blaginje)

Study ContentKeywords ELSST:
ZDRAVSTVENA OSKRBA, TRG DELA, DRUŽBENA NEENAKOST, ENAKOST SPOLOV
Keywords ADP:
Slovenija, država blaginje, migracije, dolgotrajna oskrba, stališča, varstvo otrok

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
SOCIALNA POLITIKA
SOCIALNA DRŽAVA
MIGRACIJE
DOHODKOVNA NEENAKOST
TRG DELA


Abstract:

Mednarodni projekt "Welfare State Futures: Our Children's Europe", je potekal v okviru NORFACE Welfare State Futures raziskovalnega programa pod koordinatorstvom Univerze v Kentu med leti 2015 in 2018. Pri projektu so poleg Slovenije sodelovale tudi Danska, Nemčija, Norveška in Združeno kraljestvo (koordinator projekta). Cilj mednarodnega projekta je bil proučiti vrednote in stališča ljudi glede prioritet države blaginje v prihodnosti. Projekt je temeljil na inovativnih metodah kvalitativnega raziskovanja, in sicer se je v raziskovalne namene na tem področju (proučevanja stališč do države blaginje) prvič uporabila metoda demokratičnega foruma (DF). Dodatno, so bili podatki zbrani tudi s pomočjo fokusnih skupin (FS). V okviru DF je bila izvedena tudi anketa, in sicer so udeleženci anketni vprašalnik izpolnjevali 2x, t.j. pred začetkom in po koncu izvedbe DF. Vprašalnik je sledil klasičnim pristopom merjenja stališč. Glavni cilj izvedbe DF je bilo odgovoriti na vprašanje "Katere naj bodo prioritete (slovenske) vlade glede prejemkov in storitev v letu 2040?", medtem, ko je bila tema FS "Slovenska socialna država oz. dostop in upravičenost do socialnih prejemkov in storitev: Kdo naj dobi kaj in zakaj?". Velja opozoriti, da so v ADP dostopni le podatki za Slovenijo, t.j. transkripti (v *.pdf formatu) DF in FS ter od pripadajočih gradiv navodila za njihovo izvedbo ter anketni vprašalnik (v *.pdf formatu). Vse je dostopno v slovenskem jeziku. Podatki vseh sodelujočih držav, vključno z rezultati ankete ter vsa pripadajoča gradiva (anketni vprašalnik, navodila za izvedbo, kodirniki, poročila, seznam publikacij, itd.), pa so v angleškem jeziku, dostopni na UK Data Service (http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8496-1. Podatki t.j. transkripti DF in FS ter rezultati ankete so v *.nvp formatu, za kar je potreben program NVivo, medtem, ko so vsa pripadajoča gradiva v *.pdf formatu. Slednja lahko uporabnik tudi prosto pregleduje. Za pravilno razumevanje raziskave in podatkov svetujemo, da si predhodno pogledate vsa dostopna gradiva.

Methodology


Collection date: 14. november 2015 - 28. november 2015, 11. oktober 2016 - 13. oktober 2016
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Osrednjeslovenska regija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe v starosti od 18-70 let iz Osrednjeslovenske regije

Excluded: no information
Data collected by:

Aragon d.o.o.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

1) DF: Na podlagi rekrutacijskih kriterijev, ki so jih v Kopenhagnu določili raziskovalci projekta, je agencija Aragon d.o.o. izvedla rekrutacijski postopek. Izbrani respondenti so morali sodelovati na obeh dnevih izvedbe DF. Izbira respondentov je v dveh fazah potekala od 26. 10. 2015 do 4. 11. 2015. V prvi fazi so potencialni respondenti na spletu izpolnili rekrutacijski vprašalnik, v drugi fazi pa so bili izbrani respondenti poklicani po telefonu. V 1. fazi je bilo vabilo k sodelovanju s povezavo na vprašalnik preko elektronske pošte poslano 3857 osebam (lastna baza Aragona). 333 oseb je izpolnilo vprašalnik, od tega jih je 189 ustrezalo rekrutacijskim kriterijem, 55 jih ni ustrezalo, 89 pa jih vprašalnika ni izpolnilo v celoti. Na podlagi rekrutacijskih kriterijev ter nekaj dodatnih odprtih vprašanj (slednji navedeni v dokumentu Report on Democratic Forums Slovenia, UK Data Service, http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8496-1) je bilo v 2. fazo izbranih 157 ljudi. Na podlagi rekrutacijskih kriterijev so bile oblikovane potencialne skupine, katerih jedro so predstavljali repondenti, ki zastopajo manjšine: brezposelni, etnične manjšine in samozaposleni. V skladu s kriteriji je bilo izbranih in preko telefona kontaktiranih 55 oseb (preverjanje pripravljenosti sodelovanja po predstavitvi izvedbe raziskave ter dodatno preverjanje ustreznosti), od tega 39 rekrutiranih. Na srečanje je prišlo le 37 rekrutirancev, ki so nato sodelovali na DF. Rekrutacija je bila omejena na urbano okolje.

2) FS: izbira respondentov je potekala od 29. 9. 2016 do 10. 10. 2016, preko elektronske pošte ali telefona, s pomočjo rekrutacijskega vprašalnika in nekaj dodatnih odprtih vprašanj. Izbiro respondentov je izvedla agencija Aragon d.o.o. Respondenti, ki so sodelovali v DF so bili izključeni. Vsi so izpolnjevali / odgovarjali na enak rekrutacijski vprašalnik. Preko telefona je bilo kontaktiranih 83 oseb, od katerih jih je rekrutacijskim kriterijem ustrezalo 51, 12 jih ni ustrezalo, 20 pa jih vprašalnika ni izpolnilo v celoti. Preko elektronske pošte pa je bilo vabilo k sodelovanju s povezavo na vprašalnik poslano 3994 osebam (lastna baza Aragona), od katerih jih je 388 izpolnilo vprašalnik. O teh jih je 113 ustrezalo rekrutacijskim kriterijem, 163 jih ni ustrezalo, 112 pa jih vprašalnika ni izpolnilo v celoti. V kolikor je bil izbran respondent prvič kontaktiran preko elektronske pošte, je bil naknadno kontaktiran tudi preko telefona z namenom preverbe ustreznosti kriterijem. Po končnem izboru je bilo k sodelovanju povabljenih 95 respondentov, od tega jih je 60 povabilo sprejelo. V FS je nato dejansko sodelovalo 44 respondentov, 9 jih je bilo na dan izvedbe poslanih domov (izbrani kot rezerva), 7 pa jih sploh ni prišlo. Respondenti so bili uvrščeni v 5 FS: ženske z vzdrževanimi otroci, mladi odrasli, upokojenci, srednji razred in delavski razred. Rekrutacijski kriteriji in kriteriji za oblikovanje skupin (slednji navedeni v dokumentu Focus groups – specification, UK Data Service, http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8496-1) so bili določeni v Kopenhagnu, s strani raziskovalcev projekta.

Mode of data collection:

Drugo

Demokratični forum v živo

Fokusna skupina v živo

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Fokusna skupina 1 - ženske [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Fokusna skupina 2 - mladi [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Fokusna skupina 3 - upokojenci [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Fokusna skupina 4 - srednji razred [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Fokusna skupina 5 - delavski razred [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 1_1 dan - plenarni del dopoldan [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 2_1 dan - brezposelni (oranžna skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 3_1 dan - manjšine (rumena skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 4_1 dan - samostojni podjetniki (modra skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 5_1 dan - plenarni del popoldan [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 1_2 dan - plenarni del dopoldan [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 2_2 dan - brezposelni (oranžna skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 3_2 dan - manjšine (rumena skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 4_2 dan - samostojni podjetniki (modra skupina) [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Title of Data file: Prihodnost držav blaginje: Evropa naših otrok, 2015. Demokratični forum 5_2 dan - plenarni del popoldan [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Filipovič Hrast, Maša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: /

License: ccby

Version: 26. november 2020

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. ARAGON (2016). WELSOC15 - FDV – Norface projekt: Vodila za izvedbo skupinskih diskusij [Ostalo gradivo].
 2. ARAGON (2015). WELSOC15 - WelfSOC Demokratični forum – 1. dan [Ostalo gradivo].
 3. Filipovič Hrast, Maša in Rakar, Tatjana (2015). WELSOC15 - Demokratični forum: Vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Filipovič Hrast, Maša, ur. in Rakar, Tatjana, ur. (2017). Zbornik povzetkov iz konference Prihodnost slovenske države blaginje, 24. 5. 2017, FDV, Univerza v Ljubljani.
 2. Rakar, Tatjana in Filipovič Hrast, Maša (2018). The future of the Slovenian welfare state: a view from deliberative forums.
 3. Filipovič Hrast, Maša, Schøyen, Mi Ah in Rakar, Tatjana (2019). A comparative analysis of people's views on future policies for older people.
 4. Rakar, Tatjana in Filipovič Hrast, Maša (2018). Delitev odgovornosti za blaginjo starih ljudi v blaginjskem trikotniku: kvalitativna analiza demokratičnega foruma.
 5. Rakar, Tatjana in Filipovič Hrast, Maša (2017). Socialne naložbe in družinska politika v Sloveniji.
 6. Filipovič Hrast, Maša, Rakar, Tatjana in Boljka, Urban (2018). Healthcare futures: visions of solidarity and the sustainability of European healtcare systems.
 7. Filipovič Hrast, Maša in Rakar, Tatjana (2019). Socialna politika danes in jutri.
 8. Chung, Heejung, Filipovič Hrast, Maša in Rakar, Tatjana (2018). The provision of care: whose responsibility and why?.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Filipovič Hrast, M. and Rakar, T. (2020). Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: WELSOC15. https://doi.org/10.17898/ADP_WELSOC15_V1

COBISS.SI
Publication date: 2020
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si