Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1302
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1302_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek pripadnosti, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Slovenska identiteta


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, regije, družine, poklica, političnega prepričanja. Raziskovalo se je tudi katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti. Med aktualnimi vprašanji se je preverjalo, ali anketiranci podpirajo spremembo načina volitev v državni zbor, katere simbole odobravajo na javnih zborovanjih, kaj menijo o imenovanju projektne vlade, prodaji državnih podjetij in zakonu o »slabi banki« in državnem holdingu. Kot vedno se je ugotavljalo tudi razmerja med političnimi strankami.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. februar 2013 - 15. februar 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 52
 • število enot: 904

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 174
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 121
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 97
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zaposlitvijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.1 Zaposlitvijo

Vrednost 31 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 126
2 38
3 197
4 207
5 v celoti se identificiram 232
6 Ne vem (ne beri) 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 152 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 174
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 251 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 121
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 97
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zaposlitvijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.1 Zaposlitvijo

Vrednost 350 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 126
2 38
3 197
4 207
5 v celoti se identificiram 232
6 Ne vem (ne beri) 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Družino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.2 Družino

Vrednost 449 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 19
2 12
3 73
4 156
5 v celoti se identificiram 627
6 Ne vem (ne beri) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Starostno skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.3 Starostno skupino

Vrednost 548 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 35
2 48
3 258
4 315
5 v celoti se identificiram 237
6 Ne vem (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Etnično skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.4 Etnično skupino

Vrednost 647 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 92
2 98
3 242
4 217
5 v celoti se identificiram 212
6 Ne vem (ne beri) 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Versko skupino q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.5 Versko skupino

Vrednost 746 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 280
2 149
3 191
4 129
5 v celoti se identificiram 129
6 Ne vem (ne beri) 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Politično stranko q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.6 Politično stranko

Vrednost 845 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 510
2 142
3 110
4 57
5 v celoti se identificiram 56
6 Ne vem (ne beri) 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Slovenstvom q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.7 Slovenstvom

Vrednost 944 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 48
2 46
3 159
4 205
5 v celoti se identificiram 429
6 Ne vem (ne beri) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Družbenim razredom q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.8 Družbenim razredom

Vrednost 1043 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 86
2 121
3 333
4 248
5 v celoti se identificiram 84
6 Ne vem (ne beri) 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Geografsko regijo q1 Ljudje se združujemo v različne skupine. Nekatere so za nas bolj, druge pa manj pomembne. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, s pripadnostjo kateri od naštetih skupin se najbolje identificirate, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne identificirate, 5 pa da se v celoti identificirate? Identificiram se s svojo/jim…

q1.9 Geografsko regijo

Vrednost 1142 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 68
2 76
3 235
4 263
5 v celoti se identificiram 244
6 Ne vem (ne beri) 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Na Slovenijo na splošno q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.1 Na Slovenijo na splošno

Vrednost 1241 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 49
2 91
3 249
4 244
5 v celoti se identificiram 268
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Na Slovenijo kot demokratično državo. q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.2 Na Slovenijo kot demokratično državo.

Vrednost 1340 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 191
2 274
3 289
4 105
5 v celoti se identificiram 41
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Na dosežke, ki jih dosega slovensko gospodarstvo v svetu. q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.3 Na dosežke, ki jih dosega slovensko gospodarstvo v svetu.

Vrednost 1439 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 122
2 236
3 346
4 152
5 v celoti se identificiram 34
6 Ne vem (ne beri) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.4 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke

Vrednost 1538 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 18
2 59
3 204
4 384
5 v celoti se identificiram 229
6 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Na slovenske športne dosežke q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.5 Na slovenske športne dosežke

Vrednost 1637 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 5
2 6
3 36
4 136
5 v celoti se identificiram 717
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Na slovenske dosežke v umetnosti q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.6 Na slovenske dosežke v umetnosti

Vrednost 1736 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 19
2 51
3 285
4 300
5 v celoti se identificiram 198
6 Ne vem (ne beri) 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Na zgodovino slovenstva q2 Zdaj pa prav tako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo pri čemer 1 pomeni, da sploh niste ponosni, 5 pa da ste zelo ponosni?

q2.7 Na zgodovino slovenstva

Vrednost 1835 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 16
2 36
3 270
4 351
5 v celoti se identificiram 220
6 Ne vem (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Srednja Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.1 Srednja Evropa

Vrednost 1934 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 43
2 91
3 361
4 283
5 v celoti se identificiram 110
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Sredozemlje q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.2 Sredozemlje

Vrednost 2033 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 71
2 152
3 329
4 235
5 v celoti se identificiram 94
6 Ne vem (ne beri) 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Jugovzhodna Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.3 Jugovzhodna Evropa

Vrednost 2132 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 111
2 236
3 356
4 139
5 v celoti se identificiram 40
6 Ne vem (ne beri) 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Nekdanja Jugoslavija q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.4 Nekdanja Jugoslavija

Vrednost 2231 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 151
2 183
3 255
4 199
5 v celoti se identificiram 103
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 Zahod q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.5 Zahod

Vrednost 2330 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 92
2 153
3 353
4 218
5 v celoti se identificiram 66
6 Ne vem (ne beri) 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 Evropa q3 Slovenijo se v kulturnem in političnem smislu uvršča v različne civilizacijske, kulturne in politične prostore. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsakega od naštetih prostorov ocenite, v kolikšni meri se vi osebno čutite njegov del, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne čutite del tega prostora, 5 pa, da se v celoti čutite del tega prostora.

q3.6 Evropa

Vrednost 2429 Frekvenca
1 Sploh se ne identificiram 36
2 62
3 299
4 293
5 v celoti se identificiram 201
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_1 Pridnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.1 Pridnost

Vrednost 2528 Frekvenca
1 Da 827
2 Ne 67
3 Ne vem (Ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_2 Varčnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.2 Varčnost

Vrednost 2627 Frekvenca
1 Da 695
2 Ne 198
3 Ne vem (Ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_3 Skromnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.3 Skromnost

Vrednost 2726 Frekvenca
1 Da 629
2 Ne 251
3 Ne vem (Ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_4 Zadržanost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.4 Zadržanost

Vrednost 2825 Frekvenca
1 Da 713
2 Ne 180
3 Ne vem (Ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_5 Ambicioznost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.5 Ambicioznost

Vrednost 2924 Frekvenca
1 Da 485
2 Ne 392
3 Ne vem (Ne beri) 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_6 Gostoljubnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.6 Gostoljubnost

Vrednost 3023 Frekvenca
1 Da 726
2 Ne 164
3 Ne vem (Ne beri) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_7 Hlapčevstvo q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.7 Hlapčevstvo

Vrednost 3122 Frekvenca
1 Da 543
2 Ne 332
3 Ne vem (Ne beri) 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_8 Poštenost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.8 Poštenost

Vrednost 3221 Frekvenca
1 Da 560
2 Ne 311
3 Ne vem (Ne beri) 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_9 Neodvisnost q4 Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

q4.9 Neodvisnost

Vrednost 3320 Frekvenca
1 Da 451
2 Ne 429
3 Ne vem (Ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3419 Frekvenca
1 Da 134
2 Ne 731
3 Ne vem (Ne beri) 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3518 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 84
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 82
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 3
4 Pozitivna Slovenija– PS 24
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 40
6 Nova Slovenija- NSI 29
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 13
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
9 Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV 19
10 Zares 2
11 drugo (anketar ne bere) 37
13 nobene (anketar ne bere) 309
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 90
12 ne vem (anketar ne bere) 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 164 1 99 19.469 29.976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q7 Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega sistema?

q7 Ali podpirate spremembo načina volitev v državni zbor, ki bi šla v smeri uvajanja večinskega sistema?

Vrednost 3617 Frekvenca
1 Podpiram 490
2 Delno 104
3 Ne podpiram 205
4 Ne vem 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8_1 Slovenska zastava q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.1 Slovenska zastava

Vrednost 3716 Frekvenca
1 Odobravam 820
2 Ne odobravam 68
3 Ne vem(Ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_2 Evropska zastava q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.2 Evropska zastava

Vrednost 3815 Frekvenca
1 Odobravam 669
2 Ne odobravam 210
3 Ne vem(Ne beri) 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_3 Rdeča zvezda q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.3 Rdeča zvezda

Vrednost 3914 Frekvenca
1 Odobravam 286
2 Ne odobravam 582
3 Ne vem(Ne beri) 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_4 Zastava nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.4 Zastava nekdanje Jugoslavije in nekdanje socialistične republike Slovenije

Vrednost 4013 Frekvenca
1 Odobravam 191
2 Ne odobravam 688
3 Ne vem(Ne beri) 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_5 Nošenje mask q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.5 Nošenje mask

Vrednost 4112 Frekvenca
1 Odobravam 270
2 Ne odobravam 617
3 Ne vem(Ne beri) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_6 Lutke s podobami politikov q8 Na zborovanjih in protestih v zadnjem času so bili uporabljeni različni simboli. Prosim vas, da za vsakega od naštetih simbolov poveste, ali odobravate njegovo uporabo na takšnih javnih zborovanjih ali ne.

q8.6 Lutke s podobami politikov

Vrednost 4211 Frekvenca
1 Odobravam 434
2 Ne odobravam 448
3 Ne vem(Ne beri) 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate?

q9 Kako gledate na pogovore Državljanske liste, Pozitivne Slovenije in drugih o oblikovanju tako imenovane projektne vlade? S katerim od naslednjih stališč glede tega se vi osebno bolj strinjate?

Vrednost 4310 Frekvenca
1 Gre za prizadevanje za konstruktivno rešitev v dobro Slovenije 254
2 Gre le za željo po prevzemu oziroma ohranitvi oblasti 532
3 Ne vem (ne beri) 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o ’slabi banki’ in državnem holdingu?

q10 Ali menite, da bi bilo tudi v primeru padca trenutne vlade potrebno udejanjiti zakona o 'slabi banki' in državnem holdingu?

Vrednost 449 Frekvenca
1 Da 393
2 Ne 309
3 Ne vem 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Ali podpirate prodajo državnih podjetij?

q11 Ali podpirate prodajo državnih podjetij?

Vrednost 458 Frekvenca
1 Da 186
2 Ne 554
3 Delno 129
4 Ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

Spol?

Vrednost 467 Frekvenca
1 M 429
2 Ž 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 476 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 63
2 Poklicna 95
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 339
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 485 Frekvenca
1 Pod 500 161
2 500-1000 375
3 Nad 1000-2000 199
4 Nad 2000 27
5 Nima dohodkov 97
9 b.o. (anketar ne bere) 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 8 1929 1995 1964.942 16.585

Vrednosti spremenljivk od 1929 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 8 18 84 48.058 16.585

Vrednosti spremenljivk od 18 do 84

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 512 Frekvenca
1 18-34 let 241
2 35-54 let 292
3 55 in več 363
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 0.146 3.868 1 1.036

Vrednosti spremenljivk od 0.146127633224503 do 3.86768837803321

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1302 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Nacionalna identiteta« – FEBRUAR 2013 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Nacionalna identiteta«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, FEBRUAR 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1302. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1302_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si