Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1302
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1302_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

občutek pripadnosti, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, NARODNOST, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Slovenska identiteta


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, regije, družine, poklica, političnega prepričanja. Raziskovalo se je tudi katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti. Med aktualnimi vprašanji se je preverjalo, ali anketiranci podpirajo spremembo načina volitev v državni zbor, katere simbole odobravajo na javnih zborovanjih, kaj menijo o imenovanju projektne vlade, prodaji državnih podjetij in zakonu o »slabi banki« in državnem holdingu. Kot vedno se je ugotavljalo tudi razmerja med političnimi strankami.

Methodology


Collection date: 12. februar 2013 - 15. februar 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 52
 • number of units: 904

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 174
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 121
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 97
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zaposlitvijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.1 Zaposlitvijo

Value 31 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 126
2 38
3 197
4 207
5 v celoti se identificiram 232
6 Ne vem (ne beri) 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 104

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 152 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 174
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 251 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 121
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 97
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zaposlitvijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.1 Zaposlitvijo

Value 350 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 126
2 38
3 197
4 207
5 v celoti se identificiram 232
6 Ne vem (ne beri) 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 104

Valid range from 1 to 5

q1_2 Družino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.2 Družino

Value 449 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 19
2 12
3 73
4 156
5 v celoti se identificiram 627
6 Ne vem (ne beri) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 5

q1_3 Starostno skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.3 Starostno skupino

Value 548 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 35
2 48
3 258
4 315
5 v celoti se identificiram 237
6 Ne vem (ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 11

Valid range from 1 to 5

q1_4 Etnično skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.4 Etnično skupino

Value 647 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 92
2 98
3 242
4 217
5 v celoti se identificiram 212
6 Ne vem (ne beri) 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 43

Valid range from 1 to 5

q1_5 Versko skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.5 Versko skupino

Value 746 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 280
2 149
3 191
4 129
5 v celoti se identificiram 129
6 Ne vem (ne beri) 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 26

Valid range from 1 to 5

q1_6 Politično stranko q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.6 Politično stranko

Value 845 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 510
2 142
3 110
4 57
5 v celoti se identificiram 56
6 Ne vem (ne beri) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 29

Valid range from 1 to 5

q1_7 Slovenstvom q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.7 Slovenstvom

Value 944 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 48
2 46
3 159
4 205
5 v celoti se identificiram 429
6 Ne vem (ne beri) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 5

q1_8 Družbenim razredom q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.8 Družbenim razredom

Value 1043 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 86
2 121
3 333
4 248
5 v celoti se identificiram 84
6 Ne vem (ne beri) 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 32

Valid range from 1 to 5

q1_9 Geografsko regijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.9 Geografsko regijo

Value 1142 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 68
2 76
3 235
4 263
5 v celoti se identificiram 244
6 Ne vem (ne beri) 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 18

Valid range from 1 to 5

q2_1 Na Slovenijo na splošno q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.1 Na Slovenijo na splošno

Value 1241 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 49
2 91
3 249
4 244
5 v celoti se identificiram 268
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 3

Valid range from 1 to 5

q2_2 Na Slovenijo kot demokratično državo. q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.2 Na Slovenijo kot demokratično državo.

Value 1340 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 191
2 274
3 289
4 105
5 v celoti se identificiram 41
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 4

Valid range from 1 to 5

q2_3 Na dosežke, ki jih dosega slovensko gospodarstvo v svetu. q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.3 Na dosežke, ki jih dosega slovensko gospodarstvo v svetu.

Value 1439 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 122
2 236
3 346
4 152
5 v celoti se identificiram 34
6 Ne vem (ne beri) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 14

Valid range from 1 to 5

q2_4 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.4 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke

Value 1538 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 18
2 59
3 204
4 384
5 v celoti se identificiram 229
6 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 10

Valid range from 1 to 5

q2_5 Na slovenske športne dosežke q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.5 Na slovenske športne dosežke

Value 1637 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 5
2 6
3 36
4 136
5 v celoti se identificiram 717
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 4

Valid range from 1 to 5

q2_6 Na slovenske dosežke v umetnosti q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.6 Na slovenske dosežke v umetnosti

Value 1736 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 19
2 51
3 285
4 300
5 v celoti se identificiram 198
6 Ne vem (ne beri) 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 51

Valid range from 1 to 5

q2_7 Na zgodovino slovenstva q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.7 Na zgodovino slovenstva

Value 1835 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 16
2 36
3 270
4 351
5 v celoti se identificiram 220
6 Ne vem (ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 11

Valid range from 1 to 5

q3_1 Srednja Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.1 Srednja Evropa

Value 1934 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 43
2 91
3 361
4 283
5 v celoti se identificiram 110
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16

Valid range from 1 to 5

q3_2 Sredozemlje q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.2 Sredozemlje

Value 2033 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 71
2 152
3 329
4 235
5 v celoti se identificiram 94
6 Ne vem (ne beri) 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 23

Valid range from 1 to 5

q3_3 Jugovzhodna Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.3 Jugovzhodna Evropa

Value 2132 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 111
2 236
3 356
4 139
5 v celoti se identificiram 40
6 Ne vem (ne beri) 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 22

Valid range from 1 to 5

q3_4 Nekdanja Jugoslavija q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.4 Nekdanja Jugoslavija

Value 2231 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 151
2 183
3 255
4 199
5 v celoti se identificiram 103
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 13

Valid range from 1 to 5

q3_5 Zahod q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.5 Zahod

Value 2330 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 92
2 153
3 353
4 218
5 v celoti se identificiram 66
6 Ne vem (ne beri) 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 22

Valid range from 1 to 5

q3_6 Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.6 Evropa

Value 2429 Frequency
1 Sploh se ne identificiram 36
2 62
3 299
4 293
5 v celoti se identificiram 201
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 13

Valid range from 1 to 5

q4_1 Pridnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.1 Pridnost

Value 2528 Frequency
1 Da 827
2 Ne 67
3 Ne vem (Ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 10

Valid range from 1 to 2

q4_2 Varčnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.2 Varčnost

Value 2627 Frequency
1 Da 695
2 Ne 198
3 Ne vem (Ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 11

Valid range from 1 to 2

q4_3 Skromnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.3 Skromnost

Value 2726 Frequency
1 Da 629
2 Ne 251
3 Ne vem (Ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 24

Valid range from 1 to 2

q4_4 Zadržanost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.4 Zadržanost

Value 2825 Frequency
1 Da 713
2 Ne 180
3 Ne vem (Ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 11

Valid range from 1 to 2

q4_5 Ambicioznost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.5 Ambicioznost

Value 2924 Frequency
1 Da 485
2 Ne 392
3 Ne vem (Ne beri) 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 27

Valid range from 1 to 2

q4_6 Gostoljubnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.6 Gostoljubnost

Value 3023 Frequency
1 Da 726
2 Ne 164
3 Ne vem (Ne beri) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 14

Valid range from 1 to 2

q4_7 Hlapčevstvo q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.7 Hlapčevstvo

Value 3122 Frequency
1 Da 543
2 Ne 332
3 Ne vem (Ne beri) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 29

Valid range from 1 to 2

q4_8 Poštenost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.8 Poštenost

Value 3221 Frequency
1 Da 560
2 Ne 311
3 Ne vem (Ne beri) 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 33

Valid range from 1 to 2

q4_9 Neodvisnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.9 Neodvisnost

Value 3320 Frequency
1 Da 451
2 Ne 429
3 Ne vem (Ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 24

Valid range from 1 to 2

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3419 Frequency
1 Da 134
2 Ne 731
3 Ne vem (Ne beri) 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 39

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3518 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 84
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 82
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 3
4 Pozitivna Slovenija– PS 24
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 40
6 Nova Slovenija- NSI 29
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 13
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
9 Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV 19
10 Zares 2
11 drugo (anketar ne bere) 37
13 nobene (anketar ne bere) 309
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 90
12 ne vem (anketar ne bere) 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 164 1 99 19.469 29.976

Valid range from 1 to 99

q7 Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega sistema?

q7 Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega sistema?

Value 3617 Frequency
1 Podpiram 490
2 Delno 104
3 Ne podpiram 205
4 Ne vem 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 105

Valid range from 1 to 3

q8_1 Slovenska zastava q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.1 Slovenska zastava

Value 3716 Frequency
1 Odobravam 820
2 Ne odobravam 68
3 Ne vem(Ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16

Valid range from 1 to 2

q8_2 Evropska zastava q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.2 Evropska zastava

Value 3815 Frequency
1 Odobravam 669
2 Ne odobravam 210
3 Ne vem(Ne beri) 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 25

Valid range from 1 to 2

q8_3 Rdeča zvezda q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.3 Rdeča zvezda

Value 3914 Frequency
1 Odobravam 286
2 Ne odobravam 582
3 Ne vem(Ne beri) 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 36

Valid range from 1 to 2

q8_4 Zastava nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.4 Zastava nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije

Value 4013 Frequency
1 Odobravam 191
2 Ne odobravam 688
3 Ne vem(Ne beri) 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 25

Valid range from 1 to 2

q8_5 Nošenje mask q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.5 Nošenje mask

Value 4112 Frequency
1 Odobravam 270
2 Ne odobravam 617
3 Ne vem(Ne beri) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 2

q8_6 Lutke s podobami politikov q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.6 Lutke s podobami politikov

Value 4211 Frequency
1 Odobravam 434
2 Ne odobravam 448
3 Ne vem(Ne beri) 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 22

Valid range from 1 to 2

q9 Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate?

q9 Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate?

Value 4310 Frequency
1 Gre za prizadevanje za konstruktivno rešitev v dobro Slovenije 254
2 Gre le za željo po prevzemu oziroma ohranitvi oblasti 532
3 Ne vem (ne beri) 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 118

Valid range from 1 to 2

q10 Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o ’slabi banki’ in državnem holdingu?

q10 Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o 'slabi banki' in državnem holdingu?

Value 449 Frequency
1 Da 393
2 Ne 309
3 Ne vem 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 202

Valid range from 1 to 2

q11 Ali podpirate prodajo državnih podjetij?

q11 Ali podpirate prodajo državnih podjetij?

Value 458 Frequency
1 Da 186
2 Ne 554
3 Delno 129
4 Ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 35

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

Spol?

Value 467 Frequency
1 M 429
2 Ž 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 476 Frequency
1 Osnovna ali manj 63
2 Poklicna 95
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 339
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 2

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 485 Frequency
1 Pod 500 161
2 500-1000 375
3 Nad 1000-2000 199
4 Nad 2000 27
5 Nima dohodkov 97
9 b.o. (anketar ne bere) 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 45

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 8 1929 1995 1964.942 16.585

Valid range from 1929 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 8 18 84 48.058 16.585

Valid range from 18 to 84

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 512 Frequency
1 18-34 let 241
2 35-54 let 292
3 55 in več 363
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 8

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0 0.146 3.868 1 1.036

Valid range from 0.146127633224503 to 3.86768837803321

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1302 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Nacionalna identiteta« – FEBRUAR 2013 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Nacionalna identiteta«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, FEBRUAR 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1302. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1302_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si