Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov

Basic Study Information

ADP - IDNo: SAMOST83
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SAMOST83_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Co-workers:
  • Jezernik, Mišo
Data file producer:
CLSDO - Raziskovalni inštitut FSPN, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1983)

Funding agency:

Posebna raziskovalna skupnost za zdravstvo in socialno varstvo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

navedba pomembnejših življenjskih vrednot, poizkušanje doseganja sprememb v svojem okolju, način doseganja sprememb v svojem okolju, navedba rednih prostočasnih aktivnosti, mnenje o porabi družbenega denarja za reševanje družbenih problemov, ocena prizadevanja profesorjev v srednji šoli za nudenje pomoči dijakom, ocena splošnega vedenja anketirančevega očeta, ocena splošnega vedenja anketirančeve matere, navedba vključenosti v različne organizacije, navedba funkcije v različnih organizacijah, ocenjevanje različnih stališč, koristnosti pri delu, mnenje o iskanje vredno opravljanega dela, mnenje o smislu življenja, spol, poklic očeta, poklic matere, kraj bivanja, vrsta stalnega prebivališča, regija stalnega prebivališča

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, KAZALEC USPEŠNOSTI, VREDNOTA, OSEBNOST, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Topic Classification ADP
POJEM SAMOREALIZACIJE
SAMOREALIZACIJA IN VREDNOTE POSAMEZNIKA
SVOBODA in ENAKOST
SAMOREALIZACIJA in STALIŠČA
VPLIVI VZGOJNIH UKREPOV NA SAMOREALIZACIJO
VPLIV DRUŽBENE NEENAKOSTI NA SAMOREALIZACIJO


Abstract:

Namen raziskave je bilo raziskati vpliv problema družbene neenakosti na vertikalno mobilnost in samoupravno aktivnost ter še posebej na psihološke variable v zvezi z obema vplivoma. Osrednji psihološki pojem, kateremu je bila posvečena največja pozornost, je samorealizacija osebnosti. Avtor je želel raziskati temeljne osebnostne strukture, ki pogojujejo človekovo samorealizacijo in njegove značilnosti samoupravljalstva. To je bil namen meriti ravno z dvema temeljnima faktorjema, faktorjem svobodnosti in faktorjem odprtosti. Naslednji problem, ki je bil zastavljen v okviru raziskave je bil problem vrednot povezan s samoupravljanjem in samorealizacijo. Tretji problem je bil problem družbene neenakosti. In sicer podrobneje pogledati kaj pri samorealizaciji vpliva na procese družbene neenakosti, da ni to le neenakost v dohodkih ali objektivnih razmerah v katerih živijo ljudje, pač pa gre v tem primeru dosti bolj za izobrazbo staršev, družbena aktivnost, kreativne dejavnosti in družbena angažiranost.

Methodology


Collection date: jesen, 1982
Date of production: 1983
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Unit of analysis:

posameznik - študent

Universe:

Ciljna populacija: študentje, ki imajo v tekočem letu 1982/83 vpisan predmet "Uvod v študij in raziskovalno delo" oziroma "Sociologija mladine" pri prof. Makarovič, Jan.

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Vzorec predstavlja populacijo anketiranih študentov Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, vendar niso reprezentativen predstavnik vseh slovenskih študentov. V to populacijo so bili zajeti 138 študentov I., 53 študentov II. in 38 študentov IV. letnika, ki so bili na dan anketiranja (velja za I. letnik) prisotni na predavanjih, kjer so bili anketirani. Na vprašalnik so odgovarjali vsi študentje drugega in četrtega letnika. Odgovarjali so tudi tisti, ki so bili na dan anketiranja odsotni, saj je bil rešen vprašalnik pogoj za pridobitev frekvence v indeksu.

Mode of data collection:

Študentje so izpolnjevali vprašalnike kot del svoje študijske obveznosti. Študente II. letnika smo anketirali v predavalnici v teku predavanj, študentje I. in IV. letnika pa so dobili vprašalnike na predavanju in so jih izpolnili doma. Anketiranje je bilo anonimno. Za izpolnitev vprašalnika so študentje povprečno uporabili eno uro.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SAMOST83 - podatkovna datoteka [datoteka podatkov], 1983

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 215
  • number of units: 229

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SAMOST83

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SAMOST83

Materials of the Study

  1. Makarovič, Jan (1982). SAMOST83 - vprašalnik [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Makarovič, Jan (1983). Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti.
  2. Makarovič, Jan (1978). Vzgoja samoupravljalske osebnosti.
  3. Makarovič, Jan (1981). Vpliv družbene neenakosti na realizacijo intelektualnih potencialov.
  4. Pšeničny, V. (ed.) (1982). Mladina Slovenije '82.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Makarovič, J. (2001). Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SAMOST83. https://doi.org/10.17898/ADP_SAMOST83_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si