Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM182
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM182_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 2018)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

IO-0022; IO-0510 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje več kot 30 držav. Njen namen je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt deluje kot evropska raziskovalna infrastrukturna enota (ERIC), ki se pretežno financira z viri posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga anketa med posamezniki vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj, ki so posvečeni posameznim temam in izbrani na podlagi javnih razpisov za sodelovanje raziskovalnih skupin.

Study Content

Keywords ADP: zaupanje v institucije, zanimanje za politiko, ocena razmer v družbi, ocena materialnega standarda ljudi, socialna vključenost, etnična pripadnost, odnos do priseljencev, državljanstvo, demokracija, družina, zdravstvo, pravna država, odnos do oblasti in volitev, načrti za prihodnost, načrtovanje življenjske poti, pravičnost, poštenost

Keywords ELSST:
VREDNOTA, BLAGINJA, ZDRAVJE, DRUŽINA, ZAUPANJE, POLITIKA, DRUŽBENE VREDNOTE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
INTERNET
POLITIKA
SREČA
ŽIVLJENJSKA POT
GOSPODINJSTVO
POLITIČNI SISTEM


Abstract:

V okviru raziskovalnega programa Slovensko javno mnenje (SJM) in časovnega načrta raziskav je bila v letu 2018 opravljena Evropska družboslovna raziskave - ESS val 9. ESS je znanstveno zasnovan mednarodni raziskovalni projekt. Vzpostavlja podatkovne vire za spremljanje dinamike socialne klime, stališč in vrednot v spreminjajoči se Evropi ter zagotavlja popolno medčasovno primerljivost podatkov za več kot 30 evropskih držav. Raziskava vključuje jedrni blok vprašanj o stališčih in ocenah, ki ostaja nespremenjen skozi vsa leta ter rotirajoče (občasno ponovljive) posebne tematske module, ki so posvečeni specifičnim temam in so izbrani na podlagi mednarodnih javnih razpisov za sodelovanje v projektu. V valu 9 sta poleg jedrnega vsebinskega modula vključena še dva posebna tematska sklopa, in sicer: »načrtovanje življenjske poti (delna ponovitev modula iz leta 2006)« ter »pravičnost in poštenost«. Glej povezavo: https://www.europeansocialsurvey.org/data/module-index.html Raziskava uporablja najvišje metodološke standarde (dosledno verjetnostno vzorčenje, visoko stopnjo nadzora kakovosti skozi vse raziskovalne faze ter v fazi ureditve in priprave končnih podatkov).

Methodology


Collection date: 24. september 2018 - 01. februar 2019
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki, starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano

Populacijo sestavljajo vsi prebivalci Republike Slovenije stari 15 let ali več. Zgornja starostna meja ni postavljena. Izbor enot (oseb) za vzorec je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot vzorčnega seznama, ki služi kot vzorčni okvir. Izbor je bil slučajni dvostopenjski, kjer ima na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Na prvi stopnji je bilo izbranih 300 primarnih vzorčnih enot (PSU), za kar so bili uporabljene skupine osnovnih popisnih okolišev (Clusters of Enumeration Areas – CEA), ki se uporabljajo za potrebe vzorčenja. Izbor PSU je bil izveden slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Probability proportional to size - PPS). Izbor na prvi stopnji upošteva predhodno stratifikacijo, ki je upošteva 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Za tip naselja je bilo uporabljenih naslednjih 6 kategorij: kmečka do 2.000 prebivalcev, nekmečka do 2.000 prebivalcev, naselja z 2.000 do 10.000 prebivalcev, naselja z 10.000 do 100.000 prebivalcev, ter kot ločeni kategoriji posebej Ljubljana in Maribor. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih PSU, po postopku sistematičnega naključnega izbora, izbrano fiksno število ciljnih oseb. V vsakem PSU je bilo izbranih 7 posameznikov. Velikost izhodiščnega bruto vzorca: n=2100 (300 PSU * 7).

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kurdija, Slavko; Malnar, Brina

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 332
 • number of units: 1318

License: ccbync

Version: maj 2021

Variable list

IDNO_ESS IDNO v ESS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0 1 1318 659.5 380.618

Valid range from 1 to 1318

A1 Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? (v minutah)

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. Vpišite cas:

Value 22 Frequency
7777 (zavrnitev) 2
8888 (ne vem) 1
9999 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3 0 720 50.265 63.758

Valid range from 0 to 720

A2 Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi za osebno uporabo?

Ljudje lahko uporabljajo internet na razlicnih napravah npr. racunalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi za osebno uporabo?

Value 31 Frequency
1 nikoli 271
2 zgolj občasno 106
3 nekajkrat na teden 75
4 večino dni 70
5 vsak dan 795
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 1

Valid range from 1 to 5

IDNO_ESS IDNO v ESS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0 1 1318 659.5 380.618

Valid range from 1 to 1318

A1 Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? (v minutah)

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. Vpišite cas:

Value 2331 Frequency
7777 (zavrnitev) 2
8888 (ne vem) 1
9999 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3 0 720 50.265 63.758

Valid range from 0 to 720

A2 Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi za osebno uporabo?

Ljudje lahko uporabljajo internet na razlicnih napravah npr. racunalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi za osebno uporabo?

Value 3330 Frequency
1 nikoli 271
2 zgolj občasno 106
3 nekajkrat na teden 75
4 večino dni 70
5 vsak dan 795
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 1

Valid range from 1 to 5

A3 Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? (v minutah)

Približno koliko časa na obicajen dan porabite za uporabo interneta na racunalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Value 4329 Frequency
6666 (preskok) 453
7777 (zavrnitev) 1
8888 (ne vem) 0
9999 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 454 0 840 183.244 161.506

Valid range from 0 to 840

A4 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.

Value 5328 Frequency
0 treba je biti zelo previden 131
1 . 59
2 . 107
3 . 177
4 . 124
5 . 274
6 . 126
7 . 152
8 . 114
9 . 16
10 večini ljudi lahko zaupamo 35
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 0 to 10

A5 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas vecina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi vecina skušala ravnati pošteno?

Value 6327 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 58
1 . 40
2 . 75
3 . 141
4 . 117
5 . 331
6 . 127
7 . 182
8 . 161
9 . 36
10 večina bi skušala ravnati pošteno 37
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 13

Valid range from 0 to 10

A6 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje vecinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa vecinoma gledajo predvsem nase?

Value 7326 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 70
1 . 37
2 . 108
3 . 143
4 . 137
5 . 313
6 . 148
7 . 161
8 . 127
9 . 36
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 35
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 0 to 10

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 8325 Frequency
1 zelo se zanimam 87
2 še kar se zanimam 406
3 komaj kaj se zanimam 508
4 sploh se ne zanimam 315
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 4

B2 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politicni sistem v Sloveniji omogoca ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kaj pocne vlada?

Value 9324 Frequency
1 sploh nič 424
2 zelo malo 561
3 do neke mere 282
4 precej 27
5 v veliki meri 5
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1299 19

Valid range from 1 to 5

B3 V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s politicnimi vprašanji?

Value 10323 Frequency
1 sploh nisem zmožen_na 556
2 le malo sem zmožen_na 425
3 dokaj zmožen_na 239
4 zelo zmožen_na 45
5 povsem zmožen_na 35
7 (zavrnitev) 6
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 18

Valid range from 1 to 5

B4 In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politicni sistem v Sloveniji omogoca ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Value 11322 Frequency
1 sploh nič 438
2 zelo malo 582
3 do neke mere 243
4 precej 28
5 v veliki meri 7
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 17
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 20

Valid range from 1 to 5

B5 In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

In koliko se cutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Value 12321 Frequency
1 sploh se ne čutim sposobnega / sposobno 559
2 le malo se počutim sposobnega / sposobno 424
3 čutim se dokaj sposobnega / sposobno 254
4 čutim se zelo sposobnega / sposobno 39
5 čutim se povsem sposobnega / sposobno 29
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 13

Valid range from 1 to 5

B6 Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. Najprej Državnemu zboru Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... Državnemu zboru

Value 13320 Frequency
0 sploh ne zaupam 206
1 . 73
2 . 143
3 . 216
4 . 153
5 . 231
6 . 116
7 . 75
8 . 47
9 . 8
10 povsem zaupam 16
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 33
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 34

Valid range from 0 to 10

B7 Zaupanje... pravnemu sistemu Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... pravnemu sistemu

Value 14319 Frequency
0 sploh ne zaupam 161
1 . 88
2 . 138
3 . 191
4 . 156
5 . 214
6 . 117
7 . 110
8 . 70
9 . 27
10 povsem zaupam 14
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 32

Valid range from 0 to 10

B8 Zaupanje... policiji Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... policiji

Value 15318 Frequency
0 sploh ne zaupam 31
1 . 27
2 . 49
3 . 92
4 . 89
5 . 195
6 . 164
7 . 244
8 . 226
9 . 108
10 povsem zaupam 85
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 6
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 8

Valid range from 0 to 10

B9 Zaupanje... politikom Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... politikom

Value 16317 Frequency
0 sploh ne zaupam 303
1 . 130
2 . 204
3 . 237
4 . 130
5 . 169
6 . 65
7 . 42
8 . 15
9 . 4
10 povsem zaupam 2
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 15
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 17

Valid range from 0 to 10

B10 Zaupanje... političnim strankam Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... politicnim strankam

Value 17316 Frequency
0 sploh ne zaupam 272
1 . 137
2 . 215
3 . 252
4 . 136
5 . 157
6 . 57
7 . 41
8 . 20
9 . 0
10 povsem zaupam 5
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 26

Valid range from 0 to 10

B11 Zaupanje... Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... Evropskemu parlamentu

Value 18315 Frequency
0 sploh ne zaupam 188
1 . 90
2 . 153
3 . 155
4 . 126
5 . 197
6 . 132
7 . 100
8 . 68
9 . 29
10 povsem zaupam 17
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 61
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 63

Valid range from 0 to 10

B12 Zaupanje... Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Najprej ... Organizaciji združenih narodov OZN

Value 19314 Frequency
0 sploh ne zaupam 117
1 . 57
2 . 115
3 . 167
4 . 125
5 . 202
6 . 126
7 . 122
8 . 106
9 . 39
10 povsem zaupam 19
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 121
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1195 123

Valid range from 0 to 10

B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija letos?

Danes je obicajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugacnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija letos?

Value 20313 Frequency
1 da 830
2 ne 417
3 nisem imel_a volilne pravice 65
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 6

Valid range from 1 to 3

B14 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos?

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos?

Value 21312 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 25
2 L - Levica 52
3 LMŠ - Lista Marjana Šarca 130
4 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 38
5 PS - Pozitivna Slovenija 1
6 SD - Socialni demokrati 79
7 SAB - Stranka Alenke Bratušek 21
8 SDS - Slovenska demokratska stranka 152
9 SLS - Slovenska ljudska stranka 19
10 SMC - Stranka modernega centra 58
11 SNS - Slovenska nacionalna stranka 20
12 druga stranka 32
66 (se ne nanaša) 488
77 (zavrnitev) 121
88 (ne vem) 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 691

Valid range from 1 to 12

B15 Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občin? Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali obcinske oblasti

Value 22311 Frequency
1 da 201
2 ne 1114
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 2

B16 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... delovali v politicni stranki ali skupini aktivistov

Value 23310 Frequency
1 da 51
2 ne 1266
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 1

Valid range from 1 to 2

B17 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi

Value 24309 Frequency
1 da 161
2 ne 1154
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 2

B18 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... nosili znacko ali nalepko v podporo neki politicni akciji

Value 25308 Frequency
1 da 38
2 ne 1276
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 4

Valid range from 1 to 2

B19 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... podpisali peticijo Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... podpisali peticijo

Value 26307 Frequency
1 da 173
2 ne 1137
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 8

Valid range from 1 to 2

B20 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... se udeležili zakonitih demonstracij Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij

Value 27306 Frequency
1 da 70
2 ne 1246
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 2

B21 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... bojkotirali določene izdelke Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... bojkotirali dolocene izdelke

Value 28305 Frequency
1 da 138
2 ne 1174
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 6

Valid range from 1 to 2

B22 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe.

Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste... objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter

Value 29304 Frequency
1 da 142
2 ne 1175
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 1

Valid range from 1 to 2

B23 Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politicna stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 30303 Frequency
1 da 475
2 ne 816
7 (zavrnitev) 9
8 (ne vem) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1291 27

Valid range from 1 to 2

B24 Katera stranka je to?

Katera stranka je to?

Value 31302 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 23
2 L - Levica 54
3 LMŠ - Lista Marjana Šarca 44
4 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 41
5 PS - Pozitivna Slovenija 2
6 SD - Socialni demokrati 65
7 SAB - Stranka Alenke Bratušek 15
8 SDS - Slovenska demokratska stranka 108
9 SLS - Slovenska ljudska stranka 13
10 SMC - Stranka modernega centra 31
11 SNS - Slovenska nacionalna stranka 13
12 druga stranka 19
66 (se ne nanaša) 843
77 (zavrnitev) 41
88 (ne vem) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 890

Valid range from 1 to 12

B25 Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... .

Kako blizu se cutite tej stranki? Se ji cutite ...

Value 32301 Frequency
1 zelo blizu 43
2 blizu 252
3 ne preveč blizu 118
4 sploh ne blizu 12
6 (se ne nanaša) 890
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 893

Valid range from 1 to 4

B26 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno? V politiki se vcasih govori o levici in desnici.

Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 33300 Frequency
0 levo 70
1 . 28
2 . 72
3 . 100
4 . 86
5 . 432
6 . 62
7 . 72
8 . 61
9 . 21
10 desno 71
77 (zavrnitev) 82
88 (ne vem) 145
99 (b.o.) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 243

Valid range from 0 to 10

B27 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 34299 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 9
1 . 8
2 . 11
3 . 34
4 . 30
5 . 172
6 . 91
7 . 229
8 . 380
9 . 170
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 180
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 4

Valid range from 0 to 10

B28 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 35298 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 48
1 . 27
2 . 73
3 . 140
4 . 137
5 . 267
6 . 208
7 . 208
8 . 137
9 . 30
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 21
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 15
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 22

Valid range from 0 to 10

B29 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Value 36297 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 127
1 . 69
2 . 149
3 . 176
4 . 108
5 . 252
6 . 111
7 . 98
8 . 58
9 . 15
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 16
77 (zavrnitev) 8
88 (ne vem) 130
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1179 139

Valid range from 0 to 10

B30 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 37296 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 99
1 . 65
2 . 138
3 . 190
4 . 161
5 . 220
6 . 128
7 . 130
8 . 93
9 . 13
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 22
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1259 59

Valid range from 0 to 10

B31 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 38295 Frequency
0 izredno slabo 33
1 . 24
2 . 73
3 . 121
4 . 126
5 . 240
6 . 166
7 . 220
8 . 175
9 . 60
10 izredno dobro 41
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1279 39

Valid range from 0 to 10

B32 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 39294 Frequency
0 izredno slabo 56
1 . 61
2 . 133
3 . 147
4 . 162
5 . 205
6 . 174
7 . 165
8 . 126
9 . 43
10 izredno dobro 39
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 7

Valid range from 0 to 10

B33 Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev. Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 40293 Frequency
1 močno soglašam 510
2 soglašam 591
3 niti - niti 111
4 ne soglašam 79
5 sploh ne soglašam 13
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 14

Valid range from 1 to 5

B34 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah

Value 41292 Frequency
1 močno soglašam 226
2 soglašam 683
3 niti - niti 184
4 ne soglašam 124
5 sploh ne soglašam 61
7 (zavrnitev) 11
8 (ne vem) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1278 40

Valid range from 1 to 5

B35 Če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Ce bi bil ožji družinski clan gej ali lezbijka, bi me bilo sram.

Value 42291 Frequency
1 močno soglašam 67
2 soglašam 163
3 niti - niti 201
4 ne soglašam 546
5 sploh ne soglašam 284
7 (zavrnitev) 6
8 (ne vem) 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1261 57

Valid range from 1 to 5

B36 Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Gejevski oz. lezbicni pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari.

Value 43290 Frequency
1 močno soglašam 99
2 soglašam 300
3 niti - niti 203
4 ne soglašam 382
5 sploh ne soglašam 292
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1276 42

Valid range from 1 to 5

B37 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako prevec poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomocjo te lestvice.

Value 44289 Frequency
0 poenotenje je šlo že predaleč 39
1 . 25
2 . 47
3 . 74
4 . 106
5 . 295
6 . 114
7 . 151
8 . 183
9 . 58
10 poenotenja je še premalo 107
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 110
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 119

Valid range from 0 to 10

B38 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slo? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima vecina prebivalcev Slovenije?

Value 45288 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 253
2 nekaterim naj dovoli 749
3 zelo redkim naj dovoli 225
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 58
7 (zavrnitev) 6
8 (ne vem) 26
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 33

Valid range from 1 to 4

B39 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugacnim narodnostnim izvorom, kot ga ima vecina prebivalcev Slovenije?

Value 46287 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 120
2 nekaterim naj dovoli 599
3 zelo redkim naj dovoli 413
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 158
7 (zavrnitev) 8
8 (ne vem) 19
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 28

Valid range from 1 to 4

B40 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 47286 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 121
2 nekaterim naj dovoli 574
3 zelo redkim naj dovoli 408
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 185
7 (zavrnitev) 8
8 (ne vem) 21
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 30

Valid range from 1 to 4

B41 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 48285 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 125
1 . 68
2 . 126
3 . 159
4 . 127
5 . 259
6 . 107
7 . 132
8 . 112
9 . 39
10 dobro za gospodarstvo 33
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1287 31

Valid range from 0 to 10

B42 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 49284 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 104
1 . 54
2 . 119
3 . 133
4 . 123
5 . 313
6 . 118
7 . 121
8 . 119
9 . 35
10 kulturno življenje je obogateno 46
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 28
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 33

Valid range from 0 to 10

B43 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 50283 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 105
1 . 65
2 . 108
3 . 157
4 . 127
5 . 415
6 . 88
7 . 106
8 . 68
9 . 27
10 boljša dežela za bivanje 27
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 25

Valid range from 0 to 10

C1 Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

V celoti gledano, kako srecni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Value 51282 Frequency
0 zelo nesrečen_na 7
1 . 2
2 . 6
3 . 21
4 . 20
5 . 130
6 . 102
7 . 221
8 . 387
9 . 233
10 zelo srečen_na 185
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 4

Valid range from 0 to 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 52281 Frequency
1 nikoli 27
2 manj kot 1x na mesec 111
3 1x na mesec 169
4 nekajkrat na mesec 304
5 1x na teden 258
6 večkrat na teden 313
7 vsak dan 129
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 7

Valid range from 1 to 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, ce sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Value 53280 Frequency
0 nič 48
1 1 248
2 2 246
3 3 341
4 4-6 338
5 7-9 46
6 10 in več 43
7 3
8 3
9 2
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 0 to 9

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Ce se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete razlicnih družabnih srecanj?

Value 54279 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 169
2 manj kot večina drugih 371
3 približno enako 536
4 več kot večina drugih 199
5 precej več kot večina drugih 34
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1309 9

Valid range from 1 to 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od clanov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizicnega napada?

Value 55278 Frequency
1 da 148
2 ne 1167
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Kako varno se pocutite (bi se pocutili), kadar zvecer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 56277 Frequency
1 zelo varno 533
2 varno 691
3 ogroženo 76
4 zelo ogroženo 7
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 11

Valid range from 1 to 4

C7 Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je… Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Value 57276 Frequency
1 zelo dobro 281
2 dobro 573
3 zadovoljivo 355
4 slabo 89
5 zelo slabo 18
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronicna bolezen, invalidnost ali psihicna težava? Ce da, koliko vas ovira?

Value 58275 Frequency
1 da, precej 105
2 da, do neke mere 297
3 ne 914
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 3

C9 Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezani. Ljudje lahko obcutijo razlicno mocno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo.

Koliko se cutite custveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomocjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste custveno navezani, 10 pa da ste zelo custveno navezani.

Value 59274 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan_a 28
1 . 13
2 . 21
3 . 33
4 . 38
5 . 125
6 . 75
7 . 155
8 . 247
9 . 191
10 zelo sem čustveno navezan_a 387
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1313 5

Valid range from 0 to 10

C10 In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

In koliko se cutite custveno navezani na Evropo?

Value 60273 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan_a 80
1 . 32
2 . 61
3 . 92
4 . 81
5 . 255
6 . 146
7 . 163
8 . 189
9 . 100
10 zelo sem čustveno navezan_a 95
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 20
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 24

Valid range from 0 to 10

C11 Ste pripadnik_ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik_ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 61272 Frequency
1 da 746
2 ne 566
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 6

Valid range from 1 to 2

C12 Katere?

Katere?

Value 62271 Frequency
1 rimokatoliške 646
2 protestantske 11
3 pravoslavne 29
4 druge krščanske 8
5 judovske 1
6 muslimanske 46
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 3
66 (se ne nanaša) 572
77 (zavrnitev) 1
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 574

Valid range from 1 to 8

C13 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Ali ste se v preteklosti cutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 63270 Frequency
1 da 90
2 ne 473
6 (se ne nanaša) 747
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 755

Valid range from 1 to 2

C14 Katere?

Katere?

Value 64269 Frequency
1 rimokatoliške 81
2 protestantske 0
3 pravoslavne 2
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 4
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
8 druge nekrščanske 1
66 (se ne nanaša) 1228
77 (zavrnitev) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 1229

Valid range from 1 to 8

C15 Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo, ocenite, koliko ste verni?

Value 65268 Frequency
0 sploh nisem veren_na 247
1 . 52
2 . 93
3 . 95
4 . 65
5 . 229
6 . 109
7 . 124
8 . 126
9 . 49
10 zelo sem veren_na 119
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 10

Valid range from 0 to 10

C16 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Ce odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 66267 Frequency
1 vsak dan 6
2 več kot enkrat na teden 17
3 enkrat na teden 135
4 vsaj enkrat na mesec 118
5 le ob posebnih verskih praznikih 427
6 še redkeje 196
7 nikoli 413
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 6

Valid range from 1 to 7

C17 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Ce odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, ce sploh molite?

Value 67266 Frequency
1 vsak dan 181
2 več kot enkrat na teden 76
3 enkrat na teden 77
4 vsaj enkrat na mesec 78
5 le ob posebnih verskih praznikih 116
6 še redkeje 180
7 nikoli 596
77 (zavrnitev) 10
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 14

Valid range from 1 to 7

C18 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 68265 Frequency
1 da 61
2 ne 1250
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 7

Valid range from 1 to 2

C191 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 69264 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 3
3 vere 10
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 5
6 starosti 2
7 spola 12
8 spolne usmerjenosti 3
9 invalidnosti 3
10 drugo (Ctrl+M) 18
66 (se ne nanaša) 1257
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 1259

Valid range from 1 to 10

C192 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 70263 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 2
9 invalidnosti 1
10 drugo (Ctrl+M) 1
66 (se ne nanaša) 1257
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1311

Valid range from 1 to 10

C193 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 71262 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 2
66 (se ne nanaša) 1257
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1314

Valid range from 1 to 10

C20 Ali ste državljan_ka Slovenije?

Ali ste državljan_ka Slovenije?

Value 72261 Frequency
1 da 1274
2 ne 41
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 2

C21 Katero državljanstvo imate?

Katero državljanstvo imate?

Value 73260 Frequency
1 države bivše Jugoslavije 31
2 drugo 10
66 se ne nanaša 1277
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 1277

Valid range from 1 to 2

C22 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 74259 Frequency
1 da 1161
2 ne 155
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 2

C23 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 75258 Frequency
1 Hrvaška 32
2 Bosna in Hercegovina 67
3 Srbija 11
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 12
6 Kosovo 9
7 Jugoslavija 2
8 Albanija 1
9 Avstrija 0
10 Italija 4
11 Nemčija 5
12 drugo 11
66 (se ne nanaša) 1163
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 1 to 66

C24 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?

Katerega leta ste prvic prišli živet v Slovenijo?

Value 76257 Frequency
6666 (se ne nanaša) 1163
7777 (zavrnitev) 1
8888 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 1165 1934 2017 1984.359 18.403

Valid range from 1934 to 2017

C251 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 77256 Frequency
1 slovensko 1251
2 bosansko 28
3 srbsko 9
4 hrvaško 4
5 makedonsko 6
6 albansko 7
7 italijansko 2
8 madžarsko 1
9 nemško 2
10 angleško 2
11 romunsko 1
12 rusko 1
13 drugo 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 13

C252 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 78255 Frequency
1 slovensko 25
2 bosansko 16
3 srbsko 13
4 hrvaško 10
5 makedonsko 2
6 albansko 4
7 italijansko 3
8 madžarsko 0
9 nemško 3
10 angleško 5
11 romunsko 0
12 rusko 6
13 drugo 5
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1226

Valid range from 1 to 13

C26 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Ali se cutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 79254 Frequency
1 da 22
2 ne 1292
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 4

Valid range from 1 to 2

C27 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bil vaš oce rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 80253 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1086
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 164
3 ne 60
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 8

Valid range from 1 to 3

C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oce?

Value 81252 Frequency
1 Hrvaška 53
2 Bosna in Hercegovina 91
3 Srbija 14
4 Črna Gora 4
5 Makedonija 15
6 Kosovo 12
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 1
9 Avstrija 4
10 Italija 7
11 Nemčija 6
12 drugo 16
66 (se ne nanaša) 1094
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1094

Valid range from 1 to 12

C29 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 82251 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1118
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 154
3 ne 43
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 3

C30 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

Value 83250 Frequency
1 Hrvaška 48
2 Bosna in Hercegovina 91
3 Srbija 12
4 Črna Gora 2
5 Makedonija 11
6 Kosovo 14
7 Jugoslavija 2
8 Albanija 0
9 Avstrija 3
10 Italija 0
11 Nemčija 3
12 drugo 11
66 (se ne nanaša) 1121
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 1121

Valid range from 1 to 12

C31 Naključni računalniški izbor osebe (3 skupine)

NAKLJUCNI RACUNALNIŠKI IZBOR OSEBE (PRESKOK)

Value 84249 Frequency
1 skupina 1 447
2 skupina 2 438
3 skupina 3 433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 1 to 3

C32 V Sloveniji vladajoče stranke na volitvah dobijo manj glasov, če so delale slabo. Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

S pomocjo te kartice povejte, v kolikšni meri drži vsaka od naslednjih trditev za Slovenijo. V Sloveniji vladajoce stranke na volitvah dobijo manj glasov, ce so delale slabo.

Value 85248 Frequency
0 sploh ne drži 41
1 . 10
2 . 22
3 . 54
4 . 27
5 . 60
6 . 38
7 . 57
8 . 62
9 . 12
10 povsem drži 33
66 (se ne nanaša) 871
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 902

Valid range from 0 to 10

C33 V Sloveniji vlada ščiti državljane pred revščino. Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

S pomocjo te kartice povejte, v kolikšni meri drži vsaka od naslednjih trditev za Slovenijo. V Sloveniji vlada šciti državljane pred revšcino.

Value 86247 Frequency
0 sploh ne drži 75
1 . 21
2 . 60
3 . 80
4 . 50
5 . 66
6 . 27
7 . 27
8 . 19
9 . 4
10 povsem drži 5
66 (se ne nanaša) 871
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 10
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
434 884

Valid range from 0 to 10

C34 V Sloveniji vlada volivcem pojasnjuje svoje odločitve. Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

S pomocjo te kartice povejte, v kolikšni meri drži vsaka od naslednjih trditev za Slovenijo. V Sloveniji vlada volivcem pojasnjuje svoje odlocitve.

Value 87246 Frequency
0 sploh ne drži 46
1 . 27
2 . 50
3 . 70
4 . 53
5 . 78
6 . 34
7 . 26
8 . 23
9 . 3
10 povsem drži 11
66 (se ne nanaša) 871
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 24
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 897

Valid range from 0 to 10

C35 S pomočjo te kartice povejte, v kolikšni meri po vašem mnenju, dobijo vladajoče stranke v Sloveniji na volitvah manj glasov, če so delale slabo? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

S pomocjo te kartice povejte, v kolikšni meri po vašem mnenju, dobijo vladajoce stranke v Sloveniji na volitvah manj glasov, ce so delale slabo?

Value 88245 Frequency
0 Vladajoče stranke na volitvah sploh ne dobijo manj glasov, č 32
1 . 19
2 . 26
3 . 46
4 . 42
5 . 80
6 . 33
7 . 40
8 . 58
9 . 9
10 Vladajoče stranke na volitvah dobijo veliko manj glasov, če 25
66 (se ne nanaša) 880
77 (zavrnitev) 9
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 908

Valid range from 0 to 10

C36 Zdaj pa s pomočjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji državljane ščiti pred revščino? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

Zdaj pa s pomocjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji državljane šciti pred revšcino?

Value 89244 Frequency
0 Vlada sploh ne ščiti državljanov pred revščino. 67
1 . 34
2 . 63
3 . 73
4 . 39
5 . 64
6 . 33
7 . 26
8 . 24
9 . 5
10 Vlada v celoti ščiti državljane pred revščino. 1
66 (se ne nanaša) 880
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 889

Valid range from 0 to 10

C37 In zdaj s pomočjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji volivcem pojasnjuje svoje odločitve? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

In zdaj s pomocjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji volivcem pojasnjuje svoje odlocitve?

Value 90243 Frequency
0 Vlada volilcem sploh ne pojasnjuje svojih odločitev. 49
1 . 34
2 . 51
3 . 81
4 . 50
5 . 71
6 . 36
7 . 27
8 . 14
9 . 5
10 Vlada volivcem v celoti pojasnjuje svoje odločitve. 2
66 (se ne nanaša) 880
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 898

Valid range from 0 to 10

C38 S pomočjo te kartice povejte, v kolikšni meri po vašem mnenju, dobijo vladajoče stranke v Sloveniji na volitvah manj glasov, če so delale slabo? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

S pomocjo te kartice povejte, v kolikšni meri po vašem mnenju, dobijo vladajoce stranke v Sloveniji na volitvah manj glasov, ce so delale slabo?

Value 91242 Frequency
0 Vladajoče stranke na volitvah sploh ne dobijo manj glasov, č 30
1 . 20
2 . 39
3 . 55
4 . 33
5 . 62
6 . 42
7 . 53
8 . 28
9 Vladajoče stranke na volitvah dobijo manj glasov, če so dela 33
66 (se ne nanaša) 885
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 31
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 923

Valid range from 0 to 9

C39 Zdaj pa s pomočjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji državljane ščiti pred revščino? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

Zdaj pa s pomocjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji državljane šciti pred revšcino?

Value 92241 Frequency
0 Vlada sploh ne ščiti državljanov pred revščino. 61
1 . 26
2 . 64
3 . 64
4 . 40
5 . 64
6 . 46
7 . 34
8 . 10
9 Vlada ščiti državljane pred revščino. 12
66 (se ne nanaša) 885
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 8
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 897

Valid range from 0 to 9

C40 In zdaj s pomočjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji volivcem pojasnjuje svoje odločitve? Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako vidite delovanje demokracije v Sloveniji danes.

In zdaj s pomocjo te kartice povejte, koliko po vašem mnenju vlada v Sloveniji volivcem pojasnjuje svoje odlocitve?

Value 93240 Frequency
0 Vlada volilcem sploh ne pojasnjuje svojih odločitev. 43
1 . 38
2 . 63
3 . 77
4 . 46
5 . 66
6 . 38
7 . 24
8 . 8
9 Vlada volivcem pojasnjuje svoje odločitve. 8
66 (se ne nanaša) 885
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 907

Valid range from 0 to 9

C41 Denimo, da bi bil naslednjo nedeljo referendum o članstvu Slovenije v Evropski uniji. Ali bi glasovali za to, da Slovenija ostane članica Evropske unije, ali za to, da iz Evropske unije izstopi? Sedaj pa še vprašanje o drugacni tematiki.

Denimo, da bi bil naslednjo nedeljo referendum o clanstvu Slovenije v Evropski uniji. Ali bi glasovali za to, da Slovenija ostane clanica Evropske unije, ali za to, da iz Evropske unije izstopi?

Value 94239 Frequency
1 glasoval_a bi za to, da ostane članica Evropske unije 1025
2 glasoval_a bi za izstop iz Evropske unije 148
33 (oddal_a bi prazno glasovnico) 3
44 (pretrgal_a bi glasovnico) 1
55 (ne bi volil_a) 37
65 (nimam volilne pravice) 26
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 73
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 145

Valid range from 1 to 2

D1 Ali ste kadarkoli imeli plačano zaposlitev ali plačano pripravništvo, ki je obsegalo vsaj 20 ur dela tedensko in je trajalo vsaj tri mesece? Zdaj pa nekaj vprašanj o nacrtovanju življenjske poti...

Ali ste kadarkoli imeli placano zaposlitev ali placano pripravništvo, ki je obsegalo vsaj 20 ur dela tedensko in je trajalo vsaj tri mesece?

Value 95238 Frequency
1 da 1134
2 ne 184
7 (zavrnitev) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 1 to 2

D2 Katerega leta ste prvič pričeli s tako zaposlitvijo? Vpišite leto

Katerega leta ste prvic priceli s tako zaposlitvijo?

Value 96237 Frequency
6666 (se ne nanaša) 184
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 15
9999 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 202 1945 2018 1987.161 17.93

Valid range from 1945 to 2018

D3 Katerega leta, če sploh, ste prvič zapustili svoje starše za dva meseca ali več in pričeli živeti v ločenem gospodinjstvu?

Katerega leta, ce sploh, ste prvic zapustili svoje starše za dva meseca ali vec in priceli živeti v locenem gospodinjstvu? Vpišite letnico:

Value 97236 Frequency
6666 (se ne nanaša) 0
0 (še vedno živi v domu svojih staršev in še nikoli ni ločeno 238
7777 (zavrnitev) 0
8888 (nikoli ni živel s starši) 8
9999 (ne vem, b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 263 1940 2019

Valid range from 1940 to 6666

D4 Ali ste kdaj živeli z zakoncem ali partnerjem vsaj tri mesece ali več?

Ali ste kdaj živeli z zakoncem ali partnerjem vsaj tri mesece ali vec?

Value 98235 Frequency
1 da 1082
2 ne 234
7 (zavrnitev) 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 2

Valid range from 1 to 2

D5 Katerega leta ste prvič živeli z zakoncem ali partnerjem tri mesece ali več?

Katerega leta ste prvic živeli z zakoncem ali partnerjem tri mesece ali vec? Vpišite letnico:

Value 99234 Frequency
6666 (se ne nanaša) 236
7777 (zavrnitev) 4
8888 (ne vem) 8
9999 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 249 1939 2018 1988.425 17.008

Valid range from 1939 to 2018

D6 Ste bili kdaj poročeni?

Ste bili kdaj poroceni?

Value 100233 Frequency
1 da 818
2 ne 500
7 (zavrnitev) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 1 to 2

D7 Katerega leta ste se prvič poročili?

Katerega leta ste se prvic porocili?

Value 101232 Frequency
6666 (se ne nanaša) 500
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 5
9999 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 506 1939 2018 1984.437 16.595

Valid range from 1939 to 2018

D8 Ali se vam je kdaj rodil otrok?

Ali se vam je kdaj rodil otrok?

Value 102231 Frequency
1 da 968
2 ne 347
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 3

Valid range from 1 to 2

D9_r Koliko otrok skupno se vam je doslej rodilo?

Koliko otrok skupno se vam je doslej rodilo?

Value 103230 Frequency
1 1 241
2 2 527
3 3 152
4 4 32
5 5 ali več 15
66 (se ne nanaša) 350
77 (zavrnitev) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 351

Valid range from 1 to 5

D10 Katerega leta se je rodil vaš prvi (tj. najstarejši) otrok?

Katerega leta se je rodil vaš prvi (tj. najstarejši) otrok?

Value 104229 Frequency
6666 (se ne nanaša) 350
7777 (zavrnitev) 1
8888 (ne vem) 4
9999 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 355 1948 2018 1987.877 16.856

Valid range from 1948 to 2018

D11 Katerega leta se je rodil vaš najmlajši otrok?

Katerega leta se je rodil vaš najmlajši otrok?

Value 105228 Frequency
6666 (se ne nanaša) 592
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 4
9999 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 596 1951 2018 1991.091 16.044

Valid range from 1951 to 2018

D12 Koliko vnukov imate, če sploh?

Koliko vnukov imate, ce sploh?

Value 106227 Frequency
0 260
1 89
2 128
3 77
4 68
5 44
6 21
7 11
8 5
9 4
10 4
11 11 vnukov in več 4
66 (se ne nanaša) 596
77 (zavrnitev) 6
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 603

Valid range from 0 to 11

D13 Katerega leta se je rodil vaš prvi vnuk?

Katerega leta se je rodil vaš prvi vnuk?

Value 107226 Frequency
6666 (se ne nanaša) 863
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 19
9999 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 883 1973 2018 2002.28 10.733

Valid range from 1973 to 2018

D14 Imate kaj pravnukov?

Imate kaj pravnukov?

Value 108225 Frequency
1 da 53
2 ne 150
6 (se ne nanaša) 1115
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 1115

Valid range from 1 to 2

D14a Naključni računalniški izbor osebe (2 skupini)

NAKLJUCNI RACUNALNIŠKI IZBOR OSEBE (PRESKOK)

Value 109224 Frequency
1 skupina 1 656
2 skupina 2 662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 0

Valid range from 1 to 2

D15a Kaj bi vi rekli, približno pri kateri starosti dekleta oz. ženske postanejo odrasle? Zdaj vam bom zastavil_a nekaj vprašanj o dekletih in ženskah, medtem ko bo druga polovica anketirancev odgovarjala na vprašanja o fantih in moških.

Ljudje imajo razlicne poglede na to, pri kateri starosti dekleta oziroma ženske odrastejo, pridejo v srednja leta oziroma ostarijo. Kaj bi vi rekli, približno pri kateri starosti dekleta oz. ženske postanejo odrasle?

Value 110223 Frequency
0 (odvisno) 64
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 2
888 (ne vem) 7
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 674 0 40

Valid range from 0 to 40

D16a In kaj bi rekli, približno pri kateri starosti ženske stopijo v srednja leta?

In kaj bi rekli, približno pri kateri starosti ženske stopijo v srednja leta?

Value 111222 Frequency
0 (odvisno) 22
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 1
888 (ne vem) 14
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
638 680 0 60

Valid range from 0 to 60

D17a In približno pri kateri starosti ženske dosežejo starost?

In približno pri kateri starosti ženske dosežejo starost?

Value 112221 Frequency
0 (odvisno) 45
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 1
888 (ne vem) 17
999 b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 682 0 108

Valid range from 0 to 108

D18a Kaj bi rekli, katera je za dekle ali žensko idealna starost, da za?ne živeti v paru z osebo, s katero ni poro?ena? Zdaj vam bom zastavil(a) nekaj vprašanj o tem, katera je za dekleta ali ženske idealna (najprimernejša) starost za dolocene stvari in kdaj so za nekatere stvari premlade oziroma prestare. Prosimo, da v vsakem od teh primerov ocenite približno starost.

Kaj bi rekli, katera je za dekle ali žensko idealna starost, da zacne živeti v paru z osebo, s katero ni porocena?

Value 113220 Frequency
0 (ni idealne starosti) 47
111 (NIKOLI ne bi smela živeti v paru z osebo, s katero ni poroč 9
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 2
888 (ne vem) 16
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 683 0 111

Valid range from 0 to 111

D19a In katera je po vašem mnenju idealna starost za to, da se dekle ali ženska poroči?

In katera je po vašem mnenju idealna starost za to, da se dekle ali ženska poroci?

Value 114219 Frequency
0 (ni idealne starosti) 55
111 (NIKOLI se ne bi smela poročiti) 8
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 2
888 (ne vem) 19
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 686 0 111

Valid range from 0 to 111

D20a Katera je po vašem mnenju idealna starost za to, da dekle ali ženska postane mama?

Katera je po vašem mnenju idealna starost za to, da dekle ali ženska postane mama?

Value 115218 Frequency
0 (ni idealne starosti) 29
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 0
888 (ne vem) 7
999 b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 671 0 37

Valid range from 0 to 37

D21a In katera je idealna starost za to, da se ženska dokončno upokoji?

In katera je idealna starost za to, da se ženska dokoncno upokoji?

Value 116217 Frequency
0 (ni idealne starosti) 24
111 (NIKOLI se ne bi smela upokojiti) 1
222 (NIKOLI se ne bi smela zaposliti) 0
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 2
888 (ne vem) 17
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 684 0 111

Valid range from 0 to 222

D22a Kaj bi rekli, do katere starosti je dekle ali ženska na splošno premlada, da bi prenehala z rednim šolanjem? Vcasih se nam ljudje zdijo premladi, da bi naredili ali poceli nekatere stvari...

Kaj bi rekli, do katere starosti je dekle ali ženska na splošno premlada, da bi prenehala z rednim šolanjem?

Value 117216 Frequency
0 (nikoli ni premlada) 42
111 (NIKOLI ne bi smela živeti v paru z osebo, s katero ni poroč 0
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 1
888 (ne vem) 29
999 b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 695 0 45

Valid range from 0 to 111

D23a Do katere starosti je ženska na splošno premlada, da bi pričela živeti v paru z osebo, s katero ni poročena?

Do katere starosti je ženska na splošno premlada, da bi pricela živeti v paru z osebo, s katero ni porocena?

Value 118215 Frequency
0 (nikoli ni premlada) 16
111 (NIKOLI ne bi smela živeti v paru z osebo, s katero ni poroč 9
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 2
888 (ne vem) 24
999 b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 690 0 111

Valid range from 0 to 111

D24a Do katere starosti je ženska na splošno premlada, da bi se poročila?

Do katere starosti je ženska na splošno premlada, da bi se porocila?

Value 119214 Frequency
0 (nikoli ni premlada) 13
111 (NIKOLI se ne bi smela poročiti) 4
666 (se ne nanaša) 662
777 (zavrnitev) 1
888 (ne vem) 16
999 b.o.)